யாழ் இணையத்தில் அறிவித்தல் விளம்பரங்களை இணைத்துக் கொள்வதன் மூலம் தாயக மக்களின் நல்வாழ்வுக்கு உதவிடலாம்.
விபரங்களிற்கு
Sign in to follow this  
நவீனன்

சவால்களை எதிர்நோக்கும் முன்னாள் விடுதலைப்புலி உறுப்பினர்கள்

Recommended Posts

சவால்களை எதிர்நோக்கும் முன்னாள் விடுதலைப்புலி உறுப்பினர்கள்

 

 

 

1-1-5-750x430.jpg

 
 

தமி­ழீழ விடு­த­லைப்­பு­லி­கள் இயக்­கம் இலங்­கை­யில் தமி­ழ­ரின் மர­பு­ரிமை உட்­பட்ட சுய­நிர்­ணய உரி­மைக்­காகப் போரா­டிய இயக்­கங்­க­ளில் தனித்­து­வ­மா­ன­தொரு பேரி­யக்கமாகும். புலி­கள் இயக்­கம் ஆரம்­பித்த காலம் தொடக்­க­ம், இன்­று­வரை இலங்கைத் தமி­ழர்­கள் உரிமை, அர­சி­யல், சக­வாழ்வு, சமூ­கம் என்ற சகல சந்­தர்ப்­பங்­க­ளி­லும் அவர்­க­ளது பெயர், பேச்­சுக்குப் பேச்­சும், வரிக்கு வரி­யும் உச்­ச­ரிக்­கப்­ப­டா­மல் இல்லை.

ஒடுக்­கப்­பட்ட மக்­க­ளுக்­கா­க­வும், வேண்­டப்­பட்ட விடு­த­லைக்­கா­க­வும் தம்மை விரித்­துக்­கொண்டு களம் புறப்­பட்­ட­வர்­க­ ளா­கவே அவர்­கள் மக்­கள்­முன் தெரிந்­த­னர். கால ஓட்­டம், புலி­கள் பக்­கத்­தில் கருத்­தா­ழம்­மிக்க, ஒரு பற்­றற்ற மாறு­தலை உரு­வாக்கி முக­ம­றியா மனி­தர்­கள் ஆக்கி இருக்­கின்­றது.

சீரு­டை­யும், சீரிய நன்­ன­டத்­தை­யும் கொண்டு சமூ­கத்­துள் உல­வி­ய­வர்­கள், 2009ஆம் ஆண்டு இறு­திப் போருக்­குப் பின்­னர் சிறை, புனர்­வாழ்வு, சமூ­கத்­து­டன் இணைப்பு என்ற மூன்று சம்­பி­ர­தா­ய­மற்ற சடங்­கு­க­ளுக்கு முகம் கொடுத்து, தாம் உயிர் கொடுக்­கத் தயா­ராக இருந்த சமூ­கத்­துக்­குள் நிரா­யு­த­பா­ணி­க­ளாக வரும்­போது முற்­றி­லும் மாறு­பட்ட மனி­தர்­க­ளாக வாழ்­வி­யலை எதிர்­கொள்­கின்­ற­னர்.

 

முத்­திரை குத்­தப்­பட்­ட­வர்­க­ளாக
நிலை நிறுத்­தப்­பட்­டுள்ள
முன்­னாள் புலி உறுப்­பி­னர்­கள்

விரும்­பியோ, விரும்­பா­மலோ அவர்­கள் ஏற்­றுக்­கொண்ட பாத்­தி­ரத்­தி­லி­ருந்து விடு­பட முடி­யா­மல் முத்­திரை குத்­தப்­பட்ட மனி­தர்களாக நிலை­ நி­றுத்­தப்­பட்டுள்­ள­னர்.

பெரும்­பா­லான முன்­னாள் புலி உறுப்­பி­னர்­கள் அங்­க­வீ­னர்­க­ளா­க­வும், போரில் தம் உட­லில் ஏற்­றுக்­கொண்ட விழுப்­புண் கார­ண­மாக, உடல் பல­மற்­ற­வர்­க­ளா­க­வும் நட­மா­டு­கின்­ற­னர். பெரும்­பா­லான முன்­னாள் புலி உறுப்­பி­னர்­கள் சிறை வாசத்­தின்­பின் திடீ­ரென சாவடையும் உடல்­நி­லை­யி­லேயே காணப்­ப­டு­கின்­ற­னர். இது தொடர்­பான உள்­ளார்த்­தம் பொது­வா­ன­தா­கவே வைத்­துக்­கொள்­வோம். ஆனா­லும், சமூ­கம், வாழ்­வி­யல் என்ற கண்­ணோட்­டத்­தில் இவர்­க­ளது தளம், பொது­மக்­கள் வாழ்­வில் இருந்து சரி­வர இரண்­டா­கப் பிரிக்கப்­ப­டு­ கி­றது.

