ஆராவமுதன்

கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்
 • Content Count

  4,510
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  10

ஆராவமுதன் last won the day on June 19 2011

ஆராவமுதன் had the most liked content!

Community Reputation

115 Excellent

About ஆராவமுதன்

 • Rank
  Advanced Member

Profile Information

 • Gender
  Male

Recent Profile Visitors

2,851 profile views
 1. வணக்கம்! வாங்கோ! ஜனநாயக வேடம் போட்டு, தமிழினப் படுகொலைகளை நிகழ்த்தி * 260,000 இற்கு மேற்பட்ட அப்பாவி தமிழர்கள் படுகொலை செய்யப்படக், * 170,000 இற்கு மேற்பட்ட தமிழர் ஊனமுற / கடுங்காயமடையக், * 150,000 இற்கு மேற்பட்ட தமிழர் வீடுகள் தரை மட்டமாகக், * 1,500,000 இற்கு மேற்பட்ட தமிழர் புலம் பெயரக், * 800,000 இற்கு மேற்பட்ட தமிழர் இடம்பெயரக், * 90 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் இற்கு மேற்பட்ட மதிப்புள்ள தமிழரின் சொத்துக்கள் அழிக்கப்படக் * 146,000 இற்கு மேற்பட்ட தமிழர் காணாமல் போவதற்குக், காரணமாக இருந்த சிங்கள, வட இந்திய, மலையாள பயங்கரவாதிகள் அனைவரும் கூண்டோடு அழிந்து, உலகில் உண்மையான மனிதத்துவம், சாந்தி, சமாதானம், அகிம்சை, நீதி நிலைக்க உங்கள் பங்களிப்பு அவசியம்.
 2. வணக்கம்! வாங்கோ! ஜனநாயக வேடம் போட்டு, தமிழினப் படுகொலைகளை நிகழ்த்தி * 260,000 இற்கு மேற்பட்ட அப்பாவி தமிழர்கள் படுகொலை செய்யப்படக், * 170,000 இற்கு மேற்பட்ட தமிழர் ஊனமுற / கடுங்காயமடையக், * 150,000 இற்கு மேற்பட்ட தமிழர் வீடுகள் தரை மட்டமாகக், * 1,500,000 இற்கு மேற்பட்ட தமிழர் புலம் பெயரக், * 800,000 இற்கு மேற்பட்ட தமிழர் இடம்பெயரக், * 90 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் இற்கு மேற்பட்ட மதிப்புள்ள தமிழரின் சொத்துக்கள் அழிக்கப்படக் * 146,000 இற்கு மேற்பட்ட தமிழர் காணாமல் போவதற்குக், காரணமாக இருந்த சிங்கள, வட இந்திய, மலையாள பயங்கரவாதிகள் அனைவரும் கூண்டோடு அழிந்து, உலகில் உண்மையான மனிதத்துவம், சாந்தி, சமாதானம், அகிம்சை, நீதி நிலைக்க உங்கள் பங்களிப்பு அவசியம்.
 3. முக்கியமாக சகல விசாரணைகளும் 3 மாதங்களுக்குள் முடித்து - அதிகபட்சம் 6 மாதங்களுக்குள் தீர்ப்பு வழங்க வேண்டும்! நீண்டகால கடூழிய சிறைத்தண்டனை + மற்றும் பெருந்தொகை அபராதம் விதித்தல் இரண்டாவது முறையும் பெண்களை பாலியல் இம்சை செய்தால் - ஆண்மை நீக்கம் + நீண்டகால கடூழிய சிறைத்தண்டனை + மற்றும் பெருந்தொகை அபராதம் விதித்தல் மூற்றவது முறையும் செய்தால் - மரண தண்டனை
 4. அனைவருக்கும் இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துகள்!
