வாத்தியார்

தமிழ் படிப்போம் தமிழ் படிப்போம்

Recommended Posts

நாங்கள் எத்தனை குறும்புகள் செய்தாலும் வாத்தியார் கருமமே கண்ணாக இருக்கும் அழகே தனி அழகு.

வாத்தியார், எழுத்துக்கள் உச்சரிக்கப்படும்போது அவைகளின் ஒலி அளவுகள் இத்தனை மாத்திரை என்று கணித்துக் கொள்வதற்கு, கண்ணிமைக்கும் அல்லது கைநொடிக்கும் நேரங்களைச் சீராகக் கையாள்வதற்கு வழிமுறைகள் இருக்கின்றதா? அதாவது சங்கீதத்தில் சொற்களின் ஒலியளவைக் கையாள்வதற்கு ஸ்வரங்கள் துணையிருப்பது போல. அப்படி ஒரு துணை இருந்திருக்குமேயானால் சென்னைத்தமிழ், மதுரைத்தமிழ், இந்தியத்தமிழ், இலங்கைத்தமிழ் என்று ஒரு வேற்றுமை ஏற்பட்டிருக்காதோ?.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 மகரக்குறுக்கம்

 

சில நேரங்களில் ‘ம்’ என்ற எழுத்து தனது இயல்பான அரை மாத்திரை அளவிலிருந்து குறைந்து

கால் மாத்திரையாக ஒலிக்கும்.

 

‘ணன முன்னும் வஃகான் மிசையும் ம குறுகும்’ என்கிறது நன்னூல்.

 

அதாவது, கீழ்க்காணும் சூழ்நிலைகளில் ‘ம’கர எழுத்து குறுகி ஒலிக்கும்:

 

 ண், ன் ஆகிய எழுத்துகளுக்கு அடுத்து ‘ம்’ வரவேண்டும்

 

முதல் சொல்லின் நிறைவில் ‘ம்’ இருந்து, அடுத்த சொல்லின் தொடக்கத்தில் ‘வ’ எழுத்து இருக்கவேண்டும்

 

இதில் முதல் வகைக்கு உதாரணம் ‘மருண்ம்’ ‘போன்ம்’.

உங்கள் குழப்பத்தில் நியாயம் உண்டு. மருண்ம், போன்ம் என்றெல்லாம் நாம்  சாதாரணமாக எழுதுவதில்லை, பேசுவதில்லை அவை செய்யுளுக்கே உரிய சொற்கள்.

மருளும் என்ற சொல்லை செய்யுள்களில் மருண்ம் எனவும்

போலும் என்ற சொல்லை செய்யுள்களில் போன்ம் எனவும் எழுதுவார்கள்

 

 

தரும் வளவன் என்று அல்லது பெறும் வணிகண் என்று சத்தமாகச் சொல்லிப் பாருங்கள்.

முதல் சொல்லின் நிறைவில் உள்ள ‘ம்’ என்ற எழுத்து ஒலிப்பதே தெரியாது

 

அதுதான் கால் மாத்திரை மகரக்குறுக்கம்.

முதல் சொல்லின் நிறைவில் ‘ம்’ இருந்து, அடுத்த சொல்லின் தொடக்கத்தில் ‘வ’ என்ற எழுத்து இருந்தால் மகரம் குறுகி ஒலிக்கும்.

 

ஆய்தக் குறுக்கம்

 

 

‘ம்’போலவே, ‘ஃ’ என்ற ஆய்த எழுத்தும் அரை மாத்திரை கொண்டதுதான்.

சில நேரங்களில் அது இன்னும் குறுகி கால் மாத்திரையாக ஒலிக்கும்.

லள ஈற்று இயைபினாம் ஆய்தம் அஃகும்

 

அதாவது

 

ஒரு குறில் எழுத்தின் அடுத்து லகர மெய்யோ ளகர மெய்யோ வந்து 

அடுத்த சொல்லின் தொடக்கத்தில் தகரக் குடும்ப எழுத்து வந்து 

அவை புணரும்போது மெய் மறைந்து அங்கே ஆய்தம் தோன்றும் 

அது தன் அரை மாத்திரையிலிருந்து குறுகி ஒலிக்கும்.

 

உயர்திணை, அஃறிணை என்று கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். ‘உயர்திணை’ புரிகிறது, உயர்ந்த திணை.  ‘அஃறிணை’? அஃறிணை என்பது அல் + திணை என்ற இரு சொற்கள் சேர்ந்து உருவானது.

அதாவது உயர்வு அல்லாத திணை.

 

இங்கே ‘அல்’ என்ற சொல்லை எடுத்துக்கொள்வோம், தனியே ஒரு குறில் (அ) வருகிறது, அடுத்து லகர மெய் (ல்) வருகிறது.
அடுத்து, ‘திணை’ என்ற சொல், இதன் தொடக்கத்தில், தகரக் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ‘தி’ என்ற எழுத்து வருகிறது.

 

 அல் + திணை சேரும்போது, லகர மெய் (ல்) மறைந்து, ஆய்த எழுத்து (ஃ) தோன்றும்.

இப்படிதான் அது ‘அஃறிணை’ என்று மாறுகிறது.

 

‘ஃ’ புரிகின்றது ‘றி’ எப்படி வந்தது என்று யோசிக்க வேண்டாம்.  புணர்ச்சி விதிகளைப்பற்றி இதே தொடரில் பின்னர் விரிவாகப்பார்க்கவிருக்கின்றோம்.
 

தற்சமயம்   ஆய்த எழுத்தைமட்டும் கவனியுங்கள். அது அரை மாத்திரை அளவில் ஒலிக்காமல் கொஞ்சம் குறுகி ஒலிக்கின்றது. அதைத்தான் ஆய்தக் குறுக்கம் என்கின்றோம்.

 

இதேபோல் இன்னும் சில உதாரணங்கள் சொல்லலாம், ஆனால் அவையெல்லாம் நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்துகிற சொற்களாக இருக்காது, ஆகவே, இப்போது இந்த விளக்கம் போதும்.

