Jump to content
 • Veeravanakkam
 • Veeravanakkam
 • Veeravanakkam

நாலாயிரத் திவ்யப் பிரபந்தம்


Recommended Posts

வைணவப் பாசுரங்களின் தொகுப்பான நாலாயிரத் திவ்யப் பிரபந்தத்தைப் பாடிய ஆழ்வார்கள் மொத்தம் பன்னிருவர் எனக் கணிக்கப்பட்டுள்ளது.  அவர்களின் பெயர்கள் பின்வருமாறு:
பொய்கையாழ்வார்> நம்மாழ்வார்     ஆண்டாள்
பூதத்தாழ்வார்>     மதுரகவியாழ்வார்     தொண்டரடிப்பொடியாழ்வார்
பேயாழ்வார்>     குலசேகர ஆழ்வார்>     திருப்பாணாழ்வார்
திருமழிசையாழ்வார்>    பெரியாழ்வார்>    திருமங்கையாழ்வார்.
இவர்கள் மொத்தம் 4>000 பாசுரங்களைப் பாடியுள்ளனர்.  அப்பாசுரங்களைப் பின்வரும் 24 தலைப்புகளில் அடக்கலாம்:
திருப்பல்லாண்டு     அமலனாதிபிரான்     நான்முகன் திருவந்தாதி
பெரியாழ்வார் திருமொழி     கண்ணிநுண் சிறுத்தாம்பு     திருவிருத்தம்
திருப்பாவை     பெரிய திருமொழி     திருவாசிரியம்
நாச்சியார் திருமொழி     திருக்குறுந் தாண்டகம்     பெரிய திருவந்தாதி
பெருமாள் திருமொழி     திருநெடுந் தாண்டகம்     திரு எழுகூற்றிருக்கை
திருச்சந்த விருத்தம்     முதல் திருவந்தாதி     சிறிய திருமடல்
திருமாலை     இரண்டாம் திருவந்தாதி     பெரிய திருமடல்
திருப்பள்ளி எழுச்சி    மூன்றாம் திருவந்தாதி    இராமானுச நூற்றந்தாதி
திவ்வியப்பிரபந்தங்களைத் தொகுத்தவர் நாதமுனி என்பவராவார்.
ஆண்டாளின் திருப்பாவை மார்கழி மாதத்தில் வைணவர்களாற் பாடப்படுகின்றது.  மாணிக்க வாசகரின் திருவெம்பாவையில் சிவனின் பெருமைகளைக் கூறிச் சிவ பக்தைகள் தம் தோழியர்களைச் சிவபூசைக்குக் கூட்டிச் செல்லத் துயிலெழுப்புவது போன்றே திருப்பாவையிலும் கிருஷ்ணனின் புகழ்கூறிக் கிருஷ்ண பக்தைகள் தம் தோழிமார்களைத் துயிலெழுப்புகிறார்கள். அதற்காக முதலில்  ஆற்றிற்குச்சென்று நீராடுவதற்காக அவர்களை அழைக்கும்பாடல்  

    மார்கழித் திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளால்
நீராடப் போதுவீர் போதுமினோ நேரிழையீர்   (நேரிழை> ஆயிழை)
சீர் மல்கும் ஆய்ப்பாடிச் செல்வச் சிறுமீர்காள்
கூர்வேல் கொடுந்தொழிலன் நந்தகோபன் குமரன்
ஏரார்ந்த கண்ணி யசோதை இளம் சிங்கம்
கார் மேனி செங்கண் கதிர் மதியம் போல் முகத்தான்
நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான்
பாரோர் புகழப் படிந்தேலோர் எம்பாவாய்   என்று தொடங்குகின்றது.

மார்கழி மாதம் முழுநிலவு நாள் இன்று! நீராட வாருங்கள்! வாருங்களேன் சிறந்த நகைகளை அணிந்தவர்களே! செல்வச் சீர் மல்கும் திருவாய்ப்பாடியின் செல்லச் சிறுமியர்களே! கூரிய வேலைக் கொண்டு பகைவர்களை அழிக்கும் நந்தகோபனின் திருக்குமரன்> நீண்ட அழகிய கண்களை உடைய யசோதையின் இளஞ்சிங்கம்> கரிய திருமேனியும் சிவந்த கண்களும் கொண்டு> சு+ரியனையும் சந்திரனையும் ஒத்த திருமுகத்தான்> நாராயணனே நமக்கே வேண்டியதெல்லாம் தருவான்! உலகத்தவர் புகழ நீராடுவோம்!  

என்பது அந்தப் பாடலின் கருத்தாகும்.  இதற்கு அடுத்த பாடல் சமய உலகில் சிறு சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய பாடலாகும். அந்தப் பாடல்:

    வையத்து வாழ்வீர்காள் நாமும் நம்பாவைக்குச்
செய்யும் கிரிசைகள் கேளீரோ பாற்கடலுள்
பையத் துயின்ற பரமனடி பாடி
நெய்யுண்ணோம் பாலுண்ணோம் நாட்காலே நீராடி
மையிட்டு எழுதோம் மலரிட்டு நாம் முடியோம்
செய்யாதன செய்யோம் தீக்குறளைச் சென்றோதோம்
ஐயமும் பிச்சையும் ஆந்தனையும் கை காட்டி
உய்யுமாற் எண்ணி உகந்தேலோர் எம்பாவாய்.    


