Jump to content
களத்தில் உள்நுழையும் வழிமுறையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலதிக விளக்கங்களிற்கு

Kandiah57

கருத்துக்கள உறவுகள்
 • Posts

  433
 • Joined

 • Last visited

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

Kandiah57's Achievements

Rising Star

Rising Star (9/14)

 • Very Popular Rare
 • Dedicated Rare
 • First Post
 • Collaborator
 • Week One Done

Recent Badges

189

Reputation

 1. என்னுடைய. P...Z..47803. உங்களுக்கு. கிட்டவா. வெள்ளப் பெருக்கும் எனது. இடத்திலிருந்து. 60...70...கீ..மீ..வரும்.
 2. கோஷன். இங்கே. வருடம் முழுக்க. மழை தான். வாய்க்கல்கள். துப்பரவாகயிருப்பதால். வெள்ளம். பாய்ந்து ஓடிவிடும் நான் சுகமாகயிருக்கிறேன் மற்றைய. யாழ்கள ஜேர்மன் உறவுகள் சுகமாகயிருபப்பார்கள் என நம்புகிறேன் மிகவும் அக்கறையுடன். விசாரித்தமைக்கு நன்றிகள் பல கோடி. நீங்கள் எப்படியிருக்கீறிர்கள்? பெற்றேல். விலை. தான் மிக அதிகம்... ஓம். சரியான வெள்ளம் தான். .இது. நான் இருக்கும் பகுதியில்லை.
 3. அப்படி ஓரு சட்டம் பாராளுமன்றில் வாக்கு எடுப்பிக்கு விடும்போது. தோற்றுவிடும். என்னெனில் பாராளுமன்றில். வயோதிபர்கள் பெரும்பான்மையாகும்
 4. மிகச் சரியாகக்தான் சொல்லியுள்ளார். அவர் சொன்ன விளக்கத்தைப் பதிய முடியுமாயின் பதியவும். படித்துப் பார்ப்போம். பணம் எவ்வகையிலாகிலும். செலவு செய்யப்படவேண்டும். அதுதான் பணத்துக்குமதிப்பு நாட்டிக்கும் வரி வருமானம் வரும் தொடர்த்தும் உழைக்க. ஆர்வமும் ஏற்ப்படும் எனவே அப் பெண் செய்தது சரியாகும் (செலவு செய்தது) ...பச்சை குத்த முதலுள்ள. பெண்ணின் படத்தையும்...பச்சை குத்தியதின் பின் பெண்ணின் படத்தையும் இணைத்தால் பச்சை குத்தியது சரியா...இல்லை. பிழையா. எனக் கருத்துக்கூற முடியும்
 5. இது உண்மை தான் இந்திரா எம்.ஜி.ஆரிடம் நேரேயே சொல்லியுள்ளார் தமிழ் ஈழம் உருவாகக்கமாட்டோம் என்று. காரணம். இலங்கையில். பகை நாட்டை உருவாக்க விரும்பவில்லை....மலையகத்தமிழர் கஸ்ரப்படவேண்டிவரும். இதனை எம்.ஜி ஆர் எதிர்க்கவில்லை தமிழ்நாட்டை ஆட்சிசெய்த (கவனிக்கவும் ஆட்சி செய்த) எந்தத்தலைவரும் தமிழ்ஈழம் அமைத்துக்கொடுக்குமாறு இந்திய மத்தியரசை கோரவில்லை மாறாக. இந்திய மத்தியரசு செய்ததை பார்த்துக்கொண்டருந்தார்கள் எதிர்த்து போராடியதில்லை. துணித்து போராடியதில்லை...ராஜிவ். ஜே.ஆர்....அத்துல்ல முதலி .. போன்றோர். சொன்னாதை. முழுமையாக் ஏற்றுக்கொண்டார்...இராணுவழியை பின்பற்றாது. அமிருடன் பேசி தீர்வுகாணுமாறு வேண்டிக்கொண்டார் ..