போருக்கு முன்­னர் மதிக்­கப்­பட்ட அவர்­கள் போர் முடி­வுக்கு வந்­த­தன் பின்­னர் அடங்கி ஒடுங்கி வாழ­வேண்டிய நிர்ப்பந்­தத்­திற்­குள் தள்­ளப்­பட்­டுள்­ள­னர். ஒரு­சி­லர் தமது வாழ்­வி­ய­லை­யும், வாழ்க்­கைப் போக்­கை­யும் மாற்­றிக் கொண்டு, வௌிநா­டு­க­ளில் தஞ்­ச­ம­டைந்து வாழ்­கின்­ற­னர். பெரும்­பா­லா­ன­வர்­கள் புனர்­வாழ்­வுக்­குப் பின்­னர் வௌிநா­டு­க­ளுக்கு தப்­பிச்­செல்ல முடி­யாத இக்­கட்­டான சூழ­லில், வாழ்க்­கையை நகர்த்­து­கின்­றமை முற்­றி­லும் உண்­மை­யான விட­யம்.

பேச்­சுச் சுதந்­தி­ரம் அற்­ற­வர்­க­ளா­கிப்
போன­தாக உண­ரும்
முன்­னாள் புலி உறுப்­பி­னர்­கள்

சமூ­கத்­துக்­குள் கல­க­லப்­பாக, ஒரு அங்­க­மாக இருந்த புலி உறுப்­பி­னர்­கள், சுய­மான பேச்­சுச் சுதந்­தி­ரமோ, நியா­யம் நீதி­களை எடுத்­து­ரைக்­கும் சுதந்­தி­ரமோ அற்­ற­வர்­க­ளா­கிப் போனார்­கள்.

தாம் உண்டு, தம்­பாடு உண்டு என வாழ­வேண்­டிய நிர்ப்­பந்­தம் சூழல் கார­ணி­யாக அவர்­களை முடக்கி வைத்­தி­ருப்­பது, அவர்­க­ளது தனிப்­பட்ட வாழ்­வி­ய­லி­லும், மன­த­ள­வி­லும் கடு­மை­யான தாக்­கத்­தைச் செலுத்­து­வதை உண­ர­மு­டி­கின்­றது.

மக்­க­ளோடு மக்­க­ளாக தங்­களை நிலை ­நி­றுத்­திக்­கொள்ள முடி­யாத ஒரு விசித்­தி­ர­மான பிரிவு நிலையை அவர்­கள் சந்­திக்­கின்­றார்­கள். கால ஓட்­டத்­தில் மாற்­றம் கண்­டு­வ­ரும் அர­சி­யல், சமூக சூழ் நிலை­களே இதற்­கான கார­ணம் என உண­ர­மு­டி­கி­றது.

பெரும்­பா­லும் அங்­க­வீ­ன­முற்ற போரா­ளி­க­ளின் நிலமை மிக­வும் கவ­லைக்­கு­ரி­ய­தா­கவே இருக்­கின்­றது. தமது வாழ்­வி­யல் போக்கை மாற்ற வலு இல்­லா­மை­யால், அவர்­கள் தமது வாழ்­நா­ளோடு போரா­டும் நிலமை பரி­தா­பத்­துக்கு உரி­ய­தாக ஆகி இருக்­கின்­றது.

சமூ­கத்­தில் இப்­போது தலை­ விரித்­தா­டும் சமூக ஊட­கங்­க­ளு­டன் தொடர்­பில் இருப்­ப­வர்­கள், தமக்­கான கருத்­துச் சுதந்­தி­ரம் மூலம் ஓர­ளவு தமது பிரச்­சினை ­களை (பொரு­ளா­தா­ரம், மருத்­து­வம்) நண்­பர்­க­ளோடு பகிர்ந்து தமது வாழ்வை நகர்த்­து­கின்­ற­னர். ஆனால், இப்­ப­டி­யான சமூ­கத் தொடர்பு இல்­லாத முன்­னாள் புலி உறுப்­பி­னர்­க­ளின், அது­வும் உடல்­கா­யங்­க­ளு­டன் அங்­க­வீன­மாக இருப்­ப­வர்­க­ளின் நிலமை சொல்­லி­ மா­ளாதது.

இரு­த­லைக் கொள்ளி எறும்­பின் நிலை­யில்
ஒரு சில முன்­னாள் புலி உறுப்­பி­னர்­கள்

குறிப்­பிட்ட ஒரு­சி­ல­ரின் நிலமை சொல்­லொ­ணாத் துய­ர­மா­னது. சமூ­கத்­துக்­குள் தாம் ஒரு முன்­னாள் புலி உறுப்­பி­னர் என்று சொல்­வ­தால் ஏற்­ப­டும் நன்­மை­கள், தீமை­கள் தொடர்­பில் அவர்­கள் இரு­த­லைக்­கொள்ளி எறும்­பா­கவே திண்­டா­டு­கின்­ற­னர்.

