Jump to content
  • advertisement_alt
  • advertisement_alt
  • advertisement_alt

ஆதியின் இரகசியங்கள்: காப்பாற்றப்படட்டும்!


Recommended Posts

ஆதியின் இரகசியங்கள்: காப்பாற்றப்படட்டும்!

யாழில் ஆதியின் உண்மை நிலை என்ன?

3.jpg

காட்டில் ஆதி ஆசிரியராக (சரி சரி என்ன செய்ய..ஆதியின் அலும்பல் அப்படி இருக்கே) இருந்த போது தயாரித்த பரீட்சை தாள். (இதை கள்ளமாக வெளியே விற்று காசு பார்த்த கதையை நான் சொல்ல விரும்பவில்லை)

http://www.indianchild.com/stupid_exam_paper.htm

ஆதி காட்டில் மாணவனாக இருந்த போது கணித பரீட்சையில்:

maths.jpg

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 238
  • Created
  • Last Reply

மேலும் கிடைக்கப்பற்ற இரகசியங்கள்:

உயர் பள்ளியில் ஆதி படித்த போது. அவரவது ஆசிரியரை மிரட்டி எடுத்த தகவல்கள்:

aathi1ag5.jpg

இன்னுமோர் பரீட்சை தாள். ஆதியை பற்றி ஆசிரியர் பெருமையாக பேசியதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

aathi2kn8.jpg

aathi3cw0.jpg

aathi4xa6.jpg

aathi8pj5.jpg

Link to comment
Share on other sites

என்ன ஈழவன்..ஆதியை காணவில்லை ;)

Link to comment
Share on other sites

நீங்கள் உண்மை எல்லத்தையும் போட்டு உடைகிறீர்கள் எண்டு கோபத்தில் யாழ் களத்தை விட்டு வெளியேறிறாரோ தெரியவில்லை lol

Link to comment
Share on other sites

ஆரம்பிக்கவேயில்லை..இப்படி காணாமல் போனால் எப்படி?!

Link to comment
Share on other sites

ஆசிரியர் ஆதியின் கட்டளைகள்

பரீட்ச்சைக்கு எப்படிவரவேண்டும்,எப்படி நடக்கவேண்டும் ஆதியின் மாணவர்கள் இதை வெளியிட்டார்கள்

1. Bring a pillow. Fall asleep (or pretend to) until the last 15 minutes. Wake up, say "oh geez, better get cracking" and do some gibberish work. Turn it in a few minutes early.

2. Get a copy of the exam, run out screaming "Andre, Andre, I've got the secret documents!!"

3. If it is a math/science exam, answer in essay form. If it is long answer/essay form, answer with numbers and symbols. Be creative. Use the integral symbol.

4. Make paper airplanes out of the exam. Aim them at the instructor's left nostril.

5. Talk the entire way through the exam. Read questions aloud, debate your answers with yourself out loud. If asked to stop, yell out, "I'm so sure you can hear me thinking. " Then start talking about what a jerk the instructor is.

6. Bring cheerleaders.

7. Walk in, get the exam, sit down. About five minutes into it, loudly say to the instructor, "I don't understand any of this. I've been to every lecture all semester long! What's the deal? And who are you? Where's the regular guy?"

8. Bring a Game Boy (or Game Gear, etc. . . ). Play with the volume at max level.

9. On the answer sheet (book, whatever) find a new, interesting way to refuse to answer every question. For example: I refuse to answer this question on the grounds that it conflicts with my religious beliefs. Be creative.

10. Bring pets.

11. Run into the exam room looking about frantically. Breathe a sigh of relief. Go to the instructor, say "They've found me, I have to leave the country" and run off.

12. Fifteen minutes into the exam, stand up, rip up all the papers into very small pieces, throw them into the air and yell out "Merry Christmas. "If you're really daring, ask for another copy of the exam. Say you lost the first one. Repeat this process every fifteen minutes.

13. Do the exam with crayons, paint, or fluorescent markers.

14. Come into the exam wearing slippers, a bathrobe, a towel on your head, and nothing else.

15. Come down with a BAD case of Turet's Syndrome during the exam. Be as vulgar as possible.

16. Do the entire exam in another language. If you don't know one, make one up! For math/science exams, try using Roman numerals.

17. Bring things to throw at the instructor when s/he's not looking. Blame it on the person nearest to you.

18. As soon as the instructor hands you the exam, eat it.

19. Walk into the exam with an entourage. Claim you are going to be taping your next video during the exam. Try to get the instructor to let them stay, be persuasive. Tell the instructor to expect a percentage of the profits if they are allowed to stay.

