யாழ் இணையத்தில் அறிவித்தல் விளம்பரங்களை இணைத்துக் கொள்வதன் மூலம் தாயக மக்களின் நல்வாழ்வுக்கு உதவிடலாம்.
விபரங்களிற்கு
Sign in to follow this  
நவீனன்

தலை­வ­னுக்­காக ஏங்கி நிற்­கும் – ஈழத் தமி­ழர்­கள்!!

Recommended Posts

தலை­வ­னுக்­காக ஏங்கி நிற்­கும் – ஈழத் தமி­ழர்­கள்!!

 

Sampanthan-60000-1-720x450-720x430.jpg

 
 
 
 

ஈழத் தமி­ழ­ர­களை வழி நடத்­திச் செல்­வ­தற்கு பிர­பா­க­ர­னுக்கு நிக­ரா­ன­தொரு தலை­வரே தேவை­யென்ற கருத்து தமி­ழர்­கள் மத்­தி­யில் நிலவி வரு­கின்­றது. இன்று தமி­ழர்­கள் எதிர்­கொள்­கின்ற அவ­லங்­க­ளுக்­குச் சீரான தலை­மைத்­து­வம் இல்­லா­மையே கார­ண­மெ­ன­வும் அவர்­கள் சிந்­திக்க ஆரம்­பித்­து­ விட்­ட­னர்.

அர­சி­யல் தலை­வர்­கள்
தமது இனத்தை முறைப்படி
வழி­ந­டத்­திச் செல்ல வேண்­டும்

ஓர் ஆட்டு மந்­தைக் கூட்­டம் வழி தவ­றிச் சென்று ஆபத்­தில் சிக்­கா­மல் இருப்­ப­தற்­கும், ஒழுங்­கான மேய்ச்­ச­லைப் பெறு­வ­தற்­கும் அதை வழி­ந­டத்­திச் செல்­லக் கூடிய திற­மை­யான மேய்ப்­பன் ஒரு­வன் வேண்­டும். அவன் தவ­று­வி­டு­வா­னா­கில் அந்த மந்­தைக் கூட்­டம் வழி தவ­றிச் சென்று சின்­னா­பின்­ன­ மா­கி­வி­டும். இதைப் போன்று தான் ஓர் இனத்­துக்­கும் அதை வழி­ந­டத்­திச் செல்­லக் கூடிய தலை­வர் ஒரு­வர் அமைந்­தி­ருத்­தல் வேண்­டும். அத்­த­கைய தலை­வர் ஒரு­வர்­தான் தமி­ழர்­க­ளின் இன்­றைய தேவை­யா­க­வுள்­ளது.

 
 

தாம் தலைமை தாங்கி நடத்­திய புலி­கள் இயக்­கத்­தின் போரா­ளி­களை ஒழுக்­கம் நிறைந்­த­வர்­க­ளா­க­வும், கொள்­கைப்­பற்­றுள்­ள­வர்­க­ளா­க­வும், தமது உயிர்­களை ஈகம் செய்­யக் கூடிய அள­வுக்கு இனப்­பற்­றுள்­ள­வர்­க­ளா­க­வும் வளர்த்­தெ­டுத்­தார் பிர­பா­க­ரன். உல­கில் இருந்த போரா­ளிக் குழுக்­க­ளில் புலி­கள் இயக்­கம் முன்­னிலை வகித்­த­மைக்கு பிர­பா­க­ர­னின் சிறந்த தலை­மைத்­து­வமே கார­ண­மா­கும். ஒரு நாட்­டி­னுள்ளே இருந்­து­கொண்டு அந்த நாட்­டுப் படை­க­ளுக்கு எதி­ரா­கப் போரா­டு­வ­தென்­பது சாதா­ரண விட­ய­மல்ல. ஆனால் துணி­வு­ட­னும், மதி­நுட்­பத்­து­ட­னும் இதைச் சாதித்­துக் காட்­டிய அதி­சய மனி­தர் அவர்.