அரச, இரா­ணுவ பார்வை அவர்­க­ளில் இருந்து வில­கா­மல் கழு­குக்­கண்­கள் அவர்­களை மொய்த்­துப் பிடித்த வண்­ணம் உள்­ள­தும் உண்­மை­யா­னதே.
இந்த முன்­னாள் புலி உறுப்­பி­னர்­க­ளின் வாழ்­வி­யலை மேம்­ப­டுத்த பலர் முன்­வ­ரு­கின்றபோதும், அவர்­க­ளுக்­கான உள­வ­ளத்தைத் தர எவ­ரும் முன்­வ­ராமை கவ­லைக்­கு­ரி­யது. ஒரு­ம­னி­த­னால் மன ஆரோக்­கி­யத்தைப் பேண­மு­டி­யா­மல் போனால், உடல் நலி­வு­று­வது இயற்­கையே. நலி­வு­றும் உட­லையே தூக்கி நிறுத்­தும் வல்­லமை மன ஆற்­றுப்­ப­டுத்­த­லுக்­கும், மனத் தைரி­யத்­துக்­கும் உண்டு. இதைப் பொறுப்­பா­ன­வர்­கள் நன்­கு­ணர்ந்­து­கொள்ள வேண்­டும்.

பொறுப்­பு­டன் அவர்­க­ளது மனதை
அண்­மிக்­கும் செயற்­பா­டு­களே
தற்­போது அவ­ச।ி­ய­மா­னவை

வீர­மு­ழக்­கங்­க­ளும், வீர வணக்­கங்­க­ளும் அவர்­க­ளின் மன உணர்­வு­க­ளைத் தற்­போது பிரித்­துப்­போ­டும் நிலை­யில் இல்லை. கார­ணம், அவர்­கள் நோயி­னா­லும், விழுப்­புண்­ணா­ லும், வறு­மை­யா­லும் நலி­வுற்று இருக்­கின்­ற­னர். அவர்­க­ளுக்கு ஆக்­ரோ­ச­மான பேச்­சுக்­க­ளையோ, வீர வச­னங்­க­ளையோ கேட்­கும் மன­நிலை இல்லை. எனவே பொறுப்­பு­டன் அவர்­க­ளின் மனதை அண்­மிக்­கும் செயற்­பா­டு­களே தற்­போது தேவை­யா­னவை. தாம் அனா­த­ர­வாக்­கப்­பட்­டுள்­ளோம் என்ற உள்­ளு­ணர்வு அவர்­க­ளி­டம் இருப்­பதை நான் நேர­டி­யாக கண்டு, கேட்டு உணர்ந்­துள்­ளேன். ஆகை­யி­னால் அவர்­க­ளின் மன­நி­லை­யில், மாற்­றத்தை ஏற்­ப­டுத்தி உடல்­நி­லை­யைத் தேற்­றி­ட­நாம் முன்­வர வேண்­டும். ஒரு­சி­ல­ருக்­கா­னது என்­றில்­லா­மல், ஒட்­டு­மொத்­த­மாக அவர்­க­ளது உள நல­னில் அக்­கறை காட்ட வேண்­டிய தலை­யாய கடமை இன்­றைய எமது தமிழ்ச் சமூ­கத்­துக்கு உண்டு.

அண்­மை­யில் ஒரு முன்­னாள் புலி உறுப்­பி­னர் (திலீ­பன் என்ற பெயர் கொண்­ட­வர்) படுத்த படுக்­கை­யாக தன் உடல் உபா­தை­யோடு போரா­டும் விட­யம் வௌிக்­கொ­ண­ரப்­பட்­டது. யுத்­தம் முடி­வ­டைந்­தும் 9வரு­டங்­க­ளின் பின் இப்­படி ஒரு உயிர் வாழ்­வோடு போரா­டிக் கொண்­டி­ருப்­பது கண்­ட­றி­யப்­பட்­டமை துர­திஷ்­ட­வ­ச­மான விட­யமே. காலம் முந்­திய நிலை­யில் அவர் கண்­ட­றி­யப்­பட்டு இருந்­தால், அவ­ரது வாழ்க்கை நில­மையை கண்­டிப்­பாக மாற்றி அமைத்­தி­ருக்க முடி­யும். எனவே அவர்­கள் தொடர்­பில் பாரா­மு­க­மாக சமூ­கம் இருப்­பது கவ­லைக்­கு­ரி­யது. குறிப்­பிட்ட பல வரு­டங்­கள் அவர்­கள் உண­வுக்­கும் உடைக்­கும் தமது தலை­மை­யில் தங்கி வாழ்ந்­த­வர்­கள். சுய­மான பொரு­ளா­தா­ரம், வாழ்­வி­யல் என்­பது போராட்­டத்­துக்கு அடுத்த மாறு­பட்ட படி­நிலை. இதனை அவர்­கள் யாதார்த்­த­மாக உணர்­வது மிக­வும் கடி­ன­மா­னது. முற்­றி­லும் மாறு­பட்ட ஒரு வாழ்க்­கை­யைச் சந்­தித்­த­வர்­கள் சமூ­கத்­தின் தற்­போ­தைய மாற்­றத்­துள் நுழை­வது சவா­லான விட­யமே.

