யாழ் இணையத்தில் அறிவித்தல் விளம்பரங்களை இணைத்துக் கொள்வதன் மூலம் தாயக மக்களின் நல்வாழ்வுக்கு உதவிடலாம்.
விபரங்களிற்கு
Sign in to follow this  
நவீனன்

தேநீர் கவிதை: உனக்கு என்ன அர்த்தம்?

Recommended Posts

தேநீர் கவிதை: உனக்கு என்ன அர்த்தம்?


 

 

tea-poem-by-erode-thamizhanban

 

உன் பிறப்புச் சான்றிதழ்

உன் பெற்றோர் வாங்குவர்.

உன் இறப்புச் சான்றிதழ்

உனக்குப் பின்னால் இருப்பவர்

வாங்குவர்.

நீ என்ன வாங்குவாய்?

****

பகல்

வந்துபோனதற்கு

நட்சத்திரங்கள் அடையாளம்

இரவு

வந்து போனதற்கு

விடியலே அடையாளம்

நீ

வந்து போனதற்கு

என்ன அடையாளம்?

****

அகராதியில்

ஒரு புழுக்கூட இடம் பெற்றிருக்கும்

அதற்கு அர்த்தமும் இருக்கும்

நீ எதில் இடம்பெறுவாய்?

உனக்கு என்ன அர்த்தம்?

****

தன்னைக் கடப்பதற்கு

எந்த நதி ஓடம் கேட்கும்?

என்ன கிடைத்தால்

நீ உன்னைக் கடப்பாய்?

****

ஓர் எறும்பும் -

உனக்குத் தெரியும்

ஒருமுறைதான் சாகிறது

ஆனால் அதற்குள் வாழ்கிறது.

நீ எத்தனை முறை சாகிறாய்

ஒருமுறை கூட வாழாமல்?

****

தன்னைத் திறப்பதற்கு

எரிமலை எவரிடம் சாவி கேட்கும்?

உன்னைத் திறப்பதற்கு

உன்னிடமா... உலகத்திடமா?

எவ்விடம் சாவி?

****

ஒவ்வொரு இதழிலும்

ரோஜா இருப்பதால் ஒரு ரோஜாப் பூ உருவாகிறது.

ஒவ்வோர் அடியிலும்

உயரம் உழைப்பதால்

இமயம் நிமிர்கிறது.

****

நீ

ஒவ்வொரு நொடியிலும்

எதுவாக இருக்கிறாய்?

உன் வாழ்க்கை

எதுவாக இருக்கிறது?

- ஈரோடு தமிழன்பன்

http://www.kamadenu.in/news/poems/160-tea-poem-by-erode-thamizhanban.html?utm_source=site&utm_medium=category&utm_campaign=category

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

யாழ் இணையத்தில் அறிவித்தல் விளம்பரங்களை இணைத்துக் கொள்வதன் மூலம் தாயக மக்களின் நல்வாழ்வுக்கு உதவிடலாம்.
விபரங்களிற்கு