 

மேலே உள்ள சூத்திரத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள சில இடங்களைத்தவிர,

மற்ற இடங்களிலெல்லாம் ஆய்த எழுத்து தனக்குரிய அரை மாத்திரையில்

முழுமையாக ஒலிக்கும்.

ஆகவே அதை ‘முற்றாய்தம்’ என்று அழைப்பார்கள்.

அதற்கு எதிர்ப்பதம் குறுகி ஒலிக்கும் ‘ஆய்தக் குறுக்கம்’.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

வாத்தியார் முதலாம் தவணைப்பரீட்சை இன்னும் எத்தனை வகுப்புகளுக்குப்பின்னால வரும்? மண்டைக்குள்ள ஏறமாட்டன் என்று அடம்பிடிக்குது

Share this post


Link to post
Share on other sites

வாத்தியார் முதலாம் தவணைப்பரீட்சை இன்னும் எத்தனை வகுப்புகளுக்குப்பின்னால வரும்? மண்டைக்குள்ள ஏறமாட்டன் என்று அடம்பிடிக்குது

படிக்கும்போது மண்டை வெடிக்கின்ற அளவிற்கெல்லாம் படிக்கக்கூடாது

சிறிது ஓய்வு சிறிது விளையாட்டு சிறிது படிப்பென இருக்கவேண்டும். :D

மூளையை  இறுக்காமல் இலகுவாக

வைத்திருந்தால் விளையாடி விளையாடிப் படிக்கலாம்

பரீட்சைக்கு நேரமிருக்கின்றது.

வகுப்பிற்கு வந்தவர்களுக்கு நன்றிகள்

ஊக்கம் தருபவர்களுக்கும் நன்றிகள்  :)  

Share this post


Link to post
Share on other sites

எங்கே வாத்தியார் விளையாடிக் கொண்டு படிக்கிறது?

 

அங்கால பஞ்ச் நீங்கள் கரும்பலகையில் எழுதும் நேரம் திரும்பி பின்னால இருக்கிற என்னையும் சுமேயையும் முறைச்சு முறைச்சுப்பார்க்கிறார். பார்க்கவே பயமா இருக்கு...... இசை கடதாசி அம்பு விட்டுட்டு அதைக்காட்டி ஏதோ அபிநயம் பிடிச்சு சுமேக்கு எரிச்சலைக்கிளப்பி விடுறார் இதையும் தாண்டி படிப்பம் என்றால் தமிழ்சிறீ இலையான் அடிக்கிறன் என்று சளார்  சளார் என்று எனக்கு அறைஞ்சுபோட்டு நல்ல பிள்ளை மாதிரி நிற்கிறார். எனக்கு அழுகைதான் வருது. :( படிக்க வருதில்லை

Share this post


Link to post
Share on other sites

எங்கே வாத்தியார் விளையாடிக் கொண்டு படிக்கிறது?

 

அங்கால பஞ்ச் நீங்கள் கரும்பலகையில் எழுதும் நேரம் திரும்பி பின்னால இருக்கிற என்னையும் சுமேயையும் முறைச்சு முறைச்சுப்பார்க்கிறார். பார்க்கவே பயமா இருக்கு...... இசை கடதாசி அம்பு விட்டுட்டு அதைக்காட்டி ஏதோ அபிநயம் பிடிச்சு சுமேக்கு எரிச்சலைக்கிளப்பி விடுறார் இதையும் தாண்டி படிப்பம் என்றால் தமிழ்சிறீ இலையான் அடிக்கிறன் என்று சளார்  சளார் என்று எனக்கு அறைஞ்சுபோட்டு நல்ல பிள்ளை மாதிரி நிற்கிறார். எனக்கு அழுகைதான் வருது. :( படிக்க வருதில்லை

அக்கா உது வேலைக்காவது வெளிக்கிடுங்கோ பேசாமல் மதிலாலை குதிச்சு போய் ஆச்சி வழவுக்கை சேலன் மாங்காய் எறிஞ்சு விழுத்தி லைட்போஸ்ற்றில குத்தி சாப்பிடுவம்... :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

அக்கா உது வேலைக்காவது வெளிக்கிடுங்கோ பேசாமல் மதிலாலை குதிச்சு போய் ஆச்சி வழவுக்கை சேலன் மாங்காய் எறிஞ்சு விழுத்தி லைட்போஸ்ற்றில குத்தி சாப்பிடுவம்... :D

அப்படியே இரண்டு மாங்காய்களை நாளை வகுப்பிற்கும்

எடுத்து வாருங்கள். கொஞ்சம் உப்பும் மிளகாய்த்தூளும்

நான் கொண்டு வருகின்றேன் :D  :D  :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

படிக்கும்போது மண்டை வெடிக்கின்ற அளவிற்கெல்லாம் படிக்கக்கூடாது

சிறிது ஓய்வு சிறிது விளையாட்டு சிறிது படிப்பென இருக்கவேண்டும். :D

மூளையை  இறுக்காமல் இலகுவாக

வைத்திருந்தால் விளையாடி விளையாடிப் படிக்கலாம்

பரீட்சைக்கு நேரமிருக்கின்றது.

வகுப்பிற்கு வந்தவர்களுக்கு நன்றிகள்

ஊக்கம் தருபவர்களுக்கும் நன்றிகள்  :)  

வாத்தியார்.. பொம்பிளைப்பிள்ளையலும் ஆட்டத்துக்கு வந்தால்தான் நான் விளாட வருவன்..

Share this post


Link to post
Share on other sites

அப்படியே இரண்டு மாங்காய்களை நாளை வகுப்பிற்கும்

எடுத்து வாருங்கள். கொஞ்சம் உப்பும் மிளகாய்த்தூளும்

நான் கொண்டு வருகின்றேன் :D  :D  :lol:

சரிவாத்தியார்..மேற்படி பரீட்சையில் பாத்துகவனியோங்கோ வாத்தியார்.... அடுத்தமுறை பெருசாய் வாத்தியாரை நான் கவனிக்கிறன்...விநாசியற்ற வளவுக்கை நிக்கிற பிலாவில உச்சீல ஒரு பத்துக்கிலோ தேறும் பழம்..கயிறுகட்டி இறக்கி நோப்படாமல் அப்பிடியே உங்கட வீட்டு தாழ்வாரத்துக்க போட்டுட்டு போறன்..அக்காவிட்ட சொல்லுங்கோ அடைக்கோழி ஏதும் தேவை எண்டால்... ஈரச்சாக்கு போட்டாவது கொண்டாறன்... பேப்பறை மாத்தி எண்டாலும் பாசாக்கிவிடுங்கோ வாத்தியார்.. :D

Edited by சுபேஸ்

Share this post


Link to post
Share on other sites

எங்கே வாத்தியார் விளையாடிக் கொண்டு படிக்கிறது?