சமூக ஆர்­வ­லர்­க­ளும்
பொறுப்­புள்­ள­வர்­க­ளும்
முன்­னாள் போரா­ளி­கள் விட­யத்­தில்
கரி­சனை கொள்­ள­வேண்­டும்

இதனை சமூக ஆர்­வ­லர்­க­ளும் பொறுப்­புள்­ள­வர்­க­ளும் நன்கு உணர்ந்து அவர்­கள் தொடர்­பில் கண்­டிப்­பாக கரி।­­ச­னை­கொள்ள வேண்­டும். அவர்­கள் வாழ்­வி­யலை நுணுக்­க­மாக வழிப்­ப­டுத்த உறு­துணை புரி­ய­ வேண்­டும். ‘‘சமூ­கத்­துள் இணைப்பு’’ என்ற சொற்­ப­தமே, அவர்­களை பிரி­வி­னைப்­ப­டுத்­திய பின்பே சமூ­கத்­துக்­குள் நகர்த்தி இருக்­கின்­றது. இந்த நில­மையை மாற்றி அவர்­க­ளின் உள, உடல் நல­னில் கரி­சனை கொள்­ளல் மனித பொது நீதி­யாக ஆகி­யுள்­ளது.

தமது நிலமை தொடர்­பில் பலர் வௌிப்­ப­டை­யாக பேச­மு­டி­யா­மல் உள்­ள­மை­யும், இங்கு நோக்க வேண்­டிய விட­யம். அர­சி­யல் நகர்வு, சுதந்­தி­ரம் என்ற பக்­கம் பார்க்­கா­மல், சக சமூ­க­மாக அவர்­களை நோக்­கும்­போது, தனித்து அவர்­கள் எதிர்­கொள்­ளும் சவால்­கள் விசித்­தி­ர­மாக உள்­ளன. அவை, சமூக நிலை­யில் தாக்­கம் செலுத்­து­வதை அவர்­கள் உண­ரா­ம­லும் இல்லை. உதவி, வாழ்வு என்று அவர்­கள் ஏமாற்­றப்­பட்ட கதை­க­ளும் இல்­லா­மல் இல்லை. சமூ­கப் பொறுப்­பு­ணர்வு ஒன்று கண்­டிப்­பாக இவர்­கள் தொடர்­பில் ஏற்­ப­டுத்­தப்­ப­டு­தல் தற்­போது இன்­றி­ய­மை­யா­த­தாக ஆகி­யுள்­ளது.

http://newuthayan.com/story/09/சவால்களை-எதிர்நோக்கும்-முன்னாள்-விடுதலைப்புலி-உறுப்பினர்கள்.html

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

யாழ் இணையத்தில் அறிவித்தல் விளம்பரங்களை இணைத்துக் கொள்வதன் மூலம் தாயக மக்களின் நல்வாழ்வுக்கு உதவிடலாம்.
விபரங்களிற்கு


