இணையவன்

நிழலியின் மாமியார் காலமானார்

Recommended Posts

யாழிணைய கருத்துக்களப் பொறுப்பாளர் நிழலியின் மாமியார் காலமானார்.
நிழலியினதும் அவரது குடும்பத்தாரினதும் துயரில் யாழ் நாமும் பங்குகொள்கிறோம்.

மேலதிக விபரங்கள் பின்பு தரப்படும்.

Share this post


Link to post
Share on other sites

நிழலி குடும்பத்தாருக்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள்.

Share this post


Link to post
Share on other sites

அன்னாரின் ஆத்மா சாந்தியடையட்டும்.......!

நிழலிக்கும் அவரது குடும்பத்தினருக்கும்  ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள்....!

Share this post


Link to post
Share on other sites

அன்னாரின் ஆத்மா சாந்தியடையட்டும்.......!

நிழலிக்கும் அவரது குடும்பத்தினருக்கும்  ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள்....!

Share this post


Link to post
Share on other sites

அன்னாரின் ஆத்மா சாந்தியடையட்டும. 

ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள்....!

Share this post


Link to post
Share on other sites

நிழலி குடும்பத்தினருக்கு ஆழ்ந்த இரங்கல்கள். கவிதாவின் அம்மாவுடைய ஆத்மா சாந்தியடைய பிரார்த்திக்கிறேன்.

Share this post


Link to post
Share on other sites

நிழலிக்கும் அவரது குடும்பத்தினருக்கும்  ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள்

அன்னாரின் ஆத்மா சாந்தியடையட்டும்.......!

Share this post


Link to post
Share on other sites

நிழலி குடும்பத்தாருக்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள்.

அன்னாரின் ஆத்மா சாந்தியடைய பிரார்த்திக்கிறேன்.

Share this post


Link to post
Share on other sites

நிழலி குடும்பத்தினருக்கு எம் ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள். அன்னையின் ஈடுசெய்ய முடியாத இழப்பினால் துயருற்றிருக்கும் கவிதாவுக்கு ஆறுதல் சொல்ல வார்த்தைகள் இல்லை. ஆன்ம சாந்திக்காகப் பிராத்திக்கின்றோம்.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

நிழலிக்கும் அவரது குடும்பத்தினருக்கும்  ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள்....!அன்னாரின் ஆத்மா சாந்தியடையட்டும்.......!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

தாயாரின் இழப்பினால் துயருற்றிருக்கும் நிழலியின் துணைவியாருக்கும், நிழலி குடும்பத்தினருக்கும் ஆழ்ந்த இரங்கல்களைத் தெரிவித்துக்கொள்கின்றேன்.

Share this post


Link to post
Share on other sites

அன்னாரின் ஆத்மா சாந்தியடைய எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டுகின்றேன்.
அன்னையின் பிரிவால் துயருற்றிருக்கும் நிழலியின் துணைவியாருக்கும் அவர் குடும்பத்தினர்க்கும் ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்துக்கொள்கின்றேன்.

Share this post


Link to post
Share on other sites

நிழலிக்கும், கவிதாவுக்கும், குடும்பத்தினருக்கும் எனது ஆழ்ந்த அஞ்சலிகள்!

அன்னாரின் ஆத்மா சாந்தியடைய அந்த எல்லாம் வல்லவனை இறைஞ்சுகின்றேன்!

Share this post


Link to post
Share on other sites

தாயாரின் இழப்பினால் துயருற்றிருக்கும் நிழலியின் துணைவியாருக்கும், நிழலி குடும்பத்தினருக்கும் ஆழ்ந்த இரங்கல்களைத் தெரிவித்துக்கொள்கின்றேன்.

Share this post


Link to post
Share on other sites

நிழலி குடும்பத்தாருக்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள்.

Share this post


Link to post
Share on other sites

நிழலி குடும்பத்தாருக்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள்.

Share this post


Link to post
Share on other sites

நிழலிக்கும்,  அவரது குடும்பத்தினருக்கும்  ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள்.
அன்னாரின் ஆத்மா சாந்திக்காக... பிரார்த்திக்கின்றோம். 

Share this post


Link to post
Share on other sites

நிழலிக்கும்,  அவரது குடும்பத்தினருக்கும் ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள்.!

அன்னாரின் ஆத்மா சாந்தியடைய இறைவனை வேண்டுகிறோம்.!!

 

  Bildergebnis für தீபம்

Share this post


Link to post
Share on other sites

அன்னாரின் ஆத்மா சாந்தியடைய எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டுகின்றேன்.
அன்னையின் பிரிவால் துயருற்றிருக்கும் நிழலியின் துணைவியாருக்கும் அவர் குடும்பத்தினர்க்கும் ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்துக்கொள்கின்றேன்.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now