யாழ் இணையத்தில் அறிவித்தல் விளம்பரங்களை இணைத்துக் கொள்வதன் மூலம் தாயக மக்களின் நல்வாழ்வுக்கு உதவிடலாம்.
விபரங்களிற்கு
Sign in to follow this  
நிலாமதி

மனப்பொருத்தம் 

Recommended Posts

மனப்பொருத்தம்

 

 பூமிப்   பந்தின் சுழற்சிக்கு ஏற்ப  கால  நிலை மாறுகிறது.  அது போலவே மனிதனின் வாழ்வும்  சுழன்று கொண்டே இருக்கிறது . வருடங்கள் காலச்  சுழன்றோ ட சக்கரத்தில் மனிதனின் வளர்ச்சியும்  மாறிக் கொண்டே இருக்கிறது ... மாற்றங்கள் எப்போதுமே மாறாதவை .

 

கருணாகரன் க லாவதி தம்பதிகளும் ,போர்க் .காலச்  சூழ்நிலையால்  புலம் பெயர்ந்து  பிரான்சின்   நகரப்பகுதிக்கு  அண்மையில்  ,மூன்று பெண் குழந்தைகளும் ஒரு ஆண்  குழந்தைக்ளுமாய் வாழ்வை ஆரம்பித்தார்கள். கருணாகரன்  ஆரம்பத்தில் எந்த வேலை கிடைத்தாலும் செய்வான்.  பின்பு குடும்பத்தி ன் செல்வைக்க கட்டுப்படுத்தமுடியாமல் மேலும் ஒருபகுதி நேர வேலையாக   கடைக்கு கணக்கு எழுதும் வேலையும்  செய்து வந்தான் .   அவர்கள் ஊதியமாக சிறு  தொகை கொடுத்தாலும்  "சந்தோஷமாக " ஒரு மதுப்போத்தலும் கொடுத்துவிடுவார்கள் .  

 

கடையின்  அத்தனை கணக்கு வழக்குகளும் வரிக்  கட்டுபாடடாளரின்    கண்ணுக்கு தடுப்படாமல் சுழியோடி  கணக்கை கச்சிதமாய்  வரவு செலவு .. காட்டி விடுவான் . இதனால் அந்த கடைத் த்தொகுதியில்  மிகவும் பிரபலமானான் .. வேலை . களைப்பு என்று  ஆரம்பித்த  மதுப்  பழக்கம்  ..போதை மயக்கத்தில் மறு  நாள் வேலைக்கு போகாமல் இருப்பது என்ற நிலைக்கு ஆளாக்கியது ..நாட்கள் கிழமைகளாக வேலைக்கு போக முடியாது இருந்தான் ...

 

.காலப்போக்கில் குழந்தைகளும் வளர்ந்து பெரியவர்கள் ஆயினர். முதல் மூன்று பெண் குழந்தைகளும்  அடுத்த அடுத்த வருடங்களில்   பருவ வயதை அடைந்தனர் .மிகவும் கட்டுப்பாடான குடும்ப கஷ்டம் உணர்ந்த பெண் மக வுகளாய் .  அவர்கள் அழகிலும் ஆண்டவன் குறை வைக்காத அளவுக்கு  கண்ணுக்கு இனிய  இளம் குமாரத்தி கள்  ஆகி னார்    வீட்டுக் கஷ்டம் உணர்ந்து ..பகுதி நேரமாய் ...பள்ளிப்பிள்ளைகளுக்கு  பாடம் சொல்லிக் கொடுத்து தமது சிறு தேவைகளுக்கு பணம் சேர்த்துக்  கொள்வார்கள் ...தங்கள் ஒரே  தம்பி யையும் கவனமாய் பார்ப்பார்கள் .  கஷ்டங்கள் மத்தியிலும்  கலாவதி ..சிறப்பாக வளர்த்தாள் .  ஒரு முறை  கடைப் ப  குதிக்கு சென்றவன் ...தெருவில் வீழ்ந்து கிடப் ப தாக செய்தி  வரவே  காலாவதி அங்கு நோக்கி போகையில்  தயராக இருந் அம்புலன்ஸ் வண்டியில் ஏற்றி கொண்டு ...... வைத்திய நிலையம் சென்றார்கள் .

