Sign in to follow this  
nedukkalapoovan

மனிதப் பசளை ரெடி

Recommended Posts

A body is seen covered by a sheet on a bed of woodchips

எனி மனிதர்கள் இறந்தால் அவர்களின் உடலை தகனம் செய்யவோ.. அல்லது ஒரு ஒதுக்குப்புறமாக புதைக்கவோ தேவையில்லை. 

மனித உடலை பசளையாக்கி உறவினர்கள்.. இறந்தவர்களின் ஞாபகார்த்தமாக தமது வீட்டுத் தோட்டத்திலேயே தாவரங்களுக்கு தூவி விடலாம்.

அமெரிக்காவில் இறந்த உடல்களை வைத்து மேற்கொண்ட ஆய்வில்.. மனித உடலில் உள்ள மென் திசுக்களையெல்லாம்..  30 நாளைக்குள் பாதுகாப்பாகவும் திறமையாகவும்.. உக்க வைத்துவிட முடியும் என்று கண்டறிந்துள்ளனர்.

மேலும்.. இதனால்.. யாருக்கும் தீங்கும் வராதாம்.

அதுமட்டுமன்றி இது ஒரு சுற்றுச்சூழலுக்கு அதிகம் பாதிப்பை உண்டு பண்ணாத வழிமுறையாகவும் கருதப்படுகிறது.

An artist vision of a future Recompose facility shows circular vessels in a honeycomb structure in a garden

A US firm has given scientific details of its "human composting" process for environmentally friendly funerals.

https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-51389084

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

சாம்பலாக்கித் தூவும் துணிவே எம்மிடையே இல்லை. இதில் உரமாக்கி ..... ஐயோ வேண்டாம் 😀

Share this post


Link to post
Share on other sites

நான் ஒரு  படத்தில் பார்த்தேன்...இறந்தவர்களது நினைவாக அவர்களது சாம்பலை எரித்து, அந்த சாம்பலையும் சேர்த்து டட்டூ போடுகிறார்கள்:51_scream: 
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

கனடா நாட்டில் இறந்தவர் உடலை கரைக்கும் தொழில் நுட்பம் பாவிக்கப்படுவதாக வாசித்தேன். உடலைக் கரைத்தபின் எஞ்சும் அலும்பை எரித்து விடுகின்றனர். 

Share this post


Link to post
Share on other sites

நல்ல வழிதானே சூழல் மாசுபாடும் குறையும் நிலங்கள் தேவை அதிகரிக்கும் காலம் இப்போது செலவு குறைவாக இருக்கவும் வேண்டுமே

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, nedukkalapoovan said:

A body is seen covered by a sheet on a bed of woodchips

எனி மனிதர்கள் இறந்தால் அவர்களின் உடலை தகனம் செய்யவோ.. அல்லது ஒரு ஒதுக்குப்புறமாக புதைக்கவோ தேவையில்லை. 

மனித உடலை பசளையாக்கி உறவினர்கள்.. இறந்தவர்களின் ஞாபகார்த்தமாக தமது வீட்டுத் தோட்டத்திலேயே தாவரங்களுக்கு தூவி விடலாம்.

வீட்டுக்குள்... பிணமா? பேய்... பிடிக்கப் போகுது.  🎃
வேண்டாம் ஐயா... இந்த விபரீத விளையாட்டு. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, தமிழ் சிறி said:

வீட்டுக்குள்... பிணமா? பேய்... பிடிக்கப் போகுது.  🎃
வேண்டாம் ஐயா... இந்த விபரீத விளையாட்டு. 

சிறித்தம்பி! நாங்களும் முன்னேறின நாடுகளை  பார்த்து முன்னேற வேணும் கண்டியளோ 😎

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, தமிழ் சிறி said:

வீட்டுக்குள்... பிணமா? பேய்... பிடிக்கப் போகுது.  🎃
வேண்டாம் ஐயா... இந்த விபரீத விளையாட்டு. 

வீட்டுக்குள்.. செத்த மான் கொம்பு... புலிப் பல்லு.. ஆனை முடி.. தந்தம்.. மான் தோல்.. மயிலிறகு.. சிப்பி.. சங்கு...இப்படி இஸ்தியாதி ஐட்டங்களை எல்லாம் வைத்து அழகு பார்க்கும்.. தாங்களா. பேய்க்குப் பயப்படுகிறீர்கள்..??! 

அதென்ன.. மனிதன் இறந்தால் தான் அவன் ஆவி பேய் ஆகுமா.. ஏன் பிற உயிரினங்களை ஆயிரக்கணக்கில் கொன்று அதன் பிணத்தை தின்கிறமே.. அப்ப அவற்றின் பேய் பிடிக்காதா.

