• advertisement_alt
 • advertisement_alt
 • advertisement_alt

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

selvam

computer

Recommended Posts

எனது மகளின் கணணி ஆரம்பிக்கும் போது இப்படி வருகிறதே ஏன்? யாராவது தெரிந்தால் சொல்லுங்கள் Die Anmeldung des Dienstes Benutzerdienst ist fehlgeschlgen Das Benutzer Profil kann nicht geladen werden

Share this post


Link to post
Share on other sites

எனது மகளின் கணணி ஆரம்பிக்கும் போது இப்படி வருகிறதே ஏன்? யாராவது தெரிந்தால் சொல்லுங்கள்

 

Do you mean empty screen? :o

 

 

Plug in the power man! :lol:

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

மன்னிகவும் முழுவதையும் வாசிக்கவும் Nஐர்மன் மொழியில் உள்ளது.

Share this post


Link to post
Share on other sites

மன்னிகவும் முழுவதையும் வாசிக்கவும் Nஐர்மன் மொழியில் உள்ளது.

 

மன்னிகவும் ஐயா.

 

நீங்கள் முதலிலேயே முழு பிழை செய்தியையும் போடவில்லைதானே?

பின்னர் நாங்கள் எப்படி பதில் எழுதுவதாம்? :lol:

 

அடியேனுக்கு ஜெர்மன் மொழி தெளியலேது...!  நகி மாலும் ஹை!! :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

எனது மகளின் கணணி ஆரம்பிக்கும் போது இப்படி வருகிறதே ஏன்? யாராவது தெரிந்தால் சொல்லுங்கள் Die Anmeldung des Dienstes Benutzerdienst ist fehlgeschlgen Das Benutzer Profil kann nicht geladen werden

 

 It is the message: 

 

The application of the service "Benutzerprofildinest" has failed. 

The user profile can not be loaded.

 

என்று கூகிளில் மொழிபெயர்த்த போது தெரிய வருகிறது.
 
இந்தப் பிரச்சினைக்கான தீர்வை இந்தப்பக்கத்தில் எழுதியுள்ளார்கள்.
 

http://answers.microsoft.com/de-de/windows/forum/windows_7-security/das-benutzerprofil-kann-nicht-geladen-werden/2c2c8ec7-6130-4b3f-a327-07a27c5eea8c

 

Wenn Windows Vista mit der Fehlermeldung Die Anmeldung des Dienstes 

"Benutzerprofildienst" ist fehlgeschlagen. Das Benutzerprofil kann nicht 

geladen werden die Anmeldung verweigert, dann kann mit folgendem Vorgehen 

Abhilfe geschaffen werden:

Im abgesicherten Modus (F8-Taste) starten

- Mit dem Benutzer einloggen der Adminrechte besitzt (auch wenn das der

  defekte User ist)

- REGEDIT bei Ausführen eingeben

- HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ MICROSOFT \ WindowsNT \ CurrentVersion\ 

ProfileList aufrufen

- suchen nach einem Schlüssel mit der Endung .bak

- falls es einen 2. Schlüssel gleichlautend ohne .bak gibt, einfach 

umbenennen und die Endung .old anfügen

- Bei dem Schlüssen mit .bak durch umbenennen die Endung entfernen

- Im rechten Fenster noch den Wert "state" suchen und diesem den Hexwert 0

  geben.

- Regedit schließen und Neu starten

 

See the following tips:

If Windows Vista with the error message The application of the service 

"User Profile Service" has failed. The user profile can not 

be loaded refused the application, then the following procedure can 

be remedied:

Start in safe mode (F8)

- Login with the user has the admin rights (even if the

   User is defective)
- Type REGEDIT in run
- HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows NT \ CurrentVersion \
Call Profiles List
- Search for a key to the extension .bak.
- If there is a second Without key .bak are identical, simply
rename, and append the extension .old
-. The conclusions .bak with the suffix rename remove
- In the right pane, yet the value of "state" and that the search hex value 0
   give.
- Close Regedit and Restart
 
More links on the topic:

 

The application of the service 'User Profile Service' failed. The 

user profile can not be loaded

http://www.tomstricks.com/search-results/?cx=partner-pub-8772062189801281%3Ag3yip0-wl74&cof=FORID%3A10&ie=ISO-8859-1&q=the-user-profile-service-failed&sa=Search

User profile can not be loaded https://www.rz.uni-konstanz.de/activekb/questions/25/Benutzerprofil+kann+nicht+geladen+werden

Error message when you log on to a Windows Vista-based or Windows 7-based 

computer by using a temporary profile: "The User Profile Service failed the 

. logon User profile can not be loaded " http://support.microsoft.com/kb / 947215/en-us

Fix Windows Vista Error-A Temporary Profile Is Loaded After You Log

 

ஆங்கிலத்தில் சரியான மொழி பெயர்ப்பு இல்லை என நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு German தெரியுமென்பதால் முயற்சித்து பாருங்கள்.

