nunavilan

கருத்துக்கள நிர்வாகம்
 • Content Count

  40,248
 • Joined

 • Days Won

  27

nunavilan last won the day on August 5

nunavilan had the most liked content!

Community Reputation

2,834 நட்சத்திரம்

2 Followers

About nunavilan

 • Rank
  நிர்வாகம்
 • Birthday 02/16/1980

Profile Information

 • Gender
  Male
 • Location
  USA

Recent Profile Visitors

21,607 profile views
 1. உலக கோப்பையில் சவாறஸ் அணி இமாட் வசிம் அணி என குழுவுக்குள் போட்டி நிலைவிய நிலைமையில் குழு தலைவர் மாற்றப்பட்டார் என்பதே உண்மை.
 2. திருக்குறளில் மரம் முன்னுரை: வாயுறை வாழ்த்து எனப் போற்றப்படும் திருக்குறளில் பல இடங்களில் மரம் என்ற சொல் பயின்று வந்துள்ளது. நுண்மாண் நுழைபுலம் மிக்க தெய்வப் புலவராம் வள்ளுவர் மரத்தின் தன்மைகளைப் பற்றியோ நன்மைகளைப் பற்றியோ அறியாதவரல்லர். 'மருந்தாகித் தப்பா மரத்தற்றால்', 'உள்ளூர்ப் பயன் மரம் பழுத்தற்றால்' என்று மரத்தின் நன்மைகளைக் கூறி அவற்றைப் போற்றிய வள்ளுவர் 'மரம் போல்வர் மக்கட் பண்பில்லாதவர்', 'மண்ணோடியைந்த மரத்தனையர்', ' மரமக்கள் ஆதலே வேறு' என சில இடங்களில் மரத்தின் சிறப்பைக் குறைத்துக் கூறியிருப்பதாக இன்றைய உரைநூல்கள் கூறுகின்றன. வள்ளுவர் உண்மையில் அவ்வாறு கூறியிருப்பாரா?. மரத்தைப் பொறுத்தமட்டில் வள்ளுவரின் உண்மையான நிலைப்பாடு என்ன? என்பதை ஆய்வின் மூலம் விளக்குவதே இக் கட்டுரையின் நோக்கமாகும். சில முரண்பாடான உரைவிளக்கங்கள்: மண்ணோடியைந்த மரத்தனையர் கண்ணோடியைந்து கண்ணோடாதவர் - குறள் 576 கலைஞர் உரை: ஒருவர்க்குக் கண் இருந்தும்கூட அந்தக் கண்ணுக்குரிய அன்பும் இரக்கமும் இல்லாவிட்டால் அவர் மரத்துக்கு ஒப்பானவரே ஆவார். மு.வ உரை: கண்ணோட்டதிற்க்கு உரிய கண்ணோடுப் பொருந்தி இருந்தும் கண்ணோட்டம் இல்லாதவர் (கண் இருந்தும் காணாத ) மரத்தினைப் போன்றவர். சாலமன் பாப்பையா உரை: கண் பெற்றிருந்தும் கண்ணோட்டம் இல்லாதவர் இயங்கினாலும் மண்ணோடு சேர்ந்து இயங்காமல் நிற்கும் மரம் போன்றவரே. உரம் ஒருவற்கு உள்ளவெறுக்கை அஃதில்லார் மரமக்கள் ஆதலே வேறு. - குறள் 600 கலைஞர் உரை: மனத்தில் உறுதியான ஊக்கமில்லாதவர்கள் உருவத்தில் மனிதர்களாகக் காணப்பட்டாலும் மரங்களுக்கும் அவர்களுக்கும் வேறுபாடு இல்லை. மு.வ உரை: ஒருவனுக்கு வலிமையானது ஊக்க மிகுதியே, அவ்வூக்கம் இல்லாதவர் மரங்களே, (வடிவால்) மக்களைப் போல் இருத்தலே வேறுபாடு. சாலமன் பாப்பையா உரை: ஊக்க மிகுதியே ஒருவனுக்குத் திண்ணிய அறிவு. அவ்வூக்கம் இல்லாதவர் வடிவத்தால் மக்கள்; மனத்தாலோ வெறும் மரமே. அரம்போலும் கூர்மையரேனும் மரம்போல்வர் மக்கட்பண்பு இல்லாதவர்.-குறள் 997 கலைஞர் உரை: அரம் போன்ற கூர்மையான அறிவுடைய மேதையாக இருந்தாலும், மக்களுக்குரிய பண்பு இல்லாதவர் மரத்துக்கு ஒப்பானவரேயாவார். மு.வ உரை: மக்களுக்கு உரிய பண்பு இல்லாதவர் அரம் போல் கூர்மையான அறிவுடையவரானாலும், ஓரறிவுயிராகிய மரத்தைப் போன்றவரே ஆவர். சாலமன் பாப்பையா உரை: மனிதப்பண்பு இல்லாதவர்கள் அரம் போல அறிவுக்கூர்மை படைத்தவர் என்றாலும் ஓர் அறிவு படைத்த மரத்தைப் போன்றோரே. உரைத்தவறுகள்: மேற்காணும் உரைகளை நோக்கினால் ஓர் உண்மை விளங்கும். அனைத்து விளக்கங்களிலும் மரத்தின் சிறப்பு குறைத்துக் கூறப்பட்டுள்ளதை அறியலாம். முதல் குறளில் கண்ணோட்டமில்லாதவருக்கும் இரண்டாம் குறளில் ஊக்கமில்லாதவருக்கும் மூன்றாம் குறளில் மக்கட் பண்பு இல்லாதவருக்கும் ஒப்பாக மரம் கூறப்பட்டுள்ளது. இது சரியாகுமா என்றால் சரியாகாது. ஏனென்றால் கண்ணோட்டம், ஊக்கம், மக்கட் பண்பு ஆகியவை மாந்தருக்குரிய பண்புகள். இவற்றை மரத்துடன் ஒப்பிடுவதோ மரத்திடம் எதிர்பார்ப்பதோ எவ்வகையிலும் முறையாகாது. மாந்தருக்கு ஆறறிவு இருக்கலாம்; மரத்துக்கு ஓரறிவு இருக்கலாம். ஆனால் மனிதனைவிட மரம் எவ்வகையிலும் தாழ்ந்ததில்லை. இலை, காய், கனி, பூ, பட்டை, வேர் என்று தனது அனைத்து உறுப்புக்களாலும் மாந்தருக்கும் பிற உயிரினங்களுக்கும் கைம்மாறு கருதாமல் உதவி செய்துவரும் மரம் உறுதியாக மனிதரைவிட உயர்ந்ததுதான். இதை வள்ளுவரே 216, 217 ஆம் குறள்களில் கூறுகிறார். எனவே தான் பண்பு கெட்ட மனிதர்களை மரத்துடன் ஒப்பிட்டுக் கூறுவது ஏற்புடைய செயலாகாது என்னும் கருத்து இங்கே வலியுறுத்தப் படுகிறது. இப்படி ஒரு தவறான கருத்தை வள்ளுவர் உறுதியாகக் கூறி இருக்க மாட்டார். இவை உரையாசிரியர்களின் சொந்த விளக்கங்கள். ஆகவே இந்த விளக்கங்கள் தவறாகவே கொள்ளப்படும். இதிலிருந்து இக் குறள்களில் வரும் மரம் என்ற சொல் உயிருள்ள மரத்தைக் குறிக்கவில்லை என்பது பெறப்படுகிறது. என்றால் வள்ளுவர் மரம் என்ற சொல்லை எப்பொருளில் பயன்படுத்தியுள்ளார்?. இதைப் பற்றி முடிவு செய்ய மரம் என்ற சொல் பயிலும் அனைத்துக் குறள்களையும் ஆய்வுக்கு எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். மரம் பயிலும் குறள்கள்: மரம் என்ற சொல் பயிலும் குறள்கள் யாவையும் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அன்பகத்தில்லா உயிர்வாழ்க்கை வன்பாற்கண் வற்றல் மரம் தளிர்த்தற்று - குறள்: 78 பயன்மரம் உள்ளூர்ப் பழுத்தற்றால் செல்வம் நயனுடையான் கண் படின் - குறள்: 216 மருந்தாகித் தப்பா மரத்தற்றால் செல்வம் பெருந்தகையான் கண் படின் - குறள்: 217 இளைதாக முள்மரம் கொல்க களையுநர் கைகொல்லும் காழ்த்த இடத்து - குறள்: 879 நச்சப்படாதவன் செல்வம் நடுவூருள் நச்சுமரம் பழுத்தற்று - குறள்: 1008 மண்ணோடியைந்த மரத்தனையர் கண்ணோடியைந்து கண்ணோடாதவர் - குறள்: 576 உரம் ஒருவற்கு உள்ள வெறுக்கை அஃதில்லார் மரமக்கள் ஆதலே வேறு - குறள்: 600 அரம்போலும் கூர்மையரேனும் மரம்போல்வர் மக்கட் பண்பில்லாதவர் - குறள்: 997 நாண் அகத்தில்லார் இயக்கம் மரப்பாவை நாணால் உயிர் மருட்டியற்று - குறள்: 1020 இரப்பாரை இல்லாயின் ஈர்ங்கண் மாஞாலம் மரப்பாவை சென்று வந்தற்று - குறள்: 1058 இனி இக்குறள்களுக்கான உண்மையான விளக்கங்கள் என்ன என்று காணலாம். குறள் விளக்கங்கள் -1 : மேற்காணும் பத்து குறள்களில் முதல் ஐந்து குறள்களின் விளக்கங்களை முதலில் காணலாம். குறள் எண்: 78 - உள்ளத்தில் அன்பு எனும் ஈரம் இல்லாதவருடைய உயிர் வாழ்க்கையானது பாலை நிலத்தில் நீரின் ஈரம் இல்லாமல் வற்றிப் போன ஒரு மரம் மீண்டும் தளிர்ப்பதைப் போன்றதாகும். அதாவது பூமிக்குக் கீழே நீரின்றி வற்றிப்போன ஒரு மரம் பெய்த மழையால் சிறிது தளிர்த்தாலும் பாலைநிலத்தின் அகத்தே ஈரமின்மையால் விரைந்து உலர்ந்துவிடும். அதுபோல அகத்தில் சிறிதும் அன்பில்லாமல் புறத்தில் மட்டும் அன்புடையதுபோல நடப்பவர்களின் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி இருப்பதுபோலத் தோன்றினாலும் வெகு விரைவில் அது இல்லாது அழியும். இக் குறள் மரத்தின் தன்மையைக் கூறுகிறது. குறள் எண்: 216- மக்களுக்குப் பயன் தரக்கூடிய ஒரு பொது மரம் ஊருக்குள் வளர்ந்து பழுக்கும்போது அதனால் மக்கள் பலரும் பயன் பெறுவர். அதுபோல தன்னலம் கருதாத ஒரு தலைவனிடத்திலே செல்வம் சேருமானால் அதனால் மக்கள் அனைவரும் பயன் பெறுவர். இக் குறள் மரத்தின் நன்மையைக் கூறி அதைச் சிறப்பிக்கிறது. குறள் எண்: 217 - ஒரு நல்ல மரமானது நன்கு வளர்ந்ததும் இலை, காய், பட்டை, வேர், பழம் எனப் பலவகையாலும் மக்களின் பிணிக்கு நல்ல மருந்தாகப் பயன்படுகிறது. அதைப் போல செல்வமானது ஒரு பெருந்தகையிடம் சேருமானால் அது மக்களின் பசிப்பிணியைப் போக்கப் பயன்படும். இந்தக் குறளும் மரத்தின் நன்மையைக் கூறி அதைச் சிறப்பிக்கிறது. குறள் எண்: 879 - முள்மரம் இளையதாக இருக்கும்போது அதைக் கொய்து அழிக்க வேண்டும். முட்கள் முதிர்ந்து விட்டால் அவை கொய்வோரின் கைகளுக்குத் தீங்கு விளைவிக்கும். அதுபோல