பையன்26

கருத்துக்கள உறவுகள்
 • Content Count

  7,936
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  10

பையன்26 last won the day on November 3

பையன்26 had the most liked content!

Community Reputation

720 பிரகாசம்

About பையன்26

 • Rank
  Advanced Member

Contact Methods

 • AIM
  No
 • ICQ
  0
 • Yahoo
  No

Profile Information

 • Gender
  Male
 • Location
  துணிந்தவர் ம‌ன‌ங்க‌ளில்
 • Interests
  தாய‌க‌ பாட‌ல்க‌ள்

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. பாட‌லை கேக்க‌ https://vocaroo.com/i/s0jwZPYwqNhz தாயக மண்ணே தாயக மண்ணே தாயக மண்ணே தாயக மண்ணே விடை கொடுதாயே விடை கொடு விடை கொடுதாயே விடை கொடு தலைவனின் தேசப்புயல்களுக்காக வழிவிடுதாயே வழிவிடு வழிவிடுதாயே வழிவிடு வழிவிடுதாயே வழிவிடு தாயக மண்ணே தாயக மண்ணே உன்னில் பிறந்தோம் உன்னில் வளர்ந்தோம் தாயே உன்னில் பிறந்தோம் உன்னில் வளர்ந்தோம் உன்னில் எரியும் வரம் இல்லை தாய்மண்ணே உந்தன் மடியில் தவழும் மகிழ்வும் இனிமேல் எமக்கில்லை உன்னில் பிறந்தோம் உன்னில் வளர்ந்தோம் உன்னில் எரியும் வரம் இல்லை தாய்மண்ணே உந்தன் மடியில் தவழும் மகிழ்வும் இனிமேல் எமக்கில்லை வீசும்காற்றே விழையும் நாற்றே வீசும் காற்றே விழையும் நாற்றே தேசப்புயல்கள் போகின்றோம் வீசும் காற்றே விழையும் நாற்றே தேசப்புயல்கள் போகின்றோம் எம் வாசல் பிரிந்தே போகும் பொழுதில் தாயின் நினைவில் வேகின்றோம் தாயின் நினைவில் வேகின்றோம் தாயக மண்ணே தாயக மண்ணே தேசப்புயல்கள் போகம் திசையில் மேகம் கசிந்து மழை கொட்டும் இடி மின்னல் தாக்கம் எங்களைக் கண்டால் மேனிநடுங்கி கண் பொத்தும் தேசப்புயல்கள் போகம் திசையில் மேகம் கசிந்து மழை கொட்டும் இடி மின்னல் தாக்கம் எங்களைக் கண்டால் மேனிநடுங்கி கண் பொத்தும் சிவனொளிபாத மலையது கூட கரும்புலியென்றால் பயங்கொள்ளும் சிவனொளிபாத மலையது கூட கரும்புலியென்றால் பயங்கொள்ளும் கரிகாலனின் வீரம் காமினி ஊரில் நாளைய ராவில் பகையள்ளும் நாளைய ராவில் பகையள்ளும் குண்டு குருவிகள் எரியும் பகை கூடுகள் யாவும் கருகும் குண்டு குருவிகள் எரியும் பகை கூடுகள் யாவும் கருகும் வானிடை வந்த கழுகுகள் யாவும் தீயிடை முழுவதும் அழியும் வானிடை வந்த கழுகுகள் யாவும் தீயிடை முழுவதும் அழியும் அழியும் அழியும் அழியும் அழியும் தாயக மண்ணே தாயக மண்ணே விடை கொடுதாயே விடை கொடு விடை கொடுதாயே விடை கொடு தலைவனின் தேசப்புயல்களுக்காக வழிவிடுதாயே வழிவிடு வழிவிடுதாயே வழிவிடு வழிவிடுதாயே வழிவிடு காடும் வயலும் ஓடும் தெருவும் யாவும் கடந்தே நடக்கின்றோம் துட்டகாமினி ஊரில் கரும்புலி வீரம் காட்டிடவே வெடிகள் சுமக்கின்றோம் காடும் வயலும் ஓடும் தெருவும் யாவும் கடந்தே நடக்கின்றோம் துட்டகாமினி ஊரில் கரும்புலி வீரம் காட்டிடவே வெடிகள் சுமக்கின்றோம் நட நட எங்கள் தலைவனை நம்பு பகைவனும் விலகி வழி சொல்வான் நட நட எங்கள் தலைவனை நம்பு பகைவனும் விலகி வழி சொல்வான் எம் நரம்பினில் ஊறும் விடுதலைத்தீயை எவனடா வந்து எதிர் கொள்வான் எவனடா வந்து எதிர் கொள்வான் கரும்புலி யாரெனத் தெரியும் பகை கனவுகள் யாவும் சரியும் கரும்புலி யாரெனத் தெரியும் பகை கனவுகள் யாவும் சரியும் இரு இரு நாளை விடியலில் எங்கள் வருகையின் காரணம் புரியும் இரு இரு நாளை விடியலில் எங்கள் வருகையின் காரணம் புரியும் புரியும்