 
என்ற பாடலாகும். உலகத்தில் வாழ்பவர்களே! நாங்கள் எங்கள் பாவை நோன்பிற்காகச் செய்யப் போகும்செயல்களைக்கேளுங்கள்!
பாற்கடலுள் ஓய்வாகப் படுத்திருக்கும் பரமனின் திருவடிகளைப் பாடுவோம்! நெய் உண்ண மாட்டோம்! பால் உண்ண மாட்டோம்! அதிகாலையில் நீராடுவோம்! கண்களுக்கு மை இட்டு அழகு செய்ய மாட்டோம்! மலர்களைக் கூந்தலில் சு+டி முடிய மாட்டோம்! முன்னோர்கள் செய்யாதனவற்றைச் செய்ய மாட்டோம்! தீமை தரும் கோள் சொல்லை சொல்ல மாட்டோம்! (குறளை - கோள் சொல்லுதல்) மாணவர்களுக்கும் (பிரம்மசாரிகளுக்கும்)> துறவிகளுக்கும் அவர்கள் வேண்டியதை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று மனதார கையால் காட்டித் தருவோம்! நாம் உய்வதற்கு உரிய வழியான திருமால் திருவடிகளை எண்ணி மகிழ்ச்சியுடன் இருப்போம்!  
என்பதாக அதன் கருத்தைக் கூறுகின்றனர். ஆனால் காஞ்சிப் பெரியவர் ஸ்ரீ சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள்  இந்தப் பாடலில் வரும் “தீக்குறளைச் சென்றோதோம்” என்ற வரிகளுக்கு திருக்குறளைக்கூடப் படிக்கமாட்டோமென்ற விளக்கத்தையே கொடுத்திருக்கிறார். இதனால் திருப்பாவையின்மேல் சைவத் தமிழர்கள் மத்தியில் வெறுப்பேற்படக்கூடிய நிலைமையுருவாகியது.

மேற்படி கூற்று அவரால் 1963 ஜுன்மாதம் மதுரையில் அவர் திருக்குறள் பற்றிப் பேசியபோது வெளிப்படுத்தப்பட்டது. (hவவி:ஃஃயபபசயாயசயஅ.டிடழபளிழவ.உழ.ரமஃ2013ஃ01ஃடிடழப-pழளவ_21.hவஅட -18ஃ10ஃ13-11.55pஅ).  அவரது அந்தக் கூற்றுக்கு ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸுதர்சனம் மாத இதழ் தனது சோதி16 ஒளி12 இல் தலையங்கம் தீட்டிக் கண்டனத்தை வெளியிட்டது. 21-11-1963 குமுதம் இதழும் தனது தலையங்கத்தில் திருக்குறளுக்கு எதிரானதாகத் திருப்பாவையைச் சிலாகித்த பெரியவாளின் கருத்துக்கு மறுப்பையும் வருத்தத்தையும் தெரிவித்தது.   

காஞ்சிப் பெரியவர் தனது கூற்றைத் தவறானதாக ஒப்புக்கொள்ளவில்லை.  ஆனால் 5-12-63 குமுதத்தில் அவர் கொடுத்த விளக்கத்தில்: தான் “தீக்குறளைை” என்ற சொல்லை (தீந்தமிழ்> தீஞ்சுவை என்பது போல) இனிய குறளை என்ற அர்த்தத்திலேயே எடுத்தாண்டதாகவும்> அந்த இனிய குறளையும் ஓதமாட்டோமென்று திருப்பாவை குறளைப் பெருமைப்படுத்துவதாகவே கருதுவதாகவும் கூறிச்சமாளித்தார். இதனை ஒருவகைச் சப்பைக்கட்டாக எடுத்த அறிஞர்கள் இனிய குறளெனக் கொள்வதாயின் “தீங்குறள்” என்றே திருப்பாவை கூறியிருக்கவேண்டும். ஆனால் “தீக்குறளைச் சென்றோதோம்” என்பதால் அந்த வாக்கியத்திலுள்ள “ச்” ஐ எடுத்துவிடும்போது தீக்குறளை – அதாவது தீயதான கோள்களைக் காவித்திரியமாட்டோமென்ற அர்த்தமேயுள்ளதென்றும்>  ஆகவே ஆண்டாள் அந்த அர்த்தத்திலேயே பாடியிருக்கவேண்டுமென்றும் கூறி திருப்பாவை  குறளை இழிவு செய்யவில்லையென்று சமாதானஞ் செய்துகொண்டனர்.

மொத்தத்தில் ஆனைக்கும் அடிசறுக்கும் என்பதைப்போல தெய்வத்தின் குரலாக ஒலித்துக்கொண்டிருந்த காஞ்சிப் பெரியவாளின் கூற்றிலும் தவறு நேர்ந்ததா அல்லது  நாச்சியார் தன் திருப்பாவையில் குறளை இழிவு செய்தாரா என்பது தெளிவற்றதாகவேயுள்ளது.  இத்தகைய விடயங்களுக்கு திருப்பாவையை எழுதிய நாச்சியாராலன்றி வேறு யாராலும் விடைகூறமுடியாது.  ஒருவேளை திவ்யப் பிரபந்தத்தைத் தொகுத்த நாதமுனி போன்றவர்கள் அல்லது அதனை அச்சுக்குக் கொண்டு வந்தவர்கள் தங்களுக்கிருந்த வைஷ்ணவ வெறியினாலும் திருக்குறள் விரோதப் போக்கினாலும் இத்தகைய அபத்தங்களுக்குக் காரணமாய் இருந்திருக்கக் கூடும்.  எதையும் ஆராயாமல் முடிவெடுப்பது தவறானதாகையால்> “தீக்குறளைச் சென்றோதோம்” என்னும் வாக்கியம் தீயதான கோளைக் காவுவதைச் செய்யோமென்ற அர்த்தத்தையே கொடுக்கிறது என எடுத்துக்கொள்வதே சிறப்பானதாகும்.

இருப்பினும் திருக்குறளை நன்கறிந்து இருந்திருக்கக்கூடிய தமிழறிவாளரான ஆண்டாள் இத்தகைய குழப்பநிலை பிற்காலத்தில் ஏற்படக்கூடுமென்று கருதியாவது அப்பாடலில் வரும் தீக்குறளை என்ற சொல்லைத் தவிர்த்திருக்கலாமென்று எண்ணத் தோன்றுகின்றது.

 

-By Karu-

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

ஶ்ரீ ஆண்டாள்   ஶ்ரீ ரங்கநாதனின் திருவடிச் சிந்தனையில் ஆழ்ந்து பாடியவர். அரங்கனின் எண்ணங்களே ஆண்டாளின் வார்த்தைகளாக வந்தது , தப்பாக இருக்காது.