 

அங்கால பஞ்ச் நீங்கள் கரும்பலகையில் எழுதும் நேரம் திரும்பி பின்னால இருக்கிற என்னையும் சுமேயையும் முறைச்சு முறைச்சுப்பார்க்கிறார். பார்க்கவே பயமா இருக்கு......

 

மலர் சொரியும் சோலையில் வண்டு பறந்து பறந்து தேன்குடித்தால், கண்ட புலவன் கவிபாடுகிறான். :D  

 

தமிழ் சொரியும் வகுப்பில் பாஞ், பாஞ்சு பாஞ்சு தான்படித்தால்! கண்ணடித்த வல்வை சகாறா, பாலைவனம்போல் சுட்டெரிப்பதும் ஏன் வாத்தியார்?... :( 

Share this post


Link to post
Share on other sites

எழுத்துக்களின் பிறப்பிடம்
 

உயிரெழுத்துக்களான அ ஆ என்பன வாயைத் திறப்பதனால் பிறக்கின்றன.
 

இ ஈ எ  ஏ  ஐ என்பன வாயைத் திறந்த பின் மேல்வாய்ப்பல்லை நாக்கின் அடிப்பகுதியின் ஓரம் தழுவும்போது பிறக்கின்றன.
 

உ ஊ ஒ ஓ ஔ என்பன உதடுகளைக் குவிப்பதனால் பிறக்கின்றன.
 

மெய்யெழுத்துக்களான க ங என்ற இரண்டும் நாக்கின் அடி மேல் வாயின் அடிப்பகுதியைச் சேரும் போது பிறக்கின்றன
 

அதேபோல ச ஞ என்பன நடு நாக்கு மேல்வாய்ப்பகுதியையும்
ட ண என்பன நாக்கின் முன்பகுதி வாயின் முன்பகுதியையும் பொருந்தப் பிறக்கின்றன.
 

த ந என்ற மெய்யெழுத்துக்கள் நாக்கின் நுனி மேல்வாய்ப் பல்லின் அடியில் பொருந்தும்போது பிறக்கின்றன.
 

ப ம என்ற எழுத்துக்கள் மேலுதடும் கீழுதடும் பொருத்தும் போது பிறக்கின்றன.
 

என்பது நாக்கின் அடிப்பகுதி   மேல்வாயின் அடிப்பகுதியுடம் பொருந்தப்  பிறக்கிறது.
 

ர ழ என்ற இரண்டு சொற்களும் வாயின் மேல் பகுதியை நாக்கின் நுனி தடவும் போது பிறக்கின்றன.
 

என்ற எழுத்து மேல் வாய்ப் பல்லின் அடியில் இறுக்கமாகத் தடவும் போது பிறக்கின்றது.
 

என்பது நாக்கின் ஓரமானது மேல் வாயை இறுக்கமாகத் தடவும் போது பிறக்கின்றது.

 

என்பது கீழுதடு மேல்வாய்ப் பல்லுடன் பொருந்தும் போது பிறக்கின்றது.
 

ற ன என்பன நாக்கின் நுனி மேல்வாயுடன் பொருந்தும் போது பிறக்கின்றன.

 

ஆய்தம் தலையில் பிறக்கின்றது
ஆய்த எழுத்துத் தவிர்ந்த மற்றைய சார்பெழுத்துக்கள்
ஒன்பதும் மேலே பார்த்த முதலெழுத்துக்களின் பிறப்பினைப் போன்றே பிறக்கின்றன.

Share this post


Link to post
Share on other sites

வாத்தியார் நான் ற சொல்லேக்குள்ள நாக்கு எதனுடனும் முட்டவே இல்லையே. காத்துத்தான் நாக்கை அசைச்சு அதிரப்பண்ணுது. இது எனக்கு மட்டுமோ அல்லது மற்றவை சொல்லேக்குள்ளும் இப்பிடியோ எண்டு விளங்கேல்லை


வாத்தியார்.. பொம்பிளைப்பிள்ளையலும் ஆட்டத்துக்கு வந்தால்தான் நான் விளாட வருவன்..

 

ஒருத்தரும் உங்களைச் சேர்க்க மாட்டினமாம்

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

அப்படியே இரண்டு மாங்காய்களை நாளை வகுப்பிற்கும்

எடுத்து வாருங்கள். கொஞ்சம் உப்பும் மிளகாய்த்தூளும்

நான் கொண்டு வருகின்றேன் :D  :D  :lol:

 

வாத்தியார்..வாத்தியார்..நல்ல பூவரசம் தடி நான் கொண்டு வாறேன் :D

Edited by கா ளா ன்

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

 

 

ஒருத்தரும் உங்களைச் சேர்க்க மாட்டினமாம்

 

 

நானு பொம்பிளைப்பிள்ளையளைதான் ஆட்டத்துக்கு கேட்டன்..  :D

Edited by சுபேஸ்

Share this post


Link to post
Share on other sites

மலர் சொரியும் சோலையில் வண்டு பறந்து பறந்து தேன்குடித்தால், கண்ட புலவன் கவிபாடுகிறான். :D  

 

தமிழ் சொரியும் வகுப்பில் பாஞ், பாஞ்சு பாஞ்சு தான்படித்தால்! கண்ணடித்த வல்வை சகாறா, பாலைவனம்போல் சுட்டெரிப்பதும் ஏன் வாத்தியார்?... :( 

கண்ணடித்தால் பதிலுக்கு கண்ணடித்து றொமான்ஸ் பண்ணுவதை விட்டுவிட்டு காஞ்சமாடு வைக்கலை பார்ப்பதுபோல் பார்த்தால் என் கட்சிக்காரரின் கபாலத்தில் கடுப்பேறாதா வாத்தியார்...?