 • Topics

 • Posts

  • எங்கள் தெருவெங்கும் அன்னை பூபதிகள்! தீபச்செல்வன்.. April 19, 2019   ஈழத்தில் அன்னையர்களின் போராட்டத்திற்கு தனித்துவமான இடமுண்டு. தாய்மை உலகில் உன்னதமான உணர்வு. மனிதர்கள் மாத்திரமின்றி அனைத்து உயிரினங்களிலும் தாய்மை மிகவும் உன்னதமானதாக கருதப்படுகிறது. விலங்குகள், பறவைகள் என அனைத்து உயிரினங்களிலும் தாய்மையின் மகத்துவத்தை உணரலாம். ஈழத்து அன்னையர்களின் வாழ்வு துயரத்தில் தோய்ந்தது. இன்றைக்கு ஈழமெங்கும் அன்னையர்கள் தவித்து வாழும் ஒரு வாழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர். காணாமல் ஆக்கப்பட்ட பிள்ளைகளுக்காக, அவர்களின் விடுதலைக்காக, நீதிக்காக ஈழத்தில் அன்னையர்கள் தெருவில் வாழும் ஒரு போராட்டத்திற்கு நிர்பந்திக்கப்பட்டுள்ளனர். அன்னையர்கள் கண்ணீர் சிந்தும் ஒரு நாடு எத்தகைய நீதியில் இருக்கிறது என்பதையே வெளிப்படுத்துகிறது. கிளிநொச்சியிலும் வவுனியாவிலும் அன்னையர்கள் காணாமல் ஆக்கப்பட்ட பிள்ளைகளுக்காக போராடிக் கொண்டிருக்கின்றனர். தெருவில் வீழ்ந்து புரண்டழும் இந்த தாய்மாரைப் பார்த்தும் இலங்கை அரசும் உலகமும் நீதியை வழங்காமல் மௌனித்து அநீதி காக்கிறது.அன்னையர்களின் கண்ணீருக்கு பதில் அளிக்காதிருக்கும் மனிதாபிமானமற்ற கொடிய முகத்தையே நாம் உணரவேண்டியுள்ளது. அன்னையர்கள் தலைமுறைகளால் பூமியை உருவாக்கியவர்கள். தங்கள் மாசற்ற தாய்மையால் எல்லோராலும் நேசிக்கப்படுபவர்கள். அன்னையர்கள் தவித்து வாழும் தேசங்களில் வடக்கு கிழக்கு தமிழ் தேசமும் ஒன்று.   ஈழம் முழுக்க முழுக்க அன்னையர்களின் தவிப்பாலும் கண்ணீராலும் ஏக்கத்தாலும் காத்திருப்பினாலும் மூழ்கியதொரு தேசம். கடந்த 30 வருடங்களுக்கு மேலாக தொடரும் நிலையிது. ஈழத்தில் இப்போது நடக்கும் போராட்டங்களைப் பார்க்கும்போது அர்ஜன்டீனா அன்னையர்களின் போராட்டமே நினைவுக்கு வருகிறது. அந்நாட்டில் இளைஞர்கள் காணாமல் ஆக்கப்பட்டபோது, அவர்களை மீட்க அன்னையர்கள் தெருவுக்கு வந்து போராட்டங்களை நடத்தினர். சைக்கிளில் சென்ற தமது பிள்ளைகள் காணாமல் ஆக்கப்பட்டதை நினைவுபடுத்தி, கடதாசிச் சைக்கிள்களை செய்து வைத்தபடி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். மிகவும் துயரமும் மனித மாண்புக்கு இழிவு சேர்க்கும் செயலுமாக, போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட அன்னையர்களையும் காணாமல் ஆக்கப்பட்டனர். ஈழத்தில் காணாமல் ஆக்கப்பட்ட பிள்ளைகளுக்காக அன்னையர்கள் தம்மை உருக்கி காணாமல் போனபடி போராட்டத்தை நடத்துவதற்கு ஒப்பானதொரு செயலே இது. இன்று தியாகி அன்னை பூபதியின் நினைவுநாள். ஏப்ரல் 19 1988ஆம் ஆண்டு இந்தியப் படைகளுக்கு எதிராக உண்ணா நோன்பிருந்து உயிர் துறந்தவர் அன்னை பூபதி. இவர் பத்துப் பிள்ளைகளின் தாய். ஆனாலும் தன் தாயகத்து பிள்ளைகளை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று உண்ணா விரதப் போராட்டத்தை முன்னெடுத்தவர். இவர் மட்டக்களப்பு – அம்பாறை மாவட்டங்களின் அன்னையர் முன்னணியின் முதன்மைச் செயற்பாட்டாளர். இந்திய இராணுவத்திற்கும் விடுதலைப் புலிகளுக்கும் யுத்தம் நடைபெற்றபோது, விடுதலைப் புலிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடாத்த வேண்டும், உடனடியாக போரை நிறுத்த வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி அன்னையர் முன்னணி சார்பில் போராட்டத்தை மேற்கொண்டார். அன்னையர் முன்னணியின் கோரிக்கைக்கு இந்தியப் படைகள் செவிசாய்க்கவில்லை. அன்னையர் முன்னணிக்கும் இந்தியப் படைகளுக்கும் இடையில் பேச்சுவார்த்தைகளும் இடம்பெற்றன. 1988இல் ஜனவரி 4ஆம் திகதி திருகோணமலையிலும் பெப்ரவரி 