Jump to content
 • advertisement_alt
 • advertisement_alt
 • advertisement_alt

இறைவனிடம் கையேந்துங்கள்


Recommended Posts

 • கருத்துக்கள உறவுகள்

தென் பாண்டி சீமையிலே இன்ப தீனை பரப்பியவர்

 

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
 • Replies 1.7k
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

இறைவனிடம் கையேந்துங்கள்   

குழலும் யாழும் குரலினில் தொனிக்க கும்பிடும் வேளையிலே மழலை யேசுவை மடியில் சுமந்து  மாதா வருவாளே! ஆரோக்கிய மாதா வருவாளே! ****************** அருளே நிறைந்த மரியே என்று அன்புடன் அழைக்கயிலே

மனிதருக்குத்தான் மதம் பிடிக்கும். மொழிக்கல்ல என்பதற்கு சிறந்த உதாரணம்.

 • கருத்துக்கள உறவுகள்

1. என்னோடிரும், மா நேச கர்த்தரே,
வெளிச்சம் மங்கி இருட்டாயிற்றே;
மற்றோர் சகாயம் அற்றபோதிலும்,
நீங்கா ஒத்தாசை நீர், என்னோடிரும்.

2. நீர்மேல் குமிழிபோல் என் ஆயுசும்,
இம்மையின் இன்ப வாழ்வும் நீங்கிடும்;
கண் கண்ட யாவும் மாறி வாடிடும்;
மாறாத கர்த்தர் நீர், என்னோடிரும்.

3. நியாயம் தீர்ப்போராக என்னண்டை
வராமல், சாந்தம் தயை கிருபை
நிறைந்த மீட்பராக சேர்ந்திடும்;
நீர் பாவி நேசரே, என்னோடிரும்.

4. நீர் கூடநின்று அருள் புரியும்;
பிசாசின் கண்ணிக்கு நான் தப்பவும்
என் துணை நீர், என் தஞ்சமாயிரும்;
இக்கட்டில் எல்லாம் நீர் என்னோடிரும்.

5. நீர் ஆசீர்வதித்தால் கண்ணீர் விடேன்;
நீரே என்னோடிருந்தால் அஞ்சிடேன்;
சாவே, எங்கே உன் கூரும் ஜெயமும்?
நான் உம்மால் வெல்ல நீர் என்னோடிரும்.

6. நான் சாகும் அந்தகார நேரத்தில்
உம் சிலுவையைக் காட்டும்; சாகையில்
விண் ஜோதி வீசி இருள் நீக்கிடும்;
வாழ்நாள் சாங்காலிலும் என்னோடிரும்

 

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

இயேசு என்ற திருநாமத்திற்கு
எப்போதுமே மிகத் தோத்திரம்

1. வானிலும் பூவிலும் மேலான நாமம்
வல்லமையுள்ள நாமமது
தூயர் சொல்லித் துதித்திடும் நாமமது – இயேசு

2. வேதாளம் பாதாளம் யாவையும் ஜெயித்த
வீரமுள்ள திரு நாமமது
நாமும் வென்றிடுவோம் இந்த நாமத்திலே – இயேசு

3. பாவத்திலே மாலும் பாவியை மீட்கப்
பாரினில் வந்த மெய் நாமமது
பரலோகத்தில் சேர்க்கும் நாமமது – இயேசு

4. உத்தம பக்தர்கள் போற்றித்துதித்திடும்
உன்னத தேவனின் நாமமது
உலகெங்கும் ஜொலித்திடும் நாமமது – இயேசு

5. சஞ்சலம் வருத்தம் சோதனை நேரத்தில்
தாங்கி நடத்திடும் நாமமது
தடைமுற்று மகற்றிடும் நாமமது – இயேசு
 

 

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

சீர் இயேசு நாதனுக்கு ஜெயமங்களம் ஆதி
திரியேக நாதனுக்கு சுபமங்களம்

பாரேறு நீதனுக்கு பரம பொற்பாதனுக்கு
நேரேறு போதனுக்கு நித்திய சங்கீதனுக்கு – சீர் இயேசு

ஆதி சரு வேசனுக்கு ஈசனுக்கு மங்களம்
அகிலப் பிரகாசனுக்கு நேசனுக்கு மங்களம்
நீதிபரன் பாலனுக்கு நித்திய குணாளனுக்கு
ஓதும் அனுகூலனுக்கு உயர் மனுவேலனுக்கு – சீர் இயேசு

மானாபி மானனுக்கு வானனுக்கு மங்களம்
வளர் கலைக் கியானனுக்கு ஞானனுக்கு மங்களம்
கானான் நல நேயனுக்குக் கன்னி மரிசெயனுக்கு
கோனார் சகாயனுக்கு கூறு பெத்த லேயனுக்கு – சீர் இயேசு

பத்து லட்ச ணத்தனுக்குச் சுத்தனுக்கு மங்களம்
பரம பதத்தனுக்கு நித்தனுக்கு மங்களம்
சத்திய விஸ்தாரனுக்குச் சருவாதி காரனுக்கு
பத்தர் உபகாரனுக்குப் பரம குமாரனுக்கு – சீர் இயேசு

 

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

விந்தை கிறிஸ்தேசு ராஜா!
உந்தன் சிலுவையென் மேன்மை (2)

சுந்தரமிகும் இந்த பூவில்
எந்த மேன்மைகள் எனக்கிருப்பினும் – விந்தை

1. திரண்ட ஆஸ்தி, உயர்ந்த கல்வி
செல்வாக்குகள் எனக்கிருப்பினும்
குருசை நோக்கிப் பார்க்க எனக்கு
உரிய பெருமைகள் யாவும் அற்பமே – விந்தை

2. உம் குருசே ஆசிக்கெல்லாம்
ஊற்றாம் வற்றா ஜீவ நதியாம்
துங்க ரத்த ஊற்றில் மூழ்கித்
தூய்மையடைந்தே மேன்மையாகினேன் – விந்தை

3. சென்னி, விலா, கை, கானின்று
சிந்துதோ துயரோடன்பு,
மன்னா இதைப் போன்ற காட்சி
எந்நாளிலுமே எங்கும் காணேன் – விந்தை

4. இந்த விந்தை அன்புக்கீடாய்
என்ன காணிக்கை ஈந்திடுவேன்
எந்த அரும் பொருள் ஈடாகும்?
என்னை முற்றிலும் உமக்களிக்கிறேன் – விந்தை

 

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

குறை ஒன்றும் இல்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா
குறை ஒன்றும் இல்லை கண்ணா
குறை ஒன்றும் இல்லை கோவிந்தா


குறை ஒன்றும் இல்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா
குறை ஒன்றும் இல்லை கண்ணா
குறை ஒன்றும் இல்லை கோவிந்தா


