யாழ் இணையத்தில் அறிவித்தல் விளம்பரங்களை இணைத்துக் கொள்வதன் மூலம் தாயக மக்களின் நல்வாழ்வுக்கு உதவிடலாம்.
விபரங்களிற்கு

Sean

புதிய உறுப்பினர்கள்
  • Content Count

    2
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

About Sean

  • Rank
    புதிய உறுப்பினர்
  1. It is true, While I was working with US State Dept. found out that "Rajapaksa family involvement and dealing" with many Mid-East anti Western groups. Washington DC's hands are tight and unable to move against "Rajapaksa's family". New Delhi is a hindrance, when its come to Sri Lanka policy. New Delhi policy wonks always use their influence to dilute any move towards Sri Lankan politics.
  2. Vanakam Resolution of US Massachusetts House of Representatives Calling for the Restoration of the Separate Sovereign State of Tamil Eelam 18 June 1981 https://sangam.org/13653-2/