Jump to content
 • advertisement_alt
 • advertisement_alt
 • advertisement_alt

தமிழக அரசியல்..... "மீம்ஸ்" (பகிடிகள்)


Recommended Posts

 • கருத்துக்கள உறவுகள்
8 hours ago, குமாரசாமி said:

Bild

அதையேன் கேட்குறீங்க தோழர்.. இவயல் நிண்டு போஸ் கொடுத்ததற்கு அப்புறம்.. இந்த கல்லை பார்க்க தனிய 30 ரூபாய் அறவிடுகினம்..😢

Link to post
Share on other sites
 • Replies 2.4k
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Popular Posts

தமிழக அரசியலைப் பற்றி... இணையங்களில், வரும்  "மீம்ஸ்" எனப்படும்  படத்துடன் கூடிய பகிடிகள்... மிகவும் ரசிக்கக் கூடியவை.  சில படங்கள்... சிந்திக்கவும், சிரிக்கவும் வைக்கக் கூடியவை.  அதனை... நீங்களும

 • கருத்துக்கள உறவுகள்
Posted (edited)

100746113_3136632276387719_1358219055865004032_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeFwAZS9VWaqQWlcfdUvhgeSYW2tIxX8zvxhba0jFfzO_OfgAgpf87D3VO9HwNPmPVyBng64fYpSFH1QsMfOjSHV&_nc_ohc=nbdGx4yqzvcAX9nTzYP&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=2c867e1b1a62618e96b3f3755960b57a&oe=5EFA17D6

 

101169992_3135352046515742_7090840368308027392_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeE8cj8BHnJC9i4944-gMNCzfKxWpa2nN298rFalrac3b0zJPJB0gNqER6xC7KRMdrKoOOf4QZ_-SZM4ks4XQg0a&_nc_ohc=R-HMMaH_11YAX9Gr1tO&_nc_ht=scontent-frt3-2.xx&oh=29ac5136158de1e1cd998951ddcbaf2c&oe=5EF89631

 

101294845_1790012397818904_8455326902444359680_n.png?_nc_cat=102&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeE0VzrW6wHu0G1w78o-wtxO8WwNjYLZ8ZXxbA2NgtnxlRpm1HFG2zo4s6scD_OQb_B9AUSwctbWd8s5ODS2qG26&_nc_ohc=0WUKC95qQMMAX979CoH&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=57e2e28874b241d3be8c3d6c2ebd31b6&oe=5EFA56B5

 

101385179_1790012924485518_8515860884478754816_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeGwheEFvmIsDur4pUt8PelsH7JH9GnKu8Qfskf0acq7xBeEXj5fHWSx0BU_uUJ5dkNlkPK1A1YlEoxDxKJC6JAX&_nc_ohc=C8x-10MhvvUAX__XEKC&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&oh=4308e0f0e1bdaabd53b6e4bd6d8efeed&oe=5EF95BFC

 

100844175_160475878816306_6714697290122002432_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_sid=dbeb18&_nc_eui2=AeE9WVJfjAziwxp6AzovXMvVOzg394c9_gI7ODf3hz3-AvG0bdGeLKD6LQD43uZL-gvjy9BVwtArHYG3xOyRp3At&_nc_ohc=HQOhnXLtdngAX-l-LQ1&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=e968a28ebcf257b46ae3be4f40f41fbb&oe=5EFA8F68

Edited by தமிழ் சிறி
 • Haha 1
Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்
Posted (edited)

100682689_567565970857734_1307644652018466816_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeGJ_MVq891A3iWngGQTeFkv-9_MziBSuYr738zOIFK5isfpefmupuxNNkYuj01By-3DqJxJxefmQ4vVI03A4kpS&_nc_ohc=kyDqTZF2iRUAX98qsn7&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&oh=e10f64e4842184c4f7819262e25a4c79&oe=5EFA63F4

 

Image may contain: 4 people, meme and text

 

Image may contain: 1 person, standing and shoes

2வது  இராணுவ.... முப்படைகளின் தளபதி  😍😍 ஜெனரல் பிஸ்டல் ராஜா
  "சைனாவாது ம~*ராவது "

 

83062181_567649777516020_2856328486505676800_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeFx1hOdf7uVRIMtkwuBcYUzh_jai1yBOkOH-NqLXIE6Q2aUz9cmPiD4pT4YtFRKFyO9U1nVT-k1VcbGQRh9re6l&_nc_ohc=4ejXiJ5KHboAX-KeC1I&_nc_ht=scontent-frt3-2.xx&oh=f13107d2518e013b68acde9ddf2ab3e3&oe=5EFB48F0

 

100806507_567473264200338_1046652189658841088_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeEcIvrVsZZ__edM47DFPGOjuKQOVtcwrYC4pA5W1zCtgABcQ701ehsjfIIlRKq7e8Mxa2gVBKnME043HDMiqe2m&_nc_ohc=t6MtT3sfsjMAX8DXFoS&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=cc947fca0e9364d0176e94f8491ad6f6&oe=5EF92878

 

101349644_1617090141784858_1086304530326355968_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_sid=dbeb18&_nc_eui2=AeGhqwtqnQaBDi0lcKYta9ywLMcacXcMoYgsxxpxdwyhiJiA34BHNDTL6zjLzLMUSFen9hzSMkZp01lAznCQKGEn&_nc_ohc=Bm70XFaFUYwAX8Y0gKg&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&oh=51d00de8b55772e9c0849a000bb16e08&oe=5EFA782B

 

84113556_266655054744243_2852094503450312704_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_sid=825194&_nc_eui2=AeGBRmY8FsDhcOKbE1CVt-7bRddOrT88pspF106tPzymynCjYhbMqiIWSFCOuEluDkEa1iGeP6rFnppChEe00MBy&_nc_ohc=SY63p4-iPDYAX8Uh-TG&_nc_ht=scontent-frt3-2.xx&oh=81d4c93ba8a52df9cd345aa791f7736b&oe=5EFB4F9E

 

101148632_3071631206264313_400889021888200704_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeEc-9SDuGIBYLiqZsi-bjaMxzysHqqyLsfHPKweqrIuxzNUuWYN29Ts0M7vt-1Ijo-1TsHBz-HdGHlYLIOvQkae&_nc_ohc=-qFyXJlquUwAX8Fqsxl&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&oh=d6a7ca27d29e2d2c70b716c75f119835&oe=5EF86F7E

 

100861860_3070449999715767_6745698900935442432_n.png?_nc_cat=103&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeH_PZ2XsicjsKRlf6sD2-tqUftuXvN7mF9R-25e83uYX2Lpa8hKgiRYDEYbWhbIO2dKjunr176bv52OaPKYtmPO&_nc_ohc=rBo2bcyQdLAAX_tO1c-&_nc_ht=scontent-frt3-2.xx&oh=9e2fb0fd7046488a103c2d2b4303ac90&oe=5EFA88D4

Edited by தமிழ் சிறி
Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்
8 hours ago, தமிழ் சிறி said:

Image may contain: 1 person, standing and shoes

2வது  இராணுவ.... முப்படைகளின் தளபதி  😍😍 ஜெனரல் பிஸ்டல் ராஜா
  "சைனாவாது ம~*ராவது "

bg.png☺️..😊

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

101092705_566693667611631_8366043362813280256_o.jpg?_nc_cat=100&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeHHa-fvHdy4Lrjpk0xu9IP2S0BUTqDr_cNLQFROoOv9w45dEYnf-G3S5TadE1fW430udu0xUTyHAwDIohy9n_e-&_nc_ohc=6FtvfnFwobMAX_hWnKy&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&oh=321a7becf44e0ebf1c764f3cca36bf5f&oe=5EF96318