 

திருக்குறளில் அறத்துப்பால் , பொருட்பால் எல்லோர்க்கும் உரியது. காமத்துப்பால் பெரும்பாலும் இல்லறத்தார்க்குரியது. (18+).

இங்கு ஆயர்குலச் சிறுமியர்களான ஆண்டாலும் ,அவர் தோழியரும் அக் காமத்துப்பாலைப்  படிக்கும் பருவத்தினர் அல்ல. ஆகையால் அது போன்றவற்றை தேடிப் பிடித்து ஓதமாட்டோம் எனக் கூறியிருக்கலாம்.

 

பண்ணிரு ஆழ்வார்கள் , அறுபத்திமூன்று நாயன்மார்கள் இவர்களில் ஶ்ரீ ஆண்டாளும், காரைக்கால் அம்மையாருமே பெண்களளானால் ஏனைய ஆண்களுக்கில்லாத சிறப்பு அவர்களுக்கு இருந்தது. ஆண்டாள் திருவரங்கனுடன் கருவறைக்குள் சென்று இரண்டறக் கலந்தவர்.  அம்மையார்  அந்த ஆடல்வல்லானுக்கே அன்னையராகும் சிறப்புப் பெற்றவர்.

 

மஹா பெரியவருக்கு ஸ்தோத்திரம்...!

 

Link to post
Share on other sites

நன்றி சுவி

தங்கள் கருத்துகள் சிந்தனைக்குரியவை.  இருப்பினும் திருக்குறளின் காமத்துப்பாலை ஆண்டாள் படிக்கும் பருவத்தினளல்ல என்பதை ஏற்க முடியவில்லை.   "கருப்பூரம் நாறுமோ கமலப் பூ நாறுமோ திருப்பவளச் செவ்வாய்தான் தித்திருக்குமோ..." என்று   பக்திச் சுவையைக் காமச்சுவையுடன் கலந்து காட்டிய ஆண்டாள்  கண்ட கனவுகளும் ஓர் முதிர் கன்னி காணக்கூடிய கனவுகளேயன்றி சிறுமியொருத்தி காணக்கூடிய கனவுகளல்ல.   தனது பாசுரங்களில் இத்தகைய சிருங்கார ரசங்களைக் கலந்த ஆண்டாள் திருக்குறளை மட்டும் அதன் காமத்துப் பாலுக்காக எப்படி ஒதுக்கியிருக்க முடியும்?

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

கோபியர்  கண்ணனுக்காக  ஏங்கியதற்கும் , ஶ்ரீ ஆண்டாள் நேசித்ததற்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கின்றது. அவர்கள் அனுபவித்து அனுபவித்து அவனைக் காணாத போதெல்லாம் அவனுக்காக ஏங்கினார்கள். கோதை ஆண்டாள் அப்படியல்ல..., அரங்கனை அவள்தான் வரித்துக் கொண்டாளே தவிர..., அவன் வருவானா தன்னை ஏற்பானா என்டும் தெரியாது. பெரியாழ்வாரின் கதைகளைக் கேட்டு கேட்டு பித்துப் பிடித்தவள் போலாகி விட்டாள்.

 

வண்டு வந்து தேன் எடுக்குமுன் கூம்பிய மொட்டாகப் பறித்து வந்து மாலை தொடுத்து சேவை செய்பவர் பெரியாழ்வார். சுவாமிக்குப் பிரசாதமாகப் போகிற மாலையையே அதன் தன்மை புரியாமல் குழந்தைத் தனமாக தான் அணிந்து கொடுத்தவள். நீங்கள் கூறியதுபோல் பார்த்தாலும் கற்பூரமும், கமலப் பூவும் நாறுமோ , இதழ் தித்திக்குமோ என்று  கேள்வியாகத்தான் கேட்கின்றாள். காரணம் அவற்றின் சுவைகள் அவளுக்குத் தெரியாது.

 

ஆண்டாள் பெருமாளுடன் ஐக்கியமான பின்னும்  ஆழ்வார் பெருமாளிடம் விண்ணப்பின்றார் .... ஆண்டாள் குழந்தை அவளுக்கு சமைக்கத் தெரியாது, உப்பு கூட சரியாய் போடத் தெரியாது என்கின்றார். அப்போது அசரீரியாக யாம் உப்பில்லாமலே ஏற்றுக் கொள்ளுகின்றோம் என்கின்றார் அந்த ஒப்பிலியப்பன்.

Link to post
Share on other sites

நன்றி சுவி

தங்களுக்கு ஆண்டாள் பாசுரங்களிலுள்ள ஈடுபாடு புரிகிறது. அனால் ஆண்டாள் பெரியாழ்வாரின் ஓர் கற்பனைப் பாத்திரமேயன்றி அப்படியொருவர் இருந்ததில்லையென்றும் சிலர் கூறுவர்.  உதாரணம் மூதறிஞர் ராஜாஜி.  ஆதலால் பெரியாழ்வாரின் அதீத வைஷ்ணவ வெறி திருக்குறளை அவமதிக்கும்படி செய்ததோ தெரியவிலை.  இக்காலத்தில் இத்தகைய சர்ச்சைகள் அடங்கிவிட்டன.  ஆண்டாளை எல்லோரும் ஆழ்வார்களுள் ஒருவராகவே ஏற்கிறார்கள்.

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்
திருக்குறள் கல்வி நூலாக இருந்தது.
 
பரமன் நினவில்..
 
உண்ணோம்
மையிடோம்
மலர் சூடோம்
கல்லோம் ( குறளை )
அவன் நினைவு ஒன்றிலேயே நின்றோம்.
 
 
காஞ்சிப் பெரியவர் அது திருக்குறளே என்றாலும் அதில் தப்பிருப்பதாக தெரியவில்லை. விருப்புக்குரியவை, மதிப்பிற்குரியவை எல்லாவற்றையும் பரமன் நினைவு ஒன்றிற்காக கைவிட்டோம் என்னும் கருத்தில் பாசுரம் வருகிறது. திருக்குறள் இழிவாகச் சொல்லப்படவில்லை. மதிப்பிற்குரியதாகவே சொல்லப்படுகின்றது.
 
