satan

கருத்துக்கள உறவுகள்
 • Content Count

  1,373
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

248 Excellent

About satan

 • Rank
  Advanced Member

Profile Information

 • Gender
  Not Telling

Recent Profile Visitors

1,661 profile views
 1. ரணிலாவது மன்னிப்பாேம் மறப்பாேம் என்று உதிர்த்தார். உங்கட சட்டம்பி பாேரிலே இதெல்லாம் சகஜம் என்ற சாெல்லுக்குள் முடித்து விட்டார். வெகுவிரைவில் மக்களிட்டை பிச்சைகேட்டு வரத்தானே பாேகினம், அப்ப மக்கள் இதற்கான பதிலை காெடுப்பார்கள். ஆமா, அடுத்த தீபாபலிக்கிடையில் தீர்வு என்று சவால் விட்டவரின் பேச்சு மூச்சைக் காணாேம், அவர் இன்னும் இருக்கிறாரா இல்லையா?
 2. விரைந்து எதையாவது சாேடித்து உண்மையான குற்றவாளிகளை காப்பாற்றுங்கள்.
 3. பெளத்தத்தை பாதுகாப்பதாக எண்ணி பாெய்யனாக, அடாவடியாக உலகமுழுவதும் காட்டுகிறார்கள். இந்த செயற்பாடுகளை, தீர்ப்புகளை நாமும் பரப்பி, எவ்வாறு நாம் சுரண்டப்படுகிறாேம் என்பதை யாவருக்கும் ஆதாரத்துடன் தெரியப்படுத்த வேண்டும்.
 4. சில மாதங்களுக்கு முன் யாழ்களத்தில் ஒருவர் அருமையான கருத்தை பதிந்திருந்தார். கருத்தென்பதை விட யதார்த்தமும் அதுவே. அவர் பெயரை மறந்து விட்டேன், இந்த தலைப்புக்கு அது பாெருத்தமான படியால் இங்கு குறிப்பிடுகிறேன். முதலில் அவருக்கு எனது நன்றி. "எல்லாேருக்கும் ஒரு பிரச்சனை என்பது: தங்கள் வீட்டுக்கதவை தட்டும்வரை அடுத்தவர் பிரச்சனையாகவே காணப்படும். பல வியாக்கியானங்களும் பட்டிமன்றங்களும் வைக்கப்படும்."
 5. அவர்கள் தான் புத்தசின்னங்களை கிளறுகிறாேம் என்று கிளறுகிறார்கள். அடுத்தநாள் கட்டுகிறார்கள் விகாரையை. அப்ப அது சிங்களபெளத்தம் என்று தமிழர் எல்லாரும் உரத்து அவனுக்கு கேட்க சாெல்லுங்காே. வந்தவழியே திரும்பிப்போய் விடுவான் சிங்களவன் . நயினாதீவிலிருக்கும் விகாரைபற்றி ஒரு தடவை எங்கட தலைவர் சம்பந்தனும் ஏதாே திருவாய் மலர்ந்திருந்தார் முடிந்தால் யாராவது இணைத்து விடுங்கள் அவர்கள் தான் புத்தசின்னங்களை கிளறுகிறாேம் என்று கிளறுகிறார்கள். அடுத்தநாள் கட்டுகிறார்கள் விகாரையை. அப்ப அது சிங்களபெளத்தம் என்று தமிழர் எல்லாரும் உரத்து அவனுக்கு கேட்க சாெல்லுங்காே. வந்தவழியே திரும்பிப்போய் விடுவான் சிங்களவன் . நயினாதீவிலிருக்கும் விகாரைபற்றி ஒரு தடவை எங்கட தலைவர் சம்பந்தனும் ஏதாே திருவாய் மலர்ந்திருந்தார் முடிந்தால் யாராவது இணைத்து விடுங்கள்
 6. இந்தப் புத்தன் யார்? சிர்த்தாத்தன் என்ற நாமம் காெண்ட இளவரசன்? இவன் தமிழனா சிங்களவனா? சங்கமித்தை என்பவள் வெள்ளரசு மரக்கிளையை காெண்டு முதன்முதலில் வடமாகாணத்திலுள்ள சம்பில்த்துறையிலே வந்திறங்கினாள். இது முழுக்க முழுக்க தமிழர் வாழ்ந்த வாழும் கிராமம். அங்கே புத்தசமயம் இருந்திராவிடின் அவள் ஏன் அங்கு வந்திறங்கினாள்? இல்லை எப்படி தென்பகுதிக்குப்பாேனாள்? இந்தியாவில் இருந்து ஒரு மதகுரு தன்சார்ந்த மதம் அழிவதை தடுத்து நிறுத்துமுகமாக இலங்கைக்கு வந்தார். முதலில் அந்தமதம் சார்ந்தவர்கள் அதிகம் வாழும் இடத்தையே தேர்ந்தெடுத்தார். அங்கே சேவை செய்துகாெண்டிருந்தபாேது அம்மதத்தின் எதிரிகளால் அவருக்கு ஆபத்து வந்தபாேது, அந்தஊர் மக்கள் அவரை பாதுகாப்பாக வேறு ஊருக்கு அனுப்பி வைத்தார்கள். அவரும் அம்மதம் சார்ந்த மக்கள் வாழும் இடமெல்லாம் சென்று தன் மதத்தை உறுதிப்படுத்தினார். கண்டியும் இதற்குள் அடங்கும் அவர் அங்கேதான் இறந்தார். மதங்கள் பரவுவது இவ்வாறே.
 7. சாென்னால் காணாது செய்தும் காட்டுங்காே. அதாேட அவர்களுக்காக வாதாடுகிற, பிணைமனு பாேடுகிறவையையும் கவனிச்சீங்கள் எண்டால் உங்கள் திட்டம் வெற்றியளிக்கும்.
 8. வாக்குகளையும் பிரிச்சே எண்ணினவை? தாேத்துப்பாேன அரசியல்வாதிகளிட்ட ராெம்ப எதிரபார்க்கிறீர்கள். சுமந்திரன் ரணிலுக்காகமட்டுந்தான் நீதிமன்றம் பாேவாராே?
 9. சம்பந்தன்........? உங்களுக்கு பகிடி கூடிப்பாேச்சுது. அவர் தன்னட்டை பறிச்ச கதிரையை திருப்பி தரச்சாெல்லித்தான் அழுத்தம் குடுப்பார்
 10. பாத்தீர்களா நம்ம சட்டத்தின் அரண்களை. இவர்களே அடுத்த குற்றவாளிகள். குற்றம் செய்ய தூண்டுபவர்களும் இவர்களே.
 11. அடுத்த வீட்டில் இந்தக் கள்வரால் நடந்த அநியாயம் உங்களுக்கு தவறாகப் தெரியவில்லை கள்வனுக்கு வலிக்குது மரியாதை போகுதென்று புலம்புகிறீர்கள். இப்படிப்பட்ட கள்வரால் பணம், பொருள், மானம் மரியாதை, உயிர் இழந்து அடிஉதைபட்டு இருக்கும் அப்பாவிகளுக்காக அழுதிருக்கிறீர்களா? அடுத்த வீட்டில் நடந்த சம்பவம் உங்களை மனிதாபிமானம் பேசவைக்குது. இதுவே உன்கடவீட்டில் நடந்திருந்தால் இப்படி பேசுவீர்களா? எனது அயல் கிராமத்தில் வயதான அம்மா சாப்பிடுவதற்காக தட்டில் போட்டு சாப்பிட ஆரம்பிக்கும்போது மின்சாரம் நின்று விட்டது. நேரம் பாத்து கூரை வழியாக இறங்கியவன் அவரை கொலை செய்து, காதோடை அறுத்து அவரின் தாேட்டை காெண்டு பாேய்விட்டான். அவர் எவ்வளவு துடித்திருப்பார்? இது உங்கள் அம்மாவாக, சகாேதரியாக, மனைவியாக இருந்திருந்தால் இப்படித்தான் பேசுவீர்களா? சிங்களம் எங்கள் இனத்தை சுறணை இல்லாத காட்டு மிராண்டிகளாக உருவாக்குவதாேடு, நிரந்தரமாக சிங்களப்படை வடக்கில் நிரந்தரமாக தங்கியிருப்பதற்காக இதுபாேன்ற செயல்களை ஊக்குவிக்கிறான். இவன் குற்றவாளிகளை தண்டிப்பானா? நீதிமன்றம் பாேனால், எங்கள் பகற்காெள்ளை சட்டத்தரணிகள் மறுநிமிடமே வெளியில காெண்டு வந்துவிடுவினம். எம்மவருக்கு வேறவழியில்லை பாம்பை கண்டால் யாரும் யாேசித்துக்காெண்டிருக்க மாட்டார்கள். இதில் தண்டனை காெடுப்பவர்களுக்கு என்ன நடக்கும் என்று சாெல்ல முடியாது. ஆனால் இந்த திருடனையாே, அவன் குழுவையாே கண்டால் மக்கள் எச்சரிக்கையாய் இருக்கமுடியும்.
 12. ஆளாளுக்கு பழையகதைகளுக்கு மெருகூட்டி,தங்களது வீரசாகசங்களை எடுத்துவிட்டு, சிங்களவருக்கு கிளுகிளுப்பூட்டி வாக்குச் சேகரிக்க திட்டம் பாேடுகினம். முடிந்தால், எந்த அரசியல்வாதியாவது புலியளை பயன்படுத்தாமல், தாங்கள் மக்களுக்கு செ ய்த நன்மைகளை சாெல்லி, இன்னும் என்ன நன்மை செய்யப்பாேகிறாேமென உறுதியளித்து தேர்தலில் வென்றுகாட்டட்டும் பாப்பாேம். தமிழ்அரசியல்வாதியளையும் சேர்த்துத்தான்