கண்ணுக்குத் தெரியாமல் நிற்கின்றாய் கண்ணா
கண்ணுக்குத் தெரியாமல் நின்றாலும் எனக்குக்
குறை ஒன்றும் இல்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா


வேண்டியதைத் தந்திட வேங்கடேசன் என்றிருக்க
வேண்டியது வேறில்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா
மணிவண்ணா மலையப்பா கோவிந்தா கோவிந்தா கோவிந்தா கோவிந்தா


திரையின்பின் நிற்கின்றாய் கண்ணா
கண்ணா திரையின்பின் நிற்கின்றாய் கண்ணா - உன்னை
மறையோதும் ஞானியர் மட்டுமே காண்பார்
என்றாலும் குறை ஒன்றும் எனக்கில்லை கண்ணா


குன்றின்மேல் கல்லாகி நிற்கின்ற வரதா
குன்றின்மேல் கல்லாகி நிற்கின்ற வரதா
குறை ஒன்றும் இல்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா
குறை ஒன்றும் இல்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா
மணிவண்ணா மலையப்பா கோவிந்தா கோவிந்தா கோவிந்தா கோவிந்தா


கலிநாளுக்கிரங்கி கல்லிலே இறங்கி
நிலையாகக் கோவிலில் நிற்கின்றாய் கேசவா
கலிநாளுக்கிரங்கி கல்லிலே இறங்கி
நிலையாகக் கோவிலில் நிற்கின்றாய் கேசவா
குறை ஒன்றும் இல்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா


யாதும் மறுக்காத மலையப்பா
யாதும் மறுக்காத மலையப்பா உன் மார்பில்
ஏதும் தர நிற்கும் கருணைக் கடல் அன்னை
என்றும் இருந்திட ஏது குறை எனக்கு
என்றும் இருந்திட ஏது குறை எனக்கு


ஒன்றும் குறையில்லை மறை மூர்த்தி கண்ணா
ஒன்றும் குறையில்லை மறை மூர்த்தி கண்ணா
மணிவண்ணா மலையப்பா கோவிந்தா கோவிந்தா கோவிந்தா கோவிந்தா


கோவிந்தா கோவிந்தா கோவிந்தா கோவிந்தா

 

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

இறைவா நீ ஒரு சங்கீதம் அதில் இணைந்தே பாடிடும் என் கீதம்

 

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

நெஞ்சில் ஒரு சங்கீதமே இறைவா நித்தம் அது உனதாகுமே - 2 
நேசம் உன்னில் நான் காண்பதால் 
உன்னோடு உறவாட என் ஜீவன் ஏங்கும்
1. உன்னைக் காணாமலே உடன் 
பேசாமலே நான் தவித்திடுவேன் ஆ... 
எந்தன் நிலைமாறியே வழி தடுமாறியே 
நான் கலங்கிடுவேன் ஆ... 
நீயில்லாமல் உயிர்வாடுதே எந்தன் உணர்வோடு போராடுதே - 2 
உயிராக வா... உறவாக வா... 
அழைத்தேன் அழுதேன் உயிரே நீ வா வா
2. என் கோயில் தெய்வம் அது நீயானதால் 
உன்னை வணங்கிடுவேன் ஆ... 
உயிர் ஆதாரமே என்னில் நீயானதால் 
உன்னில் மகிழ்ந்திடுவேன் ஆ... 
நீயில்லாமல் நானில்லையே - உந்தன் 
நினைவின்றி வாழ்வில்லையே - 2 
நிழலாக வா... நீங்காமல் வா... 
அழைத்தேன் அழுதேன் அன்பே நீ வா வா

 

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

நித்யஸ்ரீ மகாதேவனின் சகல சௌபாக்கியங்களும் தந்திடும் காஞ்சி ஸ்ரீ காமாக்ஷி அம்மன் ஸ்தோத்திரம்

 

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

இன்று வந்து... நாளை போகும் நிலையிலே || இசை முரசு E.M.நாகூர் ஹனிபா | பள்ளபட்டி கச்சேரி...

 

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

எல்லாரும் பாவஞ்செய்து, தேவமகிமையற்றவர்களாகி,
(ரோமர் 3:23)

நமக்குப் பாவமில்லையென்போமானால் நம்மை நாமே வஞ்சிக்கிறவர்களாயிருப்போம், சத்தியம் நமக்குள் இராது. (1 யோவான் 1:8)

அவர் தேவனுடைய ரூபமாயிருந்தும், தேவனுக்குச் சமமாயிருப்பதைக் கொள்ளையாடின பொருளாக எண்ணாமல், 
தம்மைத்தாமே வெறுமையாக்கி, அடிமையின் ரூபமெடுத்து, மனுஷர் சாயலானார்.
அவர் மனுஷரூபமாய்க் காணப்பட்டு, மரணபரியந்தம், அதாவது சிலுவையின் மரணபரியந்தமும் கீழ்ப்படிந்தவராகி, தம்மைத்தாமே தாழ்த்தினார்.
(பிலிப்பியர் 2:6-8)

உண்மையுள்ள சாட்சியும், மரித்தோரிலிருந்து முதற்பிறந்தவரும், பூமியின் ராஜாக்களுக்கு அதிபதியுமாகிய இயேசுகிறிஸ்துவினாலும் உங்களுக்குக் கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக.
(வெளிப்படுத்தின விசேஷம ் 1:5)

பிழைத்திருக்கிறவர்கள் இனித் தங்களுக்கென்று பிழைத்திராமல், தங்களுக்காக மரித்து எழுந்தவருக்கென்று பிழைத்திருக்கும்படி, அவர் எல்லாருக்காகவும் மரித்தாரென்றும் நிதானிக்கிறோம்.
(2 கொரிந்தியர் 5:15)

ஏனெனில், கர்த்தர் தாமே ஆரவாத்தோடும், பிரதான தூதனுடைய சத்தத்தோடும், தேவ எக்காளத்தோடும் வானத்திலிருந்து இறங்கிவருவார்; அப்பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள். பின்பு உயிரோடிருக்கும் நாமும் கர்த்தருக்கு எதிர்கொண்டுபோக மேகங்கள்மேல், அவர்களோடேகூட ஆகாயத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு, இவ்விதமாய் எப்பொழுதும் கர்த்தருடனேகூட இருப்போம்.
ஆகையால், இந்த வார்த்தைகளினாலே நீங்கள் ஒருவரையொருவர் தேற்றுங்கள்.
( 1 தெசலோனிக்கேயர் 4:16-18)