Edited by சுபேஸ்

Share this post


Link to post
Share on other sites

எழுத்துக்களின் பிறப்பிடம்

 

உயிரெழுத்துக்களான அ ஆ என்பன வாயைத் திறப்பதனால் பிறக்கின்றன.

 

இ ஈ எ  ஏ  ஐ என்பன வாயைத் திறந்த பின் மேல்வாய்ப்பல்லை நாக்கின் அடிப்பகுதியின் ஓரம் தழுவும்போது பிறக்கின்றன.

 

உ ஊ ஒ ஓ ஔ என்பன உதடுகளைக் குவிப்பதனால் பிறக்கின்றன.

 

மெய்யெழுத்துக்களான க ங என்ற இரண்டும் நாக்கின் அடி மேல் வாயின் அடிப்பகுதியைச் சேரும் போது பிறக்கின்றன

 

அதேபோல ச ஞ என்பன நடு நாக்கு மேல்வாய்ப்பகுதியையும்

ட ண என்பன நாக்கின் முன்பகுதி வாயின் முன்பகுதியையும் பொருந்தப் பிறக்கின்றன.

 

த ந என்ற மெய்யெழுத்துக்கள் நாக்கின் நுனி மேல்வாய்ப் பல்லின் அடியில் பொருந்தும்போது பிறக்கின்றன.

 

ப ம என்ற எழுத்துக்கள் மேலுதடும் கீழுதடும் பொருத்தும் போது பிறக்கின்றன.

 

என்பது நாக்கின் அடிப்பகுதி   மேல்வாயின் அடிப்பகுதியுடம் பொருந்தப்  பிறக்கிறது.

 

ர ழ என்ற இரண்டு சொற்களும் வாயின் மேல் பகுதியை நாக்கின் நுனி தடவும் போது பிறக்கின்றன.

 

என்ற எழுத்து மேல் வாய்ப் பல்லின் அடியில் இறுக்கமாகத் தடவும் போது பிறக்கின்றது.

 

என்பது நாக்கின் ஓரமானது மேல் வாயை இறுக்கமாகத் தடவும் போது பிறக்கின்றது.

 

என்பது கீழுதடு மேல்வாய்ப் பல்லுடன் பொருந்தும் போது பிறக்கின்றது.

 

ற ன என்பன நாக்கின் நுனி மேல்வாயுடன் பொருந்தும் போது பிறக்கின்றன.

 

ஆய்தம் தலையில் பிறக்கின்றது

ஆய்த எழுத்துத் தவிர்ந்த மற்றைய சார்பெழுத்துக்கள்

ஒன்பதும் மேலே பார்த்த முதலெழுத்துக்களின் பிறப்பினைப் போன்றே பிறக்கின்றன.

 

பிறப்பிடத்தை birth place என்று சொல்லலாமோ வாத்தியார்...?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

மாத்திரை

 

எழுத்துக்கள்  ஒலிக்கப்பட வேண்டிய நேரத்தை அளக்கும் முறையே மாத்திரை எனப்படும்

முற்காலத்தில் எழுத்துக்களின் ஒலியை கண்ணிமைக்கும் நேரம் மற்றும் கைநொடிக்கும் நேரம் ஆகியவற்றை வைத்தே அளந்தனர்.

ஒரு முறை கை நொடிக்கும் நேரம் அல்லது கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் எழுத்துக்கள் ஒலிக்கப்பட்டால் அந்த நேரத்தை ஒரு ஒலி அளவு எனக்கொண்டார்கள்.

அதையே அன்றைய கால இலக்கண நூல்களை எழுதியவர்கள் மாத்திரை என்றார்கள்.

 

ஒரு ஒலி அளவில் ஒரு எழுத்து ஒலிக்கப்பட்டால் அதனை ஒரு மாத்திரை என்றனர்.

இரண்டு ஒலியளவில் ஒலிக்கப்படும் போது இரண்டு மாத்திரை என்றனர்.

அதாவது இரண்டுமுறை கண்ணிமைக்கும் நேரத்தின் அளவிற்கு அல்லது இரண்டு கைநொடிகளின் நேரத்திற்கு  ஒலிக்கப்பட்டால் இரண்டு மாத்திரை என்றனர்.

 

உயிரளபெடை 3 மாத்திரை (சில இடத்தில் 4 மாத்திரை வருவதும் உண்டு)

 

நெடில்  2 மாத்திரை

 

குறில் ,ஐகாரக்குறுக்கம்,ஒளகாரக்குறுக்கம்,ஒற்றளபெடை  1 மாத்திரை

 

மெய்,குற்றியலிகரம்,குற்றியலுகரம்,ஆய்தம்  1/2 மாத்திரை

 

மகரக்குறுக்கம்,ஆய்தக்குறுக்கம்   1/4 மாத்திரை

 

இவையே எழுத்துக்களின் ஒலி அளவுகளாகும்

 

நல்லவேளை.. தூக்கமாத்திரை இல்லாமற்போனது, இல்லையென்றால் தமிழே தூங்கியிருக்கும்.

வாத்தியார், தமிழை நன்றாகப் படிக்க ஏதும் ஊக்க மாத்திரை கிடைக்குமோ..?

பாடங்கள் எல்லாமே நன்றாகப் போகிறது, ஆனால் மனதில் சேமிக்கத்தான் கடினமாக இருக்கிறது. எதாவது அறிவுரை சொல்லுங்கள் சார்........

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

பாடங்கள் எல்லாமே நன்றாகப் போகிறது, ஆனால் மனதில் சேமிக்கத்தான் கடினமாக இருக்கிறது. எதாவது அறிவுரை சொல்லுங்கள் சார்........

 

bhindi.jpg

தினமும் பச்சை வெண்டிக்காய் சாப்பிட்டால்.... பாடங்கள் இலகுவில் மனதில் பதியும்.

எங்களுக்கும் முன்பு.... பாடங்கள் மூளையில் பதிய கடினமாக இருந்தது, இப்போ ஓகே....

