யாழ் இணையத்தில் அறிவித்தல் விளம்பரங்களை இணைத்துக் கொள்வதன் மூலம் தாயக மக்களின் நல்வாழ்வுக்கு உதவிடலாம்.
விபரங்களிற்கு

ThamilMahan

கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்
 • Content Count

  216
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

About ThamilMahan

 • Rank
  உறுப்பினர்
 1. அதுவும் இரவு ஒன்பது மணிவரை அடுத்தநாள் பரீட்சைக்காக படித்துக்கொண்டிருந்துவிட்ட
 2. இது துரதிஷ்ட அத்தியாயம் அல்ல ஒரு சிறந்த நல்ல அத்தியாயத்தின் ஆரம்பம் என்பது எனது கருத்து. தவறுகள் நடப்பது இயல்பு ஆனால் அந்த தவறுகளை திறந்த மனதுடன் ஏற்றுக்கொண்டு உடனடியாக நிவர்த்தி செய்தார்களே அதை முதலில் பாராட்டவேண்டும். நான் அறிந்தவரை விடுதலைப்புலிகள் தவறொன்றை பூசிமெழுகாமல் வெளிப்படையாக ஏற்றுக்கொண்டமை இதுதான் முதல்தடவை. முந்திய காலத்தில் (அதாவது "அம்மான்" என்பவர் இயக்கத்தில் இருக்கும் போது) கிழக்கில் இப்படி பலதடவை நடந்திருக்கிறது ஆனால் அவையாவும் மறைக்கப்பட்டு பூசி மெழுகப்பட்டன.
 3. ¿¡ý «È¢ó¾Å¨ÃÔõ '«Ãº ´üÈý' ±ýÚ «Å¨Ã «¨ÆôÀÐ Á¢¸×õ ¦À¡öÂ¡É ÌüÈðÎ ±É Å¡¾¢ò§¾ý. þí§¸ ¸Çò¾¢ø þÕôÀÅ÷¸û ±§¾§¾¡ ¦º¡øÄ¢ «Å÷ ЧḢ ±É Óò¾¢¨Ã Ìò¾¢É¡÷¸û. þýÚŨà ±ÉÐ ¿¢¨ÄôÀ¡ðÊø Á¡üÈõ þø¨Ä. ¾Å¢Ã×õ '§ÀîÍî ;ó¾Ãò¨¾' «Å÷ ÀÂýÀÎò¾¢Â¾ü¸¡¸ 'ЧḢ' ±É Óò¾¢¨Ã Ìò¾ôÀÎõ ¿¢¨Ä «ÅÕìÌ ¯ÕÅ¡¸¢Â¢ÕìÌÁ¡É¡ø, ¿¡¨Ç ¾Á¢Æ£Æõ ÁÄ÷ó¾¡ø «í§¸ §ÀîÍî ;ó¾¢Ãõ ±ó¾ «Ç×ìÌ §À½ôÀÎõ ±ýÀ¾¢ø ÀÄò¾ ºó§¾¸õ ±Ø¸¢ÈÐ.
 4. ¯ÅÕìÌ º¢ÚÅ÷ ÁüÚõ Ó츢ÂÁ¡ Á¸Ç¢÷ ŢŸ¡Ã «¨Áîº÷ À¾Å¢¨Â ¦¸¡Îò¾¡ø ÅÖ ºó§¾¡ºÁ¡¸ ²üÚ즸¡ûÅ¡÷. Á¸Ç¢÷ ŢŸ¡Ãò¾¢Ä «Å÷ À¢º¢Â¡É¡ø ¸¢ÆìÌ Á¡¸¡½ò¾¢Ä Ì𨼨 ÌÆôÀ «ÅÕìÌ §¿ÃÁ¢Õ측Ð. «Ð×õ ¿øÄо¡§É
 5. ஓம் நல்லது. ஏனெண்டால் அப்பதான் சிங்களவன் எமது தலைநகர் திருகோணமலையில செய்யிற குடியேற்றத்தை சமநிலைப்படுத்த முடியும். ஆனா ஒண்டு நாளைக்கு அவனுக்கு ஒரு குணம் வந்தா சுலபமா அடிக்கிறதுக்கும் வழி சமைக்கப்படுகிறது. அதுசரி தலையங்கத்தை ஏனப்பன் இங்கிலீசில போட்டனீர்?