அறியாமையுள்ள காலங்களை தேவன் காணாதவர்போலிருந்தார்; இப்பொழுதோ மனந்திரும்பவேண்டுமென்று எங்குமுள்ள மனுஷரெல்லாருக்கும் கட்டளையிடுகிறார்.
(அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 17:30)

அதுமுதல் இயேசு: மனந்திரும்புங்கள், பரலோகராஜ்யம் சமீபித்திருக்கிறது என்று பிரசங்கிக்கத் தொடங்கினார்.
(மத்தேயு 4:17)

நீதிமான்களையல்ல, பாவிகளையே மனந்திரும்புகிறதற்கு அழைக்க வந்தேன் என்றார்.
(லுூக்கா 5:32)

பேதுரு அவர்களை நோக்கி: நீங்கள் மனந்திரும்பி, ஒவ்வொருவரும் பாவமன்னிப்புக்கென்று இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள், அப்பொழுது பரிசுத்த ஆவியின் வரத்தைப் பெறுவீர்கள். 
வாக்குத்தத்தமானது உங்களுக்கும், உங்கள் பிள்ளைகளுக்கும், நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் வரவழைக்கும் தூரத்திலுள்ள யாவருக்கும் உண்டாயிருக்கிறது என்று சொல்லி
(அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 2:38-39)

தேவன், தம்முடைய ஒரேபேறான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டுப்போகாமல் நித்தியஜீவனை அடையும்படிக்கு, அவரைத் தந்தருளி, இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்புகூர்ந்தார்.
(யோவான் 3:16)

குமாரனிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறவன் நித்தியஜீவனை உடையவனாயிருக்கிறான்; குமாரனை விசுவாசியாதவனோ ஜீவனைக் காண்பதில்லை, தேவனுடைய கோபம் அவன்மேல் நிலைநிற்கும் என்றான். (யோவான் 3:36)

அதற்கு அவர்கள்: கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவை விசுவாசி, அப்பொழுது நீயும் உன் வீட்டாரும் இரட்சிக்கப்படுவீர்கள் என்று சொல்லி,
(அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 16:31)

நல்ல இதயம் ஒன்று தா என் இயேசுவே எனக்கு தா

 

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • advertisement_alt
 • advertisement_alt
 • advertisement_alt