பரமனுக்காக மதிப்புக்குறைந்த‌ ஒன்றைச் செய்யாமல் விடுவோம் என்று சொல்வார்களா ?
 
 
.
 
Link to post
Share on other sites

நன்றி ஈசன்

ஆனால் தீக்குறளைச் சென்றோதோம் என்றல்லவா சொல்லப்படுகிறது.  குறள் யாருக்கு என்ன தீமை பயத்தது?

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

திருப்பாவையில் வரும் இரண்டாவது பாடலைத்தான் நீங்கள் குரிப்பிடுகின்றீர்கள். அவர்கள் ஶ்ரீமன் நாராயணின் குணங்களையும் அவனது சேவைகளையும் , நியமங்களையும் சொல்லித் துதித்துக் கொண்டு போகின்றார்கள். அதில்...

 

 1.  மார்கழித் திங்கள் .....................         நாராயணன் நமக்கே பறை தருவான்.

  2. வையத்து வாழ்வீர்காள்.............      விரதம் இருக்கும் முறையும் , கைப்பிடிக்க வேண்டிய முறைகளும்.

( காலையில் நீராடி நேய் பால் அருந்தாமல் நோன்பிருந்து , அலங்காரங்களைக் கைவிட்டு, வீணான பேச்சுக்கள் , வம்புகள் பேசாமல் பாடாமல்  பாற்கடலில் பாம்பணையில் துயிலும் பரமணைத் துதித்து வீடுபேறடைவோம்.

 

  3. ஓங்கி உலகலந்த ........................       அவனைத் துதிக்க  திங்கள் மும்மாரி , பசுக்கூட்டம் பெருகும் போன்றவை.

  4. ஆழிமழைக் கண்ணா................. நாம் வாழ மழை பொழியச் செய்.   ( அந்த மழை எப்படி கருவாகி உருவாகி வருகின்றது என்பதை நினைத்து நினைத்து உருகலாம்).

 

இப்படியே ஒவ்வொரு விடயமாகப் போகின்றது அவ்வளவுதான்......!

 

குறள் :  குறளிவித்தை, மாயத்தோற்றம், வதந்திகள் , வம்பளத்தல் இதுபோல் போகும் என நினைக்கின்றேன். நீங்கள் கூறியதுபோல் கோள் சொல்லல் என்றும் வரும், அதாவது நோன்புக்கு பங்கமானவைகள்.

 

 

ஆண்டாள் கற்பனை என்பதும் எனக்கு சரியென்று படவில்லை.

 

திருமழிசை ஆழ்வாரின் திருச்சந்த விருத்தத்தில்   49 வது பாடலில்:

 

கொண்டை கொண்ட கோதைமீது

தேனுலாவு  கூனிகூன்,

உண்டை கொண்ட  ரங்கவோட்டி

யுள்மகிழ்ந்த நாதனூர்,

நண்டையுண்டு நாரைபேர

வாளைபாய நீலமே,

அண்டைகொண்டு கெண்டைமேயு

மந்தணீர ரங்கமே !

 

என்று சாதிக்கின்றார்.

 

எனினும் ஒரு நல்ல சம்பாசனைக்கு வித்திட்ட உங்களுக்கு மிகவும் நன்றி கரு...!  :)

 

 

 

 

 

Link to post
Share on other sites

திருமழிசையாள்வாரை மேற்கோள்காட்டி ஆண்டாள் கற்பனைப்பாத்திரமல்ல என்று சாதித்த தங்களின் பாசுரங்கள் தொடர்பான அறிவைப் பாராட்டுகிறேன் நன்றி.  நீங்கள் குறிப்பிட்ட அந்த செய்யுளின் சந்த நடை மிவும் சிறப்பாயிருக்கிறது.  எனினும் மூதறிஞர் ராஜாஜி எதை வைத்துக்கோண்டு ஆண்டாளைக் கற்பனைப் பாத்திரமாக்கினார் என்று புரியவில்லை.  அது தொடர்பாக அவரெழுதிய முதல் மூவர் என்னும் கட்டுரையைத் தேடுகிறேன்.  கிடைக்கவில்லை.  கிடைத்தால் மீண்டும் வருகிறேன்.  
 

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

ஆஞ்சநேயா அந்தப் புத்தகத்தை அபேஸ் பண்ணிவிடு..., கருவுக்கு  கருவும், கட்டுரையும் காணாமல் இருக்கட்டும் ....! :huh::)

 

பொய்கையாழ்வாரே  பொய்கைக்குள் போட்டு விடுங்கள்...!

பூதத்தாழ்வாரே   கிணற்றினுள் அமுக்கி விடுங்கள்...!

பேயாழ்வாரே   மயாணத்தில் மறைத்து விடுங்கள்...!

 

 

அவதரித்த ஆண்டாளை

கருவறுக்க  கருநிக்க

கோதை உயிர் தரிக்க

உதவிடுவீர்...!  :D :D

 

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

நன்றி ஈசன்

ஆனால் தீக்குறளைச் சென்றோதோம் என்றல்லவா சொல்லப்படுகிறது.  குறள் யாருக்கு என்ன தீமை பயத்தது?

 

 

தீந்தமிழ்  !!   :icon_idea:  :)

Link to post
Share on other sites

ஆஞ்சநேயா அந்தப் புத்தகத்தை அபேஸ் பண்ணிவிடு..., கருவுக்கு  கருவும், கட்டுரையும் காணாமல் இருக்கட்டும் ....! :huh::)

 

பொய்கையாழ்வாரே  பொய்கைக்குள் போட்டு விடுங்கள்...!

பூதத்தாழ்வாரே   கிணற்றினுள் அமுக்கி விடுங்கள்...!

பேயாழ்வாரே   மயாணத்தில் மறைத்து விடுங்கள்...!

