Jump to content
களத்தில் உள்நுழையும் வழிமுறையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலதிக விளக்கங்களிற்கு

vasee

கருத்துக்கள உறவுகள்
 • Posts

  804
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

Everything posted by vasee

 1. Trade மூடப்பட்டுவிட்டது. இதில் பயன்படுத்தப்பட்ட வரைபு MT4 platform Drawing tools, tool bar இல் உள்ளது.
 2. Un - Tested level 1.38160 படத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, 1.37895 இல்லை. கிடையான மன்சல் கோடு break out level அதனால் அது ஒரு தற்காலிகமான வலயம். Un - Tested level 1.38160 இங்குதான் Break out traders தமது Stop loss ஐ இடுவதால் இந்த வலயம் முக்கியமாகிறது. விலை ஏன் Un - Tested level test செய்யவேண்டும்? அதற்கு கூறப்படும் காரணம் சந்தையைக்கட்டுப்படுத்துவர்கள்(Market Makers) சில்லறை வர்த்தகர்களின் stop loss கையகப்படுத்தி அதன் மூலம் தமக்கு தேவையான திரவநிலையை உருவாக்குதல். Resistance level test உம் அவ்வாறே.
 3. கடன்சா, திட்டத்தின்படி இந்த ஒரு விற்றல் மட்டும் செய்யலாம், மேலே உள்ள திட்டத்தினை மீண்டும் ஒருக்கா பாருங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் கேளுங்கள்.
 4. ஏற்கனவே திட்டமிட்டபடி ஒரு Trade எடுக்கப்பட்டுள்ளது..
 5. கடன்சா மேலே விபரிக்கப்பட்ட திட்டத்தை மீண்டும் ஒரு தடவை மீளப்பாருங்கள், விரிவாக பின்பு குறிப்பிடுகிறேன்.
 6. Short trade @ in tested and resistance level ஏடுத்துள்ளேன், தற்சமயம் வேலையில் உள்ளதால் பட இணைப்பு செய்யமுடியவில்லை.
 7. முன்பே திட்டமிட்டபடி விலை மன்சல் கோட்டை அண்மித்து மூண்டும் கீழே செல்ல முயற்சித்து முக்கிய வலயத்தை உடைக்காதமையால் எந்த ஒரு trade எடுக்கவில்லை, இன்று மீண்டும் மேற்குறிப்பிட்ட முக்கிய வலயத்தை (Un - tested level & Resistance ) அண்மிக்கும் போது விற்பதற்கான வாய்பு உருவாகலாம்.
 8. இது ஒரு நல்ல முயற்சிதான் ஆனால் தேர்ந்தெடுத்த காலம் தவறானதால் கண்டனத்திற்குள்ளாகிறது.
 9. தேடுதல் இணைய தேடுதல் பொறிமுறை கால மாற்றத்திற்கு ஏற்ப மாற்றமடைந்து வருகிறது, அதாவது முன்பெல்லாம் ஒரு தகவல் தொழில்னுட்பவியலாளரை வேலைகமர்த்தினால் உங்களது இணைய தளத்தினையோ அல்லது இணைய ஒளிப்பதிவு தளத்தினை தேடுதல் பக்கத்தில் முன் பக்கத்தில் கொண்டு வரலாம், ஆனால் இப்போது நிலமை அவ்வாறில்லை, உங்களது சரக்கு தரமாக இருந்தாலும் உங்களால் தேடுதல் பொறிமுறையைத்தாண்டி வரமுடியாது. பொதுவாக உங்களுக்கென ஏற்கனவே இணைய விசிறிகள் காணப்படவேண்டும், இதற்கு காரணம் செயற்கை கணனி பார்வை மற்றும் SEO களை தவிர்க்க Google இவ்வாறு நடவடிக்கை எடுக்கிறது. இதில் கூறப்பட்டுள்ள தமிழ்ப்பாடலுக்கு அந்த வகையான சாதக அமைப்பு காணப்படுகிறதோ தெரியவில்லை, ஆனால் அந்த சாதகமற்ற இந்தப்பாடலை கோசான் கூறியது போல வட இந்திய விசிறிகள் பின்புலம் கொண்டவர்களின் (Organic viewers) மூலம் இந்த பாடலை திட்டமிட்டு பரப்பப்பட்டிருக்கலாம்.
