• advertisement_alt
  • advertisement_alt
  • advertisement_alt

Recommended Posts

large.CE27DF05-B727-494A-9591-353884ECC9D4.jpeg.ac6eb294359f0e6966dd8baad7075e4b.jpeg

The National Arboretum 

இரு வாரங்களுக்கு முன்பு கன்பரா சென்றிருந்த பொழுது இந்த botanical gardenற்கு போகும் சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது. இயற்கையை நேசிப்பவர்கள், மாணவர்கள், வித்தியாசமாக பொழுதை கழிக்க விரும்புபவர்களுக்கு பயன்தரும் இடம்.

Arboretum என்ற சொற்பதம் முதன் முதலில் 1833 ஆண்டளவில் John Claudius Loudon எனும் தாவரவியலாளரால் The Gardener’s Magazineல் உபயோகிக்கப்பட்டது.

இந்த Arboretum சுமார் 618 ஏக்கரில் உலகிலும் அவுஸ்ரேலியாவிலும் அருகி வரும் மர இனங்களை பாதுகாக்கும் நோக்கத்திற்காக அர்பணிக்கப்பட்ட வனமாகும். 2003 ஆண்டில் கன்பராவில் ஏற்பட்ட காட்டு தீ அனர்த்தங்களுக்கு பிறகு இந்த திட்டம் 2005 உருவாக்கப்பட்டது. 2005 - 2011 வரை அருகி வரும் மர இனங்களை கொண்ட சுமார் 104 வகையான காடுகள் உருவாக்கப்பட்டு, 2013ல் பொது மக்களுக்காக திறந்து வைக்கப்பட்டது. இந்த இடத்தைப்பற்றிய தகவல்களை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன்.

7-E6612-D1-C92-F-442-A-873-D-7-D13-CDD0-

An arboretum is a botanical garden devoted to growing trees for conservation, scientific research and educational purposes. Pronounced "arr-boor-eetum"

In time, the National Arboretum Canberra will be home to 104 forests of rare, endangered and symbolic trees from Australia and around the world.

The National Arboretum Canberra features 94 forests of different types of rare, endangered and symbolic trees from around Australia and the world. Two forests are over one hundred years old.

Other highlights include the National Bonsai and Penjing Collection, Sprout Cafe, Pod Playground, the Curatoreum gift shop, outdoor sculptures, award-winning architecture and spectacular lookouts.

The term arboretum was first published by John Claudius Loudon in 1833 in The Gardener's Magazine.

Arboreta may specialise in growing particular types of trees. For example, an arboretum specialising in growing conifers is known as a pinetum. Other specialist arboreta include salicetums (willows), viticetums (vines) populetums (poplars) and quercetums (oaks).

The National Arboretum Canberra features 94 forests of rare, endangered and symbolic trees from around Australia and the world. Many of the trees are still young but two of the forests are over 100 hundred years old. Over 44,000 trees from over 100 countries are growing across the huge 250 hectare (618 acre) site, making it one of the world's largest living collections of rare, endangered and significant trees.

The Village Centre is the first point of arrival for many visitors at the Arboretum, offering an elegant and memorable welcome. This award-winning, architect-designed building with panoramic views over Canberra provides a variety of high-quality visitor services and facilities, including a restaurant, cafe, gift shop, information hub, and the National Bonsai and Penjing Collection.

The unique nature-themed Pod Playground abuts the northern side of the Village Centre, and the Canberra Discovery Garden is located on the southern side.

In time, the Arboretum will be home to 104 forests of rare, endangered and symbolic trees from Australia and around the world.

The average size of the forests is 2 hectares (5 acres) and most consist of a single species of tree, or two species where a host forest is planted in conjunction with a rare or endangered species. When grown, the forests will provide visitors with the experience of being enveloped in a forest of one species of tree.

Two of the forests are nearly one hundred years old - the cork oak forest (Quercus suber), planted 1917 - 1920; the Himalayan cedar forest (Cedrus deodara), planted 1917 - 1930.

The National Arboretum Canberra was officially opened at a dawn ceremony on 1 February 2013 by Ms Katy Gallagher MLA, ACT Chief Minister, along with representatives of the Commonwealth Government. Also present were members of the Friends of the National Arboretum Canberra, site partners, members of the Strategic Advisory Board and many others who had made a significant contribution to the project.

On 2 February 2013, over 15,000 visitors came to the Opening Day Festival. For the first time, the Canberra community and other visitors had a chance to see inside the completed Village Centre and see the National Bonsai and Penjing Collection in its new purpose-built pavilion.

Since that day, over a million visitors of all ages and nationalities have explored the beauty and scale of the Arboretum's forests, landscapes and architecture.

The Arboretum provides an opportunity to conserve threatened species and learn about their growing preferences. It also provides a place for community recreation and culture, ongoing education and research.

In time, the Arboretum will be home to 104 forests of rare, endangered and symbolic trees from Australia and around the world.

Read more about the forests of the Arboretumor watch our videos on YouTube.

Awards

The National Arboretum Canberra won the World Architecture Festival for Landscape Award in 2014, and the Village Centre building won the Institute of Architects Award for 'Best Public Building in the ACT' in 2013.

Pod Playground was selected as one of the 13 most vibrant and significant parks in the country for the National Museum of Australia's 'Parks Changing Australia' exhibition.

Southern Tablelands Ecosystems Park (STEP)

STEP won the Environmental Education Award in the Keep Australia Beautiful Awards, ACT and was highly commended in the Environmental Sustainability section. David Shorthouse won the Individual ACTion Award in the Keep Australia Beautiful Awards, ACT, for his work at STEP and Mulligans Flat over many years.

Research

Dr Marta Yebra from the Australian National University won the Australian Academy of Science's Max Day Environmental Science Fellowship Award for her work on the conservation of Australia's flora and fauna, particularly her work to enable bushfire risk to be mapped from space. Australia's forests are among the most fire-prone in the world and satellite monitoring could greatly help to predict and mitigate bushfires before they occur.

Dr Marta Yebra will use her Max Day Environmental Science Fellowship Award funding to conduct experiments at the National Arboretum Canberra to determine the moisture content of Australia's native forests. Moisture content is particularly important to predicting bushfires on a large scale as it affects the likelihood of ignition occurring, as well as the severity and spread of the fire. This real-world data will be incorporated into new models that can be used to predict bushfires.

EFA0-E867-753-C-4248-82-AF-0853-EA412378

"wide brown land", spelling out the description of Australia by Dorothea McKellar in her poem My Country, based on McKellar's handwriting.

AA2-FEF9-B-5104-449-F-A6-C7-41-C6235-C49
 

One of the Bonsai tree 

https://www.nationalarboretum.act.gov.au/about_us/about-the-arboretum

Edited by பிரபா சிதம்பரநாதன்
Add the word “Canberra “ in the headline
  • Like 1
  • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this