Jump to content

பொதுவறிவுப் போட்டி


Recommended Posts

  • கருத்துக்கள உறவுகள்

Nushu

Link to comment
Share on other sites

Nushu

 

 

தவறான பதில்
 
மீண்டும் முயற்சிக்கவும்
 
வாழ்க வளமுடன்
Link to comment
Share on other sites

  • கருத்துக்கள உறவுகள்

Nu-Shu

 

 

Young Chinese girls in Hunan province used Nushu, a language that no men could read, to communicate with one another.

Link to comment
Share on other sites

 

தவறான பதில்
 
மீண்டும் முயற்சிக்கவும்
 
வாழ்க வளமுடன்

 

 

 

மன்னிக்கவும் நிலாமதி. தங்களுடைய பதில் சரியான பதில்
 
தவறுக்காக மனம் வருந்துகின்றேன்.
 
நிலாமதி மற்றும் நுணாவிலான் ஆகியோருக்குச் சிறப்பான பாராட்டுக்கள்
 
முயற்சித்த கறுப்பிக்கு வாழ்த்துக்கள்
 
வாழ்க வளமுடன்
Link to comment
Share on other sites

முதன் முதலாகப் பார்லி அரிசியினைப் பயிரிட்ட நாடு எது?

Link to comment
Share on other sites

  • கருத்துக்கள உறவுகள்

சிரியா

Link to comment
Share on other sites

முதன் முதலாகப் பார்லி அரிசியினைப் பயிரிட்ட நாடு எது?

 

 

சரியான பதில்.
 
எதியோப்பியா
Link to comment
Share on other sites

அவுஸ்திரேலியாவில் கங்காருவிற்கு அடுத்தபடியாக முக்கிய பிராணியாகக் கருதப்படுவது எது?

Link to comment
Share on other sites

  • கருத்துக்கள உறவுகள்

கோலாக் கர டி

Link to comment
Share on other sites

தவறான பதில்
 
மீண்டும் முயற்சிக்கவும்
 
வாழ்க வளமுடன்
Link to comment
Share on other sites

  • கருத்துக்கள உறவுகள்

The emu  ஈமியூ

 

ஆஸ்திரேலியாவின் மிகப் பெரிய பறவையாகும். உயிர்வாழும் பறவையினங்களில் தீக்கோழிக்கு அடுத்ததாகப் பெரிய பறக்காத பறவை இதுவாகும்.

Edited by நிலாமதி
Link to comment
Share on other sites

அவுஸ்திரேலியாவில் கங்காருவிற்கு அடுத்தபடியாக முக்கிய பிராணியாகக் கருதப்படுவது எது?

 

 

சரியான பதில்
 
கடல் ஆமை
 
முயற்சித்த நிலாமதிக்குச் சிறப்பான பாராட்டுக்கள்
 
வாழ்க வளமுடன்

பாலைவனங்களைப் பற்றிய படிப்பின் அறிவியல் பெயர் என்ன?

Link to comment
Share on other sites

  • கருத்துக்கள உறவுகள்

பாறையியல் (Petrology)  /     An Eremologist

Link to comment
Share on other sites

Eremologist என்பது சரியான பதில்
 
நிலாமதிக்குச் சிறப்பான பாராட்டுக்கள்
 
வாழ்க வளமுடன்
Link to comment
Share on other sites

முதன் முதலில் இந்தியா மீது படையெடுத்த அராபிய மன்னன் யார்?

Link to comment
Share on other sites

  • கருத்துக்கள உறவுகள்

கஜனி முகமது

Link to comment
Share on other sites

முதன் முதலில் இந்தியா மீது படையெடுத்த அராபிய மன்னன் யார்?

 

 

சரியான பதில்
 
முகம்மது கோரி
 
வாழ்க வளமுடன்
Link to comment
Share on other sites

எண்ணியலின் தந்தை என அழைக்கப்படுபவர் யார்?

Edited by Puyal
Link to comment
Share on other sites

மிகவும் சரியான பதில்
 
வாத்தியாருக்குச் சிறப்பான பாராட்டுக்கள்
 
வாழ்க வளமுடன்
Link to comment
Share on other sites

இரத்தம் உறையாமல் பாதுகாக்க இரத்த வங்கிகளில் பயன்படுத்தப்படும் வேதிப்பொருளின் பெயர் என்ன?

Link to comment
Share on other sites

இரத்தம் உறையாமல் பாதுகாக்க இரத்த வங்கிகளில் பயன்படுத்தப்படும் வேதிப்பொருளின் பெயர் என்ன?

 

 

சோடியம் சிட்ரேட்.

Link to comment
Share on other sites

முதன் முதலில் பெண்களுக்கான 3000 மீற்றர் மும்முறை தாண்டல் பந்தயம் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட ஒலிம்பிக் போட்டி நடைபெற்ற ஆண்டு யாது?

Link to comment
Share on other sites


×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.