ampanai

காஷ்மிர் குறித்து தமிழ் தலைமைகளின் மௌனம்

Recommended Posts

1 hour ago, goshan_che said:

நான் அறிந்தவரையில், பாக் பிரிவினையின் போதே மிகவும் மோசமான நோயிந்தாக்கத்து ஆளாகிவிட்டார் ஜின்னா. ஆனால் ஜின்னா தன் இறுதிகாலாத்தில் இருக்கிறார் என்ற உண்மை அவரின் வைத்தியருக்கும், சகோதரி (காரியதரிசி போல செயல்பட்டவர்) மட்டுமே, பாகிஸ்தான் பிரியும் வரை தெரிந்திருந்தது. 

இது எனக்கு தெரிந்த விடயம். ஆனால் எனக்கு சந்தேகம் வைத்தியரிலும் தான்.

அத்துடன் இதையும் வாசித்து பாருங்கள். 

//On Sept. 11, 1948, barely a year after the birth of Pakistan, a flight from the mountainous town of Quetta bordering Iran and Afghanistan landed at an Air Force base on the outskirts of Karachi, then the Pakistani capital. The plane carried Muhammad Ali Jinnah, the founding father of Pakistan, who was suffering from advanced tuberculosis.

An ambulance set out with Jinnah to his residence in downtown Karachi, 30 minutes away. Halfway to its destination, the ambulance broke down. There was no backup. Jinnah had to wait for two hours on a stretcher for a replacement ambulance in the oppressive, humid autumn heat of the city by the Arabian Sea. He died later that evening.

The doctors treating Jinnah’s tuberculosis — exacerbated by his heavy smoking — had sent him to mountainous Quetta hoping the dry weather would help. When his condition didn’t improve, they moved him back to Karachi, alternately hoping the humid sea-level air might revive his lungs.///

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Lara said:

இது எனக்கு தெரிந்த விடயம். ஆனால் எனக்கு சந்தேகம் வைத்தியரிலும் தான்.

அத்துடன் இதையும் வாசித்து பாருங்கள். 

//On Sept. 11, 1948, barely a year after the birth of Pakistan, a flight from the mountainous town of Quetta bordering Iran and Afghanistan landed at an Air Force base on the outskirts of Karachi, then the Pakistani capital. The plane carried Muhammad Ali Jinnah, the founding father of Pakistan, who was suffering from advanced tuberculosis.

An ambulance set out with Jinnah to his residence in downtown Karachi, 30 minutes away. Halfway to its destination, the ambulance broke down. There was no backup. Jinnah had to wait for two hours on a stretcher for a replacement ambulance in the oppressive, humid autumn heat of the city by the Arabian Sea. He died later that evening.

The doctors treating Jinnah’s tuberculosis — exacerbated by his heavy smoking — had sent him to mountainous Quetta hoping the dry weather would help. When his condition didn’t improve, they moved him back to Karachi, alternately hoping the humid sea-level air might revive his lungs.///

ஆம்புலன்ஸ் வண்டி பெட்ரோல் தீர்ந்துதான் நடுவீதியில் நின்றது 
இதில் இருப்பதுபோல வண்டி பழுதடைந்து நிற்கவில்லை  இந்த செய்தியை எங்கிருந்து எடுத்தீர்கள்?
அம்புலன்சுக்கு பெட்ரோல் தீர்ந்தது என்பதை பலரும் நம்பி இருக்கவில்லை .. அதனால் அது கொலையாக 
இருக்கலாம் என்று பின்பு பேசப்பட்டு இருக்கலாம்.

கோசான் எழுதியதுபோல் ஜின்னா சுகயீனமாக இருந்தார் என்பது உண்மை 
நான் பல வருடங்கள் முன்பு (சரியாக ஆங்கிலம் தெரியாது .... ஆங்கிலம் பழகுவதுக்கு டிக்ஷ்னரி உதவியுடன்)
மை பிரதர் என்ற பாத்திமா எழுதிய புத்தகம் வாசித்தேன் ... இப்போ முழுதும் சரியாக ஞாபகம் இல்லை 
ஆனால் அவர் நோய்வாய்ப்பட்டு இருந்தார் என்றும் அவரது டாக்டர்தான் அவரை  மலைப்பகுதி  கடல் பகுதி 
என்று சுவாசம் குணம் அடையுமென்று இடங்கள் மாற்றினார் என்றும் எழுதி இருக்கிறார். 
அந்த டாட்டருக்குள் ஏதும் இருந்து இருக்குமா தெரியவில்லை 

டாட்க்டர் பற்றி இதில் இருக்கும் பகுதிதான் உண்மை 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 9/10/2019 at 4:57 PM, Lara said:

1946 சந்திப்பு பற்றி நான் சொல்லும் வரை உங்களுக்கு தெரியாது. 

அப்படி நீங்கள் விளங்கி கொண்டிருப்பதே நல்லது.

அது சரி நீங்கள் எனக்கு எது தெறியும், மற்றும் தெரியாது என்பதில் என் ஆவல் கொண்டுளீர்கள்?

On 9/10/2019 at 4:57 PM, Lara said:

இப்ப அச்சந்திப்பு பற்றி பகிரங்கமாக பிரித்தானிய அரச குடும்பம் உத்தியோகபூர்வமாக கூறியதாக சொல்கிறீர்கள். அச் சந்திப்பில் என்ன நடந்தது என தெரிந்தால் எழுதுங்கள், வாசிப்போம்.

நான் உத்தியோகபூர்வம் என்றேன், ஏனெனில் அப்படியான ஓர் பதிவு இருக்கிறது.

அவர்களே சொல்லுவதை நான் இங்கு ஒப்பிக்க வேண்டியதில்லை என்னை நிரூபிப்பதற்கு.

வேண்டுமாயின், நீங்கள் அதை தேடிப்  பாருங்கள்.  

On 9/10/2019 at 4:57 PM, Lara said:

இதை எந்த பிரித்தானிய ஊடகத்தில் வாசித்தீர்கள்? அதுவும் 1947 இற்கு முன்னம் இடம்பெற்றதாக. செய்தி இணைப்பை தாருங்கள். பார்ப்போம்.

நான் இங்கு எழுதுவது எல்லாம் பதிவில் இல்லை. பல அனுபவங்கள் , தொடர்பு மற்றும் நட்பு வட்டாரம்  வாயிலாக எனக்கு தெளிந்ததையம் எழுதுகிறேன்.

நான் குறிப்பிடும்  பத்திரிகைளில் உள்ளது என்பது, பின்னணி பற்றி முன் அறிமுகம் இருந்தால் தான் (பல ஒன்றுக்கு ஒன்று  சம்பந்தப்படாத  அனுபவங்கள், கலந்துரையாடல்கள்  போன்றவற்றின் மூலமாக), பிரித்தானிய பத்திரிகைளில் read between lines ஊடாக காணமுடியும். நான் குறிப்பிட்டவற்றின் பின்னணி (நான் அறிந்த வரையிலும்) முன்பே என்னக்கு அறிமுகமானது, அதை பத்திரிகை எழுதியதோடு என்னக்கு தொடர்பு படுத்தி பார்க்க முடிந்தது.  உதாரணம், நான் சொல்லிய வழக்கு விசாரணை.

அதன் தோற்றப்பாடு, உங்களுக்கு ஒப்பு இன்மைக்கு நான் பொறுப்பல்ல.     

