யாழ் இணையத்தில் அறிவித்தல் விளம்பரங்களை இணைத்துக் கொள்வதன் மூலம் தாயக மக்களின் நல்வாழ்வுக்கு உதவிடலாம்.
விபரங்களிற்கு
Sign in to follow this  
நவீனன்

'சுன்னத்து' செய்துகொள்ளும் தமிழர்கள்

Recommended Posts

'சுன்னத்து' செய்துகொள்ளும் தமிழர்கள்

 •  
 
 

ஆண் உறுப்பில் முன் பாகத்தில் உள்ள தோல் பகுதியை வெட்டிக்கொள்ளும் முக்கியமான ஒரு மதக்கடமையை இஸ்லாமியர்கள் மேற்கொள்ளுகின்றார்கள்.

யூதர்களும்; செய்கின்றார்கள்.

இது அனைவரும் அறிந்த ஒன்று.

ஆனால், இந்தச் செயலை தமிழர்களில் ஒரு பிரிவினரும் செய்துவருகின்றார்கள் என்பதுதான் இங்கு ஆச்சரியமான ஒரு விடயம்.

625.0.560.350.390.830.053.800.670.160.91.jpg

இஸ்லாமியர்கள் அவ்வாறு வெட்டிக்கொள்வதை அவர்களது மரபில் 'கத்னா', 'சுன்னத்' என்று அழைப்பார்கள்.

யூதர்கள் அவ்வாறு செய்துகொள்வது 'விருத்தசேதனம்;'( BRIT MILAH’) என்று அழைக்கப்படுகின்றது.

இந்த விருத்தசேதனத்தை தமிழர்களின் ஒரு பிரிவினர் 'கவரடைப்பு' என்ற பெயரில் மேற்கொண்டு வருவது, பலருக்கு ஒரு புதிய செய்தியாக இருக்கலாம்.

625.0.560.350.390.830.053.800.670.160.91.jpg

தமிழர்கள் மேற்கொண்டு வருகின்ற இந்த விருத்த சேதனம் அல்லது 'கவரடைப்பு' பற்றிப் பார்ப்பதற்கு முன்னால், 'கத்னா', 'சுன்னத்', 'விருத்தசேதனம்' பற்றிய வரலாற்று மற்றும் மருத்துவ ரீதியிலான உண்மைகளைப் பார்த்துவிடுவது நல்லது என்று நினைக்கின்றேன்.

யூதர்கள், கிருஸ்துவர்கள், முஸ்லிம்கள் ஆகிய மூன்று சமயத்தவருக்கும் பொதுவான 'முப்பாட்டனார்' என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஆபிரகாம் (இப்ராஹீம் அலை) அவர்களது முன்னுதாரணத்தைப் பின்பற்றியே இன்றுவரை விருத்தசேதனம் செய்துகொள்வது யூதர்களுக்கும், ஆதிகாலக் கிறிஸ்தவர்களுக்கும், இஸ்லாமியர்களுக்கும் வழக்கில் இருந்து வருகின்றது.

625.0.560.350.390.830.053.800.670.160.91.jpg

வேதாகமத்தில்..

வேதாகமத்தின் பழைய ஏற்பாடு, விருத்தசேதனம் செய்துகொள்வதை கடவுளுடனான யூதர்களின் ஒரு உடன்படிக்கையாகவே சொல்கிறது. (ஆதியாகமம் 17:10-14)

17:10. எனக்கும் உங்களுக்கும், உனக்குப் பின்வரும் உன் சந்ததிக்கும் நடுவே உண்டாகிறதும்> நீங்கள் கைக்கொள்ள வேண்டியதுமான என் உடன்படிக்கை என்னவென்றால்> உங்களுக்குள் பிறக்கும் சகல ஆண்பிள்ளைகளும் விருத்தசேதனம் பண்ணப்படவேண்டும்.

17:11. உங்கள் நுனித்தோலின் மாம்சத்தை விருத்தசேதனம் பண்ணக் கடவீர்கள்; அது எனக்கும் உங்களுக்குமுள்ள உடன்படிக்கைக்கு அடையாளமாயிருக்கும்.

17:12. உங்களில் தலைமுறை தலைமுறையாகப் பிறக்கும் ஆண்பிள்ளைகளெல்லாம் எட்டாம் நாளிலே விருத்தசேதனம் பண்ணப்படவேண்டும்;. வீட்டிலே பிறந்த பிள்ளையும் உன் வித்தல்லாத அந்நியனிடத்தில் பணத்திற்குக் கொள்ளப்பட்ட எந்தப் பிள்ளையும், அப்படியே விருத்தசேதனம் பண்ணப்பட வேண்டும்.

17:13. உன் வீட்டிலே பிறந்த பிள்ளையும், உன் பணத்திற்குக் கொள்ளப் பட்டவனும்> விருத்தசேதனம் பண்ணப்படவேண்டியது அவசியம்; இப்படி என் உடன்படிக்கை உங்கள் மாம்சத்திலே நித்திய உடன்படிக்கையாக இருக்கக்கடவது.

17:14. நுனித்தோலின் மாம்சம் விருத்தசேதனம் பண்ணப்படாதிருக்கிற நுனித்தோலுள்ள ஆண்பிள்ளையிருந்தால், அந்த ஆத்துமா என் உடன்படிக்கையை மீறினபடியால், தன் ஜனத்தில் இராதபடிக்கு அறுப்புண்டு போவான்.

- இவ்வாறு கடவுள் யூதர்களுடன் உடன்படிக்கை செய்துகொண்டதாக கிறிஸ்தவர்களின் பைபிளிலும், யூதர்களின் தோராவிலும் கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

யூதர்கள் இன்றைக்கும் அதனை பின்பற்றியே விருத்தசேதனத்தை ‘BRIT MILAH’ – Covenant of Circumcision என்று அழைக்கிறார்கள்.!

625.0.560.350.390.830.053.800.670.160.91.jpg

இயேசுவுக்கு செய்யப்பட்ட விருத்தசேதனம்

இயேசுக் கிறிஸ்துவின் விருத்தசேதனம் என்பது லூக்கா நற்செய்தியின்படி இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்வில் நடந்த ஒரு நிகழ்வு என்று பைபிளில் கூறப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி இயேசு பிறந்த எட்டாம் நாள் தூய்மைச் சடங்கை நிறைவேற்றி அவருக்கு விருத்தசேதனம் செய்து அவரை ஆண்டவருக்கு அர்ப்பணிக்க அவரின் பெற்றோர் எருசலேமுக்கு அவரை கொண்டு சென்றார்கள். அந்த நாளிலேயே அவருக்கு இயேசு என்னும் பெயரும் இடப்பட்டது என்று பைபிளில் கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

இயேசு கிறிஸ்துவிற்கு முன்னால் யூதர்கள் மத்தியிலும் இன்றைய கிறிஸ்துவ மதத்தின் ஸ்தாபகர் பவுலுக்கு முன்னால் இயேசுவின் காலத்திலும் விருத்தசேதனம் என்பது இறைவனோடு கொண்ட உடன்படிக்கையாகவும் தூய்மைக்கான அடையாளமாகவும் இருந்து வந்தது. பவுல் அடிகள், தான் ஸ்தாபித்த கிறிஸ்துவ மதத்தை யூத சனங்களை தாண்டி மற்றவர்களிடமும் பரப்ப எண்ணம் கொண்டார். அதற்கு விருத்தசேதனம் ஒரு தடையாக இருக்கக்கூடாது என்று கருதி, விருத்தசேதன நியமத்தை தளர்த்திக் கொண்டார் என்பதை பவுலும் மற்றவர்களும் எழுதின நிருபங்களில் காண முடிகிறது.

இஸ்லாத்தில் சுன்னத்..

நபி(ஸல்) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதராக ஆவதற்கு முன்பே மக்கத்து குறைஷியரும் மதீனா பகுதிகளில் குடியேறி வாழ்ந்துவந்த யூதர்களும் விருத்த சேதனம் செய்துகொள்ளும் வழக்கமுடையோராக இருந்துள்ளனர் என்பதை வரலாற்று நூல்கள் வாயிலாக அறிய முடிகிறது.

(இறைத்தூதர்) இப்ராஹீம் (அலை) அவர்கள் 80 வயதிற்குப் பிறகு விருத்தசேதனம் செய்துகொண்டார்கள். அவர்கள் 'கதூம்' (எனும் கூரிய ஆயுதத்தின்) மூலமாக விருத்தசேதனம் செய்துகொண்டார்கள்..!' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.

பிற்காலத்தில் முஹம்மது நபி (ஸல்)அவர்கள் இஸ்லாத்தை போதித்த பொழுது பாட்டனார் இப்ராஹீம் (அலை) அவர்களது வழிமுறையான விருத்தசேதனத்தையும் வலியுறுத்தினார்கள்.

அந்தப் போதனைகள் மற்றும் மரபுகளின்படி இற்றை வரைக்கும் முஸ்லிம்கள் முழுக்க முழுக்க விருத்தசேதன முறையைக் கடுமையாகக் கடைப்பிடித்து வருகின்றார்கள்.

விருத்தசேதனக் கலாச்சாரம்;;..

'மதக்கடமை என்ற முறையில் மட்டுமல்லாமல் கலாச்சார முறையிலும் சில இடங்களில் விருத்தசேதனம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது.

குறிப்பாக நைஜீரியாவில் உள்ள சில குழுக்கள், அர்கம்லேண்ட், ஆஸ்திரேலியாவின் மத்திய மற்றும் மேற்கு பாலைவனங்களில் உள்ள பழங்குடிகள் ஆகியோரிடமும் விருத்தசேதன பழக்கம் உள்ளது.

மேலும் பசிபிக் தீவுக் கூட்டங்களான பிஜி, வனுவாட்டு, பெந்தேகொசுடு தீவுகள் மற்றும் பாலினேசியன் தீவுகளான சமோவா, தொங்கா, குவாம், வடக்கு மரியானா தீவுகள், நியுவே> திகோபியா ஆகியவற்றில் உள்ள மக்களாலும் விருத்தசேதனம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது.

ஆணிலிருந்து பெண் தன்மையை நீக்கும் சடங்காக விருத்தசேதனம், மேற்கு ஆப்பிரிக்க தோகன் போன்ற மக்களால் கருதப்படுகிறது.

மருத்துவ பார்வையில் விருத்தசேதனம்..

மதக்கடமைகள், பாரம்பரியப் பழக்கவழக்கங்கள்; உடன்படிக்கை போன்ற காரணங்களுக்காக மேற்கொள்ளப்படுகின்ற ஒரு விடயமாக இந்த விருத்தசேதனம் பார்க்கப்பட்டாலும் கூட> மருத்துவ மற்றும் வாழ்வில் ரீதியாக இந்த விருத்தசேதனம் மிகவும் பலனுள்ள ஒரு நடவடிக்கை என்றே ஆய்வாளர்களால் கூறப்படுகின்றது.

மருத்துவ அறிவியல் என்றால் என்னவென்றே அறிந்திராத இன்றைக்கு சுமார் 3000 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய யூதர்கள் மற்றும் 1300 வருடங்களுக்கு முந்திய முஸ்லீம்கள் விருத்தசேதனம், கத்னா, எனப்படும் ஆண் உறுப்பின் முன்தோலை நீக்கும் முறையை கையாண்டு வருகின்றார்கள்.

இன்று மருத்துவ அறிவியல் அபரிமிதமான வளர்ச்சி கண்டபோது, உலகிலே குழந்தை மருத்துவத்தின் மிக உயர்ந்த அமைப்பான AmericanAcademy Of Pediatrics என்னும் குழந்தை மருத்துவத்திற்கான அமெரிக்க அகாடமி, விருத்தசேதனம் செய்துகொள்வதால் அதிக மருத்துவ பயன்கள் உள்ளன என்று 2012 இல்தான் ஆய்வு செய்து உறுதிபடுத்தியுள்ளது.

