Jump to content

முதன் முதலில்... சனிக் கிரகத்தை கண்டுபிடித்தவர் கபிலர். காலம்:கி.மு 3-ம் நூற்றாண்டு!


Recommended Posts

 • கருத்துக்கள உறவுகள்
May be an image of 1 person and text that says 'கபிலர்' May be an image of text
 
1610 ல் கலிலியோ கலிலி தனது முதல் தொலைநோக்கி மூலம் அதன் வளையங்களை கண்டுபிடித்தார்.ஆனால்,முதன் முதலில் சனிக்கிரகத்தை கண்டுபிடித்தவர் கபிலர் காலம்:கி.மு 3-ம் நூற்றாண்டு!
 
கபிலர் சங்க காலத்து தமிழ்ப் புலவர்களில் குறிப்பிடத்தக்கவர். ... இன்னா நாற்பது என்ற பதினெண் கீழ்கணக்குத் தொகுதியில் உள்ள நூலின் ஆசிரியரான ”கபிலரும்” இவரும் ஒருவரல்லர். சங்க கால புலவர் கபிலரின் காலம் கி. மு 3 ம் நூற்றாண்டின் ஆரம்ப காலமாகும்.எந்தவொரு தொழில் நுட்பமும் இல்லாத காலத்திலேயே சனிக்கிரக்தை கணடறிந்தவர்கள் நம் முன்னோர்கள்.
 
சனிக் கோளை மைம்மீன் என்று சங்கத்தார் அழைத்துள்ளனர். மைம்மீன் என்றால் கருமையான கோள் என்று பொருள்.
‘‘மைம்மீன் புகையினும் ’’ ( புறம் 117) என்று இதனைக் கபிலர் பாடியுள்ளார்.
ஆகவே சங்கப் புலவர்கள் அக்கால அறிவு நிலையின்படி அவ்வப்போது தெரிந்த கோள்களைப் பற்றிப் பாடியுள்ளனர் என்பது தெளிவாகின்றது.
 
அந்தப்பாடல்:
தந்தை நாடு! தொகு
பாடியவர் : கபிலர்
திணை: பொதுவியல் துறை:
 
"கையறுநிலை மைம் மீன் புகையினும், தூமம் தோன்றினும்,
தென் திசை மருங்கின் வெள்ளி ஓடினும்,
வயல்அகம் நிறையப், புதற்பூ மலர,
மனைத்தலை மகவை ஈன்ற அமர்க்கண்
ஆமா நெடு நிறை நன்புல் ஆரக்,
கோஒல் செம்மையின் சான்றோர் பல்கிப்,
பெயல் பிழைப்பு அறியாப் புன்புலத் ததுவே;
பிள்ளை வெருகின் முள் லெயிறு புரையப்
பாசிலை முல்லை முகைக்கும்"
ஆய் தொடி அரிவையர் தந்தை நாடே.
 
விளக்கம்:
117. தந்தை நாடு!
பாடியவர்: கபிலர். கபிலரைப் பற்றிய குறிப்புகளைப் பாடல் 105 - இல் காணலாம்.
பாடலின் பின்னணி: பாரி இருந்த பொழுது வளமாக இருந்த பறம்பு நாடு அவன் இறந்த பிறகு வளம் குன்றியதைக் கண்டு மனம் கலங்கிய கபிலர் தன் வருத்தத்தை இப்பாடலில் கூறுகிறார்.
திணை: பொதுவியல். எல்லாத் திணைகளுக்கும் பொதுவான கருத்துகளைத் தொகுத்துக் கூறுவது.
துறை: கையறு நிலை. தலைவன் இறந்த பின்னர் அவன் பெருமையைக் கூறி வருந்துதல். கழிந்து போன பொருளைக் குறித்து வருந்துதல்.
 