 6. ӾĢø ¾Â¡ ³Â¡.. ¿£í¸û¾¡ý «Åá «Å÷¾¡ý ¿£í¸Ç¡ ±ýÈ ºó§¾¸õ ±ÉìÌ þýÛõ þÕ츢ÈÐ. þí§¸ ÀÄ÷ ƒÂ§¾Åý, ¬Éó¾ºí¸Ã¢ ²ý ¸Õ½¡ ±ýȦÀÂ÷¸Ç¢¦ÄøÄ¡õ ÓýÉ÷ Åó¾¢Õ츢ȡ÷¸û. ¯ñ¨Á¢ø ¿£í¸û¾¡ý «ó¾ ¾Â¡ þ¨¼ì¸¡¼÷ ±ýÈ¡ø ¯í¸¨Ç þí§¸ ºó¾¢ôÀ¾¢ø ¦ÀÕÁ¸¢ú. ¿£í¸û Äñ¼É¢ø ¦ºöÂÅ¢ÕìÌõ þõÓÂüº¢ìÌ àà þÕìÌõ ±í¸Ç¡ø ±ý¦ÉýÉ Å¨¸Â¢ø ¯¾Å¢¦ºö ÓÊÔõ ±É ¦ÅÇ¢ôÀÎò¾¢É¡ø ÓÊó¾Å¨¸Â¢ø ¯¾Å¢¦ºöÂò¾Â¡Ã¡¸ þÕ츢§È¡õ.
 7. வீரவணக்கங்கள்.. ஒவ்வொரு தமிழ்வீரனது உயிரும் ஆயிரம் சிங்களப்படையினரின் உயிரைவிட மேலானது.
 8. என்ன காஸ் டவ், திருமணத்துக்கு பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய், சத்துணவில் ஒருமுட்டைக்குப்பதில் இரண்டுமுட்டை இதெல்லாம் மறந்திட்டீங்களோ? என்னைக்கேட்டால் கலைஞரின் வாக்குறுதிகளை கேட்டுச் சனம் வாக்களிச்சிருக்க வாய்ப்பில்லை. ஜெயாவில ஏற்பட்ட அதிகளவான வெறுப்புத்தான் கலைஞரின் வெற்றிக்குக் காரணம். என்ன துள்ளு துள்ளினாள் பாவி. அதுசரி உந்தாள் வைகோ கடசிநேரத்தில கட்சிமாறி மண்கவ்வ வேண்டியதாப் போச்சுதே!
 9. ±í¸¼ ¿¡ðÊÄ ºýãި Ţ𼡠¾Á¢ú §¸ì¸ §Åȸ¾¢ þø¨Ä. ¬¨Ä¢øÄ¡ °ÕìÌ þÖô¨Àô⠺츨à ±ñ¼Á¡¾¢Ã¢ò¾¡ý ¸¨¾. ²ý ¯ó¾ TTN ¸¡ÃáÅÐ ±í¸ÙìÌ ¦¸¡ïºõ ¸Õ¨½ ¸¡ð¼Ä¡§Á?
 10. தெரியும் உதயன் பேப்பரில வந்ததை பிரதி பண்ணியிருக்கிறார். அவருக்கு உதில உடன்பாடு எண்டதாலதானே பிரதிபண்ணினார் அதுதான் அவரிட்ட கேள்வி கேட்டனான்.
 11. என்ன சொல்லவாறியள் நாசமறுப்பான். அவையள் மீறினம் ஆனபடியால் நாங்களும் மீறலாம் அப்பிடியே? இது உங்களுக்கே சிறுபிள்ளைத்தனமா படேல்லயே? நீங்கள் சொல்லுறமாதிரி பாத்தால், அவன் களவெடுக்கிறான் ஆனபடியா நாங்களும் களவெடுக்கலாம்; அவன் கள்ளுக்குடிக்கிறான் ஆனபடியா நாங்களும் குடிக்கலாம்; அவன் கற்பழிக்கிறான் ஆனபடியா நாங்களும் கற்பழிக்கலாம் எண்டு நீண்டுகொண்டே போகாதே?
 12. þÅ÷ ²§¾¡ §¸¡Á¡Ç¢§À¡Ä þÕ츢ÈÐ ¯ñ¨Á¾¡ý. ¬É¡ø ¯ó¾ úɢ ¸Áø Ó¾ø¦¾¡ðÎ ±øÄ¡Õõ ¯Ð¾¡§É. «¨ÅÂÇ¢ýà À¼í¸û À¡ðÎ¸Ç¢Ä ¦ºÄŢθ¢È §¿Ãò¨¾ þ¾¢Ä ¦ºÄŢθ¢ÈÐ ÀÚ¢ø¨Ä ±ñξ¡ý ¿¢¨É츢Èý. ÁüÈÀÊ ±øÄ¡õ ´§Ã Ìð¨¼'Š Á𨼊.