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

bhindi.jpg

தினமும் பச்சை வெண்டிக்காய் சாப்பிட்டால்.... பாடங்கள் இலகுவில் மனதில் பதியும்.

எங்களுக்கும் முன்பு.... பாடங்கள் மூளையில் பதிய கடினமாக இருந்தது, இப்போ ஓகே....

 

 

முயற்சி செய்துபார்க்கிறேன், நன்றி அண்ணா. உண்மையாத்தானே சொன்னீங்கள்?? :)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

நானு பொம்பிளைப்பிள்ளையளைதான் ஆட்டத்துக்கு கேட்டன்..  :D

 

 

கண்ணடித்தால் பதிலுக்கு கண்ணடித்து றொமான்ஸ் பண்ணுவதை விட்டுவிட்டு காஞ்சமாடு வைக்கலை பார்ப்பதுபோல் பார்த்தால் என் கட்சிக்காரரின் கபாலத்தில் கடுப்பேறாதா வாத்தியார்...?

 

பெண்ணென்றும் பாராது எள்ளிநகையாடிவிட்டு பின், என் கட்சிக்காரர் என பந்தா காட்டுவதிலும் நீங்கள் சூரர்தான். சபாஸ் சுபேஸ்!.

 

எனக்குத் தங்கைப் பாக்கியம் இல்லை. அதனால் இளநங்கைகள் எல்லாம் என் பாசமலர்கள். அவர்களோடு எப்படி நான் கண்ணடித்து றொமான்ஸ் பண்ணமுடியும்! மெசொபொத்தேமியா சுமேரியர் என் பாசமலர்களில் ஒருவர். அவர் கண்ணடித்தார்! என்று நான் தெரிவித்ததை தவறாக விளங்கிக்கொண்டீர்கள் போல் தெரிகிறது. பிரம்பால் அடித்து, கையால் அடித்து ஒருவரை படிய வைப்பதுபோல் கண்ணாலும் அடித்துப் படியச் செய்யலாம். நீங்கள் கேள்விப்பட்டதில்லையா! பசிலின் ஒரு கண்பார்வையில் டக்ளஸ் தேவானந்தா அடங்கிப்போனதாக!....

 

சுபேஸ் எங்கடை கதையிலை நாங்கள் வாத்தியின் பாடத்தைக் கவனிக்கேல்லை. பாருங்கோ அவருக்கு கடுப்பேறிவிட்டது. ஏதாவது மாங்காய், தேங்காய் கதையை அவிழ்த்து விடுங்கோ, உப்பும், மிளகாய்த்தூளும் தேடுவதில் அவர் கவனத்தைத் திருப்பிவிடலாம்.

Share this post


Link to post
Share on other sites

முதல் நிலை எழுத்துக்கள்
 

ஒரு சொல்லை அமைக்கும்போது எல்லா எழுத்துக்களும் அந்தச் சொல்லின்  முதல் எழுத்துக்களாக
வரமாட்டாது.
உயிர் எழுத்துக்கள் பன்னிரண்டும் க ச த நப ம வ ய ஞ ங என்னும் பத்து உயிர் மெய்யெழுத்துக்கள் மற்றும் அந்த பத்து உயிர் மெய்யெழுத்துக்களின் வர்க்க எழுத்துக்கள் என்பனவே சொல்லின் முதல் எழுத்தாக இருக்கும்

 

அவை தவிர்ந்த ட ண ர ல ழ ள ற ன என்ற உயிர் மெய்யெழுத்துக்கள் சொற்களின் முதல் எழுத்தாகாது.
 

இறுதி நிலை எழுத்துக்கள்

 

சொல்லுக்கு  முதல் இந்த எழுத்துக்கள் தான்  வரவேண்டும் என்பதைப்போல சொல்லுக்கு இறுதியில் வரும் எழுத்துக்களையும் வகுத்துள்ளனர். இவற்றிற்கு இறுதி நிலை எழுத்துக்கள் எனப்பெயர்.
பன்னிரண்டு உயிரெழுத்துக்களும் ஞ ண ந ம ன ய ர ல வ ழ ள எனும் உயிர்மெய்யெழுத்துக்களும் அதன் வர்க்கங்களும் சொல்லின் இறுதியில் வரும்
 

க ங  ச ட த ப ற என்பன சொல்லின் இறுதியில் வராது.
சொல்லின் இறுதியில் க் ச் என்ற வரிசையில் வரும் ஆறு வல்லின மெய்யெழுத்துக்கள் வரமாட்டாது
 

அவ்வாறான சொற்கள் குற்றியலுகரத்துடன் முடியும்
பாக்க் = பாக்கு
பாட்ட் = பாட்டு
இதைப்போன்றே ங என்ற சொல் இறுதியில் வாரா
குரங்ங் = குரங்கு  

 

‘ட‘ என்னும் எழுத்து, ‘ண‘ என்னும் எழுத்து என்று எழுத்தைக் குறிப்பிடும் போது இவையும் முதலில் வருகின்றன.

தமிழ்மொழி பேசும் மக்கள் பிறமொழி பேசுகிறவர்களுடன் கலந்து பழகி வாழ்கின்றனர். அவ்வாறு அவர்களுடன் பழகும்போது பிறமொழிச் சொற்களையும் பயன்படுத்துகிறார்கள்.

அப்படிப் பேச்சுவாக்கில் தமிழ் மொழியில் நுழைந்த பிறமொழிச் சொற்கள் பலவும் தமிழ்மொழியில் பயன்பாட்டில் உள்ளன. அவற்றையும் தமிழ் மக்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள். அப்படிப்பட்ட பிறமொழிச் சொற்களில் ட, ண, ர, ல, ற என்னும் ஐந்து மெய்எழுத்துகளும் முதலில் வருகின்றன.

        

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

"கற்க கசடற கற்பவை கற்றபின் நிற்க அதற்கு தக"

 

வாத்தியார் இங்குள்ள சொற்கள் பற்றி கொஞ்சம் விளக்கம் தாங்கோ...


பற என்பது சொல் இல்லையா?