20. Every five minutes, stand up, collect all your things, move to another seat, continue with the exam.

21. Turn in the exam approximately 30 minutes into it. As you walk out, start commenting on how easy it was.

22. Do the entire exam as if it was multiple choice and true/false. If it is a multiple choice exam, spell out interesting things (DCCAB. BABE. etc. . ).

23. Bring a black marker. Return the exam with all questions and answers completely blacked out.

24. Get the exam. Twenty minutes into it, throw your papers down violently, scream out "Forget this!" and walk out triumphantly.

25. Arrange a protest before the exam starts (i. e. Threaten the instructor that whether or not everyone's done, they are all leaving after one hour to go drink)

26. Show up completely drunk. (Completely drunk means at some point during the exam, you should start crying for mommy).

27. Every now and then, clap twice rapidly. If the instructor asks why, tell him/her in a very derogatory tone, "the light bulb that goes on above my head when I get an idea is hooked up to a clapper. DUH!"

28. Comment on how sexy the instructor is looking that day.

29. Come to the exam wearing a black cloak. After about 30 minutes, put on a white mask and start yelling "I'm here, the phantom of the opera" until they drag you away.

30. Go to an exam for a class you have no clue about, where you know the class is very small, and the instructor would recognize you if you belonged. Claim that you have been to every lecture. Fight for your right to take the exam.

31. Upon receiving the exam, look it over, while laughing loudly, say "you don't really expect me to waste my time on this drivel? Days of our Lives is on!!!"

32. Bring a water pistol with you.

33. From the moment the exam begins, hum the theme to Jeopardy. Ignore the instructor's requests for you to stop. When they finally get you to leave one way or another, begin whistling the theme to the Bridge on the River Kwai.

34. Start a brawl in the middle of the exam.

35. If the exam is math/science related, make up the longest proofs you could possibly think of. Get pi and imaginary numbers into most equations. If it is a written exam, relate everything to your own life story.

36. Come in wearing a full knight's outfit, complete with sword and shield.

37. Bring a friend to give you a back massage the entire way through the exam. Insist this person is needed, because you have bad circulation.

38. Bring cheat sheets for another class (make sure this is obvious. . . like history notes for a calculus exam. . . otherwise you're not just failing, you're getting kicked out too) and staple them to the exam, with the comment "Please use the attached notes for references as you see fit. "

39. When you walk in, complain about the heat.

40. After you get the exam, call the instructor over, point to any question, ask for the answer. Try to work it out of him/her.

41. One word: Wrestlemania.

42. Bring balloons, blow them up, start throwing them around like they do before concerts start.

43. Try to get people in the room to do the wave.

44. Play frisbee with a friend at the other side of the room.

45. Bring one pencil with a very sharp point. Break the point off your paper. Sharpen the pencil. Repeat this process for one hour.

46. Get deliveries of candy, flowers, balloons, telegrams, etc. . . sent to you every few minutes throughout the exam.

47. During the exam, take apart everything around you. Desks, chairs, anything you can reach.

48. Complete the exam with everything you write being backwards at a 90 degree angle.

49. Bring a musical instrument with you, play various tunes. If you are asked to stop, say "it helps me think. " Bring a copy of the Student Handbook with you, challenging the instructor to find the section on musical instruments during finals. Don't forget to use the phrase "Told you so".

50. Answer the exam with the "Top Ten Reasons Why Professor xxxx is a Terrible Teacher"

:D:D

http://scool-of-aathivasi.blogspot.com/

Link to comment
Share on other sites

ஆதியின் பரீட்ச்சை விடைகளீல் மேலும் சில

44ba315e2aeef535169916.gif

44ba07bd080cb614011759.jpg

இவற்றை இவரின் பாடசலையில் "எமது பாடசாலையின் வரலாற்று புத்திசாலி ஆதிவாசி "என்ற பெயரில் இருக்கும் வரலாற்று பெட்டகத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது.ஆதிவாசியின் பாடசாலை இவ் விடைகளுக்கு உரிமம் பெற்றிருப்பதால் அவர்களீன் அனுமதி பெற்று மறு பிரசுரம் செய்கின்றோம்

அவரின் பாடசாலை இணையம் http://scool-of-aathivasi.blogspot.com/

Copyright © 2003-2006 school of aathivasi.All rights reserved

Link to comment
Share on other sites

ஆதிவாசியின் ஆங்கில அறிவு aathi in a restaurant:

Waiter, Could you bring me some kidnaps, please?

From a aathi's's essay:

When I got home, I had a massage on the answering machine.,In the morning, I get up at seven o'clock; clean my tooth;have breakfast; and go to work.I haven't had any male for more than a month.(meel),She has a long black hair.He has short fair hairs

The phrase was said by ஆதி who had just been given anotherhandout at the end of the lesson:

Excuse me. Is this the last shit for today?