 2. பாட‌லை கேக்க‌ https://vocaroo.com/i/s05LJTVO0KN9 என‌து ந‌ண்ப‌னே எந்த‌ன் ம‌ன‌சில் நீய‌டா என்றும் உன‌து ஞாவ‌க‌ம் ஈழ‌ நினைவ‌டா நீ துயிலும் க‌ல்ல‌றை தேச‌ உயிர‌டா என‌து ந‌ண்ப‌னே எந்த‌ன் ம‌ன‌சில் நீய‌டா நினைவு தெரிந்த‌ நாள் முத‌ல் இருவ‌ரும் உற‌வு அந்த‌ நினைவை அனைக்க‌ தானே அழுகுது உற‌வு இர‌வு ப‌க‌லாய் ஓய்வு இன்றி அசைந்த‌ காற்று நீய‌டா இன‌த்துக்காக‌ தின‌மும் பார‌ம் சும‌ந்த‌து உந்த‌ன் தோள‌டா ந‌ண்ப‌னே ந‌ண்ப‌னே தேச‌த்தின் சுந்த‌ம்மே என‌து ந‌ண்ப‌னே எந்த‌ன் ம‌ன‌சில் நீய‌டா என்றும் உன‌து ஞாவ‌க‌ம் ஈழ‌ நினைவ‌டா நீ துயிலும் க‌ல்ல‌றை தேச‌ உயிர‌டா என‌து ந‌ண்ப‌னே எந்த‌ன் ம‌ன‌சில் நீய‌டா ம‌ல‌ரை போல மெல்மை உன்னில் உண்டு எரிமலையை போலே நின்றாய் ப‌கைவ‌ரை வென்று க‌ட‌மை தானே ம‌னித‌ன் என்று க‌ருத்து சொன்னாய் அறிஞ‌னே க‌விதையாலே தேச‌ வாழ்வை காத‌ல் செய்தாய் க‌விஞ்ஞ‌னே ந‌ண்ப‌னே ந‌ண்ப‌னே தேச‌த்தின் சுந்த‌ம்மே என‌து ந‌ண்ப‌னே எந்த‌ன் ம‌ன‌சில் நீய‌டா என்றும் உன‌து ஞாவ‌க‌ம் ஈழ‌ நினைவ‌டா நீ துயிலும் க‌ல்ல‌றை தேச‌ உயிர‌டா என‌து ந‌ண்ப‌னே எந்த‌ன் ம‌ன‌சில் நீய‌டா
 3. பாட‌லை கேக்க‌ https://vocaroo.com/i/s0g5ZxVP4gIL வாழ‌வா த‌மிழ் வாழ‌வா சென்ற‌வா கொண்டாட‌ வா வா காண‌வா ஈழ‌ம் காண‌வா உன்னை க‌ண்ணாளே க‌ண்டிட‌ வா வா எம்மை அன்போடு பார்த்திட‌ வா வா ப‌கை க‌ண்ட‌ சின‌ம் எதிர்த்திட‌ வா வா சுமை கொண்ட‌ த‌மிழ் ஈழ‌ம் வெல்ல‌ வா வா த‌டை வென்றாடா கொண்டாட‌ மாவீராவா வாழ‌வா த‌மிழ் வாழ‌வா சென்ற‌வா கொண்டாட‌ வா வா காண‌வா ஈழ‌ம் காண‌வா உன்னை க‌ண்ணாளே க‌ண்டிட‌ வா வா க‌ண்ணாளே உன்னை க‌ண்டாளே போர் வெல்லும் ஆன‌ந்த‌ம் தோன்றாதா க‌ண்ணாளே உன்னை க‌ண்டாளே போர் வெல்லும் ஆன‌ந்த‌ம் தோன்றாதா தாவும் ஒரு புலி வேரில் இருந்தொரு வீர‌ம் விழிதிடாதா தூவும் புது ம‌ழை கால‌ம் அழிந்தொரு வேத‌ம் எழுதிடாதா வென்ற‌வா சென்ற‌வா உன்னை என்னாலும் நான் காண‌வா வாழ‌வா த‌மிழ் வாழ‌வா சென்ற‌வா கொண்டாட‌ வா வா காண‌வா ஈழ‌ம் காண‌வா உன்னை க‌ண்ணாளே க‌ண்டிட‌ வா வா க‌ண்ணாளே உன்னை பார்த்தாலே என்னிநாம் இசைத்திட‌ வாராயோ க‌ண்ணாளே உன்னை பார்த்தாலே என்னிநாம் இசைத்திட‌ வாராயோ கோழை இன‌வெறி போரில் அழிந்தொரு பார‌ம் குறைந்திடாதா மாலை ஏற்ற‌ க‌ல் அறையில் இருந்தொரு மீழும் விதி வ‌ராதா வென்ற‌வா வெல்ல‌வா நான் என்னாலும் நீயாக‌வா வாழ‌வா த‌மிழ் வாழ‌வா சென்ற‌வா கொண்டாட‌ வா வா காண‌வா ஈழ‌ம் காண‌வா உன்னை க‌ண்ணாளே க‌ண்டிட‌ வா வா எம்மை அன்போடு பார்த்திட‌ வா வா ப‌கை க‌ண்ட‌ சின‌ம் எதிர்த்திட‌ வா வா சுமை கொண்ட‌ த‌மிழ் ஈழ‌ம் வெல்ல‌ வா வா த‌டை வென்றாடா கொண்டாட‌ மாவீராவா வாழ‌வா த‌மிழ் வாழ‌வா சென்ற‌வா கொண்டாட‌ வா வா காண‌வா ஈழ‌ம் காண‌வா உன்னை க‌ண்ணாளே க‌ண்டிட‌ வா வா
 4. பாட‌லை கேக்க‌ https://vocaroo.com/i/s1rOiPBXsbc0 கூவும் குயிலென‌ குர‌ல் ஒலிக்கும் ஈழ‌ க‌ட‌லினில் உங்க‌ளின் முக‌ம் சிரிக்கும் கூவும் குயிலென‌ குர‌ல் ஒலிக்கும் ஈழ‌ க‌ட‌லினில் உங்க‌ளின் முக‌ம் சிரிக்கும் மோதும் அலைக‌ளும் தேர் உரைக்கும் எங்க‌ள் மூச்சினில் வீர‌ரும் நினைவ் இருக்கும் நினைவ் இருக்கும் வார‌தியே எங்க‌ள் இன்னிசையே உங்க‌ள் முக‌ம் பார்க்க‌ துடிக்கின்றோம் பார்க்க‌ முடிய‌வில்லை த‌விக்கின்றோம் பார்க்க‌ முடிய‌வில்லை த‌விக்கின்றோம் கூவும் குயிலென‌ குர‌ல் ஒலிக்கும் ஈழ‌ க‌ட‌லினில் உங்க‌ளின் முக‌ம் சிரிக்கும் கூவும் குயிலென‌ குர‌ல் ஒலிக்கும் ஈழ‌ க‌ட‌லினில் உங்க‌ளின் முக‌ம் சிரிக்கும் காரைந‌க‌ர் க‌ட‌ல் க‌ள‌த்தில் நின்ற‌ ப‌டையை க‌ல‌ங்க‌ வைத்தீர் எங்க‌ள் க‌ரிகால‌ன் போட்டுர‌த்தை க‌ண் முன்னே உண‌ர‌ வைத்தீர் காரைந‌க‌ர் க‌ட‌ல் க‌ள‌த்தில் நின்ற‌ ப‌டையை க‌ல‌ங்க‌ வைத்தீர் எங்க‌ள் க‌ரிகால‌ன் போட்டுர‌த்தை க‌ண் முன்னே உண‌ர‌ வைத்தீர் ஒரு போதும் புலி ப‌ணியாது என்று ப‌கைவ‌னுக்கு எடுத்து உரைத்தீர் ஒரு போதும் புலி ப‌ணியாது என்று ப‌கைவ‌னுக்கு எடுத்து உரைத்தீர் எதிரிக்குநீய் இம் ம‌ண்ணில் அழிவென்றே ப‌ய‌ம் உரைத்தீர் கூவும் குயிலென‌ குர‌ல் ஒலிக்கும் ஈழ‌ க‌ட‌லினில் உங்க‌ளின் முக‌ம் சிரிக்கும் கூவும் குயிலென‌ குர‌ல் ஒலிக்கும் ஈழ‌ க‌ட‌லினில் உங்க‌ளின் முக‌ம் சிரிக்கும் கை க‌ட்டி ஒரு நாளும் க‌ட‌ல் வேங்கை நின்ற‌தில்லை எங்க‌ள் க‌ட‌ல் மீது வ‌ந்த‌ ப‌கை உயிர் த‌ப்பி போன‌தில்லை கை க‌ட்டி ஒரு நாளும் க‌ட‌ல் வேங்கை நின்ற‌தில்லை எங்க‌ள் க‌ட‌ல் மீது வ‌ந்த‌ ப‌கை உயிர் த‌ப்பி போன‌தில்லை உம் ம‌ழையில் நாம் ந‌னைய‌ எம்மை பிரிவுட‌ வேங்கைக‌ளே உம் ம‌ழையில் நாம் ந‌னைய‌ எம்மை பிரிவுட‌ வேங்கைக‌ளே மீண்டொருக்கா பிற‌ப்பெடுத்து இங்கு ம‌ண் மீட்க்க‌ வாருங்க‌ளேன் கூவும் குயிலென‌ குர‌ல் ஒலிக்கும் ஈழ‌ க‌ட‌லினில் உங்க‌ளின் முக‌ம் சிரிக்கும் கூவும் குயிலென‌ குர‌ல் ஒலிக்கும் ஈழ‌ க‌ட‌லினில் உங்க‌ளின் முக‌ம் சிரிக்கும் மோதும் அலைக‌ளும் தேர் உரைக்கும் எங்க‌ள் மூச்சினில் வீர‌ரும் நினைவ் இருக்கும் நினைவ் இருக்கும் வார‌தியே எங்க‌ள் இன்னிசையே உங்க‌ள் முக‌ம் பார்க்க‌ துடிக்கின்றோம் பார்க்க‌ முடிய‌வில்லை த‌விக்கின்றோம் பார்க்க‌ முடிய‌வில்லை த‌விக்கின்றோம் கூவும் குயிலென‌ குர‌ல் ஒலிக்கும் ஈழ‌ க‌ட‌லினில் உங்க‌ளின் முக‌ம் சிரிக்கும் கூவும் குயிலென‌ குர‌ல் ஒலிக்கும் ஈழ‌ க‌ட‌லினில் உங்க‌ளின் முக‌ம் சிரிக்கும்
 5. வ‌ண‌க்க‌ம் ச‌கோத‌ரா , த‌மிழீழ‌த்தில் வ‌சிக்கும் இளைஞ‌ர்க‌ளின் ம‌ன‌ நிலை வேறு , பெரிய‌வ‌ர்க‌ளின் ம‌ன‌ நிலை வேறு மாதிரி அண்ணா , வ‌ய‌தான‌வ‌ர்க‌ள் எம் போராட்ட‌த்தை இப்போது உள்ள‌ சூழ் நிலையில் விரும்ப‌ வில்லை , இளைஞ‌ர்க‌ள் அவ‌ங்க‌ளின் ம‌ன‌ நிலை வேறு மாதிரி த‌லைவ‌ரை போராளிக‌ளை நெஞ்சில் சும‌ந்து கொண்டு வாழும் இளைஞ‌ர்க‌ள் அதிக‌ம் , ஒரு உண்மையை சொல்லுறேன் ம‌ன‌ வேத‌னையுட‌ன் , எங்க‌ட‌ ஊரில் க‌ட‌ந்த‌ கால‌ங்க‌ளில் நூற்றுக்கு நூறு புலி ஆத‌ர‌வாள‌ர்க‌ள் தான், எங்க‌ட‌ ஊரை புலியின் கோட்டை என்று தான் சொல்லுவோம் , அந்த‌ ஊரில் இப்போது ட‌க்கிள‌ஸ்சுக்கு ஆத‌ர‌வு கூடிட்டு போகுது , இது எங்கை போய் முடியுமோ தெரியாது / எம‌க்காக‌ போராடுகிறோம் என்று சொன்ன‌ ஆட்க‌ள் ப‌ல‌ர் சிங்க‌ள‌வ‌னின் எலும்பு துண்டை ந‌க்கி பிழைக்கின‌ம் அண்ணா , இந்த‌ 10வ‌ருட‌ம் எம்ம‌வ‌ர்க‌ள் புல‌ம் பெய‌ர் நாட்டிலும் ச‌ரி த‌மிழீழ‌த்திலும் ச‌ரி பெரிசா ஒன்றையும் சாதிச்சு கிழிக்க‌ல‌ , சும்மா கால‌த்தை ஓட்டின‌து தான் மிச்ச‌ம் , இன்னும் 10 வ‌ருட‌ம் க‌ழித்து பார்த்த‌ நில‌மை இத‌ விட‌ மோச‌மாய் இருக்கும் அண்ணா , எவ‌ள‌வு உயிர் தியாக‌ம் , எப்ப‌டி எல்லாம் எம் போராட்ட‌த்துக்கு க‌டின‌மாய் பாடு ப‌ட்டோம் , எல்லாம் க‌ண் இமைக்கும் நொடியில் அழிந்து போய் விட்ட‌து , யாழில் ம‌ற்றும் முக‌ நூலில் கிறுக்கி நாம் ஒன்றையும் சாதிக்க‌ முடியாது அண்ணா , நாடு போர‌ போக்கை பார்த்த‌ மாவீர‌ர்க‌ளின் தியாக‌ம் வீனாய் போயிம்மோ என்ற‌ ம‌ன‌ வேத‌னை தான் வ‌ருது /