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Maruthankerny said:

ஆம்புலன்ஸ் வண்டி பெட்ரோல் தீர்ந்துதான் நடுவீதியில் நின்றது 
இதில் இருப்பதுபோல வண்டி பழுதடைந்து நிற்கவில்லை  இந்த செய்தியை எங்கிருந்து எடுத்தீர்கள்?
அம்புலன்சுக்கு பெட்ரோல் தீர்ந்தது என்பதை பலரும் நம்பி இருக்கவில்லை .. அதனால் அது கொலையாக 
இருக்கலாம் என்று பின்பு பேசப்பட்டு இருக்கலாம்.

https://www.nytimes.com/2017/08/15/opinion/pakistan-jinnah-ideals-abandoned.html

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Maruthankerny said:

கோசான் எழுதியதுபோல் ஜின்னா சுகயீனமாக இருந்தார் என்பது உண்மை 
நான் பல வருடங்கள் முன்பு (சரியாக ஆங்கிலம் தெரியாது .... ஆங்கிலம் பழகுவதுக்கு டிக்ஷ்னரி உதவியுடன்)
மை பிரதர் என்ற பாத்திமா எழுதிய புத்தகம் வாசித்தேன் ... இப்போ முழுதும் சரியாக ஞாபகம் இல்லை 
ஆனால் அவர் நோய்வாய்ப்பட்டு இருந்தார் என்றும் அவரது டாக்டர்தான் அவரை  மலைப்பகுதி  கடல் பகுதி 
என்று சுவாசம் குணம் அடையுமென்று இடங்கள் மாற்றினார் என்றும் எழுதி இருக்கிறார். 
அந்த டாட்டருக்குள் ஏதும் இருந்து இருக்குமா தெரியவில்லை 

டாட்க்டர் பற்றி இதில் இருக்கும் பகுதிதான் உண்மை 

ஜின்னாவுக்கு ஒட்சிசன் பிரச்சினை உள்ள போது அவரை மிக உயரமான பகுதியினூடாக நீண்ட தூரம் பயணம் செய்து Quetta கொண்டு செல்வதும் பின் கராச்சி கொண்டுவருவதுமே தவறு. பின் அம்புலன்ஸ் விடயம். வீட்டிற்கு கொண்டு செல்லப்பட்ட பின் அவருக்கு ஏதோ ஊசி போட்டதாகவும் அதன் பின்பே அவர் மரணமடைந்ததாகவும் கூட எங்கோ வாசித்தேன். பாத்திமாவும் அனைத்தையும் பகிரங்கமாக எழுத முடியாது.

பாத்திமாவும் அயூப் கானை எதிர்த்து தேர்தலில் நின்றதற்காக பின் 1967 இல் கொல்லப்பட்டு சாதாரண மரணம் போல் மாற்றி விட்டார்கள் என்றும் வாசித்தேன். அவர் மரணம் பற்றியும் தேடி பாருங்கள். அவரது உடலில் காயங்கள் இருந்ததாகவும், மக்கள் அவர் உடலை பார்க்க அனுமதிக்கப்படவில்லை, அருகில் சென்றவர்களை கண்ணீர் புகைக்குண்டு வீசி கலைத்ததாகவும் வாசித்தேன்.

Edited by Lara

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Kadancha said:

அப்படி நீங்கள் விளங்கி கொண்டிருப்பதே நல்லது.

அது சரி நீங்கள் எனக்கு எது தெறியும், மற்றும் தெரியாது என்பதில் என் ஆவல் கொண்டுளீர்கள்?

நான் உத்தியோகபூர்வம் என்றேன், ஏனெனில் அப்படியான ஓர் பதிவு இருக்கிறது.

அவர்களே சொல்லுவதை நான் இங்கு ஒப்பிக்க வேண்டியதில்லை என்னை நிரூபிப்பதற்கு.

வேண்டுமாயின், நீங்கள் அதை தேடிப்  பாருங்கள்.  

நீங்கள் தான் எழுதியது 1947 இற்கு முன்னான உறவு பற்றி பதிவில் இல்லை என. அதே நீங்கள் தான் 1946 சந்திப்பு பற்றி நான் எழுதியதும் அது அரச குடும்பத்தால் உத்தியோகபூர்வமாக வெளியிடப்பட்டது என எழுதினீர்கள்.

மவுண்ட்பேட்டன் viceroy ஆக வராத வரை அவருக்கோ, எட்வினாவுக்கோ யாருடன் தொடர்பிருந்தாலும் அதனால் ஒரு பிரச்சினையும் இல்லை.

1944 இல் நேரு சிறையிலிருந்த போது மவுண்ட்பேட்டன் நேருவை சந்திக்க முயன்றதாகவும் ஆனால் viceroy இன் அனுமதி இல்லாமல் சந்திக்க முடியாது என்பதால் அது கைகூடவில்லை என்றும் வாசித்திருக்கிறேன்.

Edited by Lara

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, Lara said:

நீங்கள் தான் எழுதியது 1947 இற்கு முன்னான உறவு பற்றி பதிவில் இல்லை என. அதே நீங்கள் தான் 1946 சந்திப்பு பற்றி நான் எழுதியதும் அது அரச குடும்பத்தால் உத்தியோகபூர்வமாக வெளியிடப்பட்டது என எழுதினீர்கள்.

உறவும் சந்திப்பும் ஒன்றா?

ஆனால், மவுண்ட் பட்டன் வாயாலேயே  வர்ணித்த,1946 சந்திப்பு பற்றியபதிவு இருக்கிறது.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Kadancha said:

உறவும் சந்திப்பும் ஒன்றா?

ஆனால், மவுண்ட் பட்டன் வாயாலேயே  வர்ணித்த,1946 சந்திப்பு பற்றியபதிவு இருக்கிறது.

சந்திப்பு என்பதும் உறவின் ஒரு பகுதி தான். என்னைப்பொறுத்தவரை 1946 சந்திப்பு அவர்கள் உறவின் ஆரம்பம். தவிர நீங்கள் உறவு என்று கூட எழுதவில்லை தொடர்பு என்று தான் எழுதியுள்ளீர்கள்.

Share this post


Link to post
Share on other sites
45 minutes ago, Lara said:

நீங்கள் உறவு என்று கூட எழுதவில்லை தொடர்பு என்று தான் எழுதியுள்ளீர்கள்.

உறவு என்பது முறையாக வருவது.

தொடர்பு என்பதே முறையற்று வருவது, எவ்வளவு வெளிபடையாக இருப்பினும்.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Lara said:

அது பெட்ரோல் தீர்ந்துதான் நின்றது எனபது எனக்கு நன்றாக தெரியும் 
இது எழுதியவர்கள் இப்படி ஏன் எழுதினார்கள் என்று தெரியவில்லை 
எப்படியோ வண்டி நின்றதுதான் காரணம் என்பதால் இதை பெரிது படுத்தாது 
பிரேக் டவுன் என்று எழுதி இருக்கலாம் என்று எண்ணுகிறேன். 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Kadancha said:

உறவு என்பது முறையாக வருவது.

தொடர்பு என்பதே முறையற்று வருவது, எவ்வளவு வெளிபடையாக இருப்பினும்.

நீங்கள் எழுதியது மவுண்ட்பேட்டன், எட்வினா, நேரு, இந்தியத்தொடர்பு என.

இங்கு நீங்கள் குறிப்பிட்ட தொடர்பு தனியே முறையற்ற தொடர்பு அல்ல.

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 minutes ago, Lara said:

நீங்கள் எழுதியது மவுண்ட்பேட்டன், எட்வினா, நேரு, இந்தியத்தொடர்பு என.

முறையான உறவு: இந்தியாவுக்கான viceroy, அவரின் மனைவி, subjects.