போர் கார­ண­மாக அள­விட முடி­யாத துன்­பங்­களை மக்­கள் எதிர்­கொண்ட போதி­லும் புலி­கள் இரும்­புக்கு ஒப்­பான பாது­காப்பு அர­ணாக விளங்­கி­ய­தால் தீய சக்­தி­க­ளின் அச்­சு­றுத்­தல்­களை அவர்­கள் எதிர்­கொள்­ள­வில்லை. எந்­த­வித அச்­ச­மு­மின்றி தமது அன்­றா­டக் கட­மை­க­ளைக் கவ­னித்து வந்­த­னர். ஆனால் இன்று தமி­ழர் பகு­தி­க­ளில் என்ன நடக்­கின்­றது என்­பதை அனை­வ­ரும் அறி­வார்­கள்.

தமிழ்த் தலை­வர்­க­ளது
அண்­மைக்­கா­லச் செயற்­பா­டு­கள்
திருப்தி தரு­பவையாக அமை­ய­வில்லை
தமிழ்த் தலை­வர்­கள் தமது மக்­க­ளின் உரி­மை­க­ளைப் பெறு­வ­தற்­கா­க­வும், அவர்­கள் எதிர்­கொண்டு வரு­கின்ற பிரச்­சி­னை­க­ளுக்­குத் தீர்­வைக் காண்­ப­தற்­கா­க­வும் தீர்க்­க­த­ரி­ச­னத்­து­ட­னும், இரா­ஜ­தந்­தி­ரத்­து­ட­னும் நடந்து கொள்­ள­வில்லை என்­பது மக்­க­ளின் குற்­றச்­சாட்­டா­கும்.

இறு­திப் போர் ஓய்ந்து அமைதி நில­வு­வ­தா­கக் கூறப்­ப­டு­கின்ற நிலை­யி­லும் தமி­ழர்­க­ளின் அவ­லம் நீடிக்­கவே செய்­கின்­றது. அவர்­க­ளது பிரச்­சி­னை­க­ளுக்­குத் தீர்வு கிடைக்­காது இழு­ப­றி­யான நிலை காணப்­ப­டு­கின்­றது. இவற்­றுக்­குத் தீர்வு கிடைப்­ப­தற்­கான அறி­குறி எதை­யும் காண முடி­ய­வில்லை. தமி­ழர் தரப்­பின் தலை­மை­கள் இவை தொடர்­பாக ஆழ்ந்த கரி­சனை காட்­டு­வ­தைக் காண முடி­ய­ வில்லை. பத­வி­க­ளுக்­கா­கச் சண்­டை­யி­டு­வ­தி­லேயே அவர்­க­ளது காலம் கழிந்து வரு­கின்­றது. தமது பத­வி­க­ளைத் தக்­க­வைத்­துக் கொள்­வ­தி­லும் அவர்­கள் அதிக அக்­கறை காட்டி வரு­கின்­ற­னர்.

வடக்கு மாகா­ண­ச­பை­யின் அடுத்த முத­ல­மைச்­சர் பத­விக்கு இப்­போதே போட்டி ஆரம்­பித்­து­விட்­டது. மாகா­ண­ச­பைத் தேர்­தல் இந்த ஆண்­டுக்­குள் இடம்­பெ­று­மென்ற எதிர்­பார்ப்பு நில­வு­வ­தால் இனி­மேல் அவர்­க­ளின் கவ­னம் அதி­லேயே ஆழ்ந்து கிடக்­கப் போகின்­றது. மக்­க­ளின் பிரச்­சி­னை­க­ளி­லி­ருந்து அவர்­கள் தூர­வி­லகி விடு­வார்­கள் என்­ப­தைக் கூறத் தேவை­யில்லை.

எதிர்க்­கட்­சித் தலை­வர் பத­வி­யைப்
பயன்­ப­டுத்தி சம்­பந்­த­னால் எது­வும்
செய்ய முடிந்­த­தில்லை
தமி­ழர் ஒரு­வர் எதிர்க்­கட்­சித் தலை­வர் பத­வியை வகிப்­பது தமி­ழர்­க­ளுக்­குப் பெருமை தரக் கூடி­ய­தெ­னக் கூறு­கின்­றோம்.
ஆனால் இந்­தப் பதவி தமி­ழர்­க­ளுக்­குக் கிடைத்­த­தால் கிடைத்த நன்­மை­கள் எவை­யென்­ப­தைப் பட்­டி­ய­லிட்­டுக் காட்ட முடி­யுமா? வெறும் பெருமை பேசிப் பேசியே காலத்­தைக் கழித்­த­வர்­கள் எமது முன்­னோர்­கள். அந்த இயல்பு இன்­ன­மும் எம்­ம­வர்­களை விடா­மல் தொற்­றிக் கொண்­டி­ருக்­கின்­றது.