 6. அண்ணா உங்க‌ள் முற்சிக்கு பாராட்டுக்க‌ளும் வாழ்த்துக்க‌ளும் , ப‌ட‌த்தை கொஞ்ச‌ம் கூட‌ நேர‌ம் எடுத்தா ஜ‌ரோப்பா க‌ன‌டா அவுஸ்ரேலியா போன்ற‌ நாட்டு திரைய‌ர‌ங்கிக‌ளில் வெளியிட‌லாம் , இதை ஏன் நான் சொல்லுறேன் என்றால் , இர‌ண்டு வ‌ருட‌த்துக்கு முத‌ல் என‌து அண்ணா ( கூட்டாளி ) என்ற‌ திரைப‌ட‌த்தை எழுதி ந‌டித்தார் , அந்த‌ ப‌ட‌மும் எம் போராட்ட‌ம் ப‌ற்றிய ப‌ட‌ம் தான் , அண்ண‌ன் ந‌டிச்ச‌ ப‌ட‌ம் ஜ‌ரோப்பா நாட்டில் ப‌ல‌ திரைய‌ர‌ங்கில் ஓடின‌து / நோர்வே டென்மார்க் இங்லாந் சுவிஸ் ஜேர்ம‌ன் இப்ப‌டி ப‌ல‌ நாட்டில் ஓடி எம் உற‌வுக‌ள் ப‌ட‌த்தை திரைய‌ர‌ங்கில் போய் பார்த்த‌வை / அண்ண‌ன் சீமான் தொட்டு இன்னும் ப‌ல‌ரும் ( கூட்டாளி ) ப‌ட‌ வெளியிட்டு விழாவில் க‌ல‌ந்து கொண்டு உரையாற்றினார்க‌ள் , மேல் ப‌ட‌ உத‌விக்கு என் அண்ண‌னின் உத‌வி தேவை ப‌ட்டால் என்னை த‌னி ம‌ட‌லில் தொட‌ர்வு கொள்ளுங்கோ தொட‌ர்வை ஏற்ப‌டுத்தி தாறேன் / உங்க‌ளின் பாதுகாப்பில் மிகுந்த‌ க‌வ‌ன‌ம் செலுத்துங்கோ அண்ணா , மேல‌ நீங்க‌ள் எழுதின‌ போல் த‌மிழ‌ர்க‌ளின் இர‌த்த‌த்தை குடிச்ச‌ கூட்ட‌ம் மீண்டும் ஆட்சியை பிடிக்க‌னும் , நில‌மை இப்ப‌ இருக்கிர‌ மாதிரி இருக்காது / அண்ண‌ன் சீமான் ம‌ற்றும் திருமாள‌வ‌ன் அண்ணா , இவ‌ர்க‌ளின் ஆத‌ர‌வு அண்ண‌னுக்கு இருந்த‌ ப‌டியால் , சிர‌ம‌ம் இல்லாம‌ ப‌ட‌த்தை இய‌க்கி ந‌டித்து வெளியிட்டார் , ப‌ட‌த்தில் வ‌ந்த‌ பாட‌ல்க‌ள் அனைத்தும் அருமை ப‌ட‌மும் பாராட்டும் ப‌டியாய் இருந்த‌து /
 7. பாட‌லை கேக்க‌ https://vocaroo.com/i/s0BLMMOv0hJh பூவைப் போல‌ புன்ன‌கை காட்டு போகும் வ‌ழியை இன்ப‌ம் ஆக்கு கால‌ம் எங்க‌ள் தோழ‌ன் என்று கை சேரு பூமிக் இங்கே ஒய்வுக‌ள் இல்லை சுற்றி கொண்டே சொல்லும் உண்மை உன்னில் ம‌ட்டும் சோக‌ம் என்ன‌ முன்னேறு ம‌ன‌ம் தானே பூந்தேரு அதில் ஏனோதுயிர் கூறு ம‌னிதா மினிதா க‌ல‌ங்காதே ந‌ல் இர‌வு தொட‌ராது விடிகாலை வ‌ரும் பாரு ம‌னிதா மனிதா உண‌ர்வாயே பூவைப் போல‌ புன்ன‌கை காட்டு போகும் வ‌ழியை இன்ப‌ம் ஆக்கு கால‌ம் எங்க‌ள் தோழ‌ன் என்று கை சேரு பூமிக் இங்கே ஒய்வுக‌ள் இல்லை சுற்றி கொண்டே சொல்லும் உண்மை உன்னில் ம‌ட்டும் சோக‌ம் என்ன‌ முன்னேறு க‌ண்ணீர் துளியும் காய்ந்தே போகும் க‌வ‌லைக்குள் நீ இருந்தால் என்ன‌ லாவ‌ம் என்னிப் பாரு எங்கே வாழ்வு ந‌ம்பிக்கை வேரில் தானே பூ பூக்கும் சிற‌கிக‌ள் ந‌னைந்தாலும் வான‌ம் என்று ப‌ற‌வை நினைப்ப‌தில்லை ம‌ழைய‌து பொழிந்தாலும் சூரிய‌ ஒளியில் ஈர‌ம் ப‌டுவ‌தில்லை இது தானே உல‌கு எங்கும் இருக்கின்ற‌ வேதாந்த‌ம் அட‌ உன்னை நீ முத‌லில் வென்று விடு பூவைப் போல‌ புன்ன‌கை காட்டு போகும் வ‌ழியை இன்ப‌ம் ஆக்கு கால‌ம் எங்க‌ள் தோழ‌ன் என்று கை சேரு பூமிக் இங்கே ஒய்வுக‌ள் இல்லை சுற்றி கொண்டே சொல்லும் உண்மை உன்னில் ம‌ட்டும் சோக‌ம் என்ன‌ முன்னேறு எந்த‌ அழிவும் என்ன‌த்துய‌ர‌ம் உன‌க்குள்ளே ம‌ட்டும் தானா தாக்கிய‌து இல்லை இல்லை பிற‌க்கும் என்ன‌ இருட்டுக்குள் யார் தான் உன்னை பூட்டிய‌து ம‌ல‌ருக‌ள் அருந்தாலும் சில‌ந்திக‌ள் இங்கே க‌ண்ணீர் விடுவ‌தில்லை சிறிதாய் இருந்தாலும் எரும்புக‌ள் கூட‌ வாழ்ந்திட‌ ம‌றுப்ப‌தில்லை இது தானே உல‌கு எங்கும் இருக்கின்ற‌ வேதாந்த‌ம் அட‌ உன்னை நீ முத‌லில் வென்று விடு பூவைப் போல‌ புன்ன‌கை காட்டு போகும் வ‌ழியை இன்ப‌ம் ஆக்கு கால‌ம் எங்க‌ள் தோழ‌ன் என்று கை சேரு பூமிக் இங்கே ஒய்வுக‌ள் இல்லை சுற்றி கொண்டே சொல்லும் உண்மை உன்னில் ம‌ட்டும் சோக‌ம் என்ன‌ முன்னேறு ம‌ன‌ம் தானே பூந்தேரு அதில் ஏனோதுயிர் கூறு ம‌னிதா மினிதா க‌ல‌ங்காதே ந‌ல் இர‌வு