அவர்களின் தொடர்பு: Edwina - நேரு - பட்டன் தனிப்பட்ட நீண்ட கால, முறையற்ற உறவு, முறையான உறவை மேவி, இந்திய அரசிலும் ஊடுருவி, முறையற்ற உறவு முறையான உறவை ஆட்சி செய்தது.

அவர்களின் முறையற்ற நீண்டகால உறவை (தொடர்பை) அறிந்திருந்தால், என் இந்திய என்ற  சொல்லின் பிரயோகம் விளங்கி இருக்கும். 

Edited by Kadancha
add info.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Kadancha said:

முறையான உறவு: இந்தியாவுக்கான viceroy, அவரின் மனைவி, subjects.

அவர்களின் தொடர்பு: Edwina - நேரு - பட்டன் தனிப்பட்ட நீண்ட கால, முறையற்ற உறவு, முறையான உறவை மேவி, இந்திய அரசிலும் ஊடுருவி, முறையற்ற உறவு முறையான உறவை ஆட்சி செய்தது.

நீங்கள் எவ்வாறும் விளக்கம் கொடுங்கள்.

ஒரு பேச்சுக்கு மவுண்ட்பேட்டன், எட்வினா, நேரு உறவு முன்பே இருந்தது என வைத்துக்கொண்டாலும், என்னைப்பொறுத்தவரை,

1) மவுண்ட்பேட்டன் viceroy ஆக வராத வரை அது ஜின்னாவை எந்த விதத்திலும் பாதிக்கவில்லை.

2) அவ் உறவை பயன்படுத்தி நேருவை கையாண்டார்களே தவிர நேரு அவ் உறவு முறையை வைத்து எதையும் சாதிக்கவில்லை.

இத்துடன் மவுண்ட்பேட்டன் பற்றி கதைப்பதை நிறுத்துவோமா? 😭

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 9/11/2019 at 3:01 AM, goshan_che said:

இங்கே மவுண்ட் பேட்டன் பிரபு குடும்ப விடுப்பு (நானும் எழுதினேன்) சுவரசியமான ஆனால் தேவையற்ற விடயம்.

தேவையான கேள்விகளும் பதிலும் பின்வருவனவே:

1. கஸ்மீரி முஸ்லீம்கள் கஸ்மீரின் பூர்வகுடிகளா? ஆம்

2. இந்தியா கஸ்மீரில் எடுத்த நடவடிக்கை நம்பிக்கை மீறலா? ஆம். மட்டுமில்லாமல் ஒரு சர்வதேச ஒப்பந்த முறிப்பும் கூட.

அவ்வளவுதான் மேட்டர்.பாவம் மவுண்ட் பேட்டன், தோச்சு காயப்போட்டது போதும் 😂

கசுமீரில் எவன் இருந்தால் என்ன ...செத்தால் நமக்கென்ன அண்ணை 
இந்த நேரு ..எட்வீனா ...மவுண்ட் பேட்டன்  மற்றும் ஜின்னா Threesome கில்மா  சூப்பரா இருக்கு 
உங்களுக்கு தெரிந்த விடயத்தை இன்னும் அதிகமாக  எடுத்து விடுங்கோ ...நான் உந்த திரியை வாசிப்பதே அந்தக்கால முக்கோண காதலை ரசிப்பதற்கு தான் 

1 hour ago, Lara said:

இத்துடன் மவுண்ட்பேட்டன் பற்றி கதைப்பதை நிறுத்துவோமா?

அப்படியெல்லாம் நிறுத்தப்படாது ....எங்களுக்கு எட்வீனா ..நேரு ..ஜின்னா ..மவுண்ட் பேட்டன் 
கள்ளத்தொடர்பு கதைகள் தான் வேண்டும் .
கஸ்மீராவது மண்ணாங்கட்டியாவது 

 

Edited by அக்னியஷ்த்ரா
 • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Lara said:

மவுண்ட்பேட்டன் viceroy ஆக வராத வரை அது ஜின்னாவை எந்த விதத்திலும் பாதிக்கவில்லை.

 

5 hours ago, Lara said:

மவுண்ட்பேட்டன் viceroy ஆக வராத வரை அவருக்கோ, எட்வினாவுக்கோ யாருடன் தொடர்பிருந்தாலும் அதனால் ஒரு பிரச்சினையும் இல்லை.

இதை உங்களிடம் இருந்து நான்  எதிர்பார்க்கவில்லை.

3 hours ago, Lara said:

இத்துடன் மவுண்ட்பேட்டன் பற்றி கதைப்பதை நிறுத்துவோமா?

நீங்கள் கேட்ட, உத்தியோகபூர்வ குறிப்பு, பட்டேன் இன் வாயில் இருந்து  இருந்து, gossip  இல்லை, அதாவது நேரு, பட்டன்,  ஒருவரை, ஒருவர் பார்த்து your wife என்று கத்திக்கொண்டு edwina ஐ விழாமல் தாங்க ஓடியது.

https://www.cambridgetrust.org/assets/documents/Lecture_2.pdf

 

விடுங்கள். எல்லோரும் நன்றாக வாழ்ந்து  இறந்து விட்டார்க

 

Edited by Kadancha

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, அக்னியஷ்த்ரா said:

அப்படியெல்லாம் நிறுத்தப்படாது ....எங்களுக்கு எட்வீனா ..நேரு ..ஜின்னா ..மவுண்ட் பேட்டன் 
கள்ளத்தொடர்பு கதைகள் தான் வேண்டும் .

மன்னிக்கவும், climax ஐ சடுதியாக போட்டதற்கு. வேறு எவராவது தொடரலாம்.  

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, அக்னியஷ்த்ரா said:

கசுமீரில் எவன் இருந்தால் என்ன ...செத்தால் நமக்கென்ன அண்ணை 
இந்த நேரு ..எட்வீனா ...மவுண்ட் பேட்டன்  மற்றும் ஜின்னா Threesome கில்மா  சூப்பரா இருக்கு 
உங்களுக்கு தெரிந்த விடயத்தை இன்னும் அதிகமாக  எடுத்து விடுங்கோ ...நான் உந்த திரியை வாசிப்பதே அந்தக்கால முக்கோண காதலை ரசிப்பதற்கு தான் 

அப்படியெல்லாம் நிறுத்தப்படாது ....எங்களுக்கு எட்வீனா ..நேரு ..ஜின்னா ..மவுண்ட் பேட்டன் 
கள்ளத்தொடர்பு கதைகள் தான் வேண்டும் .
கஸ்மீராவது மண்ணாங்கட்டியாவது 

 

 நல்ல கால‍ம் காஷ்மீர் குறித்து எங்க தமிழ் தலைமைகள்  மெளனமாய் இருந்த‍து. அதால தானே இவ்வளவு காதல்கதையும் தெரிஞ்சது. 🤣🤣

Edited by tulpen

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, அக்னியஷ்த்ரா said:

கசுமீரில் எவன் இருந்தால் என்ன ...செத்தால் நமக்கென்ன அண்ணை 
இந்த நேரு ..எட்வீனா ...மவுண்ட் பேட்டன்  மற்றும் ஜின்னா Threesome கில்மா  சூப்பரா இருக்கு 
உங்களுக்கு தெரிந்த விடயத்தை இன்னும் அதிகமாக  எடுத்து விடுங்கோ ...நான் உந்த திரியை வாசிப்பதே அந்தக்கால முக்கோண காதலை ரசிப்பதற்கு தான் 

அப்படியெல்லாம் நிறுத்தப்படாது ....எங்களுக்கு எட்வீனா ..நேரு ..ஜின்னா ..மவுண்ட் பேட்டன் 
கள்ளத்தொடர்பு கதைகள் தான் வேண்டும் .
கஸ்மீராவது மண்ணாங்கட்டியாவது 

 

ஏதேது... எல்லாரும் இந்த திரியத்தான் சுத்தி, சுத்தி வாறியள் போல கிடக்கு😂

1 hour ago, tulpen said:

 நல்ல கால‍ம் காஷ்மீர் குறித்து எங்க தமிழ் தலைமைகள்  மெளனமாய் இருந்த‍து. அதால தானே இவ்வளவு காதல்கதையும் தெரிஞ்சது. 🤣🤣

இப்ப விளங்குதா எங்கள் தலைவர்களின் அருமை, ராஜதந்திர பெருமை.