பகையினையும் ஆரம்பத்திலேயே அகற்றாமல் முற்றிய பின்னர் அகற்றும்போது பெரும் சேதம் ஏற்படும். இக் குறள் மரத்தின் தன்மையினைச் சொல்கிறது. குறள் எண்: 1008 - மக்களால் விரும்பப் படாதவனிடத்திலே சேரும் செல்வமானது நச்சு மரத்தில் பழுத்திருக்கும் பழங்களைப் போல யாருக்கும் பயனற்றது ஆகும். இக் குறளும் மரத்தின் தன்மையினைச் சொல்கிறது. மேற்காணும் ஐந்து குறள்களை நோக்கினால் ஓர் உண்மை புலப்படும். இக் குறள்களில் வெறுமனே 'மரம்' என்று வழங்காது, 'வற்றல் மரம்', ' பயன் மரம்', 'மருந்தாகித் தப்பா மரம்', 'முள்மரம்', ' நச்சு மரம்' என மரச் சொல்லுடன் முன்னொட்டுக்கள் பயன்படுத்தப் பட்டிருக்கும். இம் முன்னொட்டுக்கள் அடைமொழிகளாய் இருந்து மரத்தின் தன்மைகளையும் நன்மைகளையும் விளக்குவதற்காக வந்தவை. ஆனால் பின் ஐந்து குறள்களிலும் முன்னொட்டுக்கள் இல்லாததைக் காணலாம். சிலவற்றில் பின்னொட்டுக்களும் ('மக்கள்' மற்றும் 'பாவை') சிலவற்றில் எவ்வித ஒட்டும் இல்லாமலும் வந்திருப்பதைக் காணலாம். இதில் 'மண்ணோடியைந்த மரம்' என்ற குறளில் முன்னொட்டு இல்லை என்றே கொள்ள வேண்டும். இது ஏன் என்பதையும் பின் ஐந்து குறள்களுக்கான சரியான விளக்கங்களையும் கீழே காணலாம். குறள் விளக்கங்கள் - 2 : குறள் எண்: 576 ல் 'மண்ணோடியைந்த மரம்' என்ற தொடரில் வரும் மரத்தை உயிருள்ள மரமாகக் கருத முடியாது. ஏனென்றால் உயிருள்ள மரம் என்றாலே அது மண்ணோடு அதாவது நிலத்தோடு பொருந்தியே இருக்கும். எனவே 'மண்ணோடியைந்த மரம்' என்று அடைகொடுக்க வேண்டிய தேவை இல்லை. ஒன்றின் சிறப்புப் பண்புகளைக் குறிக்கவே அடைமொழிகள் தேவை என்பதால் இங்கு 'மண்ணோடியைந்த' என்பது உயிருள்ள மரத்தைக் குறித்து வந்திருக்காது என்பது தெளிவு. என்றால் இங்கு மரம் என்பது எதைக் குறிக்கிறது?. இதற்கான விடையினை கடைசி இரண்டு குறள்களில் காணலாம். கடைசி இரண்டு குறள்களில் 'மரப்பாவை' என்ற சொல் பயின்று வந்துள்ளது. இதற்கு 'மரத்தாலான மனித வடிவம்' என்று பொருள் கொள்ளலாம். குறள் எண் 576 ல் வருகின்ற மண்ணோடியைந்த மரமும் இத்தகைய மரப்பாவை ஒன்றையே குறிக்கிறது. ஆனால் இதில் வரும் மரப்பாவையானது வண்ணக் கலவையால் பூசப்பட்டு அலங்கரிக்கப் பட்டுள்ளது. (மண் என்றால் அலங்காரம், ஒப்பனை என்ற பொருட்களும் உண்டு. சான்று: சென்னை இணையத் தமிழ்ப் பேரகராதி). மண்ணோடியைந்த மரம் என்பது அலங்காரம் செய்யப்பட்ட மரப்பாவை என்ற பொருளில் கண்ணோட்டம் இல்லாதவர்களுக்கு உவமையாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. உயிருள்ள கண்களில் கண்ணோட்டம் இல்லையென்றால் அவை அலங்காரம் செய்யப்பட்ட ஆனால் உயிரற்ற மரப்பாவையின் கண்களுக்கே ஒப்பாகும் அல்லவா, அதனால் தான் கண்ணோட்டம் இல்லாத மனிதரை அலங்காரம் செய்யப்பட்ட மரப்பாவை என்கிறார் வள்ளுவர். ஆக இக் குறளில் வரும் மரம் என்னும் சொல் உயிருள்ள மரத்தைக் குறிக்காமல் ஆகுபெயராக மரத்தாலான பாவையைத் தான் குறிக்கிறது என்பது பெறப்படுகிறது. குறள் எண்: 600 ல் ஒரு எழுத்துப் பிழை உள்ளது. 'மரமக்கள் ஆதலே பேறு' என வருவதே திருத்தமாகும். இக் குறளின் பொருளானது: ' ஒருவற்கு உள்ள வெறுக்கையானது ஊக்க மிகுதியே ஆகும். ஊக்கமுடையவர்கள் அடையக் கூடிய நற்பேறுகள் பலவாகும். ஆனால் ஊக்கம் இல்லாதார் உயிரோடிருந்தும் உயிரற்ற மரத்தாலான பாவைகளாக ஆவதே அவர்கள் அடையும் பேறாகும்.' இங்கே மரமக்கள் என்பது மரத்தாலான மனித வடிவங்கள் (பாவைகள்) என்ற பொருளில் தான் வள்ளுவரால் பயன்படுத்தப் பட்டுள்ளது. குறள் எண்: 997 ன் பொருள் விளக்கமானது: வாளரம் போல கூர்மையான அறிவுடையவரே ஆனாலும் மக்கள் பண்பு இல்லாவிட்டால் அவர்கள் உயிரோடிருந்தாலும் உயிரற்ற மரப்பாவை போன்றவரே ஆவார்கள். இக் குறளில் வரும் மரம் என்ற சொல் உயிருள்ள மரத்தைக் குறிக்காமல் எவ்வாறு மரப்பாவையைக் குறிக்கும் என்பதைப் பற்றிப் பார்ப்போம். மக்களால் அடைவதற்கு எளியவனாயும் மக்களிடத்தில் இனிமையாக பழகுபவனாயும் இருப்பவனே மக்கட் பண்புடையவன் என்று பண்புடைமை குறள்கள் 991, 992 கூறுகின்றன. ஆனால் சிலரை இவ்வாறு பார்த்திருக்கலாம். நாம் அவரிடத்தில் சென்று ஏதாவது பேசினால் அவர் பதிலே பேசமாட்டார். இத்தனைக்கும் அவர் ஊமையோ செவிடோ அல்ல; சிறந்த அறிவாளி எனப் பெயர் பெற்றவர். பொதுமக்களிடத்தில் பேசவேமாட்டார். உயர்மட்ட அறிவாளிகளுடன் மட்டுமே பேசக் கூடியவர். பிறரை எள்ளளவும் மனிதராகக் கூட மதிக்கமாட்டார். இத்தகைய மனிதர்களைத் தான் மக்கட் பண்பில்லாதவர் எனக் கூறுகிறார் வள்ளுவர். இவர்களிடம் சென்று பேசுவதும் சரி ஒரு மரப்பாவையிடம் பேசுவதும் சரி இரண்டுமே ஒன்று தான். ஏனென்றால் இரண்டுமே பதில் பேசாது. அதனால் தான் மக்கட் பண்பில்லாதவர்களை மரப்பாவை என்கிறார் வள்ளுவர். குறள் எண்: 1020 ன் விளக்கமானது: நெஞ்சிலே வெட்கமின்றி தகாத செயல்களைச் செய்வது கயிற்றால் கட்டி இயக்கப்படும் மரப்பாவையின் செயலை ஒக்கும். இக் குறளில் வெட்கமில்லாதவரை உயிரற்ற மரப்பாவைக்கு ஒப்பிடுவதன் காரணம் மரப்பாவை உயிரற்றதெனினும் கயிற்றால் கட்டி அதை இயக்க முடியும். ஆனால் அதற்கு வினையின் நன்மை தீமைகள் தெரியாது; வெட்கப்படவும் தெரியாது. தவறு செய்துவிட்டோம் என்று அறிந்ததும் நெஞ்சில் ஒரு துணுக்குறுவோமே அது உயிருள்ளவைக்கு மட்டுமே பொருந்தும். இந்த துணுக்கு இல்லாதவர்கள் கயிற்றால் கட்டி இயக்கப்படும் உயிரற்ற மரப்பாவை என்கிறார் வள்ளுவர். குறள் எண் 1058 ல் வேற்றுமை உருபு மயக்கம் உள்ளது. இதை உணராமல் தற்கால உரையாசிரியர்கள் கீழ்க்காணுமாறு உரை விளக்கங்கள் கூறியுள்ளனர். இரப்பாரை இல்லாயின் ஈர்ங்கண் மாஞாலம் மரப்பாவை சென்று வந்தற்று. கலைஞர் உரை: வறுமையின் காரணமாக யாசிப்பவர்கள், தம்மை நெருங்கக் கூடாது என்கிற மனிதர்களுக்கும், மரத்தால் செய்யப்பட்டு இயக்கப்படும் பதுமைகளுக்கும் வேறுபாடே இல்லை. மு.வ உரை: இரப்பவர் இல்லையானால், இப் பெரிய உலகின் இயக்கம் மரத்தால் செய்த பாவை கயிற்றினால் ஆட்டப்பட்டுச் சென்று வந்தாற் போன்றதாகும். சாலமன் பாப்பையா உரை: பிச்சை ஏற்பார் என்பவர் இல்லாது போய் விட்டால், குளி்ர்ந்த பெரிய இவ்வுலகத்தில் வாழ்பவரின் வாழ்க்கை, வெறும் மரப்பொம்மைகளின் போக்குவரத்தாகவே ஆகிவிடும். இங்கே இரப்பாரை என்னும் சொல்லிற்கு இரப்பவர்கள் என்று பொருள் கொண்டு உரை கூறியுள்ளனர். இவ்வாறு பொருள் கொண்டால், உலகில் பிச்சைக்காரர்கள் இருந்தால் தான் நல்லது என்று வள்ளுவர் வலியுறுத்திக் கூறுவதாக அல்லவா பொருள் தொனிக்கிறது. இவ்வாறு வள்ளுவர் கூறி இருக்க முடியாது. ஏனென்றால் ஒரு நாடு செல்வச் செழிப்புடன் இருந்தால் அங்கே பிச்சைக் காரர்கள் இருக்க மாட்டார்கள் அல்லவா?. எனவே இரப்பாரை என்னும் சொல்லிற்கு இரப்பவர்கள் என்று பொருள் கொள்வது தவறு என்பது புலப்படும். என்றால் இச்சொல் உணர்த்தும் உண்மைப் பொருள் தான் என்ன?. இதைப் பற்றிக் காணலாம். இரப்பாரை என்னும் சொல்லில் உள்ள 'ஐ' என்னும் இரண்டாம் வேற்றுமை உருபிற்கு பதிலாக 'கு' என்னும் நான்காம் வேற்றுமை உருபு வந்திருக்க வேண்டும். அதாவது இரப்பார்க்கு என்று வந்திருக்க வேண்டும். இங்கே வேற்றுமை உருபு மயங்கி வந்திருப்பதால் இது உருபு மயக்கமாகும். திருக்குறளில் இதுபோல வேற்றுமை உருபு மயங்கும் இடங்கள் உண்டு. குணமும் சினமும் என்ற ஆய்வுக் கட்டுரையில் இது பற்றி நாம் ஏற்கெனவே கண்டிருக்கிறோம். 