 

 

அவதரித்த ஆண்டாளை

கருவறுக்க  கருநிக்க

கோதை உயிர் தரிக்க

உதவிடுவீர்...!  :D :D

 

சுவி

உங்கள் ஆதங்கம புரிகிறது.  ஆனால்

இது கலியாணத்தை நிறுத்தக் கரண்டியை ஒழிக்கும் கதையாகவல்லவோ இருக்கிறது.

 

Link to post
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

 • Tell a friend

  Love கருத்துக்களம்? Tell a friend!
 • Topics

 • Posts

  • மாவீரர்களுக்கு வீரவணக்கங்கள்
  • 2009 மே மாதம் போரை முடிக்க வேண்டும் என இந்தியா விரும்பியது -வலி சுமந்த மாதத்தின் 10 ம் நாள். 2009 மே 09 சனிக்கிழமை இரவு மற்றும் 10.05.2009  ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை சிறிலங்கா இராணுவம் கொத்துக்குண்டுகள், ஆட்லறி எறிகணைகள் மற்றும் , கனொன் பீரங்கித்தாக்குதல்களை தொய்வின்றி செறிவாக மேற்கொண்டதில் 1200 க்கு மேற்பட்ட இறந்த பொதுமக்களின் உடல்களை தாங்கள் எண்ணியிருப்பதாக வன்னியிலிருந்து தெரியவந்தது ஆனாலும் இன்னும் எண்ணி முடிக்காமல் நிறைய உடல்கள் அங்காங்கு கிடக்கலாம் என்றும் அச்சம் நிலவியது அதேவேளை படுகாயமடைந்து 1122 பேரும் இறந்த உடல்களாக  378 பேரும்  வைத்தியசாலைக்கு கொண்டவரப்பட்டதாகவும் இறந்தவர்களில் 106 பேரும் காயமடைந்தவர்களில் 251 பேரும் குழந்தைகள் என வைத்தியசாலை ஊழியர்கள் தகவல் தெரிவித்திருந்தனர் காயமடைந்தும் இறந்தும் போனவர்களில் பெரும்பாலானவர்கள் பெண்களாகவும், மதியவர்களாகவும் இரந்தனர். இறந்தவர்களின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்தவண்ணம் இருப்பதுடன் உண்மையான எண்ணிக்கையை கூட கணக்கிடமுடியாத அளவிற்கு  குறுகிய நாட்களுள்  பேரினவாத சிறிலங்கா அரசாங்கத்தால் மேற்கொள்ளப்பட்ட பெரும் மனித படுகொலையாகவும் அது மாறிவருவதாகவும் மீட்புப் பணியாளர்கள் தெரிவித்தனர்.  இனப்படுகொலையாளி மகிந்த ராஜபக்சவின் அரசாங்கம் மாற்றப்படுவதற்கு முன்னர் இந்தப்“ போரை முடிக்க  வேண்டும் என இந்தியா விரும்பியதாலேயே வகை தொகையின்றி  தமிழ் மக்கள் கொல்லப்பட்டார்கள்              https://www.thaarakam.com/news/458f6bc5-da0e-4c50-a8e3-09da7b429def
  • 11.05.2009 அன்று முள்ளிவாய்க்கால் பகுதியில் இடம்பெற்ற மோதலில் சிங்கள பயங்கரவாத அரசின் எறிகணைத் தாக்குதலில் வீரச்சாவைத் தழுவிக் கொண்ட லெப் கேணல் இம்ரான்- பாண்டியன் படையணியைச் சேர்ந்த லெப் கேணல் சிந்து அவர்களின்  12ம் ஆண்டு வீரவணக்க நாள் இன்றாகும். https://www.thaarakam.com/news/213483a9-7ecb-4072-8fb2-db4dab35fd91  
  • ஆயிரம் முட்டையிட்ட ஆமைகள். May 10, 2021   ‘ யாழ்ப்பாணம் கச்சேரி நல்லூர் வீதியில் முத்திரைச் சந்தைக்குக் கிட்ட அம்பலவாணர் குமாரவேலு என்பவர் காலமாகிவிட்டார். அவரை நாட்டுப்பற்றாளராக அறிவிக்கவும் ” இரு வாக்கியங்களில் அரசியல்துறை நடுவர் பணியகத்துக்கு செய்தியை அனுப்பினர். ஒரு போராளி இவரது சாவு தொடர்பாக பொட்டம்மானுக்கு அறிவித்தார். சமாதானம் நிலவிய காலப்பகுதி ஆதலால் அரசியற்துறை நடுவப்பணியகம் நல்லூர் வட்டப் பொறுப்பாளரிடம் காலமானவரின் விபரங்கள் — போராட்டப் பங்களிப்பு பற்றிய அறிக்கையினை அனுப்புமாறு கோரியிருந்தது. ஏற்கனவே தனது பகுதியில் நிகழும் மரணச் சடங்கு என்ற வகையில் அங்கு போயிருந்தாலும் இம்முறை விபரங்களைப் பெறச் சென்றார் வட்டப் பொறுப்பாளர். திருமதி குமாரவேலுவைத் தனியாக அழைத்த அவர் தன்னை அறிமுகப்படுத்திய பின் திரு குமாரவேலுவின் போராட்டம் பங்களிப்புப் பற்றி உங்களுக்குத் தெரிந்ததைக் கூறி உதவுங்கள் என வேண்டிக் கொண்டார். அதற்கு அவர் ‘ எனது கணவருக்குப் போராளிகளுடன் தொடர்பு இருந்தது என்பதே இப்போது நீங்கள் சொல்லித்தான் தெரிகிறது. உண்மையில் இது பற்றி எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது ” என்று பதிலளித்தார். நல்லூர் வட்டப் பொறுப்பாளர் குழம்பியே விட்டார். பெண்டாட்டிக்குத் தெரியாமல் கணவர் அப்படி என்ன பங்களிப்புச் செய்திருக்க முடியும். என்று சிந்தித்த