 • Tell a friend

  Love கருத்துக்களம்? Tell a friend!
 • Topics

 • Posts

  • எங்கே எங்கே ஒருதரம் விழிகளை இங்கே திறவுங்கள்! ஒருதரம் உங்களின் திருமுகம் காட்டியே மறுபடி உறங்குங்கள்! தமிழீழம் என்னும் உயரிய இலட்சியத்திற்காக தமது இன்னுயிரை இந்நாளில் ஈகம் செய்த வீரவேங்கைகளுக்கு எனது வீரவணக்கங்கள்!!! மாவீரர்கள் எந்த இலட்சியத்துக்காக தம்மை ஈகம் செய்தார்களோ அவ் இலட்சியத்தை அடையும் வரை ஓயாது அதற்காக உழைப்போம் என்று உறுதி கொள்வோம்.
  • ஊடக ஒழுங்குமுறைக்கான வழிமுறைகள், கருத்துச் சுதந்திரத்தையும் விமர்சனங்களையும் தடுப்பதாகவே அமையும்- ஹரினி அமரசூரிய.  November 27, 2020 8:20 am GMT     http://athavannews.com/wp-content/uploads/2020/11/Harini-Amarasooriya-.jpg அரசாங்கத்தின் ஊடக ஒழுங்குமுறைக்கான வழிமுறைகள் என்பது, ஒழுங்குபடுத்துவதல்ல, மாறாக கருத்துச் சுதந்திரத்தையும் விமர்சனங்களையும் தடுப்பதாகவே அமையும் – JVPயின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கலாநிதி ஹரினி அமரசூரிய 25.11.20 ஆற்றிய வரவு செலவுத்திட்ட உரை – தமிழில் நடராஜா குருபரன். “ஊடகத்திற்கான ஒழுங்குமுறை வழிமுறைகளை அறிமுகப்படுத்துவதற்கான அரசாங்கத்தின் நடவடிக்கை ஆழ்ந்த கவலைக்குரியது, ஏனென்றால் இலங்கையில் வரலாற்று ரீதியாக இந்த அரசாங்கத்தின் மற்றும் அரசாங்கங்களின் நடவடிக்கைகள், அதன் நோக்கங்களை ஒழுங்குபடுத்துவதல்ல, மாறாக முரண்பட்ட கருத்துகளையும், விமர்சனங்களையும் தணிக்கை செய்வதும், தங்கள் அரசியல் எதிரிகளைத் தாக்க தங்கள் சொந்த ஆதரவாளர்களுக்கு இலவசமாகக் கொடுக்கும் உரிமம் ஆகவுமே அமைகிறது. ஒழுங்கு என்ற போர்வையில், அரசாங்கம் என்ன செய்ய முற்படுகிறது என்பது முக்கியமானது. உண்மையில் கருத்து வேறுபாட்டையும் விமர்சனத்தையும் அடக்குவதென்பதே எங்கள் அனுபவமாக இருக்கிறது. குறிப்பாக ஊடகங்களை ‘ஒழுங்குபடுத்த’ விரும்புவதாக அரசாங்கம் கூறும்போது. இந்த அரசாங்கத்தில் பல சக்திவாய்ந்த பதவிகளை வகிக்கிப்பவர்கள், காணாமல் போதல், அச்சுறுத்தல் மற்றும் ஊடகவியலாளர்களின் மரணங்களுடன் தொடர்புடையவர்கள் என்ற உண்மையை நாம் புறக்கணிக்க முடியாது” என கடந்த நவம்பர் 25ல், நாடாளுமன்றில் ஆற்றிய வரவு செலவுத் தட்ட உரையில் JVPயின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஹரினி அமரசூரிய தெரிவித்துள்ளார். வெகுஜன ஊடகங்கள் மக்களின் சமூக மற்றும் அரசியல் வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கிய பங்கைக் கொண்டுள்ளன. ஒவ்வொரு சமூகத்திலும் ஊடகங்களின் தரம் – சுதந்திரம் மற்றும் சுதந்திரத்தின் அளவு பெரும்பாலும் அந்த சமூகங்களின் ஜனநாயகத்தின் தரத்தின் குறிகாட்டிகளாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்றன.  இதேவேளை இந்த சூழலில், உண்மை, புறநிலை, சுயாதீனம் மற்றும் நெறிமுறை என்பவற்றின் அர்த்தம் என்ன? என நம்மை நாமே கேள்விக்கு உட்படுத்த வேண்டும். மிக முக்கியமாக, இந்த சூழலில் உண்மை, புறநிலை, சுயாதீனம் மற்றும் நெறிமுறை எது என்பதை நாம் எவ்வாறு மதிப்பிடுகிறோம்? இன்று எமக்கு கிடைக்கும் பெருமளவிலான பலதரப்பட்ட குரல்கள், கருத்துகள் மற்றும் முன்னோக்கிய பார்வைகளின் பெறுமதி என்ன? ஒருவரை பொறுப்புக்கூற வைத்தல் மற்றும் துஷ்பிரயோகம், கொடுமைப்படுத்துதல் ஆகியவற்றை எவ்வாறு வேறுபடுத்துகிறோம்? இவை உலகெங்கிலும் உள்ள சமூகங்கள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினைகளாக அமைகின்றன. “ஊடகத்திற்கு இரண்டு செயல்பாடுகள் உள்ளன; ஒன்று கண்காணிப்பாளராக தொழிற்படல் – அரசியல் முடிவுகளை எடுக்கும் திறனை கொண்ட குடிமக்களுக்கு அரசியல் ரீதியான பொருத்தமான தகவல்களை வழங்குதல். இரண்டாவதாக அந்த சமூகத்தில் உள்ள கருத்துக்களின் பன்முகத்தன்மையைக் குறிக்கும் பொதுமன்றமாக சேவை செய்தல். அச்சு, வானொலி மற்றும் தொலைக்காட்சி என்பன பாரம்பரிய ஊடகங்களாக விளங்குகின்றன. ஆனால் இன்று, இணையம் மற்றும் டிஜிட்டல் மீடியா தளங்கள் ஒரு கண்காணிப்பு அமைப்புகளாவும், வேறு எந்த வகை ஊடகங்களையும்விட பொதுமன்றமாகவும் மிகவும் செல்வாக்கு செலுத்துகின்றன. டிஜிட்டல் மீடியாவின் தோற்றம் என்பது ஊடகங்களின் கட்டமைப்பை மிகவும் ஜனநாயகமாகிவிட்டது எனக் கூறலாம். இன்று, ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் ஒரு ஊடகவியலாளராக இருக்கும் திறன் உருவாகியுள்ளது. நாம் அனைவரும் செய்திகளை உருவாக்க, செய்திகளைப் பகிர, செய்திகள் குறித்து கருத்துத் தெரிவிக்க, விவாதங்களில் ஈடுபடமுடிகிறது, இவையாவும் மிகப் பெரியளவிலான பார்வையாளர்களை மிக விரைவாக சென்றடைகிறது. இதனால் அதிகாரத்தில் இருக்கும் பிரபல்யமானவர்கள் முன்பை விட அதிக ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றனர். ஒரு கண்ணோட்டத்தில் இது மிகவும் சிறந்தது – இது பலவகைப்பட்ட குரல்களினதும், முன்னோக்கு பார்வைகளதும் விரிவாக்கத்தை வெளிப்படுத்த உதவுகிறது. இது எப்போதும் ஒரு நல்ல விடயமாகவும், விமர்சனங்களுக்கான