ராசவன்னியன்

அத்துமீறிய தம்பிக்கு லத்தியடி..!

Recommended Posts

அத்துமீறிய தம்பிக்கு லத்தியடி..!

உலகம் முழுவதும் கொரானா பயத்தில் ஒடுங்கிப்போய் வீட்டுக்குள் அடங்க, இந்த மைனருக்கு முதல்வர் வந்து ஏன் ஊரடங்கு என்று விளக்கம் சொல்ல வேண்டுமாம்..!

நல்ல கவனிப்பு..!!

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites