தமிழன் தமிழ்

புதிய உறுப்பினர்கள்
  • Content Count

    1
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

About தமிழன் தமிழ்

  • Rank
    புதிய உறுப்பினர்
  1. இந்தோனேசியா ஒரு காலத்தில் ஒரு ஹிந்து நாடு.. ஆக்கிரமிப்பாளர்களை இல்லாதொழிக்க இப்படியான சம்பவம் நிகழ வாய்ப்பு உண்டு..