பெரு வெளியை ஏற்படுத்துவதாகவும், பொது பொறுப்புக்கூறலுக்கான அம்சமாகவும் விளங்குகிறது. இலங்கை குடிமக்கள் மிகவும் அரசியல் கல்வியறிவு பெற்றவர்கள். அவர்கள் அரசியல் கருத்துக்கள் குறித்து விவாதிக்க அவற்றில் ஈடுபடுவதற்கான சுதந்திரத்தைத் தடுக்க முயற்சிக்கும் எந்தவொரு ஒழுங்குமுறை பொறிமுறையும் நமது ஜனநாயக விழுமியங்களுக்கு மிகவும் தீங்கு விளைவிக்கும். இதேவேளை பாரம்பரிய ஊடகங்களை விடவும் ஆபத்தான டிஜிட்டல் மீடியா தளங்கள் எவ்வாறு தகவல்களை சிதைக்கின்றன, வெறுக்கத்தக்க பேச்சுக்களை பரப்புகின்றன என்பதில் நியாயமான அக்கறை இருந்தாலும், ஒழுங்குமுறை வழிமுறைகளை அறிமுகப்படுத்துவதற்கான அரசாங்கத்தின் இந்த நடவடிக்கை ஆழ்ந்த கவலைக்குரியது, கருத்துச் சுதந்திரத்தை உறுதிப்படுத்துதல், தகவல் அறியும் உரிமையை பேணுதல், நாட்டின் குடிமக்களை தவறான தகவல்களிலிருந்து பாதுகாத்தல், ‘போலி செய்திகள்’ மற்றும் தகவல்களை வேண்டுமென்றே சிதைப்பது ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான போராட்டம் தொடர்கிறது. சமூக ஊடக வலைத் தளங்கள் உள்ளிட்ட ஊடக நிறுவனங்கள் லாபக் கொள்கையில் செயல்படும்போது இது மிகவும் சவாலானதாகிவிட்டது என்பது இரகசியமல்ல. சமீபத்திய காலங்களில், உலகளவில் மற்றும் இலங்கையில், டிஜிட்டல் தளங்கள், குறிப்பாக சமூக ஊடகங்கள் தேர்தல் முடிவுகளில் எந்த அளவிற்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்பதற்கு பல எடுத்துக்காட்டுகள் உள்ளன – எப்போதும் நல்ல வழிகளை கொண்டு இருப்பவை அல்ல. குறிப்பிட்ட நலன்களுக்கு சேவை செய்வதற்கும், வெறுப்பு மற்றும் வன்முறையை மிக விரைவாக அணிதிரட்டுவதற்கும் சமூக ஊடகங்களை எவ்வாறு கையாள முடியும் என்பதை நாங்கள் கவனித்திருக்கிறோம். உலகளவில், ஜனநாயக செயல்முறைகள் மற்றும் நிறுவனங்கள் மீது இவற்றின் தாக்கம் காரணமாக, பேஸ்புக் மற்றும் கூகிள் போன்ற சில நிறுவனங்கள் இணையத்தின் மீது ஏற்படுத்தி உள்ள செல்வாக்கை முறித்துக்கொள்வதற்கான அழைப்புக்கள் விடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஆயினும்கூட, ஊடக ஒழுங்குமுறை மிகவும் சர்ச்சைக்குரிய விடயமாகும், ஏனெனில் இது கருத்துச் சுதந்திரம் மற்றும் தகவல் அறியும் உரிமையுடன் மிக நெருக்கமாக பிணைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒழுங்குமுறைக்கான அரசாங்க முயற்சிகள் குறிப்பிட்ட சந்தேகத்துடன் பார்க்கப்படுகின்றன. இலங்கை அரசாங்கங்களுக்கு பொதுவாக ஊடகங்களைக் கையாள்வதில் நற்பெயர் இல்லை என்பது நிதர்சனம். உண்மையில், கடந்த பல தசாப்தங்களாக பல்வேறு கட்டங்களில் இந்த துறையில் பணிபுரிபவர்களுக்கு இலங்கை மிகவும் ஆபத்தான நாடாக கருதப்பட்டது. காணாமல் போன, கொல்லப்பட்ட, அச்சுறுத்தப்பட்ட, மிரட்டப்பட்ட மற்றும் நாட்டை விட்டு வெளியேற நிர்ப்பந்திக்கப்பட்ட ஊடக பணியாளர்களின் பட்டியல் மிக நீளமானது. இது குறித்து அடுத்தடுத்த அரசாங்கங்கள் மீது கடுமையான குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டள்ளன. இந்த வழக்குகளில் பெரும்பாலானவை தீர்க்கப்படாமலும், பெரும்பாலும் மறக்கப்பட்டவையாகவும் இருக்கின்றன. உதாரணமாக லசந்த விக்ரமதுங்கா போன்றவர்களின் நன்கு அறியப்பட்ட சில வழக்குகளை விசாரிக்கும் அதிகாரிகள் இன்று வேட்டையாடப்படுவதாக உணர்கிறார்கள். இதன் விளைவாக, இந்த வழக்குகள் இப்போது எந்த முன்னேற்றமும் இல்லாமல் சிக்கியுள்ளன. இத்தகைய நிலைமை ஒரு சுதந்திரமானதும், சுயாதீனமானதுமான ஊடகத்தைப் பாதுகாப்பதில் அரசாங்கத்தின் பங்கு குறித்த நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தவில்லை. துரதிர்ஷ்டவசமாக, அரசாங்கங்கள் ஊடகங்களை தங்கள் எதிரியாகக் கருதுகின்றன. அதனால் அவற்றை அச்சுறுத்தவும், கட்டுப்படுத்துவதற்கும் முனைகின்றன. அல்லது அவர்களின் பிரச்சார இயந்திரமாக கையாள முற்படுகின்றன. இதேவேளை அரசுக்கு சொந்தமான அல்லது தனிப்பட்ட எங்கள் பாரம்பரிய ஊடகங்கள் குறிப்பிட்ட அரசியல் நிகழ்ச்சி நிரல்களை ஊக்குவிப்பதனை நோக்காக கொண்டு செயற்படுவதாக அறியப்படும் சூழ்நிலையையும் நாங்கள் கையாள வேண்டும். இலங்கையில் உள்ள பெரும்பாலான ஊடக நிறுவனங்கள் தனிநபர்கள் அல்லது பிரதான அரசியல் கட்சிகளுடன் நெருக்கமாக தொடர்புடைய குடும்பங்களுக்கு சொந்தமானவை. அதிகாரத்தில் உள்ள அரசாங்கங்கள் பொதுவாக அரசுக்கு சொந்தமான ஊடகங்களை தங்கள் பிரச்சார இயந்திரமாக கருதுகின்றன. தனியார் ஊடகங்கள் பிரதான அரசியல் கட்சிகளுடன் நெருக்கமாக இணைந்திருப்பதால், அதிகாரத்தில் உள்ள அரசாங்கங்களும் அவற்றின் சார்பாக பல தனியார் ஊடக அமைப்புகளைக் கொண்டுள்ளன. இதன் விளைவாக, இலங்கையில் உண்மையானதும், சுதந்திரமானதுமான பாரம்பரிய ஊடக நிறுவனங்கள் அதாவது அச்சு, வானொலி, தொலைக்காட்சிகள் மிகச் சிறிய அளவிலேயே காணப்படுகின்றன. அவை பிழைப்பதற்காக போராடுகின்றன. இதன் பொருள் என்னவென்றால், ஊடகங்கள் ஒரு கண்காணிப்பு அமைப்பாகவும், மாறுபட்ட கருத்துக்களை வெளிப்படுத்துவதற்கான ஒரு பொது மன்றமாகவும் செயற்படுவதற்கு