Sign in to follow this  
கிருபன்

மகிந்த வடிக்கும் நீலிக் கண்ணீர்!!

Recommended Posts

மகிந்த வடிக்கும் நீலிக் கண்ணீர்!!

பதிவேற்றிய காலம்: Apr 11, 2019

கூட்­ட­மைப்பு அர­சைப் பாது­காப்­ப­தா­க­வும் தமிழ் மக்­க­ளின் தேவை­களை நிறை­வேற்­று­வ­தற்கு எதை­யுமே செய்­வ­தில்­லை­யெ­ன­வும் முத­லைக் கண்­ணீர் வடித்­தி­ருக்­கி­றார் எதிர்­கட்­சித் தலை­வ­ரான மகிந்த ராஜ­பக்ச.

தமிழ் மக்­க­ளின் பிரச்­சி­னை­க­ளுக்­குத் தீர்­வைக் காண்­ப­தற்கு அவர் இது­வரை என்ன செய்­தி­ருக்­கி­றார்? என்­பதை அவர் ஒரு கணம் சிந்­தித்­துப் பார்ப்­பது நல்­லது. தமி­ழர்­க­ளுக்கு எதை­யும் வழங்கி விடக்­கூ­டாது என்­ப­தில் மகிந்த தீவி­ர­மாக உள்­ளார். புதிய அர­ச­மைப்­பின் உரு­வாக்­கம் அடிப்­பட்­டுப் போன­தற்­கும் இவரே முதன்­மைக் கார­ணம். இத்­த­கைய ஒரு­வர் தமி­ழர்­க­ளுக்கு அனு­தா­பம் காட்­டு­வ­தைப் போன்று நீலிக் கண்­ணீர் வடிப்­பதை எவ­ருமே நம்­ப­மாட்­டார்­கள்.

கூட்­ட­மைப்பு மீது
மகிந்­த­வுக்கு வெறுப்பு
கூட்­ட­மைப்­பின் மீது காழ்ப்­பு­ணர்வு கொள்­வ­தற்கு மகிந்­த­வி­டம் பல கார­ணங்­கள் உள்­ளன. கடந்த அரச தலை­வர் தேர்­த­லில் தாம் தோல்­வி­ய­டைந்­த­மைக்கு கூட்­ட­மைப்பே கார­ண­மென்­பதை அவர் நன்­க­றி­வார். அது­மட்­டு­மல்­லாது அர­சி­யல் குழப்ப நிலை­யின் போது அவ­ருக்கு வழங்­கப்­பட்ட தலைமை அமைச்­சர் பதவி பறிக்­கப்­பட்­ட­மைக்­கும் கூட்­ட­மைப்பு ரணி­லுக்கு வழங்­கிய ஆத­ரவே கார­ண­மென்­ப­தை­யும் மகிந்த மறந்­தி­ருக்­க­மாட்­டார். அது மட்­டு­மல்­லாது ரணில் தலை­மை­யி­லான அர­சைக் கவிழ்ப்­ப­தி­லேயே தீவி­ர­மாக ஈடு­பட்­டி­ருக்­கும் அவர் கூட்­ட­மைப்பு அர­சுக்கு முண்டு கொடுத்­துக்­கொண்­டி­ருப்­பதை வெறுப்­பு­ட­னேயே பார்த்­துக் கொண்­டி­ருக்­கின்­றார். இத­னால் தான் கூட்­ட­மைப்­பின் மீது சேறு­பூசி விடு­வ­தில் தீவி­ர­மாக ஈடு­பட்­டுள்­ளார்.

அதிக நிதி ஒதுக்­கீட்­டில் வடக்கை அபி­வி­ருத்தி செய்­யும் வேலைத் திட்­டத்தை ரணில் விக்­கி­ர­ம­சிங்க ஆரம்­பித்து வைத்­துள்­ளார். இதில் பலாலி வானூர்தி நிலை­யத்­தைப் பன்­னாட்டு வானூர்தி நிலை­ய­மாக மாற்றி அமைக்­கும் திட்­ட­மும் அடங்­கு­கின்­றது. கட்­டு­ நா­யக்­க­வி­லும் மத்­த­ள­வி­லும் இரண்டு பன்­னாட்டு வானூர்தி நிலை­யங்­கள் இருக்­கும்­போது பலா­லி­யில் இன்­னு­மொன்று தேவை­யில்­லை­யென மகிந்த எதிர்ப்­புக் குரல் எழுப்­பி­னார்.