விருத்தசேதனம் செய்த ஆணுறுப்பை மிக இலகுவாக சுத்தப்படுத்தி சுகாதாரமாக வைத்துக் கொள்ளமுடியும். அழுக்குகள், நுண்கிருமிகள் ஆண்குறியின் நுனியில் சேர்வதைத் தடுத்துக் கொள்ளமுடியும். அதற்காக தனியொரு அக்கறை எடுத்துக் கொள்ள தேவையில்லை. சர்வ சாதாரணமாகவே சுத்தமுடனும், சுகாதாரத்துடனும் விருத்தசேதனம் செய்த ஆணுறுப்பைப் பராமரித்துக் கொள்ளமுடியும் என்று AmericanAcademy Of Pediatrics தெரிவிக்கின்றது.

சிறுநீர்ப் பாதை நோய் தொற்று குறையும் வாய்ப்பு:

சிறுநீர்ப் பாதையில் நோய்தொற்று வரும் வாய்ப்பு, விருத்தசேதனம் செய்யாத ஆண்களுடன்ஒப்பிடும் போது விருத்தசேதனம் செய்த ஆண்களுக்கு மிகமிகக் குறைவு.

சிறுவர்களுக்கு Phimosis எனும் ஆணுறுப்பின் முன்தோல் இறுக்கம் ஏற்பட்டு, அதனால் கழிக்கும்சிறுநீர் சிறிது தங்கிவிடும். இந்த நிலை விருத்தசேதனம் செய்த ஆண்களுக்கு குறிப்பாகசிறுவர்களுக்கு வருவதே இல்லை. இந்த Phimosis நோய் காரணமாக சிறுநீர் பாதையில் தொற்றுவரும் ஆபத்து அதிகம். சில சமயம் சாதாரண சிறுநீர்ப் பாதை நோய் தோற்று, கிட்னி பாதிப்பைஏற்படுத்தலாம் இந்த நிலை விருத்தசேதனம் செய்த ஆண்களுக்கு வருவது கிடையாது.

அதேபோன்று விருத்தசேதனம் செய்த ஆண்களுக்கு எய்ட்ஸ் உட்பட பால்வினை நோய்கள்வரும் வாய்ப்பு மிக குறைவு. இதை ஆப்பிரிக்காவில் மேற்கொள்ளப் பட்ட ஒரு ஆய்வும், CDC MathModel என்னும் அமெரிக்க ஆய்வும் உறுதிப்படுத்துகின்றது.

அதேபோன்று, விருத்தசேதனம் செய்யப்படாத ஆண்குறியின் முன்தோலை பின்னால் இழுக்கமுடியாமல் போகும் நிலை வருவதால், ஆண்குறியின் முன்தோல் அழற்சி, ஆண்குறியில்அழற்சி வரலாம். தோலின் கீழ் மாவு போன்ற அழுக்கு சேர்ந்து கட்டி போன்று உருவாகலாம்

விருத்தசேதனம் செய்த ஆண்களுக்கு ஆண்குறி கேன்சர் என்பது அறவே வராது.

விருத்தசேதனம் செய்த ஆண்களின் மனைவியருக்கு CervicalCancer எனும் கருப்பைவாய் புற்றுநோய் வரும் வாய்ப்பு மிக மிகக் குறைவு. அதற்கு காரணம், விருத்தசேதனம் செய்தஆண்களுக்கு HPV என்னும் HumanPappiloma Virus தொற்று வரும் வாய்ப்பே இல்லை.

இந்த HPV என்னும் வைரஸ் கிருமி தான் பெண்களுக்கு கருப்பைவாய் புற்றுநோயைஏற்படுத்துகிறது. மேலும் விருத்தசேதனம் செய்த ஆண்குறியில், Smegma எனும் மாவு போன்றஅழுக்கு சேராததால், ஆண்குறியில் வரும் நோய்த்தாக்கம் குறைவு.

இதை மற்றொரு ஆப்பிரிக்க ஆய்வு உறுதிப்படுத்துகிறது.

ProstateCancer எனும் ஆண் இனபெருக்க உள்ளுறுப்பில் வரும் புற்று நோய், விருத்தசேதனம்செய்த ஆண்களுக்கு வரும் வாய்ப்பு மிக குறைவு என்று இன்றைய ஆய்வுகள்உறுதிப்படுத்துகின்றன.

விருத்தசேதனம் குறித்து மேலும் சில மருத்துவ மற்றும் அறிவியல் ஆய்வு முடிவுகள். புதியஆய்வு ஒன்று கீழ்க்கண்டவாறு உறுதிப்படுத்துகிறது:

விருத்தசேதனம் செய்வதால் ஆணுறுப்பில் உள்ள பாக்டீரியா Ecosystem எனப்படும் உயிர்பொருட்கள் சூழ்நிலைக்குத் தக்கவாறு செயல்படும் முறை அதிகளவில் மாறுகிறது. நோயைஉருவாக்கும் பாக்டீரியா எண்ணிக்கை வெகுவாகக் குறைகிறது. அதிலும் குறிப்பாக ஆக்ஸிஜன்இல்லாமல் வாழும் பாக்டீரியாவான Anaerobic வெகுவாகக் குறைகிறது. அதனால் ஆணுறுப்பில்வரும் நோய்த் தொற்று குறைகிறது.

இதே தகவலை மற்றொரு ஆய்வும் உறுதி செய்கிறது.

அமெரிக்க ஜார்ஜ் வாஷிங்டன் பல்கலைக்கழக மரபணு ஆய்வாளர் Lance Price, 'ஒரு பாறையைப்புரட்டிப் போடுவதால் Ecosystem மாற்றுவதைப் போல விருத்தசேதனத்தால் ஆண்குறி பாக்டீரியாநுஉழளலளவநஅ மாற்றம் அடைகிறது..!' என்கிறார்.( From anecological perspective,it's like rolling back a rock and seeing the ecosystemchange.!")