 13. þ墨 ¬§Ã¡ À¢û¨Ç¡ÃôÀüÈ¢Ôõ ¸¨¾îºÀÊ¡ø «È¢×Á¾¢Â¢ý À¢û¨Ç¡÷ ÌÈ¢ò¾ ¸ÕòÐì¸¨Ç þíÌ ÜÈ¢¨Åò¾ø ÀÂÛ¨¼Â¾¡¸ þÕìÌõ ±ýÚ ¿¢¨É츢§Èý. 1. ¦¾ýÉ¢ó¾¢Â¡Å¢ø ÓÕ¸ÅÆ¢À¡Î §ÁõÁðÊÕó¾ ¸¡ÄôÀ̾¢Â¢ø ܼ ±Ø¾ôÀð¼ Àñ¨¼Â ż¦Á¡Æ¢ôÒá½í¸Ç¢§Ä ÓÕ¸ý ÀüÈ¢ ±ÐקÁ ÜÈôÀðÊÕì¸Å¢ø¨Ä. 2. À¢ü¸¡Äò¾¢ø Åó¾ Òá½í¸û¾¡ý ¸§½ºÛìÌ ÍôÀ¢ÃÁ½¢ ±ýÚ ´Õ ¾õÀ¢ þÕ츢ȡý ±ýÚõ «Åý ÌÆ󨾾ÉÁ¡ÉÅý ±ýÚõ º¢ò¾Ã¢ì¸ð¦¾¡¼í¸¢É. ÍôÀ¢ÃÁ½¢ÂÛìÌ ¦¾öÅ¡¨É ±ýÈ Á¨ÉÅ¢ þÕ츢ȡû ±ýÚõ þÂõÀ¢É (ÅûÇ¢ ÀüÈ¢ ±ÐקÁ ¦º¡øÄôÀ¼Å¢ø¨Ä). 3. À¢ü¸¡Äò¾¢ø (11õ áüÈ¡ñÎ) ±Ø¾ôÀð¼ ¦ÀâÂÒá½õ ¾¡ý "ÓÕ¸ý" ¯õ ÍôÀ¢ÃÁ½¢Ôõ ´§Ã ¬û ±ýÚ ÜÈ ÓüÀð¼Ð. ÀÃóÐÀð¼ þóкÁÂò¨¾ ´§Ą̃¼ìÌû ¦¸¡ñÎÅÕõ ´Õ §¿¡ì¸ò¾¢ý ´Õ À̾¢§Â ¦ÀâÂÒá½õ ±ýÚ ¦º¡øÄôÀθ¢ÈÐ. 4. þí§¸¾¡ý ´Õ º¢ì¸ø. ¸¡Äõ¸¡ÄÁ¡¸ ¾Á¢ú츼×û ÓÕ¸ÛìÌ ÅûÇ¢ ÁðÎõ¾¡ý Á¨ÉÅ¢. ¬É¡ø À¢û¨Ç¡âý ¾õÀ¢ ÍôÀ¢ÃÁ½¢ì§¸¡ ¦¾öÅ¡¨É Á¨ÉÅ¢. ¬É¡ø ÅûÇ¢Ôõ ¦¾öÅ¡¨ÉÔõ ´Õŧà ±É ¦ÀâÂÒá½ò¾¢É¡ø ¦º¡øÄÓÊÂÅ¢ø¨Ä (¸¡Ã½õ ÅûÇ¢Ôõ ¦¾öÅ¡¨ÉÔõ ¯ÕÅò¾¢Öõ ¿¢Èò¾¢Öõ ÓüÈ¢Öõ §ÅÚÀð¼Å÷¸û) 5. þó¾ þ¼ò¾¢ø¾¡ý ¦ÀâÂÒá½õ ´Õ¦À¡ö¨Â Á¨Èì¸ þý¦É¡Õ¦À¡ö¡¸ ÅûÇ¢ ÀüȢ ¸¨¾¨Â «Îì̸¢ÈÐ. «¾¡ÅÐ ÅûÇ¢ ´Õ «ÅÄðº½Á¡ÉÅû ±ýÚõ ¬É¡Öõ ¾ÉÐ ¾Åò¾¢ý ÅÄ¢¨Á¡ø ÓÕ¸¨É «¨¼ó¾¡û ±ýÚõ ÜÈôÀθ¢ÈÐ. ¯ñ¨Á¢ø