Link to comment
Share on other sites

அட அட, ஈழவன்...நான் துப்பாக்கியை துடைக்க முதல், எடுத்து இப்படி தாக்கிறிங்களே ஆதியை? பாவம்...

இதில என்ன சந்தோசம் என்றால்..நீங்கள் நம்ம ஆளாகிட்டிங்க..

Link to comment
Share on other sites

அட அட, ஈழவன்...நான் துப்பாக்கியை துடைக்க முதல், எடுத்து இப்படி தாக்கிறிங்களே ஆதியை? பாவம்...

இதில என்ன சந்தோசம் என்றால்..நீங்கள் நம்ம ஆளாகிட்டிங்க..

போட்டு தாக்குங்க

Link to comment
Share on other sites

பாடசாலை காலத்தில் ஆதி எழுதி பரிசு வாங்கிய தத்துவங்கள்

தத்துவம்-1

fan கும் இறக்கை இருக்கு பறவைக்கும் இறக்கை இருக்கு ஆனால் fanல் பறக்கமுடியாது பறவையால் சுத்தமுடியாது ஆனல் ஒரு ஒற்றுமை fan ஜ அழுத்தினால் சுத்தும் பறவையை அழுத்தினால் கத்தும்

தத்துவம்-2

பஸ்சில் எறினால் ticket எடுக்கணும் பஸ் உன்மேல் எறினாலும் ticket உனக்குத்தான் கலிகால உலகம் பார்த்து பழகு

நன்றி-http://scool-of-aathivasi.blogspot.com/Copyright © 2003-2006 school of aathivasi.All rights reserved

Link to comment
Share on other sites

அட அட, எங்களால ஆதிக்கு இப்ப களத்தில பயங்கரமா பெயர் வர போது.....!!

Link to comment
Share on other sites

மீண்டும் ஒரு ஆதியின் அதிபுத்திசாலித்தனமான பதில் அவ்ருக்கும் அவரின் கொரில்லா வாத்தியருக்கும் இடையில் :D:D

ஆசிரியர்: " Can anybody give an example of a COINCIDENCE?"

ஆதி: "Sir, my Mother and Father got married on the same day and at the same time."

Link to comment
Share on other sites

ஆதி காட்டுவாசி என்று

நீங்கள் நாட்டு வாசியென்று

ஆதியின் வாலை வெட்ட துணியாதீர்

புத்தன் பழையபடி காக்கி சட்டையை போட வைக்காதீர்கள்....

:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:

Link to comment
Share on other sites

வெல்லுவோம் ஆதிக்கு உதவிக்கு வருபவர்களை உடாங் சம்பலை நினைவில் வைத்து கொண்டால் நல்லம்)

Link to comment
Share on other sites

யார் இந்த புத்திசாலி?எந்த யுனியில படித்தவர்...........

Link to comment
Share on other sites

யூ. டீ. எஸ் தான் ;) நீங்கள்?

Link to comment
Share on other sites

24 மணிநேரங்கூட ஆகேல்லை பார்வையாளர்கள்; 330 க்கு மேல....

அடக்கடவுளே! ஆதியின் இரகசியங்கள் அறிய இவ்வளவு ஆவல்???????????

Link to comment
Share on other sites

யாழில் ஆதியின் உண்மை நிலை என்ன?

காட்டில் ஆதி ஆசிரியராக (சரி சரி என்ன செய்ய..ஆதியின் அலும்பல் அப்படி இருக்கே) இருந்த போது தயாரித்த பரீட்சை தாள். (இதை கள்ளமாக வெளியே விற்று காசு பார்த்த கதையை நான் சொல்ல விரும்பவில்லை)

http://www.indianchild.com/stupid_exam_paper.htm

அடடா தூயா இந்த பரீட்சைத்தாளைத் தயாரித்தவர் ஆதியில்லைங்கோ புத்தனைக் கேட்டா சொல்வார் வீணா ஆதியை பிடிச்சு அடிக்கிறதாக நினைத்துப் புத்தனை அவமானப்படுத்த வேண்டாம். புத்தன் காவியைக் கழட்டி காக்கி உடுத்தினா... யாழ்க்களம் தாங்கமாட்டுது.

maths.jpg

ஆதிக்கு என்ன தலைவிதியே கணக்குப் பேப்பரில தூக்கு மாட்ட?

வீணாக அடர் அவைக் கவிமேகத்தை வம்புக்கு இழுக்கிறீங்க...

லொலிப்பொப்பை வெண்ணிலா வெறுத்த கதை தெரியுந்தானே.....

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.


  • advertisement_alt
  • advertisement_alt
  • advertisement_alt


×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.