தமிழரசு

சிந்திக்க வைக்கும் சில பதிவுகள் .. இங்கே என்ன சொல்கிறது

Recommended Posts

Image may contain: 2 people, text

ஆங்கிலத்தை... தவறாக பேசினால் சிரிப்பவர்களை விட...
தமிழை.. சரியாக பேசினால், சிரிப்பவர்கள் தான் அதிகம்.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now