யாழ்நிலவன்

கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்
 • Content Count

  413
 • Joined

 • Last visited

Status Replies posted by யாழ்நிலவன்

 1. இருப்பாய் தமிழா செருப்பாய்..! இருந்தது போதும் இதுவரை நெருப்பாய்..!! - புதிய மாற்று அரசியல் சுலோகம். :D

  1. யாழ்நிலவன்

   யாழ்நிலவன்

   தரங்கடித்து, தாரைகைகளைக்கடித்து, நடித்து, வெடித்து திரிந்த டங்குவாரே... நீவிர் ஏன் டாங்கு.... வார் ஆக்காப்பட்டீர்? உம்முடைய பெயர் தமிழிற்குப்பொருந்தாவிடினும், என்னைப்போன்ற உம்மை அறிந்தவர்கள் எவ்வழி சென்று உம்மைப்பிடிப்பதுவோ? அவ்வழி வேண்டும் இவ்வழி வேண்டும் என்று நான் சொல்லவில்லை. உவ்வழியெதுவோ அதைச்செய்துகொள்ளும்... இப்பெயர் நன்று....

  2. (See 1 other reply to this status update)