 5. வணக்கம்! வாங்கோ! ஜனநாயக வேடம் போட்டு, தமிழினப் படுகொலைகளை நிகழ்த்தி * 260,000 இற்கு மேற்பட்ட அப்பாவி தமிழர்கள் படுகொலை செய்யப்படக், * 170,000 இற்கு மேற்பட்ட தமிழர் ஊனமுற / கடுங்காயமடையக், * 150,000 இற்கு மேற்பட்ட தமிழர் வீடுகள் தரை மட்டமாகக், * 1,500,000 இற்கு மேற்பட்ட தமிழர் புலம் பெயரக், * 800,000 இற்கு மேற்பட்ட தமிழர் இடம்பெயரக், * 90 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் இற்கு மேற்பட்ட மதிப்புள்ள தமிழரின் சொத்துக்கள் அழிக்கப்படக் * 146,000 இற்கு மேற்பட்ட தமிழர் காணாமல் போவதற்குக், காரணமாக இருந்த சிங்கள, வட இந்திய, மலையாள பயங்கரவாதிகள் அனைவரும் கூண்டோடு அழிந்து, உலகில் உண்மையான மனிதத்துவம், சாந்தி, சமாதானம், அகிம்சை, நீதி நிலைக்க உங்கள் பங்களிப்பு அவசியம்.
 6. வணக்கம்! வாங்கோ! ஜனநாயக வேடம் போட்டு, தமிழினப் படுகொலைகளை நிகழ்த்தி * 260,000 இற்கு மேற்பட்ட அப்பாவி தமிழர்கள் படுகொலை செய்யப்படக், * 170,000 இற்கு மேற்பட்ட தமிழர் ஊனமுற / கடுங்காயமடையக், * 150,000 இற்கு மேற்பட்ட தமிழர் வீடுகள் தரை மட்டமாகக், * 1,500,000 இற்கு மேற்பட்ட தமிழர் புலம் பெயரக், * 800,000 இற்கு மேற்பட்ட தமிழர் இடம்பெயரக், * 90 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் இற்கு மேற்பட்ட மதிப்புள்ள தமிழரின் சொத்துக்கள் அழிக்கப்படக் * 146,000 இற்கு மேற்பட்ட தமிழர் காணாமல் போவதற்குக், காரணமாக இருந்த சிங்கள, வட இந்திய, மலையாள பயங்கரவாதிகள் அனைவரும் கூண்டோடு அழிந்து, உலகில் உண்மையான மனிதத்துவம், சாந்தி, சமாதானம், அகிம்சை, நீதி நிலைக்க உங்கள் பங்களிப்பு அவசியம்.
 7. வணக்கம்! வாங்கோ! ஜனநாயக வேடம் போட்டு, தமிழினப் படுகொலைகளை நிகழ்த்தி * 260,000 இற்கு மேற்பட்ட அப்பாவி தமிழர்கள் படுகொலை செய்யப்படக், * 170,000 இற்கு மேற்பட்ட தமிழர் ஊனமுற / கடுங்காயமடையக், * 150,000 இற்கு மேற்பட்ட தமிழர் வீடுகள் தரை மட்டமாகக், * 1,500,000 இற்கு மேற்பட்ட தமிழர் புலம் பெயரக், * 800,000 இற்கு மேற்பட்ட தமிழர் இடம்பெயரக், * 90 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் இற்கு மேற்பட்ட மதிப்புள்ள தமிழரின் சொத்துக்கள் அழிக்கப்படக் * 146,000 இற்கு மேற்பட்ட தமிழர் காணாமல் போவதற்குக், காரணமாக இருந்த சிங்கள, வட இந்திய, மலையாள பயங்கரவாதிகள் அனைவரும் கூண்டோடு அழிந்து, உலகில் உண்மையான மனிதத்துவம், சாந்தி, சமாதானம், அகிம்சை, நீதி நிலைக்க உங்கள் பங்களிப்பு அவசியம்.
 8. வணக்கம்! வாங்கோ! ஜனநாயக வேடம் போட்டு, தமிழினப் படுகொலைகளை நிகழ்த்தி * 260,000 இற்கு மேற்பட்ட அப்பாவி தமிழர்கள் படுகொலை செய்யப்படக், * 170,000 இற்கு மேற்பட்ட தமிழர் ஊனமுற / கடுங்காயமடையக், * 150,000 இற்கு மேற்பட்ட தமிழர் வீடுகள் தரை மட்டமாகக், * 1,500,000 இற்கு மேற்பட்ட தமிழர் புலம் பெயரக், * 800,000 இற்கு மேற்பட்ட தமிழர் இடம்பெயரக், * 90 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் இற்கு மேற்பட்ட மதிப்புள்ள தமிழரின் சொத்துக்கள் அழிக்கப்படக் * 146,000 இற்கு மேற்பட்ட தமிழர் காணாமல் போவதற்குக், காரணமாக இருந்த சிங்கள, வட இந்திய, மலையாள பயங்கரவாதிகள் அனைவரும் கூண்டோடு அழிந்து, உலகில் உண்மையான மனிதத்துவம், சாந்தி, சமாதானம், அகிம்சை, நீதி நிலைக்க உங்கள் பங்களிப்பு அவசியம்.