'இரப்பார்க்கு இல்லாயின்' எனக் கொண்டால் இக் குறளின் உண்மையான பொருள் இது தான்: 'தம்மிடம் வந்து இரப்பவர்களுக்கு 'இல்லை' என்று கூறும் நிலை உண்டானால் பசுமை உடைய இந்தப் பெரிய உலகத்தில் வாழும் மக்களின் இயக்கம் மரப்பாவைகளின் இயக்கத்திற்கே ஒப்பாகும்.' அதாவது உயிர் கொண்டு இயங்கினாலும் உதவி செய்யும் குணம் இல்லாததால் அவர்கள் உயிரற்ற ஆனால் கயிற்றால் கட்டி இயக்கப்படும் மரப்பாவைகளையே ஒப்பர் என்கிறார் வள்ளுவர். வள்ளுவரின் நிலைப்பாடு: மேற்கண்ட குறள்கள் அனைத்திலும் வள்ளுவர் மரம் என்ற சொல்லை தனியாகவோ பிற சொற்களுடன் சேர்த்தோ மரத்தாலான மனித வடிவங்கள் என்ற பொருளில் தான் பயன்படுத்தியுள்ளார் என்பதைக் கண்டோம். ஏன் வள்ளுவர் கற்சிலை அல்லது மண்சிலையை உவமையாகப் பயன்படுத்தவில்லை? என்ற கோணத்தில் ஆய்வு செய்தபோது சில கருத்துக்கள் முகிழ்த்தன. 1. மரப்பாவைக்கும் மனிதஉடலுக்கும் ஒரு அடிப்படை ஒற்றுமை உண்டு. இரண்டுமே கரிமப் பொருட்களால் ஆனவை. அதனால் இரண்டுமே தீப்பிடித்து எரியும்; நீரில் மிதக்கும். உயிர் பிரிந்தவுடன் மனித உடல் மரப்பாவை போல விறைத்துவிடும். 2. மரப்பாவையினை கயிற்றால் கட்டி உயிருள்ளது போல இயக்க முடியும். ஆனால் கல்சிலைகளையோ மண்சிலைகளையோ அவ்வாறு இயக்குவது கடினமாகும். இக் காரணங்களால் வள்ளுவர் கற்சிலை மற்றும் மண்சிலையினைத் தவிர்த்து மரப்பாவையினை உவமையாகப் பயன்படுத்தி இருக்கலாம். அது மட்டுமின்றி திருக்குறளில் ஒரு இடத்தில் கூட கற்சிலை என்ற சொல்லோ அப்பொருளைத் தருவதாக வேறொரு சொல்லோ பயன்படுத்தப் படவில்லை. கல் என்ற சொல் சில இடங்களில் பயன்படுத்தப் பட்டிருந்தாலும் அவை கற்சிலை என்ற பொருளில் வழங்கப்படவில்லை. குறள் 407 ல் மண்மாண் புனைபாவை என்ற சொல்லாடல் வருகிறது. இதில் வரும் மண் என்பதற்கு மண்ணாலான என்று பொருள் கொள்வதைக் காட்டிலும் அலங்காரம் அல்லது ஒப்பனை என்ற பொருள் நன்கு பொருத்தமாக உள்ளது. காண்பதற்கு நல்ல அழகுடன் நல்ல உடையுடுத்தி இருக்கும் ஒருவன் நுட்பமான கல்வி அறிவு இல்லாவிட்டால் அலங்காரம் செய்யப்பட்டு (மண்மாண்) ஆடையணிந்த(புனை) ஒரு மரப்பாவைக்கு ஒப்பாவான் என்று பொருள் கொள்வது சாலப் பொருத்தமாக இருக்கிறது. இக் குறள் மட்டுமின்றி வேறெங்கும் மண்சிலை அல்லது அதைக் குறிப்பதான வேறொரு சொல் திருக்குறளில் பயின்று வரவில்லை. ஆக கற்சிலை அல்லது மண்சிலை பற்றி பிற குறள்களில் வராததாலும் மரப்பாவையே பயின்று வருவதாலும் 407 ஆம் குறளில் வரும் பாவையினை மரப்பாவை எனக் கொள்வதே சரியாகும். 3. மரப்பாவைகளைப் பற்றிக் கூறிய வள்ளுவர் மண்சிலை மற்றும் கற்சிலைகளைப் பற்றிக் கூறாததில் இருந்து வள்ளுவர் காலத்தில் மரப்பாவைகள் மட்டுமே வழக்கில் இருந்திருக்கக்கூடும் என்ற ஒரு கருத்தும் முகிழ்க்கிறது. முடிவுரை: இதுகாறும் கண்டதில் இருந்து வள்ளுவர் மரத்தைப் போற்றியுள்ளாரே தவிர அதன் மதிப்பை ஒரு சிறிதும் குறைத்துக் கூறவில்லை என்ற முடிவுக்கு வருகிறோம். வள்ளுவரைப் புரிந்து கொள்ளாமல் அவர் எழுதிய குறள்களுக்கு விளக்கங்கள் அளிப்பது எவ்வளவு தவறு என்பதற்கு இக் கட்டுரை ஓர் சான்றாகும். இயற்கையோடு ஒட்டிய வாழ்வியல் கருத்துக்களை மிக நுட்பமாக விளக்கும் திறன் கொண்ட வள்ளுவனை இனியாவது மக்கள் சரியாகப் புரிந்து கொள்ளவேண்டும். http://thiruththam.blogspot.com/2010/09/blog-post.html
 3. மத்திய அரசின் தமிழர்கள் மீதான இனவெறியை தவிர வேறொன்றும் இல்லை,
 4. வசம்பு அவர்களூக்கு ஒன்பதாம் ஆண்டு நினைவு அஞ்சலிகள்
 5. கோட்டாபய சர்வதேசத்தின் முன்னாள் உண்மையை ஏற்றுக் கொண்டுவிட்டார்- சஜித் சர்வதேச ஊடகங்களின் முன்னிலையில் கோத்தபாய ராஜபக்ஷ நாட்டையும், இராணுவத்தையும் காட்டிக்கொடுத்துவிட்டதாக புதிய ஜனநாயக முன்னணியின் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் சஜித் பிரேமதாச குற்றம்சாட்டியுள்ளார். கெகிராவ நகரில் நேற்று ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த தேர்தல் பிரசாரக் கூட்டத்தில் உரையாற்றுகையிலேயே அவர் இதனைத் தெரிவித்துள்ளார். கடந்த செவ்வாயன்று உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு ஊடகவியலாளர்களின் முன்நிலையில் கோத்தாபய ராஜபக்ஷ தலைகுனிய நேர்ந்த சம்பவத்தை அனைவரும் அறிவீர்கள். இவ்வளவு காலமும் அவர்கள் தேசிய பாதுகாப்பு குறித்தே பேசிவந்தார்கள். எனினும் அந்த ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் உண்மைகள் அனைத்தும் வெளிவந்துவிட்டது. கடந்த காலத்தில் அவர்கள் யாருக்கு ஜம்பர் அணிவித்து, யாரை சிறையில் அடைத்தார்களோ அவரே போருக்கு தலைமைத்துவம் வழங்கிய யுத்தவீரர் என்று சர்வதேச ஊடகங்களின் முன்நிலையில் அவர்களுடைய வாயாலேயே ஏற்றுக்கொள்ளளும்படி நேர்ந்துவிட்டது எனவும் வேட்பாளர் சஜித் பிரேமதாச மேலும் கூறியுள்ளார் http://www.dailyceylon.com/190984/
 6. தமிழீழம் உருவாவதைத் தடுக்கவே பொதுஜன பெரமுனவுடன் இணைந்தோம் - சுதந்திரக் கட்சி (எம்.ஆர்.எம்.வஸீம்) ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி தனித்து போட்டியிட தீர்மானித்திருந்தால் தமிழ்த் தேசிய கூட்டமைப்பின் ஆதரவுடன் ஐக்கிய தேசிய கட்சி வெற்றிபெற்றிருக்கும். அதன் மூலம் தமிழீழம் உருவாவது நிச்சயமாகும். அதனை தடுப்பதற்கே கட்சியைவிட நாட்டுக்கு முக்கியத்துவம் வழங்கி பொதுஜன பெரமுனவுடன் இணைந்துசெயற்பட தீர்மானித்தோம் என ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி பாராளுமன்ற உறுப்பினர் திலங்க சுமத்திபால தெரிவித்தார். கொழும்பில் அமைந்திருக்கும் ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி ஊடக மத்திய கேந்திர நிலையத்தில் இன்று இடம்பெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் கலந்துகொண்டு கருத்து தெரிவிக்கையிலேயே இவ்வாறு குறிப்பிட்டார். எதிர்வரும் ஜனாதிபதி தேர்தலில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் ஆதரவு யாருக்கு வழங்கப்போவதென்று இன்னும் உத்தியோகபூர்வமாக அந்த கட்சி அறிவிக்கவில்லை. என்றாலும் கூட்டமைப்பு 13கோரிக்கைகளை தயாரித்து அந்த கோரிக்கைகளை அனைத்து வேட்பாளர்களுக்கும் வழங்கப்போவதாக தெரிவித்திருக்கின்றது. இவர்களின் கோரிக்கைகளுக்கு நாட்டின் அரசியலமைப்பின் பிரகாரம் எந்த கட்சிக்கும் இணக்கம் தெரிவிக்க முடியாது. அத்துடன் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு முன்வைக்க இருக்கும் கோரிக்கைகள் குறித்து கலந்துரையாடுவதற்கு கூட நாங்கள் தயாரில்லை என கோத்தாபய ராஜபக்ஷ் தெரிவித்திருக்கின்றார். ஆனால் கூட்டமைப்பின் கோரிக்கைகளுக்கு ஆதரவளிக்கப்போவதாக ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் செயலாளர் தெரிவித்திருக்கின்றார். ஆனால் சஜித் பிரேமதாச இதுதொடர்பாக எந்த பதிலையும் இதுவரை தெரிவிக்கல்லை. மேலும் ஒரு வேட்பாளர் ஒரு நாடு, இரண்டு வேட்பாளர் நியமித்தால் நாடு பிளவுபடும் என்றே ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி ஆரம்பம் முதல் தெரிவித்து வந்தது. அதனடிப்படையில் நாடு பிளவுபடுவதை தடுக்கும் நோக்கத்திலே கட்சியைவிட நாட்டுக்கு முக்கியத்துவம் வழங்கி பொதுஜன பெரமுனவுடன் இணைந்து செயற்பட தீர்மானித்ததாகவும் அவர் கூறினார். https://www.virakesari.lk/article/67163
 7. விஜேதாச ராஜபக்ஷ கோத்தாபயவுக்கு ஆதரவு ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் விஜேதாச ராஜபக்ஷ ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுனவின் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் கோத்தாபய ராஜபக்ஷவுக்கு ஆதரவளிப்பதாக தெரிவித்துள்ளார். தற்போது நடைபெறும் விசேட ஊடகவியலாளர் சந்திப்பிலேயே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார். கடந்த வருடம் இடம்பெற்ற ஆட்சி மாற்றத்தின் போது விஜேதாச ராஜபக்ஷ மஹிந்த அணியினருடன் இணைந்து பின்னர் மீண்டும் ஐக்கிய தேசிய கட்சியில் இணைந்து கொண்டமை குறிப்பிடத்தக்கது http://www.dailyceylon.com/190996/
