யாழ் இணையத்தில் அறிவித்தல் விளம்பரங்களை இணைத்துக் கொள்வதன் மூலம் தாயக மக்களின் நல்வாழ்வுக்கு உதவிடலாம்.
விபரங்களிற்கு
Sign in to follow this  
அஞ்சரன்

அவர்களும் நாங்களும் .

Recommended Posts

அவர்கள் பேனைகள் எடுத்தனர் ...
நாங்கள் ஆயுதம் எடுத்தோம் ..
அவர்கள் வாட்டாரி எடுத்தனர் ...
நாங்கள் ஏகே துடைத்து கொண்டு இருந்தோம் ..
அவர்கள் திசைகாட்டி எடுத்தனர் ...
நாங்கள் மோட்டாருக்கு பாகை பிடித்தோம் ...
அவர்கள் வரைபடம் பார்த்தனர் ..
நாங்கள் ஜிபிஸ் இல் இலக்கு வகுத்தோம் ..
அவர்கள் கட்டிடம் கட்டினர் அழகா ...
நாங்கள் அவைகளுக்கு குண்டு வைத்தோம் ...
அவர்கள் அரசியலை படித்தனர் ..
நாங்கள் அரசியல் படிப்பித்தோம் ....
அவர்கள் நல்லுறவு பற்றி பேசினார் ..
நாங்கள் நாலுபேரை போட்டா சரி என்றோம் ..
அவர்கள் நாடுகளை அணைத்து வந்தனர் ...
நாங்கள் உள்ளவன் எல்லாம் துரோகி என்றோம் ..
அவர்கள் எம்மை அழிக்க வேண்டியவர்கள் என்றனர் ..
நாங்கள் முடிந்தா செய்யேன சவால் விட்டோம் ..
அவர்கள் முன் நகர முன் நகர ..
நாங்கள் தந்திரமா பின்னகர்த்தோம் ..
அவர்கள் இலக்கில் வந்து நிக்க ..
நாங்கள் இழவு வீட்டில் நின்றோம் ..
அவர்கள் இப்பொழுது பேனா தருகிறாகள் ..
நாங்கள் பென்சில் போதும் என்கிறோம் ..
அவர்கள் வியக்க பார்க்க ..
நாங்கள் விழிநீர்ருடன் நிக்கிறம் .

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

யாழ் இணையத்தில் அறிவித்தல் விளம்பரங்களை இணைத்துக் கொள்வதன் மூலம் தாயக மக்களின் நல்வாழ்வுக்கு உதவிடலாம்.
விபரங்களிற்கு