அருஞ்சொற்பொருள்:
1.மை = கருநிறம்; மைம்மீன் = சனி; புகைதல் = மாறுபடுதல், சினங்கொள்ளுதல்; தூமம் = புகை (வால் நட்சத்திரம்). 2. மருங்கு = பக்கம்; வெள்ளி = சுக்கிரன். 4. அமர் = அமைதி, விருப்பம். 5. ஆமா = பால் கொடுக்கும் பசு; ஆர்தல் = புசித்தல். 6. பல்குதல் = மிகுதல். 7. பெயல் = மழை; புன்புலம் = புன்செய் நிலம். 8.வெருகு = பூனை; எயிறு = பல்; புரைய = போன்ற. 9. முகை = மலரும் பருவத்தில் உள்ள அரும்பு. 10. ஆய் = அழகு.
உரை: சனி சில இராசிகளிலிருந்தாலும், வால் நட்சத்திரம் தோன்றினாலும், சுக்கிரன் தெற்கு நோக்கிச் சென்றாலும் உலகில் வறட்சியும் வறுமையும் மிகுந்து தீய செயல்கள் நிகழும் என்பது சோதிடர்களின் நம்பிக்கை. அத்தகைய நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும் காலத்திலும், பறம்பு நாட்டில் வயல்களில் விளைவு மிகுந்திருக்கும்; புதர்களில் பூக்கள் நிரம்ப மலர்ந்திருக்கும்; வீடுகளில் கன்றுகளை ஈன்ற பசுக்கள் தங்கள் கன்றுகளை விருப்பத்துடன் நோக்கும் கண்களோடு நல்ல புல்லை நிரம்பத் தின்னும்; செம்மையான ஆட்சி நடைபெறுவதால் சான்றோர்கள் மிகுதியாக இருப்பர்; புன்செய் நிலங்களில்கூட மழை தவறாமல் பெய்யும். பூனைக்குட்டியின் முள்போன்ற பற்களை போன்றதும், பசுமையான முல்லை அரும்பு போன்றதும் ஆகிய பற்களை உடைய, அழகிய வளையல்களை அணிந்த பாரி மகளிரின் தந்தையின் நாடு அவன் ஆட்சிக் காலத்தில் வளம் குன்றாமல் இருந்தது. ஆனால், இன்று வளம் குன்றியது.
நன்றி மதன். கோபால்
Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்
45 minutes ago, தமிழ் சிறி said:

1610 ல் கலிலியோ கலிலி தனது முதல் தொலைநோக்கி மூலம் அதன் வளையங்களை கண்டுபிடித்தார்.ஆனால்,முதன் முதலில் சனிக்கிரகத்தை கண்டுபிடித்தவர் கபிலர் காலம்:கி.மு 3-ம் நூற்றாண்டு

கபிலர் வெற்றுக்கண்களால் பார்த்திருப்பார். அதுபோல உலகின் பிறபகுதிகளில் வாழ்ந்தவர்களும் பார்த்திருப்பர். பபிலோனிய நாகரீக காலத்தில் (கி.மு. 6ஆம் நூற்றாண்டு) சனிக்கிரகம் குறிக்க்கப்பட்டுள்ளது.

வெற்றுக் கண்களால் பார்க்கப்பட்ட சனிக்கிரகத்தை கலிலியோ தொலைநோக்கி மூலம் மேலும் துல்லியமாக அவதானித்தார். முதன் முதலில் கபிலர் கண்டுபிடித்தார் என்பது பேஸ்புக்கில் லைக்குகள் அள்ளப் போட்ட வசனம்!

History of observation and exploration

180px-Galileo.arp.300pix.jpg
 
Galileo Galilei first observed the rings of Saturn in 1610

The observation and exploration of Saturn can be divided into three phases. The first phase is ancient observations (such as with the naked eye), before the invention of modern telescopes. The second phase began in the 17th century, with telescopic observations from Earth, which improved over time. The third phase is visitation by space probes, in orbit or on flyby. In the 21st century, telescopic observations continue from Earth (including Earth-orbiting observatories like the Hubble Space Telescope) and, until its 2017 retirement, from the Cassini orbiter around Saturn.

Ancient observations

See also: Saturn (mythology)

Saturn has been known since prehistoric times,[125] and in early recorded history it was a major character in various mythologies. Babylonian astronomerssystematically observed and recorded the movements of Saturn.[126] In ancient Greek, the planet was known as Φαίνων Phainon,[127] and in Roman times it was known as the "star of Saturn".[128] In ancient Roman mythology, the planet Phainon was sacred to this agricultural god, from which the planet takes its modern name.[129] The Romans considered the god Saturnus the equivalent of the Greek god Cronus; in modern Greek, the planet retains the name CronusΚρόνος: Kronos.[130]

The Greek scientist Ptolemy based his calculations of Saturn's orbit on observations he made while it was in opposition.[131] In Hindu astrology, there are nine astrological objects, known as Navagrahas. Saturn is known as "Shani" and judges everyone based on the good and bad deeds performed in life.[129][131] Ancient Chinese and Japanese culture designated the planet Saturn as the "earth star" (土星). This was based on Five Elements which were traditionally used to classify natural elements.[132][133][134]

In ancient Hebrew, Saturn is called 'Shabbathai'.[135] Its angel is Cassiel. Its intelligence or beneficial spirit is 'Agȋȇl (Hebrew: אגיאל‎, romanizedʿAgyal),[136] and its darker spirit (demon) is Zȃzȇl (Hebrew: זאזל‎, romanizedZazl).[136][137][138] Zazel has been described as a great angel, invoked in Solomonic magic, who is "effective in love conjurations".[139][140] In Ottoman Turkish, Urdu and Malay, the name of Zazel is 'Zuhal', derived from the Arabic language (Arabic: زحل‎, romanizedZuhal).[137]

https://en.wikipedia.org/wiki/Saturn

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்
Posted (edited)