 8. யாழ். விமானநிலைய பெயர்ப்பலகை விவகாரம்: இனவாதத்தை தூண்டும் வகையிலான செய்திகள் கண்டனத்திற்குரியவை - ரஞ்சன் (நா.தனுஜா) யாழ்ப்பாணம் சர்வதேச விமானநிலையத்தின் பெயர்ப்பலகையில் முதலில் தமிழ்மொழியின் பெயரிடப்பட்டிருப்பதை மையப்படுத்தி இனவாதத்தைத் தூண்டும் வகையில் சில சிங்கள ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிடுவது கடும் கண்டனத்திற்குரியதாகும். எனினும் யாழில் தேர்தல் பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டிருக்கும் நாமல் ராஜபக்ஷ இதனைக் கண்டித்து ஒரு வார்த்தைகூட வெளியிடாதது ஏன் என்று பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ரஞ்சன் ராமநாயக்க கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார். யாழ் பலாலியில் நேற்று யாழ்ப்பாணம் சர்வதேச விமானநிலையம் உத்தியோகபூர்வமாகத் திறந்துவைக்கப்பட்ட நிலையில் விமானநிலையத்தின் பெயர் அதன் பெயர்ப்பலகையில் முதலில் தமிழ் மொழியிலும், இரண்டாவதாக சிங்கள மொழியிலும், மூன்றாவதாக ஆங்கில மொழியிலும் பெயரிடப்பட்டிருந்தது. அதனை சுட்டிக்காட்டி சில சிங்கள ஊடகங்கள் 'சிங்கள மொழி இரண்டாம்பட்சமாக்கப்பட்டு விட்டது' என்ற கோணத்தில் செய்தி வெளியிட்டிருந்தன. தமிழ்பேசும் மக்கள் பெரும்பான்மையாக வாழும் வடமாகாணத்தில் பொதுசேவையை வழங்கும் யாழ்ப்பாண நீதிமன்றம், யாழ் போதனா வைத்தியசாலை, யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம் போன்றவற்றின் பெயர்ப்பலகைகளிலும் முதலாவதாக தமிழ்மொழியிலேயே பெயரிடப்பட்டிருப்பதை தமது சமூகவலைத்தளப் பக்கங்களில் சுட்டிக்காட்டிய சிவில் சமூக செயற்பாட்டாளர்கள் பலரும், இனவாதத்தைத் தூண்டும்விதமாக செய்தி வெளியிட்டிருந்த சிங்கள ஊடகங்களைக் கடுமையாகக் கண்டனம் செய்திருந்தனர். இந்நிலையில் இதுகுறித்து தனது உத்தியோகபூர்வ டுவிட்டர் தளத்தில் பதிவிட்டிருக்கும் ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ரஞ்சன் ராமநாயக்க மேற்கண்டவாறு சுட்டிக்காட்டினார். https://www.virakesari.lk/article/67153
 9. மக்களை ஏமாற்றுவதற்கான கபட நாடகமே 5 கட்சிகளின் கூட்டு : டக்ளஸ் இருப்பதை பாதுகாத்துக்கொண்டு பெறவேண்டியவற்றை நோக்கி முன்னேறிச் செல்லவேண்டும் என்பதே எமது நிலைப்பாடாகும். இதையே நாம் தொடர்ச்சியாக முன்னெடுத்தும் வருகின்றோம் என ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சியின் செயலாளர் நாயகம் டக்ளஸ் தேவானந்தா தெரிவித்துள்ளார். ஐந்து கட்சிகளின் கூட்டு என்பது மக்களை ஊசுப்பேற்றி மறுபடியும் ஏமாற்றுவதற்கான ஒரு கட்டமைப்பாகவே உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. கிடைத்ததை எல்லாம் கைநழுவச் செய்துவிட்டு தற்போது மறுபடியும் கூட்டமைத்து தமிழ் மக்களுக்கான உரிமைகளை பெற்றுக்கொள்வதாக கூறி மக்களிடம் வாக்குக் கேட்க முற்படுகின்றனர் ஆனாலும் இவர்களது கதைகளை நம்ப எமது மக்கள் தயாராக இல்லை என்று நம்புகின்றேன் என்றும் குறிப்பிட்டார். யாழ்ப்பாணத்தில் அமைந்துள்ள கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பின் போதே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்தார். மேலும் அவர் தெரிவிக்கையில், தற்போதைய ஆட்சியை உருவாக்குவதற்காக எவ்வளவோஉசுப்பேத்தல்களை மக்களிடத்தில் கூறி வாக்குகளை பெற்றார்கள். ஆனால் இன்று அவர்களது வாக்குறுதிகளிலிருந்து தப்பதித்துக்கொள்ள மற்றுமொரு கூட்டை உருவாக்க முயற்சிக்கின்றனர். இவர்களது சுயநலன்களாலும் ஆளுடைமயற்ற போக்கினாலும் சிறிய தேவைகளுக்கு கூட மக்கள் வீதியில் இறங்கி போராட வேண்டியுள்ளது. வடக்கை நோக்கி யுத்தம் முன்னெடுக்கப்பட்ட போது மக்கள் பேரழிவைசந்திக்கப் போகின்றார்கள் அதை தடுக்க வாருங்கள் அன்றைய ஜனாதிபதிமஹிந்த ராஜபக்ஷவுடன் பேச்சுவார்த்தை ஒன்றை மேற்கொள்வோம். நானும்அதில் கலந்து கொள்கின்றேன் என கூட்டமைப்பினரிடம்கோரியிருந்தேன். சம்மதம் தெரிவித்துவிட்டு பேச்சுவார்த்தைக்கு அவர்கள் வரவில்லை. ஏனெனில் அவர்கள் யுத்தம் நடப்பதை விரும்பியிருந்ததுடன் மக்களது அழிவையும் விரும்பியிருந்தனர் என எண்ணத் தோன்றுகின்றது. நாம் முன்வைத்துள்ள அரசியல் உரிமை, அன்றாட பிரச்சினை, அபிவிருத்தி ஆகிய மூன்று விடயஙளுக்குள்ளே தமிழ் மக்கள்எதிர்கொள்ளும் சகல விதமான பிரச்சினைகளும் அடங்கி இருக்கின்றன. இதனை முன்னிறுத்தி அதற்கு தீர்வு காண்பதற்கே நாம்உழைத்துவருகின்றோம். அவற்றைச் செய்வோம். செய்விப்போம் என்ற நம்பிக்கை எமக்கு உண்டு. அந்தவகையில் பெரும்பான்மைக் கட்சி ஒன்றுடன் இணக்கப்பாடு ஒன்றைஏற்படுத்தியே எமது முன்னெடுப்புகளை வெற்றிகொள்ள முடியும். அதானால்தான் முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ முன்னிறுத்தியுள்ள ஜனாதிபதி வேட்பாளர் கோத்தாய ராஜபக்ஷவை ஆதரிக்குமாறு மக்களிடம் கோருகின்றோம். கோத்தாபயவின் வெற்றியில் பங்கெடுப்பதன் ஊடாக அந்த வெற்றியை மக்களின் வெற்றியாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். அப்போது தான் மக்கள்வெற்றியாளர்களாக மாறுவார்கள். இதுவே எனது எதிர்பார்ப்பாகஇருக்கிறது என அவர் மேலும் தெரிவித்தார். https://www.virakesari.lk/article/67154
 10. கோத்தாபயவை நானே பாதுகாத்தேன் - விஜயதாச பகிரங்க அறிவிப்பு! (இராஜதுரை ஹஷான்) முன்னாள் பாதுகாப்பு செயலாளர் கோத்தாபய ராஜபக்ஷவை கைதுசெய்வதற்கு சட்டமா அதிபர் திணைக்களம் கடிதம் அனுப்பியிருந்ததை தான் நீதியமைச்சராக பதவி வகித்த காலத்தில் தடுத்ததாக பாராளுமன்ற உறுப்பினர் விஜயதாச ராஜபக்ஷ பகிரங்கமாக தெரிவித்துள்ளார். இலங்கை மன்றக்கல்லூரியில் இன்று ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்துக் கொண்டு கருத்துரைக்கையில் அவர் மேற்கண்டவாறு குறிப்பிட்டார். இதன்போது மேலும் கருத்து தெரிவித்த அவர், நல்லாட்சி அரசாங்கத்தில் அரசியல் பழிவாங்கலை எதிர்த்து குரல் கொடுத்தமையின் காரணமாகவே நீதியமைச்சு பதவியில் இருந்து விலக்கப்பட்டு பல விமர்னங்களுக்கு உள்ளானேன். மக்களின் அடிப்படை பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காணும் நோக்கம் அரசாங்கத்திற்கு காணப்படவில்லை. மாறாக கடந்த அரசாங்கத்தினரையும், எதிர்க்கட்சி தலைவர் மஹிந்த ராஜபக்ஷவின் குடும்பத்தினரை எவ்விழியிலாவத சிறைக்கு அனுப்பும் நோக்கமே காணப்பட்டது. 2016 ஆம் ஆண்டு நீதியமைச்சர் பதவி வகிக்கும் போது அரசாங்கம் முன்னெடுத்த பல அரசியல் பழிவாங்கலை தடுத்துள்ளேன். முன்னாள் பாதுகாப்பு செயலாளர் கோத்தாபய ராஜபக்ஷவை கைது செய்வதற்கு சட்டமாதிபர் திணைக்களம் கடிதம் அனுப்பியிருந்ததை நீதியமைச்சர் பதவியில் இருந்து தடுத்தேன். சட்டமாதிபர் திணைக்களத்தின் பிரதிசொலிஸ்டர் உட்பட முக்கிய தரப்பினர் அறியாமலே கைது செய்வதற்கான ஏற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்பட்டன. அரசியல் சதியினை ஆராய்ந்து பார்கக வேண்டிய தேவை அப்போது காணப்பட்டது சட்டமாதிபர் திணைக்களத்தின் முக்கிய தரப்பினருக்கு தெரியாமல் அமைச்சர் ராஜித சேனாரத்னவின் வீட்டில் இருந்தே அனைத்து திட்டங்களும் வகுக்கப்பட்டன என்பத அறியப்பட்ட பின்னரே அவரை கைது செய்வதை தடுத்தேன். மேலும் நீதித்துறை சுதந்திரத்திற்கும், நீதிபதிகளுக்கும் அரசியலமைப்பு சபை அநீதி இழைத்துள்ளது தேசிய பாதுகாப்பு உட்பட முக்கிய துறைகளுக்கு தலைவர்கள் தெரிவு செய்யும்போது திறமைகளுக்கும், கல்வி தகைமைகளுக்கும் முன்னுரிமை வழங்கப்படவில்லை. மாறாக அரசியல்வாதிகளின் சிபாரிசுகளுக்கே முன்னுரிமை வழங்கப்பட்டது. மத்திய வங்கியின் பிணைமுறி மோசடியின் பிரதான சூத்திரதாரி பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க மற்றும் அமைச்சர்களான மலிக் விக்ரமசிங்க, கபீர் ஹசிம், சுஜீவ சேமசிங்க மற்றும் அஜித் பி. பெரேரா ஆகியோருக்கு அமைச்சரவையில் அங்கீகாரம் கிடையாது என்று ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் சஜித் பிரேமதாசவினால் பகிரங்கமாக குறிப்பிட முடியாது. ஆகவே தேசிய பாதுகாப்பினையும், எதிர்கால சந்ததியினரின் வாழ்க்கையினையும் கருத்திற் கொண்டே ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுனவின் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் கோத்தாபய ராஜபக்ஷவிற்கு முழுமையான ஆதரவு வழங்க தீர்மானித்துள்ளேன் என்றார். https://www.virakesari.lk/article/67156