 10. கடன்சா முக்கிய வலயங்கள் பற்றிய இன்னுமொரு உதாரணம் எதிர் வரும் வாரம் GBPUSD trading plan Tested என குறிப்பிட்டு ஒரு நீல வலயமும் அதன் மேலேUn - tested ஒரு நீல வலயமும் அதற்கிடையில் மன்சல் நிற கிடையான கோடும் உள்ளது. இதில் Tested நீல வலயத்தில் விலை த்டுத்து நிறுத்தப்பட்டுள்ளது, ஏற்கனவே கடல் நீல நிறத்தில் உள்ள Trend line உடைக்கப்பட்டுவிட்டது, ஆனால் தற்போது முக்கிய வலயத்தில் விலை கீழிறங்குவது மட்டுபடுத்தப்பட்டுள்ளது, அதனால் அடுத்து விலை அந்த மன்சல் கோட்டிலும் அதற்கு மேலுள்ள நீல வலயமும் முக்கியமான Levels ஆக உள்ளது, இந்த நிலையில் விலை எவ்வாறு செயற்படுகிறது என்பதை பொறுத்து வாங்குவதா அல்லது விற்பதா என்று தீர்மானிக்கலாம். சில வேளை அதற்கு முன்பாகவே தற்போதுள்ள முக்கிய வலயத்திலிருந்து விலை கீழிறங்கலாம். எதிர்பார்க்கப்படும் விலையின் போக்கினை இலக்கங்கள் கொண்டு குறிக்கப்பட்டுள்ளது, இதில் விலை இலக்கம் 2 இனை தாண்டி மேலே போனால் தற்போதைய இறங்குமுக சந்தை நிலவரம் மாறி விடும். இங்கு தற்போது Tested நீல வலயம் தான் முக்கிய வலயமாகவுள்ளது, பொதுவாக விலை இந்த இடத்திலிருந்து கீழிறங்கினால் விற்பார்கள் Stop loss இலக்கம் 1 மேல். இலக்கம் 4 விட விலை கீழிறங்கினால் மிகவும் கீழே உள்ள நீல வலயம் எதிர்பார்க்கப்படும் அடுத்த இலக்காகும் மேலும் இது ஒரு வியாபார ஆலோசனை அல்ல, வலயம் தொடர்பான விளக்கம் மட்டுமே.
 11. அதனை Investment மற்றும் Momentum Investment என்று கூறுகிறார்கள். பொதுவாக Investment நீண்ட கால அடிப்படையில் சந்தை ஏற்ற இறங்கங்களிற்கு முகம் கொடுத்து, ஒரு சராசரியான வருவாயை ஈட்டுவது, இதன் போது சந்தையில் அதிக தலையீடு செலுத்துவதில்லை, வாங்கின முதலீடுகளை நீண்டகாலம் வைத்திருந்து வருவாய் ஈட்டுதல். இதன் காரணமாக முதலீட்டில், சந்தையில் இயலபாகவுள்ள ஆபத்துகளை தவிர்க்க பல நடவடிக்கைகளை எடுக்கிறார்கள் உதாரணமாக Systematic risk, Unsystematic risk, R-Squared, CVar, Standard deviation, Sharp ratio, Beta, VaR https://www.investopedia.com/terms/s/systematicrisk.asp https://www.investopedia.com/terms/u/unsystematicrisk.asp#:~:text=Unsystematic risk is the risk,diversifiable risk%2C or residual risk. https://www.investopedia.com/articles/basics/03/050203.asp https://www.investopedia.com/terms/r/r-squared.asp https://www.investopedia.com/terms/c/conditional_value_at_risk.asp https://www.investopedia.com/terms/s/standarddeviation.asp https://www.investopedia.com/terms/s/sharperatio.asp https://www.investopedia.com/terms/b/beta.asp https://www.investopedia.com/terms/v/var.asp முதலீடுகளில் ஆபத்தினடிப்படையில் (Risk Tolerance) அதன் வருவாயை வகைப்படுத்துகிறார்கள் Conservative 12 - 15 % (return) , possible Draw down - 13% Growth oriented 15 - 22 % (return) , possible Draw down - 19% Aggressive 20 -30% (return) , possible Draw down -25% (இந்த Bench mark தகவல் அவுஸ்ரேலிய சந்தை நிலவரத்தினடிப்படையில் எடுக்கப்பட்டது - Unholy Grails A New Road to Wealth by Nick Radge) இதனை Benchmark என கூறுகிறார்கள், இந்த Benchmark விட கூடுதலாக வருமானம் ஈட்ட முயல்வதே Momentum Investment எனப்படுவதாக கூறப்படுகிறது. Momentum Investment இல் Investment உத்தியை கடைப்பிடித்தால் நட்டம் ஏற்படலாம்.
