தமிழ் சிறி

தமிழக அரசியல்..... "மீம்ஸ்" (பகிடிகள்)

Recommended Posts

2 minutes ago, nunavilan said:

37073138_2058221104439848_39007595166475

நுணாவிலான்... இதனை வாசித்தவுடன்,  குபீர் சிரிப்பு வந்து விட்டது. :grin: :grin: 
மக்கள்  இவர்களை,  வா... வா.. என்று, கூப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கிற மாதிரி... இவர்களின் நினைப்பு. 

  • Like 1
  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Image may contain: 3 people, text

 

Image may contain: 3 people, people smiling, text

 

Image may contain: 3 people, text

 

Image may contain: 2 people, people smiling, text

 

Image may contain: 5 people, text

 

Image may contain: 4 people, text

 

Image may contain: 3 people, people smiling, text

 

Image may contain: 3 people, text

 

Image may contain: 1 person, text

 

Image may contain: 3 people, people smiling, text

 

Image may contain: 3 people, text

 

Image may contain: 2 people, text

 

Image may contain: 2 people, text

 

Image may contain: 4 people, text

 

Image may contain: 8 people, text

 

Image may contain: 3 people, text

 

Image may contain: 4 people, people smiling, text

 

Image may contain: 1 person, text

Edited by தமிழ் சிறி
  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Image may contain: one or more people, beard and text

 

Image may contain: one or more people and text

 

Image may contain: 1 person, text

 

Image may contain: 3 people, text

 

Image may contain: 1 person, text

 

Image may contain: 1 person, text

காக்கா... விரட்டும்,  மோடி.

Edited by தமிழ் சிறி

Share this post


Link to post
Share on other sites

Image may contain: 3 people, text

 

Image may contain: 3 people, text

 

Image may contain: 2 people, text and outdoor

 

Image may contain: 1 person, text

 

Image may contain: one or more people and text

 

Image may contain: 2 people, text

 

Image may contain: 4 people, people smiling, text

 

Image may contain: 2 people, text

 

Image may contain: 1 person, text

 

Image may contain: 5 people, people smiling, text

 

Image may contain: 9 people, text

 

Image may contain: one or more people and text

 

Image may contain: 4 people, people smiling, meme and text

 

Image may contain: one or more people, meme and text

 

Image may contain: 2 people, text

 

Image may contain: 3 people, meme and text

 

Image may contain: one or more people and text

 

Image may contain: 4 people, people smiling, text

 

Image may contain: 1 person, standing and text

 

Image may contain: 3 people, text

 

Image may contain: 3 people, text

 

Image may contain: 5 people, text

 

Image may contain: 6 people, people smiling, text

 

Image may contain: one or more people and text

 

Image may contain: 3 people, text

 

Image may contain: 3 people, text

 

Image may contain: 3 people, people smiling, text

 

Image may contain: 3 people, text

 

Image may contain: 3 people, people smiling, meme, beard and text

 

Image may contain: one or more people, people sitting, beard and text

எட்டு எட்டா மனுசன் வாழ்வை பிரிச்சுக்கோ...
அதை, எட்டுவழிச் சாலைக்காகப் பிடுங்கிக்கோ..

 

37270176_1907627315954894_7353110033682399232_n.jpg?_nc_cat=0&oh=36db628425c8353d7e77a89c150df4fb&oe=5BDC4CD2

 

Image may contain: 1 person, smiling, text

 

Image may contain: 4 people, text

 

Image may contain: 3 people, meme and text

 

Image may contain: 5 people, people smiling

Share this post


Link to post
Share on other sites
Image may contain: 3 people, text
  • Like 1
  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Image may contain: 3 people, people smiling, text

 

 

 

Image may contain: 2 people, people smiling, text

 

Image may contain: one or more people, people standing, ocean and text

விஞ்ஞானி உருவான நாள் இன்று⁉️  போன வருடம், இதே நாளில்... தமிழகத்தை,  உலகமே உற்று நோக்க வைத்த புகைப்படம்.:grin:  

 

Image may contain: 1 person, text

 

37363758_1908605222523770_7739571534573862912_n.jpg?_nc_cat=0&oh=3f4d4ee41c8ba63e3af390802c3cd34c&oe=5C14248E

 

Image may contain: 3 people, people smiling, meme and text

 

Image may contain: one or more people and text

 

Image may contain: 1 person, text

 

Image may contain: one or more people and text

 

Image may contain: 3 people, people smiling, shoes and text

 

 

Image may contain: 1 person, text

 

Image may contain: one or more people and text

 

Image may contain: food and text

 

Image may contain: 8 people, meme and text

 

Image may contain: 2 people, text

என்ன கொடும சரவணா இது?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Image may contain: 1 person, smiling

 

Image may contain: 4 people, people smiling, text

 

Image may contain: 1 person, smiling, text

 

Image may contain: 1 person, smiling, sitting and text

 

Image may contain: 2 people, text

 

Image may contain: 6 people, meme and text

 

Image may contain: 1 person, text

 

Image may contain: one or more people and text

 