பாகிஸ்தானிலிருந்து, வந்த வெட்டுக்கிளிக்கு... தமிழ் தெரியாதே... :grin:

 

99428003_566359457645052_318891146950475776_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeF4j2oCKU974qu8nqx-POMspCfu_ET02GGkJ-78RPTYYRN5qgil9I3uPjI269R-UfhZUGINgWZLrc34xgcO-XzP&_nc_ohc=wnUqUNL59wUAX-pc1Cn&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=143dc3b28af958c392d83be8b0919177&oe=5EFB696C

 

100921202_1131543100536682_4092326834849447936_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_sid=dbeb18&_nc_eui2=AeGHzLAsj6OZeD2XVkAHPjuGi-GZvOYAnK-L4Zm85gCcr1ij2ytgx9i_rqg3t2BTz1v_sY7FP81o1mBwPW3MOKnb&_nc_ohc=pycJarUroK4AX9i_0P0&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=1b51125589b6d5f4542b58381e9cbb04&oe=5EFA93C7

 

99106301_566358724311792_9009428514566307840_o.jpg?_nc_cat=107&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeFalNe8bBSiCVeEtilXoDSM4xyipOonuJzjHKKk6ie4nM6wNrYdjnU0EEsdLCh0kljC6sr2CSyH5LqHl5ALteJP&_nc_ohc=6PXLevPyBOEAX-Nr2Hg&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=c1f474c172f9e9d4d0f3d2135392ea2b&oe=5EFB02D3

 

101697634_567109320903399_8020431356003614720_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeG-q7wuIzjdoHqVt2swygzLdtfRTRVpzUF219FNFWnNQYhyBzRORHNpGY4XJrLMuBFF7Xr6J-z2zV8wWHoYA93K&_nc_ohc=VkPmEgR2k-gAX-7wpnH&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&oh=789f3647e44e6a01e025fd4c710d73d8&oe=5EFC497C

 

 

101292702_566656250948706_8827510944201441280_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeEsuJYFdIqIjnoyIJB4PiMQ7eRZaHCaYIrt5FlocJpgip1L5wO6LIyaSXJkO1IQdrMbABHQzLc2-pZ72rHeSJTH&_nc_ohc=BTfNyeE6Pk8AX8-DgVz&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&oh=6a0dece035ced5a3022fb00b5c718b25&oe=5EFC8AA7

 

100814492_737442313730392_6754003357641211904_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeH_zHgvxZovm45xhVHh9Q7W754zLAjrAqbvnjMsCOsCpmGVL-3khGb7cLQwM-CkkfwBnbS7nqisV1pJqyeh-yf_&_nc_ohc=YZ2_F_M4SB4AX_xWu5Z&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=1add023abed4113a07611024a7bf6193&oe=5EFB076F

 • Haha 1
Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

101776492_267501947992887_2728057810741886976_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_sid=825194&_nc_eui2=AeHTkuOIW_QjIHxjex6Kkgt9AVma7NqclnsBWZrs2pyWe-wOONefS3655ODwWCczVYXeaDdbGu0_XHaGsaDXmAyc&_nc_ohc=9EH0bVDdCSEAX_1a6-D&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&oh=bccb60da5bcc84436112fb0e173587a5&oe=5EFE9195

 

90769134_3075406442553456_4793643806866014208_n.png?_nc_cat=111&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeEn_oWmMfcdJD1DzFzlt6b8x_YxkVmyLrfH9jGRWbIut-G6L49rJFRp1J24dbpFlVgGWkJtZCU-AXih1ekiIEVY&_nc_ohc=X1yvs6pG6uwAX9p5x9e&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&oh=ad893572495970e6cba9c46f7b3f8c3c&oe=5EFC7D7D

 

101431326_563245914569190_1613839141202558976_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHE-Lnh-MuUw5Bte7vY9kX34-8kDV71Knvj7yQNXvUqe08On8MlO0QBooEH6AH4xUdqguVmVq687WgG2tsN6dLT&_nc_ohc=iwIs__MR-W4AX9pJxbm&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&oh=5b6783b9cd597fa9fffa069ec92930ec&oe=5EFDDFA3

 

101038991_563463997880715_1519771720968306688_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFN5SPhc6OpjEnNzix5gRFXaSbC4bz7QIBpJsLhvPtAgDDehg6PSCLp18V-t_odPi2GwDDB0Ad1GHQJXvgBJE6I&_nc_ohc=WOVgNctDH8QAX_XDtsY&_nc_ht=scontent-frt3-2.xx&oh=207768955ab024736f781320ddcd844d&oe=5EFD1C05

101104646_563473231213125_4146884928237207552_o.jpg?_nc_cat=110&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFc3CfyyuGT9GyS8Dr8wpKiS0FB0Nb6W8lLQUHQ1vpbyVFc-QKhFBzYR49psHLZ5RlW03tMod-wSegW9Br1iEk6&_nc_ohc=PWMYRCiCoNYAX8QrJ8O&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&oh=dcfbb88beeb29856fb32929f48af3745&oe=5EFABAF4

 

100045474_562318561328592_87834817097367552_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHwSHcPZS7JTOzD0cw9XB4yDj6Zskl_l18OPpmySX-XX1yAF5gnTYHK-D7na8qPtZcrWOCIGthVjIwqvC6drIIP&_nc_ohc=KuxoY85LWMMAX8hm4zk&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=2b172c511a55773a0e76ad11cf2f9058&oe=5EFE8365

நானும், முதலில் மண்டை உடைந்து... ரத்தம் ஓடுதோனு நெனைச்சேன்!! :grin: 🤣

 

101322383_562241188002996_8365461407629574144_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGr4Bo349oja-JRYCH7eayfZ7kC1-0mA39nuQLX7SYDf0xcgQjLpKus65tqg4qyVePHZ4yaFCX5sJPZXlKadFIQ&_nc_ohc=oi-STMqAzhIAX9hxJJb&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&oh=397adada86ebebdd8e33698e7208fed6&oe=5EFBE7D3

 

100100775_562158671344581_8432708913173889024_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEUrour5lO20FpvezpbX4SomWLDhWvFHeGZYsOFa8Ud4cjBDCsdToTmsOZK2wnrzT08kcdWOihsG8HbnE99xnu_&_nc_ohc=OJ5ByLNPk7UAX9Ozhn5&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=df922a46cb4c7f58d060482fc3212abe&oe=5EFC7AFA

 

100656128_560885778138537_638942519186423808_o.jpg?_nc_cat=108&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHSyXZ55_uZFu4BpQrHwJraT7HwCL7O-EpPsfAIvs74SiMz4Z4bSnptgBVBEH2nBCwzw_c9y4udKJJG1EtrSAIt&_nc_ohc=YsWWK0_JErgAX8Jdi5o&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=c3bfdbe81acf872fd9f17609ca4a0697&oe=5EFCA647

 

100499781_560926144801167_2155070175152439296_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEL9ug0cAFgi47TrhFjM-kAzRvXHbu75dzNG9cdu7vl3DCLa_7guIcNW3mk1U3xeH5DR6kaoP2go0mQmto0VnuP&_nc_ohc=EgmWJerxSJEAX9mMtnk&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=d41b56b10ea9b41144ec56bcde585295&oe=5EFD9144

 

101231477_267729604636788_6785434143061704704_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_sid=825194&_nc_eui2=AeFxWBe0cavH_RYQRm2bO-A8PuhJxYlm9Dw-6EnFiWb0PG1DQtjf9tHoX3Ql-oOh-VAFJdQ-mmJQWC4RWB_rF-2e&_nc_ohc=YhiRdcF79wgAX99E0XP&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=45549bc531841dd709db3fb0b4ae10c2&oe=5EFD88DE

 • Haha 1
Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

101291017_3153262464724700_6774367086081736704_o.jpg?_nc_cat=110&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeH0OLozH1PeKq4MNihYlqGYuUnzPYx3X6e5SfM9jHdfp-oNQbpZitdp2qkuHtZ6Br8-_hMePmOSYX-KeOf1nW8P&_nc_ohc=d-qpzzHGyOgAX995hGn&_nc_ht=scontent-frt3-2.xx&oh=ae07e364c7cf971991bebffd9f1cd349&oe=5F00DC6A

அரசாங்கம் சொல்லுற கட்டணமே, இவளோ னா...?