அவர் நடுவப் பணியகத்துக்கு விடயத்தைத் தெரிவித்தார். அவர்கள் தலைவர் பிரபாகரனோடு தொடர்பு கொண்டு நாட்டுப்பற்றாளர் என்று அறிவிக்கக் கோரிய போராளியின் பெயரைக் குறிப்பிட்டு நடந்த விடயங்களையும் தெரிவித்தனர். அதற்குத் தலைவர் அளித்த பதில் ‘ அவர் சொன்ன மாதிரியே அறிவியுங்கள். விபரங்களைப் பிறகு பெற்றுக் கொள்ளலாம். அதனைப் பெற அவரை உங்களுடைய இடத்துக்கு அழைக்க வேண்டாம். முன் கூட்டியே அவருக்கு அறிவித்து அவருடைய இடத்தில் போய் விபரங்களைப் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். இது மட்டுமல்ல அவர் இனிமேலும் யாரையாவது இது போன்று அறிவிக்க வேண்டுமெனக் கோரினாலும் இதே நடைமுறையினையே பின்பற்றுங்கள் ” என்பதாகும். ‘ காலத்தினால் செய்த நன்றி சிறிது எனினும் ஞாலத்தின் மாணப் பெரிது ” என்ற வள்ளுவர் வாக்கை அவர் அறிந்திருந்ததாலேயே இவ்வாறு குறிப்பிட்டார். போராட்டத்தின் ஆரம்ப காலங்களில் உதவியவர்களை கட்டாயம் நன்;றியுடன் நினைவு கூரப்பட வேண்டியவர்கள் மதிப்பளிக்கப்பட வேண்டியவர்கள். எனவே இந்த விடயத்தில் காலதாமதம் ஆகிவிடக் கூடாது என்பதே அவரது நிலைப்பாடு. 1982–1983 காலப் பகுதியில் திரு குமாரவேலு என்னென்ன வகையில் பங்களிப்புச் செய்திருந்தார் என்பது குறித்து சங்கர் என்ற பெயரில் போராளியொருவர் ‘ வேரென வாழ்ந்தவர் ” என்ற தலைப்பில் நமது ஈழநாடு பத்திரிகையில் நன்றியோடு ஒரு கட்டுரை எழுதியிருந்தார். அதில் பொட்டம்மான்– ஞானம் முதலான போராளிகள் போராட்டத்தில் முழு நேரமாக இணைந்த புதிதில் விசுவமடுவில் இருந்த தனது காணியில் அவர்களைப் பாதுகாத்த விடயமும் அடங்கும். இவ்வளவும் செய்தும் யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்த தனது துணைவியாரோடு அவர் இது பற்றி எதுவுமே தெரிவித்திருக்கவில்லை என்பது அவரது சாவின் பின்பே புரியவந்தது. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — மட்டுநகரில் ஒரு பெண்மணி இருந்தார். கல்லாறைப் பிறப்பிடமாகக் கொண்டவர் அவர். ஆண்டவனின் மறு பெயரால் அழைக்கப்பட்ட ஒரு போராளியின் சகோதரி. இவரது கணவர் கடமையின் நிமிர்த்தம் பிரபல பாடசாலை ஒன்றில் தங்கியிருந்தார்.வாரத்தில் ஓரிரு முறை பகலில் வந்து ஒரு நேர உணவு உண்டு விட்டு பிள்ளைகளுடன் அளவளாவி விட்டுச் செல்வார். குடும்பப் பொறுப்பு முழுவதும் இப் பெண்மணியே சுமந்து வந்தார். கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்தில் கல்வி பயின்று வந்த தனது தம்பி படிப்பை இடைநிறுத்தி இயக்கத்தில் இணைந்து கொண்டமை குறித்து சிறிது வருத்தம். இருந்தாலும் அவர் மீதான பாசம் குறையவில்லை. அதனால் தம்பியோடு வரும் போராளிகளை உபசரித்து வந்தார். நாளடைவில் அந்த வீட்டின் இன்னொரு பக்கமாக இருந்த கொட்டகை ஒன்றுக்குள் போராளிகள் தங்கிவந்தனர். தமது கடமையின் நிமித்தம் வெளியில் சென்று வரும் அவர்கள் எத்தனை மணிக்குத் திரும்பினாலும் அங்கே சாப்பாடு தயாராக இருக்கும். அவர்கள் குளிப்பது ஆடை தோய்ப்பது எல்லாம் அந்த வீட்டில் தான். ஒரு நாள் பகல் அப் பெண்மணியின் கணவர் வந்தார். கொடியில் பல சாறங்கள் காய்ந்து கொண்டிருப்பதைப் பார்த்தார். ‘ இதென்ன கன சாறங்கள் காயுது. இவ்வளவு சாறம் நம்ம வீட்டில் இல்லையே. ” என்று கேட்டார். உடனே அந்தப் பெண்மணி சேவையராக இருக்கும் தமது உறவினரின் பெயரைக் குறிப்பிட்டு அவன்ட லேபர் மார் வந்து தங்கினவங்க அவங்கள் தான் தோய்ச்சுக் காயவைச்சிட்டுப் போயிட்டாங்கள் ” என்றால். அந்தக் கொட்டகைக்குள் ஓவசியரின் சாமான்களும் இருந்தபடியால் இவரும் அதை முழுமையாக நம்பிவிட்டுப் போய்விட்டார்.( அந்தக் காலத்தில் போராளிகள் பெரும்பாலும் சாறத்துடனேயே திரிந்தார்கள்.) இக் காலகட்டத்தில் ஈ.பி.ஆர்.எல்.எவ் இனர் தன்னாமுனைப் பகுதியில் ஒரு சிகரெட் வானைக் கொள்ளையடித்திருந்தனர். இது சம்பந்தமாக ஆராய்ந்த பொலிஸார் அச் சம்பவத்துடன் தொடர்புடைய இளைஞர் ஒருவரைக் கைது செய்தனர். சிங்களவர்கள் ஆயுதப் போராட்டத்தை ஆரம்பித்த போது ஜே.வி.