தமிழரசு

இன்றைய மாவீரர் நினைவுகள் ..

Recommended Posts

[size=5]02-09 முழு விபரம் இணைப்பை சொடுக்கவும் :[/size]

http://veeravengaikal.com/maaveerar/index.php/ninaivuvanakkam

[size=4]இப்பக்கத்தில் 1 முதல் 20 வரையான மாவீரர் விபரங்கள் உள்ளன. மொத்த மாவீரர் விபரங்கள்: 46

Page 1 of 3[/size]

[size=5]இந்த மாவீரர்கள் எந்த இலட்சியத்துக்காக தம்மை அற்பனித்தார்களோ அந்த இலட்சியம் வெற்றி பெறும்வரை ஓயமாட்டோம் என்று உறுதி எடுத்து கொள்வோம். [/size]

[size=5]தமிழீழம் என்னும் உயரிய இலட்சியத்திற்காக தமது இன்னுயிரை இந்நாளில் ஈகம் செய்த இந்த வீரவேங்ககைகளுக்கு எனது வீரவணக்கங்கள் !!![/size][size=4] [/size]

Share this post


Link to post
Share on other sites

[size=5]03-09 [/size][size=5]முழு விபரம் இணைப்பை சொடுக்கவும் :[/size]

http://veeravengaikal.com/maaveerar/index.php/ninaivuvanakkam

[size=4]இப்பக்கத்தில் 1 முதல் 20 வரையான மாவீரர் விபரங்கள் உள்ளன. மொத்த மாவீரர் விபரங்கள்: 143

Page 1 of 8[/size]

[size=5]இந்த மாவீரர்கள் எந்த இலட்சியத்துக்காக தம்மை அற்பனித்தார்களோ அந்த இலட்சியம் வெற்றி பெறும்வரை ஓயமாட்டோம் என்று உறுதி எடுத்து கொள்வோம். [/size]

[size=5]தமிழீழம் என்னும் உயரிய இலட்சியத்திற்காக தமது இன்னுயிரை இந்நாளில் ஈகம் செய்த இந்த வீரவேங்ககைகளுக்கு எனது வீரவணக்கங்கள் !!![/size][size=4] [/size]

Share this post


Link to post
Share on other sites

வீரவணக்கங்கள்.

Share this post


Link to post
Share on other sites

[size=5]தமிழீழம் என்னும் உயரிய இலட்சியத்திற்காக தமது இன்னுயிரை இந்நாளில் ஈகம் செய்த இந்த வீரவேங்கைகளுக்கு எனது வீரவணக்கங்கள் !!![/size]

Share this post


Link to post
Share on other sites

தாயக மீட்புக்காக தம் உயிரை ஈகம் செய்த இந்த வீர மறவர்களுக்கு வீரவணக்கம் .

Share this post


Link to post
Share on other sites

[size=4][size=5]04-09 [/size][/size][size=4][size=5]முழு விபரம் இணைப்பை சொடுக்கவும் :[/size][/size]

http://veeravengaikal.com/maaveerar/index.php/ninaivuvanakkam

[size=4]இப்பக்கத்தில் 1 முதல் 17 வரையான மாவீரர் விபரங்கள் உள்ளன. மொத்த மாவீரர் விபரங்கள்: 17[/size]

[size=5]இந்த மாவீரர்கள் எந்த இலட்சியத்துக்காக தம்மை அற்பனித்தார்களோ அந்த இலட்சியம் வெற்றி பெறும்வரை ஓயமாட்டோம் என்று உறுதி எடுத்து கொள்வோம். [/size]

[size=5]தமிழீழம் என்னும் உயரிய இலட்சியத்திற்காக தமது இன்னுயிரை இந்நாளில் ஈகம் செய்த இந்த வீரவேங்ககைகளுக்கு எனது வீரவணக்கங்கள் !!![/size][size=4] [/size]

Share this post


Link to post
Share on other sites

[size=5]தமிழீழம் என்னும் உயரிய இலட்சியத்திற்காக தமது இன்னுயிரை இந்நாளில் ஈகம் செய்த இந்த வீரவேங்கைகளுக்கு எனது வீரவணக்கங்கள் !!![/size]

Share this post


Link to post
Share on other sites

வீர வணக்கங்கள்..

Share this post


Link to post
Share on other sites

இன்றைய நாளில் வீரச்சாவை தழுவிய வேங்கைகளுக்கு வீர வணக்கங்கள்..!

