தமிழ் சிறி

2020´ம் ஆண்டு எப்படி இருக்கும்? ஜோதிட பலன், ஒரு மீள் பார்வை.

Recommended Posts

ஒன்பது கிரகங்களும் உச்சம் பெற்றவர்கள்... 
பேட்டரி போட்டும் பேசலாம்.. 
பேட்டரி போடாமலும் பேசலாம்.. 

  • Thanks 1
  • Haha 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

நிமிடம் 1:40இல்  
பார்த்ததில் இருந்தே சிரித்துக்கொண்டு இருக்கிறேன் 
தாங்க முடியவில்லை ..
பாகிஸ்தானத்தில் குரு உட்க்கார்ந்த்துக்கொண்டு ........

Share this post


Link to post
Share on other sites

பிரமாண்டம் பிரமாண்டம் - கொரோனா

எலாருக்கம் குண்டியில் பழுக்க காச்சிய கம்பியால் சூடு வைக்கணும் 

  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Maruthankerny said:

நிமிடம் 1:40இல்  
பார்த்ததில் இருந்தே சிரித்துக்கொண்டு இருக்கிறேன் 
தாங்க முடியவில்லை ..
பாகிஸ்தானத்தில் குரு உட்க்கார்ந்த்துக்கொண்டு ........

ஐயா அது பாக்கிஸ்தான் இல்லை.பாக்கிய ஸ்தானம் :cool:

Bildergebnis für பாக்கிய ஸ்தானம்

  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Maruthankerny said:

நிமிடம் 1:40இல்  
பார்த்ததில் இருந்தே சிரித்துக்கொண்டு இருக்கிறேன் 
தாங்க முடியவில்லை ..
பாகிஸ்தானத்தில் குரு உட்க்கார்ந்த்துக்கொண்டு ........

😁

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.