பி என்ற ஒரேயொரு இயக்கம் மட்டுமே இருந்தது. தமிழரிலோ உருவாகியது– காணாமற்போனது– கரைந்தது– கலந்தது– உடைந்தது என 36 இயக்கங்கள் இருந்தன. ஆனால் எதைப் பிடித்தாலும் புலி எங்கே தான் என்று தான் பொலிஸார் கேட்பார்கள். அந்த வகையில் ஆரம்பித்த விசாரணை அந்த இளைஞரால் தாக்குப்பிடிக்க முடியவில்லை. காசிஆனந்தனின் சகோதரி சிவமலரைக் காட்டிக் கொடுத்தான். தொடர்ந்து திருமணமாகி சில நாட்களே ஆகியிருந்தும் களுவாஞ்சிக்குடி பொலிஸ் நிலையத் தாக்குதலுக்குச் சாரதியாக பங்காற்ற வந்த தனது சகோதரனை இனங்காட்டினார். அடுத்து இந்த வீட்டில் தான் புலிகள் தங்குவதுண்டு என இப் பெண்மணியின் வீட்டைக் காட்டிவிட்டார். அங்கே அச் சமயம் போராளிகள் எவரும் இருந்திருக்கவில்லை. அங்கே சென்ற பொலிஸார் ஏமாற்றமடைந்தனர். அப்போது அந்த இளைஞன் படுவான்கரையில் இன்னொரு வீடு இருக்கிறது என்று சொன்னார். உடனே வந்த பொலிஸாரில் இருவரை அங்கேயே இறக்கிவிட்டு ஏனையோர் படுவான்கரைக்குச் சென்றனர். வீட்டில் இருந்த பெண்மணியையும் பிள்ளைகளையும் அறையொன்றில் தள்ளி இருக்க வைத்துவிட்டு தாமும் உள்ளேயே இருந்தனர்.சிறிது நேரத்தில் மட்டக்களப்பின் மூத்த போராளி அங்கே சென்றார். என்ன ஒருவரையும் காணவில்லை என எண்ணியவாறு அவர் உள்ளே செல்லவும் உள்ளே இருந்த பொலிஸார் அவரை இழுத்து அறைக்குள் தள்ளினர். உடனே அப் பெண்மணி ‘ என்ன வீடியோ கொப்பி வாங்கவா வந்தீங்க ” என்றவாறு அவரின் அருகே வந்திருந்து அவரது இடுப்புப் பகுதியை பொலிஸாருக்குத் தெரியாமல் தடவிப் பார்த்தார். ஆயுதம் இல்லை என்பது உறுதியாகத் தெரிந்ததும் இப்போதைக்கு அசம்பாவிதம் எதுவும் நடக்காது என உணர்ந்து கொண்டால். சுகமில்லாதவர் போல் நடித்த அப் போராளி சில தடவைகள் இருமி வெளியே சென்று துப்பினார். அடுத்த தடவை வாந்தி வருவது போல் நடித்து வெளியே வந்ததும் பாய்ந்தோடிவிட்டார். சிறிது நேரத்தில் அப் பெண்மணியின் கணவர் வந்தார். அவரையும் உள்ளே இருத்தி விட்டனர் பொலிஸார். அவருக்கோ எதுவும் புரியவில்லை. தமது வீட்டுக்குள் ஏன் பொலிஸார் வந்தனர் என்று பேந்தப் பேந்த முழித்தார். அடுத்து அந்தப் பெண்மணியின் போராளியான சகோதரன் துவிச்சக்கரவண்டியில் கேற்றைத் திறந்த படி வந்தார். அங்கே மூத்த போராளி கொண்டு வந்த துவிச்சக்கரவண்டி காணப்பட்டது. ஆனால் வெளியில் எவரையும் காணவில்லை. உள்ளே போகலாமா விடலாமா என்று சந்தேகம்.உள்ளே இருந்த பொலிஸார் அவரை உள்ளே கூப்பிடுமாறு வீட்டுக்காரரிடம் கூறினார். அதனால் அந்தப் பெண்மணியின் கணவர் ‘ உள்ளே வரட்டாம் ” என்று கூறினார். என்ன உள்ள வரட்டாம் என்று கூறுகிறார் அத்தான். உள்ளே வா என்றே கூப்பிட்டிருக்கலாமே இதில் ஏதோ பிரச்சினை இருக்கிறது என்று யூகித்த அவர் துவிச்சக்கரவண்டியைப் போட்டுவிட்டு பாய்ந்தோடிவிட்டார். திரும்பி வந்த பொலிஸ் வாகனம் அனைவரையும் ஏற்றிச் சென்றது.விசாரணையின் போது விக்டர் பெரேரா என்ற எஸ்.பி.யும் பியசேனா என்ற பொலிஸ் உத்தியோகத்தரும் கடுமையாக நடந்து கொண்டனர். அப்போது சிறுமியாக இருந்த மகளின் தலையில் கைத்துப்பாக்கியை வைத்தபடி ‘ உண்மையைச் சொல் ” என்று அப் பெண்மணியை மிரட்டினர். அவரோ எங்களுக்கு எதிலும் சம்பந்தமில்லை என்றே சொல்லிக் கொண்டிருந்தார். சிறுமியின் தலையில் துப்பாக்கியால் தாக்கினர். மண்டை உடைந்து இரத்தம் வழிந்தது. ஆனாலும் அப் பெண்மணி அசரவில்லை. இதற்குள் ஈ.பி.ஆர்.எல்.எவ் இளைஞர் கொஞ்சம் கூடுதலாகவே சொல்கிறார் என்றும் இப் பெண்மணியின் கணவர் எதுவுமே தெரியாத அப்பாவி எனவும் புரிந்து கொண்டனர். முடிவில் ஆண் பிள்ளைகளை மட்டும் வைத்துக் கொண்டு மூவரையும் விடுவித்தனர். தம்மால் இந்தக் குடும்பத்துக்கு இந்த நிலை ஏற்பட்டதே என போராளிகளுக்கு துக்கம். ஆனாலும் மாணவர்களான தமது பிள்ளைகளை எப்படியும் விடுவித்து விடுவர் என்றும் போராளிகள் தப்பியதே தனக்குத் திருப்தி என்றும் இப் பெண்மணி ஒருவர் மூலம் செய்தி அனுப்பினார். — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — வடக்கே திரு குமாரவேலுவும் கிழக்கே