நவீனன்

முதன்முறையாக யாழ் மண்ணில் உருவாகும் பிரம்மாண்டமான நெடுந்தொடர்!

Recommended Posts

யாழ் மண்ணில் தொடர் எடுக்கிறார்கள்.

"மது வீட்டுக்கும் நாட்டுக்கும் கேடு" என்று ஒரு வரியை மது சம்பந்தமான காட்சிகள் வரும் போது போட வேண்டும் என்ற அறிவு கூட இல்லாமலா தொடர் எடுக்கிறார்கள்.

Share this post


Link to post
Share on other sites
நல்லதொரு முயற்சி...வரவேற்க்க வேண்டியது  எமது கடமை. சின்ன சிறுமிகள் உடபட பெரும்பாலானோர் நல்ல நடித்திருக்கினம்..தொடரை முடிக்க வேண்டும் என்பதற்காக அவசரப்பட்டு முடிக்கினம் என்று நினைக்கிறேன்

.ஊரையும்,வீடுகளையும் பார்க்க ஆசையாய் உள்ளது...அங்குள்ளவர்கள் கொடுத்து வைத்தவர்கள்
இணைப்புக்கு நன்றி நவீனன்.:101_point_up:..உங்கள் இணைப்பை பார்த்து தான் நானும் பார்க்கத் தொடங்கினேன் .
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now