#படுத்துக் கொண்டே ஜெயிக்கும் ரகம்

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 9/11/2019 at 4:03 AM, Kadancha said:

நான் சொன்னது, பாகிஸ்தான் கருப்பொருள் மற்றும் அடையாளம், இஸ்லாம் மத அடிப்படையில், 19ம் நூற்றாண்டு (1850 ஆகப் பிந்திய அளவில்) வந்துவிட்டது.

பாகிஸ்தான் கருப்பொருள் 19 ஆம் நூற்றாண்டில் வரவில்லை. 

19 ஆம் நூற்றாண்டில் மதம் ஒரு தேசியத்தை நிர்ணயிக்கக்கூடிய காரணியாகவும், இந்துக்கள் முஸ்லிம்களை இரு தேசமாக கருதக்கூடிய சில கருத்துகளும் பகிரப்பட்டன. அவ்வாறு பகிர்ந்தவர்களில் பலர் இந்துக்கள்.

அவரவர் தனிப்பட்ட ரீதியில் பகிரும் கருத்துகளை எல்லாம் பாகிஸ்தான் கருப்பொருள், அடையாளம் என பார்ப்பது உங்கள் தவறு.

On 9/11/2019 at 4:03 AM, Kadancha said:

உங்களுக்கே, உங்களின்  கருத்தான பாகிஸ்தான் எனும் கருப் பொருள் (நீங்களே சொல்லிய பாகிஸ்தான் எனும் சொல்லே அல்லது பெயரே) 20ம் நூற்றாண்டில்  வந்தது என்பதை முதலில் எல்லோரையும் (முக்கியமாக பகிரங்க தரவுக் கற்றையான விக்கிபீடியா) ஏற்றுக்கொள்ள வைக்க வேண்டிய அவசியம் உண்டு. இதை அன்றே சொல்லிவிட்டேன்.

பாகிஸ்தான் என்ற பெயரே 1933 இல் தான் உருவாக்கப்பட்ட போது அதற்கு முன்னைய கால நிகழ்வுகளுக்கும் பாகிஸ்தான் பெயர் சூட்டி எழுதுவதை தான் **** ****************.

மற்றும் படி 1940 களில் தான் தனிநாடு கோரிக்கை உருவானது.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 9/11/2019 at 5:03 AM, Kadancha said:

முஸ்லீம் - இந்து எனும் பிரிவு முற்றி, கொதி நிலை அண்மிக்கும் சூழலில் (இது சொல்லவில்லை ஆனால் வெளிப்படையானது, context),   1932 இல் (1931 இல் ஹரி சிங் ஆட்சியின் ராணுவத்தால் கொடூரமாக ஓடுப்பட்ட காஷ்மீரி முஸ்லிகளின் போராட்டம் தொடர்ந்து) , காஷ்மீரி முஸ்லிம்களின் உரிமைப் போரத்திட்டற்காக இஸ்லாமிய அடையாளத்தை முதலில் எடுத்ததால், காஸ்மீரிகள் தவிர, வெளியார்களின் புரிதல் (அந்த நேரத்தில்), காஷ்மீரிகள் பாகிஸ்தான் எனும் மத அடிப்படியிலான அடையாளத்தோடு சேர்வதற்கே, ஏனெனில், காஷ்மீரின் பெரும்பான்மை முஸ்லிம்கள்.

1930 களில் முஸ்லிம்-இந்து எனும் பிரிவு முற்றி கொதிநிலைக்கு செல்லவில்லை. 1940 களில் தான் அவ்வாறு சென்றது.

1931 இல் மன்னர் ஹரிசிங் காஷ்மீர் பண்டிட் மாநாடு, இந்து சபை, (சீக்கியர்களின்) ஷிரோமணி கல்சா தர்பார் ஆகிய 3 கட்சிகள் அமைக்க அனுமதி வழங்கினார். இதன் மூலம் முஸ்லிம் அல்லாதவர்களுக்கு அரசியல் பிரசன்னமும் முஸ்லிம்களுக்கு அரசியல் கட்சி இல்லாமலும் விடப்பட்டிருந்தது.

அதே 1931 இல் மன்னர் படை 22 முஸ்லிம்களை சுட்டுக்கொன்றது.

எனவே 1932 இல் “ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் முஸ்லிம் மாநாடு” என்ற பெயரில் கட்சி ஆரம்பித்தது தவறல்ல. அந்த கட்சியில் தலைமையில் சீக்கியர்களும் இந்துக்களும் கூட இருந்தார்கள். அதையும் 1939 இல் முஸ்லிம் பெயரை நீக்கி “ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் தேசிய மாநாடு” என மாற்றியிருந்தார்கள் என கூறிய பின்பும் திரும்ப திரும்ப பிஜேபி ஆதரவு மனநிலையில் நின்று கொண்டு காஷ்மீரிகள், இல்லாத பாகிஸ்தானுடன் இணைந்து விடும் என்பது வெளியாரின் புரிதல் என நிற்கிறீர்கள்.

முஸ்லிம் பெயரில் கட்சி ஆரம்பிக்கப்படாமலோ, போராட்டம் நடத்தப்படாமலோ விட்டிருந்தால் கூட பாகிஸ்தான், இந்தியா என இரு நாடுகள் உருவாகும் போது உங்களைப்போன்ற வெளியாருக்கு காஷ்மீர் பாகிஸ்தானோடு இணையப்போகிறது என்று தான் தோன்றும். ஏனென்றால் அது முஸ்லிம்களை பெரும்பான்மையாக கொண்டது. அவர்கள் பாகிஸ்தானுடன் இணைய விரும்பினால் கூட வெளியாருக்கு என்ன பிரச்சினை? அதுவும் இந்தியாவுடன் ஒருதொகை சமஸ்தானங்கள் இணைந்த போது அதில் காட்டாத அக்கறை.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Kadancha said:

நீங்கள் கேட்ட, உத்தியோகபூர்வ குறிப்பு, பட்டேன் இன் வாயில் இருந்து  இருந்து, gossip  இல்லை, அதாவது நேரு, பட்டன்,  ஒருவரை, ஒருவர் பார்த்து your wife என்று கத்திக்கொண்டு edwina ஐ விழாமல் தாங்க ஓடியது.

https://www.cambridgetrust.org/assets/documents/Lecture_2.pdf

இதற்கு நான் எழுதிய பதிலை காணவில்லை.

இங்கு எங்கே நேருவும் மவுண்ட்பேட்டனும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து your wife என கத்துவதாக சொல்லப்படுகிறது? இவ்வாறு தான் உள்ளது.

We then drove together in my open car through cheering crowds to the Indian Troops’ Welfare Centre, where my wife was working. Such was the enthusiasm of the Indian soldiers that they rushed forward in mass. My wife lost her footing and went down in the rush. Nehru and I formed a rugger scrum and together we rescued her.