 9. வணக்கம்! வாங்கோ! ஜனநாயக வேடம் போட்டு, தமிழினப் படுகொலைகளை நிகழ்த்தி * 260,000 இற்கு மேற்பட்ட அப்பாவி தமிழர்கள் படுகொலை செய்யப்படக், * 170,000 இற்கு மேற்பட்ட தமிழர் ஊனமுற / கடுங்காயமடையக், * 150,000 இற்கு மேற்பட்ட தமிழர் வீடுகள் தரை மட்டமாகக், * 1,500,000 இற்கு மேற்பட்ட தமிழர் புலம் பெயரக், * 800,000 இற்கு மேற்பட்ட தமிழர் இடம்பெயரக், * 90 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் இற்கு மேற்பட்ட மதிப்புள்ள தமிழரின் சொத்துக்கள் அழிக்கப்படக் * 146,000 இற்கு மேற்பட்ட தமிழர் காணாமல் போவதற்குக், காரணமாக இருந்த சிங்கள, வட இந்திய, மலையாள பயங்கரவாதிகள் அனைவரும் கூண்டோடு அழிந்து, உலகில் உண்மையான மனிதத்துவம், சாந்தி, சமாதானம், அகிம்சை, நீதி நிலைக்க உங்கள் பங்களிப்பு அவசியம்.
 10. வணக்கம்! வாங்கோ! ஜனநாயக வேடம் போட்டு, தமிழினப் படுகொலைகளை நிகழ்த்தி * 260,000 இற்கு மேற்பட்ட அப்பாவி தமிழர்கள் படுகொலை செய்யப்படக், * 170,000 இற்கு மேற்பட்ட தமிழர் ஊனமுற / கடுங்காயமடையக், * 150,000 இற்கு மேற்பட்ட தமிழர் வீடுகள் தரை மட்டமாகக், * 1,500,000 இற்கு மேற்பட்ட தமிழர் புலம் பெயரக், * 800,000 இற்கு மேற்பட்ட தமிழர் இடம்பெயரக், * 90 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் இற்கு மேற்பட்ட மதிப்புள்ள தமிழரின் சொத்துக்கள் அழிக்கப்படக் * 146,000 இற்கு மேற்பட்ட தமிழர் காணாமல் போவதற்குக், காரணமாக இருந்த சிங்கள, வட இந்திய, மலையாள பயங்கரவாதிகள் அனைவரும் கூண்டோடு அழிந்து, உலகில் உண்மையான மனிதத்துவம், சாந்தி, சமாதானம், அகிம்சை, நீதி நிலைக்க உங்கள் பங்களிப்பு அவசியம்.
 11. வணக்கம்! வாங்கோ! ஜனநாயக வேடம் போட்டு, தமிழினப் படுகொலைகளை நிகழ்த்தி * 260,000 இற்கு மேற்பட்ட அப்பாவி தமிழர்கள் படுகொலை செய்யப்படக், * 170,000 இற்கு மேற்பட்ட தமிழர் ஊனமுற / கடுங்காயமடையக், * 150,000 இற்கு மேற்பட்ட தமிழர் வீடுகள் தரை மட்டமாகக், * 1,500,000 இற்கு மேற்பட்ட தமிழர் புலம் பெயரக், * 800,000 இற்கு மேற்பட்ட தமிழர் இடம்பெயரக், * 90 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் இற்கு மேற்பட்ட மதிப்புள்ள தமிழரின் சொத்துக்கள் அழிக்கப்படக் * 146,000 இற்கு மேற்பட்ட தமிழர் காணாமல் போவதற்குக், காரணமாக இருந்த சிங்கள, வட இந்திய, மலையாள பயங்கரவாதிகள் அனைவரும் கூண்டோடு அழிந்து, உலகில் உண்மையான மனிதத்துவம், சாந்தி, சமாதானம், அகிம்சை, நீதி நிலைக்க உங்கள் பங்களிப்பு அவசியம்.