ÅûÇ¢ ¾Á¢ÆÕ째 ¯Ã¢ò¾¡É ¸Ã¢Â¿¢Èò¨¾ ¦¸¡ñÊÕó¾¡Öõ «ÅÙõ ´Õ «Æ¸¢ ±ýÀ§¾ ¯ñ¨Á ±ýÀÐ «È¢×Á¾¢Â¢ý ¸ÕòÐ. 6. ¾ÉìÌ ²üÀð¼ º¢ì¸¨Äò¾£÷¸ ¦ÀâÂÒá½õ §ÁüÌÈ¢ò¾ ¸¨¾¨Â «Å¢úòÐÅ¢ð¼À¢ý. ÓÕ¸ÛìÌ "þÃñÎ Á¨ÉÅ¢¸û" ±ýÈ Å¡¾ò¨¾Ôõ «Å¢úòÐŢθ¢ÈÐ. ¬É¡ø ¾Á¢ú츼×Ç¡É "ÓÕ¸ý" þüÌ ÅûÇ¢ ÁðΧÁ Á¨ÉŢ¡šû. (¸§½ºÉ¢ý ¾õÀ¢ ÍôÀ¢ÃÁ½¢ìÌ ¦¾öÅ¡¨É ÁðΧÁ Á¨ÉÅ¢) 7. Òá½í¸Ç¢ø ¸¨¼º¢ôÒá½õ¾¡ý ¸ó¾ôÒá½õ. (þÐ ¦ÀâÂÒá½ò¾¢ý À¢ýÉ÷ ±Ø¾ôÀð¼Ð). þ¾¢ø ÁðÎõ¾¡ý ÝÃ¨É Å¾õ ¦ºö¾¨Á ÌÈ¢ôÀ¢¼ôÀθ¢ÈÐ. ¸ó¾ôÒá½õ ÓØÅЧÁ ¸ðÎ츨¾ ±ýÀÐ º¢Äâý Å¡¾õ. þÐÌÈ¢òÐ ¾Á¢Æ÷ Áò¾¢Â¢ø ´Õ ÀƦÁ¡Æ¢Ü¼ þýÚŨà ÅÆ츢ĢÕ츢ÈÐ. «Ð "¯ó¾ôÒÙÌ ¸ó¾ôÒá½ò¾¢ÄÔõ þø¨Ä" ±ýÀ¾¡Ìõ. ¡áÅÐ ÒÙÌ ã𨼸¨Ç «Å¢úòРŢÎõ §À¡Ð «Å¨Ã Áð¼õ¾ð¼ þó¾ôÀƦÁ¡Æ¢¨Â ÌÈ¢ôÀ¢ÎÅ¡÷¸û («¾ý ¦À¡Õû "¸ó¾ôÒὧÁ ÒÙÌ «¾¢¨Äܼ þøÄ¡¾ ÒÙ̾¡ý ¿£ ¦º¡øÅÐ" ±ýÀ¾¡Ìõ) §Á§ÄÌÈ¢ò¾ ¡×õ ¿¡ý «È¢×Á¾¢Â¢¼õ þÕóÐ þÃÅø Å¡í¸¢Â¨Å§ÂÂýÈ¢ ±ÉÐ ¸Õò¾øÄ. «Ð×ÁøÄ¡Áø §Á§ÄÌÈ¢ò¾¨Å ±ÅÕ¨¼Â Áɨ¾Ôõ ÒñÀÎòÐõ §¿¡ì¸¢Öõ ±Ø¾ôÀ¼Å¢ø¨Ä. ¡áÅÐ ÓÕ¸ Àì¾÷¸¨Ç þÐ À¡¾¢ò¾¢Õó¾¡ø «Å÷¸Ç¢¼õ þô§À¡§¾ ÁýÉ¢ôÒì §¸¡Õ¸¢§Èý. ¿ýÈ¢
 14. எல்லாம் கிடக்க உவன்கள் ஏன் "ஆண்டன் ஆண்டன்" எண்டு திருப்பித்திருப்பி பிழையா பேரை எழுதுறாங்கள். அவற்றை பெயர் அன்ரன் எல்லோ