நிழலி

கள உறவு விசுகு வின் அண்ணா காலமானார்

Recommended Posts

ஆழ்ந்த இரங்கல்கள், விசுகு அண்ணா. 

 

தங்கள் அண்ணாவின் ஆத்மா சாந்தி அடைய வேண்டுகிறேன்.

Share this post


Link to post
Share on other sites

இள வயதில் இரண்டு சகோதரர்களை இழந்த துயர் எனக்கு உண்டு.

அந்த வகையில் உங்கள் துயரத்தை எங்களால் உணர முடிகின்றது.
திடமாக இருந்து உங்கள் அண்ணாவின் குடும்பத்திற்கு தேவையான

உள உறுதியை வழங்குங்கள் விசுகு அண்ணா. உங்கள் துயரில்

நாங்களும் பங்கு கொள்கின்றோம். உங்கள் அண்ணாவின் குடும்பத்திற்கு

ஆழ்ந்த இரங்கல்களும் அனுதாபங்களும் உரித்தாகட்டும்.
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள் வி.அண்ணா.  உங்கள் அண்ணாவின் ஆன்மா சாந்தியடைய இறைவனை வேண்டுகின்றேன்!

Share this post


Link to post
Share on other sites
சகோதரம் விசுகுவிற்கு எம் ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்துக்கொள்கின்றோம்.
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

அன்புள்ள

விசுகு அண்ணா, உங்கள் துயரில் நாங்களும் யாழ்கள குடும்பமாக பங்கு கொள்கின்றோம்.

உங்கள் அண்ணாவின் குடும்பத்திற்கு ஆழ்ந்த இரங்கல்களும் அனுதாபங்களும் உரித்தாகட்டும்.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள் விசுகு அண்ணா

Share this post


Link to post
Share on other sites

ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள் ,விசுகு அண்ணாவுக்கும் அவரது குடும்பத்தாருக்கும்.  அண்ணாவின் ஆத்மா சாந்தி அடைய வேண்டுகிறேன்.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ஆழ்ந்த இரங்கல்கள்

Share this post


Link to post
Share on other sites

ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள் .

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

தொலைவினில், தூரத்தில், கூவியழைக்கக் கேட்கா கூப்பிடாதூரத்தில்,

எம்முடன் கூடியோர், கூடிப்பிறந்தோர் ஒன்றாயிருந்து ஓராயிரம் உணர்வுகளைப் பரிமாறி,

அம்மா, தனக்காக ஒதுக்கி வைத்த அடிப்பானைச் சோத்தில் நல்ல பருக்கைகளை,

இன்னமும் இன்னமும் தின் எனச்சொல்லி வளர்த்த நாட்கள் புறமொதிக்கி,

நாம்  தேசம் விட்டேகியிருக்கையில்........

 

எனது புலம் சுட்டும் விரல் அளவுதூரமே என உணரவைத்த சொந்தங்கள்,

எமைவிட்டே விலகிப்போகையில்,

என்தேசம் என்னிடமிருந்து இன்னும் தூரமாகிறது. 

 

அன்புடன் விசுகர், உங்களது அண்ணர் உங்களை விட்டுப்பிரிந்தது, எமக்கும் எம் நிலத்துக்கும் உள்ள தொடர்புகளை சிறிது சிறிதாக  இழப்பதற்குச் சமமானது. ஆகவே  தங்களது அண்ணரது ஆன்மஈடேற்றத்துக்கும், துயர் களைந்து தொடர்ந்து எமது தாயகம் நோக்கிய பணிகளில் தீவிரமாக உழைத்திட, துணிவைத்தரவும் இக்கட்டான சூழலிலிருந்து விரைந்தே அமைதி பெறவும் எல்லாம் வல்ல இயற்கையைவேண்டுகிறேன் .

Share this post


Link to post
Share on other sites

கண்ணீர் அஞ்சலிகள்

அன்னாரின் ஆன்மா சாந்தியடைய இறைவனை வேண்டுகின்றேன்

Share this post


Link to post
Share on other sites

விசுகுவுக்கும் குடும்பத்தினருக்கும் எனது குடும்பத்தின் சார்பில் ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள்.

Share this post


Link to post
Share on other sites

supiramanium_bala_gr.jpg

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

அன்பு சகோதரனை இழந்து வாடும் விசுகு அண்ணைக்கும் அவரது குடும்பத்தினருக்கும் எனது ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள். 

Share this post


Link to post
Share on other sites

ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள் விசுகு. அண்ணாவின் ஆன்மா அமைதியடைய இறைவனை வேண்டுகின்றேன்.

Share this post


Link to post
Share on other sites

விசுகு அண்ணாவின் சகோதரர்  இழப்பின் துயரில் நானும் பங்கெடுத்துக் கொள்கிறேன்.

Share this post


Link to post
Share on other sites

சகோதரனை இழந்து தவிக்கும் விசுகு அண்ணா மற்றும் குடும்பத்தினருக்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள்.

Share this post


Link to post
Share on other sites

சகோதரனின் இழப்பினால் துயருற்றிருக்கும் விசுகு அண்ணா மற்றும் அவர் குடும்பத்தாருக்கும் ஆழ்ந்த அனுதாபங்களைத் தெரிவித்துக்கொள்கின்றேன்.

Share this post


Link to post
Share on other sites

விசுகு

மற்றும் அவர் குடும்பத்தாருக்கும்

ஆழ்ந்த அனுதாபங்களைத் தெரிவித்துக்கொள்கின்றேன்.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள்

Share this post


Link to post
Share on other sites

Share this post


Link to post
Share on other sites

ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள் விசுகு அண்ணா.

 உங்கள் அண்ணாவின் ஆன்மா சாந்தியடைய இறைவனை வேண்டுகின்றேன்!

Share this post


Link to post
Share on other sites

ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள் விசுகு அண்ணா. உங்கள் அண்ணாவின் ஆன்மா சாந்தியடைய இறைவனை வேண்டுகின்றேன்.

Share this post


Link to post
Share on other sites

இன்றுதான் இந்தத்திரியைப் பாரத்தேன். ஆழ்ந்த இரங்கல்கள்!!!!உடன்பிறப்பை இழந்து வாடும் விசுகண்ணாவுக்கும் அவரது குடும்பத்தினருக்கும் எனது துயரத்தைப்பகிர்ந்து கொள்கிறேன்.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.