Share this post


Link to post
Share on other sites

[size=1]

[size=5]வீர வணக்கங்கள் !!![/size][/size]

Share this post


Link to post
Share on other sites

[size=5]05-09 முழு விபரம் இணைப்பை சொடுக்கவும் :[/size]

http://veeravengaika...ninaivuvanakkam

[size=4]இப்பக்கத்தில் 1 முதல் 20 வரையான மாவீரர் விபரங்கள் உள்ளன. மொத்த மாவீரர் விபரங்கள்: 44

Page 1 of 3[/size]

[size=5]இந்த மாவீரர்கள் எந்த இலட்சியத்துக்காக தம்மை அற்பனித்தார்களோ அந்த இலட்சியம் வெற்றி பெறும்வரை ஓயமாட்டோம் என்று உறுதி எடுத்து கொள்வோம்.

தமிழீழம் என்னும் உயரிய இலட்சியத்திற்காக தமது இன்னுயிரை இந்நாளில் ஈகம் செய்த இந்த வீரவேங்ககைகளுக்கு எனது வீரவணக்கங்கள் !!![/size]

Edited by தமிழரசு

Share this post


Link to post
Share on other sites

இன்றைய நாளில் வீரச்சாவை தழுவிய வேங்கைகளுக்கு வீர வணக்கங்கள்..!

Share this post


Link to post
Share on other sites

வீர வணக்கங்கள் .............

Share this post


Link to post
Share on other sites

அனைத்து மாவீரர்களுக்கும் வீர வணக்கங்கள்.

Share this post


Link to post
Share on other sites

[size=5]06-09 [/size][size=5]முழு விபரம் இணைப்பை சொடுக்கவும் :[/size]

http://veeravengaikal.com/maaveerar/index.php/ninaivuvanakkam

[size=4]இப்பக்கத்தில் 1 முதல் 17 வரையான மாவீரர் விபரங்கள் உள்ளன. மொத்த மாவீரர் விபரங்கள்: 17[/size]

[size=5]இந்த மாவீரர்கள் எந்த இலட்சியத்துக்காக தம்மை அற்பனித்தார்களோ அந்த இலட்சியம் வெற்றி பெறும்வரை ஓயமாட்டோம் என்று உறுதி எடுத்து கொள்வோம். [/size]

[size=5]தமிழீழம் என்னும் உயரிய இலட்சியத்திற்காக தமது இன்னுயிரை இந்நாளில் ஈகம் செய்த இந்த வீரவேங்ககைகளுக்கு எனது வீரவணக்கங்கள் !!![/size][size=4] [/size]

Share this post


Link to post
Share on other sites

இன்றைய நாணலில் வீரச்சாவை தழுவி கொண்ட வேங்கைகளுக்கு வீர வணக்கங்கள்.

Share this post


Link to post
Share on other sites

[size=4][size=5]07-09 [/size][/size][size=4][size=5]முழு விபரம் இணைப்பை சொடுக்கவும் :[/size][/size]

http://veeravengaikal.com/maaveerar/index.php/ninaivuvanakkam

[size=4]இப்பக்கத்தில் 1 முதல் 14 வரையான மாவீரர் விபரங்கள் உள்ளன. மொத்த மாவீரர் விபரங்கள்: 14[/size]

[size=4] [/size]

[size=4]13691.jpg[/size] [size=4]வீரவேங்கை[/size] [size=4]சித்திரா[/size] [size=4]திருச்செல்வம் கவிதா[/size] [size=4]முல்லைத்தீவு[/size] [size=4]வீரச்சாவு: 07.09.1999[/size]

[size=4]13692.jpg[/size] [size=4]லெப்டினன்ட்[/size] [size=4]குட்டிமணி[/size] [size=4]சுப்பிரமணியம் கோகிலகாந்தன்[/size] [size=4]யாழ்ப்பாணம்[/size] [size=4]வீரச்சாவு: 07.09.1999[/size]

[size=4]10621.jpg[/size] [size=4]2ம் லெப்டினன்ட்[/size] [size=4]தர்சிகா[/size] [size=4]சங்கரலிங்கம் சிவச்செல்வி[/size] [size=4]வவுனியா[/size] [size=4]வீரச்சாவு: 07.09.1997[/size]