ஆனால் வட­ப­கு­தி­யில் பன்­னாட்டு வானூர்தி நிலை­யம் அமைக்­கப்­ப­டக்­கூ­டாது என்­ப­து­தான் அவ­ரது நோக்­க­மா­கும். பல்­லா­யி­ரக் கணக்­கான கோடி ரூபாக்­க­ளைச் செல­விட்டு பொருத்­த­மற்­ற­தொரு இடத்­தில் அவ­ரால் அமைக்­கப்­பட்ட மத்­தள வானூர்தி நிலை­யம் பயன்­ப­டுத்­தப்­ப­டாத நிலை­யில் காணப்­ப­டு­வது ஏனோ அவ­ரது கண்­க­ளுக்­குத் தெரி­ய­வில்லை. பலாலி வானூர்தி நிலை­யம் அபி­வி­ருத்தி செய்­யப்­ப­டு­மா­னால் வட­ப­குதி மக்­கள் அதிக பயன்­பெ­று­வார்­கள். தற்­போது அவர்­கள் அனு­ப­வித்து வரு­கின்ற பய­ணச்­சி­ர­மங்­க­ளுக்­கும் ஒரு விடிவு கிடைக்­கும். ஆனால் மகிந்­த­வுக்­கும் அவ­ரது தரப்­பி­ன­ருக்­கும் இதைப் பொறுத்­துக் கொள்ள முடி­ய­வில்லை. இத­னால்­தான் கூட்­ட­மைப்பு நடா­ளு­மன்ற உறுப்­பி­னர்­க­ளுக்கு அபி­வி­ருத்தி என்ற பெய­ரால் கோடிக் கணக்­கான பணத்­தைக் கொடுத்து ரணில் அவர்­களை வளைத்­துப் போட்­டுள்­ள­தாக மகிந்த வாய் கூசா­மல் கூறு­கி­றார். ஆனால் இதை எவ­ருமே நம்­ப­மாட்­டார்­கள். அரச தலை­வர் கூட கூட்­ட­மைப்­பி­னர் மீது வெறுப்­பில் இருப்­ப­தா­கவே தெரி­கின்­றது. அத­னால் தான் அவர்­க­ளைச் சந்­திப்­ப­தற்கு அவர் நேரம் ஒதுக்­கித் தர­வில்லை.

பலிக்­க­வில்லை
பகல் கனவு
ரணில் தலை­மை­யி­லான அர­சி­னால் சமர்ப்­பிக்­கப்­பட்­டுள்ள இந்த ஆண்­டுக்­கான பாதீட்டை நிறை­வே­ற­வி­டாது தடுத்து விட்­டால் அரசு கவிழ்ந்து விடும். தாம் ஆட்­சி­யைக் கைப்­பற்றி விட­லா­மென மகிந்த கனவு கண்­டார். இதற்­கா­கத் தம்­மா­லி­யன்ற முயற்­சி­கள் அனைத்­தை­யும் மேற்­கொண்­டார். தமது எண்­ணத்­துக்­குத் தடை­யாக நிற்­கும் கூட்­ட­மைப்­பின் மீது அடுக்­க­டுக்­காக குற்­றச்­சாட்­டுக்­களை அவர் சுமத் திக் கொண்­டி­ருந்­தார். ஆனால் கூட்­ட­மைப்­பி­னர் மகிந்­த­வின் கருத்­துக்­க­ளைக் காதில் போட்­டுக்­கொள்­வ­தா­கவே தெரி­ய­வில்லை. அவர்­கள் தாம் நினைத்­த­தைச் சாதிப்­ப­தில் உறு­தி­யாக இருப்­பது தெரி­கின்­றது. அநே­க­மாக பாதீட்­டின் மூன்­றா­வது மீதான வாக்­கெ­டுப்­பின்­போது அர­சுக்கு சாத­க­மா­கவே கூட்­ட­மைப்பு வாக்களித்தது. அரசை முற்று முழு­தா­கப் பகைத்­துக் கொண்டு எதை­யுமே சாதிக்க முடி­யா­தென்­பது கூட்­ட­மைப்­புக்­குத் தெரி­யா­த­தல்ல. நாடா­ளு­மன்ற உறுப்­பி­னர் தர்­ம­லிங்­கம் சித்­தார்த்­தன் இதைத் தெளி­வா­கக் கூறி­விட்­டார்.

