நவரத்தினம்

கருத்துக்கள உறவுகள்
 • Content Count

  1,076
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

35 Neutral

About நவரத்தினம்

 • Rank
  Advanced Member
 • Birthday 06/24/1976

Contact Methods

 • MSN
  navaratnam24@gmail.com

Profile Information

 • Gender
  Male
 • Location
  அகதிக்கு ஏது இருப்பிடம்!
 • Interests
  பாடுதல், இசையை இரசித்தல்,
  எது வரினும் எதிர் கொள்வது.
 1. நியூஸ் 7 தமிழ் முழுவதும் சரியாக சொல்லாவிட்டாலும் பெரும்பாலான விடயங்களை உள்ளடக்கி உள்ளது இன்றைய இளைஞர்களுக்கு தெரிய சில விடயங்களையும் பகிர்ந்திருக்கின்றது நியூஸ் 7 தமிழுக்கு நன்றி
 2. தாயக விடுதலைக்காய் தம் இன்னுயிர்களை ஆகுதியாக்கிய மாவீரர்களுக்கு வீரவணக்கங்கள் !
 3. தாயக விடுதலைக்காய் தம் இன்னுயிர்களை ஆகுதியாக்கிய மாவீரர்களுக்கு வீரவணக்கங்கள் !
 4. அண்ணனாய் ! அன்னையாய் !! தேசிய தலைவனாய் !!! வாழ்ந்துகொண்டிருக்கும் தேசிய தலைவர் அவர்களுக்கு பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள் !!!
 5. தாயக விடுதலைக்காய் தம் இன்னுயிர்களை ஆகுதியாக்கிய மாவீரர்களுக்கு வீரவணக்கங்கள் !
 6. எதையுமே சாதிக்காதவர்களை தலைவர்களை இப்படியான தலைப்புக்கள் இட்டு ஓட்டினாலே ஒழிய மற்றும்படி எதுவுமே நடக்காது
 7. யாழ் கள மத்திய குழு உறுப்பினர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள்
 8. தாயக விடுதலைக்காய் தம் இன்னுயிர்களை ஆகுதியாக்கிய மாவீரர்களுக்கு வீரவணக்கங்கள் !
 9. தாயக விடுதலைக்காய் தம் இன்னுயிர்களை ஆகுதியாக்கிய மாவீரர்களுக்கு வீரவணக்கங்கள் !
 10. தாயக விடுதலைக்காய் தம் இன்னுயிர்களை ஆகுதியாக்கிய மாவீரர்களுக்கு வீரவணக்கங்கள் !
 11. தாயக விடுதலைக்காய் தம் இன்னுயிர்களை ஆகுதியாக்கிய மாவீரர்களுக்கு வீரவணக்கங்கள் !
 12. தேசியத்தலைவர் அவர்களுக்கு இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் !
 13. தாயக விடுதலைக்காய் தம் இன்னுயிர்களை ஆகுதியாக்கிய மாவீரர்களுக்கு வீரவணக்கங்கள் !