 

101948312_3080468378713929_4013928498988056576_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFKvs7HlDUopq5Xhr3qGfGC-Gm72F8uKqr4abvYXy4qqpYKqYBKjIaxASZ2uTiMvqtTOwhfytYf9H27oqNqM9B2&_nc_ohc=7NDRc1rlMJMAX-0lu_l&_nc_ht=scontent-frt3-2.xx&oh=a6ced00942b81561df3e18373bb68cfc&oe=5EFDABAF

 

101152064_3154628784588068_4673061388850036736_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeH1EUj458B7d3n1dVlXOxPS2frJl5RZsT7Z-smXlFmxPmNi9yIG0Ta1Byk68iZ2BtFp1Vu61EkWIMNBY70Q6JKN&_nc_ohc=vXoRC0VQZjYAX9Dz5eh&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=3070fb501a4efe843a21b9493ce238b1&oe=5EFF69A9

 

102429180_2563273523923085_3725959819488657408_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEPxG--UUSfyQs9lV494w0XBx--oXh7csoHH76heHtyymxw463PNIWP8lPUKJrFXEhSzkJg7I3Wt2tLoXNyswrz&_nc_ohc=pSW0p3jHKWcAX8vuKRO&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=619a152ce9b98050aa41d513f6c59e15&oe=5EFFBCAE

 

101489795_2563570413893396_6928868875173888_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGiaPjyvJh3BtlMfRFo28mVyjPx2NvEngjKM_HY28SeCMA7jlEU3cS7oeaSBCzcSI9H8L_JFxeXex6H-2ZtF-lk&_nc_ohc=Z6qyR72URt4AX-QMbN4&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=99faf78eae5968522e1409c308b8def9&oe=5F001F8A

 

101009222_2563508550566249_6269314584595660800_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHjizMVZ4HDkUciyEZpcjn6Qdfx-gtwI_FB1_H6C3Aj8a2TFsxj__fKUP_4f5zH0PveUaFziwzSF66kcYZyR03F&_nc_ohc=KRZJ39hpWtkAX-7vC4v&_nc_ht=scontent-frt3-2.xx&oh=edb899f2b92f446c5f78a98a27f8d785&oe=5EFDE10E

 

101029748_2589786674602914_5201203668879147008_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_sid=dbeb18&_nc_eui2=AeFg2nCNaQyhWBwX2O9Xg-4PhJ28sZJW7TWEnbyxklbtNebEbEZ5bp8HhGr2yRmg8ja2kwaS89XrWJgzhl2SAgmK&_nc_ohc=hPOeCTG0dEIAX_F5EhI&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=84cf351432d069440f79303a429eae35&oe=5EFFB3EC

 

 

101022337_3153253344725612_2217610074417790976_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeEruJ2jvj9GMimiJwC-pTGbG0t4SVVb2DsbS3hJVVvYO9l83dmYO0F1p1jmqOaYW9e9vqoMZj-x0Pfz1PNzfadk&_nc_ohc=l6jGNu9mRXQAX-G3AzK&_nc_ht=scontent-frt3-2.xx&oh=bfa4a3506bfdb028a78958cd98730256&oe=5EFF26C5

 

101793871_3081139208646846_2483059085038059520_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGHSScYWU8f82f9tkk3gOgSwgrwOgYrnn_CCvA6Biuef0h3Im1ALyj5o01BaqnAqdJ9jz3DiW81jP0lLhrvjT4f&_nc_ohc=9YzXCRjWESoAX-Z1rog&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=5c5bd0f1ef20a48f6a41b263a44d6fe9&oe=5EFFBB19

 

102885998_3079096992184401_6886133293448691712_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHsvVPfcHdjyooMiKRPtSd2rLSgWZQmgm2stKBZlCaCbYee9VNi4CBAfp43gVuzG1L4ct7E-zthqwfmCNkzVjJb&_nc_ohc=Q3raCSoxioMAX8HoD_L&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=3aa43b8a08ef43169453eab51b44948a&oe=5EFECB18

 

Image may contain: 3 people, text that says 'அநியாயமா கர்ப்பிணி யானைய ய கொன்றுட்டானுங்க சங்கி AMILAMTMEE மக்கள் குஜராத் கலவரத்துல கர்ப்பிணி பெண்ணோட வயித்த கிழிச்சு கருவை வெளியே எடுத்து சுவத்துல அடிச்சு சாகடிச்சு தாயையும் கருவையும் தீ வச்சு கொளுத்துன சங்கிதான நீ..? பெருசா கர்ப்பிணி யானைக்கு ஜீவகாருண்யம் பேசுற..?'

 • Haha 1
Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

 

 • Haha 1
Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

101907714_3157566804294266_8984562233309081576_o.jpg?_nc_cat=100&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeGGXwQoAxhnBsnrQduqpiLnMGrwIDT6BI8wavAgNPoEj7dJBInu5B2tASlfTmdTBaQ-0rCd3eNf5moqadtGyR3c&_nc_ohc=lZ0iMKV80zcAX_a6zXI&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&oh=6ff147e408ad44ef224ef584b51b9db2&oe=5F043618

 

 

101853661_3159048800812733_3901537552207637300_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeH2gDNsab-b0fDto9VbcLzoDpuaVW5owOwOm5pVbmjA7Lhh8GZ2vVR8ZMQCHILwWGQvoTCXGeiosojsG5rEnDRZ&_nc_ohc=UUaBFUSkFVUAX-NaejG&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&oh=b5c7ec4f31d845a6ae7bb62cf2430209&oe=5F021010

 

102410226_3156390644411882_6157866501161353216_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeG5JpKDM9Qw66EPSayBH9yf8xXef6hE-1zzFd5_qET7XBwBJhjOjRl6OX_qzgildj9RvqJrZ3Ao9D6oC3AFBEk3&_nc_ohc=7TB-cmI6CQkAX8dPGeg&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&oh=a78eba32b9bcf7a457b0b48f64913de0&oe=5F018FDF

 

102371436_3156268451090768_5120492299855331328_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeHet-gyLtoNgSKgf0JTDB_YhzwuEDxYseGHPC4QPFix4V4TMr6G05f5K93cGJLgBjv6Evd9UHuWjbrxzh9P18T_&_nc_ohc=NP4dwLwvgkwAX-0pV8l&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=3139f2cf52ad76ef61cfdbec44206600&oe=5F012FA6

 