 12. தயவு செய்து எனது கருத்தினடிப்படையில் வியாபார முடிவு எடுக்காதீர்கள், எனக்கு இந்த துறையில் வெறும் ஆரம்ப அறிவு மட்டுமே உள்ளது.
 13. ஆனால் இந்த முறமை பங்குகளில்தான் சிறப்பாக செயற்படும்,நாணயங்களில் அல்ல. என் நினைக்கிறேன்.
 14. 10.0 C விலை நெருங்கும் போது விற்றல் காணப்படுகிறது, அது பெரிய அளவான விற்றலாகத்தெரியவில்லை அதனால் குறிப்பாக சொல்லமுடியவில்லை, ஆனால் திட்டமிட்டு மெதுவாக தமது இருப்புகளினை விற்க முயலுகிறார்களோ தெரியவில்லை, இந்த திரியில் ஆரம்ப காலத்தில் இணைத்த டொம் வில்லியத்தின் மாஸ்டரிங் த மார்கட் வாசித்து பாருங்கள். https://www.google.com/search?q=master+the+markets&rlz=1C1ASUM_enAU944AU944&oq=master+the+markets&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8
 15. https://www.amazon.com.au/Naked-Forex-High-probability-Techniques-Indicators/dp/1118114019 இந்த புத்தகத்தில் இதனடிப்படையில் சில வகையான trading setup குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது (இணையத்தில் இலவசமாக வாசிக்கலாம்). எவ்வாறு வரைவது என்பது பற்றி, வேண்டுமானால் ஒளிப்பதிவேற்றிவிடுகிறேன். இல்லை தங்கம் வர்த்தகத்திலீடுபடவில்லை ஆனால் NZDJPY short trade எடுத்தேன், வார இறுதி என்பதால் அதனை மூடிவிட்டேன்.
 16. கடன்சா நீங்கள் கூறிய மாதிரி Fib rejection short trade எடுக்கலாம், signal bearish engulfing candle at 50.0 fib, profit target 9.0 C, இரண்டாவது target 8.0 C, stop loss 11.0 C ஆனால் இதன் சாத்திய கூறு குறைவாக இருக்கும் ஏனெனில் விலை இப்போது பக்க வாட்டாக நகருகிறது. இது எனது தனிப்பட்ட அபிப்பிராயம் மட்டுமே, தவறாக இருக்கலாம். Support & Resistance trade மிகவும் அடிப்படையான மிக சாதாரண உத்தி.
 17. TRX இல் பல தடவை 8.0 C இல் ஒரு கோட்டினை கீறினிலால் விலை கடந்த காலத்தில் பல தடவை 8.0 C தாண்டி மேல் வர முயன்று தோற்றுள்ளது (Resistance) பின்னர் அந்த கோட்டினை உடைத்து விலை அதிகரித்த பின், கீழே செல்ல முயன்று தோற்றுள்ளது (Support). தற்போதைய முக்கிய Resistance 12.0 C உள்ளது ஆனால் மூன்று தடவை 10.0 C உடைக்கமுயன்று தோற்றுள்ளது, ஆனால் ஏற்கனவே 8.5 C இல் ஒரு தடவையும் பின்னர் 8.0 C பகுதியில் (Re - Test in low volume successfully) செய்துள்ளது இதன் மூலம் 12.0 C தான் அடுத்த இலக்காக இருக்கலாம் (break out upside ). அப்படி மேலே போகாமல் விலை கீழிறங்கினால் 8.0 C மீண்டும் தொட முயற்சிக்கலாம். ஆகவே இந்த இரண்டு பகுதிகளும் முக்கியமான பகுதியாகவுள்ளது. குறிப்பாக 10.0 C பகுதியில் கடைசி இரண்டு முயற்சியின் போதும் அதிகளவான முந்தய முற்சியினை விட ஒப்பீட்டளவான எண்ணிக்கையில் வர்த்தகம் நடைபெற்றுள்ளது, அதாவது அதிகளவான வழங்கல் காணப்படுகிறது, இந்த தகவல் எந்தளவிற்கு பொருத்தமாகவிருக்கும் என்பது தெரியாது.
