தமிழினி

கருத்துக்கள உறவுகள்
 • Content Count

  2,972
 • Joined

 • Days Won

  9

தமிழினி last won the day on May 15 2018

தமிழினி had the most liked content!

Community Reputation

615 பிரகாசம்

About தமிழினி

 • Rank
  Advanced Member

Profile Information

 • Gender
  Female

Recent Profile Visitors

3,130 profile views
 1. சரியான பதில். வாழ்த்துக்கள் உடையார் அண்ணா
 2. உங்கள் மகளின் ஓவியம் அவவின் மனம் போலவே மிகவும் அழகாக இருக்கின்றது. உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தவர்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள் உடையார் அண்ணா
 3. இல்லை நிலாமதி அக்கா. முதல் எழுத்து இன்றி ஓர் மன்னரின் பெயர் - இதற்கு விடை பொருந்தவில்லையே
 4. இது எமது யாழ் கள உறவின் சொந்த ஊரின் பெயர் முதல் இன்றி ஓர் மன்னரின் பெயர் இடையின்றி ஓர் விலங்கு
 5. நான் நினைத்த பதில் - கல்வி கவி - வளைதல் செல்வி
 6. சிறிய திருத்தம் : 3வது தரவு திருத்தப்பட்டுள்ளது. அறிவு என்று சொல்லலாம்
 7. அனைவருக்கும் தேவையானது இடையிழந்து வளைதல் முதலிழந்து ஒரு பூ முதலிழந்து நிக்கின்றது
 8. கிருபன் அண்ணா இதை பயம் என்று சொல்வதா அல்லது ஒரு வித வருத்தம் என்று சொல்வதா என்று தெரியவில்லை. மண்புழுவிற்கு பயம் என்று சொல்வது எனக்கே கூச்சமாக இருக்கும். அது கடிக்காது என்று தெரியும் அதனால் பயப்படுவதற்கு தேவையில்லை இருந்தும் அவை நெளிவதை பார்க்கமுடிவதில்லை. புது விதமான ஒரு ஃபோபியா மற்ற ஊர்வனவற்றை கண்டாலும் பயம் தான் ஆனால் மண்புழு ஒரு படி மேலே
 9. சுமோக்கா உங்களுக்கு அட்டை எனக்கு மண்புழு மண்புழுவிற்கு பயம் என்றில்லை ஆனால் அவற்றை கண்டால் நான் ஓடிவிடுவேன்.... மற்றவர்களுக்கு சிரிப்பாக இருக்கும் நான் மண்புழுவை கண்டால் பாம்பை கண்ட மாதிரி ஓடுவது ஆனால் என்ன செய்வது நான் முயற்ச்சி செய்தும் அவற்றை கண்டால் அலறி அடிப்பதை மட்டும் மாற்றமுடியவில்லை. இந்த வியாதியால் நானாக பூங்கன்றுகள் மரக்கறி கன்றுகள் நட்டு அழகு பார்க்க முடிவதில்லை
 10. பதிலுக்கு கிட்ட வந்துவிட்டீர்கள் நிலாமதி அக்கா ஆனால் இந்த விடை தவறு.
 11. ஒரு மண்பாத்திரம் முதலின்றி ஒரு உணவு இடையின்றி ஒரு பூச்சியினம்