102456947_3159097667474513_8743377083875372978_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeEiVH7_atj1kzKX2UvtyhOJ2QSRQWsXPxDZBJFBaxc_EBEixoU5vZTarcaSH-ZX19hhpeMjDoS_51aWYxTp5xt6&_nc_ohc=9L3990ipvM0AX94H8qh&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&oh=d1db9454545139a7f0b00d05e4b10e58&oe=5F0239EB

 • Haha 1
Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

102622451_260101051733930_6591846235678999421_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_sid=825194&_nc_eui2=AeGr7nh54U3O-OGnVj4hie9_x_TyhY9TdZ_H9PKFj1N1n6mPy3Ay3O_Ep5OE6dCUlZEKK0X29BugElolBYDe9U4Y&_nc_ohc=MPhWslHUV-sAX9siP7S&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=6c97a290034c813c705d3ba3670ce93f&oe=5F02BD19

 

101906236_3086107604816673_5831010773298054430_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeF9ZrHxtPTEVjBwuq8MvN6iH7sehIBWLmwfux6EgFYubBo1gg-BGFRcbbKP-0J-gkEiBGJ4CE-ZOzG3NjQdRqWg&_nc_ohc=ehToy_vDEoIAX9c93fZ&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=a7e843ba2514384d5eda0645558448d3&oe=5F044CEC

எத்தனை மணிக்கு... விளக்கு பிடிக்கணும்.

 

102810379_3085909974836436_6155293231996131146_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHekCkUUNzecTawDJmhxe5nsZJE73NpDx6xkkTvc2kPHlL0QN3MIxq0p-nm3UrNm_mDd_73RKaUO4MVu45Rspoj&_nc_ohc=wFykA5PGtg8AX-nuava&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&oh=1cba9f1d2ca31dd288e0f6893e6bbeb1&oe=5F023E89

நம்ம தான்... "கோ கொறோனா, கோ...." சொன்னமே...🤔🤔
அப்பையும் எப்படி...?

 

103270757_135712028121713_4923420887734980685_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeESfjlYyNYE-4NOvI8mW7AnI3zcSzCzEcEjfNxLMLMRwRh0bO3PHgZFMU6cZrzRxMuOxJTuG8lrY5-zkgAJu6Cx&_nc_ohc=IyrvOPeggocAX-8Z7yL&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=f7d7246e4e065fb8c38828fe58470319&oe=5F03B26C

 

Image may contain: 3 people

 • Like 1
 • Haha 2
Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

101694399_1842795532544013_7258109856901

நீ கதைத்து முடிக்கவே .. 15 நிமிடம் ஆகுமே ஜட்ஜி ஐயா..👍

ForsakenNarrowFirefly-max-1mb.gif☺️..😊

 

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்
Posted (edited)

101830579_3165096606874619_6856052118408320083_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeEPSSdaWDWjjH_lpkGxU5_OP6sjoMncyqo_qyOgydzKqjWio1Epbxy6NLiJN489t5ahIXpZTZEjT_hp1lWNxV-c&_nc_ohc=XNQ1fmtFeOsAX_tBFXz&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=7a2b8abc5a8e4466828cdc9c9ba76a03&oe=5F032780

 

102350792_650374602359155_1418698912993244427_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_sid=dbeb18&_nc_eui2=AeGVRZsN7xIRF6HKH1lhjfWyBsoEWSyOpRAGygRZLI6lEN0ha8Uza4Tp0a0-Z4yMFfmeR3GYwsEZk3KcRQuQ7FsK&_nc_ohc=eM7qn0Li-lIAX9J7jD9&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&oh=386365318e316c94cfc3bf0b764c77e4&oe=5F041742

 

102391310_3088530807907686_2350725973899136235_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeF0hNqWOiAWr0BesZWB6yhPyYlcVyS_EyjJiVxXJL8TKBxE0kHupS2O-9HMTR0yvLzjmRZMgtsYcZl-mTyHgIyM&_nc_ohc=cL-KDmCYEikAX-iP3SA&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&oh=2e13ae976ae7ab69194ed449078ce5cc&oe=5F03C81B

அந்த நியூஸ் பக்கத்துல, செருப்பு படம் போட்டது திட்டமிட்டது இல்லையே..??😂

 

102858154_3088433031250797_3018415440963652868_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeH4XU-nhVyjro0rhiAypfp_D-45RCADTdYP7jlEIANN1o6DKq-3pCl8mpVYK8Smk_VibQjDG6ZibRGrQZX9CwfL&_nc_ohc=Pw6Qm1MMPjUAX8epvy2&_nc_ht=scontent-frt3-2.xx&oh=7b205805c65cc3853115789c46841479&oe=5F05AAE2

இதை அப்படியே எடப்பாடி சொன்னா எப்படி இருக்கும்...? 🤔🤔

101832057_3296114543746258_551762538031106621_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_sid=dbeb18&_nc_eui2=AeGukS6--xijv08fG1jYLY2bLzv9hnh42TEvO_2GeHjZMRXOt0jPXfU0pNVyCmLd1sSOFiDTd5vJFRMzVueEXfn8&_nc_ohc=bP5T3-tPLY8AX9ZJOU0&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=6f0b219284e587d0e79c202d12e143ed&oe=5F04E0FC

Edited by தமிழ் சிறி
 • Haha 1
Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்
Posted (edited)

கோரோனோ :: ஆரோக்கியம் போச்சுன வாழ்க்கையே போச்சு - ரசிகர்களுக்கு ரசுனி அறிவுரை..!☺️..😊

hqdefault.jpg

இளம் ( ? ) ரசிககுஞ்சுகள்.. 😄

Edited by புரட்சிகர தமிழ்தேசியன்
பிழை திருத்தம்
 • Haha 1
Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

102318832_3165549240162689_2457902916373760839_o.jpg?_nc_cat=107&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeH1uvvAcjTrTU7tMuNJoCnAaID1cNUJ8vtogPVw1Qny-4BiyoXplPD1n28lWQEJZYkFo4vyTYoPhZGuprY-FTyE&_nc_ohc=lp6MLSS9KjAAX9jrF0M&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=4b01ad5fb21f51b45ee35c6a213f4760&oe=5F072FD2

 

103278932_1137627536594905_7073596077468786245_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_sid=dbeb18&_nc_eui2=AeH0VOhtu9yxP5p-6J1aoeAVi0WnHMJbY9-LRaccwltj358PZr2ahXbtqm2SJdxLjtmz5Z_LaHDuG5Go0qDJs4qD&_nc_ohc=hJgKJB9J6XoAX_Pwi30&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=bdc411ef96c1ecaf24f51eed425ab85f&oe=5F05D766

 

102421753_651088735621075_907008752231772428_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_sid=dbeb18&_nc_eui2=AeFmqJL3BYefIuELD1NZLNantkhU4LCJqly2SFTgsImqXIDY0rInyTJNyQCkzZB19F-pfB7dQ-_hXkd-6-RLzNbE&_nc_ohc=K7jGwpxsTkUAX-w6_iD&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&oh=a7f657b38b00cebf120fef97bc5f21ee&oe=5F049ABA

 

102666331_163548678509026_753808533912416254_o.jpg?_nc_cat=100&_nc_sid=dbeb18&_nc_eui2=AeGvFMXt4XM1loiOp0_ta3ag7ZPBj11V63jtk8GPXVXreAhR3Xhb8x2hx419kkw_tvA3K3SY3qLNq6cHAw6Y9lEJ&_nc_ohc=M54ZZWp1e2IAX9odm1g&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&oh=91f80036afd1e0feb193b77f465900f0&oe=5F05B1B4

 

 