இச்சம்பவத்தின் போது நேரு தான் மவுண்ட்பேட்டனை பார்த்து your wife; your wife; we must go to her என கூறுவதாக நான் முன்னர் வாசித்திருக்கிறேன்.

உங்களை உத்தியோகபூர்வ குறிப்பு தருமாறு நான் எங்கும் கேட்கவில்லை. 1946 சந்திப்பு பற்றி நான் எழுதியதும் அதை நீங்கள் தூக்கிப்பிடித்ததற்காக தான் 1946 சந்திப்பில் என்ன நடந்தது என தெரிந்தால் எழுதும்படி கேட்டேன்.

மற்றும்படி இச்சம்பவம் பற்றி பமீலா கூட தனது புத்தகத்தில் எழுதியுள்ளார். இது ஒன்றும் புதினமல்ல.

Edited by Lara

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Lara said:

இங்கு எங்கே நேருவும் மவுண்ட்பேட்டனும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து your wife என கத்துவதாக சொல்லப்படுகிறது? இவ்வாறு தான் உள்ளது.

We then drove together in my open car through cheering crowds to the Indian Troops’ Welfare Centre, where my wife was working. Such was the enthusiasm of the Indian soldiers that they rushed forward in mass. My wife lost her footing and went down in the rush. Nehru and I formed a rugger scrum and together we rescued her.

இதைக் கூட நீங்கள் face value இல், இதில் Mount  பட்டன் சொன்னது, அப்படியே நடந்ததாக நம்பி விடுவது, அவர்கள், அவர்கள்   'செவ்வனே' குறிப்பது உங்களுக்கு தெரியாமல்.

நான் சொன்னதை நான் கேள்விப்பட்டது, எனது வெள்ளையின நண்பர்கள் வழியாக.

 

4 hours ago, Lara said:

இச்சம்பவத்தின் போது நேரு தான் மவுண்ட்பேட்டனை பார்த்து your wife; your wife; we must go to her என கூறுவதாக நான் முன்னர் வாசித்திருக்கிறேன்.

 'செவ்வனே' பத்திரிகை குறிப்பு. தணிக்கை என்பது அப்போது இலகு என்பதாலும், formal duty இல் தெரிந்தெடுத்த பத்திரிகை என்பதாலும்.

பத்திரிகையில் வந்தது, உத்தியோகபூர்வ குறிப்பில் இல்லை.

இவர்களின் பகிரங்க பிரசுரிப்பு எல்லாமே நன்கு ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டது, அவர்களுடைய image ஐ கட்டிக்காப்பதற்கு  

 

 

 

Edited by Kadancha
add info.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Lara said:

மற்றும்படி இச்சம்பவம் பற்றி பமீலா கூட தனது புத்தகத்தில் எழுதியுள்ளார். இது ஒன்றும் புதினமல்ல.

 

Pamela இந்த மூன்றாவதா இல்லை நாலாவது புத்தகமா, ஒவொரு 5-10 வருட இடைவெளியில்?

அடுத்த செவ்வனே குறிப்பு, தலைமுறை தலைமுறை யாக தமது இமேஜ் ஐ  கட்டிக்காப்பதத்திற்கு.

மற்றும், Pamela  ற்கு எல்லாம் தெரிந்திருக்க முடியாது என்பது நிச்சயம்.

விடுங்கள்.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Lara said:

பாகிஸ்தான் என்ற பெயரே 1933 இல் தான் உருவாக்கப்பட்ட போது

உண்மையாகவா?

இவ்வளவு facts ஐ refer பண்ணி எழுதும் நீங்கள் 1933 இல் சூட்டப்பட்ட உண்மையான பெயரான PAKSTAN ஐ மறைத்ததின் காரணம் என்ன?

இல்லை, நீங்களாவே PAKSTAN ஐயும் PAKISTAN ஐயும், ஒன்று என்று கருதினீர்களா?

சி.ர். அலி  பிரசுரத்தை வாசித்து விட்டு தான் கேட்கிறேன்.

https://en.wikisource.org/wiki/Now_or_Never;_Are_We_to_Live_or_Perish_Forever%3F

4 hours ago, Lara said:

அதற்கு முன்னைய கால நிகழ்வுகளுக்கும் பாகிஸ்தான் பெயர் சூட்டி எழுதுவதை தான் நான் நக்கலடித்திருந்தேன்.

 

சூட்டியது நான் அல்ல. வரலாறு.   

இரு சொற்களுமிடையில் பாரிய வேறுபாடு உண்டு. தோற்றத்தில், தோன்றிய கால புறச்சூழலில், நோக்கத்தில், கருத்தில், அடையாளத்தில் என்று சொல்லிக்கொண்டே போகலாம்.  

ஆயினும், ஜின்னா,  PAKISTAN என்ற (மத) அடையாளத்தையே முதலில் கையில் எடுத்தார் PAKISTAN எனும் அரசை தாபிப்பதற்கு , 'PAKSTAN' முற்போக்கான கேம்பிரிட்ஜ்  பல்கலை கழக மாணவர்களால் உருவாக்கப்பட்டதாயினும்.  

நீங்கள் இன்றுமொன்றையும் கவனிக்க தவறிவிட்டிர்கள், ஆயினும் நான் இதை அவ்வப்போது சுட்டிக்காட்டியே வந்துளேன்.  அதாவது, வரலாற்றை ஓர் புள்ளியில் அல்லது  கோணத்தில் அணுகுவது.

PAKISTAN இல் இருக்கும் ISTAN என்னும் முடிவு கொண்ட பெயருடைய வேறு நாடுகளும் உண்டு. உ.ம். uzbekistan, afghanistan.     

சுருக்கமாக, PAKISTAN எனும் சொல், பெயர், கருப்பொருள்,

அடையாளம், PAKSTAN என்பதற்கு முதலே தோன்றி விட்டது.  

எப்போது என்பதே கேள்வி? நீங்களே தேடிப்பார்க்கலாம். திகதி கூறமுடியாது, ஆனால் அண்ணளவாக அரை - கால் நூற்றாண்டு இடைவெளிகளில் காலத்தை ஊகிக்கலாம். 

 

6 hours ago, Lara said:

பாகிஸ்தான் கருப்பொருள் 19 ஆம் நூற்றாண்டில் வரவில்லை. 

பாகிஸ்தானியர் தமது வரலாற்றை எப்படி நோக்குகிறார்கள் என்பதை தீர்மானிக்கும் உரிமை உங்களுக்கு இல்லை.

இவ்வளவு ஏன், விக்கிபீடியா இல் நான் கோடி காட்டிய வசனத்தை மாற்றுங்கள் பார்க்கலாம்.

நீங்கள், வெளியாராக, பாக்ஸ்தான் (PAKSTAN) எனும் பெயர்  20ம் நூற்றாண்டில் உருவாக்கப்படுவது என்பதற்கும், பாக்கிஸ்தான் என்ற ஏலவே இருக்கும் அடையாளத்தை பிரபல்யமான அரசியல் அடையாளமாக அந்த மக்களின் தலைவர்கள் தெரிவதத்திற்கான  புறசூழ்நிலைக் காரணிகள் வலுவாக இருப்பதனால் எழும்  உங்களின் விளக்கத்தை கொண்டு பாகிஸ்தானியரின் வரலாற்றையே மாற்றுவதத்திற்கு உங்களுக்கு உரிமை இல்லை.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Kadancha said:

இதைக் கூட நீங்கள் face value இல், இதில் Mount  பட்டன் சொன்னது, அப்படியே நடந்ததாக நம்பி விடுவது, அவர்கள், அவர்கள்   'செவ்வனே' குறிப்பது உங்களுக்கு தெரியாமல்.