கடுமையான சமரசங்களை செய்துகொள்கின்றன. இதனால் ஊடகங்களில் பெரும் நம்பிக்கையீனம் ஏற்பட்டுள்ளது. – ஏனென்றால் ஒவ்வொரு நிறுவனமும் வணிக நலன்களுடன் பிணைக்கப்பட்ட ஓர் அரசியல் நிகழ்ச்சி நிரலுடன் மிகவும் அப்பட்டமாக இணைக்கப்பட்டுள்ளன. ஊடக அதிபதிகள் (Media moguls), அரசியல்வாதிகள் மீது அதிக அதிகாரம் செலுத்துகிறார்கள், இது ஜனநாயக செயல்முறைகளுக்கு நல்லதல்ல. இலங்கையில் இதை நாம் மிகத் தெளிவாகக் காண்கிறோம் – அங்கு வணிகமும் அரசியல் ஆர்வமும் மிக நெருக்கமாக பிணைக்கப்பட்டுள்ளன. அதிகாரத்தில் உள்ளவர்கள் உட்பட பல தற்போதைய பிரபலமான அரசியல் பிரமுகர்கள், ஊடகங்களால் கவனமாக உருவாக்கப்பட்டு வளர்க்கப்படுகிறார்கள்; அவர்களின் உருவங்கள் கட்டியமைக்கப்பட்டு, ஊக்குவிக்கப்பட்டு பாதுகாக்கப்படுகின்றன. பாரம்பரிய ஊடக நிறுவனங்கள் ஒரு முக்கியமான இடத்தை மக்கள் மற்றும் அவர்கள் ஊக்குவிக்கும் காரணங்களுடன் ஈடுபட அனுமதிக்காது. எனவே, சில வழிகளில், டிஜிட்டல் மீடியா தளங்கள், எவ்வளவு சர்ச்சைக்குரியவையாகவும், நான் முன்னர் குறிப்பிட்ட அனைத்து கவலைகளைக் கொண்டிருந்தபோதிலும், மாற்று மற்றும் விமர்சன முன்னோக்குகளை வழங்குவதில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவையாக உள்ளன. http://athavannews.com/wp-content/uploads/2020/11/Harini-Amarasooriya1-428x241.jpg இந்த சூழலில், நவம்பர் 21 ஆம் தேதி நடைபெற்ற வெகுஜன ஊடகங்களுக்கான ஆலோசனைக் குழுக்கூட்டத்தில் வெகுஜன ஊடகங்களுக்கான அமைச்சர் ஒரு வலைத்தள ஒழுங்குமுறை பொறிமுறை (regulatory mechanism) அடுத்த இரண்டு வாரங்களுக்குள் செயல்படுத்தப்படும் என அறிவித்ததாக, நாடாளுமன்ற இணையத்தளத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தத் திட்டத்தை நாங்கள் தீவிரமாக பரிசீலிக்க வேண்டும். அத்தகைய முக்கியமானதும் அவசியமானதுமான ஒழுங்குமுறை பொறிமுறையை இரண்டு வாரங்களுக்குள் நிறுவ முடியுமா? குழுவில் கலந்துகொண்ட உறுப்பினர்கள் சமீபத்தில் சிங்கப்பூரில் நிறைவேற்றப்பட்ட சட்டத்தைப் பற்றிய குறிப்புகளையும் இலங்கையில் வலைத்தளங்கள் பின்பற்றக்கூடியவற்றிற்கு எடுத்துக்காட்டுகளாகக் குறிப்பிட்டுள்ளனர். இப்போது, இலங்கை பின்பற்றுவதற்கான ‘மொடலாக’ சிங்கப்பூர் காட்டப்படுவது மிகவும் பொதுவானதாகிவிட்டது. நாம் அவ்வற்றைப் பின்பற்றும்போது, மிகவும் கட்டுப்பாடுகளையும், இறுக்கங்களையும் கொண்ட நாடு என்ற உண்மையை நாம் அவதானிக்க வேண்டும். கருத்து வேறுபாடு மற்றும் எதிர்ப்புகளை வெளிப்படுத்துவதற்கான வெளிகள் ஜனநாயகத்திற்கு மிகவும் அவசியமானவை இவற்றைக் கட்டுப்படுத்துவதனை பொறுத்துக்கொள்ள முடியாது. அண்மையில், ஒரு பொலிஸ் நிலையத்திற்கு வெளியே புன்னகை முகத்துடன் “சட்டவிரோத சட்டசபை’ (‘unlawful assembly’) என்ற ஒரு வாசகத்தை வைத்திருந்த ஒரு நபர் கைது செய்யப்பட்டதாக செய்தி வெளியாகியது. குறிப்பாக சிங்கப்பூரில் இணைய சுதந்திரம் மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது மற்றும் அரசாங்கத்திற்கு தணிக்கை செய்வதற்கான உயர் அதிகாரங்கள் உள்ளன. இது விமர்சனங்களையும் எதிர்ப்புக் கருத்துக்களையும் தடுக்கப் பயன்படுகிறது. இதைத்தான் நாம் ஏற்படுத்த விரும்புகிறோமா? நான் அப்படி நினைக்கவில்லை – இலங்கை குடிமக்கள் மிகவும் அரசியல் கல்வியறிவு பெற்றவர்கள் மற்றும் அரசியல் கருத்துக்களுடன் விவாதிக்க மற்றும் ஈடுபடுவதற்கான சுதந்திரத்தைத் தடுக்க முயற்சிக்கும் எந்தவொரு ஒழுங்குமுறை பொறிமுறையும் நமது ஜனநாயக இடத்திற்கு மிகவும் தீங்கு விளைவிக்கும். உதாரணமாக, நம்மில் பலர் சமூக ஊடக வலைத் தளங்களின் ‘போலி இடுகைகளுக்கு’ பலியாகியுள்ளோம். எனது சக ஊழியர்கள் பலர் இது தொடர்பாக சிஐடியிடம் முறைப்பாடுகள் அளித்துள்ளனர். ஏனெனில் ஜேவிபி மற்றும் என்.பி.பி உறுப்பினர்கள், தொடர்ந்து சமூக ஊடகங்களின் போலி இடுகைகளுக்கு இலக்காக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்த முறைப்பாடுகள் எதுவும் திருப்திகரமாக விசாரிக்கப்படவில்லை. ஆயினும், சமூக ஊடக வர்ணனையாளர் ராம்ஸி ரசீக் ஐ.சி.சி.பி.ஆர் மற்றும் கணினி குற்றச் சட்டத்தின் கீழ் கைதுசெய்யப்பட்டார். அவர் அச்சுறுத்தல்களுக்கு இலக்காக இருந்தபோதிலும், பாதுகாப்புக் கோரி பொலீஸ் முறைப்பாடு அளித்தார். கடுமையான மருத்துவ சிக்கல்கள் இருந்தபோதிலும், 5 மாதங்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்ட பின்னர் அவர் பிணையில் விடுவிக்கப்பட்டார். COVID-19 இன் முதலாவது வது சுழற்சியின்போது, பொலிஸ் தவறான அல்லது தீங்கிழைக்கும் தகவல்களை பரப்புவதற்கு எதிராக ஊடகங்களை எச்சரித்தது – இதில் அரசாங்க அதிகாரிகள் மீதான எந்தவொரு விமர்சனமும் அடங்கும். அரசாங்க அதிகாரிகளை விமர்சித்ததற்காக மக்கள் அல்லது அமைப்புகள் மீது வழக்குத் தொடர எந்த உண்மையான சட்ட அடிப்படையும் இல்லை என்பது உண்மை. இந்த அச்சுறுத்தல் விடுக்கப்பட்டமை குறித்து மக்கள் தீவிரமாக கவனத்தில் எடுத்துக்கொண்டனர். சுவிஸ் தூதரகத்தின் ஊழியர்களில் ஒருவர் கடத்தப்பட