10ஆம் திகதி கொழும்பிலும் அன்னையர் முன்னணிக்கும் இந்தியப் படைகளுக்கும் இடையில் பேச்சுவார்த்தைகள் இடம்பெற்றன. அன்னையர் முன்னணியின் கோரிக்கைகளை இந்தியப் படைகள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. இதனையடுத்து சாகும்வரையிலான உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தை நடாத்த அன்னையர் முன்னணி தீர்மானித்தது. சாகும்வரையிலான போராட்டத்திற்கு பல அன்னையர்கள் முன்வந்தனர். எனினும் ஒருவர் போராட்டத்தில் ஈடுபடுவதென தீர்மானிக்கப்பட்டது. இதன்படி குலுக்கல் முறையில் போராட்டத்தில் ஈடுபடுபவர் தெரிவு செய்யப்பட்டார். முதலில் அன்னம்மா டேவிட் தெரிவு செய்யப்பட்டார். பெப்ரவரி 14 மட்டக்களப்பு அமிர்தகழி மாமாங்கேஸ்வரர் ஆலயத்தில் உண்ணா நோன்பு இருந்தபோது அன்னம்மா டேவிட் கடத்தப்பட்டமை காரணமாக இவரது உண்ணாவிரதப் போராட்டம் தடைப்பட்டது. இதனையடுத்தே அன்னை பூபதி மார்ச் 19 போராட்டத்தில் குதித்தார். போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட அன்னை பூபதி  “சுயவிருப்பின் பேரில் உண்ணாவிரதமாயிருக்கிறேன். எனக்கு சுயநினைவிழக்கும் பட்சத்தில் எனது கணவனோ, அல்லது பிள்ளைகளோ என்னை வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்க முயற்சிக்கக் கூடாது” என்று கடிதம் எழுதி வைத்தார். நீர் மட்டும் அருந்தியபடி, உணவை விடுவித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார் அன்னை பூபதி. உண்ணா விரதப் போராட்டத்திற்கு ஆதரவளித்தவர்கள், அன்னை பூபதியின் பிள்ளைகள் கடத்தப்பட்டபோதும் இவரது உண்ணிவிரதப் போராட்டம் தொடர்ந்தது. இந்திய படைகளினால் இவரது கோரிக்கைகள் ஏற்றுக்கொள்ளாத நிலையில் சரியாக ஒரு மாத்தின் பின்னர் ஏப்ரல் 19 அன்னை பூபதி உயிர் துறந்தார். இந்திய நாட்டின் அகிம்சை முகத்தை திலீபன் என்ற போராளி கிழித்தெரிந்த நிலையில் அன்னை பூபதியின் அறப்போராட்டம் ஊடாக ஈழப் பொதுமக்களால் இந்திய அரசின் அகிம்சை முகம் கிழிக்கப்பட்டது. அன்னைபூபதி ஈழத் தமிழ் மக்களின் அறப்போராட்டத்தின் முகம். இந்திய படைகளின் அராஜகங்களுக்கு எதிரான அற வழி ஆயுதம். ஜனநாயக வழிப் போராட்டத்தின் அடையாளம். இன்றைக்கு ஈழத்தில் தாய்மார்கள் தெருத் தெருவாக வீழ்ந்து புரண்டு போராட்டத்தில் ஈடுபடும்போது அன்னை பூபதியே நினைவுக்கு வருகிறார். இன்றைக்கு எங்கள் தெருவெல்லாம் அன்னை பூபதிகள் உள்ளனர். அன்னை பூபதி இந்திய அரசின் போரை நிறுத்த வேண்டும் என்பதற்காகவே உண்ணா விரதம் இருந்து உயிர் துறந்தவர். போரை நிறுத்தி, தம் தாயகத்து பிள்ளைகளை காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற நோக்கமே அவரிடமிருந்தது. இன்று எங்கள் தெருவெங்கும் அன்னையர்கள் போராடுவதும் பிள்ளைகளுக்காகவே. காணாமல் ஆக்கப்பட்ட தம் பிள்ளைகளை விடுவிக்க வேண்டும் அவர்களின் உண்மை நிலை என்ன என்று அறிவிக்க வேண்டும் என்று  போராடுகின்றனர். தம்மை உருக்கி, தம்மை அழித்து மேற்கொள்ளும் இந்தப் போராட்டத்திற்கும் அன்னை பூபதியின் போராட்டத்திற்கும் மிக நெருக்கம் உண்டு. எங்கள் அன்னையர்கள் – அன்னை பூபதிகள் நடத்தும் போராட்டங்கள் இலங்கை அரசின் கொடிய இன ஒடுக்குமுறை முகத்தை அம்பலம் செய்கிறது. அன்னை பூபதியின் 29 ஆண்டு நினைவுநாள் என்பது அன்னையர்கள் இத் தீவில் மூன்று தசாப்தங்களாக இருக்கும் புத்திர விரத்தின் அடையாளத்தையும் ஈழச் சனங்களின் வாழ்வையும் உணர்த்தும் ஒரு நாளாகும் அன்னைபூபதி அம்மாவின் நினைவு நாட்களின் முதல்நாள் ஈழநாதம் பத்திரிகையில் அவரது ஒளிபட இணைப்பு வரும். ஈழம் முழுதும் பெப்ருவரி 10 முதல் மார்ச் 19 வரை அவரது நினைவில் மூழ்கியிருக்கும். பள்ளிக்கூடத்திலும் தெருவிலுமாக எங்கள் வாழ்வோடு அவரது நினைவு நாட்கள் கலந்திருந்தன. ஈழத் தாய் சமூகத்தின் குறியீடே அன்னை பூபதி. குளோபல் தமிழ் செய்திகளுக்காக தீபச்செல்வன்   http://globaltamilnews.net/2019/118610/