தொட‌ராது விடிகாலை வ‌ரும் பாரு ம‌னிதா மனிதா உண‌ர்வாயே பூவைப் போல‌ புன்ன‌கை காட்டு போகும் வ‌ழியை இன்ப‌ம் ஆக்கு கால‌ம் எங்க‌ள் தோழ‌ன் என்று கை சேரு பூமிக் இங்கே ஒய்வுக‌ள் இல்லை சுற்றி கொண்டே சொல்லும் உண்மை உன்னில் ம‌ட்டும் சோக‌ம் என்ன‌ முன்னேறு பூவைப் போல‌ புன்ன‌கை காட்டு போகும் வ‌ழியை இன்ப‌ம் ஆக்கு கால‌ம் எங்க‌ள் தோழ‌ன் என்று கை சேரு பூமிக் இங்கே ஒய்வுக‌ள் இல்லை சுற்றி கொண்டே சொல்லும் உண்மை உன்னில் ம‌ட்டும் சோக‌ம் என்ன‌ முன்னேறு
 8. பாட‌லை கேக்க‌ https://vocaroo.com/i/s1S2uRzisU2c வெள்ளி நிலா விள‌க்கேற்றும் நேர‌ம் க‌ட‌ல் வீசுகின்ற‌ காற்றுளுபின் நேர‌ம் வெள்ளி நிலா விள‌க்கேற்றும் நேர‌ம் க‌ட‌ல் வீசுகின்ற‌ காற்றுளுபின் நேர‌ம் த‌ள்ளிவ‌லை ஏற்றிவ‌ள்ள‌ம் போகும் மீன் அள்ளி வ‌ர‌ நீண்ட‌ நேர‌ம் ஆகும் த‌ள்ளிவ‌லை ஏற்றிவ‌ள்ள‌ம் போகும் மீன் அள்ளி வ‌ர‌ நீண்ட‌ நேர‌ம் ஆகும் வெள்ளி நிலா விள‌க்கேற்றும் நேர‌ம் க‌ட‌ல் வீசுகின்ற‌ காற்றுளுபின் நேர‌ம் எங்க‌ள் துய‌ர் தெரியாது என்ன‌வென்று புரியாது இங்கு இருந்து பாடுகின்ற‌ எங்க‌ள் குர‌ல் கேக்காது எங்க‌ள் துய‌ர் தெரியாது என்ன‌வென்று புரியாது இங்கு இருந்து பாடுகின்ற‌ எங்க‌ள் குர‌ல் கேக்காது த‌ள்ளிவ‌லை ஏற்றி வ‌ள்ள‌ம் போகும் மீன் அள்ளி வ‌ர‌ நீண்ட‌ நேர‌ம் ஆகும் த‌ள்ளிவ‌லை ஏற்றி வ‌ள்ள‌ம் போகும் மீன் அள்ளி வ‌ர‌ நீண்ட‌ நேர‌ம் ஆகும் வெள்ளி நிலா விள‌க்கேற்றும் நேர‌ம் க‌ட‌ல் வீசுகின்ற‌ காற்றுளுபின் நேர‌ம் ஊர் உற‌ங்கும் சாம‌த்திலே யாரும் அற்ற‌ நேர‌த்திலே ஊர் உற‌ங்கும் சாம‌த்திலே யாரும் அற்ற‌ நேர‌த்திலே காரிருட்டில் ப‌ட‌கு எடுத்து போவோம் நேவி க‌ண்டு விட்டால் க‌ட‌லில் நாங்க‌ள் சாவோம் பெரும் இன்றி ஊரும் இன்றி பெற்ற‌வ‌ளின் முத்த‌ம் இன்றி வீர‌வுட‌ன் க‌ரை ஒதுங்கும் காலை புலி இந்த‌ நிலை மாற்றிடுவான் நாளை த‌ள்ளிவ‌லை ஏற்றி வ‌ள்ள‌ம் போகும் மீன் அள்ளி வ‌ர‌ நீண்ட‌ நேர‌ம் ஆகும் த‌ள்ளிவ‌லை ஏற்றி வ‌ள்ள‌ம் போகும் மீன் அள்ளி வ‌ர‌ நீண்ட‌ நேர‌ம் ஆகும் வெள்ளி நிலா விள‌க்கேற்றும் நேர‌ம் க‌ட‌ல் வீசுகின்ற‌ காற்றுளுபின் நேர‌ம் பாயிர‌ட்டி க‌ரையினிலே பாத‌ம் ப‌டும் வ‌ரையினிலே பாயிர‌ட்டி க‌ரையினிலே பாத‌ம் ப‌டும் வ‌ரையினிலே பார்த்த‌ விழி பூத்திருப்பாள் ம‌னைவி என்னைப் பார்த்த‌ பின்பே சோத்தை உன்பாள் துனைவி வாய் இறுக்கி வ‌யிர் இறுக்கி வாழும் க‌ட‌ல் மீன‌வ‌னின் வாச‌லில் எங்கும் வேத‌னையின் கோடு நாளை வ‌ந்து விடும் எங்க‌ள் திரு நாடு த‌ள்ளிவ‌லை ஏற்றி வ‌ள்ள‌ம் போகும் மீன் அள்ளி வ‌ர‌ நீண்ட‌ நேர‌ம் ஆகும் த‌ள்ளிவ‌லை ஏற்றி வ‌ள்ள‌ம் போகும் மீன் அள்ளி வ‌ர‌ நீண்ட‌ நேர‌ம் ஆகும் வெள்ளி நிலா விள‌க்கேற்றும் நேர‌ம் க‌ட‌ல் வீசுகின்ற‌ காற்றுளுபின் நேர‌ம் அப்ப‌ன்வ‌லை வீசி வீசி அள்ளி வ‌ந்த‌ செல்வ‌ம் எல்லாம் அப்ப‌ன்வ‌லை வீசி வீசி அள்ளி வ‌ந்த‌ செல்வ‌ம் எல்லாம் அன்னிய‌ரின் காலில் சென்று விழும்மோ புலி ஆளுகின்ற‌ கால‌ம் நாளை வ‌ரும்மோ த‌க்க‌தொரு த‌லைவ‌ன் உண்டு த‌ள‌ப‌திக‌ள் வீர‌ர் உண்டு த‌ங்க‌த் த‌மிழ் ஈழ‌ந் தரும் நாளை த‌லை தாவிக் க‌ட‌ல் புலிக‌ள் வெல்லும் வேளை த‌ள்ளிவ‌லை ஏற்றி வ‌ள்ள‌ம் போகும் மீன் அள்ளி வ‌ர‌ நீண்ட‌ நேர‌ம் ஆகும் த‌ள்ளிவ‌லை ஏற்றி வ‌ள்ள‌ம் போகும் மீன் அள்ளி வ‌ர‌ நீண்ட‌ நேர‌ம் ஆகும் வெள்ளி நிலா விள‌க்கேற்றும் நேர‌ம் க‌ட‌ல் வீசுகின்ற‌ காற்றுளுபின் நேர‌ம் வெள்ளி நிலா விள‌க்கேற்றும் நேர‌ம் க‌ட‌ல் வீசுகின்ற‌ காற்றுளுபின் நேர‌ம் த‌ள்ளிவ‌லை ஏற்றி வ‌ள்ள‌ம் போகும் மீன் அள்ளி வ‌ர‌ நீண்ட‌ நேர‌ம் ஆகும் த‌ள்ளிவ‌லை ஏற்றி வ‌ள்ள‌ம் போகும் மீன் அள்ளி வ‌ர‌ நீண்ட‌ நேர‌ம் ஆகும் மீன் அள்ளி வ‌ர‌ நீண்ட‌ நேர‌ம் ஆகும் மீன் அள்ளி வ‌ர‌ நீண்ட‌ நேர‌ம் ஆகும் மீன் அள்ளி வ‌ர‌ நீண்ட‌ நேர‌ம் ஆகும் மீன் அள்ளி வ‌ர‌ நீண்ட‌ நேர‌ம் ஆகும் மீன் அள்ளி வ‌ர‌ நீண்ட‌ நேர‌ம் ஆகும் மீன் அள்ளி வ‌ர‌ நீண்ட‌ நேர‌ம் ஆகும்