ஜே.ஆர்.ஜெய­வர்த்­தன, ஆர்.பிரே­ம­தாச, சந்­தி­ரிகா அம்­மை­யா­ளர், மகிந்த ராஜ­பக்ச ஆகி­யோர் இந்த நாட்­டின் அரச தலை­வர்­க­ளா­கப் பதவி வகித்­துள்­ள­னர். இவர்­க­ளது ஆட்­சிக் காலத்­தில் போரும் இடம்­பெற்­றுள்­ளது. இந்­தக் காலப் பகு­தி­யில் தமிழ் மக்­கள் மோச­மான அவ­லங்­க­ளைச் சந்­தித்­துள்­ள­னர். ஆனால் மகிந்த காலத்­தி­லேயே இறு­திப் போர் இடம்­பெற்­றது. இதன்­போது வர­லா­று­கா­ணாத மிக மோச­மான பாதிப்­புக்­க­ளைத் தமி­ழர்­கள் எதிர்­கொண்­ட­னர். பல்­லா­யி­ரக்­க­ணக்­கா­ன­வர்­கள் கொல்­லப்­பட்­ட­னர். படை­யி­னர் போர்க்­குற்­றங்­க­ளி­லும் மனித உரிமை மீறல்­க­ளி­லும் தாரா­ள­மாக ஈடு­பட்­ட­னர்.

ஆனால் ஒரு சிறிய சேதம்­கூட ஏற்­ப­டுத்­தா­மல் தாம் போரை முடி­வுக்­குக் கொண்டு வந்­த­தாக மகிந்த எந்­த­வி­த­மான கூச்­ச­மு­மின்­றிக் கூறி­னார். தெற்­கில் போரை வென்ற வெற்றி வீர­னாக வலம் வந்­தார். வடக்­கில் இழவு ஓசை எழுந்த போது தெற்­கில் ஜெய­பே­ரிகை முழங்­கி­யது. இத்­த­கைய ஒரு­வர்­தான் இன்று தமி­ழர்­க­ளுக்­காக நீலிக்­கண்­ணீர் வடிக்­கி­றார். தமி­ழர்­கள் மீது அக்­கறை கொண்­ட­வர் போன்று காட்­டிக் கொள்­கின்­றார். ஆனால் தமி­ழர்­கள் இத்­த­கை­ய­வர்­க­ளின் பசப்பு வார்த்­தை­க­ளுக்கு இனி­யும் மயங்க மாட்­டார்­கள். எது உண்மை எது பொய் என்­பதை அவர்­கள் நன்­றா­கவே அறி­வார்­கள்

 