  • டிரம்ப் – ஜனாதிபதி தேர்தல் – ரஸ்ய தலையீடு – முல்லரின் அறிக்கை சமர்ப்பிப்பு.. April 19, 2019 டொனால்ட் டிரம்ப் வெற்றிபெற்ற 2016 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற அமெரிக்க ஜனாதிபதித் தேர்தலில் ரஸ்ய தலையீடு இருந்ததா என்பது குறித்து விசாரித்த ரொபர்ட் முல்லரின் 400 பக்க அறிக்கை அமெரிக்க பாராளுமன்றமான காங்கிரஸ் அவையில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.  இரண்டு ஆண்டுகள் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு இந்த அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஜனாதிபதி டிரம்ப் வெள்ளை மாளிகை வழக்குரைஞரிடம்,  தலையீடு குறித்து விசாரித்த ரொபர்ட் முல்லரை நீக்கச் சொன்னதாக அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த விசாரணை தம் பதவியை சிறுமைப்படுத்தும் முயற்சி என ஜனாதிபதி டிரம்ப் கருதினாலும், விசாரணைக்கு முழு ஒத்துழைப்பு அளித்ததாக அமெரிக்க அரசின் தலைமை வழக்கறிஞர் வில்லியம் பார் தெரிவித்துள்ளார். http://globaltamilnews.net/2019/118622/
  • தமிழ்மக்களுக்கு நன்மை நடக்குமென்றால் எந்த எல்லைகளுக்கும் அப்பால் சென்று சேவைபுரிய தயார் – April 18, 2019   தாய்மண்ணுக்கும் தமிழ் மக்களுக்கும் நன்மை நடக்கும் என்றால் எந்த எல்லைகளுக்கும் அப்பால் சென்று சேவைபுரிய தயாராக இருப்பதாக ஆளுநர் கலாநிதி சுரேன் ராகவன் மகாவித்தியாலயத்தில் நடைபெற்ற தமிழ் சிங்கள சித்திரை புத்தாண்டு விழாவில் பிரதம விருந்தினராக கலந்துகொண்டு தெரிவித்தார். வடமாகாண கல்வி பண்பாட்டலுவல்கள் , விளையாட்டுத்துறை மற்றும் இளைஞர் விவகார அமைச்சின் பண்பாட்டலுவல்கள் திணைக்களம் மற்றும் முல்லைத்தீவு கரைத்துரைப்பற்று பிரதேச செயலகமும் இணைந்து நடத்திய தமிழ் சிங்கள புத்தாண்டு நிகழ்வில் கலந்துகொண்டு உரையாற்றும்போதே ஆளுநர் ; மேற்கண்டவாறு குறிப்பிட்டார். 30 ஆண்டுகள் போருக்கு பின் ஒரு சகாப்தம் முடிந்திருக்கின்றது. ஒரு தலைமுறையே எங்கள் தேசத்தை விட்டு போகவேண்டிய கட்டாயத்தினை காலம் எங்களுக்கு ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது. ஆகையினாலே மீதி இருக்கின்ற நாங்கள் வளர்ந்துவரும் இந்த இளம் சமுதாயத்திற்கு தலைமை தாங்குகின்ற இரட்டிப்பான பொறுப்பை எங்கள் தோளிலே சுமந்திருக்கின்றோம். ஆகையினாலேதான் இங்கே கூடியிருக்கும் அரசியல் . அரசாங்கம், அரசு என்ற மூன்று பகுதியையுடைய பிரதிநிதிகளையும் உத்தியோகத்தர்கள் மற்றும் ஏற்பாட்டாளர்கள். வௌ;வேறு பகுதிகளில் கடமையாற்றிக் கொண்டிருந்தாலும் தமிழரை பொறுத்தவரையில் இருப்பது ஓரு தேசம், இருப்பது ஒரு எதிர்காலம் கட்டவேண்டியது ஒரு சமுதாயம் ஆகையினாலே கட்டியமைக்கவேண்டிய அந்த சமுதாயத்திற்கான குறைந்தது குறிப்பிட்ட காலத்திற்காவது உங்கள் வேற்றுமைகளை விட்டு எங்கள் மக்களுக்காக பணிபுரியுங்களென்று தாழ்மையுடன் நான் கேட்டுக்கொள்வதுடன் அதுவே இந்த தமிழ் சிங்கள சித்திரை புத்தாண்டில் நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய திடமான தீர்மானம் ஆகுமென்று ஆளுநர் இதன்போது தெரிவித்தார். எமக்கு செல்லவேண்டிய தூரம் எவ்வளவோ இருக்கின்றது. செய்யவேண்டிய காரியங்கள் எவ்வளவோ இருக்கின்றது. ஆகையினாலே பேச்சுக்களையும் சந்திப்புக்களையும் குறைத்து அதிகளவில் வேலை செய்யவேண்டிய ஒரு கட்டாயம் எங்கள் மத்தியில் உள்ளது. இந்த புத்தாண்டிலே வடமாகாணம் ஒரு முன்மாதிரியான மாகாணமாக