நான் சொன்னதை நான் கேள்விப்பட்டது, எனது வெள்ளையின நண்பர்கள் வழியாக.

மவுண்ட்பேட்டன் கூறியது அப்படியே நடந்ததாக நான் நம்பவில்லை.

அதில் நீங்கள் கூறியது போல் இல்லை, உண்மையில் நீங்கள் கூறிய வரிகள் நேருவால் மவுண்ட்பேட்டனுக்கு கூறப்பட்ட வரிகள் என்றே சொல்ல வந்தேன்.

Edited by Lara

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Topics

 • Posts

  • ஜனாதிபதித் தேர்தல் என்பதைப் பார்க்கும் போது சிங்கள பேரினவாதத்துக்கு யார் தலைமை தாங்குவது என்பது போன்ற தேர்தலாகவே தென்பகுதி மக்கள் கருதுகின்றனர். அதாவது தமிழ் மக்களின் உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளிக்கின்ற எவரும் ஜனாதிபதித் தேர்தலில் வெல்ல முடியாது என்றளவுக்கு தென்பகுதி நிலைமையுள்ளது. இவ்வாறான நிலைமைக்கு சிங்களப் பேரினவாதிகளின் விதைப்புகளே காரணமெனலாம். தமிழ் மக்கள் சிங்களவர்களின் எதிரிகள் என்பது போன்ற சித்திரிப்புகள் சிங்கள மக் களிடம் ஆழப்பதிந்து விட்டது. இதனால் அவர்கள் தமிழ் மக்களை தங்களின் எதிரிகளாகவே பார்க்கின்றனர். இதன்காரணமாக தமிழ் மக்களின் அடிப்படைப் பிரச்சினைகளைத் தீர்ப்பதைக்கூட தமிழ் மக்களுக்கு அதிகமாக வழங்கப்படுகிறது என்ற கோணத்தில் பார்க்கின்ற ஒரு சூழ்நிலை உருவாகிவிட்டது. உண்மையில் சிங்களத் தரப்பினால் மிகப் பெரும் உயிரிழப்புகளையும் சொத்து இழப்பு களையும் சந்தித்தவர்கள் தமிழர்கள். தமிழ் மக்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதிகளுக்காக சிங்கள மக்கள் இரங்க வேண்டும். தமிழ் மக்களுக்கு நடந்த அநீதிக்கு நீதி கிடைக்க வேண்டும் என்ற கோசத்தை சிங்கள மக்களே எழுப்ப வேண்டும். ஆனால் அவ்வாறான தர்மம் எதுவும் தென்பகுதியில் தென்படவில்லை. மாறாக சிங்களவர்களுக்கு எதிரானவர்கள் தமிழர்கள். அவர்களுக்கு உரிமை வழங்குவது இந்த நாட்டை இரண்டாகப் பிரிக்கும். பெளத்த சிங்களத்துக்கு ஆபத்தைத் தரும் என்ற கருத்து நிலையே தென்பகுதியில் காணப்படுகிறது. இதன்காரணமாக இலங்கை மண்ணில் இன ஒற்றுமை என்பது இன்னமும் சாத்தியப் படாத விடயமாகவே இருந்து வருகிறது. கடந்த 30 ஆண்டு கால யுத்தத்தால் ஏற்பட்ட இழப்புகள் தமிழினத்தை அதலபாதாளத்தில் தள்ளிவிட்டுள்ளது. தமிழ் மக்களின் வாழ்வியல் பின்தங்கியுள்ளமையும் கல்வி நிலை வீழ்ச்சி கண் டுள்ளமையும் அடிப்படை வசதிகள் அற்ற நிலைமையும் தமிழினத்தை தகிக்க வைக் கிறது. இருந்தும் தமிழினத்தின் வீழ்ச்சியைப் புறந்தள்ளி இலங்கையில் அபிவிருத்தியை ஏற் படுத்துகின்ற முயற்சியில் சிங்களத் தரப்புகள் முனைப்புக் காட்டி வருகின்றன. ஒரு நாட்டுக்குள் ஓர் இனம் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கி நிற்கின்ற நிலையில் - அடிமைப்பட்டிருக்கின்ற நிலையில், அதுபற்றிச் சிந்திக்காமல் நாட்டில் அபிவிருத்தியை ஏற்படுத்த முற்படுகின்ற மடமைத்தனத்துக்குள் இருக்கின்ற இனவாதம் எத்துணை கொடியது என்பதை உணர்வது கடினமன்று. எதுஎவ்வாறாயினும் இந்த நாட்டின் எழுச்சி என்பது தமிழ் இனத்தின் எழுச்சியில் தங்கி யுள்ளதென்ற உண்மையை தென்பகுதி மக்கள் உணர்ந்து கொள்வது அவசியமாகும்.  http://valampurii.lk/valampurii/content.php?id=19812&ctype=news
  • நீங்கள் இப்பவும் இவவை நினைச்சு....நினைச்சு........😎
  • எம்மைத் தோற்கடித்து கூட்டமைப்பு என்ன செய்தது கல்முனையில் பசில் தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு 2015ம் ஆண்டு எங்களை தோற்கடித்து தமிழ் மக்களுக்கு என்ன செய்தார்கள். தங்களது பைகளை நிரப்பி கொண்டதை மாத்திரம் செய்தனர் என முன்னாள் பொருளாதார அமைச்சரும் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுனவின் தேசிய அமைப்பாளருமான பசில் ராஜபக்ஷ தெரிவித்தார். மட்டக்களப்பு மாவட்ட ஸ்ரீலங்கா மக்கள் இளைஞர் முன்னணி தலைவர் ரீ.ஹரிபிரதாபின் ஏற்பாட்டில் கல்முனையில் இடம்பெற்ற ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன ஜனாதிபதி வேட்பாளர் கோத்தபாய ராஜபக்ஸவிற்கு ஆதரவாக பிரசார கூட்டம் அ.நிமலன் மற்றும் ஜெ.சி. கிஷாந்தன், ஆர்.சி.றஜீவகுமார் தலைமையில் இடம்பெற்ற போது மேற்கண்டவாறு குறிப்பிட்டார்.          http://valampurii.lk/valampurii/content.php?id=19819&ctype=news