101837720_2702224120097618_5759356710189116003_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_sid=dbeb18&_nc_eui2=AeFcCMxCssMXiBJJLr2LRxhLRSdMGM4GME9FJ0wYzgYwT_VwNjr7EWHn6ojMdK5p-cvWKO15ku5V3Dh6VMb4WJ6y&_nc_ohc=25T3qUMcIeIAX-9zY4v&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&oh=86374dde059edb033b0dc3470f466413&oe=5F06AD62

 

 

102559950_2974604675991765_5039913060743233536_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_sid=dbeb18&_nc_eui2=AeEyWp4T7UO-izEbTN6TszsJACqqf9EThWQAKqp_0ROFZCbjckP0XYwW7DG3Mpt5e958rIKBGHxif9kJkFv-gEg9&_nc_ohc=7FDjsVVb1CkAX-OGle-&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=eb34b12c38b64199ce909cd73086450c&oe=5F05C067

என்னுடைய திறமையை வெளிப்படுத்த... வாய்ப்பு தராமல், 
இந்த நாசக்கார வேலையை... இந்த அரசு செய்திருக்கிறது. 
இதை வன்மையாக கண்டிக்கிறேன்😂😂

 

103283003_2567403143510123_6812091172162134159_o.jpg?_nc_cat=108&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGKJRoLOjEE_HOJUdmT1l9Pr9cYzuZ4kFqv1xjO5niQWgLcpcoGG2eL3McyFZGRUUaGBYKu5IlczR5V48MU2MYN&_nc_ohc=S-gYZBsx0rQAX9ZGkTe&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=5910e8a6204faaaec1e0e852abf3cadc&oe=5F056C7C

 

103947746_123433119380853_8616795419050208171_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_sid=dbeb18&_nc_eui2=AeHcHBE0x4nG-dgdpZodapiKE9pYRvDNokMT2lhG8M2iQxoV9SKZB9XNat90VSHrQDzC_wfym7z16bWvAwXlUSy_&_nc_ohc=0acB6lqaiXcAX_BiJ9_&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&oh=acecb93f0d46e16f30fb662093cd706e&oe=5F0408B7

 

101990265_148670103402597_452788682842663720_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_sid=dbeb18&_nc_eui2=AeEWRuxwhFU-xarNIV6-KZoKE-uuGYvOSQQT664Zi85JBIBj8PLDAgQmjeH8cYr16mKTeCiueHG8ges8vd9noi2v&_nc_ohc=ZLrQeQhm8n4AX9CsaP4&_nc_ht=scontent-frt3-2.xx&oh=34f554a98afb883ad4f7b2ea5fbb3a36&oe=5F06D3D6

இந்த 10th & 12th Student எல்லாம் பரிட்சை இருக்குனு அழுதுட்டு இருந்துச்சிங்க... 
அப்ப நம்ம,  
கொரோனா சார் தான் எல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்ணிட்டாரு...

 

102633595_954660328335838_1304761974840330646_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_sid=dbeb18&_nc_eui2=AeHyB45GE2MJ4hagAFUjkyoE85p1Xb2N66DzmnVdvY3roHH2-nTD1IOcjwGUnayFA80PtTJCIsxPOk_QwEXs1bsx&_nc_ohc=6iCS73yrQHIAX-rWyX4&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&oh=19aa0495104b4dd1d631ccba9f00bcdb&oe=5F04B79A

 

102323751_726182858130136_1073802141472217161_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_sid=dbeb18&_nc_eui2=AeFBv1AltOW7kf3wdX6nhAB2q3htRsYqOjareG1Gxio6NuGpjUIC9gXt7kSJOzJ00c9-PwzxMjRrGOPZpjGfZDcI&_nc_ohc=LjOREkEYBlsAX9tEhKT&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=c29b2f55f4310b42403dcfec66394cc0&oe=5F0598C4

 • Haha 1
Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்
Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

103298546_3097529783674455_6153798385708085938_o.jpg?_nc_cat=107&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=SNCRlhzNLXYAX-J_4TB&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=b97893f117fdff67bd22968ca398f2f6&oe=5F0A40EF

 

101684593_3172034246180855_3130048459381312544_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=jvJ_AeRrJyIAX_iWIWO&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=b23ad67e58f31e6f945c97ce4da43e0a&oe=5F096373

 

83399651_3171113912939555_1947455634651076821_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=XLxPAnxMvL0AX9EQA3P&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=89ddd2da013d085980bea7e63f9e2d93&oe=5F09882E

 

102810378_3170715169646096_2350135049594742081_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=eYSz5vYAuCQAX9bsMvC&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=c0c169d1d7ffe08bac4ad484be615f9a&oe=5F0A53DC

 

102420661_3169442736440006_787207108843419149_o.jpg?_nc_cat=108&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=14ixd2IeJksAX_rcnE2&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=badc0e744b426355e15063f29e5611e0&oe=5F08163F

 

103945443_1802835873203223_7807329187855576543_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=-NZtRDQibuoAX9c7fLQ&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=85f545b899236e872b6afc5d572d6dbd&oe=5F078B45

 

103963770_1802797113207099_901551516015983107_n.png?_nc_cat=100&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=w4xt1iZNtjoAX84goZq&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&oh=86b25d6ce150aada274e070002742221&oe=5F090A40

 

102263841_897097857466070_975912050112169512_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_sid=dbeb18&_nc_ohc=II-dDgpowEcAX9mo-rC&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=0afe0844ce7258a8791b647541c4f234&oe=5F0A5CE6

 • Haha 1
Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

102438515_3101456633281770_7016994178857192081_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=nOt2CG0MkwsAX8SUBJd&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=2cb861af913d2508095f247802308e6c&oe=5F09F741

 

102967228_3174584945925785_5945391848889548148_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=IjpGic0_jSwAX-ZsqWv&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&oh=dd37e543558ed33164da86e9cf8fd381&oe=5F0BE303

 

102706515_3174556662595280_4418459660303453603_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=uKstS49vmKcAX8tp96u&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=f85617fa175cc0ac35252dd82cc019f8&oe=5F0BF483

 

Image may contain: one or more people and outdoor, text that says 'போலீஸ்கார் ATM இல் பணம் எடுக்கும் காட்சி Cash withdrawal from ATM. Incredible India.'

 

Image may contain: one or more people, people sitting and text

 

104006039_1803835303103280_4277181892505385881_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=9CATDGI5LkIAX9oIxIk&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&oh=b6d680f78c8ef4ff5d074508bccb0667&oe=5F09FA64

 

102956016_565664567685552_6792785093895154439_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_sid=dbeb18&_nc_ohc=y0pRbKuY-aUAX_w5mq_&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&oh=80cfa978b10b4fe705e0127bb7b1642f&oe=5F0BCA26

 • Like 1
 • Haha 1
Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

102974132_3177484958969117_1030305887055455978_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=bm3JFNh7I2AAX_7bn7z&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=912a52284269e2474f24c3e0099a85c2&oe=5F0B546E

 

104020467_186829676304529_8891083603221652262_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=pHxNAvwH69gAX982FK_&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&oh=6cb8f4f15164a69909eca4e06c894864&oe=5F0CC3E3

 

103039136_3177443042306642_4311562035842283075_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=KIj5hCHwFxEAX_-qvtR&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&oh=3283439a57f19f24084c1495d3a90fe1&oe=5F0B86AB

 

101974562_3178977098819903_2665722922001985162_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=Ahf57lNeBowAX8SVzFp&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=f74a737c815e59e40b823bb715e0358c&oe=5F0BA448

நல்லாய் படின்னு, சொல்லுறதுக்கு பதிலாக.... 
நல்லாய் குடின்னு,  சொல்லனும்.... அவ்வளவுதான்!