 
நன்றி.

Share this post


Link to post
Share on other sites

உங்கள் அனைவரினதும் உதவிக்கும் முயற்சிக்கும் மனமார்ந்த நன்ற. நானும் முயற்சிக்கிறேன்

Share this post


Link to post
Share on other sites

 • Topics

 • Posts

  • QE என்றால் அரசாங்கம் சும்மா காசை பிரதி எடுத்து தள்ளுவது என்று அர்த்தம்.  அதனால் காசின் பெறுமதி இன்னும் குறையும்.   சிங்கள தொழிலாள வர்க்கம் பெருமளவில் பாதிக்கப்படும்.  மற்றும் கல்வி தொழிலும் தனியார் மயமாக்க இரகசிய திட்டங்கள் நடை பெறுகிறது. இலவச சலுகைகள் அடுத்த தேர்தல் மட்டுமே.  அதிகாரம் முற்றும் கைக்கு வந்த பின் தான் சிக்கன திட்டங்கள் வெளிவரும். கடனிலும் பார்க்க வட்டி குட்டி போட்டு கண் பிதுங்கி போய் உள்ளது அரசாங்கம். கவனிக்க:  கோத்தா பதவிக்கு வந்த பின் இராணுவத்தை சிங்கள மக்கள் பகுதிகளுக்குள் அனுப்பினார்.  இப்போது வாகன நெரிசலில் இருந்து காப்பாற்ற தெருக்களிலும் இராணுவத்தை நிறுத்த அலுவல் நடக்கிறது.  Militarization of South in anticipation of revolts is happening. Study in Sri Lanka? The Sri Lankan government has announced bold plans to reform the country’s university sector, including giving special status to a select group of private institutions and opening up the country to international branch campuses, in a move that critics say will “escalate the marketization of higher education.” The policy changes include establishing a “free education investment zone” that will provide tax breaks for international universities setting up overseas outposts, under the condition that their academic staff will also support local universities. However, student places at these campuses would be reserved for “overseas students and nonresident Sri Lankan students who are able to pay in foreign currency,” with students in other parts of South and East Asia the main targets, the government said. Just 5 percent of Sri Lankan students would be offered scholarships to study there. A 700-acre area in Horana, near the capital of Colombo, has already been identified for this zone, but progress has stalled because of public protests. The government has also pledged to increase student places in existing institutions by 7,500, or 25 percent, and convert several higher education institutes into universities. Less than 20 percent of students who qualify for university attend due to a cap on places. However, the government said that it would not provide any additional funding for either of these policies. The country also proposes to grant some private, not-for-profit institutions, which do not have full degree-awarding powers, “chartered university status.” Five institutions have already been recommended for this, which would require any degree programs offered to be approved by the University Grants Commission and for the governing board to include the secretary of higher education as a member. Harshana Rambukwella, director of the Postgraduate Institute of English at the Open University of Sri Lanka, said that successive governments had tried to implement similar changes but the current administration, formed in November, was more likely to succeed. He added that “the marketization and privatization of higher education” in Sri Lanka had been ongoing for 20 years, but this was “likely to accelerate and progress much more aggressively” under the proposals. “The changes that are proposed represent a fundamental reorientation of higher education in the country, where it will essentially be determined by market forces,” he said. However, Rambukwella questioned whether the country would be able to attract international universities and students and said that he was concerned that the quality of higher education in Sri Lanka would diminish “quite severely,” given that the government will provide only “minimal investment” for the new policies. “All of this has been packaged as broadening access to higher education in Sri Lanka, but in reality the establishment of a free education zone will achieve nothing of the sort, because it’s not going to cater to local demand,” he added. John Rogers, director of the Colombo-based American Institute for Sri Lankan Studies, was also “skeptical” of whether Sri Lanka’s branch campus model could “deliver the standards and compete with the Gulf and Malaysia.” He added that the proposal to grant chartered status to private institutions that charge tuition fees was likely to face “intense political opposition." “At the moment, fully fledged universities under the UGC can’t charge fees for undergraduate courses … although the political opposition will assume that that is the ultimate aim of the government, because the government wants to increase the number of undergraduates by 25 percent and not spend any more money,” he said.
  • கௌரிபாலன். இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் ......!  💐
  • பறிஞ்சிடும்......வெட  வெட என தொடைகளும் நடுங்கிடும்.....!  😂 
  • இல்லை கவி அருணாசலம் இல்லை ஐயா நீங்கள்.  ஓவிய சிம்மாசனம்......! சூப்பர்....!   🌹  👍
  • பார்த்தாய் பார்த்தேன்  சிரித்தாய் சிரித்தேன். இரவும் பகலும் நினைவில் வளரும் இதுதான் காதலா......!   😁