 11. எமது அரசில் பெருந்தோட்டத் தொழிலாளர்களுக்கு ஆயிரம் ரூபா சம்பளம் : கோத்தாபய Published by R. Kalaichelvan on 2019- Share (இராஜதுரை ஹஷான்) பொருளாதார ரீதியில் பாரிய பின்னடைவினை எதிர்க் கொண்டுள்ள மலையக மக்களுக்கு எமது அரசாங்கத்தில் ஆயிரம் ரூபா நாள் சம்பளம் பெற்றுக் கொடுக்கப்படும். தேசிய வருமானத்தை எவ்வாறு ஈட்டிக் கொள்ள முடியும் என்ற மார்க்கத்தை நன்கு அறிவோம். ஆளும் தரப்பினர் முன்வைக்கும் கேள்விகளுக்கு செயற்பாட்டின் ஊடாக பதில் வழங்குவேன். என ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுனவின் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் கோத்தாபய ராஜபக்ஷ தெரிவித்தார். இலங்கை மன்ற கல்லூரியில் இன்று இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்துக் கொண்டு கருத்துரைக்கையில் அவர் மேற்கண்டவாறு குறிப்பிட்டார். தேசிய பொருளாதாரத்திற்கு பாரிய பங்களிப்பினை வழங்கும் தேயிலை உற்பத்தியாளர்களின் பொருளாதார நிலைமை பாரிய நெருக்கடிக்குள்ளாகியுள்ளது. ஒரு நாள் சம்பளம் 1000ம் ரூபாவாக வேண்டும் என்பது மலையக மக்களின் நியாயமான கோரிக்கையாகும். சம்பள விவகாரத்தில் அரசாங்கம் முழுமையாக தோட்ட கம்பனிகளையே நம்பியிருந்தது. தோட்ட கம்பனிகள் எப்படியும் மலையக மக்கள் கோரும் சம்பளத்தை வழங்க இணக்கம் தெரிவிக்கமாட்டார்கள். மலையக மக்களின் சம்பள விவகாரத்தில் கம்பனிகளை மாத்திரம் நம்பியிருந்தால் எவ்வித பயனும் ஏற்படாது. நிச்சயம் நாங்கள் 1000 நாள் கொடுப்பனவும் வழங்கி மலையகத்தினை நகரத்திற்கு இணையான வசதிகளுடன் அபிவிருத்தி செய்வோம். கல்வி , மற்றும்தொழிற் துறையினை விருத்தி செய்ய வேண்டிய தேவை காணப்படுகின்றது. பொருளாதார ரீதியில் நாங்கள் முன்வைக்கும் திட்டங்கள் , மற்றும் வரி நீக்கம் தொடர்பில் ஆளும் தரப்பு தற்போது பல்வேறு கேள்விகளை முன்வைத்துள்ளது.வாதப்பிரதி வாதங்களில் ஈடுப்பட வேண்டிய தேவை ஏதும் கிடையாது. ஆட்சிக்கு வந்து வழங்கியுள்ள வாக்குறுதிகளை செயற்படுத்தி பதில் வழங்குவேன் என அவர் இதன்போது தெரிவித்தார். https://www.virakesari.lk/article/67162
 12. சசிக்கு இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்.
 13. யாழ், கிழக்குப் பல்கலைக்கழக மாணவர்களின் நல் ஆதரவுக்கான முயற்சி வாக்குறுதிகளை வழங்கித் தடம் புரண்ட தமிழ்க் கட்சிகள் ஆவணத்துக்குப் பொறுப்புக் கூறுமா? ஆய்வாளர் நிலாந்தன் அடிப்படைப் பிரச்சினையும் உடனடித் தேவையும் வெவ்வேறாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டுமென்றும் கூறுகிறார் இனப்பிரச்சினைத் தீர்வு தொடர்பாக யாழ்ப்பாணம் மற்றும் கிழக்குப் பல்கலைக்கழக மாணவர்களின் முயற்சியினால் தமிழ்க் கட்சிகள் ஒன்று சேர்ந்து கலந்துரையாடி ஆவணம் ஒன்றைத் தாயரித்துக் கையொப்பமிட்டமை முன்னேற்றகரமான அம்சம் என்று சிவில் சமூகச் செயற்பாட்டாளரும் அரசியல் ஆய்வாளருமான எம் நிலாந்தன் கூர்மைச் செய்தித் தளத்திற்கு வழங்கிய சிறப்பு நேர்காணலில் தெரிவித்துள்ளார். ஆனாலும் கடந்த காலங்களில் தேர்தல் விஞ்ஞாபனங்களில் முன்வைக்கப்பட்ட வாக்குறுதிகளில் இருந்து தடம்புரண்ட இந்தக் கட்சிகள், இந்த ஆவணத்தில் கூறப்பட்டுள்ளவற்றை தொடர்ச்சியாகப் பாதுகாப்பதற்கு ஏற்ற வகையில் பொறுப்புக் கூற வேண்டும் என்றும் நிலாந்தன் வலியுறுத்திச் சொன்னார். சமூகச் செயற்பாட்டாளரும் அரசியல் ஆய்வாளருமான நிலாந்தன் நிலாந்தன் கூர்மைச் செய்தித் தளத்திற்கு வழங்கிய நேர்காணலின் முழுமையான விபரம் வருமாறு- கேள்வி-இனப்பிரச்சினைத் தீர்வுக்கான முன்மொழிவுகள் குறித்துப் போரின் பின்னரான பத்து ஆண்டுகளில் ஐந்து கட்சிகளும் கலந்துரையாடிய பின்னர் இணைந்து ஆவணம் ஒன்றில் கையொப்பமிட்டுள்ளனர். ஆனாலும் இந்தப் பேச்சுக்கள் நேர்மையோடு செய்யப்பட்டதாக உங்களால் கூறமுடியுமா? பதில்- ஓம் இதில் ஒரு நேர்மையுண்டு. ஏனெனில் எல்லோருக்குமிடையில் ஒரு பொதுக் கருத்தை எட்ட வேண்டுமென பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் முயற்சித்தவர்கள். ஏற்கனவே பேரவை நியமித்த குழுவும் அப்படியொரு பொதுக் கருத்தை ஏற்படுத்த முயற்சித்திருந்தது. எனவே இதில் தமிழ் நல் ஆதரவு (Solidarity) ஒன்றை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற முயற்சி இருக்கின்றது. அந்த முயற்சி ஓரளவுக்கு வெற்றி பெற்றுவிட்டது. கேள்வி- இலங்கை ஒற்றையாட்சிக் கட்டமைப்பை மீறி பிரதான சிங்கள வேட்பாளர்கள் இந்த ஆவணத்தில் கூறப்பட்டுள்ள விடயங்களை ஏற்பதற்கான வாய்ப்பு உள்ளதா? எங்களிடம் இருக்கும் எல்லாக் கட்சிகளுமே தேர்தல் மையக் கட்சிகள்தான். எங்களிடம் மக்கள் இயக்கம் இல்லை. மக்கள் இயக்கம் இருந்தால் மக்களை ஒன்று திரட்டி தெருவுக்குக் கொண்டு வருவது வேறு கதை. ஆனால் இப்போது இருக்கிற எல்லாமே தேர்தல் மையக் கட்சிகள்தான். எனவே எங்களுக்கு இருக்கும் ஒரு பரீட்சைக்களம் தேர்தல் களம்தான் பதில்- இதுதான் பிரச்சினை. இந்தப் பொது ஏற்பாடு முன்னேற்றகரமான அம்சம். தமிழ் மக்கள் பேரவை முன்மொழிந்த அந்தத் தீர்வுத் திட்டத்துடன் ஒப்பிடுகையில் அந்தத் தீர்வுத்திட்டத்திற்குப் பிறகு பிந்தி வந்த ஒரு ஆவணமாக இதைச் சொல்லாம். அப்படிப் பார்த்தால் இது ஒரு முன்னேற்றகரமான ஆவணம். அதேநேரம் இரண்டு அடிப்படைப் பிரச்சினைகள் உண்டு. ஒன்று பொறுப்புக் கூறல். அதாவது இதற்குச் சம்மந்தப்பட்ட தமிழ்க் கட்சிகள் பொறுப்பாக இருக்குமா என்பது. இரண்டாவது இந்த ஆவணத்தைக் கொண்டுபோய் சிங்கள வேட்பாளர்களிடம் கையளிக்கும்போது அவர்கள் இதற்குப் பொறுப்புக் கூறுவார்களா என்பது. முதலாவது இதில் கையொப்பமிட்ட ஐந்து தமிழ்க் கட்சிகளும் பொறுப்புக்கூற வேண்டும். ஏன் என்றால் ஏற்கனவே தங்கள் தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்தில் கூறியது ஒன்றாகவும் நடைமுறைகள் வேறாகவுமே கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக இருந்து வருகின்றன.. அதாவது தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு தனது தேர்தல் விஞ்ஞாபனங்களில் தடம் புரண்டது என்று சொல்லித்தான் கஜேந்திரகுமார் வெளியேறினார். சுரேஸ் வெளியேறினார், அதன் பின்னர் விக்னேஸ்வரன் வெளியேறினார். விக்னேஸ்வரன் வெளியேறிய பின்னர் துலக்கமாகச் சொன்னவர் கூட்டமைப்பு தனது தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்தில் கூறிய பல விடயங்களில் இருந்து பிறழ்பட்டு விட்டதென்று. ஆகவே அப்படியெல்லாம் கூறிவிட்டுத் தற்போது பழைய தடத்திற்குப் போய்விட்டார்களா? அதாவது எதில் இருந்ததெல்லாம் பிறழவிட்டார்களோ அவற்றையெல்லாம் சீர்செய்து கொண்டு பழைய தடத்திற்குப் போய்விட்டார்கள். இனி அவர்கள் சொன்னபடி நடப்பார்கள் என்று நாங்கள் நம்புவதாக இருந்தால், இதற்குப் பொறுப்பு கூற வேண்டும். அதற்கு ஒரு பொறிமுறையும் வேண்டும். அதாவது இந்தக் கட்சிகள் எல்லாம் சொன்னதின் பிரகாரம் நடந்து கொள்வார்கள் என்பதற்கு ஒரு பொறிமுறை வேண்டும். இரண்டாவது இந்த ஆவணத்தைச் சிங்கள வேட்பாளர்கள் ஏற்கமாட்டார்கள். ஆவணத்தில் இன்னும் சில விடயங்கள் தெளிவாக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். அடிப்படைப் பிரச்சினையும் உடனடிப் பிரச்சினையும் பிரித்துக் காண்பிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். முதலாவது பந்தி