 

83163344_3106392236121543_2519653035800677036_n.png?_nc_cat=106&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=vXLA0NS5LdIAX-rsTrX&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=1d05f19a27df37466ff21b7926c9db57&oe=5F0C6370

இதான்டா... பாக்கி இருந்தது.  அதையும் செய்து விட்டார்கள். :grin:

 • Haha 1
Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

Image may contain: 2 people, text that says '"உலகே இந்தியாவை பார்த்து வியக்கிறது" theekkathir theekkathir.in மோடி ஆமா, எப்படி இவ்வளவு சீக்கிரமா நாலாவது இடத்தை பிடிச்சதுன்னு! -பேரா அருணன்'

 

Image may contain: 2 people, text

 

104475857_3106919019402198_5620448986747403484_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=sVRHFM4PwfkAX80Ud6X&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&oh=0f037a95255c03da129be9b5a9ef25fe&oe=5F0B0A6F

 

102758530_1585679081608708_5997703344621733419_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=QMv15AxWWwgAX-IxPDM&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=8e59cf436303fcf60dbf8b77ea02d01a&oe=5F0BF2A0

 

103455207_1585606811615935_5286965512241438847_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=snpYJFUwTeIAX9vu6ai&_nc_ht=scontent-frt3-2.xx&oh=4a79a7a2b06cac2436a4ff8f5ee90e80&oe=5F0C14D6

MLA Friend.  :grin:

 

103963342_3107377576023009_3462150866322073426_n.png?_nc_cat=103&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=jS70vdCE0KcAX8pMWaU&_nc_ht=scontent-frt3-2.xx&oh=27dca96440d383c86d8d12bb93fd0645&oe=5F0B03AD

 

103282277_3180132448704368_290678607310633218_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=JeWr40l53WgAX9xYsEG&_nc_ht=scontent-frt3-2.xx&oh=2aa5d9bfb779ea5ae481c566e16da856&oe=5F0DB165

 

104168866_186777732976390_2545895684592049742_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=z0MQ6z2AFZkAX8tYLTR&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=6b5a2d2d82b2db17531ef0a33e908d6d&oe=5F0C7E69

 

103781048_186774196310077_8881122553251308536_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=Cs9vp5VJ6GcAX-yTmTA&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=7beea5b9076c0e527d6d5b3f28bddb1d&oe=5F0AEFBE

 

103124454_3721733344567650_2820313948352725346_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=guvBe-hd470AX_ZJo7S&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=8ad0fd6cf04e50d2f6921b0570b1c892&oe=5F0E0BC0

சிரிக்காமல் படிக்க வேண்டும். ரபேல் விமானம் பற்றி ஞாபகம் வரக் கூடாது.

 • Haha 2
Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்
Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

Image may contain: 2 people

 

103937988_3112411352186298_5782643528455555580_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=Pl9og4Tij04AX9AG7Yd&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=547aedf82e477103d5e2b98b55448000&oe=5F106403

 

82970879_3186273108090302_7259381454682436845_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=1SQd890Es1oAX-v0Rj8&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&oh=b7558cccd82a9864a09b9324d4f0c5f5&oe=5F0ECF39

 

102868826_309712820053512_3244964025823269032_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=hqoqTyl5404AX9HCoL7&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=ca43cb1f30e6d27007f1392e6662d800&oe=5F10D5FF

கொரோனாவை...கட்டுப்படுத்தியாச்சாம்.

 

103477695_158972519060798_7616467918736415834_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_sid=dbeb18&_nc_ohc=eDz-YaICU-8AX93WIG_&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=ef40637206f998a3057e2d87d72a8304&oe=5F0FA7D5

 

104284658_314998809896073_7104405966473014590_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_sid=dbeb18&_nc_ohc=QVEzp084xIoAX8xlBxf&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&oh=6a5f6dafe13c42f20bd20c19eee96345&oe=5F0DC5D5

ஆக... நமக்கு, 89யும் 7யுமே கூட்டத்  தெரியாது...... 
நமக்கெதுக்கு... இந்தப்  புள்ளி விவரம்🤣🤣🤣🤣🤣

 • Haha 1
Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

Image may contain: 2 people, text

 

 

96702576_167052278138524_6253727787390402890_o.jpg?_nc_cat=107&_nc_sid=dbeb18&_nc_eui2=AeEAIlkGXrV9f6p28z24WB0glWpJAQGbHoOVakkBAZseg5184XZzjk7bU13MTIg6W8JYRFEbKEHk68VWA5ibc8nA&_nc_ohc=RPl0HCl5kwgAX8cx_pW&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=4166c635fe1ffdb3cbf8ca9b8950d762&oe=5F0F28A2

 

104163157_579769066304091_4856692469750201979_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeHVXFgKeh-xqsldEq_nkCRmNx-mtSSeyZE3H6a1JJ7JkTMKkCbAclCNXXUb48ZLtDIpSj4z9oLaM2hOYcnc_BF9&_nc_ohc=MfA-cTPzNycAX__UCFz&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=1655a15df190915ed3ed058c38b602f8&oe=5F1060B4

 

104099399_285063549349794_7241476422419711487_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEw42gmHpPSH2t2ZvVEf8MUYCKK1BwXe79gIorUHBd7v2rCuW2KEK4hf_dCq08CgSiQG3wZcqgudYVHQhpI7W1n&_nc_ohc=O-IVUuKluJ4AX8adB_n&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&oh=ca769c85d9acc3495618e1a8b8b676ae&oe=5F126E8B