 

அங்கு மூன்று நாட்களின் பின்   வைத்திய அறிக்கையில்  மிகவும்பலவீனமாக் இருப்பதாகவும் ஈரல்      மிக்வும்பதிப்புள்ளதாகவும்   வைத்தியர் தெரிவித்தால் ..இனி வருங்காலத்தில் மதுவகை பாவிக்க கூடாதெனவும்  கண்டிப்பான கடடளையோடு வீடு நோக்கி அழைத்து வரப்ப படடான்  ஒழுங்காக இருந்தவன் . சில வாரங்கள் கிறிஸ்ம்ஸ   பண்டிகையின்   போது  ..நண்பர்கள் அழைக்கவே சென்று மது போதையில் வந்தான் . மறு  நாள் ஒரே வாந்தி ...அவசர அம்புலன்ஸ் அழைத்து வைத்ய சாலையில் அனுமதித்தார்கள் ... ஒரு வா ரம் படுக்கையில் இருந்தவன்  ..மி கவும் பலவீனமானான் எந்த  மருந்துக்கும்  கட்டுப்படாமல் போகவே ..ஒரு  ஞாயிறு அதிகாலை காலமானான் .   நான்கு பிள்ளைகளும்  மனைவியும் கதற ..ஊர்வலர்களும் ஒன்று கூடி மரண அடக்கம் நடந்தது ....

 

காலம் உருண்டோடியது .மூத்தவள் திருமண வயதை  எட்டி விடடதால்  தந்தையின் சகோதரி .. தான் வாழும்  கனடா நாட்டில் ..தூரத்து உறவு முறையில் ஒரு திருமணம் பேசி ..முடித்தார் .. இரு வீடடை  சார்ந்தவரும் தொலைபேசி வழியே .. ஒழுங்காக்கி  .நாள் குறித்து ... பின்  தொழில் நுட்பம் மலிந்த இக்காலத்தில் ஸ்கைப்  ..முக புத்தகம்..  போன்ற   இணைய வழித்  ...தொடர்பில் மணமக்கள் பேசிக் கொண்டனர் ...இருவருக்கும் பிடித்து போக வே வரும் கோடை விடுமுறையில்  மணமகள்  இங்கு வந்து பதிவு செய்ய  ... ஒழுங்காகியது .

 

 இதற்கிடையில்   மண  மக ளின்  தாயின் சகோதரி ..மணமகன் உள்ள    கனடா நா ட்டிற்கு அழைக்கவே  வந்தவர்,  மணமகனின் வீட்டிற்கும் உறவினரால் அழைத்து செல்ல படடார் , சென்றார் ....உறவுகளும் வந்திருந்தனர்....அதன் பின் அவர்களின் ...திருமண முயற்சியில் ...சிறு தடங்கல் ...        .மனம் ஒத்து போனாலும் தோற்ற பொருத்தம் சிறு ,,குறை யாக தென் படடது . மணமகன்  4'11" ஆகவும்   பெண் 5'2" ஆகவும் இருந்தனர் .....இனி அவர்களின் தேர்வு  மணமகள்  சம்மதத்தில தங்கி இருந்தது ..... 

அவள் மீண்டும் பிரான்ஸ் நாட்டிற்கு சென்று ..விடடாள் .  ஒரு வா ரம் ஆகியது   பையன்     அழை ப்புக்காக காத்துக்   கொண்டு இருந்தான்.   பெண்  தாயிடம்   சென்று நடந்த்து .விபரித்தார் ...  இதனால்   வேறிடம் பார்க்கலாம் என் சொல்லிவிடடார் .....

 

மணமகள் தீவிரமாய்  சிந்தித்தாள் .ஒரு  வேளை மணமகன்  என்னை மறுத்திருந்தால் என் மனம் என்ன  பாடு பட்டிருக்கும் ..பெ ண்ணுக்கு ஒரு மனம் ஆணுக்கு வேறு மனமா  .?  ஆசை கள் நிராகரிக்க படும்போது ...மனம் வாடுகிறது ...எத்தனை யோ குறைபாடுள்ளவர்கள் வாழ  வில்லையா ....உயரம் ஒரு  குறையா ..இரு மனம் கலந்ததே  திருமணம் ... 

மறு நாள் விடிந்தது ..... அம்மாவிடம் தன மூடிவைத்து தெரிவித்தாள்   மக ள் ...நான் அவரைத்  தான் திருமண செய்வேன் வேறு எவரையும்  செய்யமாடடேன்  என்றாள்  தீர்மானமாக ..... நான் அவரோடு பேசி என் முடிவு சொல்ல போகிறேன் என்று ...தொலைபேசியில்   அழைத்தாள்  ...இந்த  அழைப்புக்காகவே காத்திருந்த  மணமகன் ....பேசினான் .......வார்த்தைகள் முடிவுகளாகி ..திருமணம் இனிதே நடந்தேறியது .....