இதை உத­றித் தள்­ளி­விட்டு இனி­யா­வது நாம் ஆக்­க­பூர்­வ­மா­கச் சிந்­திப்­ப­தற்­குப் பழ­கிக் கொள்ள வேண்­டும் அதைப் போன்று தமிழ் மக்­க­ளுக்­கென எதை­யும் செய்­யாது வீர­வ­ச­னங்­க­ளைப் பேசு­கின்­ற­வர்­க­ளும், தலை­வர்­க­ளெ­னக் கூறிக்­கொண்டு எம்­மத்­தி­யில் உல­விக்­கொண்­டி­ருக்­கி­றார்­கள். ஆனால் பதவி என்று வந்­து­விட்­டால் இவர்­கள் அதைப் பெற்­றுக் கொள்­வ­தி­லேயே குறி­யாய் நிற்­கின்­ற­னர்.  இத்­த­கை­ய­வர்­க­ளால் தமிழ் மக்­க­ளுக்கு எந்­த­வித விமோ­ச­ன­மும் கிடைக்­கப் பேவ­தில்லை.

இன்­றைய நிலை­யில் பத­வி­க­ளுக்கு மயங்­காத, துணி­வும் இரா­ஜ­தந்­தி­ர­மும் கொண்ட நேர்­மை­யான தலை­வர்­க­ளையே தமிழ் மக்­கள் எதிர்­பார்த்­துக் கொண்­டி­ருக்­கி­றார்­கள். இந்த விருப்­பம் நிறை­வே­றும்­போ­து­தான் அவர்­க­ளது துயர்­க­ளுக்­கும் விடிவு கிடைக்­கும்.

http://newuthayan.com/story/12/தலை­வ­னுக்­காக-ஏங்கி-நிற்­கும்-ஈழத்-தமி­ழர்­கள்.html

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

யாழ் இணையத்தில் அறிவித்தல் விளம்பரங்களை இணைத்துக் கொள்வதன் மூலம் தாயக மக்களின் நல்வாழ்வுக்கு உதவிடலாம்.
விபரங்களிற்கு