இப் பெண்மணியும் மெதடிஸ்த திருச்சபையைச் சேர்ந்தவர்கள். விவிலியத்தில் எபேச்சியார் 5 அதிகாரம் 5 வசனங்கள் 21 முதல் 31 வரை வடக்கேயிருந்த போதகரும் கிழக்கே இருந்த போதகரும் திருமணங்களை நடத்தி வைத்த போது கூறியிருப்பார்கள். ‘ புருசர்களே தங்கள் மனைவிகளை தங்கள் சொந்தச் சரீரங்களாகப் பாவித்து அவர்களில் அன்பு கூரவேண்டும். தன் மனைவியில் அன்பு கூருபவன் தன்னில் அன்பு கூருகிறான். மனிதன் தன் தகப்பனையும் தன் தாயையும் விட்டு தன் மனைவியுடன் இசைந்து ஒரே மாமிசமாக இருப்பார்கள் ” என்று திரு குமாரவேலுவின் திருமணத்தில் வாசிக்கப்பட்டிருக்கும். அது போலவே ‘ தெய்வ பயத்தோடு ஒருவருக்கொருவர் கீழ்ப்படிந்திருங்கள் மனைவிகளே கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிந்திருக்கிறது போல உங்கள் சொந்தப் புருசருக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள். கிறிஸ்து சபைக்குத் தலையாயிருக்கிறது போல புருசனும் மனைவிக்குத் தலையாயிருக்கிறார். ” என்று இப் பெண்மணியின் திருமணத்தின் போது வாசித்திருப்பார்கள். எதிலும் ஒழிவு மறைவில்லாமல் ஒருவருக்கொருவர் உண்மையாயிருக்க வேண்டும் என போதகர்கள் நிச்சயம் போதித்திருப்பார்கள். தமது போராட்டப் பங்களிப்பு குறித்த விடயங்களைத் தவிர ஏனைய விடயங்களில் இருவரும் தமது வாழ்க்கைத் துணைக்கு விசுவாசமாகவே இருந்திருக்கின்றனர். ‘ பிறப்பால் வந்த உறவுகளை விட பிணைப்பால் வந்த உறவுகளே வலிமையானவை. ” என்ற கருத்துப்பட கண்ணதாசனும் எழுதியிருக்கிறார். ஆயினும் போராட்டம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்ற எண்ணம் தான் இருவருக்குமிடையில் இருந்திருக்கிறது. பல குழந்தைகளைப் பெற்றுத்தந்து தன் குடும்ப பாரத்தைச் சுமந்த மனைவியிடம் கூட இரகசியத்தைப் பேணியிருக்கிறார் குமாரவேலு. பல குழந்தைகளுக்குத் தன்னை அன்னையாக்கி தன்னை முழுமையாக நம்பி ‘ என்ன கன சாறங்கள் காயுது ” என்று கேட்ட தன் அப்பாவிக் கணவருக்குப் பொய் சொல்ல வேண்டி வந்ததே என்று அப் பெண்மணி நினைத்திருப்பார். தான் பொய் சொல்லி வாழ்ந்தாலும் தன் கணவருக்கும் இந்தப் போராட்டத்துக்கும் பொய்யாக வாழவில்லை என்ற மனநிறைவுடன் அவர் அண்மையில் கண்ணை மூடியுள்ளார். வடக்கே என்றாலும் கிழக்கே என்றாலும் எமது மக்கள் ஒரே உணர்வுடன் தான் இருந்துள்ளார்கள் என்பதற்கு இது ஒரு உதாரணம். ‘ ஆயிரம் முட்டையிட்ட ஆமை அசையாமல் போகும். ஒரு முட்டையிட்ட கோழி கொக்கரக்கோ என்று கூவுமாம். ” என்று கூறுவார்கள். ‘ நாங்கள் தான் கிழக்கின் தேசியத்தை முதுகில் சுமந்தவர்கள். உராய்ந்து உராய்ந்து காயமேற்படுத்திய வடுவைப் பாருங்கள் ” என்று தமது முதுகைக் காட்டும் பல பிரமுகர்களுக்கு இவையெல்லாம் தெரியாத சங்கதிகள். ஏனெனில் வண்ணை ஆனந்தன் கூறியது போல ‘ பழம் பழுத்தால் வெளவால் வரும் ” என்ற மாதிரி நிலையில் வந்தவர்கள். அவர்களது நோக்கம் நிறைவேறிவிட்டது. இதில் போராட்டத்தையும் அதை வழி நடத்தியவர்களையும் கிண்டல் செய்து கொச்சைப்படுத்துகிறார்கள். தமிழ் அரசியல்வாதிகளும் அப்படித்தான். ஜே.வி.பி மற்றும் அதாவுல்லாவின் நிலைப்பாட்டில் உள்ளார்கள். வடக்கு வேறு கிழக்கு வேறு வடக்கில் எடுக்கும் தீர்மானங்கள் போல கிழக்கில் நாம் எடுக்கத் தேவையில்லை என கல்விமான்களும் சட்டத்தரணிகளும் நினைக்கிறார்கள். வடக்கே வந்து போராடிய போராளிகளின் குடும்பங்களும் கிழக்கே சென்று போராடிய போராளிகளின் குடும்பங்களும் கண்ணீர் வடிக்கின்றனர். குறைந்த பட்சம் எமது பிள்ளைகளைப் பயங்கரவாதிகள் என்றாவது சொல்லாமல் இருங்கள் என்று கூறுகின்றனர். ஆனால் அவர்கள் ஒலிவாங்கியைத் துடைத்துவிட்டு என்ன பாட்டைப் பாடி அடுத்த தேர்தலுக்கு வாக்கு கேட்பது என்று சிந்தித்த படி புறப்பட்டு விட்டார்கள்.பாவம் காசி ஆனந்தன் அவரது வரிகள் இவர்களது வாயில் புகுந்து தம் கற்பை இழக்கின்றன.     https://www.meenagam.com/ஆயிரம்-முட்டையிட்ட-ஆமைகள/
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.