தண்ணியை தெளிச்சி எழுப்புங்க...
ரசனி எதிர்பார்த்த, போர் வந்திருச்சி

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Tell a friend

  Love கருத்துக்களம்? Tell a friend!
 • Topics

 • Posts

  • நான் சொன்னதே சட்டம்- கோத்தபாய ராஜபக்ச Rajeevan Arasaratnam September 26, 2020நான் சொன்னதே சட்டம்- கோத்தபாய ராஜபக்ச2020-09-26T10:11:54+05:30 பொதுமக்களின் நன்மைக்காக நான் வாய்மூலம் பிறப்பிக்கும் உத்தரவுகளை சுற்றுநிரூபங்களாக கருதுங்கள் என ஜனாதிபதி கோத்தபாய ராஜபக்ச அரச அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார். இதனை புறக்கணிப்பவர்களுக்கு எதிராக கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் அவர்தெரிவித்துள்ளார். பதுளை ஹல்துமுல்லவில் உள்ள வெலன்விட்ட கிராமமக்களைசந்தித்து உரையாடுகையில் அவர் இதனை குறிப்பிட்டுள்ளாhர். மக்களின் பிரச்சினைகளை புரிந்துகொண்டு அவற்றிற்கு தீர்வை அரச அதிகாரிகள் முன்வைக்கவேண்டும் என நான் எதிர்பார்க்கின்றேன் என ஜனாதிபதி தெரிவித்துள்ளார். மக்களின் சார்பில் உறுதியான சரியான தீர்மானங்ளை எடுக்கும் அதிகாரங்களுக்கு எனது முழுமையான ஆதரவை வழங்குவேன் என அவர் தெரிவித்துள்ளார். மக்களின் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வை காண்பதற்கு அரசஅலுவலகங்கள் நீண்டகாலத்தை எடுக்கின்றன என ஜனாதிபதி தெரிவித்துள்ளார். http://thinakkural.lk/article/72325  
  • முள்ளங்கி சாம்பார் | 5 நபருக்கு சாம்பார்  
  • திலீபனை முன்னிறுத்தி சில கேள்விகள் – நிலாந்தன் திலீபனின் ஏன் உண்ணாவிரதம் இருந்தார்? யாருக்கு எதிராக உண்ணாவிரதம் இருந்தார்? அவர் இலங்கை இந்திய அரசுகளுக்கு எதிராக உண்ணாவிரதம் இருந்தார். இரண்டு அரசுகளிடமும் நீதிகேட்டு உண்ணாவிரதம் இருந்தார். அதாவது திலீபனின் உண்ணாவிரதம் எனப்படுவது நாட்டுக்கு உட்பட்டது அல்ல.  அதற்கு ஒரு பிராந்திய பரிமாணம் உண்டு. ஈழத் தமிழர்களின் ஆயுதப் போராட்டம் பிராந்திய பரிமாணத்தை அடைந்ததன் விளைவாக எழுதப்பட்டதே இந்திய – இலங்கை உடன்படிக்கை. அந்த உடன்படிக்கையின் போதாமைகளையும் இயலாமைகளையும் உணர்த்துவதற்காகவே திலீபனும் பூபதியும் உண்ணாவிரதம் இருந்தார்கள். அதாவது மறு வளமாகச் சொன்னால் இந்தியத் தலையீட்டின் விளைவாக ஏற்பட்ட இனப்பிரச்சினைக்கான தீர்வை புலிகள் இயக்கம் ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை என்று பொருள். இந்தியத் தலையீடு எனப்படுவது 83 கறுப்பு ஜூலையில் இருந்து தொடங்குகிறது. இலங்கை அரசாங்கத்தின் மீது இந்தியா வெளிப்படையாக ராஜீய அழுத்தங்களைப் பிரயோகித்த அதேசமயம் தமிழ் இயக்கங்களுக்கு பயிற்சியும் ஆயுதங்களும் வழங்கியது. தமிழகம் ஈழப் போராட்டத்தின் பின்தளமாக மாற இந்திய நடுவண் அரசு அனுமதித்தது. அதன் விளைவாக போராடம் அதனியல்பான வளர்ச்சிப் போக்கில் வளராமல் திடீரென்று வீங்கியது. அது ஒரு குறை அடர்த்தி யுத்தமாக மாறியது. அந்த யுத்தத்தில் ஒரு கட்டத்தில் இந்தியா தலையிட்டது அதன் விளைவே இந்திய-இலங்கை உடன்படிக்கை. அதாவது ஈழத் தமிழ் அரசியல் பிராந்திய மயப்பட்டதன் ஒரு கட்ட உச்சம் அது. அவ்வாறு பிராந்திய மயப்பட்டதன் விளைவாக உருவாகிய தீர்வை புலிகள் இயக்கம் ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை. ஏனெனில் அத்தீர்வு இந்தியாவின் பிராந்திய நலன்களை பாதுகாக்கும் நோக்கில் உருவாக்கப்பட்ட ஒன்றே தவிர அது தமிழ் மக்களின் உரிமைகளைப் பாதுகாக்கவில்லை என்று அந்த இயக்கம் குற்றஞ் சாட்டியது. அது கெடுபிடிப் போர்க்காலம் அமெரிக்க விசுவாசியான ஜெயவர்த்தனா வை வழிக்குக் கொண்டுவர வேண்டிய தேவை ரஷ்யாவுக்கு நெருக்கமான இந்தியாவுக்கு இருந்தது. எனவே அமெரிக்க விசுவாசியை வழிக்குக் கொண்டு வருவதற்கு ஒரு கருவியாக இனப்பிரச்சினையை இந்தியா கையாண்டது. அதன் விளைவாக தமிழகம் ஈழ இயக்கங்களுக்குப் பின் தளமாக மாறியது. இவ்வாறு ஈழப் போராட்டம் பிராந்திய மயப்பட்டதன் ஒரு கட்ட விளைவே இந்திய இலங்கை உடன்படிக்கை ஆகும். அந்த உடன்படிக்கையானது இந்தியப் பேரரசு தனது பிராந்திய நலன்களை வென்றெடுக்கும் நோக்கில் மேற்கொள்ளப்பட்டது என்றும் அதில் தமிழ் மக்கள் கறிவேப்பிலை போல பயன்படுத்தப்பட்டதாகவும் விடுதலைப் புலிகள் இயக்கம் குற்றஞ் சாட்டியது. அதன் விளைவே திலீபனின் உண்ணாவிரதம். அதாவது தமிழ் மக்களின் போராட்டம் பிராந்திய மயப்பட்டதன் விளைவு ஒரு யுத்தத்தில் முடிந்தது. அதன் அடுத்த கட்டம் ராஜீவ் காந்தியைப் படுகொலை செய்வதில் முடிந்தது. அதன் விளைவாக இந்தியாவுக்கும் ஈழத் தமிழ் அரசியலுக்கும் இடையில் ஒரு சட்டப் பூட்டு விழுந்தது. இது முதலாவது கட்டம். இரண்டாவது கட்டம் நோர்வேயின் அனுசரணையோடு கூடிய சமாதானம். இது ஈழப் போராட்டம் மேற்கு மயப்பட்டதைக் குறிக்கிறது. கவர்ச்சி மிக்க தமிழ் புலம்பெயர் சமூகம் நிதிப் பலம் மிக்கதாக எழுச்சி பெற்ற ஒரு சூழலில் ஈழப் போராட்டம் அதிகமதிகம் மேற்கு மயப்படலாயிற்று. இந்தியாவோடு ஏற்பட்ட முரண்பாடுகள் காரணமாக போராட்டம் அதிகரித்த அளவில் மேற்கை நோக்கிச் சென்றது. அது ஒரு நிறை அடர்த்தி யுத்தமாக மாறியது. அதன் விளைவே நோர்வேயின் அனுசரனையுடனான ரணில்-பிரபாகரன்  உடன்படிக்கையாகும். இந்த உடன்படிக்கையும் ஒரு கட்டத்தில் முறிக்கபட்டு யுத்தத்தில் முடிவடைந்தது. அந்த யுத்தமே ஈழப்போரின் இறுதிக் கட்டமாக அமைந்தது. இதில் நோர்வேயின் சமாதான அனுசரணை தொடர்பில் தமிழ் தரப்பில் ஒரு பகுதியினர் கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைக்கிறார்கள். குறிப்பாக 2009 இற்குப் பின் சோல் ஹெய்ம் தெரிவித்து வரும் கருத்துக்களுக்கு எதிராக கடுமையான விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்த விமர்சனங்கள் ஏன் வருகின்றன? ஏனென்றால் நோர்வேயின் அனுசனையுடனான சமாதான முன்னெடுப்புக்கள் தமிழர்களின் போராட்டத்துக்கு வைக்கப்பட்ட ஒரு பொறி என்றும் அந்தப் பொறியை உடைத்துக் கொண்டு வெளியேறிய விடுதலைப் புலிகளை முழு உலகமும் திரண்டு தோற்கடித்து விட்டது என்றும் விடுதலைப் புலிகளின் ஆதரவாளர்கள் குற்றம் சாட்டுகிறார்கள். 