 9. கேக்க‌ https://vocaroo.com/i/s1hrXAZ7YErB ஈழ‌ம் என்ற‌ வீர‌த் தாய்க‌ள் நிமிர்ந்து நில்லுங்க‌ள் அம்மா ஈழ‌ம் நிற்கும் அவ‌ல‌ நிலை என்னி பாருங்க‌ள் ஈழ‌ம் என்ற‌ வீர‌த் தாய்க‌ள் நிமிர்ந்து நில்லுங்க‌ள் அம்மா ஈழ‌ம் நிற்கும் அவ‌ல‌ நிலை என்னி பாருங்க‌ள் இல்ல‌ம் தோரும் பிள்ளை ஒன்றை விரைவாய் தாருங்க‌ள் பெரும் இன்ன‌ல் வ‌ந்து சூழும் முன்னே ப‌டையில் சேருங்க‌ள் இல்ல‌ம் தோரும் பிள்ளை ஒன்றை விரைவாய் தாருங்க‌ள் பெரும் இன்ன‌ல் வ‌ந்து சூழும் முன்னே ப‌டையில் சேருங்க‌ள் ஈழ‌ம் என்ற‌ வீர‌த் தாய்க‌ள் நிமிர்ந்து நில்லுங்க‌ள் அம்மா ஈழ‌ம் நிற்கும் அவ‌ல‌ நிலை என்னி பாருங்க‌ள் பூவும் பிஞ்சுமாக‌ புலிக‌ள் க‌ள‌த்தில் சாகிறார் நீங்க‌ள் புதின‌ம் பார்த்து தின‌மும் இங்கு நாளை க‌ழிப்ப‌தோ பூவும் பிஞ்சுமாக‌ புலிக‌ள் க‌ள‌த்தில் சாகிறார் நீங்க‌ள் புதின‌ம் பார்த்து தின‌மும் இங்கு நாளை க‌ழிப்ப‌தோ தேவைக்கு ஏற்ற‌ ஆயுத‌ங்க‌ள் தேங்கி கிட‌க்குது ம‌க்க‌ள் தோளில் ஒன்றை தாங்கி கொண்டால் தேச‌ம் கிடைக்குது தேவைக்கு ஏற்ற‌ ஆயுத‌ங்க‌ள் தேங்கி கிட‌க்குது ம‌க்க‌ள் தோளில் ஒன்றை தாங்கி கொண்டால் தேச‌ம் கிடைக்குது ஈழ‌ம் என்ற‌ வீர‌த் தாய்க‌ள் நிமிர்ந்து நில்லுங்க‌ள் அம்மா ஈழ‌ம் நிற்கும் அவ‌ல‌ நிலை என்னி பாருங்க‌ள் உந்த‌ன் பிள்ளை வீர‌ம் காண‌ ஆசை இல்லையோ இந்த‌ உல‌கில் த‌மிழ‌ர் வாழ‌ இங்கு வ‌ழி தான் இல்லையோ உந்த‌ன் பிள்ளை வீர‌ம் காண‌ ஆசை இல்லையோ இந்த‌ உல‌கில் த‌மிழ‌ர் வாழ‌ இங்கு வ‌ழி தான் இல்லையோ ப‌கைவ‌ன் வ‌ந்து நாடுக்குள்ளே சூழ‌ப் போகிறான் ம‌க்க‌ள் ப‌டையில் வ‌ந்து சேர்ந்து கொண்டால் ஓடி அவ‌ன் போவான் ப‌கைவ‌ன் வ‌ந்து நாடுக்குள்ளே சூழ‌ப் போகிறான் ம‌க்க‌ள் ப‌டையில் வ‌ந்து சேர்ந்து கொண்டால் ஓடி அவ‌ன் போவான் ஈழ‌ம் என்ற‌ வீர‌த் தாய்க‌ள் நிமிர்ந்து நில்லுங்க‌ள் அம்மா ஈழ‌ம் நிற்கும் அவ‌ல‌ நிலை என்னி பாருங்க‌ள் ஆயுத‌ங்க‌ள் ஏந்த‌ நீங்க‌ள் விரைந்து வாருங்க‌ள் எங்க‌ள் அண்ண‌ன் சொல்லும் வேத‌ம் கேட்டு அணியாய் செல்லுங்க‌ள் ஆயுத‌ங்க‌ள் ஏந்த‌ நீங்க‌ள் விரைந்து வாருங்க‌ள் எங்க‌ள் அண்ண‌ன் சொல்லும் வேத‌ம் கேட்டு அணியாய் செல்லுங்க‌ள் அகில‌ம் எல்லாம் ந‌டுங்க‌ வைக்கும் போரை செய்யுங்க‌ள் எங்க‌ள் அடுத்த‌ த‌லைமுறை இங்கே வாழ‌ வையுங்க‌ள் அகில‌ம் எல்லாம் ந‌டுங்க‌ வைக்கும் போரை செய்யுங்க‌ள் எங்க‌ள் அடுத்த‌ த‌லைமுறை இங்கே வாழ‌ வையுங்க‌ள் ஈழ‌ம் என்ற‌ வீர‌த் தாய்க‌ள் நிமிர்ந்து நில்லுங்க‌ள் அம்மா ஈழ‌ம் நிற்கும் அவ‌ல‌ நிலை என்னி பாருங்க‌ள் ஈழ‌ம் என்ற‌ வீர‌த் தாய்க‌ள் நிமிர்ந்து நில்லுங்க‌ள் அம்மா ஈழ‌ம் நிற்கும் அவ‌ல‌ நிலை என்னி பாருங்க‌ள் இல்ல‌ம் தோரும் பிள்ளை ஒன்றை விரைவாய் தாருங்க‌ள் பெரும் இன்ன‌ல் வ‌ந்து சூழும் முன்னே ப‌டையில் சேருங்க‌ள் இல்ல‌ம் தோரும் பிள்ளை ஒன்றை விரைவாய் தாருங்க‌ள் பெரும் இன்ன‌ல் வ‌ந்து சூழும் முன்னே ப‌டையில் சேருங்க‌ள் ஈழ‌ம் என்ற‌ வீர‌த் தாய்க‌ள் நிமிர்ந்து நில்லுங்க‌ள் அம்மா ஈழ‌ம் நிற்கும் அவ‌ல‌ நிலை என்னி பாருங்க‌ள்