 • Topics

 • Posts

  • கடந்த காலத்தில் நாட்டில் நிலவி வந்த யுத்த சூழ்நிலை காரணமாக யுத்த பிரதேசங்களாக இருந்த வடக்கு கிழக்கு பகுதிகளில் நியமனம் பெறும் வைத்தியர்கள் வடக்கு கிழக்குக்கு தனியான வைத்தியர் இடமாற்ற பட்டியல் மூலம் ஒரு வருட காலத்தில் இடமாற்றம் பெறலாம் என சலுகை வழங்கப்பட்டது. யுத்த காலத்தில் இது வடக்கு கிழக்கு பகுதி மக்களுக்கு பெரும் வாய்ப்பை வழங்கியிருந்தது. ஒரு வருட காலத்தில் இடமாற்றம் பெறலாம் என்ற நம்பிக்கையுடன் பல வைத்தியர்கள் வந்து சேவையாற்றினர். ஆனால் யுத்தம் முடிவடைந்து 10 வருடகாலம் முடிவடைந்த நிலையிலும் சுகாதார அமைச்சானது வடக்கு கிழக்குக்கு தனியான வைத்தியர் இடமாற்ற பட்டியலினை நடைமுறைப்படுத்துவது வடக்கு கிழக்கு சுகாதார வழங்கலுக்கு பெரும் அச்சுறுத்தலாக உள்ளது. சாதாரணமாக ஒரு வைத்தியர் ஒரு வைத்தியசாலைக்கு நியமிக்கப்படின் கட்டாயமாக 4 வருடங்கள் சேவையாற்றிய பின் இடமாற்றம் பெற முடியும். சேவையின் மூப்பின் அடிப்படையில் தான் அவர் புதிய நிலையத்தினை தெரிவுசெய்ய முடியும். ஆனால் இந்த விசேட இடாற்ற பட்டியல் மூலம் ஒருவருட காலத்தில் இடமாற்றம் பெறும் வாய்ப்புக்கிடைக்கிறது. இதனால் சில விசேட திறன்களை இந்த வைத்தியர்களுக்கு பயிற்றுவித்தபின் சிறிது காலத்தில் இவர்கள் இடமாற்றம் பெறுவதனால் சுகாதார சேவைகள் பெருமளவில் பாதிப்படைகின்றன என வடக்கு கிழக்கினை சேர்ந்த வைத்தியர்கள் தமது எதிர்ப்பினை தெரிவித்துள்ளனர். மேலும் வடமாகாண அளுநர் மற்றும் எமது மாவட்ட மக்கள் பிரதிநிதிகள் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து இந்த விசேட பட்டியலினை இரத்துச்செய்ய நடவடிக்கை எடுத்து எமது சுகாதார சேவைகள் பாதிப்புறாவண்ணம் மக்களுக்கு கிடைக்க வழிசமைக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். https://www.ibctamil.com/srilanka/80/124598
  • விளையாட்டு சம்பந்தமான திரியில் வேறு கதைக்க விரும்பவில்லை. நாங்கள் அடிக்கடி வீடியோ கடையடி சொய்சாபுர சலூன் அந்த  பெரிய புத்தர் சிலையடி, மைதானத்தின் பி புளக் பக்கம் இருக்கும் மரத்தடியில் தான் இருந்து கதைப்போம். கட்டாயம் உங்களை தெரிந்திருக்க வாய்ப்பிருக்கிறது. அது ஒரு காலம். 
  • தமிழ் மக்களின் தேசியப் பிரச்சனையான இனப்பிரச்சனை உள்ளிட்ட பிரதான பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வை பெற்றுக்கொள்ள முடியாத தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பு, சிறிலங்கா அரசாங்கத்தை உள்நாட்டிலும், சர்வதேச அரங்கிலும் தொடர்ந்தும் காப்பாற்றி வருவதற்கு எவ்வாறு நியாயம் கற்பிக்கப் போகின்றது என்று வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் உறவுகள் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர். சிறிலங்கா அரசாங்கத்தின் அடிவருடிகளாக செயற்பட்டுவரும் தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பு, தமிழ் அரசியல் கைதிகளின் விடுதலைக்கும் எந்த முயற்சிகளை மேற்கொள்ளாதிருப்பதால், அதனையும் தமிழினப் படுகொலையாக்கு துணைபோகும் செயற்படாகவே கருத வேண்டியுள்ளதாகவும் தமிழர் தாயகத்தில் தொடர் கவனயீர்ப்பு போராட்டங்களில் ஈடுபட்டுவரும் வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களது உறவினர்கள் குற்றம் சுமத்தியுள்ளனர். யுத்தத்தின் இறுதி நாட்களில் சிறிலங்கா இராணுவத்தினரிடம் சரணடைந்த, உறவினர்களால் ஒப்படைக்கப்பட்ட மற்றும் கைதுசெய்யப்பட்டும், கடத்தப்பட்டும் காணாமல் ஆக்கப்பட்ட தமது உறவுகளுக்கு நீதி கோரி அவர்களது உறவினர்கள் கடந்த பத்து வருடங்களாக போராடி வருகின்றனர். இந்த நிலையில் தமிழர் தாயகத்தின் அனைத்து மாவட்டங்களின் தலைநகரங்களிலும் கடந்த இரண்டு வருடங்களுக்கு மேலாக வீதியில் இறங்கி தொடர் போராட்டங்களையும் உளவுகள் நடத்தி