 

ஒரு வருட இன்பமான வாழ்வில் அழகான பெண் குழந்தை  கையில் ...ஒரு திருமண வீட்டில் சந்தித்தேன்.தம்பதிகள் ...இனிதே வாழ்க ..அவளுக்கென்றொரு மனம் ...அது ஆழமான அன்புள்ள ..நேசிக்க தெரிந்த உள்ளம்.  திருமணங்கள்  நறு மணம்  வீசி மலர்வ்து  இனிய நல்மனம்  கொண்ட மலர்களால் ...  படித்த அழகான மெல்லிய மாநிறமாக மணமகள்  தேவை என் விளம்பரம் செய்யும  இக்காலத்தில்  இப்படியான   நல்ல உள்ளம் கொண்ட மணமக்களும் வாழ்கிறார்கள் 

 • Like 24

Share this post


Link to post
Share on other sites

நல்ல கருவைத் தேர்ந்தெடுத்துள்ளீர்கள் .அழகான குறையில்லாத கதை. வாழ்த்துக்கள் சகோதரி....!  tw_blush:

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, நிலாமதி said:

இதற்கிடையில்   மண  மக ளின்  தாயின் சகோதரி ..மணமகன் உள்ள    கனடா நா ட்டிற்கு அழைக்கவே  வந்தவர்,  மணமகனின் வீட்டிற்கும் உறவினரால் அழைத்து செல்ல படடார் , சென்றார் ....உறவுகளும் வந்திருந்தனர்....அதன் பின் அவர்களின் ...திருமண முயற்சியில் ...சிறு தடங்கல் ...    

மேற் குறிப்பிட்ட வசனத்தை வாசித்தபோதே புரிந்து கொண்டேன் / உங்களுக்கு தெரிந்தவர்தான் என்று.

வாழ்க்கையில், அனுபவத்தில் நடப்பவற்றை இப்படி அடிக்கடி பகிரலாமே / நாங்கள்  என்ன வாசிக்க மாட்டம் எண்டு அடம்பிடிப்பமா என்ன?

 

பதிவுக்கு நன்றி சகோதரி / ஆனால் தொடர்ந்தும் எழுதாவிட்டால் கண்டமேனிக்கு "iudfhcd ௯வ்ர ஹ்ய௯ ஹிஉவ்ர்ஹ்ரிஉவ்ஹ" என்று திட்டுவேன் இப்பவே சொல்லிப்புட்டன் ஆமா :grin:

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, நிலாமதி said:

மணமகள் தீவிரமாய்  சிந்தித்தாள் .ஒரு  வேளை மணமகன்  என்னை மறுத்திருந்தால் என் மனம் என்ன  பாடு பட்டிருக்கும் ..பெ ண்ணுக்கு ஒரு மனம் ஆணுக்கு வேறு மனமா  .?  ஆசை கள் நிராகரிக்க படும்போது ...மனம் வாடுகிறது ...எத்தனை யோ குறைபாடுள்ளவர்கள் வாழ  வில்லையா ....

இதே சிந்தனை இதே எண்ணம் எல்லோர் மனதிலும் ஊன்றிவிட்டால் எத்தனையோ குடும்பங்கள் சந்தோசமாக வாழும்.
நிலாமதி உங்கள் கதை நிதானித்து வாசிக்க தூண்டியது. நன்றி.tw_thumbsup:

உன்னைப்போல் பிறரை நேசி.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

வணக்கம் நிலாமதி 

மதுவால் எமது இளம் சமுதாயம் மிகவும் சீரழிந்து போகிறது.வேலைப் பழு கம்பனி பாட்டி என்று தொடங்கி பின்னர் அதிலிருந்து மீள இயலாமல் இருக்கின்றது. 

நீங்கள் எதை வைத்து கதையாக எழுதினீர்களோ தெரியாது.ஆனால் எமது சமுதாயத்தில் இன்று இது பாரிய பிரச்சனையாகவும் உள்ளது.

2 hours ago, ஜீவன் சிவா said:

"iudfhcd ௯வ்ர ஹ்ய௯ ஹிஉவ்ர்ஹ்ரிஉவ்ஹ" சொல்லிப்புட்டன் ஆமா :grin:


உங்க கவிதை நன்றாக இருக்கிறது.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

தொடர்ந்து எழுதுங்கள் நல்லதொரு ஆக்கம் நன்றிகள்

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

நல்ல ஒரு படிப்பினைக் கதை, நிலாக்கா!