 10. ந‌ன்றி த‌ள‌ப‌தி த‌மிழ் சிறி அண்ணா , என்னை வ‌ழி ந‌ட‌த்தும் த‌ள‌ப‌தி நீங்க‌ள் தான்
 11. பாட‌லை கேக்க‌ https://vocaroo.com/i/s0nXH4izz24L எல்லை இல்லா துய‌ர் சும‌ந்த‌ இன்னும் எத்த‌னை நாள் நாங்க‌ள் அழ‌ எல்லை இல்லா துய‌ர் சும‌ந்த‌ இன்னும் எத்த‌னை நாள் நாங்க‌ள் அழ‌ க‌ல்ல‌றையே க‌த‌வு திற‌ எங்க‌ள் க‌ண்ம‌ணிக‌ள் உயிர்த்து எழ‌ எல்லை இல்லா துய‌ர் சும‌ந்த‌ இன்னும் எத்த‌னை நாள் நாங்க‌ள் அழ‌ போழ் ஊட்டி வ‌ள‌த்த‌ அன்னை ப‌ர‌ரை ந‌ஞ்சை குடித்த‌வ‌ர்க‌ள் தாய் நாட்டின் உயிர் காக்க‌ த‌ம் உயிரை முடித்த‌வ‌ர்க‌ள் நாடெல்லாம் எங்கும் அவ‌ர் ந‌ட‌ந்த‌ கால் த‌ட‌ம் இருக்கு ஒடோடி திரிந்த‌ அவ‌ர் உட‌ல் இல்லை ப‌ட‌ம் இருக்கு ந‌ல்ல‌ நாள் விடுத‌லை நாள் நாளை இங்கு பூக்க‌ வேண்டும் க‌ல்ல‌றையே க‌த‌வு திற‌ வீர‌ர் அதை பார்க்க‌ வேண்டும் எல்லை இல்லா துய‌ர் சும‌ந்த‌ இன்னும் எத்த‌னை நாள் நாங்க‌ள் அழ‌ த‌மிழ‌ர் க‌ண்ணீர் துடைக்க‌ க‌ள‌ம் நோக்கி வ‌ந்தாரே இமை மூடி இன்ற‌வ‌ரே க‌ண்ணீரை த‌ந்தாரே உயிர் நீத்த‌ மாவீர‌ர் வ‌லிமை போல் உவ‌மை இல்லை துய‌ர் தாங்க‌ எங்க‌ளுக்கும் துளி கூட‌ வ‌லிமை இல்லை ந‌ல்ல‌ நாள் விடுத‌லை நாள் நாளை இங்கு பூக்க‌ வேண்டும் க‌ல்ல‌றையே க‌த‌வை திற‌ வீர‌ர் அதை பார்க்க‌ வேண்டும் எல்லை இல்லா துய‌ர் சும‌ந்த‌ இன்னும் எத்த‌னை நாள் நாங்க‌ள் அழ‌ க‌ல்ல‌றையே க‌த‌வு திற‌ எங்க‌ள் க‌ண்ம‌ணிக‌ள் உயிர்த்து எழ‌ எல்லை இல்லா துய‌ர் சும‌ந்த‌ இன்னும் எத்த‌னை நாள் நாங்க‌ள் அழ‌
 12. நீங்க‌ள் கேட்ட‌ பாட்டு த‌மிழ் சிறி அண்ணா / பாட்டை கேக்க‌ https://vocaroo.com/i/s13AJr74mTlK இசை த‌ட்டின் பெய‌ர் ( போர் முர‌ச‌ம் ) தேனிசை செல்ல‌ப்பா ஜ‌யாவின் பாட‌ல்க‌ளை கேட்டாலே திமிறி எழுவோம் , ஜ‌யாவின் பாட்டை கேட்டால் வீர‌மும் துணிவும் தானாக‌வே வ‌ரும் இந்த‌ பாட்டை தேனிசை செல்ல‌ப்பா ஜ‌யா உங்க‌ள் நாட்டில் munster என்ர‌ இட‌த்தில் 1996ம் ஆண்டு பாடின‌வ‌ர் உற‌வுக‌ளுக்கு முன்னால் , இந்த‌ பாட்டு பாடும் போது தேனிசை செல்ல‌ப்பா ஜ‌யா க‌ண்ணீர் விட்ட‌து இந்த‌ பாட்டில் ஒன்றில் தான் அர‌ங்கில் இருந்து பாட்டு கேட்டு கொண்டு இருந்த‌ உற‌வுக‌ளுக்கு ஜ‌யா க‌ண்ணீர் விட்டு பாடின‌து ஜ‌யா எம் போராட்ட‌த்தை எப்ப‌டி எல்லாம் நேசித்து இருக்கிறார் என்ற‌துக்கு அவ‌ரின் க‌ண்ணீர் உண‌ர்த்தி இருக்கும் / பாட்டை ட‌வுன்லுட் ப‌ண்ண‌ விரும்பினா பாட்டு கேக்கிர‌ பிலேய‌ரில் மூன்று புள்ளி இருக்கு அதில் கிளிக் ப‌ண்ணிணா பாட்டு உங்க‌ள் க‌ண‌ணியில் அல்ல‌து கைபேசியில் இருக்கும் / இந்த‌ திரியில் முத‌ல் எழுதின‌ பாட்டு வ‌ரிக‌ளை மீண்டும் எழுதாம‌ இருக்க‌ தான் , ஆர‌ம்ப‌ம் தொட்டு இந்த‌ திரியை பார்த்த‌ போது தான் , நீங்க‌ள் எழுதி இருந்தீங்க‌ள் இந்த‌ பாட‌ல் வேனும் என்று ,தாம‌த‌த்துக்கு ம‌ன்னிக்க‌வும் த‌மிழ் சிறி அண்ணா , பாட‌ல்க‌ளை கேட்டு மாவீர‌ர்க‌ளை நினைவு கூறுவோம் , மாவீர‌ர்க‌ள் தான் , க‌ண் க‌ண்ட‌ தெய்வ‌ங்க‌ள் /