இதேபோல உகாண்டா நாட்டில் Lance Price மற்றும் அவரது சக ஆராய்ச்சியாளர்கள்விருத்தசேதனம் செய்த ஆண்களிடம் நடத்திய ஆராய்ச்சியில், ' விருத்தசேதனத்தால்நீக்கப்பட்ட தோலின் கீழ் பகுதியிலுள்ள நுண்ணுயிரிகளில் டீழைனiஎநசளவைல மிககுறைவாக உள்ளது மிக நல்ல விஷயம். விருத்தசேதத்தால் நீக்கப்படும் நுண்ணியிரிகள் தான்ஆண்குறியில் அழற்சியை ஏற்படுத்துவதற்கு மூலக்காரணம்.!' என்று கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

உலகிலேயே குழந்தை மருத்துவதிற்கான மிகப் பெரிய அமைப்பான AAP கடந்த 13 ஆண்டுகாலமாக விருத்தசேதனத்தால் ஏற்படும் நன்மைகளை ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்து வந்தநிலையில், கடந்த 2012ஆம் ஆண்டு தான் பலவித ஆய்வுகள் மூலமாக உறுதிப்படுத்தி ஒப்புக்கொண்டுள்ளது.

உலகிலேயே ஆப்பிரிக்காவில் தான் விருத்தசேதனம் குறித்து அதிக ஆய்வுகள் நடத்தப் பட்டன. 2005 இல் தென்னாப்பிரிக்காவில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வில், விருத்தசேதனம் செய்யப்பட்டஆண், HIVPositive என்னும் எய்ட்ஸ் நோய் தொற்றுள்ள பெண்களோடு உடலுறவு கொண்டபோது> அவர்களுக்கு அந்தப் பெண்களில் இருந்து வரும் HIV யினால் ஏற்படும் AIDS நோய் தொற்று, 63 சதவிகிதம் குறைவு என்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

விருத்தசேதனம் செய்துகொள்ளும் தமிழர்கள்...

இப்படிப்பட்ட மருத்துவரீதிpலான ஒரு முறைமை என்று இன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள இந்தவிருத்தசேதன முறையை தமிழர்களில் ஒரு பிரிவினரும் பல நூறு வருடங்களாகச்மேற்கொண்டு வருகின்றார்கள் என்கின்ற செய்திதான் அதிக ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்திநிற்கின்றது.

இந்தியா, தமிழ் நாட்டின் மதுரை வட்டாரத்திலுள்ள 'பிறமலைக்கள்ளர்' சமூகத்தில்விருத்தசேதனம் 'கவரடைப்பு' அல்லது 'கவரடப்பு' என்ற பெயரில் பல நூற்றாண்டுகளாககடைபிடிக்கப்பட்டு வருகின்றது.

தற்காலத்தில் இது 'மார்க்கல்யாணம்' என அழைக்கப்படுகின்றது. தமிழ்ச் சமுதாயத்தில்பலசமூகங்களில் நீண்டகாலமாக இருந்துவந்ததகக் கூறப்படுகின்ற இந்தப் பழக்கம், பிறமலைக்கள்ளர்களிடம் மட்டும்தான் தற்பொழுது எஞ்சியுள்ளது..!'

குறிப்பாக மதுரை மாவட்டத்தில் உள்ள பாலாறுபட்டியில் உள்ள 'பிறமலைக்கள்ளர் சமூகத்தின்வழக்கப்படி 1௦ வயது சிறுவர்கள் ஒரு வாரம் ஊருக்கு வெளியே தங்கி, அந்த வழியாகச்செல்பவர்களிடம் வழிப்பறி செய்றது போன்று பணம் பெற்று, அந்தப் பணத்தில் கோவிலுக்குஎண்ணை வாங்கி ஊற்றிவிட்டு, மிகுதிப் பணத்தில் காவி வேட்டி எடுத்து கட்டுவார்கள். அதனைத் தொடர்ந்து அவர்களுக்கு விருத்தசேதனம் செய்யப்படும்.

யூத மற்றும் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் காணப்படுகின்ற இந்த விருத்தசேதன வழக்கம்பிறமலைக் கள்ளர் சமூகத்தினரிடம் எப்படி வந்தது என்ற கேள்விக்கு, "எப்படி வந்தது என்றுதெரியவில்லை... பாரம்பரியமாக கடைபிடித்து வருகிறோம்.." என்று கூறுகின்றார்கள்.

'மார்கல்யாணம்' பண்ணும்போது சொந்தக்காரங்களுக்கு சொல்லி அனுப்புவோம். அவர்கள் சீர்செய்வார்கள் என்றும் கூறுகின்றார்கள்.

இது குறித்து சமூக அறிஞர் தொ.பரமசிவன் கருத்துத் தெரிவிக்கும் பொழுது:

'உலகத்தில் பல பழங்குடிகளிடம் இந்தப் பழக்கம் இருந்துள்ளது. குறிப்பாக யூதர்களிடம்இருந்தது. தமிழ் சமுதாயத்தில் பல சமூகங்களில் இருந்துவந்த இந்தப்பழக்கம், தற்பொழுதுபிறமலைக் கள்ளர்களிடம் மட்டும்தான் எஞ்சியுள்ளது. அவர்கள் முந்தைய காலத்தில்மார்கல்யாணத்தை கவரடைப்பு' என்ற பெயரில் அழைப்பார்கள். அந்த வழக்குச் சொல் தற்போதுமறைந்து வருகின்றது என்று தெரிவித்தார்.

இன்று மருத்துவம் வியந்து நோக்கும் இந்த விருத்தசேதன முறை பிறமலைக் கள்ளர்சமூகத்தினர் மத்தியில் எவ்வாறு நுழைந்தது? எப்பொழுது நுழைந்தது? தமிழ் இனத்தில் வேறுஎந்தெந்த சமூகங்கள் மத்தியில் இந்த நடைமுறை முன்னர் இருந்திருக்கின்றது? பிறமலைக்கள்ளர் சமூகத்தை விட தமிழ் இனத்தின் வேறு சமூகத்தினர் மத்தியில் இந்த விருத்தசேதனபழக்கங்கள் இருக்கின்றனவா?- இந்தக் கேள்விகளுக்கான பதிலைத் தேடிய ஆய்வுகள் தமிழரின்தொன்மையை நோக்கிய ஒரு பயணமாக அமையும் என்றே நினைக்கின்றேன்

 

625.0.560.350.390.830.053.800.670.160.91.png

http://www.ibctamil.com/medical/80/100065

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

யாழ் இணையத்தில் அறிவித்தல் விளம்பரங்களை இணைத்துக் கொள்வதன் மூலம் தாயக மக்களின் நல்வாழ்வுக்கு உதவிடலாம்.
விபரங்களிற்கு