வருகின்றனர். எனினும் இதுவரை அவர்களுக்கு சிறிலங்கா அரசாங்கமோ, சர்வதேச சமூகமோ தீர்வுகளை பெற்றுக்கொடுக்க முன்வரவில்லை. இந்த நிலையில் சர்வதேச அரங்கிலும், ஜெனீவா மனித உரிமைகள் பேரவையின் கூட்டத் தொடர்களிலும் சிறிலங்காவிற்கு கடுமையான அழுத்தங்களை பிரயோகித்து தமக்கான நீதியை பெற்றுக்கொடுக்க வேண்டும் என வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் உறவினர்கள் தொடர்ச்சியாக வலியுறுத்தி வரும் நிலையில் ஜெனீவா அமர்வு உள்ளிட்ட சர்வதேச அரங்கிலும், உள்நாட்டிலும் பிரதமர் ரணில் தலைமையிலான சிறிலங்காவின் தற்போதைய அரசாங்கத்தை தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பு முன்னின்று காப்பாற்றி வருகின்றது. இந்த நிலையில் வவுனியா - பிரதான தபாலகத்திற்கு அருகாமையில் 884 ஆவது நாளாக தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுவரும் வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் உறவுகள், தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பின் தலைமைகள் தொடர்பிலான தமது விரக்தியை வெளிப்படுத்தும் வகையில் இன்றைய தினம் ஆர்ப்பாட்டமொன்றை நடத்தினர். இதேவேளை காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் நிலைமை தொடர்பில் உண்மை நிலவரங்களை வெளியிட ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் மறுக்கும் நிலையில், இனங்காணப்பட்டு வருடக்கணக்கில் சிறைச்சாலைகளில் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ள தமிழ் அரசியல் கைதிகளை விடுதலை செய்யாமல் தொடர்ச்சியாக இழுத்தடிப்பு செய்து வருவதாகவும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட தாயொருவர் விசனம் வெளியிட்டுள்ளார். இறுதிக்கட்ட யுத்தத்தின் போது உயிரிழந்தவர்களுடன் சேர்ந்து இறந்திருக்கலாம் என கவலையுடன் கூறிய தாய், இராணுவத்திடம் தன்னை போல பல தாய்மார்கள் பிள்ளைகளை கையளித்து விட்டு கண்ணீர் சிந்துவதாகவும் கவலை வெளியிட்டுள்ளார். சிறிலங்கா அரசு தமக்கு ஒருபோதும் தீர்வுகளை பெற்றுக்கொடுக்கப் போவதில்லை என்றும் தெரிவித்த வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்படடவர்களின் உறவுகள், அதனால் சர்வதேச சமூகமே நேரடியாக தலையிட்டு தமக்கான நீதியை பெற்றுக்கொடுக்க வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தினர். https://www.ibctamil.com/srilanka/80/124588
  • அமெரிக்காவில் இம்ரான் கான் உரையாற்றும்போது எழுந்த பலூசிஸ்தான் சுதந்திர கோஷம்!   பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான் கான் அமெரிக்காவில் உள்ள பாகிஸ்தான் மக்களிடையே உரையாற்றும்போது சிலர் பலூசிஸ்தான் சுதந்திர கோஷம் எழுப்பியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான்கான் அமெரிக்காவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார். இந்நிலையில் வாஷிங்டனில் உள்ள உள் விளையாட்டரங்கில் நடந்த நிகழ்ச்சியில், அமெரிக்கவாழ் பாகிஸ்தானியர்களிடையே இம்ரான் கான் உரையாற்றினார்.   அவர் பேசிக்கொண்டிருந்தபோது சிலர் திடீரென இருக்கையில் இருந்து எழுந்து, பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக முழக்கமிட்டனர். பலூசிஸ்தானுக்கு சுதந்திரம் வழங்கக்கோரியும் முழக்கங்கள் எழுப்பினர். இதனால் இம்ரான் கான் தொடர்ந்து உரையாற்றுவதில் இடையூறு ஏற்பட்டது.   இம்ரான் கான் வருகையின்போது ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.       http://eelamurasu.com.au/?p=20363&fbclid=IwAR1c2yk8YqbeDcx8RXjZeVd0wGU7ZXkFtWXF0T1KcBPf_BWKwszwszhfg4U      
  • மொத்தத்தில் இஸ்லாமிக் ஸ்டேட் பயங்கரவாதிகள் இதனூடாக ஊடுருவும் சந்தர்ப்பங்கள் அதிகம் இருப்பதால் இந்த ரெட் க்றசென்ட் குழுக்களை தடை செய்வது நாட்டின் அமைதிக்கு நல்லது.