யாழ் இணையத்தில் அறிவித்தல் விளம்பரங்களை இணைத்துக் கொள்வதன் மூலம் தாயக மக்களின் நல்வாழ்வுக்கு உதவிடலாம்.
விபரங்களிற்கு

kilian

புதிய உறுப்பினர்கள்
  • Content Count

    8
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

2 Neutral

About kilian

  • Rank
    புதிய உறுப்பினர்

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. திருமணம் என்று வரும் பொழுது சாதி குறுக்கிடுவது சகஜம், ஏனெனில் நாம் பிறந்து வளர்ந்த காலம் இடம் அப்படியானது.
  2. இது கற்பனை இல்லை. நிஐம். இது கற்பனை இல்லை. நிஐம்.