 18. இல்லை கடன்சா, அதிக சாத்திய கூறுகளை கொண்ட முக்கிய வலயங்களை தீர்மானித்து ( high probability key level) அப்பகுதியில் விலை என்ன செய்கிறது என்பதை பொறுத்து trading setup தீர்மானிப்பதுண்டு. ஆகக்குறைந்தது Risk Reward ratio 1:2, அதாவது $100 இழப்பு ஏற்படலாம் அல்லது இலாபம் $200 இற்கு மேலாக இருக்குமாறு உறுதி செய்வது. trend லைன் break out உறுதி செய்வதற்காகப்பயன்படுத்துவதுண்டு, ஆனால் இப்போது முழுவதுமாக fibonaanchi ஐ பயன்படுத்துவதில்லை.
 19. மன்னிக்கவும் மேலே இணைத்த இணைப்பில் விபரங்கள் அழிந்து விட்டமையால் இந்த ஒளிப்பதிவை இணைத்துள்ளேன்
 20. Support உடைக்கப்படும்போது அந்த பகுதி Resistance ஆகும். மறுவளமாக Resistance உடைக்கும் போது அது பின்னர் Support ஆகும். இது பொதுவாக Trending market எனும் நிலையில் ஏற்படும். இந்த நாணயத்தில் தற்போதுள்ள நிலையினை Ranging market support & resistance என கருதுகிறேன். இதற்கமைவாகவே இந்த கணிப்பீட்டை வைத்துள்ளேன். எனது கருத்து தவறாக இருக்கலாம்.
 21. https://finance.yahoo.com/chart/TRX-USD#eyJpbnRlcnZhbCI6ImRheSIsInBlcmlvZGljaXR5IjoxLCJ0aW1lVW5pdCI6bnVsbCwiY2FuZGxlV2lkdGgiOjgsImZsaXBwZWQiOmZhbHNlLCJ2b2x1bWVVbmRlcmxheSI6dHJ1ZSwiYWRqIjp0cnVlLCJjcm9zc2hhaXIiOnRydWUsImNoYXJ0VHlwZSI6ImNhbmRsZSIsImV4dGVuZGVkIjpmYWxzZSwibWFya2V0U2Vzc2lvbnMiOnt9LCJhZ2dyZWdhdGlvblR5cGUiOiJvaGxjIiwiY2hhcnRTY2FsZSI6ImxpbmVhciIsInBhbmVscyI6eyJjaGFydCI6eyJwZXJjZW50IjoxLCJkaXNwbGF5IjoiVFJYLVVTRCIsImNoYXJ0TmFtZSI6ImNoYXJ0IiwiaW5kZXgiOjAsInlBeGlzIjp7Im5hbWUiOiJjaGFydCIsInBvc2l0aW9uIjpudWxsfSwieWF4aXNMSFMiOltdLCJ5YXhpc1JIUyI6WyJjaGFydCIsIuKAjHZvbCB1bmRy4oCMIl19fSwic2V0U3BhbiI6e30sImxpbmVXaWR0aCI6Miwic3RyaXBlZEJhY2tncm91bmQiOnRydWUsImV2ZW50cyI6dHJ1ZSwiY29sb3IiOiIjMDA4MWYyIiwic3RyaXBlZEJhY2tncm91ZCI6dHJ1ZSwiZXZlbnRNYXAiOnsiY29ycG9yYXRlIjp7ImRpdnMiOnRydWUsInNwbGl0cyI6dHJ1ZX0sInNpZ0RldiI6e319LCJzeW1ib2xzIjpbeyJzeW1ib2wiOiJUUlgtVVNEIiwic3ltYm9sT2JqZWN0Ijp7InN5bWJvbCI6IlRSWC1VU0QiLCJxdW90ZVR5cGUiOiJDUllQVE9DVVJSRU5DWSIsImV4Y2hhbmdlVGltZVpvbmUiOiJFdXJvcGUvTG9uZG9uIn0sInBlcmlvZGljaXR5IjoxLCJpbnRlcnZhbCI6ImRheSIsInRpbWVVbml0IjpudWxsLCJzZXRTcGFuIjp7fX1dLCJzdHVkaWVzIjp7IuKAjHZvbCB1bmRy4oCMIjp7InR5cGUiOiJ2b2wgdW5kciIsImlucHV0cyI6eyJpZCI6IuKAjHZvbCB1bmRy4oCMIiwiZGlzcGxheSI6IuKAjHZvbCB1bmRy4oCMIn0sIm91dHB1dHMiOnsiVXAgVm9sdW1lIjoiIzAwYjA2MSIsIkRvd24gVm9sdW1lIjoiI2ZmMzMzYSJ9LCJwYW5lbCI6ImNoYXJ0IiwicGFyYW1ldGVycyI6eyJ3aWR0aEZhY3RvciI6MC40NSwiY2hhcnROYW1lIjoiY2hhcnQiLCJwYW5lbE5hbWUiOiJjaGFydCJ9fX19 இது ஒரு வியாபார ஆலோசனை அல்ல அத்துடன் எனக்கு இந்த வகை நாணயங்கள் பரிட்சயமுமில்லை, எனது பார்வையில் TRON USD (TRX-USD) தற்சமயம் விலை நடவடிக்கையை consolidation என்பார்கள் (Ascending wedge).பொதுவாக இந்த சமயம் எந்த வாங்கல் விற்றல் நடவடிக்கைகள் செய்யமாட்டார்கள். விலை இடைவெளி ஆரம்பத்தில் அதிகமாக இருக்கும் போகப்போக இடைவெளி குறைந்து ஒரு அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும் பின்னர் அது ஒரு ஸ்பிரிங் போல் மேல் பக்கமாகவோ அல்லது கீழ் பக்கமாகவோ உடைத்து கொண்டு வெளியேறும் அதனை Ascending wedge என்பார்கள். பொதுவாக Ascending wedge கீழ் உடைத்து கொண்டு வெளியேறும், மறுவளமாக சில சமயம் மேல்புறமாகவும் உடைத்து வெளியேறும். மேலால் உடைத்தால் (11 C) வாங்குவார்கள் கீழாக விலை சென்றால் (9.5 C) விற்பார்கள். மேலே தரப்பட்ட யாகூ வர்த்தக இணைப்பை அழுத்தி பார்க்கவும். ஆனால் இங்கு Break out trade செய்வது சாதகமல்ல, அனால் Support and resistance trade செய்வதுதான் மிகவும் பொருத்தம். விலை 8.3 C பகுதியை அண்மித்தால் அங்கு வாங்கலாம் Stop loss 7.5 C, விலை 12 C அணுகினால் அங்கு விற்கலாம் Stop loss 12.8 C. Short trade signal bearish engulfing candle, Long trade signal Bullish engulfing candle. உதாரணமாக இந்த ஒளிப்பதிவை இணைத்துள்ளேன், இது எனது சனல்தான், ஆனால் பதிவுகள் போடுவதில்லை, பொதுவாக எனது நண்பர்களுக்கு மின்னசலில் அனுப்பும் பதிவை ஒளிப்பதிவாக்கி தரவேற்றினேன் அதனை யாரும் பார்பதில்லை அத்துடன் அதில் முழுமையாக ஈடுபாடு காட்டமுடியவில்லை.
 22. https://en.wikipedia.org/wiki/Panic_of_1907 நான் கூறிய சம்பவம் 1907 என கருதுகிறேன் அது இந்த சம்பவமாக இருக்கலாம் என கருதுகிறேன், அவ்வாறு பார்த்தால் 2 வருடங்கள், 1909 எந்த விதமான கருத்தும் இணையத்தில் இல்லை அமெரிக்க அரசு $5 பணம் அச்சிட்டதாக எனவே மேலே கூறிய எனது தகவல் தவறானது.
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.