நாலு தரம் பச்சை போட முயன்றும்....யாழ் பிச்சையாகக் கூடப் பச்சையைத் தருகுதில்லை!

இளைய தலைமுறை சுயமாகச்க் சிந்திப்பது....உற்சாகத்தைத் தருகின்றது!

நாளைக்கு...அனுமாரின் வாலுக்குப் பின்னால்....எல்லோரும் போகின்றார்களே என்று நினைத்துத் தானும் போகாது!

Share this post


Link to post
Share on other sites

நல்ல கதை அக்கா. இப்படியானவர்கள்  வாழ்வதால் தான் இன்னும் உலகம் உருள்கிறது.

Share this post


Link to post
Share on other sites

கருத்துப்   பகிர்ந்தவர்கள் விருப்பு வாக்கு இடடவர்கள் 
யாவருக்கும் என் நன்றி ..,, என்  ஆக்கங்களை  பதிய ஊக்கம் தந்தது  யாழ் களமே 

Share this post


Link to post
Share on other sites

அவளுக்கென்று ஒரு மனம் என்று தனித்துவப்பட்டுப்போகாமல் சமூக ஓட்டத்திற்கு இசைவாக வாழப்பழக்கபடுவது எல்லோருக்கும் இலகுவானதல்ல. சில தனிப்பட்டவிருப்புகளே பல தரப்பட்ட தடங்கல்களுக்கு இடமளித்துவிடுகிறது. விட்டுக் கொடுத்தல், ஏற்றுக்கொள்ளுதல் என்ற பலத்த மனப்போராட்டத்திற்குப்பின்னரே இந்தக் கதையின் நாயகி முடிவுகள் எடுத்திருப்பார். எதுவாகட்டும் கதையின் நாயகி புத்திசாலித்தனமாக முடிவெடுத்து சூழலுக்கு ஏற்ப பயணிக்கும் பக்குவம் பெற்றுள்ளார். புலம்பெயர்ந்த நாட்டில் வாழும் நம் இளையோர் மத்தியில் இத்தகைய மனப்பக்குவம் மிகவும் குறைவு அந்த வகையில் தன் குடும்ப சூழல் கருதியும் தன் எதிர்காலம் நோக்கிய வாழ்வு கருதியும் அப்பெண் எடுத்த முடிவை உற்சாகத்துடன் வரவேற்றே ஆகவேண்டும்.

 

குறை ஒன்றும் இல்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா குறை ஒன்றும் இல்லைக்கண்ணா.

நிலாமதியக்கா பாராட்டுகளும் வாழ்த்துக்களையும் உரைக்கும் தருணத்தில் சின்ன விண்ணப்பத்தையும் முன் வைக்கிறேன்

 

உண்மைச் சம்பவத்தை எழுதி இருக்கிறீர்கள் நிலாமதியக்கா உங்கள் எழுத்தின் வாயிலாக தெரிகிறது. கூடுமானவரைக்கும் உண்மைச்சம்பவங்களாக இருந்தாலும் எழுதும் போது கவனமாக இருக்கவும். விமர்சனம் என்னும் பெயரில் மற்றவர்கள் இடும் கருத்து சில சமயங்களில் கதையின் நாயகர்களைக் காயப்படுத்திவிடக்கூடும். கவனம் கொள்க. தொடர்ந்தும் எழுத்துப்பயணிப்பில் அடுத்த கட்டத்திற்கு நகருங்கள். 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
யாழுக்கு திருப்பி வந்து எழுதத் தொடங்கின நிலா அக்காவுக்கு வாழ்த்துக்கள்.
கல்யாணம் கட்டின பிற்கு ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து கொண்டு  விட்டுக் கொடுத்து வாழ்வது என்பது வேறு,கல்யாணம் கட்ட முதல் கொம்பிரமைஸ் செய்து கொண்டு கட்டுபவர்களுக்கு எதிர் காலத்தில் பிரச்சனை வரக் கூடும்...கொம்பிரமைஸ் செய்து கொண்டு கட்டுபவர்கள் பெரும்பாலும் பெண்கள் தான் ஏன் ஆண்கள அப்படிக் கட்டுவதில்லை?
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

நல்ல கதை அக்கா

Share this post


Link to post
Share on other sites

அனுபவங்களை  கதையாக்கும் பாட்டிக்கு நன்றிகளும்  பாராட்டுக்களும்...