அப்படிப் பார்த்தால்.. எத்தனை.. கோழிப் பேய்.. மாட்டுப் பேய்.. ஆட்டுப் பேய்.. பன்றிப் பேய்கள்.. மீன் பேய்.. நண்டுப் பேய்.. கணவாய் பேய்... இறால் பேய்.. கத்தரிக்காய் பேய்.. முருங்கைக்காய் பேய்.. உருளைக்கிழங்குப் பேய்...  இப்படி இன்னும் இன்னும்.. இந்த உலகில் அலைந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். நம்மை பிடித்து தின்றிருக்க வேண்டும். ஏன் செய்யவில்லை..??!

ஆனால் இங்கு பாருங்கள் மனிதனின் சுத்த சுயநலத்தை..

கூட இருந்த ஓர் உறவின் உயிர் பிரிந்த உடலை பிணம்.. பேய்.. பிசாசு.. என்று தூரக் கிடத்தி தான் தப்ப நினைக்கிறான். அது அவனை ஈன்றவர்களாகக் கூட இருக்கலாம். 

பேய் என்ற ஒன்றிருந்தால்.. அது கோழியை கொன்று வெட்டி கொத்தி.. அதன் பிணத்தில்...  ப்ரியாணி போட்டு சுவைக்கும் போதே பேய் பிடித்திருக்க வேண்டும். அதுதானே யதார்த்தம். 😆

கொஞ்சம்.. நிதானமாகச் சிந்தித்துப் பாருங்கள்.. எவ்வளவு முட்டாளாக்கி வைத்திருக்கிறார்கள் மனிதனை மனிதன். 

Edited by nedukkalapoovan
 • Like 3
 • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 2/17/2020 at 9:17 PM, ரதி said:

நான் ஒரு  படத்தில் பார்த்தேன்...இறந்தவர்களது நினைவாக அவர்களது சாம்பலை எரித்து, அந்த சாம்பலையும் சேர்த்து டட்டூ போடுகிறார்கள்:51_scream: 

ரதி, டாப்சி நடித்து தமிழில் ‘ஹேம் ஓவர்’ என்றொரு படம் வந்திருக்கிறது

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

தோடுடைய செவியன் விடையேறியோர் தூவெண்மதி சூடிக்       
    காடுடையசுட லைப்பொடிபூசிஎன்1 உள்ளங்கவர் கள்வன்        
    ஏடுடையமல ரான்முனைநாட்பணிந் தேத்தஅருள் செய்த         
    பீடுடையபிர மாபுரம்மேவிய பெம்மானிவ னன்றே.            1.1.1
        
    முற்றலாமையிள நாகமோடேன முளைக்கொம்பவை பூண்டு          
    வற்றலோடுகல னாப்பலிதேர்ந்தென துள்ளங்கவர் கள்வன்      
    கற்றல்கேட்டலுடை யார்பெரியார்கழல் கையால்தொழு தேத்தப்         
    பெற்றம்ஊர்ந்தபிர மாபுரம்மேவிய பெம்மானிவ னன்றே.      1.1.2
        
    நீர்பரந்தநிமிர் புன்சடைமேலோர் நிலாவெண்மதி சூடி      
    ஏர்பரந்தஇன வெள்வளைசோரஎன் உள்ளங்கவர் கள்வன்          
    ஊர்பரந்தவுல கின்முதலாகிய ஓரூரிது வென்னப்            
    பேர்பரந்தபிர மாபுரம்மேவிய பெம்மானிவ னன்றே.        1.1.3
        
    விண்மகிழ்ந்தமதி லெய்ததுமன்றி விளங்குதலை யோட்டில்            
    உண்மகிழ்ந்துபலி தேரியவந்தென துள்ளங்கவர் கள்வன்      
    மண்மகிழ்ந்தஅர வம்மலர்க்கொன்றை மலிந்தவரை மார்பிற்            
    பெண்மகிழ்ந்தபிர மாபுரமேவிய பெம்மானிவ னன்றே.        1.1.4
        
    ஒருமைபெண்மையுடை யன்சடையன்விடை யூரும்இவ னென்ன        
    அருமையாகவுரை செய்யஅமர்ந்தென துள்ளங்கவர் கள்வன்      
    கருமைபெற்றகடல் கொள்ளமிதந்ததோர் காலம்இது வென்னப்     
    பெருமைபெற்றபிர மாபுரம்மேவிய பெம்மானிவ னன்றே.        1.1.5
        
    மறைகலந்தஒலி பாடலோடாடல ராகிமழு வேந்தி        
    இறைகலந்தஇன வெள்வளைசோரஎன் உள்ளங்கவர் கள்வன்          
    கறைகலந்தகடி யார்பொழில்நீடுயர் சோலைக்கதிர் சிந்தப்           
    பிறைகலந்தபிர மாபுரம்மேவிய பெம்மானிவ னன்றே.     1.1.6
        