  • அமெரிக்க தூதுவருக்கு ஒரு அவசர கடிதம்   Share   கிரிபண்டா டி சில்வா சுமணசேகர   தமிழில் ரஜீபன்         இது அவசரமான கடிதம்- நான் வழமையான மரியாதைகளை தவிர்க்க விரும்புகின்றேன்     அவ்வப்போது இராஜதந்திரிகளிற்கு எழுதுவது எனக்கு மிகவும் பிடித்த விடயம் என்பது உங்களிற்கு தெரியும்- ஆனால் அதற்கு அப்பால் நான் உங்கள் கவனத்திற்கு சில விடயங்களை கொண்டுவரவேண்டியுள்ளது.   நாங்கள் இந்த நாட்டில் தேர்தல்களை நேசிப்பது உங்களிற்கு தெரியும். கிரிக்கெட்டிற்கு பின்னர் எங்களின் முக்கிய பொழுதுபோக்கு தேர்தல். ஆனால் கடந்த சில காலங்களாக எங்கள் கிரிக்கெட் வீரர்கள் எங்களை மகிழ்ச்சிப்படுத்த மறந்துள்ளனர்.மேலும் கிரிக்கெட் சூதாட்ட சக்கரவர்த்திகளின் கரங்களில் விழுந்துள்ளது என்ற வதந்தியும் வெளியாகியுள்ளது. இவர்கள் எங்கள் நாட்டின் மிகவும் வருமானம் தரும்  தொழில்துறையான அரசியலிலும்  ஈடுபட்டுள்ளனர். கிரிக்கெட் குறித்து நாங்கள் காத்திருக்கலாம்.ஆனால் உங்களுடன் நான் ஆராய விரும்பும் விடயம் பிரஜாவுரிமை தொடர்பானது. நான் அரசசார்பற்ற அமைப்பொன்றில் பிரஜாவுரிமை திட்டத்தில் பணியாற்றும் பெரும் ஊதியம் பெருபவன் இல்லை. இந்த பிரஜாவுரிமை விவகாரம் ஜிஆர் தி கிரேட் தொடர்பானது.நாங்கள் அவர் நூறுவீதம் தேசப்பற்றுள்ளவர் என்பதை உறுதி செய்ய விரும்புகின்றோம்.அவர் எங்கள் தேசத்தை பாதுகாக்கப்போகின்றார்,அவர் ஐந்து வருடங்களிற்கு முன்னர் எங்கள் நாட்டை பாதுகாத்தார் தற்போது மீண்டும் பாதுகாக்க விரும்புகின்றார். கடந்த தடவை அவர் இரட்டை பிரஜையாகயிருந்தவேளை நாட்டை பாதுகாத்தார்,அந்தவேளை அவரது கைகள் உங்கள் மனிதாபிமான சட்டங்களால் பிணைக்கப்பட்டிருந்தன,ஏனென்றால் அவர் உலகின் பெரும் நாட்டின்  பிரஜையாக காணப்பட்டார். அமெரிக்காவில் உள்ள உங்கள் சட்டங்கள் காரணமாக-எங்கள் நபரால்( உங்கள் நபர் அல்லது எங்கள் நபர்)அவரிற்கு பிடித்தமான வெள்ளை வானை முழுமையாக செலுத்த முடியவில்லை. தான் பத்திரிகையாளர்கள் மற்றும் மாற்றுக்கருத்துள்ளவர்களுடன் பல வெள்ளை வான் ஓட்டப்பந்தயங்களில் ஈடுபட்டால்- நாட்டை காப்பாற்றி களைப்படைந்த பின்னர் உங்கள் நாட்டிற்கு திரும்பமுடியாது என அவர் அச்சம் கொண்டிருந்தார்.  அமெரிக்க நலன்களிற்கு ஆதரவளிக்கும் வரை எந்த கொலையாளியையும் அமெரிக்கா சகித்துக்கொள்ளும் என்பதை அவர் கடந்த முறை அறிந்திருக்கவில்லை. ஆனால் அனைத்து ராஜபக்சாக்களும் அழகான கலிபோர்னியாலில் புகலிடம் பெற முடிந்ததை தொடர்ந்து அவர் அதனை உணர்ந்தார். உலகின் பல சர்வாதிகாரிகள், கொலைகாரர்கள்,சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்றத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் அனைவரும் தாங்கள் சோசலிஸ்ட்களாக இருக்காதவரை அமெரிக்காவில் தஞ்சம் பெறமுடியும் என்பதை உலகம் அறிந்திருக்கின்றது. ஆகவே வெள்ளை வான்கள் மீது காதல் கொண்ட எமது நபர் -வான்கள் கோர்ப்பரேட் முதலாளித்துவத்தின் வழியில் செல்லாதவரை தன்னால் வெள்ளை வான்களை செலுத்த முடியும் என்பதை இறுதியாக உணர்ந்துகொண்டார். 2015 இல் நாங்கள் நல்லாட்சியை ஏற்படுத்திய சில மாதங்களின் பின்னர் எங்கள் நல்ல மனிதர்களால் இலங்கைக்கு பாதுகாப்பாக வரமுடிந்தது. நல்லாட்சியின் கனவான்கள் மத்திய வங்கியை கொள்ளையடித்தது தெரியவந்ததால் அவர்கள் தங்கள் தார்மீகதன்மையை இழந்ததால் அவர்கள் பல டீல்களில் ஈடுபட்டனர்.   எங்கள் கதாநாயகன் ஜனாதிபதியாவதற்கு இன்னமும் சில நாட்களே உள்ளன.நாங்கள் அனைவரும் எங்கள் வெள்ளைவான்களை நன்கு  தயார்படுத்தி சிறந்த எதிர்காலத்தை நோக்கி செல்வதற்காக காத்திருக்கின்றோம். ஆனால் எங்கள் கதாநாயகனின் இதயம் இரண்டு இடத்திலிருந்தால்( ஒன்று இலங்கையிலும் மற்றையது அமெரிக்காவிலும்) எப்படி எங்கள் எதிர்காலம் மிகச்சிறந்ததாக மாறும்.ஏனென்றால் அமெரிக்கா எங்கள் பரம எதிரி. நாங்கள் உங்கள் நாட்டை வெறுக்கின்றோம் அதன் காரணமாகவே நாங்கள் வருடந்தோறும் ஆயிரக்கணக்கில் கிறீன்கார்ட் விண்ணப்பங்களை அனுப்புகின்றோம். உங்கள் நாட்டிற்கு வந்து உங்களிற்கு சிறந்த பாடத்தை கற்பிப்பதற்காகவே கிறீன்கார்ட்டிகளிற்கு விண்ணப்பிக்கின்றோம். ஆகவே நாங்கள் எங்கள் பாதுகாவலர் உண்மையில் அமெரிக்க பிரஜையா  என்பதை அறிய விரும்புகின்றோம். உங்களால் அவர் இந்த தம்ம தேசத்தின் உண்மையான தேசப்பற்றாளர் என்பதை தெரிவிக்கும் கடிதமொன்றை தயவு செய்து அனுப்ப முடியுமா? அது போலியானதாகயிருந்தாலும் பரவாயில்லை. ஆனால் அவர் தேர்தலில் வெற்றிபெறும்வரை அது  போலியானது என தயவு செய்து சொல்லவேண்டாம். அவர் வெற்றிபெற்றால் அவரது சகோதரர் ஊடக அமைச்சராக நியமிக்கப்படுவார்,அவர் அனைத்து அரச ஊடகங்களிற்கும் பொறுப்பானவராக விளங்குவார்.அவர் தனது சகோதரரான ஜனாதிபதியை தேசப்பற்றாளனாக சித்தரிப்பார்- மாற்றுவார். அவரின் இன்னொரு சகோதாரர் நீதித்துறையை பார்த்துக்கொள்வார்- ஜனாதிபதியின் ஒவ்வொரு சிறிய குற்றத்தையும் நியாயபூர்வமானதாக மாற்றுவார். அவரின் இன்னொரு சகோதரர் நிதியமைச்சிற்கு பொறுப்பாக காணப்படுவார்- அவர் ஜனாதிபதியின் படத்தை ஒவ்வொரு ருபாய் நோட்டிலும் அச்சிடுவார் அதன் மூலம் தனது சகோதரனை உண்மையான தேசப்பற்றாளனாக மாற்றுவார். மேலும் ஜனாதிபதி தனது உறவினர்கள் அனைவரையும் ஒவ்வொரு நாட்டினதும் தூதுவர்களாகவும் நியமிப்பார்,அவர்கள் தங்கள் ஜனாதிபதி எவ்வளவு தேசப்பற்று மிக்கவர் என தெரிவிப்பார்கள். ஆனால் மேடம் இவர்கள் அனைவரும் சில நாட்களிற்கு காத்திருக்கவேண்டும்.தற்போதைக்கு நாங்கள் அவர் அமெரிக்க பிரஜாவுரிமையை கைவிட்டுவிட்டாரா என்பதை அறியவேண்டும். ஜிஆர் தி கிரேட் ஒருபோதும் அமெரிக்க பிரஜையாகயிருக்கவில்லை , அமெரிக்கா அதனை வழங்கியபோதும் அவர் நிராகரித்துவிட்டார் என நீங்கள் தெரிவித்தால் போதும். ஆனால் அமெரிக்க இராஜதந்திரிகள் பொய் சொல்லமாட்டார்கள் என்பது எனக்கு தெரியும். தயவு செய்து அவர் தற்போது இலங்கை பிரஜை எனவும் - இலங்கை ஜனாதிபதியாக பதவி ஏற்பதற்கு இன்னொரு இளம் ராஜபக்ச வரும் வரை -நாங்கள் இவரை இலங்கை ஜனாதிபதியாக தெரிவு செய்யலாம் எனவும் பொய் சொல்லவேண்டாம்.   கிரிபண்டா சில்வா https://www.virakesari.lk/article/68828?fbclid=IwAR0UsOcN62h68g17ty0cOQD96FHEhcyrfvKxk4-Ild-SXkvR4-CbNcs_xyI
  • ஜனாதிபதி வேட்பாளர் திரு. M.K. சிவாஜிலிங்கத்தின் தேர்தல் விஞ்ஞாபனம் : சிவாஜிலிங்கத்தின் ஊடாக சர்வதேச சமூகத்திடம் முன்வைக்கப்படும் இத்தேர்தல் விஞ்ஞாபனம், Nov 09இல் திருகோணமலை குளக்கோட்டன் கேட்போர் கூடத்தில் வைத்து வெளியிடப்பட்டது. 1. புதிதாக உருவாக்கப்படும் அரசியலமைப்பு ஒற்றையாட்சி முறையை நிராகரித்து, தமிழ்த் தேசத்தினை அங்கீகரித்து அதற்கு தனித்துவமான இறைமை உண்டு என்பதனையும், தமிழ் மக்கள் சர்வதேச சட்டத்தின் கீழ் சுயநிர்ணய உரிமைக்கு உரித்துடையவர்கள் என்பதையும் அங்கீகரித்து சமஸ்டி ஆட்சி முறைமையின் கீழ் இலங்கையின் தமிழ் தேசிய இனப்பிரச்சினைக்கு தீர்வு காணப்பட வேண்டும். 2. இறுதி போரில் இடம்பெற்ற போர்க்குற்றங்கள் மற்றும் மனித குலத்திற்கு எதிரான குற்றங்கள் மற்றும் இனப்படுகொலை என்பவற்றிற்கு முழுமையான சர்வதேச பொறிமுறை சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றம் மற்றும் சர்வதேச தீர்ப்பாயம் ஊடாக விசாரணைகள் மேற்கொள்ளப்படல் வேண்டும். 3. பயங்கரவாத தடைச்சட்டம் நீக்கப்பட வேண்டும் தமிழ் அரசியல் கைதிகள் அனைவரும் நிபந்தனையின்றி விடுதலை செய்யப்பட வேண்டும் வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்கள் விவகாரத்தில் சர்வதேச பொறிமுறை பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நீதி வழங்கப்படல் வேண்டும். 4. வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களில் நிலைகொண்டிருக்கும் அரச படைகள், போருக்கு முன் தமிழ் மக்களின் பாவனையில் இருந்த தனியார் மற்றும் அரச காணிகளில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டு, காணிகள் அனைத்தும் உடனடியாக விடுவிக்க படுவதுடன் மீள்குடியேற்ற நடவடிக்கைகள் துரிதப்படுத்தப்படல் வேண்டும். 5. வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களில் அரசு ஆதரவுடன் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கும் சிங்கள மயமாக்கல், பௌத்த மயமாக்கல் மற்றும் சிங்கள குடியேற்றங்கள் உடனடியாக நிறுத்தப்பட வேண்டும். 6. வடக்கிற்கு மகாவலியின் நதியை திசை திருப்புவது என்ற போர்வையில் வடக்கு மாகாணத்தில் சிங்கள குடியேற்றங்களை ஏற்படுத்துவதற்காக மாத்திரமே திட்டமிட்டு செயற்படும் சபையாக மகாவலி அதிகார சபை இயங்குவதால், மகாவலி அதிகார சபையின் நியாயாதிக்கம் வடக்கில் இல்லாது ஒழிக்கப்பட வேண்டும். அத்துடன் கிழக்கு மாகாணத்தில் மகாவலி அபிவிருத்தித் திட்டம் என்ற பெயரில் இடம்பெறும் திட்டமிட்ட சிங்களக் குடியேற்றங்கள் அனைத்தும் நிறுத்தப்படவேண்டும். அண்மையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட மொரகஹகந்த நீர்ப்பாசனத் திட்டத்தின் கீழ் வன்னிப் பிரதேசத்தில் திட்டமிட்டு மேற்கொள்ளப்படும் சிங்கள குடியேற்றங்கள் அனைத்தும் உடனடியாக நிறுத்தப்படவேண்டும். 7. தொல்லியல் திணைக்களம், வனவள திணைக்களம், வன ஜீவராசிகள் திணைக்களம் உட்பட பல அரச திணைக்களங்கள் ஊடாக மேற்கொள்ளப்பட்டுவரும் நில வழிபாட்டுத்தல ஆக்கிரமிப்புகள் அனைத்தும் உடனடியாக நிறுத்தப்படல் வேண்டும். 8. போரினால் பாதிக்கப்பட்ட வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களில் அபிவிருத்தியையும், இளைஞர்களின் வேலைவாய்ப்புகளையும் ஏற்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டு வெளிநாடுகளில் வாழும் இளைஞர்களிடம் இருந்து நேரடி முதலீடுகளை இலகுவாகப் பெற்றுக் கொள்வதற்கு ஏதுவாக, இங்கு காணிகளையும் மற்றும் நிதிகளையும் கையாள்வதில் இப்போது அவர்கள் எதிர்கொள்ளும் சட்டப் பிரச்சினைகள் தீர்க்கப்பட வேண்டும். 9. வடக்கு கிழக்கிற்கான அரசு மற்றும் தனியார் துறைகளில் வேலை வாய்ப்புகளில் அந்தந்த மாகாணத்தைச் சார்ந்த மக்களுக்கே முன்னுரிமை வழங்கப்படல் வேண்டும். 10. வடக்கு கிழக்கினை போரினால் பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசமாக பிரகடனப்படுத்தி அதன் அபிவிருத்திக்கான நிதியினை கையாள்வதற்கு வடக்கு கிழக்கில் தெரிவு செய்யப்பட்ட மக்கள் பிரதிநிதிகளின் நெறிப்படுத்தலில் பொதுக்கட்டமைப்பு ஒன்றினை உருவாக்குதல் வேண்டும். மேற்கூறிய கோரிக்கைகள் உடனடியாக தீர்க்கப்பட வேண்டிய விடயங்கள். ஜனாதிபதி தேர்தல் முடிவடைந்து, புதிய ஜனாதிபதி பதவியேற்ற மூன்று மாத காலப் பகுதிக்குள் தீர்வு காணப்பட வேண்டும் எனும் விடயங்கள் குறித்த தேர்தல் பிரகடனத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.