[size=4]8828.jpg[/size] [size=4]வீரவேங்கை[/size] [size=4]ஜானுகா[/size] [size=4]பிரியதர்சினி சுந்தரலிங்கம்[/size] [size=4]கொழும்பு, சிறிலங்கா[/size] [size=4]வீரச்சாவு: 07.09.1996[/size]

[size=4]6162.jpg[/size] [size=4]வீரவேங்கை[/size] [size=4]தங்கவேல்[/size] [size=4]சித்திரவேல் பாபு[/size] [size=4]திருகோணமலை[/size] [size=4]வீரச்சாவு: 07.09.1994[/size]

[size=4]6163.jpg[/size] [size=4]வீரவேங்கை[/size] [size=4]நீலவாணன்[/size] [size=4]செல்வராசா லோகேஸ்வரன்[/size] [size=4]முல்லைத்தீவு[/size] [size=4]வீரச்சாவு: 07.09.1994[/size]

[size=4]5251.jpg[/size] [size=4]லெப்டினன்ட்[/size] [size=4]இளங்கோவன் (இளங்கோ)[/size] [size=4]தர்மலிங்கம் சிறிதரன்[/size] [size=4]கிளிநொச்சி[/size] [size=4]வீரச்சாவு: 07.09.1993[/size]

[size=4]5252.jpg[/size] [size=4]லெப்டினன்ட்[/size] [size=4]மருதன் (ரதீஸ்)[/size] [size=4]தில்லைநாதன் சுதாகரன்[/size] [size=4]வவுனியா[/size] [size=4]வீரச்சாவு: 07.09.1993[/size]

[size=4]3871.jpg[/size] [size=4]லெப்டினன்ட்[/size] [size=4]குட்டி[/size] [size=4]வில்வராசா ரவிச்சந்திரன்[/size] [size=4]யாழ்ப்பாணம்[/size] [size=4]வீரச்சாவு: 07.09.1991[/size]

[size=4]3872.jpg[/size] [size=4]வீரவேங்கை[/size] [size=4]மொகமட்[/size] [size=4]சிவஞானம் சுபாஸ்கரன்[/size] [size=4]அம்பாறை[/size] [size=4]வீரச்சாவு: 07.09.1991[/size]

[size=4]2218.jpg[/size] [size=4]வீரவேங்கை[/size] [size=4]அருள்[/size] [size=4]வேலுப்பிள்ளை சுகுமார்[/size] [size=4]முல்லைத்தீவு[/size] [size=4]வீரச்சாவு: 07.09.1990[/size]

[size=4]1109.jpg[/size] [size=4]வீரவேங்கை[/size] [size=4]யோகசிவம்[/size] [size=4]அழகர் பரமநாதன் கணேசமூர்த்தி[/size] [size=4]நீலியமோட்டை, வவுனியா.[/size] [size=4]வீரச்சாவு: 07.09.1988[/size]

[size=4]701.jpg[/size] [size=4]வீரவேங்கை[/size] [size=4]அமீர் (அமல்)[/size] [size=4]தம்பையா ரவிச்சந்திரன் ராஜேந்திரன்[/size] [size=4]வவுனிக்குளம், மாங்குளம், முல்லைத்தீவு.[/size] [size=4]வீரச்சாவு: 07.09.1987[/size]

[size=4]700.jpg[/size] [size=4]லெப்டினன்ட்[/size] [size=4]கொலின்ஸ் (லூக்)[/size] [size=4]சல்வதோர் நாதன்[/size] [size=4]கன்னாட்டி, அடம்பன், மன்னார்.[/size] [size=4]வீரச்சாவு: 07.09.1987[/size]

[size=5]இந்த மாவீரர்கள் எந்த இலட்சியத்துக்காக தம்மை அற்பனித்தார்களோ அந்த இலட்சியம் வெற்றி பெறும்வரை ஓயமாட்டோம் என்று உறுதி எடுத்து கொள்வோம். [/size]

[size=5]தமிழீழம் என்னும் உயரிய இலட்சியத்திற்காக தமது இன்னுயிரை இந்நாளில் ஈகம் செய்த இந்த வீரவேங்ககைகளுக்கு எனது வீரவணக்கங்கள் !!![/size][size=4] [/size]

Share this post


Link to post
Share on other sites

[size=5]தமிழீழம் என்னும் உயரிய இலட்சியத்திற்காக தமது இன்னுயிரை இந்நாளில் ஈகம் செய்த இந்த வீரவேங்கைகளுக்கு எனது வீரவணக்கங்கள் !!![/size]

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now