 

நட என்றால் சொல் ஆகாதா? குழப்பமா இருக்கு வாத்தியார் விளக்கம் தாங்கோ :unsure:

Share this post


Link to post
Share on other sites

பெண்ணென்றும் பாராது எள்ளிநகையாடிவிட்டு பின், என் கட்சிக்காரர் என பந்தா காட்டுவதிலும் நீங்கள் சூரர்தான். சபாஸ் சுபேஸ்!.

 

 

 

பாஞ் .. நான் விளாட்டுக்கு அறைகூவல் விடுத்தது பொம்பிளைப்பிள்ளைகளை.. பொம்பிளைஅம்மாக்களை அல்ல.. :D

 

 

 

எனக்குத் தங்கைப் பாக்கியம் இல்லை. அதனால் இளநங்கைகள் எல்லாம் என் பாசமலர்கள். 

இப்படிக்கு அண்ணண் உத்தமன்... :D

 

 

 

சுபேஸ் எங்கடை கதையிலை நாங்கள் வாத்தியின் பாடத்தைக் கவனிக்கேல்லை. பாருங்கோ அவருக்கு கடுப்பேறிவிட்டது. ஏதாவது மாங்காய், தேங்காய் கதையை அவிழ்த்து விடுங்கோ, உப்பும், மிளகாய்த்தூளும் தேடுவதில் அவர் கவனத்தைத் திருப்பிவிடலாம்.

 

 

வாத்தியாருக்கு மாங்காய் எண்டதும்..பல்லெல்லாம் கரகரத்து வாயூறுது...நான் என்ன செய்ய பாஞ்..? :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

"கற்க கசடற கற்பவை கற்றபின் நிற்க அதற்கு தக"

 

வாத்தியார் இங்குள்ள சொற்கள் பற்றி கொஞ்சம் விளக்கம் தாங்கோ...

பற என்பது சொல் இல்லையா?

 

நட என்றால் சொல் ஆகாதா? குழப்பமா இருக்கு வாத்தியார் விளக்கம் தாங்கோ :unsure:

 

"அடியிரண்டும் தொடுத்தல் முதலாயின தொடையே"

 

 

செய்யுளில் பல அடிகளிலும்  அல்லது பல சீர்களிலும்

எழுத்துக்கள் ஒன்றாக வர அமைக்கப்படுவது தொடை எனப்படும்.

 

பொருளுக்கும் இடத்திற்கும் தக்கவாறு ஒத்திசை கூடிய ஓசைகளை அல்லது எழுத்துக்களைக் கொண்டு அமைந்த சொற்களால் செய்யுள்களைப் புலவர்கள் அமைப்பார்கள் .

 

தொடை எனப்படுவது ஐந்து வகைப்படும்

 

 

நீங்கள் கூறிய குறள்

 

"கற்க கசடற கற்பவை கற்றபின் நிற்க அதற்கு தக"

 

மோனைத்தொடை ஆகும்

இவற்றை யாப்பதிகாரத்தில் காணலாம்  

 

அடுத்தது நட என்பது இலக்கணப் பிழையானதாக இருக்கும்

நட என்பதற்குப் பதிலாக செல் எனக் கூறலாம்

 

பற என்பதற்குப் பதிலாகப் பறந்து செல் எனவும் கூறலாம்

 

பேச்சு வழக்குத் தமிழிற்கும் இலக்கணத் தமிழிற்கும்

வித்தியாசங்கள் உண்டு  :)  

Share this post


Link to post
Share on other sites

நட, பற  என்பவை வினை அடிகள் என்று கூற முடியாதா???