அடிப்படைப் பிரச்சினையைக் கூடுதலாகக் கதைக்கிறது. அதன் பின்னர் வரும் பந்திகள் அடிப்படைப் பிரச்சினைகளைக் கதைக்கிறது. தமிழ்ததேசிய மக்கள் முன்னணி சில விகாரங்களை எழுப்பியதால்தான், இந்த ஆவணம் திரும்பத் திரும்பத் திருத்தப்பட்டு இப்படியொரு இறுக்கமான கொள்கை ரீதியாக விட்டுக்கொடுப்பற்ற ஒரு நிலைப்பாட்டுக்கு அந்த முதல் பந்தி கொண்டுவரப்பட்டது. அப்படிப் பார்த்தால் அதற்கான பெரும்பான்மைப் பாரட்டு தமிழ்த் தேசிய மக்கள் முன்னணியைத்தான் சேரும் ஆகவே அடிப்படைப் பிரச்சினைகளைத் தெளிவாகத் தலையங்கம் போட்டுப் பிரித்துவிட்டுப் பின்னர் உடனடிப் பிரச்சினைகளை வேறாக வ்கைப்படுத்தி இருக்க வேண்டும். அப்படிப் பிரித்துவிட்டு உடனடிப் பிரச்சினைகளுக்குத் தீர்வு காணவேண்டும் என்பதற்கு ஒரு பொறிமுறை, அடிப்படைப் பிரச்சினைத் தீர்வுக்கு ஒரு பேச்சுவார்த்தைப் பொறிமுறை என்று தெளிவாகச் சொல்லியிருக்க வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன். இருந்தாலும் இதைக் கொண்டுபோய் வேட்பாளர் முன்னிலையில் வைக்கும்போது அடிப்படைப் பிரச்சினைத் தீர்வுக்கு எந்தவொரு வேட்பாளரும் அது குறித்துப் பேச வரமாட்டார்கள். இந்தப் பேச்சுவார்த்தைகளின்போது கூட்டமைப்பின் தரப்பில் ஒரு கருத்து முன்வைக்கப்பட்டது. அதாவது இந்த ஆவணத்தில் உள்ள கோரிக்கைகளை அறுபது வீதத்துக்குக் குறையாமல் ஏற்பவர்களோடு நாங்கள் பேசலாமா அவர்களோடு ஒரு உடன்பாட்டுக்குப் போகலாமா என்று. அப்படி அறுபது வீத கோரிக்கைகளை அவர்கள் ஒப்புக்கொள்வார்களா என்பதை பொறுத்திருந்தே பார்க்க வேண்டும். அப்படி அறுபது வீத கோரிக்கைகளை அவர்கள் ஒப்புக்கொண்டால் கூட அநேகமாக உடனடிப் பிரச்சினைகள் சம்மந்தப்பட்டதாகவே இருக்கும். ஆனால் அந்த உடனடிப் பிரச்சினைகளிலேயே கூட அவர்கள் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக ரணில்- மைத்திரி கூட்டு அரசாங்கம் எதுவுமே செய்யவில்லை. அப்படிப் பார்த்தால் அதற்கும் ஒரு பொறிமுறை வேண்டும். அந்தப் பொறிமுறை எப்படி இருக்க வேண்டுமென்றால், குறிப்பிட்ட வேட்பாளர் வரவேண்டும் வரக்கூடாது என்று விரும்புகிற பெரிய நாடுகளோடு ஒரு பேச்சுவார்த்தை செய்யப்பட வேண்டும். பெரிய நாடுகள் மத்தியஸ்த்தம் வகிக்கவோ அல்லது ஏதாவது ஒரு கண்காணிப்புப் பொறிமுறையை வகுக்கவோ தயாராக இருக்க வேண்டும். அந்த நாடுகளைக் கொண்டு ஏதோவொரு பொறிமுறையை ஏற்படுத்தினால் மாத்திரமே ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டவற்றைக் கூட நிறைவேற்றலாம். ஆனால் அங்கேயும் பிரச்சினை இருக்கிறது. ஆவணம் அடிப்படைப் பிரச்சினையையும் உடனடிப் பிரச்சினையையும் பிரித்துக் காட்டியிருந்தால், நான் நினைக்கிறேன் இந்த வேட்பாளர்கள் அறுபதோ ஐம்பதோ நிறைவேற்ற ஒப்புக் கொண்டாலும் கூட அவர்கள் பின்னுக்கு வருகிற உடனடிப் பிரச்சினைகளைத் தீர்க்க ஒப்புக்கொள்வார்களே தவிர, அடிப்படைப் பிரச்சினைகளில் பிரதான மூன்று சிங்கள வேட்பாளர்களும் ஒத்துவரமாட்டார்கள். அப்படி ஒத்துவந்தால் அவர்கள் தென்னிலங்கையில் தோற்கடிக்கப்படுவார்கள். நல் ஆதரவை முன்வைத்தே பல்கலைக்கழக மாணவர்களும் களமிறங்கினர். ஆனால் அந்த நல் ஆதரவு முழுமையாக எட்டப்படவில்லை. ஏனென்று சொன்னால் ஒரு கட்சி வெளியே போய்விட்டது. எனவே நான் மாணவர்களிடம் கேட்டேன் அந்த நல் ஆதரவுக்காக வேண்டி அந்த ஒரு சொல்லைப் போட்டிருக்கலாமே என்று. ஒரு வரிக்காக நாங்கள் நல் ஆதரவை இழக்க முடியாது கேள்வி- தமிழ்த் தேசிய மக்கள் முன்னணி இந்தக் கலந்துரையாடலில் இருந்து வெளியேறியுள்ளது. அவ்வாறு வெளியேறியமை நியாயமாகத் தெரிகின்றதா? புதில- அது அந்தக் கட்சியின் நிலைப்பாடு ஒரு கட்சிக்குத் தனது நிலைப்பாட்டை அழுத்திக் கூறி வெளியேற உரிமை உண்டு. ஜனநாயகப் பரப்பில் அவர்களுக்கு அந்த உரிமை உள்ளது. ஆனால் பொதுவெளியில் அது தொடர்பான விமர்சனங்கள் உண்டு என்பதை நான் பேசிக்கொள்ள வேண்டும். தமிழ்த் தேசிய மக்கள் முன்னணி, தனது நிலைப்பாடு சரி என்பதை நிரூபிப்பதற்கு ஒரு தேர்தல் வருகின்றது. எடுத்த நிலைப்பாடு சரி என்பதை அந்தத் தேர்தலில் அவர்கள் நிரூபித்துக்காட்ட வேண்டும். ஏனென்றால் எங்களிடம் இருக்கும் எல்லாக் கட்சிகளுமே தேர்தல் மையக் கட்சிகள்தான். எங்களிடம் மக்கள் இயக்கம் இல்லை. மக்கள் இயக்கம் இருந்தால் மக்களை ஒன்று திரட்டி தெருவுக்குக் கொண்டு வருவது வேறு கதை. ஆனால் இப்போது இருக்கிற எல்லாமே தேர்தல் மையக் கட்சிகள்தான். எனவே எங்களுக்கு இருக்கும் ஒரு பரீட்சைக்களம் தேர்தல் களம்தான். எனவே தேர்தல் களத்தில் தங்கள் இலட்சியம் மக்கள் மயப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. மக்கள் அதனை ஏற்றுக் கொண்டார்கள் என்பதனை இந்தக் கட்சி நிரூபித்தக் காட்ட வேண்டும். ஜனாதிபதித் தேர்தலில் அவர்கள் பகிஸ்கரிப்பது என்ற நிலைப்பாட்டுக்குக் கிட்ட வருகிறார்கள். சரி அப்படியென்றால் அவர்கள் பகிஸ்கரித்துக் காட்ட வேண்டும். மக்கள் மனதில் பகிஸ்கரிப்புப் பற்றிய ஒரு சரியான நிலைப்பாட்டை ஏற்படுத்த வேண்டும். ஏனென்றால் பகிஸ்கிரிப்பு என்பது தமிழ் மரபில் ஏற்கனவே உள்ளது. ஹன்டிப் பேரின்பநாயகத்தில் இருந்து தொடங்குகிறது. அதில் சரி பிழை என்ற வாதத்தை பின்னர் வைத்துக்கொள்வோம். ஆனால் பகிஸ்கரிப்பு என்பது ஒரு அறிக்கையும் அல்ல, பத்திரிகையாளர் மாநாட்டில் கூறப்படுகின்ற கருத்துமல்ல. இதற்கும் அப்பால் பகிஸ்கரிப்பு என்பது ஒரு மக்கள் இயக்கம். அதற்காக மக்கள் மத்தியில் இறங்கி வேலை செய்ய வேண்டும். பட்டிதொட்டி எங்கும் போக வேண்டும். ஒரு பொதுத் தமிழ் வேட்பாளர்தான் தமிழ்ப் பேரம். அதற்கும் அப்பால் பகிஸ்கரிப்புக்குப் போக வேண்டியிருக்கும். ஆனால் பகிஸ்கரிப்பை ஒரு மக்கள் இயக்கமாக முன்னெடுக்க வேண்டும். தேர்தலை நிராகரிக்கின்றோம் என்ற எதிர்மறையான கருத்தை உலகத்துக்குக் கொடுக்கக் கூடாது. ஆகவே அதனை மக்கள் மயப்பட்ட முடிவாக மாற்ற வேண்டும் விடியற்காலை எழுந்து திருநூற்றையும் அப்பிக்கொண்டு கோயிலுக்குப் போறது மாதிரி வாக்குச் சாவடிக்குப் போகிற முதியோர்களின் மனதில், இது எங்கட தேர்தல் அல்ல. இதைப் பகிஸ்கரிப்பதன் மூலமே ஒரு செய்தியைத் தென்னிலங்கைக்கும் சர்வதேசத்துக்கும் வழங்கலாம் என்பதனைத் தமிழ்த் தேசிய மக்கள் முன்னணி ஆழமாகச் சொல்ல வேண்டும். தேர்தலில் தமிழ்த் தேசிய மக்கள் முன்னணி தங்கள் நிலைப்பாட்டை வெற்றிபெறச் செய்வார்களாக இருந்தால் அது நல்லது. அதுவும் ஒரு உரிமை. கேள்வி- இலங்கை அரசாங்கத்தின் புதிய அரசியல் யாப்புக்கான வரைபு ஒற்றையாட்சித் தன்மை கொண்டது. ஆகவே அந்த வரைபை நிராகரிக்க வேண்டும் என்று தமிழ்த்தேசிய மக்கள் முன்னணி கேட்டிருந்து. அத்துடன் இந்த ஆவணத்தில் முதல் பந்தியில் உள்ள கோரிக்கையில் ஒற்றையாட்சி நிராகரிப்பதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது. ஆகவே புதிய வரைபு ஒற்றையாட்சித் தன்மை கொண்டது எனக் குறிப்பிட்டு நிராகரித்திருக்கலாம்தானே? பதில்- என்ன பிரச்சினையென்றால் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் தயாரித்த அந்த முதலாவது பந்தி தமிழ் மக்களின் இலக்கைச் சொல்கிறது. அது இவர்கள் சொல்லுகின்ற மழுப்பலாக ஏற்றுக்கொள்கின்ற இடைக்கால வரைபை நிராகரிக்கிறது. அந்த இடைக்கால வரைபை நிராகரிக்கும் வகையில்தான் அந்த முதலாவது பந்தி அமைந்துள்ளது. எனவே அந்த முதலாவது பந்திக்குள் அதற்கான விடை உள்ளது. ஆனால் இடைக்கால வரைபை நிராகரிப்பது என்பது தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்புக்கு எதிரானது. ஏனெனில் கூட்டமைப்பின் முயற்சிதான் அந்த இடைக்கால வரைபு. இதனால் இடைக்கால வரைபை நிராகரிக்க வேண்டும் என்ற கருத்தை கூட்டமைப்பு ஏற்க மறுத்தது. ஆனாலும் அதனை பின் இணைப்பாக இணைத்திருக்கலாம். ஏனென்றால் ரணில் விக்கிரமசிங்க