 • Topics

 • Posts

  • இந்திய தேர்த்தலும் அமெரிக்க நெற்கிளிப்சில்  வெளிவந்த நகைச்சுவை காட்சியும்    
  • பாரம்பரிய பெருமை மிகுந்த காசி ! நமது பாரதப் பண்பாட்டில் மிக முக்கியமான இடங்களில் ஒன்று 'காசி' . இது உத்தரப்பிரதேசம் மாநிலத்தில் இருக்கிறது.     காசி என்றாலே வாழ்ந்து முடித்தவர்களுக்கான இடம் என்ற எண்ணம் உண்டு. காசி, வாரணாசி, பெனாரஸ் எனப் பல பெயர்களில் அழைக்கப்படும் காசி வயதானவர்களுக்கு முக்தி அடையும் ஸ்தலமாகவும், யாத்ரிகர்களுக்கு புனித நகரமாகவும், சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு ஆச்சரியங்கள் அளிக்கும் இடமாகவும் பல்வேறு முகங்களை கொண்டது!   கிரேக்கம், எகிப்து மற்றும் மெக்சிகோ போன்ற நாடுகளில் பண்டைய நகரங்கள் இருந்தாலும் அவையெல்லாம் இன்று சிதைந்து போய் மனிதர்கள் வசிக்காத இடங்களாக இருக்கின்றன. ஆனால் இந்தியாவில் இருக்கும் வாரணாசி நகரமானது இரண்டாயிரம் வருடங்களுக்கும் மேலாக அதே பரபரப்புடன் தன் சுயத்தை இழக்காமல் இயங்கி வருகிறது!   உலகின் மற்ற எல்லா பகுதிகளிலும் வாழும் மக்கள் விலங்குகளை போல காடுகளில் வசித்துக்கொண்டிருக்கும் அதே வேளையில் இந்திய திருநாட்டில் கங்கை கரையில் வேதம் பயிற்றுவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.    'காசி' என்ற சொல்லுக்கு 'ஒளிரும் நகரம்' என்று பொருள்படுகிறது. இங்குள்ள கோயில்களில் ஏற்றப்படும் விளக்குகளின் வெளிச்சத்தில் இந்நகரம் ஒளிர்வதாலேயே இப்பெயர் வந்திருக்கக்கூடும்.    கங்கை நதி இமயத்தில் துவங்கி ரிஷிகேஷ், ஹரித்துவார், காசி வழியாகப் பயணித்து கல்கத்தாவில் கடலில் கலக்கிறது. கங்கை பயணிக்கும் வழியில் பல புனிதத் தலங்கள் இருந்தாலும் காசியில் மட்டுமே கங்கை ஒருவித அதிர்வலையில் அகண்டு...... அருள்சக்திகளுடன் பயணிக்கிறது.    அதனாலேயே கங்கையில் குளிப்பதும், கர்ம காரியங்கள் செய்வதும், இறந்தோரின் சாம்பல்கள் கரைப்பதும் மிகப் புனிதமாகக் கருதப்படுகிறது.    இந்து, சமணம், பௌத்தம் போன்ற மதங்கள் தோன்றி வளர்ந்த இடம் காசி. நாம் நீண்ட கால அந்நியர்களின் ஆட்சியால் கைவிட்ட  பாரம்பர்ய பழக்க வழக்கங்களையும் தினசரி வாழ்வில் கடைபிடித்துக் கொண்டு, 'காசி இந்துக்கள் இன்றும் உறுதியாக இருக்கிறார்கள்!    இங்கு சிந்தா காட், தசாஸ்வமேத காட், பஞ்சகங்கா காட், ஹனுமான் காட், சிவாலா காட், அஸ்ஸீ கார், வர்ணா காட், அனுசூயா காட் என 64 படித்துறைகள் இருக்கின்றன.   எல்லா படித்துறைகளுமே நிறைய படிகளுடன் நதியிலிருந்து நல்ல உயரத்தில் இருக்கிறது. அதனால் கங்கையில் எவ்வளவு வெள்ளம் வந்தாலும் காசி நகருக்குள் இதுவரை புகுந்ததாக வரலாறு இல்லை!   கடந்த ஆண்டு உத்ரகாண்டில் பெருவெள்ளம் வந்தபோதுகூட வெள்ளம் அதிகரித்து நீர் மட்டம் உயர்ந்ததால் படகுகளுக்கும் குளிப்பதற்கும் அனுமதி கிடையாது என்று மட்டுமே அறிவிக்கப்ட்டிருக்கிறது.    இந்த படித்துறைகள் பல்வேறு கோயில்களைக் கொண்டு, சமயம் சார்ந்த மத சடங்குகள், பூஜைகள் என அனைத்து நடவடிக்கைகளும் நடைபெறும் முக்கிய மையமாகத் திகழ்கின்றன. இறந்தவர்களின் உடல்கள் எரியூட்டப்படுகின்றன.    படித்துறையில் சிறுவர்கள் கிரிக்கெட் விளையாடுகிறார்கள்; மாடுகள் கட்டப்பெற்று அதன் கழிவுகள் அகற்றப்படாமல் உள்ளது. அகற்றிவிட்டால் அது காசியே இல்லை! சலவைக்காரர்கள் வாரணாசியின் படித்துறைகளில் துணிகள் சலவை செய்வது காலம் காலமாக நடந்து வருகிறது.   படித்துறைகளில் புல்லாங்குழல் இசைக்கும் சாது, கஞ்சா இழுக்கும் சாது (காசியில் கஞ்சா இழுக்காத சாதுக்களை பார்ப்பது கடினம்), ஆணிப்படுக்கையில் சர்வ சாதாரணமாக படுத்திருக்கும் யோகி..... இவர்களையும் காணலாம்!   காசியில் தகனம் செய்யும் இடத்தில் துர்நாற்றம் இருக்காது; காசியில் காகங்களை காணமுடியாது; எந்த மாடும் முட்டாது. இவை காசியின் சிறப்புகள்!   தஸ்வமேத படித்துறை :-- இந்த படித்துறையில் மாலை நேரத்தில் நடக்கும் 'கங்கா ஆரத்தி' பார்க்க ஆயிரம் கண்கள் இருந்தாலும் போதாது!   மணிகர்ணிகா படித்துறை :-- காசியில் இருக்கும் முக்கியமான படித்துறை 'மணிகர்ணிகா படித்துறை'. இங்கே தான் 24 மணி நேரமும், இறப்பவர்களின் உடலுக்கு இறுதி மரியாதை செய்யப்பட்டு எரியூட்டப்படுகின்றன. இரவு பகலாக எரியும் இந்த நெருப்பை பல நூறு ஆண்டுகளாக அணைப்பதே இல்லை! புனிதம், தீட்டு என்று நினைத்த பலவற்றிற்கு பொருள் இல்லாமல் போவது காசியில்தான். காசி ஒரு 'மயான க்ஷேத்திரம்'. இங்கே சகல ஜீவராசிகளுக்கும் மரணம் நேரும் போது அவற்றின் காதுகளில் 'ராம-நாமத்தை சிவனே ஓதுகிறார்' என்பது ஐதீகம்.   ”ராம், ராம்” என்று உச்சரிப்போடு பிணங்கள் தூக்கிவரப்படுவதும், அவை வரிசையில் வைக்கப்பட்டு எரிக்கப்படுவதும், கங்கையில் வீசியெறியப்படுவதும் காசியில் தான்.    காசியில் மரணத்தை தழுவினால் முக்தி கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் தங்களின் இறுதி காலத்தை செலவிட ஏராளமான வயதானவர்கள் இந்நகருக்கு வருகின்றனர். இங்கே வந்த பின் உணவு மற்றும் நீரை முற்றிலும் துறந்து உயிர் விடுகின்றனர். வயதானவர்கள் இறப்பதற்காகவே கட்டி வைக்கபட்டிருக்கும் விடுதிகள் ஏராளம்!    