சம்பவத்துடன் தொடர்புபட்டதாக சண்டே ஒப்சர்வரின் முன்னாள் ஆசிரியர் தரிஷா பஸ்டியன்ஸ், பெரும் துன்புறுத்தல்களை எதிர்கொண்டார். ஒரு படத்தை பேஸ்புக்கில் பகிர்ந்ததற்காக, மிக சமீபத்தில் ஒருவர், சிஐடியால் விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டார். சுற்றுச்சூழல் பிரச்சினைகள் குறித்து முறைப்பாடுகள் அளிக்கும் ஊடகவியலாளர்கள் அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளாகியுள்ளனர். காடழிப்பு பிரச்சினை குறித்து முறையிட்டபோது முல்லைத்தீவில் இரண்டு ஊடகவியலாளர்கள் தாக்கப்பட்டனர். அரசாங்கம் ஊடக பாஸ் வழங்கும்போது தேவையற்ற தகவல்கள் கேட்கப்படுவதாகவும், பாஸ் வழங்கும்போது கட்டுப்பாடுகள் குறித்து அரசாங்கம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது என்றும் ஊடகர்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளனர். அரசாங்கக் கொள்கையையோ அல்லது அதிகாரத்தில் இருப்பவர்களையோ விமர்சிப்பது துரோகச் செயல் என்றும், அத்தகைய நபர்கள் ‘பயங்கரவாதிகளுக்கு’ இணையானவர்கள் என்றும் வலியுறுத்துவது ஊடகவியலாளர்களை மோசமாக பாதிக்கும், தண்டனையற்ற கலாச்சாரத்தை உருவாக்குகிறது. ஒட்டுமொத்தமாக, அச்சம் மற்றும் மிரட்டல் சூழல் காரணமாக ஊடகவியலாளர்கள் சுய தணிக்கையை அதிகரிப்பதாக தெரிவித்துள்ளனர். குறிப்பாக கவலைக்குரிய விஷயம் என்னவென்றால், ஊடக ஒழுங்குமுறைக்கு வரும்போது அரசாங்கம் இரட்டை நிலைப்பாட்டைப் பின்பற்றுகிறது – குறிப்பாக ‘போலி செய்திகள்’ பற்றிய விசாரணைகள். அதாவது அரசாங்கத்தின் மீதான போலியான விமர்சனங்கள், போலி செய்திகளை வெளியிடல், பிறழ்தல் மற்றும் தீமையை ஏற்படுத்தல் என விளக்கப்படுகின்றன. இவற்றுக்கு எதிராக உடனடி நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது. அதேசமயம் அரசாங்கத்தை விமர்சிப்பவர்களையும் எதிர்க்கட்சியினரைப்பற்றியும் அரசாங்க சார்பு ஊடகங்கள், என்ன வேண்டுமானாலும் சொல்லவோ செய்யவோ அனுமதிக்கப்படுகின்றன. ஆகவே, ஊடகங்கள் ‘ஒழுங்குபடுத்தப்பட வேண்டும்’ என்று அரசாங்கம் கூறுவதில் நியாயமான அச்சங்கள் உள்ளனவா என்பதனை நோக்க வேண்டும். ஏனெனில் எங்கள் அனுபவம் என்னவென்றால், ‘ஒழுங்குமுறை’ என்ற போர்வையில், அரசாங்கம் செய்ய முற்படுவது உண்மையில் கருத்து வேறுபாட்டையும் விமர்சனத்தையும் அடக்குவதாகும். எந்த நேரத்திலும் இந்த அரசாங்கம் விமர்சனத்தையும் எதிர்ப்பையும் சகித்துக்கொள்வதாகக் காட்டவில்லை – மாறாக விமர்சனத்தின் எதிர்வினையாக மிகுந்த தற்காப்பும் ஆக்ரோஷமும் வெளிப்படுகின்றன. அது கருத்துச்சுதந்திரத்திற்கு உகந்ததல்ல. நெறிமுறைகளில் சகிப்புத்தன்மையும் ஒன்றாகும் என்பது கவனிக்கத்தக்கது. எனவே இரண்டு வாரங்களுக்குள் வலைத்தளங்களுக்கான ஒழுங்குமுறை பொறிமுறையை நிறுவுவதற்கான அரசாங்கத்தின் நோக்கம் உண்மையிலேயே கவலை அளிக்கிறது. அத்தகைய நடவடிக்கை எதிர்பார்க்கப்பட்டால், குறைந்தபட்சம், சம்பந்தப்பட்ட அனைவரின் கருத்துக்களையும் பெற அரசாங்கம் ஓர் ஆலோசனை நடவடிக்கையில் ஈடுபடவேண்டும் மேலும், பொறுப்பான, நெறிமுறையின்பாற்பட்ட ஊடக நடைமுறையை ஊக்குவிப்பதே அரசாங்கத்தின் நோக்கம் என்றால் – அது ஊடக அமைப்புகளின் சுதந்திரத்தை செயல்படுத்துவதில் ஆரம்பிக்க வேண்டும். தனியாருக்குச் சொந்தமான ஊடக அமைப்புகளுக்கு அவ்வாறு செய்ய முடியாவிட்டாலும் – அது அரசுக்கு சொந்தமான ஊடகங்களின் தரத்தை உருவாக்க முடியும். ஊடகவியலாளர்களின் தொழில் மேம்பாட்டுக்கான இராஜாங்க அமைச்சும் உள்ளது. நிச்சயமாக, இது தபால் சேவைகளுக்கான அமைச்சுடன் இணைந்ததாகும். எனவே பத்திரிகையாளர்களின் தொழில் வளர்ச்சிக்கு பட்ஜெட் ஒதுக்கீட்டின் எந்த பகுதி செலவிடப்படும் என்பது தெளிவாக இல்லை, அல்லது ஊடகவியலாளர்களிடையே நிபுணத்துவத்தை வலுப்படுத்த என்ன திட்டங்கள் உள்ளன என்பது தெளிவாகத் தெரியவில்லை. ஆயினும்கூட, இது ஒரு மிக முக்கியமான பகுதி மற்றும் ஊடகத்தின் தரத்தை மேம்படுத்துவதில் தீவிரமாக இருந்தால் அரசாங்கத்தால் செய்யக்கூடியது அதிகம். பத்திரிகை மற்றும் ஊடகங்களில் ஆர்வமுள்ள பல இளைஞர்கள் உள்ளனர். ஆனால் பல்வேறு காரணங்களால் அவர்கள் இதனை ஒரு தீவிரமான வாழ்க்கைப் பாதையாகப் பார்க்கவில்லை – இந்தத் துறையில் தொழில் வாய்ப்பு குறைவும் பாதுகாப்பின்மையும் காணப்படுகின்றன. இலங்கையின் ஊடகவியலாளர்கள் அச்சம் மற்றும் மிரட்டல் கலாச்சாரத்துடன் போராட வேண்டியவர்களாகவும், அவற்றுடன் இணைந்திருப்பதாலும், எத்தனை பேர் இதை ஒரு சாத்தியமான வாழ்க்கையாக கருதுவார்கள்? முடிவில், சிக்கலான ஊடக வெளியில், ஊடக நெறிமுறைகள் மற்றும் தொழில்முறை குறித்த பாரிய அளவிலான, வலுவான உரையாடல் அவசரமாகத் தேவைப்படுகிறது என்பதில் சந்தேகமில்லை. ஆனால் இன்று நாம் காண்பது ஊடகங்களின் தரத்தை மேம்படுத்துவதற்கான உண்மையான விருப்பத்தை அல்ல. அல்லது ஊடக தளங்களில் மாற்றங்களின் விளைவாக வெளிவரும் உண்மையான பிரச்சினைகளைக் கையாள்வது பற்றி அல்ல. மாறாக, கருத்து சுதந்திரத்தை குறைப்பதற்கான முயற்சிகள், அரசாங்க சார்பு ஊடக நிறுவனங்கள் மற்றும் நபர்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் விமர்சனக் குரல்களை அச்சுறுத்தும் மற்றும் துன்புறுத்தும் சூழல், ஆகியவற்றையே நாம் காண்கிறோம். அதன் பிரபலமான ஆணையைப் பற்றி தொடர்ந்து பேசும் அரசாங்கத்தில் இது ஆச்சரியமாக இருக்கிறது – ஏனென்றால் உண்மையில் அதன் புகழ் மற்றும் நியாயத்தன்மை, குறித்த பாதுகாப்பின்மை பற்றிய ஆழமான உணர்வையே பிரதிபலிக்கிறது. – தமிழில் நடராஜா குருபரன். – ஊடக ஒழுங்குமுறைக்கான வழிமுறைகள், கருத்துச் சுதந்திரத்தையும் விமர்சனங்களையும் தடுப்பதாகவே அமையும்- ஹரினி அமரசூரிய. | Athavan News