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Topics

 • Posts

  • ஓட்டப்பிடாரம்: நெல்லை, தூத்துக்குடி, தென்காசி மாவட்டங்களில் கிணற்று பாசனத்தை நம்பி விவசாயிகள், மலர் சாகுபடி செய்து வருகின்றனர். நெல்லை, கோவில்பட்டி, தென்காசி, தூத்துக்குடி பூ மார்க்கெட்டுகளுக்கு தென்காசி, மானூர், சங்கரன்கோவில், கங்கைகொண்டான், நாலாட்டின்புத்தூர், காமநாயக்கன்பட்டி, தெய்வசெயல்புரம், செய்துங்கநல்லூர், ஓட்டப்பிடாரம் பகுதிகளில் இருந்து விவசாயிகள் பூக்களை விற்பனைக்கு கொண்டு வருகின்றனர். தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் ஓட்டப்பிடாரம், புதியம்புத்தூர், குலசேகரநல்லூர், கொம்பாடி, கீழமுடிமண், ஆரைக்குளம், கப்பிகுளம், கீழமங்கலம், குப்பனாபுரம் உள்ளிட்ட கிராமங்களில் மல்லி, சம்பங்கி, கனகாம்பரம், கோழிக்கொண்டை, செவ்வந்தி, சாமந்தி போன்றவற்றை விவசாயிகள் அதிகளவில் பயிரிட்டுள்ளனர். தற்போது மகசூல் இருந்தும், கொரோனா ஊரடங்கு உத்தரவு காரணமாக குடும்ப விழாக்கள், சமூக விழாக்கள், கூட்டங்கள் நடத்த தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதால் பூக்கள் விற்பனை குறைந்துள்ளது. மேலும் பூ மார்க்கெட்டுகளும் மூடப்பட்டுள்ளன. இதன் காரணமாக ஓட்டப்பிடாரம் அருகே ஆரைக்குளம் சுற்றுவட்டாரத்தில் மல்லிகை பூக்கள், செடியிலேயே பறிக்காமல் விடப்பட்டு கருகி வருகின்றன. சில்லாங்குளத்தில் கோழிக்கொண்டை பூக்கள் காய்ந்து காட்சியளிக்கின்றன. இதுகுறித்து பசுவந்தனை அடுத்த கப்பிகுளத்தை சேர்ந்த விவசாயி முனியாண்டி கூறுகையில், ‘‘மல்லிகை பூவானது ஓராண்டில் பூக்கத்தொடங்கி 10 ஆண்டுகள் வரை பலன் தரக்கூடியது.தற்போது கொரோனாவால் வந்த ஊரடங்கு பூக்கள் பூத்தும் பறித்து அனுப்ப முடியாத சூழல் உள்ளது. பயிறு வகை, நெல், மிளகாய், கடலை என்றால் கூட வீட்டில் சேமித்து வைக்கலாம். ஆனால் மல்லிகையை ஒருநாள் பறிக்காவிட்டால் மறுநாள் உதிர்ந்து விடும். கடன் வாங்கி சாகுபடி செய்த பணத்தை கோடையில்தான் எடுக்க முடியும். எனவே உரிய கணக்கெடுப்பு நடத்தி தமிழக அரசு நஷ்டஈடு வழங்க வேண்டும்’’ என்றார். இதேபோல் மானூர் சுற்றுவட்டார பகுதியிலும் கேந்திப்பூக்கள் விளைச்சல் இருந்தும் பறிக்காமல் செடியிலேயே விடப்பட்டுள்ளன. இதுகுறித்து  மானூரை சேர்ந்த பூ விவசாயி மெய்யேல் கூறுகையில், பூ  விவசாயம் மூலமே அன்றாட தேவைக்கு வருமானம் வந்த நிலையில், தற்போதை ஊரடங்கு உத்தரவால் பூக்களை பறித்து விற்பனைக்கு அனுப்ப முடியாமல் கையில் பணமின்றி பாதிக்கப்பட்டு உள்ளோம். இன்னும் 10 நாட்கள் ஆனால் இவற்றை அழித்துவிட்டு மீண்டும் பயிரிடத்தான் வேண்டும், என்றார்.   http://www.dinakaran.com/News_Detail.asp?Nid=576912
  • கிட்டத்தட்ட கொரோனா மாதிரிதான் லாக் டவுன்
  • கொரோனா வைரஸ் காரணமாக ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதால் மும்பையில் இருந்து 1,000 கி.மீ. நடந்தே வந்த நாகை, திருவாரூர் பட்டதாரிகள் திருச்சியில் இருந்து வாகனத்தில் ஊருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர். மும்பையில் இருந்து சுமார் 1,000 கி.மீ. தூரம் நடந்தே வந்த பட்டதாரிகள்.   திருச்சி: நாகை மாவட்டம் கீழ்வேளூர் மற்றும் திருவாரூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த 22 பேர் மகாராஷ்டிரா மாநிலம் மும்பை அருகே சோலாப்பூரில் செயல்பட்டு வரும் வேளாண் உபகரணங்கள் மற்றும் இயற்கை உரம் தயாரிக்கும் நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்து வருகிறார்கள். இவர்கள் அனைவரும் பி.எஸ்சி, எம்.எஸ்சி. வேளாண் பட்டதாரிகள் ஆவர். அனைவரும் சோலாப்பூரில் தங்கி வேலை பார்த்து வருகின்றனர். சம்பளத்தை பெற்றோருக்கு அனுப்பி வைக்கும் அவர்கள் 6 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை தங்களது சொந்த ஊருக்கு வந்து செல்வது வழக்கம். இந்தநிலையில் உலக நாடுகளை அச்சுறுத்தி வரும் கொரோனா வைரஸ் காரணமாக இந்தியாவில் கடந்த மாதம் 26-ந்தேதி முதல் ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் அனைத்து போக்குவரத்தும் முடங்கியது. மேலும் சோலாப்பூரில் உள்ள வேளாண் உபகரணம் தயாரிப்பு நிறுவனமும் மூடப்பட்டது. இதற்கிடையே அங்கு பணியாற்றி வருபவர்களின் பெற்றோர்கள் தங்கள் பிள்ளைகளை சொந்த ஊருக்கு கிளம்பி வந்துவிடுமாறு கேட்டுக் கொண்டனர். ஆனால் போக்குவரத்து முற்றிலும் முடங்கியதால் சொந்த ஊர் செல்ல வழியின்றி அவர்கள் தவித்து வந்தனர்.  