தமிழ் சிறி

தமிழக அரசியல்..... "மீம்ஸ்" (பகிடிகள்)

Recommended Posts

Bild könnte enthalten: 4 Personen, Text

"என் தேசம் என் உரிமை"  என்ற புதிய கட்சி தொடங்கியது யார் தெரியுமா? 
தி.மு.க, காங்கிரசின்....  கை கூலிகள். 

Edited by தமிழ் சிறி

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bild könnte enthalten: 2 Personen, Text

 

Bild könnte enthalten: 3 Personen, Text

 

Bild könnte enthalten: 3 Personen, Meme und Text

 

Bild könnte enthalten: 2 Personen, Text

Edited by தமிழ் சிறி

Share this post


Link to post
Share on other sites

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bild könnte enthalten: eine oder mehrere Personen und Text

Bild könnte enthalten: 2 Personen, Text

Bild könnte enthalten: 2 Personen, Meme und Text

Bild könnte enthalten: 4 Personen, Text

Bild könnte enthalten: 1 Person, Text

Kein automatischer Alternativtext verfügbar.

"என் தேசம் என் உரிமை"  கட்சி வரலாறு!!

Bild könnte enthalten: 2 Personen, Text

Bild könnte enthalten: eine oder mehrere Personen und Text

Bild könnte enthalten: 1 Person, lächelnd, Text

Bild könnte enthalten: 5 Personen, Meme und Text

Bild könnte enthalten: Text

Bild könnte enthalten: 1 Person, Meme und Text

Bild könnte enthalten: Text

Bild könnte enthalten: 2 Personen, Text

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.