பகுத்தறிவு

கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்
  • Content Count

    230
  • Joined

  • Last visited

Everything posted by பகுத்தறிவு

  1. pakutharivu என்று காண்பிப்பதை "சேகுவேரா" என மாற்றவும். நன்றி.