ஹரிச்சந்திரா படித்துறை :--- பொய்யாமையை தன் வாழ்க்கை நெறியாகக் கொண்டு வாழ்ந்து, அனைவருக்கும் உதாரணமான மன்னன் ஹரிச்சந்திரன் மயானக் காவலனாக பணி செய்த இடம் 'ஹரிச்சந்திரா காட்'. இங்கும் இறந்தவர்களை எரிப்பது சிறப்பானதாகக் கருதப்படுகிறது.   இந்தியாவில் இருக்கும் 12 ஜோதிர்லிங்க கோயில்களுள் முதன்மையான ஜோதிர்லிங்கத் தலம், இங்குள்ள விஸ்வநாதர் ஆலயம். முகலாய மன்னர்களின் படையெடுப்பால் தொன்மையான கோயில் அழிக்கப்பட்டது.   முகலாய மன்னர்களின் வம்சங்கள் கிபி 1034 முதல் 1669 வரை காசி நகர கோவில்களை தொடர்ந்து பல முறை இடித்து தரைமட்டமாக்கியதையும் மீண்டும் மீண்டும் அவைகள் எழுந்ததையும் சரித்திரம் சான்றுகளுடன் நமக்கு சொல்லுகிறது. மன்னர் ஔரங்கசீப் விஸ்வநாதர் கோவிலை இடிக்க எழுத்துப்பூர்வமாக இட்ட கட்டளை, இன்றும் பனாரஸ் பல்கலைக் கழக ஆராய்ச்சி கூடத்தில் இருக்கிறது!   தற்போது உள்ள ஆலயத்தை 1785ல் மகாராணி அகல்யா பாய் கட்டினார். ஆலயத்தின் கோபுரம் 51 அடி உயரமுள்ளது. கோவிலின் உள்ளே நேபாள அரசரால் வழங்கப்பட்ட ஒரு பெரிய மணி உள்ளது. இந்த மணியின் நாதம் வெகு தொலைவிற்கு ஒலிக்கும் என்பது இதன் சிறப்பம்சம்.   தமிழ் நாட்டு கோவில்களைப் போல் விசாலமாகவும் பிரமாண்டமாகவும் 'விஸ்வநாதர் ஆலயம்' இல்லை. அதைவிட ஆச்சரியம் சிவ லிங்கம் மிகச் சிறியது! லிங்கத்தின் மீது நாமே தொட்டு. பால் ஊற்றி அபிஷேகம் செய்து, மாலை சூட்டி, ஆரத்தி எடுக்கலாம்! வடநாட்டு கோவில்கள் பெரும்பாலும் இப்படியான சுதந்திரத்தை பக்தர்களுக்கு கொடுக்கிறது! கூட்டம் அலைமோதும் போது மட்டும் ஒரு சில கெடுபிடிகள் இருக்கும்.    இந்த கோவிலுக்குள் வரும் பக்தர்களில் பெண்கள் சேலை அணிந்துதான் வர வேண்டும். பதினெட்டாவது நூற்றாண்டில் கட்டப்பெற்ற 'அன்னபூர்ணா கோயில்' காசி விசுவநாதர் கோயிலின் அருகே வலப்புறம் உள்ளது.   காசி விசுவநாதர் கோயிலுக்குச் செல்லும் நுழைவாயிலின் வழியே 'காசி விசாலாட்சியம்மன்' கோயிலுக்குச் செல்லலாம்.    காசி விஸ்வநாதன் கோவிலுக்கு பல நுழைவாயில்கள் இருப்பதும், அது காசி நகர தெருவெங்கும் எந்த இடத்தில் நுழைந்தாலும் கோவிலுக்கு சென்றடைய கூடியதாகவும் இருக்கிறது. எத்தனை முறை திசை மாறி மாறி நடந்தாலும் குறிப்பிட்ட 'தரைக்கற்கள்' இருக்கும் பாதையை மட்டும் விடாது தொடர்ந்தால், இலக்கை அடைந்துவிடலாம்!   காசியில் வீடுகள் தோறும் கோவில்கள் உள்ளது. முன்பெல்லாம் அரசர்கள் காசி யாத்திரை வரும்போது தங்களுக்கென வீடும் அங்கேயே வழிபாட்டிற்கு கோவிலும் கட்டிக்கொள்வார்களாம். யாத்திரை முடிந்ததும் அவைகளை அப்படியே விட்டு விட்டு சென்று விடுவார்களாம். அவைகளைதான் இப்பொழுது இங்குள்ள மக்கள் பராமரித்து வருகிறார்கள்.   காசியில் சுற்றிப் பார்க்க வேண்டிய இடங்கள் பல உண்டு. துண்டி கணபதி ஆலயம், துர்கா ஆலயம், சங்கட் விமோசன் ஆலயம், காசி அரண்மனை, ஸம்ஸ்க்ருத பல்கலைக் கழகம், பனாரஸ் ஹிந்து பலகலைக் கழகம், பனராஸ் விஸ்வநாதர் ஆலயம், சாரநாத், காசியின் அரசரால் கட்டப்பட்ட ராம்நகர் கோட்டை, ஜந்தர் மந்தர் என்ற இடத்தில் இருக்கும் சூரிய கடிகாரம் போன்றவை அவசியம் காண வேண்டியவையாகும்.   படகுப்பயணம்:--- கங்கை நதியில் படகுப்பயணம் செய்வது ஒரு நல்ல மனதில் பதியும் நிகழ்வாக அமையும்.  . மால்வியா பாலம்:--- வாரணாசியில் கங்கை நதிக்கு குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ள மால்வியா பாலம் டஃப்ஃபரின் பாலம் என்ற பெயராலும் அழைக்கப்படுகிறது. 1887-ஆம் ஆண்டு கட்டப்பட்ட இந்தப் பாலம் ஒரு இரண்டடுக்கு பாலம் என்பது கூடுதல் சிறப்பு. அதாவது கீழ் தளத்தில் ரயில் செல்லும்படியாகவும், மேல் தளத்தில் மற்ற வாகனங்கள் செல்லும்படியாகவும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.   காசிக்கு செல்பவர்கள் தனக்கு பிடித்த எதையாவது 'இனி நினைப்பதில்லை, தொடுவதில்லை' என்று வேண்டிக்கொண்டு கங்கையில் விட்டு வருவது வழக்கம்.   காசிக்கு வந்து செல்வது வாழ்வில் ஏதேனும் ஒருவிதத்தில் திருப்புமுனையைத் தருவதுடன், நம்மை புதுப்பிக்கிறது; நிறைவு தருகிறது; சாதிப்பதற்கான அசாத்திய நம்பிக்கையை விதைக்கிறது!    ஆயிரமாயிரம் தலைமுறைகளாக நமது வம்ச வாழ்க்கை பிரவாகத்தில் முக்கிய இடம் பிடித்து இருக்கும் இந்த  புனித நதியை, பல ஆன்மீக பலத்தின் ரகசியங்களையும்,யுகம் யுகமாக கோடிக்கணக்கானோரின் பிராத்தனைகளையும் மெளனமாக ஏற்று சுமந்துகொண்டிருக்கும் கங்கையை - ஒவ்வொரு பாரதியும் மனிதரும் தம் வாழ்நாளில் ஒரேயொரு முறையாவது சென்று பார்க்க வேண்டியது அவசியம்!       "காசி" நகரமானது ஹிந்துக்களின் போற்றுதலுக்குரிய ஸ்தலமாக மாறிப்போனது எதனால்..? காசி என்பது 168 மைல் பரப்பளவில் சிவபெருமானால் (சிவசக்தியால்) அமைக்கப்பட்ட ஒப்பற்ற, நினைப்பதற்கே அரிய ஓரு சிவ சக்தியந்திரம். வருடத்தின் எல்லா நாட்களும், ஒரு நாளின் எல்லா மணிநேரமும் ஓய்வின்றி செயல்படும் ஒப்பற்ற சிவ சக்திநிலையானது இங்கே இருக்கிறது. சிவபெருமானே வடிவமைத்த காசியின் 168 மைல் சுற்றளவில் 468 சக்தி மையங்கள். அவற்றில் 108 அடிப்படை சக்தி மையங்கள். இதில் 54 ஆண்தன்மை நிறைந்த சக்தி வடிவங்கள், 54 பெண் தன்மை நிறைந்த சக்தி மையங்களாக சிவனால் அமைக்கப்பட்டது என்பதுவரலாறு. நிலவின் சுழற்சிக் கணக்கில், மூன்று வருடத்திற்கு ஒரு முறை 13 மாதங்கள் இருக்கும். நம் சூரிய குடும்பத்தில் இருப்பது 9 கோள்கள். 