தொடருங்கள்  பாட்டியம்மா..

என்னிடமும்சில  அனுபவக்கதைகளுண்டு

பிடி கொடுக்காமல்எழுதணும்

பார்க்கலாம்

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

யாழ் இணையத்தில் அறிவித்தல் விளம்பரங்களை இணைத்துக் கொள்வதன் மூலம் தாயக மக்களின் நல்வாழ்வுக்கு உதவிடலாம்.
விபரங்களிற்கு


 • Topics

 • Posts

  • அமெரிக்க அரசிடமும், மக்களிடமும் தன் நாட்டின் மீது ஏற்பட்டுள்ள அவப்பெயரை நீக்கி, உயர்வான எண்ணத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக  அமெரிக்காவை சேர்ந்த நிறுவனத்தை பாகிஸ்தான் பணம் கொடுத்து ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது.அமெரிக்க அதிபராக டிரம்ப் கடந்த 2017ம் ஆண்டு பதவியேற்ற பின், பாகிஸ்தான் உடனான உறவில் விரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது. தீவிரவாதத்தை கட்டுப்படுத்த தவறியதாகவும் அமெரிக்காவுக்கு துரோகம் இழைத்து விட்டதாகவும் பாகிஸ்தான் மீது அதிபர் டிரம்ப் குற்றம்சாட்டி வருகிறார். இதனால், பாகிஸ்தானுக்கு அளிக்கப்பட்டு வந்த பல்லாயிரம் கோடி நிதியுதவியை கடந்த 2018 ஜனவரி முதல் நிறுத்தி விட்டார். இதனால், பாகிஸ்தானுக்கு பெரும் நிதி நெருக்கடி ஏற்பட்டுள்ளது.இந்நிலையில், 3 நாள் அரசு முறைப் பயணமாக அமெரிக்கா வரும் பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான்கான், வெள்ளை மாளிகையில் உள்ள ஓவல் அலுவலகத்தில் அதிபர் டிரம்ப்பை நாளை சந்திக்க இருக்கிறார். டிரம்ப் பதவியேற்று ஏறக்குறைய 4 ஆண்டுகள் முடியும் நிலையில், தற்போதுதான் பாகிஸ்தான் பிரதமரை சந்திக்க உள்ளார். இந்நிலையில், அமெரிக்க அரசிடமும், அதன் மக்களிடமும் தனது நாட்டை பற்றி ஏற்பட்டுள்ள தவறான எண்ணத்தை மாற்றவும், இவர்களிடம் தனது நட்டை  பற்றி உயர்வான எண்ணத்தை ஏற்படுத்தவும் ‘ஹாலண்ட் அண்ட் நைட்’ என்ற அமெரிக்க நிறுவனத்தின் உதவியை பாகிஸ்தான் நாடியுள்ளது. இது தொடர்பாக, இந்த நிறுவனத்தின் ஆலோசகர் ரெய்னால்ட்சுடன் பாகிஸ்தான் வெளியுறவு அமைச்சர் முகமது குரேஷி பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, ஒப்பந்தம் ஒன்றை கையெழுத்திட்டு இருக்கிறார். இந்த ‘ஜால்ரா’ வேலையை செய்வதற்காக, அந்த நிறுவனத்துக்கு பாகிஸ்தான் அரசு கோடிக்கணக்கில் பணம் கொடுத்துள்ளது.இது தொடர்பாக குரேஷி கூறுகையில், ``ஹாலண்ட் அண்ட் நைட் நிறுவனம் பாகிஸ்தான் தூதரகத்துடன் இணைந்து செயல்பட்டு, அமெரிக்கா மீது பாகிஸ்தான் வைத்திருக்கும் நல்லெண்ணத்தை திறம்பட எடுத்துரைக்கும்,’’ என்றார். இந்த நிறுவனத்தின் ஆலோசகர் ரெய்னால்ட்ஸ், நியூயார்க் நகரத்தின் முன்னாள் காங்கிரஸ் எம்பி.யாக இருந்தவர். அவர் கூறுகையில், ``எங்கள் நிறுவனத்தின் மீது முழு நம்பிக்கை வைத்து, இந்த பொறுப்பை ஒப்படைத்த பாகிஸ்தானுக்கு நன்றி தெரிவிக்கிறேன். பாகிஸ்தான்-அமெரிக்கா இடையிலான இருதரப்பு உறவு, புரிந்துணர்வு தொடர்பாக வலுவான நம்பிக்கையை உருவாக்கும் முயற்சிகளில் எங்கள் நிறுவனம் செயல்படும்,’’ என்று கூறினார்.