2009 இற்குப் பின் சோல் ஹெய்ம் தெரிவித்து வரும் கருத்துக்கள் அவர்களை ஆத்திரப்படுத்துகின்றன. அதாவது ஈழப்போர் பிராந்திய எல்லைகளைக் கடந்து ஐரோப்பிய மயப் பட்டதன் விளைவாக உருவாகிய ஒரு சமாதான முன்னெடுப்பு புலிகள் இயக்கத்தை தோற்கடிப்பதில் முடிவடைந்தது. அது காரணமாக இப்பொழுது நோர்வேயின் சமாதானத் தூதுவர் கடுமையாக விமர்சிக்கப்படுகிறார். இது இரண்டாவது கட்டம். மூன்றாவது கட்டம் ஐ.நாவின் ஜெனிவா மைய அரசியல். ஜெனிவா மைய அரசியல் எனப்படுவது இனப்படுகொலைக்கு எதிரான நீதியைத் தேடும் அரசியலாகும். 2009-ல் இருந்து தொடங்கி புலம் பெயர்ந்த தமிழ்ச் சமூகமே அதை நோக்கி அதிகமாக உழைத்தது. அதன் விளைவாக 2013 இல் இருந்து தொடங்கி ஐ.நா தீர்மானங்கள் இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு எதிராக வெளி வரத் தொடங்கின. அதேசமயம் சீன சார்பு ராஜபக்சவை வழிக்குக் கொண்டு வருவதற்காக மேற்கு நாடுகள் தமிழ்ப் புலம் பெயர்ந்த சமூகத்தைக் கையாண்டு அரசாங்கத்துக்கு எதிரான உணர்வுகளை ஜெனிவாவை நோக்கி குவிமையப் படுத்தின. இவ்வாறு மேற்கு நாடுகளின் தலையீட்டின் இரண்டாவது கட்டம் எனப்படுவது 2015ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் ஐநாவில் நிறைவேற்றப்பட்ட முப்பதின் கீழ் ஒன்று தீர்மானத்தோடு அதன் ஒரு கட்ட உச்சத்தை அடைந்தது. 30/1 தீர்மானத்தின் பிரகாரம் இலங்கை தீவுக்கு ஐ.நா நிலைமாறு கால நீதியை முன்மொழிந்தது. எப்படி இந்தியா தனது பிராந்திய நலன்களை முன்னிறுத்தி இந்திய-இலங்கை உடன்படிக்கையைச் செய்ததோ அப்படித்தான் மேற்கு நாடுகளும் சீன சார்பு ராஜபக்சக்களை தோற்கடிக்க அல்லது சுற்றி வளைக்க தமிழ் மக்களின் இழப்புக்களை ஒரு கருவியாகக் கையாண்டு முடிவில் ஒரு ஆட்சி மாற்றத்தையும் கொண்டு வந்தன. தமிழ் மக்களில் பெரும் பகுதியினர் கேட்டது இனப்படுகொலைக்கு எதிரான பரிகார நீதியை. ஆனால் மேற்கு நாடுகளும் ஐ.நாவும் பரிந்துரைத்ததோ நிலைமாறு கால நீதியை. ஆனால் கடந்த ஐந்து ஆண்டு காலம் நிலைமாறு கால நீதியை ஓரழகிய பொய்யாக்கி விட்டது. இப்பொழுது யுத்த வெற்றி வாதம் மறுபடியும் அசுர வெற்றி பெற்று மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மைக்குக் கிட்டவாக வந்து நிற்கிறது. அது நிலைமாறுகால நீதியின் அனைத்து அம்சங்களையும் ஏற்றுக் கொள்ள மறுக்கின்றது. ஐநா தீர்மானத்துக்கான இணை அனுசரணைப் பொறுப்பில் இருந்து விலகப் போவதாக அச்சுறுத்துகிறது. திலீபனை நினைவு கூர்வதை தடை செய்கிறது. அதாவது இனப்பிரச்சினை மேற்கு மயப்பட்டதின் இரண்டாவது கட்டம் இப்பொழுது ஒரு முட்டுச் சந்தில் வந்து நிற்கின்றது. நிலைமாறுகால நீதியானது இலங்கைத் தீவை பொறுத்தவரை அனாதையாகி விட்டது. மேற்கண்ட மூன்று கட்டங்களையும் நாம் தொகுத்து பார்ப்போம். கடந்த 42 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இனப்பிரச்சினை பிராந்திய மயப்பட்டதன் விளைவாகவும் மேற்கு மயப்பட்டதன் விளைவாகவும் உருவாக்கப்பட்ட மூன்று உடன்படிக்கைகள் தொடர்பாகவும் தமிழ் மக்கள் திருப்தியோடு இல்லை. இந்த மூன்று உடன்படிக்கைகளும் தங்களை ஏமாற்றி விட்டதாக அல்லது தோற்கடித்து விட்டதாக அல்லது தம்மை கறிவேப்பிலை போல அல்லது ஒரு மூத்த இலக்கியவாதியின் வார்த்தைகளிற் கூறின் “ஆணுறை” போல பயன்படுத்தி விட்டு தூக்கியெறிந்து விட்டதாக ஈழத் தமிழர்களில் பெரும்பாலானவர்கள் நம்புகிறார்கள். இத்தோல்விகரமான  நான்கு தசாப்த காலத்துக்கும் மேலான வரலாற்றிலிருந்து ஈழத் தமிழர்கள் கற்றுக் கொள்ள வேண்டும். இந்த நான்கு தசாப்த கால வரலாற்றையும் காய்தல் உவத்தல் இன்றி வெட்டித் திறந்து பிரேத பரிசோதனை செய்ய வேண்டும். அப்பொழுதுதான் தோல்விகளுக்கான காரணங்களைக் கண்டு பிடிக்கலாம். ஏமாற்றப்பட்டத்திற்கான காரணங்களைக் கண்டு பிடிக்கலாம். வெளித் தரப்புக்களை தமிழர்கள் என் வெற்றிகரமாகக் கையாள முடியவில்லை என்பதற்கான காரணங்களைக் கண்டு பிடிக்கலாம். இல்லையென்றால் மீண்டும் ஒரு தடவை வெளித் தரப்புக்கள் ஈழத் தமிழர்களை தங்களுடைய பிராந்திய மற்றும் பூகோள நோக்கு நிலைகளில் இருந்து கையாள முற்படுவார்கள். கடந்த  42 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஒரு சிறிய இனம் கறிவேப்பிலையாக பயன்படுத்தப்பட்டு தூக்கி எறியப்பட்டு வருகிறது. கடந்த 42 ஆண்டுகளாக வெளித் தரப்புக்கள் ஈழத் தமிழர்களை வெற்றிகரமாக கையாண்டு வந்துள்ளன. மாறாக ஈழத் தமிழர்களால் வெளித் தரப்புக்களை வெற்றிகரமாகக் கையாள முடியவில்லை. என்பதனால்தான் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் ஈழத்தமிழர்கள் வெளித் தரப்புக்கள் முன்வைக்கும் தீர்வுகளை எதிர்க்கிறார்கள். அல்லது சமாதானத்தின் அனுசரணையாளர்களைக் கடுமையாக விமர்சிக்கிறார்கள். இந்த வரலாற்றைக் கற்றுக்கொண்டு வெளித் தரப்புக்களை வெற்றிகரமாக கையாளும் ஒரு வழி வரைபடத்தை ஈழத்தமிழர்கள் எப்பொழுது வரையப் போகிறார்கள்? http://thinakkural.lk/article/72291
  • மறைந்த எஸ்.பி.பியின் உடல் இன்று செங்குன்றத்திலுள்ள அவரது வீட்டில் நல்லடக்கம்  
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.