மேலும் ஒரு சில நாட்கள் மட்டுமே அவர்களுக்கு உணவு கிடைத்தது. அதன் பிறகு அதற்கும் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டது. இதனால் வேறு வழியின்றி தங்களது சொந்த ஊருக்கு செல்ல 22 பேரில் 7 பேர் மட்டும் முடிவெடுத்தனர். சற்றும் யோசிக்காமல் கிடைத்த பிஸ்கெட் பாக்கெட்டுகள், தண்ணீர் பாட்டில்களை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு கடந்த 29-ந்தேதி சோலாப்பூரில் இருந்து நடந்தே ஊருக்கு புறப்பட்டனர். வழியில் கிடைத்த சரக்கு வாகனங்களில் தொற்றிக் கொண்டு ஒருசில கிலோ மீட்டரை கடந்தனர். இரவு வேளையில் சாலையோரம் படுத்து உறங்கிய அவர்கள் பகலில் வெயிலையும் பொருட்படுத்தால் களைத்த உடலுடன் எப்படியாவது ஊர்போய் சேரவேண்டும் என்று நடந்தனர். மும்பையில் இருந்து கர்நாடக மாநிலம் வழியாக வந்த அவர்கள் 7 நாட்கள் நடந்து நேற்று மாலை திருச்சி மாவட்டம் முசிறியை வந்தடைந்தனர். அப்போது அதே ஊரை சேர்ந்த அருண் என்பவர் அவர்களிடம் விசாரித்தார். நடந்தை அறிந்த அவர் உடனடியாக மாவட்ட கலெக்டரை தொடர்பு கொண்டு தெரிவித்தார். அதன்பேரில் திருச்சி மாவட்ட கலெக்டர் சிவராசு, அந்த 7 பேரும் சொந்த ஊருக்கு செல்ல வாகன பாஸ் வழங்கி உதவினார். https://www.maalaimalar.com/news/topnews/2020/04/05145428/1394245/1000-km-from-Mumbai-to-Nagai-walk-Thiruvarur-graduates.vpf  
  • வாயை மூடி பேசவும் - திரை விமர்சனம்     பேச்சுதான் படத்தின் மையம். மனதை விட்டுப் பேசுங்கள், மனதில் உள்ளதை மறைக்காமல் பேசுங்கள். எல்லாப் பிரச்சினைகளும் தீர்ந்துவிடும் – இதுதான் படத்தின் ஆதாரமான செய்தி. இந்தச் செய்தியைத் துளிக்கூட சீரியஸ் தன்மையோ வன்முறையோ இல்லாமல் அழகான மலைப் பிரதேசத்தின் பின்னணியில் மெல்லிய சாரலாய்த் தெளித்தி ருக்கிறார் இயக்குநர் பாலாஜி மோகன். பேச வேண்டியதைப் பேசாமல் போனால் என்ன ஆகும்? தேவையே இல்லாமல் பேசினால் என்ன ஆகும்? சுத்தமாகப் பேசாமல் இருந்தால் என்ன நடக்கும்? - சில துணைக் கதைகளின் உதவியோடு இதையெல்லாம் பேசுகிறார் இயக்குநர். பனிமலை கிராமத்தில் ‘ஊமைக் காய்ச்சல்’ என்ற வித்தியாசமான நோய் பரவுகிறது. நோய்க்கு ஆளானவர்கள் பேசும் திறனை இழக்கின்றனர். பேசுவதாலேயே நோய்க் கிருமிகள் பரவுவதாகக் கூறி, ஊர் மக்கள் பேச அரசு தடை விதிக்கிறது. நோய்க்கு மருந்து கண்டுபிடித்தவுடன் பேச விதித்த தடையை அரசு விலக்கிக்கொள்கிறது. இப்படிப் பேச்சுக்கும் மௌனத்துக்கும் இடையே நடக்கும் சலனங்கள்தான் திரைக்கதை. படத்தில் ஏகப்பட்ட பாத்திரங்கள். மனதில் பட்டதைப் பளிச்சென்றும் நயமாகவும் பேசும் அர்விந்த் (துல்கர் சல்மான்), தனக்குப் பிடிக்காததை வெளிப்படையாகச் சொல்லும் துணிவில்லாத அஞ்சனா (நஸ்ரியா நசீம்), கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கும் காதலன், எதையாவது உளறிப் பிரச்சினையில் மாட்டிக்கொள்ளும் அரசியல்வாதி, அடையாளம் பெறுவதற்கான அவஸ்தையில் இருக்கும் வித்யா (மதுபாலா), தனக்கு ஓவியத்தில் நாட்டம் என்பதைச் சொல்ல முடியாத சிறுவன், மகனை வெறுப்பதோடு அனாதை இல்லத்தைக் காலி செய்வதில் கறாராக இருக்கும் பெரியவர் (வினுசக்கரவர்த்தி), நடிகர் உமேஷ் (ஜான் விஜய்), குடிகாரர்களின் சுயமரியாதையைக் காக்கப் போராடும் குடிகாரர் சங்கத் தலைவர், நடிகரின் உரிமை காக்கப் போராடும் ரசிகர் மன்றத் தலைவர் எனப் பலரும் வருகிறார்கள். பேச்சைப் பறிக்கும் நோய் இவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் எப்படிப் பாதிக்கிறது என்பதை வேடிக்கையாகச் சொல்ல முயன்றிருக்கிறார் பாலாஜி. முதல் பாதி முழுவதும் பேசிப் பேசிக் கலகலப்பூட்ட முயல்கிறார். அரசியல்வாதியைக் கிண்டலடிப்பது, ரசிகர் மன்றத்தைக் கேலி செய்வது, செய்தி சேனல்களைக் கிண்டலடிப்பது என எல்லாவற்றிலும் காமெடி. எல்லாமே மிகையான ஸ்பூஃப் வகை. சில இடங்களில் சிரிக்க முடிகிறது. துல்கர் சல்மானின் துறுதுறுப்பும் நஸ்ரியாவின் அமைதியும் படத்தின் பலம். சல்மான் பாத்திரத்தை உணர்ந்து சிறப்பாகச் செய்திருக்கிறார். மெல்லிய சோகத்துடன் நடமாடும் பாத்திரத்தில் நஸ்ரியா கவர்கிறார். நீண்ட நாள் கழித்துத் திரையில் தலை காட்டியிருக்கும் மதுபாலா 1990களில் பார்த்தது போலவே இருக்கிறார். மௌனமாகப் பேசும் காட்சிகளில் நஸ்ரியாவும் மதுபாலாவும் தங்கள் விழி மொழி மூலம் தனித்து நிற்கிறார்கள். செய்தி வாசிப்பாளராக டி.வி.யில் தோன்றிச் சிரிக்க வைக்கும் பாலாஜி, ஒரு கட்டத்தில் சலிப்படையவும் வைக்கிறார்.ரோபோ சங்கரும், ஜான் விஜய் யும் திரைக்கதையில் திணிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவ்வப்போது சிரிக்க வைக்கிறார்கள். உளறி மாட்டிக்கொள்ளும் அரசியல்வாதி கதாபாத்திரத்தில் பாண்டியராஜன் கச்சிதம். இரண்டாம் பாதியில் வசனங்கள் இல்லாமல் கதையை நகர்த்த வேண்டியிருக்கும் சவாலில் ஜெயிக்கிறார் இயக்குநர். இந்த மௌனத்தைத் தன் இசையால் மொழியாக்கம் செய்திருக் கிறார் சியன் ரால்டன். மலைப் பிரதேசத்தை அழகாகக் காட்டி நம் கண்களுக்குக் குளிர்ச்சி தருகிறார் ஒளிப் பதிவாளர் செளந்தர்ராஜன். படத்தின் ஆதாரமான கேள்விகள் அனைத்துக்குமான பதில்கள் உடனடியாகத் தெரிந்துவிடுவதால் படத்துடன் ஒன்ற முடியவில்லை. அடுத்து என்ன என்ற கேள்வியே எழ வாய்ப்பில்லை. கிண்டலையும் சில நெகிழ்ச்சியான தருணங்களையும் மட்டுமே நம்பிப் படத்தை நகர்த்தியிருக்கிறார் பாலாஜி. படத்தின் பலமும் பலவீனமும் இதுதான். https://www.hindutamil.in/news/supplements/hindu-talkies/1790--1.html   https://einthusan.tv/movie/watch/2547/?lang=tamil    
  • இங்கிதம் தெரியாத டொனால்ட் ரம்ப்....கிட்லரை விட மோசமான மனிதன்.