https://newuthayan.com/story/08/மகிந்த-வடிக்கும்-நீலிக்.html

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Topics

  • Posts

    • இந்திய-சீன ராணுவம் இடையே 6-ந் தேதி பேச்சுவார்த்தை Posted on June 4, 2020 by தென்னவள்  10 0 இந்திய-சீன எல்லையில் பதற்றத்தை தணிப்பதற்காக இரு நாட்டு ராணுவ உயர் அதிகாரிகள இடையே 6-ந் தேதி பேச்சுவார்த்தை நடக்கிறது. இந்தியா-சீனா இடையிலான 3 ஆயிரத்து 488 கி.மீ. நீள எல்லையில் பல்வேறு இடங்களில் எல்லை பிரச்சனை நிலவி வருகிறது. லடாக் யூனியன் பிரதேசத்தில், நடைமுறை எல்லைக்கோடு அருகே பன்காங் ஏரி பகுதியிலும், கல்வான் பள்ளத்தாக்கு பகுதியிலும் இந்தியா சாலைகள் அமைத்து வருகிறது. இந்த சாலைகள் கட்டப்பட்டால், எல்லைக்கு இந்தியா எளிதாக படையினரையும், ஆயுத தளவாடங்களையும் அனுப்பி வைக்க முடியும். எனவே, இந்த சாலைகள் அமைப்பதற்கு சீனா எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறது. பன்காங் ஏரி அருகே, அனுமதிக்கப்பட்ட இடம்வரை இந்திய ராணுவம் ரோந்து செல்வது வழக்கம். ஆனால், கடந்த மாதம் 5-ந்தேதி, அந்த இடத்துக்கு 5 கி.மீ.க்கு முன்பே அவர்களை சீன ராணுவம் தடுக்க முயன்றது. அப்போது இருதரப்புக்கும் இடையே மோதல் நடந்தது. இதில் சிலர் காயமடைந்தனர். இதைத்தொடர்ந்து, இரு நாட்டு ராணுவத்தினரும் படைகளை குவித்ததால், அங்கு சுமார் ஒரு மாதமாக பதற்றம் நிலவுகிறது. இதற்கு தீர்வு காண கடந்த 2-ந் தேதி, மேஜர் ஜெனரல் அந்தஸ்துள்ள அதிகாரிகள் இடையே பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது. அதில் எந்த முடிவும் எடுக்கப்படவில்லை. இதையடுத்து, வருகிற 6-ந் தேதி உயர்மட்ட பேச்சுவார்த்தைக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. லடாக்கில் சுசுல் மோல்டோ என்ற இடத்தில் இந்த பேச்சுவார்த்தை நடக்கிறது. கமாண்டர் அந்தஸ்து கொண்ட இரு நாட்டு ராணுவ உயர் அதிகாரிகளும் பேச்சுவார்த்தைகளில் ஈடுபடுகிறார்கள். எல்லையில் பதற்றத்தை தணிக்கும் நோக்கத்தில் பேச்சுவார்த்தை நடக்கிறது. இதை ராணுவ மந்திரி ராஜ்நாத்சிங் உறுதிப்படுத்தினார். இதற்கிடையே, இந்திய-சீன எல்லையில் பதற்றம் நிலவுவதால், காஷ்மீரில் பயங்கரவாதிகளுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகளில் எந்த பாதிப்பும் இல்லை என்று ராணுவ உயர் அதிகாரி செங்குப்தா தெரிவித்தார். மேலும், ஸ்ரீநகர்-ஜம்மு தேசிய நெடுஞ்சாலையை ஒட்டி 3½ கி.மீ. நீள விமான தளம் போர்க்கால அடிப்படையில் கட்டப்பட்டு வருகிறது.https://www.kuriyeedu.com/?p=259763
    • அங்க என்ன சத்தம்.... நாடு கடந்த அரசாங்கம் கண்டிச்சு.... சீனா இனிமேல் இந்திய எல்லையில் வாலாட்ட முடியாது.  அனேகமாக கொத்தாவின் நடுநிலைமையுடன் சீனாவுக்கும் நா க அரசாங்கத்துக்கும் இடையில், இந்திய சீன எல்லையில் பதட்டம் தொடர்பாக சீனாவுக்கு இருக்கும் கவலைகளை சீன அதிகாரிகள் விசுவநாதனுடைய பொடியன் உருத்திரகுமாருக்கு விளக்குவார்கள்.   அதன் பின்பு நாடு கடந்த அர்சுக்கும் சீனாவுக்கும் வரலாற்றுக்காலம்தொட்டே தொடர்புகள் இருக்கு உதாரணம் ஆயுதாலத்துக்கும் அதிபராக தற்போதய சீனத்தலைவரிருப்பதுபோல்  ஆயுதாலப் பிரதமராக நா க தமிழீழ அரசுக்கு திரு உருக்திரகுமார் இர்க்கிறால் என ஒரு நீண்ட நட்பு விளக்கத்தைச் சீன அதிகாரிகள் வெளியிடுவார்கள்.
    • தொடர்ச்சியாக யாழில் விளம்பரத்தை வழங்குவதன் ஊடாக தாயக மேம்பாட்டிற்காக வல்வை சகாரா பங்களிப்பினை வழங்கி வருகின்றார். அவருக்கு நன்றி. யாழின் ஊடாக வழங்கப்பட்ட பணம் தாயகத்தில் அவசர தேவைகள் வராதவிடத்து திட்டங்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் என அறியத் தந்துள்ளார்கள். திட்டங்கள் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டதும் அது பற்றிய விபரம் இங்கு இணைக்கப்படும்.
    • உழவியந்திர விபத்தில் நபர் ஒருவர் உட்பட 30 கோழிகளும் பலி!   கிளிநொச்சி – முறிப்பு பகுதியில் நேற்று (03) இரவு உழவு இயந்திரத்தின் மட்காட்டில் இருந்து பயணித்தவர் தவறி சில்லுக்குள் விழுந்த நிலையில் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்துள்ளார். இந்த சம்பவத்தில் 8ம் வாய்க்கால் பகுதியை சேர்ந்த நல்லதம்பி யோகேஸ்வரன் (41) என்ற இரு பிள்ளைகளின் தந்தையே உயிரிழந்துள்ளார். இதேவேளை உழவு இயந்திரத்தில் இருந்து தவறி விழுந்தவர் சில்லுக்குள் சிக்குண்டு உயிரிழந்த நிலையில் கட்டுப்பாட்டை இழந்த உழவு இயந்திரம் வீடொன்றின் வேலியை உடைத்துக் கொண்டு கோழி கூட்டின் மீது மோதியுள்ளது. இதன்போது கூட்டிலிருந்த 30 கோழிகளும் இறந்துள்ளன. சம்பவத்தை அடுத்து சாரதி தப்பியோடியுள்ளார். உழவு இயந்திரத்தை கைப்பற்றிய பொலிஸார் சாரதியை தேடி வருகின்றனர.   https://newuthayan.com/உழவியந்திர-விபத்தில்-நப/