    சடைமுயங்குபுன லன்அனலன்எரி வீசிச்சதிர் வெய்த         
    உடைமுயங்கும்அர வோடுழிதந்தென துள்ளங்கவர் கள்வன்      
    கடல்முயங்குகழி சூழ்குளிர்கானல்அம் பொன்னஞ்சிற கன்னம்           
    பெடைமுயங்குபிர மாபுரம்மேவிய பெம்மானிவ னன்றே.        1.1.7
                
    வியரிலங்குவரை யுந்தியதோள்களை வீரம்விளை வித்த        
    உயரிலங்கையரை யன்வலிசெற்றென துள்ளங்கவர் கள்வன்       
    துயரிலங்கும்உல கிற்பலஊழிகள் தோன்றும்பொழு தெல்லாம்     
    பெயரிலங்கு பிரமாபுரம்மேவிய பெம்மானிவ னன்றே.         1.1.8
        
    தாணுதல் செய்திறை காணியமாலொடு தண்டாமரை யானும்        
    நீணுதல் செய்தொழி யந்நிமிர்ந்தானென துள்ளங்கவர் கள்வன்        
    வாணுதல் செய்மக ளீர்முதலாகிய வையத்தவ ரேத்தப்         
    பேணுதல் செய்பிர மாபுரம்மேவிய பெம்மானிவ னன்றே.      1.1.9
        
    புத்தரோடுபொறி யில்சமணும்புறங் கூறநெறி நில்லா        
    ஒத்தசொல்லஉல கம்பலிதேர்ந்தென துள்ளங்கவர் கள்வன்      
    மத்தயானைமறுகவ்வுரி போர்த்ததோர் மாயம்இது வென்னப்     
    பித்தர்போலும்பிர மாபுரம்மேவிய பெம்மானிவ னன்றே.      1.1.10
        
    அருநெறியமறை வல்லமுனியகன் பொய்கையலர் மேய     1.1.11
    பெருநெறியபிர மாபுரம்மேவிய பெம்மானிவன் றன்னை         
    ஒருநெறியமனம் வைத்துணர்ஞானசம் பந்தன்உரை செய்த        
    திருநெறியதமிழ் வல்லவர்தொல்வினை தீர்தல்எளி தாமே.   

காடுடைய சுடலை பொடி பூசி என் உள்ளங் கவர் கள்வன் 

உண்மையான அன்பு காதல் இருந்தால் இப்படித்தான் செய்ய தோன்றும் 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