சவுதி இளவரசர் உதவி:அமெரிக்க அதிபராக டிரம்ப் பதவி ஏற்றதில் இருந்தே அமெரிக்கா - பாகிஸ்தான் உறவு பாதித்துள்ளது. இந்த உறவை சீராக்கும் முயற்சியில் பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான் கான் ஈடுபட்டுள்ளார். இதற்கு, சவுதி இளவரசர் முகமது பின் சல்மானும் உதவி வருகிறார். டிரம்பின் மருமகன் ஜரேட் குஷ்னருடன் சல்மான் நெருங்கிய நட்பு வைத்துள்ளார். அவர் மூலமாகதான், டிரம்ப் - இம்ரான் சந்திப்புக்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. தூதர் இல்லத்தில் தங்கல்:பாகிஸ்தான் கடும் நிதி நெருக்கடியில் சிக்கியுள்ளதால், தனது நாட்டில் பல்வேறு செலவுகளை குறைப்பதற்கான சிக்கன நடவடிக்கைகளை இம்ரான் எடுத்துள்ளார். தனது அமெரிக்க பயணத்திலும் இதை அவர் பின்பற்றுகிறார். அமெரிக்காவில் அவர் நட்சத்திர ஓட்டலில் தங்கவில்லை. பாகிஸ்தான் தூதரின் இல்லத்திலேயே தங்குகிறார்.    http://www.dinakaran.com/News_Detail.asp?Nid=511798
  • அமெரிக்காவுக்கு எதிராக இந்தியாவுடன் ‘கூட்டு’ சீனா திடீர் முடிவு சீனாவின் ஏற்றுமதி அதிகரித்து வர்த்தக பற்றாக்குறை 539 பில்லியன் டாலர் அளவுக்கும் அதிகமாக சென்றுவிட்டது, இதனால் ஏற்றுமதியை குறைத்து இறக்குமதியை அதிகரிக்குமாறு சீனாவுக்கு அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் கோரிக்கை விடுத்தார். ஆனால், இதை சீனா பொருட்படுத்ததால், சீனாவின பொருட்களுக்கு இறக்குமதி வரியை அதிகரித்தார். இதையடுத்து, இரு நாடுகளுக்கும் இடையே வர்த்தகப் போர் மூண்டது. இந்நிலையில், இந்தியாவுடன் வர்த்தக உறவை மேம்படுத்திக் கொள்ள சீனா முயற்சி மேற்கொண்டுள்ளது. இந்தியாவில் இருந்து சீனாவுக்கு இறக்குமதி சமீபத்தில் 15 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது.  இந்தியாவில் இருந்து சீனாவுக்கு வேளாண்மை பொருட்களின் ஏற்றுமதி கடந்த ஆண்டில் இரண்டு மடங்காக அதிகரித்துள்ளது. இந்த ஆண்டின் முதல் பாதி வரையிலான புள்ளிவிவரத்தை  பார்த்தால், சீனாவுடனான இந்தியாவின் வர்த்தக பற்றாக்குறை 5 சதவீதம் குறைந்துள்ளது.  தொடர் பேச்சுவார்த்தைகள் மூலம் இரு நாடுகளுக்கு இடையிலான வர்த்தக பற்றாக்குறையை படிப்படியாக குறைத்து, சமநிலைக்கு கொண்டு வர முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது என்றும் சீன அதிகாரி தெரிவித்தார்.இறக்குமதி பொருட்களுக்கு அதிக அளவில் வரி விதித்து அமெரிக்காவின் முதல் கொள்கையை மற்றவர்கள் மீது திணிக்கும் அதிபர் டொனால்டு டிரமப்பின் கொள்கைக்கு எதிராக போராட வேண்டும். இந்த வர்த்தக போரில் இந்தியாவும் எங்களுடன் இணைந்து போராட வேண்டும் என்று அந்த சீன அதிகாரி தெரிவித்தார். சீனாவுடன் வர்த்தக பற்றாக்குறை 539 பில்லியன் டாலர் அளவுக்கும் மேல் சென்றதால், சீனாவில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் பொருட்களுக்கு 25 சதவீதம் வரையில் வரி விதித்து அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் உத்தரவிட்டார். இதனால், இரு நாடுகளுக்கும் இடையே வர்த்தகப் போர் மூண்டது. அதேபோல், முன்னுரிமை வர்த்தக அந்தஸ்து அளிக்கப்பட்ட நாடுகள் பட்டியலில் இருந்து இந்தியாவை நீக்கி உத்தரவிட்டார். இதனால் இந்தியாவுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டது. அதாவது, 5.6 பில்லியன் டாலர் அளவுக்கு வரி இல்லாமல் இந்தியாவில் இருந்து அமெரிக்காவுக்கு பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்ய அனுமதிக்கப்பட்டு இரு்ந்தது. அந்த அனுமதி ரத்து செய்யப்பட்டது. இதை ஒரு வாய்ப்பாக பயன்படுத்தி இந்தியாவுடன் சீனா நெருங்கி வருகிறது என்று வர்த்தத் துறை வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன. http://www.dinakaran.com/News_Detail.asp?Nid=511799
  • எட்டு அணிகள் இடையிலான 4-வது தமிழ்நாடு பிரிமீயர் லீக் 20 ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டி வரும் 19-ம் தேதி தொடங்குகிறது. சேப்பாக் சூப்பர் கில்லீஸ் அணியின் உரிமையாளர் பா.சிவந்தி ஆதித்தன், டி.என்.பி.எல். போட்டியின் மூலம் இளம் வீரர்களின் திறமை மேம்பட்டு வருகிறது. மலிங்கா போல் பந்து வீசும் வீரரை நாங்கள் எங்கள் அணிக்கு எடுத்துள்ளோம். அவரது பெயர் பெரியசாமி. 2-வது டிவிசன் போட்டிகளில் விளையாடி வரும் அவரை பற்றி நீங்கள் அறிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை. பயிற்சியின் போது அவர் பந்து வீசிய விதத்தை கண்டு ஆச்சரியப்பட்டு போனேன். இந்த வாய்ப்பை அவர் பயன்படுத்திக் கொள்வார் என்று நம்புகிறேன். டி.என்.பி.எல். கிரிக்கெட்டில் கிராமப்புற மாணவர்களுக்கு வாய்ப்பு அளிப்பது குறித்து கேட்கிறீர்கள். எங்கள் அணிக்கு தேர்வாகியுள்ள ஜெபசெல்வின், ஆனந்த், சந்தானசேகர் ஆகியோர் கிராமப்புறத்தை சேர்ந்தவர்கள் தான். எங்கிருந்து வருகிறார்கள் என்பது பிரச்சினை இல்லை. கிரிக்கெட் நன்றாக ஆடினால் வாய்ப்பு கிடைக்கும் என குறிப்பிட்டார்.     டிஎன்பிஎல் டி20 லீக் ஆட்டம் பரபரப்பான சூப்பர் ஓவரில் திருச்சியை வீழ்த்தியது காரைக்குடி: கேப்டன் அனிருதா அசத்தல் ரூபி திருச்சி வாரியர்ஸ் அணியுடனான டிஎன்பிஎல் டி20 லீக் ஆட்டத்தின் பரபரப்பான சூப்பர் ஓவரில், ஐட்ரீம் காரைக்குடி காளை அணி கேப்டன் அனிருதா காந்த் அடுத்தடுத்து 2 சிக்சர் விளாசி வெற்றியை வசப்படுத்தினார்.என்பிஆர் கல்லூரி மைதானத்தில் நேற்று நடந்த இப்போட்டியில், டாசில் வென்ற திருச்சி வாரியர்ஸ் அணி முதலில் பந்துவீசியது. ஆதித்யா, அனிருதா இருவரும் காரைக்குடி இன்னிங்சை தொடங்கினர். ஆதித்யா 1 ரன் மட்டுமே எடுத்து விக்னேஷ் பந்துவீச்சில் அவரிடமே கேட்ச் கொடுத்து வெளியேறினார். அடுத்து வந்த சூரியபிரகாஷ் 12 ரன்னில் பெவிலியன் திரும்பினார். ஆர்.னிவாசன் பொறுப்புடன் கம்பெனி கொடுக்க, அதிரடியாக விளையாடிய அனிருதா 32 பந்தில் அரை சதம் அடித்தார். அவர் 58 ரன் (36 பந்து, 7 பவுண்டரி, 3 சிக்சர்) விளாசி சாய் கிஷோர் பந்துவீச்சில் கிளீன் போல்டானார். பாப்னா 30, ஷாஜகான் 1 ரன்னில் விக்கெட்டை இழந்தனர். கடைசி கட்டத்தில் ராஜ்குமார் 3 சிக்சர்களைப் பறக்கவிட்டு மிரட்டினார்.