  • முல்லைத்தீவில் மூடப்பட்ட கடைகளை திறக்கும் நடவடிக்கையில் இராணுவம் http://athavannews.com/wp-content/uploads/2020/11/army-1-1.jpg மாவீரர் தினத்தை முன்னிட்டு முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் முல்லைத்தீவு நகர் மற்றும் புதுக்குடியிருப்பு நகரில் இன்று (வெள்ளிக்கிழமை) வணிக நிலையங்கள் அனைத்தும்  மூடப்பட்டு மாவீரர் நாள் உணர்வுபூர்வமாக மக்களால் அனுஷ்ட்டிக்கபட்டு வருகின்றது. இந்நிலையில் மூடப்பட்டுள்ள வர்த்தக நிலையங்களை உடனடியாக திறக்குமாறு வலியுறுத்தி, பலவந்தமாக திறக்கும் நடவடிக்கையில் பொலிஸார் மற்றும் இராணுவத்தினர் ஈடுபட்டு வருவதாக  வர்த்தகர்கள்  குற்றம் சுமத்தியுள்ளனர். மேலும், முல்லைத்தீவு நகரிலுள்ள இஸ்லாமிய சகோதரர்களும் கடைகளைப் பூட்டியே இருந்தனர். முல்லைத்தீவு மாத்திரமின்றி புதுக்குடியிருப்பிலும் விற்பனை நிலையங்களில் பெரும்பாலானவை திறக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. இந்நிலையில் அந்தப் பகுதிகளுக்குச் சென்றுள்ள இராணுவம் மற்றும் பொலிஸார் விற்பனை நிலையங்களின் உரிமையாளர்களை தொடர்புகொண்டும், அந்தப் பகுதியில் நின்றிருந்தவர்களைக் கொண்டும் உடனடியாக விற்பனை நிலையங்களை திறக்குமாறு வலியுறுத்தியதாகவும்   வர்த்தகர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். சுயவிருப்பின் பெயரில் கடைகளை பூட்டிய உரிமையாளர்களுக்கு தனிமனித சுதந்திரம்கூட இல்லாத நிலை காணப்படுகின்றதாக  என வர்த்தகர்கள் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர். மேலும் முல்லைத்தீவு மற்றும் புதுக்குடியிருப்பு நகரங்களில் பூட்டியிருக்கும் கடைகளை இராணுவம் மற்றும் புலனாய்வாளர்கள் புகைப்படம் எடுத்து பதிவுகளையும் மேற்கொண்டு வருகின்றனமை குறிப்பிடத்தக்கது. http://athavannews.com/wp-content/uploads/2020/11/army-2-1.jpg முல்லைத்தீவில் மூடப்பட்ட கடைகளை திறக்கும் நடவடிக்கையில் இராணுவம் | Athavan News
  • முல்லையில் வர்த்தக நிலையங்களை திறக்குமாறு இராணுவம் மிரட்டல்!   முல்லைத்தீவு – நகரம் மற்றும் புதுக்குடியிருப்பு நகர் பகுதிகளில் இன்று (27) பெருமளவான விற்பனை நிலையங்கள் மூடப்பட்டிருந்த நிலையில் அவற்றை திறக்குமாறு பாதுகாப்புத் தரப்பினர் நிர்ப்பந்திப்பதாக வர்த்தர்கள் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர். முல்லைத்தீவு நகரில் முஸ்லிம் வர்த்தக நிலையங்கள் உள்ளடங்கலாக கணிசமான விற்பனை நிலையங்கள் திறக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. அதேபோல புதுக்குடியிருப்பிலும் விற்பனை நிலையங்களில் பெரும்பாலானவை திறக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. இந்நிலையில் அந்தப் பகுதிகளுக்குச் சென்ற இராணுவம் மற்றும் பொலிஸார் விற்பனை நிலையங்களின் உரிமையாளர்களை தொடர்புகொண்டும் அந்தப் பகுதியில் நின்றிருந்தவர்களைக் கொண்டும் உடனடியாக விற்பனை நிலையங்களை திறக்குமாறு வலியுறுத்திவருவதாக வர்த்தகர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். இது தொடர்பில் வர்த்தகர் ஒருவர் வெளியிட்ட கருத்து கீழே       https://newuthayan.com/முல்லையில்-வர்த்தக-நிலைய/
  • காந்தள் கிழங்குகளே -வெற்றிச்செல்வி    55 Views காந்தள் கிழங்குகளே மனசுக்குள் புதைந்திருக்கும் காந்தள் கிழங்குகளே மழையின் துளிர்த்தலால் சிலிர்க்கும் மண்ணிலே நீங்கா இடம் பிடித்து நின்றுலவும் உங்களது கனவுகள் சுமந்தபடி பயணம் தொடர்கிறோம்.   ஆக்க நினைத்ததும் நீக்க நினைத்ததும் ஆகும் நீங்கும் என்ற கனவில் விழி மூடினீர்கள். விழித்த மனதில் புதிய விதையாய் நிலை நாடினீர்கள் கனவின் தொடர்ச்சி நீளும் நாளுமெனச் சுடராகினீர்கள்.   அக்கினிக் குஞ்சென வாழ்ந்தீர் இருள் எரிக்க ஆகாய விரிப்பில் மலர்ந்தீர் வீரம் சிறக்க காற்றின் மொழியில் கடலில் அலையில் கடும் கானகம் வெளியில் புயலில் வெய்யிலில்…   சிவப்பு மஞ்சள் நிறங்களிலே காற்றின் கொடிகள் படபடக்க நாளும் பொழுதும் மாலையிட்டு உம்முன் மண்டியிடவில்லை. மனதுக்குள் புதைத்து வைத்த காந்தள் கிழங்குகளே நீங்கள் பெருநெருப்பாய் பூத்திருக்க நாங்கள் பணிசுமந்தே பாதையெங்கும்…   https://www.ilakku.org/காந்தள்-கிழங்குகளே-வெற்/
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.