கொண்டு வந்து மைத்திரிபால சிறிசேனவினால் தோற்கடிக்கப்பட்ட அந்த இடைக்கால வரைபிலும் கூட இன்ன இன்ன கட்சி இப்படிச் சொல்கிறது என்ற ஒரு இணைப்பு இருந்தது. இது உலகத்தில் ஒரு வழமை. இது பற்றி நான் பல்கலைக்கழக மாணவர்களுடன் பேசினேன். அவர்கள் சொன்னார்கள் அதை இணைப்பதற்கு ஏனைய கடசிகள் தயாராக இல்லையென்று. இரண்டு அடிப்படைப் பிரச்சினைகள் உண்டு. ஒன்று பொறுப்புக் கூறல். அதாவது இதற்குச் சம்மந்தப்பட்ட ஐந்து தமிழ்க் கட்சிகளும் பொறுப்பாக இருக்குமா என்பது. இரண்டாவது இந்த ஆவணத்தை சிங்கள வேட்பாளர்களிடம் கையளிக்கும்போது அவர்கள் இதற்குப் பொறுப்புக் கூறுவார்களா என்பது நான் திருப்பிக் கேட்டேன் பேரவை நியமித்ததும் பல்கலைக்கழக மாணவர்களுடையதும் முதன்மை நோக்கம் நல் ஆதரவு (Solidarity) அதாவது இது ஜனாதிபதித் தேர்தலுக்கானதுதான். ஏனைய தேர்தலுக்கென்று பின்னர் கொள்கை வடிவில் சரியாக எழுதப்பட வேண்டும். இது ஜனாதிபதித் தேர்தலுக்கான ஓர் ஒருமைப்பாடு. இதில் தமிழ் தரப்பு செய்தி துலக்கமாக வரவேண்டும். பொதுத் தேர்தலில் அப்படி வரும் என்று சொல்ல முடியாது. ஏனெனில் பொதுத் தேர்தலில் கட்சி நலன்கள் மாறுபடும். ஆனால் ஜனாதிபதித் தேர்தலில் நாங்கள் மறைமுக சர்வஜன வாக்கெடுப்பாக நடத்தப் போகிறோம் என்றால் அந்தத் தமிழ் நல் ஆதரவு என்பது முக்கியம். அந்த நல் ஆதரவு என்பதை முன்வைத்தே பேரவை அமைத்த குழுவும் இயங்கியது. அப்படிப் பார்த்தால் இந்த நல் ஆதரவு முழுமையாக எட்டப்படவில்லை. அதேபோன்று நல் ஆதரவை முன்வைத்தே பல்கலைக்கழக மாணவர்களும் களமிறங்கினர். ஆனால் அந்த நல் ஆதரவு முழுமையாக எட்டப்படவில்லை. ஏனென்று சொன்னால் ஒரு கட்சி வெளியே போய்விட்டது. எனவே நான் மாணவர்களிடம் கேட்டேன் அந்தத் நல் ஆதரவுக்காக வேண்டி அந்த ஒரு சொல்லைப் போட்டிருக்கலாமே என்று. ஒரு வரிக்காக நாங்கள் நல் ஆதரவை இழக்க முடியாது. அதை ஏன் அந்த இடத்தில் நீங்கள் விவாதிக்கவில்லை என்று கேட்டேன். அவர்கள் சொன்னார்கள் ஏனைய கட்சிகள் அதில் பிடிவாதமாக இருந்தது என்று. அதனைப் போட வேண்டாமென்றும் பெரும்பான்மையினர் அந்த வரியை நீக்கிவிட்டு வரவேண்டும் எனவும் விரும்பினார்கள். எனவே தடுக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டதாக மாணவர்கள் சொன்னார்கள். அத்துடன் தமிழ்த் தேசிய மக்கள் முன்னணியும் நல் ஆதரவுக்காக பல இடங்களில் விட்டுக்கொடுக்கவில்லை என்ற தொனியும் மாணவர்களிடம் இருந்து வந்தது. ஆனால் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் ஒரு விடயத்தை ஒப்புக்கொள்கிறார்கள், இன்றைக்கு இந்த ஆவணத்தில் தமிழ் மக்களின் இறுதி இலக்குத் தொடர்பாக மிகத் தெளிவான விடயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்றால், அதற்கு முதற் காரணம் தமிழ்த் தேசிய மக்கள் முன்னணிதான் என்று தமிழ்ததேசிய மக்கள் முன்னணி சில வினாக்களை எழுப்பியதால்தான் இந்த ஆவணம் திரும்பத் திரும்பத் திருத்தப்பட்டு இப்படியொரு இறுக்கமான கொள்கை ரீதியாக விட்டுக்கொடுப்பற்ற ஒரு நிலைப்பாட்டுக்கு அந்த முதல் பந்தி வந்தது. அப்படிப் பார்த்தால் அதற்கான பெரும்பான்மைப் பாராட்டு தமிழ்த் தேசிய மக்கள் முன்னணியைத்தான் சேரும். கேள்வி- சிவில் செயற்பாட்டாளரான நீங்கள் தமிழ்த் தேசிய மக்கள் முன்னணிக்கும் பொறுப்பு உள்ளது என்ற அடிப்படையில் மீண்டுமொரு பேச்சை நடத்தி மீண்டும் அவர்களை இணைக்கக் கூடிய வாய்ப்புகள் ஏதுவும் உங்களுக்கு இருக்கின்றதா? புதில்- நாங்கள் தமிழ் மக்கள் பேரவை நியமித்த குழுவில் இயங்கினோம். எங்களுக்குத் தெரியும் இது கடைசி நேரத்தில் எடுக்கப்பட்ட முயற்சி என்று பொதுவேட்பாளரைக் கண்டுபிடிப்பதில் இருந்த அடிப்படைப் பிரச்சினை எங்களுக்குத் தெரியும். ஆனால் பொது வேட்பாளர் பற்றிய ஒரு விழிப்பை ஏற்படுத்துவதற்கு தமிழ் பேரம் ஒன்றை இதில் வைக்க வேண்டும். சர்வஜன வாக்கெடுப்பாக நடத்துவதற்கு தமிழ்ப் பேரத்தைத் துலக்கமாக வெளிப்படுத்துவது என்று சொன்னால் பொது வேட்பாளர் தெரிவுதான் சரி. ஆனால் அந்தத் தெரிவு அடிப்பட்டுப் போய்விட்டது. அந்தத் தெரிவு இன்று சிவாஜிலிங்கமாகச் சுருங்கி நிற்கிறது பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் சொல்கிறார்கள் தமிழ்ப் பேரம் என்று. தமிழ்ப் பேரம் என்ற கருத்தை அடைவதற்கு அதனைப் பரவலாக்குவதற்கு நாங்கள் கணிசமான அளவு உழைத்தோம். வெற்றியும் கண்டோம் இதனாலேதான் பேரவை நியமித்த குழு ஒரு கவனிப்பைப் பெற்றது. அதன் அடுத்த கட்டமாக அதன் தொடர்ச்சியாகவே மாணவர்களின் முயற்சி வருகின்றது. நாங்களும் முயற்சி செய்தோம். ஆனால் அப்படி முயற்சித்துப் பேரவை நியமித்த குழுவினால் ஒரு கட்டத்திற்கு மேல் பொது வேட்பாளரைக் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. இந்தப் பொதுவேட்பாளர் விடயத்தில் கட்சிகளை ஒற்றுமைப்படுத்தவும் முடியவில்லை. இதனால் பேரவை நியமித்த குழு ஒருகட்டத்தில் அமைதியாகிவிட்டது. அவ்வாறு அமைதியான பின்னணிக்குள் பல்கலைக்கழகம் களமிறங்கியது. பல்கலைக்கழகம் என்னை அழைத்தார்கள். பேரவையின் குழுவின் சார்பாகவோ அல்லது தனிப்பட்ட கருத்துருவாக்கியாகவோ வரச்சொல்லிக் கேட்டார்கள். ஒரு தனிப்பட்ட கருத்துருவாக்கியாக நான் அதில் போயிருக்கலாம். ஆனால் போக விரும்பவில்லை. அதில் ஒரு தெளிவான காரணம் உண்டு. நான் அதை மாணவர்களுக்குச் சொன்னேன். ஒரு பொதுத் தமிழ் வேட்பாளர்தான் தமிழ்ப் பேரம். அதற்கும் அ்ப்பால் பகிஸ்கரிப்புக்குப் போக வேண்டியிருக்கும். ஆனால் பகிஸ்கரிப்பை ஒரு மக்கள் இயக்கமாக முன்னெடுக்க வேண்டும். தேர்தலை நிராகரிக்கின்றோம் என்ற எதிர்மறையான கருத்தை உலகத்துக்குக் கொடுக்கக் கூடாது. ஆகவே அதனை மக்கள் மயப்பட்ட முடிவாக மாற்ற வேண்டும். அப்படி மாற்றுவதில் இருக்கக் கூடிய வரையறைகளைக் கொண்டுதான், நான் சொன்னேன் இதனை ஒரு சர்வஜன வாக்கெடுப்பாக நடத்துவதற்கு தமிழ்ப் பேரத்தைத் துலக்கமாக வெளிப்படுத்துவது என்று சொன்னால் பொது வேட்பாளர் தெரிவுதான் சரி. ஆனால் அந்தத் தெரிவு அடிப்பட்டுப் போய்விட்டது. அந்தத் தெரிவு இன்று சிவாஜிலிங்கமாகச் சுருங்கி நிற்கிறது. அப்படி சுருங்கி நிற்கும் பின்னணியில் அது அல்லாத ஒரு தெரிவு என்று பார்த்தால் பகிஸ்கரிப்புத் தான் வரும். ஆனால் பகிஸ்கரிப்பை நாங்கள் ஏற்கவில்லை. ஏனென்றால் இரண்டுக்கும் நடுவில் ஒரு மங்கலாகத் (Gray) தெரிவுகள் குறையும். இரண்டுக்கும் நடுவில் வரக்கூடிய மங்கலான தெரிவுகள் வழு வழுத்தவையாகவும் நொழு நொழுத்தவைகளாகவும் இருக்கும். எனவே அப்படியொரு தெரிவை நோக்கிக் கட்சிகளை ஒருங்கிணைப்பதில் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை. ஆகவே இந்த விடயத்தில் நான் தலையிடமாட்டேன் என்று கூறினேன். சிவாஜலிங்கம் குறித்து நிலாந்தன் கூறிய சாதக பாதகக் கருத்துக்கள் கேள்வி- இந்த இடத்திலே சிவாஜிலிங்கம் தன்னிச்சையாக் போட்டியிடுகிறார் அல்லவா? ஆகவே அவரை ஒரு குறியீடாகக் கருதி பொதுவேட்பாளராக ஏற்று அவருக்கு வாக்களிக்கச் சொல்லாம் தானே? அத்துடன் ஈழத் தமிழர்களின் சுயநிர்ணய உரிமையை எற்றுக் கொண்ட சிங்கள வேட்பாளர்களான பெத்தேகம நந்திமித்திர, நாமல் ராஜபக்ச போன்றவர்களுக்கு இரண்டாவது விருப்பு வாக்கைச் செலுத்துமாறு கோரலம்தானே? புதில்- சிவாஜிலிங்கத்தைப் பரிசீலிக்க வேண்டியதொரு தேவை உள்ளது. அவருடைய கடந்தகாலச் செயற்பாடுகளை அவதானிக்கும் போதும் சாதகமான நிலைமை ஒன்று உண்டு. எல்லோரும் பயந்திருந்த காலத்தில் சிவாஜிலிங்கம் துணிச்சலோடு செயற்பட்ட ஒரு அரசியல்வாதி. நடமாடும் நினைகூரும் இயந்திரமாகவும் செயற்பட்டிருக்கிறார் பல நெருக்கடியான காலகட்டங்களில். ஓட்டோ ஒன்றில் வாழைத் தண்டையும் ஏற்றிக் கொண்டு ஒரு சுட்டி, எண்ணெய்யோடு போய் எதிர்பாராத இடத்தில் நின்று