காரைக்குடி காளை அணி 20 ஓவர் முடிவில் 5 விக்கெட் இழப்புக்கு 171 ரன் குவித்தது. னிவாசன் 37 ரன் (32 பந்து, 1 பவுண்டரி, 2 சிக்சர்), ராஜ்குமார் 28 ரன்னுடன் (13 பந்து, 1 பவுண்டரி, 3 சிக்சர்) ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தனர். திருச்சி வாரியர்ஸ் பந்துவீச்சில் சரவண் குமார் 3, விக்னேஷ், சாய் கிஷோர் தலா 1 விக்கெட் வீழ்த்தினர். இதைத் தொடர்ந்து, 172 ரன் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் திருச்சி அணி களமிறங்கியது. அரவிந்த், முரளி விஜய் இருவரும் துரத்தலை தொடங்கினர். அரவிந்த் 13 ரன், ஆதித்யா பரூவா 16 ரன் எடுத்து ஆட்டமிழந்தனர். மாருதி ராகவ் 22 ரன் எடுத்து லஷ்மண் பந்துவீச்சில் அவரிடமே கேட்ச் கொடுத்து வெளியேறினார்.ஒரு முனையில் விக்கெட் சரிந்தாலும், உறுதியுடன் போராடிய முரளி விஜய் அரை சதம் அடித்தார். விஜய் - கணபதி ஜோடி 4வது விக்கெட்டு 77 ரன் சேர்த்தது. முரளி விஜய் 81 ரன் (56 பந்து, 7 பவுண்டரி, 3 சிக்சர்), கணபதி 21 ரன் (17 பந்து, 2 பவுண்டரி) விளாசி அடுத்தடுத்து ஆட்டமிழந்தது திருச்சி அணிக்கு பின்னடைவை கொடுத்தது.கடைசி 8 பந்தில் 16 ரன் தேவைப்பட்டதால் ஆட்டம் பரபரப்பானது. 20 ஓவர் முடிவில் திருச்சி அணியும் 5 விக்கெட் இழப்புக்கு 171 ரன் எடுக்க, போட்டி சரிசமனில் முடிந்தது (டை). மணி பாரதி 7 ரன், கேப்டன் சாய் கிஷோர் 7 ரன்னுடன் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தனர். இதையடுத்து, வெற்றியாளரை தீர்மானிக்க சூப்பர் ஓவர் கடைப்பிடிக்கப்பட்டது. இதில் முதலில் விளையாடிய திருச்சி அணி 6 பந்தில் 2 விக்கெட் இழப்புக்கு 11 ரன் எடுத்தது. இதைத் தொடர்ந்து, 6 பந்தில் 12 ரன் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் காரைக்குடி காளை களமிறங்கியது. சாய் கிஷோர் வீசிய ஓவரின் 3வது மற்றும் 4வது பந்தை இமாலய சிக்சர்களாக விளாசிய அனிருதா வெற்றியை வசப்படுத்தினார். ஆட்ட நாயகன் விருதையும் அவர் தட்டிச் சென்றார்.  http://www.dinakaran.com/News_Detail.asp?Nid=511805
  • ஒரு நாள் சிங்கப்பூர் இலங்கையை பார்த்து வியந்தார்கள். இன்று, உலகமே சிங்கையூரை பார்த்து வியக்கின்றது! உலகின் மிகவும் வளம் படைத்த நாடுகளில் ஒன்று வெனிசுவேலா. இன்று கடன், பிழையான வழி நடத்தல் என்பன காரணமாக மிகவும் வறுமை நாடாக மாறியுள்ளது. சிம்பாவே இன்னொரு உதாரணம். இலங்கை எந்தப்பாதையில் செல்கின்றது என்பது தெளிவு. 
  • "ஆனால் என்றோ ஒருநாள் உங்களுக்கும் பெளத்த சிங்களப் பேரினவாதம் சுடுநீர் வீசும். அப்போது அது சுடுநீரோ அல்லது கொதிக்க வைத்த மனிதக் கழிவு நீரோ என்ற கேள்வி எழும். இது நிச்சயம் நடக்கும். இதுவே இயற்கையின் நியதி."  ஒருவேளை சூடு சுரணை இல்லாததரவர்களுக்கு  இப்படி நடந்தாலும் உணரும் சக்தி இருக்காதோ ?