4 திசைகள் அல்லது பஞ்ச பூதங்களில் ‘ஆகாஷ்’ தவிர்த்து நான்கு அடிப்படைக் கூறுகள். ஆக, 13*9*4 = 468. நம் உடலில் இருக்கும் சக்தி சக்கரங்கள் 114. இதில் 2 நம் உடல் தாண்டி இருக்கிறது. மீதம் இருக்கும் 112ல், 4 சக்கரங்களுக்கு நாம் ஏதும் செய்ய அவசியம் இருக்காது. மற்ற 108ம் சரியாய் இருந்தால், இந்த நான்கும் தானாய் மலர்ந்திடும். இந்த 108ல் 54 பிங்களா (ஆண்தன்மை), 54 ஈடா (பெண் தன்மை). அதனால் 108 அடிப்படை சக்தி ஸ்தலங்களில் 54 சிவன், மற்றும் 54 தேவி கோவில்கள் காசியில் அமைக்கப் பட்டன. காசி நகர அமைப்பே வடிவியல் (geometry) அளவிலும் கணிதவியல் அளவிலும் மிகக் கச்சிதமான, அற்புதமான வடிவமைப்பு. பிரபஞ்சத்தின் சிறு அம்சமான மனிதனும், அந்தப் பிரபஞ்சமும் தொடர்பு கொள்வதற்கான மிக நேர்த்தியான அமைப்பு. இது முழு உயிரோட்டத்தில் இயங்கும் ஒரு மாபெரும் மனித உடலின் பிரதிபலிப்பு. முழு உயிரோட்டத்தில், முழுமையான சக்தி அமைப்பில் ஒரு உடல் இயங்கினால், அதுவே பிரபஞ்சத்தை அவனிற்குத் திறந்து வைக்கும். இப்படி பிரபஞ்சத்துடன் தொடர்பு கொள்ளக் கூடிய இடமாகத்தான் சிவசக்தியினால் காசி உருவானதாம். இங்கே ஒருவர் வாழமுடிந்தால், பிரபஞ்சத்துடன் இவ்வழியில் தொடர்பு ஏற்படுத்திக் கொள்ள முடிந்தால், எவர் தான் காசியை விட்டு வெளியேற சம்மதிப்பார்..? 468 கோவில்களில், 108 போக, மீதத்தில் 56 விநாயகர் கோவில்கள், 64 யோகினி கோவில்கள், 12சூரியன் கோவில்கள், 9 நவதுர்கை கோவில்கள், 9 சண்டி கோவில்களும் அடங்கும். இதில் 56 விநாயகர் கோவில்கள் 8 திசைகளில், 7 பொதுமையம் கொண்ட வட்டத்தில் அமைக்கப் பட்டிருக்கிறது. இந்த வட்டத்தில் நடக்க ஆரம்பித்தால், இதன் முடிவு காசி விஸ்வநாதர் கோவிலில் முடியும். அதோடு சூரியனின் 12 கோவில்களும் தக்ஷிணாயனத்தில் இருந்து உத்தராயணத்திற்கு நகரும் சூரியனின் திசையை ஒத்து இருக்கிறது. இப்படி படைப்பை உற்று நோக்கி, ஒவ்வொரு மாறுதலுக்கும் ஏற்ற வகையில் இயங்கும் வண்ணம் காசி அமைக்கப்பட்டது. இது தவிர சிவன், சப்தரிஷிகளை உலகின் வெவ்வேறு மூலைக்கு அனுப்பிய போது, அவர்கள் அவரைப் பிரிய மனமில்லாமல் ஏங்கியதால், அவர்களுக்கு ‘சப்தரிஷி’ பூஜையை கற்பித்து,அதை அவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் செய்தால், சிவனுடன் இருக்கும் உணர்வைப் பெறுவார்கள் என்றும் சொல்லி அனுப்பினாராம். இன்றளவிலும் இப்பூஜை விஸ்வநாதர் கோவிலில் இரவு 7 மணியளவில் நடைபெறுவது இக்கோவிலின் சிறப்பு. அப்பூஜையை உணர்ந்தால் தான் புரியும். அப்பூஜையை செய்பவர்களுக்கு அதன் மகத்துவம் தெரியவில்லை எனினும், அதைச் சிறிதும் பிசகாமல் செய்வதால், அவ்விடத்தில் நம்பற்கரிய சக்தி உருவாகிறது. அக்காலத்தில், இந்தப் பூஜை ஒரே நேரத்தில், காசியின் 468 கோவில்களிலும் செய்யப்பட்டது. இதன் தாக்கத்தை வார்த்தைகளில் அடக்கிட முடியாது. இப்படியொரு மாபெரும் உயிரோட்டத்தில் காசிதிளைத்திருந்ததை நாம் அனுபவிக்காமல் போனது, நம்முடைய மிகப்பெரும் துரதிர்ஷ்டம் என ஆன்றோர்கள் கூறுகிறார்கள். இதை நாம் கவனித்துப் பார்த்தால், எல்லையில்லாமல் வளர வேண்டும் என்கிற ஆசை ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் உண்டு. இது வெறும் ஆசையாய் இருந்தால் போதாது என்று, அதை நிறை வேற்றிக் கொள்வதற்குத் தேவையான கருவியாய் காசி உருவாக்கப்பட்டது. இது ஒரு சக்தி உருவம். இந்த உருவத்திற்கு ஏற்றாற்போல், அதைச் சுற்றி ஒரு ஊர் தானாக உருவானது. அதனால் காசி என்பதை ஊராகப் பாக்காமல், அதை ஒரு வாய்ப்பாகப் பார்க்க வேண்டும். இந்த மகத்தான வாய்ப்பை உணர்ந்துதான் ஆயிரமாயிரம் ஆண்டுகளாக மக்கள் காசியை இன்றும் போற்றி வருகின்றனர்.     http://rishivedajnaanayogapeetham.blogspot.com/2016/03/blog-post.html காசியின் இருப்பிடம் :  https://www.google.com/maps/place/Shri+Kashi+Vishwanath+Temple/@25.3109871,83.0106624,20z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x48600e4fcdfb7b13?hl=en-US
  • கிழக்கில் குறிச்சி குறிச்சியா குந்தி இருந்து கொண்டு கிழக்கு முழுமைக்கும் உரிமை கோர முஸ்லிம் வியாபாரிகளுக்கு எந்த உரிமையும் கிடையாது. கிழக்கை விட அதிகளவில் தெற்கிலும்.. மேற்கிலும்.. வசிக்கும் இதே முஸ்லீம்கள் அங்கும் உரிமை கோரலாமே..??! ஏலவே தென்கிழக்கு அலகு மட்டும் தான் இவர்களுக்கு வழங்கப்பட முடியும். தமிழ் மக்களோடு சேர்ந்து வாழ்வது என்று முடிவெடுத்தால்.. மொத்த தமிழீழத்திலும் சம உரிமையோடு இவர்களும் வாழலாம்.  
  • சீலை கொடுக்க முதலே சுரேசின்ரை கதை கிழிஞ்சிருக்கும்😀
  • இதை சிங்கள மக்கள் பிரதிநிதிகள் கூறவேண்டும்....அதைவிடுத்து சிறுபான்மையினர் க்கூறுவதில் பயன் ஏதுமில்லை