துளசி

எனக்கு பிடித்த தமிழீழ பாடல்கள்: துளசி

Recommended Posts

வேங்கை மாவீரரெல்லாம் சரித்திரவான்கள்

வேலுப்பிள்ளை பிரபாகரன் சொல் நடந்தார்கள்

Share this post


Link to post
Share on other sites

கண்மூடி தூங்கும் எந்தன் தோழா

கல்லறை திறந்து கொஞ்சம் வாடா

Share this post


Link to post
Share on other sites

ஒருநாள் விடியும் இருளும் முடியும்

உதயம் தெரியும் பொழுதிலே - அந்த

திருநாள் இங்கே வரும்போதினிலே

வருவோம் வருவோம் மகிழ்விலே

http://youtu.be/TNyI43evMZ4

Share this post


Link to post
Share on other sites

தலைநகர் மீட்க தலைவனின் வழியில்

உலவிடும் வேங்கைகளே - எங்கள்

உத்தம வீரர்களே - உங்கள்

நிலையினை எண்ணி மனம் கசிகின்றோம்

வாழிய செல்வங்களே

http://youtu.be/g3CWeXmkBj4

Edited by துளசி

Share this post


Link to post
Share on other sites

கடலின் அலை வந்து கரையில் விளையாடும்

கரிய முகில் வந்து மலையில் சதிராடும்

http://youtu.be/ZN2uAoULp_A

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.