Knowthyself

சில கேள்விகள்?

Recommended Posts

கூகிள் TRANSLATOR ஐ இனைக்க முடியுமா, WITH TYPEWRITE POP-UP உடன், மிகவும் இலகுவான தமிழ் TYPING TOOL?

Page Up Button ஐ page இன் கடசியில் போட முடியுமா?

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

தமிகிளிஸ் கூட்டம் யுனிகோட்டில் செய்த திலான்கடி வேலையாள் கூகிள் TRANSLATOR ஒழுங்கா மொழி பெய்யர்க்காது இப்போதைக்கு பொறுக்க வேண்டிய நேரம் தொழில் நுட்ப்பம் மாறும் மட்டும் பொறுமை வேறு ஒன்றும் சொல்ல முடியாது

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12.1.2017 at 3:20 PM, Knowthyself said:

கூகிள் TRANSLATOR ஐ இனைக்க முடியுமா, WITH TYPEWRITE POP-UP உடன், மிகவும் இலகுவான தமிழ் TYPING TOOL?

Page Up Button ஐ page இன் கடசியில் போட முடியுமா?

நியாயமான கேள்வி.  நான்...  கூகிள் உள்ளீட்டு கருவியில், எழுதித் தான் இங்கு வந்து இணைகின்றேன்.
அது...  குட்டி போட்ட  பூனை, தனது  குட்டியை...  ஏழு வீட்டுக்கு காவின,  கஸ்ரம்  மாதிரி இருக்கு.
யாழ் களத்தின், அடியிலேயே.....  கூகிள் உள்ளீட்டு கருவி இணைப்பது என்பது.... 
"கையோடை.... கம்மாரிசு",  அடிச்ச மாதிரி... நல்ல யோசனை.  :)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now