இருக்கவேண்டும் என்பதே எனது நோக்கமென்றும் குறிப்பிட்ட ஆளுநர், வடமாகாணத்தின் 28 பில்லியன் ரூபா வரவு செலவுத்திட்டத்தில் நான் நேற்று கையொப்பமிட்டுள்ளதுடன் இந்த 28 பில்லியனில் நாங்கள் எவ்வளவு வடமாகாணத்திற்குள் உழைத்துக் கொள்ளப்போகின்றோம் என்பது கேள்விக்குறியாகவும் கவலைக்குரியதாகவும் உள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டார். இந்த மாகாணத்தின் முழுவருமானத்தையும் எங்களுக்குள்ளேயே நாங்கள் உழைத்துக் கொள்ளமுடியும். ஏனெனில் பொருளாதார சுதந்திரம் இல்லாத ஒரு சமுதாயம் அரசியல் சுதந்திரத்தை யோசிக்கமுடியாது. ஆகையினாலே அடிப்படையாக எமது மக்கள் பொருளாதார சுதந்திரத்தை அடையக்கூடிய வழிமுறைகளை நாங்கள் தேடவேண்டியதுடன் அது எங்கள் ஒவ்வொருவருடைய கடமையாகவுள்ளது என்றும் ஆளுநர் ; குறிப்பிட்டார். தேசத்தை கட்டியெழுப்பும் பணியிலே அரசியல் சின்னங்களையும் அரசியல் யாதார்த்தங்களையும் குறிக்கோள்களையும் ஒரே ஒருமுறையாவது பின்வைத்து இந்த மக்களை நிமிர்த்த செய்வதற்காக முன்வாருங்களென வடமாகாணத்தின் அனைத்து மக்கள் பிரதிநிதிகளுக்கும் அரசியல்வாதிகளுக்கும் ஆளுநர் அழைப்பு விடுத்தார்.       http://globaltamilnews.net/2019/118582/
  • வல்லிபுர ஆழ்வார் கோவிலின் சம்புப்புல் பரம்பல் தீப்பற்றி எரிந்துள்ளது. April 18, 2019   குளோபல் தமிழ்ச் செய்தியாளர் வடமராட்சி – ஸ்ரீ வல்லிபுர ஆழ்வார் கோவிலின் தென்கிழக்கு மூலையில் கற்கோவளம் வங்கக்கடல் தீர்த்த சமுத்திரத்துக்கு செல்லும் வீதியின் வலது புறத்தில் அமைந்துள்ள சம்புப்புல் பரம்பல் இன்று வியாழக்கிழமை தீப்பற்றி எரிந்துள்ளது. சுமார் 10 பரப்பு நிலத்தில் நெருக்கமாக வளர்ந்திருந்த சம்புப் புல் பரம்பல் தீப்பற்றி எரிவதைக்கண்ட அதற்கு அண்மையில் அமைந்துள்ள தேசிய நீர் வழங்கல் வடிகாலமைப்புச் சபை ஊழியர்கள் உடனடியாக வல்லிபுரம் கிராமசேவையாளர் ஸ்ரீ சங்கருக்கு தகவல் வழங்கினர். கிராம சேவையாளர் பருத்தித்துறை பிரதேசசெயலர் ஆழ்வாப்பிள்ளை சிறிக்கு தகவல் வழங்கியதையடுத்து பிரதேச செயலாளர் பருத்தித்துறை பிரதேச சபைத்தலைவர் அ.சா அரியகுமாருடன் தொடர்பு கொண்டு பிரதேச சபை தண்ணீர் பவுசர்கள் எடுத்துச்செல்லப்பட்டு சபை ஊழியர்கள் தண்ணீரைப்பாய்ச்சி தீயை அணைக்க சுமார் இரண்டு மணி நேர போராடி தீயை கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டுவந்துள்ளனர். குறித்த தீயை அணைக்காது போனால் வல்லிபுரக்கோவிலுக்கு கிழக்கே உள்ள பனை வடலிக்கு தீ பரவி அருகில் உள்ள சவுக்கங்காட்டுக்கு பரவி பெரும் சேதங்களை ஏற்படுத்தி இருக்கும் என அப்பகுதி மக்கள் தெரிவித்தனர்.     http://globaltamilnews.net/2019/118577/
  • நெடுந்தீவில் கடும் வறட்சி April 18, 2019 குளோபல் தமிழ்ச் செய்தியாளர்   கடும் வறட்சி காரணமாக நெடுந்தீவு குதிரைகளுக்கு வன ஜீவராசி திணைக்களத்தின் ஏற்பாட்டில் குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன என நெடுந்தீவு பிரதேச செயலகம் தெரிவித்தது. நெடுந்தீவில் கடுமையான வறட்சி காணப்படுகின்றது. அதனால் குதிரைகள் குடிநீர் இல்லாது தவித்து வந்த நிலையில் , குதிரைகள் நீர் அருந்துவதற்கு என கட்டப்பட்டு உள்ள தொட்டிகளில் தினமும் வணஜீவராசி திணைக்களத்தின் ஏற்பாட்டில் நீர் ஊற்றப்படுகின்றது. அதேவேளை அப்பகுதியில் வசிக்கும் மக்களுக்கும் இடர் முகாகாமைத்துவ நிலையத்தின் உதவியுடன் சாராப்பிட்டியில் உள்ள நன்னீர் கிணற்றில் இருந்தும் , தேசிய குடிநீர் வழங்கல் அபிவிருத்தி அதிகார சபையிடமிருந்தும் குடிநீரை பெற்று வழங்கி வருவதாக பிரதேச செயலகம் மேலும் தெரிவித்தது   http://globaltamilnews.net/2019/118556/