Image may contain: one or more people and text

 

Image may contain: 8 people, people smiling, text

 

Image may contain: one or more people and text

 

Image may contain: one or more people

 

Image may contain: 5 people, text

 

Image may contain: 3 people, text

 

Image may contain: 3 people, text

 

Image may contain: 3 people, people smiling, text

 

Image may contain: 1 person, text

 

Image may contain: 1 person, text

 

Image may contain: 1 person, text

 

Image may contain: 3 people, people smiling, meme and text

 

Image may contain: 1 person

 

Image may contain: 2 people, text

 

Image may contain: 2 people, meme and text

 

Image may contain: 3 people, people smiling, text

 

Image may contain: 4 people, text

 

Image may contain: 3 people, text

 

Image may contain: 4 people, people smiling, text

 

Image may contain: 2 people, text

 

Image may contain: 3 people, text

 

Image may contain: 4 people, people smiling, people standing, meme and text

 

Image may contain: 4 people, text

 

 

Image may contain: 3 people, people smiling, text

 

Image may contain: 3 people, people smiling, meme and text

Edited by தமிழ் சிறி

Share this post


Link to post
Share on other sites

Image may contain: 2 people, text

 

Image may contain: 2 people, people smiling

 

Image may contain: 1 person, smiling, text

 

Image may contain: one or more people and text

இனி.... கண்டவனையும், கட் டிப் பிடிக்க வேண்டாம் ஜீ.... ?

 

Image may contain: 2 people

 

37723788_1915273961856896_2295133491081248768_n.jpg?_nc_cat=0&oh=a133264181aa6a7941a0eeced2bb2cc0&oe=5BD0C780

 

Image may contain: 1 person, text and outdoor

 

Image may contain: 2 people, text

 

Image may contain: 5 people, meme and text

 

Image may contain: text

 

Image may contain: 5 people, meme and text

 

Image may contain: 3 people, people smiling, text

Share this post


Link to post
Share on other sites

Image may contain: one or more people, outdoor and text

 

Image may contain: 1 person, text

 

Image may contain: 2 people, meme and text

 

Image may contain: one or more people and text

 

Image may contain: 2 people, text

 

Image may contain: 2 people, text

 

Image may contain: 2 people, meme and text

 

Image may contain: 1 person, smiling

 

Image may contain: one or more people and text

 

Image may contain: 2 people, text

 

Image may contain: 2 people, text

 

Image may contain: one or more people

 

Image may contain: 3 people, text

 

Image may contain: 3 people, text

 

Image may contain: one or more people and text

ஐம்பது "பேர்" உயிரிழப்பு இல்ல, ஐம்பது "சேர்" உயிரிழப்பு. :grin: ?

 

Image may contain: 1 person, text

 

Image may contain: one or more people and text

 

Image may contain: 4 people, people smiling, text

 

Image may contain: 1 person, text

 

Image may contain: one or more people, meme and text

 

Image may contain: 2 people, people standing

 

Image may contain: one or more people and text

 

Image may contain: 8 people, people smiling, text

 

Image may contain: 3 people, text

 

Image may contain: 1 person, text

 

Image may contain: 7 people, people smiling, text

 

Image may contain: 1 person, text

 

Image may contain: 6 people, meme and text

 

Image may contain: 2 people, people smiling, text

 

Image may contain: 2 people, people smiling, text

 

Image may contain: 1 person, smiling, sitting and text

 

Image may contain: 7 people, text

 

Image may contain: 5 people, people smiling, text

 

Image may contain: 1 person, smiling, sitting and text

 

Image may contain: 3 people, text

 

Image may contain: 6 people, text

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Image may contain: 8 people, people smiling

இவர் தான்....  ஓ.பி.எஸ். தம்பி. இவருக்குத் தான்... இராணுவ  ஹெலிகாப்டர்  கொடுக்கப் பட்டது.

 

Image may contain: one or more people and text

 

Image may contain: 2 people, people smiling

 

Image may contain: one or more people and text

 

Image may contain: airplane

 

Image may contain: 4 people, people smiling, text

 

 

Image may contain: 2 people, text

 

Image may contain: 2 people, people smiling, text

 

Image may contain: 3 people, people smiling, text

Share this post


Link to post
Share on other sites

Image may contain: 1 person, drink

மீண்டும் ஏமாந்த, விரக்தியில்... எமன்.

 

37926723_1687146358049667_6932964263929577472_n.jpg?_nc_cat=0&oh=bc3bff8331e47fd34262345a28388744&oe=5BCBEDAD

 

Image may contain: one or more people and text

 

Image may contain: 1 person, text

 

Image may contain: 1 person

 

Image may contain: 4 people, text

 

37911437_428018614374501_7414176402682937344_n.jpg?_nc_cat=0&oh=04aa494d181f7252e1be9358f046fd61&oe=5BD64E68

 

37882300_844305119111887_2403089439686393856_n.jpg?_nc_cat=0&oh=1b219ef8965671a54af3abbf70cc0331&oe=5BDC3E3A

Image may contain: 3 people, text

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now