அவர் விளக்கேற்றிவிட்டுப் போவர். அப்படியெல்லாம் அவர் செய்திருக்கிறார். வெளிநாட்டுப் பிரதிநிதிகள் யாழ்ப்பாணத்துக்கு வரும்போதெல்லாம். இவற்றை துலக்கமாக வெளிப்படுத்திய ஒரு அரசியல்வாதி. அப்படிப் பார்க்கும்போது சிவாஜிலிங்கத்துக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் இருக்கின்றது. சிவாஜி ஒரு நிறுவனமயப்பட்ட அனைத்துக் கட்சிகளாலும் அல்லது பெரும்பான்மைக் கட்சிகளால் உருவாக்கப்பட்ட பொறுப்புக் கூறும் பொறிமுறைக்குள் உட்படுவாராக இருந்தால் அவரைப் பொதுவேட்பாளராகப் பரிசீலிக்கலாம். முதலில் அவர் அதற்கு உடன்பட வேண்டும். கட்சிகள் உடன்பட வேண்டும் அதேநேரம் அவருடைய அடிப்படைப் பலவீனங்களில் ஒன்று ஒரு தனியோட்டம் ஓடும் அரசியல்வாதி. அவர் ஒரு நிறுவனத்திற்குள் நின்று வேலை செய்யமாட்டார். கட்சிக்குள்ளேயே அவர் இல்லை. தமிழ் அரசியல் கைதிகளின் போராட்ட விடயங்களில் அவர்கள் சொன்னது ஒரு குழுவாகச் செயற்பட வேண்டும் என்று. ஆனால் சிவாஜிலிங்கம் என்ன செய்தார், கைதிகளின் பெற்றோர்களையும் அழைத்துக் கொண்டு ஆளுநரிடம் போய் விட்டார். அதேபோன்று போராட்டம் நடத்திய மாணவர்களையும் அழைத்துக் கொண்டு ஜனாதிபதியிடம் போய்விட்டார். ஆகவே சிவாஜிலிங்கத்திடம் உள்ள பலவீனமான விடயம் இந்தத் தனியோட்டம். அவர் அரசியலை ஒரு சாகசமாக முன்னெடுப்பவர். ஆனால் தன்னையொரு கதாநாயகனாகவும் அவர் காட்டிக்கொள்வதில்லை. பிரச்சினை என்னவென்று சொன்னால் இப்படியொரு கலவைதான் சிவாஜிலிங்கம். ஆகவே இவரைக் கொண்டு வந்து குறியீட்டுப் பொது வேட்பாளராக நிறுத்தும் எந்தத் தரப்பும் அவருடைய இப்படியான செயற்பாடுகளையும் பொறுப்பேற்க வேண்டும். சிவாஜி ஒரு நிறுவனமயப்பட்ட அனைத்துக் கட்சிகளாலும் அல்லது பெரும்பான்மைக் கட்சிகளால் உருவாக்கப்பட்ட பொறுப்புக் கூறும் பொறிமுறைக்குள் உட்படுவாராக இருந்தால் அவரைப் பொதுவேட்பாளராகப் பரிசீலிக்கலாம். முதலில் அவர் அதற்கு உடன்பட வேண்டும். கட்சிகள் உடன்பட வேண்டும். அப்படி உடன்படும் நிலையில் குறியீட்டு வேட்பாளராக சிவாஜிலிங்கத்தை நிறுத்தும்போது பல விடயங்களில் தமிழ் மக்களுக்குப் பாதுகாப்பு உண்டு. ஏனென்று சொன்னால், பொதுவேட்பாளர் என்ற அந்த ஏற்பாடுதான் ஒப்பீட்டளவில் துலக்கமான பேரம். அதற்கு அடுத்ததாக இருக்கக் கூடிய தெரிவு பகிஸ்கரிப்புத் தான். இரண்டுக்கும் இடையில் இருக்கும் எல்லாத் தெரிவுகளுமே வழு வழுத்து. நொழு நொழுத்தது. இந்தத் தெரிவுகள் எதற்குள் போனாலும் எப்படியோ ஒரு சிங்கள வேட்பாளருக்குக் கிட்டத்தான் போய் நிற்க வேண்டி வரும். அதிலும் ஒரு எழுதப்பட்ட உடன்படிக்கைக்குப் போக முடியாது. கனவான் உடன்படிக்கைக்குப் (Gentlemen agreement) போக வேண்டும். அதிலும் கூட அவர்கள் (சிங்கள வேட்பாளர்கள்) கனவான்களாக ஒருபோதும் இருந்ததில்லை. அப்படி இருக்கும்போது, பொதுவேட்பாளர் தெரிவுக்கும் பகிஸ்கரிப்புக்கும் இடையில் இருக்க கூடிய தெரிவுகள் மிகவும் அரிது. மங்கலானவை என்ற அடிப்படையில் தான் நாங்கள் ஒரு பொதுவேட்பாளரை வற்புறுத்தினோம். அப்படிப் பார்க்கும்போது சிவாஜிலிங்கத்தில் உள்ள பொதுவான அம்சங்களை ஆழமாகப் பரிசீலித்த பின்னர், சிவாஜிலிங்கமும் ஒரு பொது ஏற்பாட்டுக்குள் உடன்படுவாராக இருந்தால் அதைப் பற்றி யோசிக்கலாம். https://www.koormai.com/pathivu.html?vakai=1&therivu=1268&fbclid=IwAR3_iKqxGoXyod2XzBhedgpHbAHVrDzwlK_ELYFulxJYQkzKGL-gGf7VIkQ
 14. 'களவும் கற்று மற' தவறாகப் பொருள் கொள்ளப்பட்டுள்ள தமிழகப் பழமொழிகளில் இதுவும் ஒன்று. இதிலும் ஒரே ஒரு எழுத்துப் பிழையால் தான் பொருள் தவறு நேர்ந்துள்ளது. அதைப் பற்றிக் காணும் முன்னர் இதன் பொருள் என்ன என்று காணலாம். ' திருட்டுத் தொழிலைக் கூட கற்றுக்கொண்டு பின்னர் மறந்துவிடு.' - இதுவே இதன் பொருள் ஆகும். எப்படி இருக்கிறது பொருள்?. மிகவும் ஆச்சர்யப்படுத்துகிறது அல்லவா?. எப்படி இதுபோன்ற பொருளில் பழமொழிகள் உலாவருகின்றன என்பதே தெரியவில்லை. இப்படித் தவறான பழமொழிகள் புழங்குவதால் தான் சமுதாயத்தில் ஒழுக்கம் குன்றி தவறுகள் அதிகரித்து விட்டன. 'ஏன் தவறு செய்கிறாய்?' என்று கேட்டால், 'களவும் கற்று மற' என்று பெரியவர்கள் சொல்லி இருக்கிறார்களே அதனால் நானும் இந்தத் தவறை ஒருமுறை செய்துவிட்டு பின்னர் மறந்துவிடுகிறேன் என்று சாக்கு சொல்லுகிறார்கள். இப்படி இளைய சமுதாயத்தினருக்கு ஒரு தவறான வழியைக் காட்டுவதாக ஒரு பழமொழி இருக்கலாமா?. கூடவே கூடாது. அதை ஒரேயடியாக நீக்கவேண்டும் இல்லையேல் அதன் உண்மைப் பொருளைக் கண்டறிந்து அதனை மக்களுக்கு உணர்த்த வேண்டும். முன்னோர்கள் சொல்லிவிட்டுச் சென்ற இப்பழமொழியை நீக்குவதை விட இதன் உண்மைப் பொருள் என்ன என்று கண்டறிந்து அதை மக்களுக்கு உணர்த்தினால் நன்றாக இருக்கும் என்னும் ஆவலில் ஏற்பட்டது தான் இந்த ஆய்வு. பழமொழிகளின் பல்வேறு பயன்பாடுகளில் ஒன்று தான் ' இளையோரை வழிநடத்துதல்' ஆகும். பெரியோர்கள் தாம் அனுபவத்தால் பெற்ற அறிவை இளையோருக்குக் கூறி அதன்படி நடந்தால் நன்மைகள் பெறலாம் என்னும் உயர்ந்த நோக்கத்தில் உருவானவை பல பழமொழிகள். அத்தகைய பழமொழிகளுள் ஒன்று தான் இந்தப் பழமொழியும். 'தவறுகளைச் செய்யாதே' என்று தான் பெரியவர்கள் அறிவுரை கூறுவார்களே ஒழிய ' தவறுகளைப் பழகிக்கொள் பின்னர் மறந்துவிடு' என்று ஒருபோதும் சொல்லமாட்டார்கள். இனி இப் பழமொழியின் உண்மையான பொருள் என்ன என்று காண்போம். அக்காலத்திலும் சரி இக்காலத்திலும் சரி செய்யக்கூடாத தவறுகள் பட்டியலில் 'திருட்டு, சூது' ஆகியவை அடங்கும். இந்த இரண்டு தவறுகளும் ஒரு மனிதனை எந்த நிலைக்குக் கொண்டுசெல்லும் என்பதை இங்கே சொல்லத் தேவையில்லை. ஏனென்றால் அது உலகறிந்த உண்மை. திருட்டு என்பது பிறருக்கு உரிமை உடைய பொருளை அவருக்குத் தெரியாமல் தான் எடுத்துக் கொள்வது ஆகும். சூது என்பது பிறருக்குச் சொந்தமான பொருளை தந்திரத்தால் ஏமாற்றித் தான் கொள்வதாகும். தாயக்கட்டைகளை உருட்டி விளையாடும் இந்த விளையாட்டிற்கு 'சூதாட்டம்' என்று பெயர். இந்த தந்திரமான விளையாட்டின் அடிப்படையில் தானே 'மகாபாரதம்' உருவானது. துரியோதனன் துகில் உரிப்பதற்கும் பாஞ்சாலி சபதம் செய்ததற்கும் அடிப்படையே இந்த விளையாட்டு தானே. இதைப் பற்றி ' சூது' என்னும் தலைப்பில் பத்து குறள்களில் மிக அருமையாக விளக்கியுள்ளார் திருவள்ளுவர். சூது விளையாடியவனின் நிலை பற்றி ஒரு குறளில் வள்ளுவர் இவ்வாறு கூறுகிறார். ' கவறும் கழகமும் கையும் தருக்கி இவறியார் இல்லாகி யார்.' - குறள் எண்: 935. இங்கே 'கவறு' என்பது 'சூதாடும் கருவியையும்', 'கழகம்' என்பது 'சூதாடும் இடத்தையும்' குறிக்கும். ' சூதாடும் கருவியையும் சூதாடும் இடத்தையும் தம் கைகளையும் நம்பி மேல்சென்றவர்கள் ஒன்றும் இல்லாதவராய் ஆவர்.' என்பதே இக்குறளின் பொருள் ஆகும். சூதாடும் கருவியைக் குறிக்கும் இந்த 'கவறு' என்னும் சொல்லை 'கற்று' என்று பழமொழியில் பிழையாக எழுதியதால் தான் தவறான பொருள்கோளுக்கு வழிவகுத்து விட்டது. களவுத்தொழிலைக் கையால் தான் செய்யவேண்டும். அதேபோல சூது விளையாட்டையும் முழுக்க முழுக்க கைகளால் தான் ஆடவேண்டும். ' இந்த இரண்டையும் கையில் தொடாமல் இரு' என்பதே இப்பழமொழியில் பெரியவர்கள் கூற வரும் அறிவுரை ஆகும். இனி சரியான பழமொழி இது தான்: ' களவும் கவறு மற.' (கவறு மற = கவறும்+அற; அற - தவிர்) பி.கு: சூதாடும் இடத்தைக் குறிக்கின்ற 'கழகம்' என்ற சொல்லை தமிழக அரசியல் கட்சிகள் பல தங்களது பெயருடன் இணைத்து வைத்துள்ள நோக்கம் என்னவோ?. சூதாடும் கழகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் ஏமாற்றுக்காரர்களாக இருப்பதுபோலவே அரசியல் கட்சிகளும் மக்களை ஏமாற்றி வருவதன் மறைபொருள் இப்போது தான் புரிகிறது. http://thiruththam.blogspot.com/2009/02/blog-post_1218.html