 13. பாட‌லை கேக்க‌ https://vocaroo.com/i/s0O4RkZocsc4 அலை க‌ட‌லில் ஒரு ராக‌ம் பாட‌லோடு கேர்க்குது அலை க‌ட‌லில் ஒரு ராக‌ம் பாட‌லோடு கேர்க்குது க‌ட‌ல் க‌ரும்புலிக‌ள் காவிய‌த்தை காதோற‌ம் பாடுது கால் இழ‌ந்தும் க‌ல‌ங்காது க‌ள‌ம் பாய்ந்த‌வ‌ர் க‌ரும்புலியாகி சிங்க‌ள‌த்து ப‌ட‌கு எரித்த‌வ‌ர் கால் இழ‌ந்தும் க‌ல‌ங்காது க‌ள‌ம் பாய்ந்த‌வ‌ர் க‌ரும்புலியாகி சிங்க‌ள‌த்து ப‌ட‌கு எரித்த‌வ‌ர் அலை க‌ட‌லில் ஒரு ராக‌ம் பாட‌லோடு கேர்க்குது க‌ட‌ல் க‌ரும்புலிக‌ள் காவிய‌த்தை காதோற‌ம் பாடுது உப்புக் காற்றும் உங்க‌ள் பெய‌ர் உச்ச‌ரிக்கிதே உள்ள‌ங்க‌ளில் சோக‌ கீத‌ம் அலை மோதுதே உப்புக் காற்றும் உங்க‌ள் பெய‌ர் உச்ச‌ரிக்கிதே உள்ள‌ங்க‌ளில் சோக‌ கீத‌ம் அலை மோதுதே உங்க‌ள‌து பேச்சும் மூச்சும் செந்த‌ன‌ல் தானே உங்க‌ள‌து பேச்சும் மூச்சும் செந்த‌ன‌ல் தானே அதில் உடைந்த‌து க‌ய‌வ‌ரின் க‌வ‌ஸ்ச‌ம் தானே அலை க‌ட‌லில் ஒரு ராக‌ம் பாட‌லோடு கேர்க்குது க‌ட‌ல் க‌ரும்புலிக‌ள் காவிய‌த்தை காதோற‌ம் பாடுது எங்க‌ள‌து க‌ட‌ல் ப‌ர‌ப்பில் எம‌ன் வ‌ருவானா எங்க‌ள‌து ம‌க்க‌ள் உயிர் அவ‌ன் குடிப்பானா எங்க‌ள‌து க‌ட‌ல் ப‌ர‌ப்பில் எம‌ன் வ‌ருவானா எங்க‌ள‌து ம‌க்க‌ள் உயிர் அவ‌ன் குடிப்பானா எங்க‌ள‌து இந்த‌ நிலை அழிந்திட‌ தானே எங்க‌ள‌து இந்த‌ நிலை அழிந்திட‌ தானே எதிரி முன் எரிம‌லையாய் எழுந்த‌வ‌ர் தானே அலை க‌ட‌லில் ஒரு ராக‌ம் பாட‌லோடு கேர்க்குது க‌ட‌ல் க‌ரும்புலிக‌ள் காவிய‌த்தை காதோற‌ம் பாடுது அன்பை வைத்தீர் ம‌ண் மீது வேங்கைகேளே அனைந்திடாத‌ ல‌ச்சிய‌த்தின் தீப‌ங்க‌ளே அன்பை வைத்தீர் ம‌ண் மீது வேங்கைகேளே அனைந்திடாத‌ ல‌ச்சிய‌த்தின் தீப‌ங்க‌ளே அழிந்திடாத‌ எங்க‌ள் ம‌ண்ணின் ஓவிய‌ங்க‌ளே அழிந்திடாத‌ எங்க‌ள் ம‌ண்ணின் ஓவிய‌ங்க‌ளே அண்ண‌ன் பாதை அனி வ‌குத்த‌ காவிய‌ங்க‌ளே அலை க‌ட‌லில் ஒரு ராக‌ம் பாட‌லோடு கேர்க்குது க‌ட‌ல் க‌ரும்புலிக‌ள் காவிய‌த்தை காதோற‌ம் பாடுது கால் இழ‌ந்தும் க‌ல‌ங்காது க‌ள‌ம் பாய்ந்த‌வ‌ர் க‌ரும்புலியாகி சிங்க‌ள‌த்து ப‌ட‌கு எரித்த‌வ‌ர் கால் இழ‌ந்தும் க‌ல‌ங்காது க‌ள‌ம் பாய்ந்த‌வ‌ர் க‌ரும்புலியாகி சிங்க‌ள‌த்து ப‌ட‌கு எரித்த‌வ‌ர் அலை க‌ட‌லில் ஒரு ராக‌ம் பாட‌லோடு கேர்க்குது க‌ட‌ல் க‌ரும்புலிக‌ள் காவிய‌த்தை காதோற‌ம் பாடுது
 14. பாட‌லை கேக்க‌ https://vocaroo.com/i/s0AZbRsDcarw த‌னி ஒருத்தி யாக‌ நின்று தியாக‌ தீப‌ம் ஏற்றி வைத்து புவியினிளே பெரும் தெய்வ‌ம் ஆகினால் அம்மா பூப‌தி தாய் இன்றும் இங்கே வாழ்கிறாள் அம்மா பூப‌தி தாய் இன்றும் இங்கே வாழ்கிறாள் த‌னி ஒருத்தி யாக‌ நின்று தியாக‌ தீப‌ம் ஏற்றி வைத்து புவியினிளே பெரும் தெய்வ‌ம் ஆகினால் அம்மா பூப‌தி தாய் இன்றும் இங்கே வாழ்கிறாள் அம்மா பூப‌தி தாய் இன்றும் இங்கே வாழ்கிறாள் ப‌கைப் ப‌ட்டு கிட‌ந்த‌வ‌ரை வாழ்விக்க‌ வ‌ந்த‌ ப‌டை வ‌கைசைக‌ள் க‌ண்டு ம‌ன‌ம் பொங்கினாள் அவ‌ரை வ‌ழி அனுப்பி வைத்திட‌வே முந்தினால் வ‌கைசைக‌ள் க‌ண்டு ம‌ன‌ம் பொங்கினாள் அவ‌ரை வ‌ழி அனுப்பி வைத்திட‌வே முந்தினால் த‌னி ஒருத்தி யாக‌ நின்று தியாக‌ தீப‌ம் ஏற்றி வைத்து புவியினிளே பெரும் தெய்வ‌ம் ஆகினால் அம்மா பூப‌தி தாய் இன்றும் இங்கே வாழ்கிறாள் அம்மா பூப‌தி தாய் இன்றும் இங்கே வாழ்கிறாள் வ‌ய‌து பார்த்து வ‌ருவ‌தில்லை வ‌சதி பார்த்து வ‌ள‌ர்வ‌தில்லை த‌மிழ் உணர்வு த‌னியாத‌ தாக‌ம் அம்மா இதை த‌ர‌ணி எங்கும் தெரிய‌ வைத்தால் பூப‌தி அம்மா த‌மிழ் உணர்வு த‌னியாத‌ தாக‌ம் அம்மா இதை த‌ர‌ணி எங்கும் தெரிய‌ வைத்தால் பூப‌தி அம்மா த‌னி ஒருத்தி யாக‌ நின்று தியாக‌ தீப‌ம் ஏற்றி வைத்து புவியினிளே பெரும் தெய்வ‌ம் ஆகினால் அம்மா பூப‌தி தாய் இன்றும் இங்கே வாழ்கிறாள் அம்மா பூப‌தி தாய் இன்றும் இங்கே வாழ்கிறாள் த‌னி ஒருத்தி யாக‌ நின்று தியாக‌ தீப‌ம் ஏற்றி வைத்து புவியினிளே பெரும் தெய்வ‌ம் ஆகினால் அம்மா பூப‌தி தாய் இன்றும் இங்கே வாழ்கிறாள் அம்மா பூப‌தி தாய் இன்றும் இங்கே வாழ்கிறாள்