 12. வணக்கம்! வாங்கோ! ஜனநாயக வேடம் போட்டு, தமிழினப் படுகொலைகளை நிகழ்த்தி * 260,000 இற்கு மேற்பட்ட அப்பாவி தமிழர்கள் படுகொலை செய்யப்படக், * 170,000 இற்கு மேற்பட்ட தமிழர் ஊனமுற / கடுங்காயமடையக், * 150,000 இற்கு மேற்பட்ட தமிழர் வீடுகள் தரை மட்டமாகக், * 1,500,000 இற்கு மேற்பட்ட தமிழர் புலம் பெயரக், * 800,000 இற்கு மேற்பட்ட தமிழர் இடம்பெயரக், * 90 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் இற்கு மேற்பட்ட மதிப்புள்ள தமிழரின் சொத்துக்கள் அழிக்கப்படக் * 146,000 இற்கு மேற்பட்ட தமிழர் காணாமல் போவதற்குக், காரணமாக இருந்த சிங்கள, வட இந்திய, மலையாள பயங்கரவாதிகள் அனைவரும் கூண்டோடு அழிந்து, உலகில் உண்மையான மனிதத்துவம், சாந்தி, சமாதானம், அகிம்சை, நீதி நிலைக்க உங்கள் பங்களிப்பு அவசியம்.
 13. வணக்கம்! வாங்கோ! ஜனநாயக வேடம் போட்டு, தமிழினப் படுகொலைகளை நிகழ்த்தி * 260,000 இற்கு மேற்பட்ட அப்பாவி தமிழர்கள் படுகொலை செய்யப்படக், * 170,000 இற்கு மேற்பட்ட தமிழர் ஊனமுற / கடுங்காயமடையக், * 150,000 இற்கு மேற்பட்ட தமிழர் வீடுகள் தரை மட்டமாகக், * 1,500,000 இற்கு மேற்பட்ட தமிழர் புலம் பெயரக், * 800,000 இற்கு மேற்பட்ட தமிழர் இடம்பெயரக், * 90 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் இற்கு மேற்பட்ட மதிப்புள்ள தமிழரின் சொத்துக்கள் அழிக்கப்படக் * 146,000 இற்கு மேற்பட்ட தமிழர் காணாமல் போவதற்குக், காரணமாக இருந்த சிங்கள, வட இந்திய, மலையாள பயங்கரவாதிகள் அனைவரும் கூண்டோடு அழிந்து, உலகில் உண்மையான மனிதத்துவம், சாந்தி, சமாதானம், அகிம்சை, நீதி நிலைக்க உங்கள் பங்களிப்பு அவசியம்.
 14. வணக்கம்! வாங்கோ! ஜனநாயக வேடம் போட்டு, தமிழினப் படுகொலைகளை நிகழ்த்தி * 260,000 இற்கு மேற்பட்ட அப்பாவி தமிழர்கள் படுகொலை செய்யப்படக், * 170,000 இற்கு மேற்பட்ட தமிழர் ஊனமுற / கடுங்காயமடையக், * 150,000 இற்கு மேற்பட்ட தமிழர் வீடுகள் தரை மட்டமாகக், * 1,500,000 இற்கு மேற்பட்ட தமிழர் புலம் பெயரக், * 800,000 இற்கு மேற்பட்ட தமிழர் இடம்பெயரக், * 90 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் இற்கு மேற்பட்ட மதிப்புள்ள தமிழரின் சொத்துக்கள் அழிக்கப்படக் * 146,000 இற்கு மேற்பட்ட தமிழர் காணாமல் போவதற்குக், காரணமாக இருந்த சிங்கள, வட இந்திய, மலையாள பயங்கரவாதிகள் அனைவரும் கூண்டோடு அழிந்து, உலகில் உண்மையான மனிதத்துவம், சாந்தி, சமாதானம், அகிம்சை, நீதி நிலைக்க உங்கள் பங்களிப்பு அவசியம்.
 15. வணக்கம்! வாங்கோ! ஜனநாயக வேடம் போட்டு, தமிழினப் படுகொலைகளை நிகழ்த்தி * 260,000 இற்கு மேற்பட்ட அப்பாவி தமிழர்கள் படுகொலை செய்யப்படக், * 170,000 இற்கு மேற்பட்ட தமிழர் ஊனமுற / கடுங்காயமடையக், * 150,000 இற்கு மேற்பட்ட தமிழர் வீடுகள் தரை மட்டமாகக், * 1,500,000 இற்கு மேற்பட்ட தமிழர் புலம் பெயரக், * 800,000 இற்கு மேற்பட்ட தமிழர் இடம்பெயரக், * 90 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் இற்கு மேற்பட்ட மதிப்புள்ள தமிழரின் சொத்துக்கள் அழிக்கப்படக் * 146,000 இற்கு மேற்பட்ட தமிழர் காணாமல் போவதற்குக், காரணமாக இருந்த சிங்கள, வட இந்திய, மலையாள பயங்கரவாதிகள் அனைவரும் கூண்டோடு அழிந்து, உலகில் உண்மையான மனிதத்துவம், சாந்தி, சமாதானம், அகிம்சை, நீதி நிலைக்க உங்கள் பங்களிப்பு அவசியம்.