யாழ் இணையத்தில் அறிவித்தல் விளம்பரங்களை இணைத்துக் கொள்வதன் மூலம் தாயக மக்களின் நல்வாழ்வுக்கு உதவிடலாம்.
விபரங்களிற்கு
Sign in to follow this  
colomban

யாழ் களவிதி   தொடர்பாகமேலதிக விளக்கம் தேவை

Recommended Posts

அன்பின் நியானி ஐயா, 

வணக்கம்

பின்வரும் யாழ் களவிதி     தொடர்பாக

மேலதிக விளக்கம் தருவீர்களா?

 

  • செய்திகள் நம்பகத்தன்மை வாய்ந்த செய்தித் தளங்களில் இருந்து இணைக்கப்படல் வேண்டும்.
  •  
  • ஒரு செய்திதளம் எப்படி நம்பகத்தன்மை வாய்ந்தது என அறிந்து கொள்வது? அதிகளவு மக்கள் பார்வையிடுவதனாலா? அல்லது ஒரு குறித்ததளம் மக்கள் மத்தியில் பிரபல்யம்/செல்வாக்கு பெற்றுள்ளதினாலா? ஒர் செய்திதளம் எவ்வாறு நம்பகத்தன்மை வாய்ந்தது என வரையரை செய்ய முடியும்? அதன் அளவுகோல்கள் /பண்புகள் என்ன?

          யாழ் இணையத்தின் கறுப்புப் பட்டியலில் உள்ள இணையத்தளங்களில் இருந்து செய்திகளை இணைப்பது தவிர்க்கப்படல் வேண்டும்.

கறுப்புப்பட்டியலில் இருக்கும் தளங்களில் உள்ள செய்திகளை google செய்யும்போது, இதே செய்தி கறுப்புபட்டியலில் இல்லாதத தளங்களிலும் பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கும். அவற்றை இங்கு இணைக்கலாமா?

  • செய்திகளின் உண்மைத்தன்மை முடிந்தளவு உறுதிப்படுத்தப்பட்டு இணைக்கப்படுதல் வேண்டும்.

செய்திகளை எவ்வாறு உறுதிப்படுத்தலாம்? (confirmation) பல இணையங்களில் குறிப்பிட்ட ஒரு செய்தி பிரசுரிக்கப்ப்ட்டிருந்தால் அது உண்மைத்தன்மை உள்ளது என எடுக்கலாமா? மேலும் உண்மைதன்மை / நம்பகத்தன்மை இரண்டும் ஒன்றா? (genuineness / authenticity / trustworthiness) 

நன்றி

யாழ்வாசகன் 
கொழும்பான்

Edited by colomban
word added

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

யாழ் இணையத்தில் அறிவித்தல் விளம்பரங்களை இணைத்துக் கொள்வதன் மூலம் தாயக மக்களின் நல்வாழ்வுக்கு உதவிடலாம்.
விபரங்களிற்கு