 • Topics

 • Posts

  • பிரித்தானியாவில் வைரஸ் தொற்றுக்காக 5G கோபுரங்கள் எரிக்கப்பட்டன! கொறோனாவைரஸ் தொற்றுக்குக் காரணமெனெ வதந்திகள் பரவியதைத் தொடர்ந்து பிரித்தானியாவில் மூன்று 5G தொலைபேசிக் கோபுரங்கள் தீக்கிரையாக்கப்பட்டுள்ளன. 5G கோபுரங்களிலிருந்து பரிவர்த்தனையாகும் உயர் அதிர்வெண் அலைகள் வைரஸ் தொற்றைத் தீவிரமாக்குகின்றன என்ற செய்தியை யாரோ பரவவிட்டதைத் தொடர்ந்து இச் சம்பவங்கள் நடைபெற்றுள்ளன. “இது முற்று முழுதும் பொய்யான தகவல். அத்தோடு, நோய்ப் பரவலைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு, இக் காலகட்டத்தில், எமக்கு மிகவும் அத்தியாவசியமான ஒரு கருவி அது. இது மிகவும் கோழ்த்தனமான ஒரு நடவ்டிக்கை” எனத் தேசிய சுகாதார சேவைகள் வாரியத் தலைவர் ஸ்டீபன் போவிஸ் ஊடகங்களுக்குத் தெரிவித்தார். சீனாவின் வூஹான் நகரில் 5G கோபுரங்களை நிறுவிய பின்னரே SARS-CoV-2 வைரஸ் சீனாவிலும், இதர நாடுகளிலும் பரவத் தொடங்கியது என்ற பொய்யான தகவல் சமீப காலங்களில் வலைத்தளங்களில் வலம் வந்துகொண்டிருக்கிறது. ஆனால் யப்பான், ஈரான் போன்ற நாடுகளில் இன்னும் 5G கோபுரங்கள் எதுவும் நிறுவப்படவில்லையாயினும் அங்கும் வைரஸ் பரவி வருகிறது என்பதைச் இச் செய்தியைப் பரப்புபவர்கள் உணரவில்லை என அவர் மேலும் தெரிவித்தார்.   பேமிங்க்ஹாம், மேர்சிசைட் ஆகிய நகரங்களில் 5G கோபுரங்கள் தீப்பற்றி எரியும் காணொளிகள் பரவலாகி வருகிறது. 5G அலைகளினால் உடல் நலத்திற்குக் கேடு விளையாது என நிபுணர்கள் தெரிவித்து வருகின்றனர். சமீபத்தில் பிரித்தானிய பத்திரிகை ஒன்று 5G அலைக்கற்றைகளினால் உடலுக்குத் தீங்கு விளையலாம் எனச் செய்தி வெளியிட்டிருந்தது. சர்வதேச வரைமுறைகளுக்கு அமையவே இத் தொழில்நுட்பம் பாவிக்கப்படுகிரது என இத்துறை சார்ந்த நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். இப் பொய்த் தகவல், முகநூல், யூ-டியூப், இன்ஸ்டாகிராம் தளங்களினூடாகப் பல லட்சம் பாவனையாளரைச் சென்றடைந்திருக்கிறது. சில நம்பகத்தன்மையுள்ள கணக்காளர்களும் இச் செய்தியைப் பகிர்ந்து வருகிறார்கள். ஜனவரி பிற்பகுதியிலிருந்து இப்படியான செய்திகள் வலம் வருகின்றன. இச் செய்திகளில் ஒன்று, 5G அலைகள் மனிதரின் நிர்ப்பீடன ஆற்றலை (immune system) பாதிப்பதால் வைரஸ் தொற்றிக்கொள்ள ஏதுவாகிறது என்கிறது. இன்னுமொரு செய்தி, 5G அலைகள் வைரஸ்களைக் காவிச் செல்கின்றன என்கிறது. இந்த இரண்டுமே உண்மைகளற்ற குப்பைகள் எனச் சாடுகிறார் றெடிங்க் பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த, கல உயிரியல் பேராசிரியர் டாக்டர் சைமன் கிளார்க். கோவிட்-19 தொற்றுக்கு, உலகம் முழுவதும் இதுவரை 1.2 மில்லியன் மக்கள் ஆளாகியிருக்கிறார்கள். அதில் 312,000 பேர் அமெரிக்காவிலும், 130,759 பேர் ஸ்பெயினிலும், 124,632 பேர் இத்தாலியிலும், 96,000 பேர் ஜேர்மனியிலும் உள்ளனர். https://marumoli.com/பிரித்தானியாவில்-வைரஸ்-த/?fbclid=IwAR1HFxsOzCkczqaAbBkgNVg6cav-GiKLJRtDxT-gSISL6FU8XVU3VMrbo4g
  • அவர்களை பேபி பூமர்ஸ் என்று அழைப்பது உண்டு அநேகர் 55 வயதில் பென்ஷன் எடுத்தவர்கள் காப்புறுதி க்கு who  மூலம் ஆப்பு அடித்து விட்டினம் பண்டமிக் என்று தொத்து  கொள்ளை நோய் களுக்கு அநேக காப்புறுதி நிறுவனம்கள் கவர் பண்ணாது இங்கு களத்தில்  யாராவது  காப்புறுதி எடுத்து இருந்தால் பண்டமிக் எனப்படும் கொள்ளை நோய்க்கு கவர் பண்ணுமோ எண்டு உறுதிப்படுத்தவும் .
  • கொரோனா போறதுக்கு... வழியை விடுங்க(டா)
  • 😢😢கொறோணா என்ற கொடியவனின் பசிக்கு இரையாகி இன்று எம்மை எல்லாம் துயரத்தில் ஆழ்த்திவிட்டு எங்கடா சென்றாய் நண்பா???பழகுவதற்கு இனியவனே பண்பாளனே அந்த இரண்டு குஞ்சுகளும் ஏங்குகின்றன அப்பா எப்போது வருவார் விளையாடலாம்என்று 😥😥😥 மணந்தவளோ நிற்கதியாய் நிற்க ஏனடா உனக்கு மட்டும் அவசரம் பூத்துக் குலுங்கும் வயதல்லவா இது.நெஞ்சம் பொறுக்கிதில்லையே உன் திருமுகத்தை எப்போது காண்போம் எனி???.(லண்டனில் Dartford என்னும் இடத்தில் மளிகை கடை உரிமையாளரான சியாமளன் அவர்கள் (ஈழத்தமிழர் மீசாலையை பூர்வீகமாக கொண்டவர்)ஆதீத காச்சல் காரணமாக இன்று அதிகாலை 5 மணி அளவில் இறைபதம் அடைந்தார் )