பார்த்தசாரதியையும் துக்கிவிட்டார் ...இது ஜே.ஆரின் வெற்றியாகும். ஜே.ஆர் இந்தியாவில் ஒன்றையும். இலங்கையில் வேறு ஒன்றையும் சொல்லுவார் பேச்சுவார்த்தையை குழப்புவதற்காக. புத்தபிக்குகளையும் சேர்த்து. வட்டமேசை மாகநாடு. என நாடகமாடி. காலத்தைக் கடத்தினார். காலம் கடத்தே ராஜிவ். ஜே.ஆரைப் புரித்து கொண்டார் அந்தக்கோபத்திலிருந்தபோது தான் இலங்கையில் இராணுவ நடவடிக்கை ஆரம்பித்தது எனவே சாப்பட்டைப்போட்டு. கோபத்தை தீர்த்துக்கொண்டார். இதனால் இலங்கைத் தமிழருக்கு தீர்வா கிடைத்துவிட்டது. இந்தியா இணுவத்தின். செயல்பாடுகளை வடக்கு..கிழக்கில். கட்டுப்படுத்த முடியாத கருணநிதி. அந்த இராணுவத்தை. வரவேற்கமால் விட்டதில் என்ன வியப்புண்டு...இதனால் ஈழத்தமிழருக்கு எந்த நன்மையும் எற்படவில்லை ராஜிவ் சாப்பாடு போடமால். தமிழ்ஈழக்கோரிக்கையை. அங்கீகரித்திருத்தால் ....இன்று. பிரச்சனை. தீர்த்து இருக்கும் .
 6. என்ன. இப்படிச்சொல்கிறீர்கள் ? அவர். வந்து. இலங்கைத் தமிழர்பிரச்சனையை தீர்த்து வைத்தால் அல்லது தீர்த்து வைக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தால். யார் என்ன செய்யமுடியும்
 7. வரலாறும் மாறத்தான். வேண்டும் பழைய. வரலாற்றைப் புதியவரலாறாக் எற்றுக்கொள்ள முடியாது. புதியவர்கள். தலைமையேற்று. வரலாறு படைக்க. பழைய தலைமுறை ஊக்கமும் ஆக்கமும் அளிக்கவேண்டும். மாறாக. பழைய வரலாற்றை திணிக்கக்கூடாது. அதைத்தான் கட்டுரை சொல்லுகிறது
 8. எம்.ஜி.ஆர். யை. மீண்டும்...மீண்டும். ஆட்சியமைக்க தெரிவு செய்த ....உலக நாடுகளிலெல்லாம். வேலை விசாவைப்பெற்று. பெரிய பதவிகளில். இருக்கின்ற தமிழகத்தமிழரைப். பார்த்து. ...நான். தமிழகத் தமிழன். என்று. சொல்லிக்கொண்டு தமிழக்த்தமிழரே.. உங்களைத். சுரண்ட முடியும்....உங்களைப்பிச்சையெடுக்க வைக்கமுடியம்....உங்களை. அறியாமையில். மிதக்க வைக்க முடியம்...என்ற. உங்கள. கருத்தை. நான். எற்றுக்கொள்ளவில்லை ..எனெனில். இந்தக்கருத்து. சீமான். வெல்லுதல்....தோற்றல். என்பதை. அடிப்படையாக. வைத்து. எழுதப்பட்டது. இந்த 21 ஆம் நூற்றுயாண்டில். 92%தமிழ்நாட்டு. தமிழ்மக்கள் பற்றி. இப்படி எழுதுவது. கவலையளிக்கிறது.
 9. நீங்கள் சொல்வது.200% உண்மை. தமிழ். படிபிக்க தொடங்கினால். நானும். வந்து. உங்களிடம் படிக்கிறேன்.
 10. நீங்கள் சொல்வது சரி. ஜேரமனா. நீங்கள். சொல்வது. சரி. ஜேர்மனி. தனிநாடு. எனில் பயப்படலாம். ஐரோப்பிய ஓன்றியத்திலிருப்பதால். ஒரளவு. பாதுகாப்பு உண்டு
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.