மின்சாரத்தை கண்டு பிடித்தவர் அகத்தியர் என்பதால் இதுவும் உண்மையாக இருக்கலாம்.  விமானத்தை இராவணன் கண்டுபிடித்தான்.  மோடி இந்திய அறிவியல் மகாநாட்டில் உரையாற்றும் போது கூறியதைப் போல் உடல் உறுப்பு மாற்று சத்திரசிகிச்சையை நம் முன்னோர்கள் எப்போது கண்டு பிடித்து  யானை தலையை மனித உடலில் ஒட்டி பிள்ளையாரை உருவாக்கினர். இப்படி பல  கொலரை எடுத்து மேலே விடும் பல பெருமைகள் உள்ளன.  ஆனால் தமிழருக்குள்  மட்டும் தான் இந்த விடயங்களை பேஸ்புக்கில் பகிர்ந்து மகிழலாம் என்பது தான் கவலை. 

Edited by tulpen
Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

மின்சாரம் இல்லாத காலத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் சுகபோகமாகத்தான் வாழ்ந்தார்கள். மிருகங்கள் பறவைகள் எல்லாம் நிம்மதியாக வாழ்ந்தன. கண்ட கண்ட அவசியமற்ற கண்டுபிடிப்புகள் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை. கண்ட கண்ட நோய்களும் உருவாகவில்லை. மின்சாரம் இல்லாத காலத்து மக்களும் உணவுகள் சமைத்தார்கள் உண்டு மகிழ்ந்தார்கள்.

ஆனால் இன்றோ.........

இவ்வுலகில் ஒரு மணிநேரம் மின்சாரம் இல்லாவிட்டால் அதோ கதிதான். உலகமே செய்வறியாமல் தவிக்கும். தேனீர் கூட  குடிக்க முடியாது. ஏன் ஒருசில இடங்களில் மலசல கூடம் கூட இயங்காது. இன்றைய கண்டுபிடிப்புகளையும் விஞ்ஞானங்களையும் நம்பினால் எல்லாமே அழிவில்தான் முடிகின்றது.

கபிலர் விடயம் பொய் என்றால்.......  பிரமிட் போன்ற உலகில் உள்ள பல விடயங்களின் முடிச்சுகள் இன்னும் அவிட்கப்படாமலே உள்ளது.அன்றைய பாரிய பிரமாண்டங்களை இன்றைய மனித தொழில் நுட்பங்களால் செய்ய முடியாமல் இருக்கின்றது.ஏன் தஞ்சை கோபுரம் கூட உலக அதிசயம். எப்படி செய்து முடித்தார்கள் என்பது இன்றுவரை புரியாத புதிர்.

 

தலைமை தச்சர் குஞ்சரமல்லனின் நிலத்தேர்வு | tanjore big temple land - hindutamil.in

Cairo and Hurghada Egypt Holiday, Red Sea Holiday Vacation

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

ஏற்கனவே இருந்தவற்றை கண்டுபிடிக்கவேண்டிய அவசியமில்லை. இது கோள்கள், கிரகங்கள், வால் நச்சத்திரங்களுக்கும் பொருந்தும்.  எனவே சனி கிரகத்தை முதலில் யார் கண்டறிந்தார் அல்லது அவதானித்தார் என கூறுவதுதான் சரியானதாக இருக்கும்.

விஞ்ஞானவியலில் ஒருவர் ஒரு பொருளை கண்டறிதல் (discover) என்பது அவர் ஏற்கனவே இருந்த ஒரு பொருளை முதலில் அவதானித்தார் என்றும்,  கண்டுபிடித்தல்(invention) என்பது புதிதாக ஒன்றை முதன்முதலாக அவர் உருவாக்கினார் என்பதும் ஆகும்.

இந்த மாறாட்டம் தமிழில் பொதுவாக உள்ள ஒன்றுதான். மேலே கிருபன் இணைத்த ஆங்கில பதிவில் இந்த இரண்டையும் சரியாக கையாண்டிருப்பதை அவதானிக்கமுடியும்.

Link to post
Share on other sites

திருவள்ளுவர் உலகம் சுற்றுவதை எப்போதோ கூறிவிட்டார் - சுழன்றும் ஏர்ப்பின்னது உலகம்.... ஆனால் உரையாசிரியர்கள் யாருக்கும் திருவள்ளுவர் உலகம் சுற்றுவதைக் குறிப்பிட்டார் என்பதைக் கூறத் தைரியம் வரவில்லை.
குறள் பொருள் - உலகம் எவ்வளவு தான் சுற்றினாலும் ஏரைத்தான் நம்பியிருக்க வேண்டும்.  அதனால் சிரமமான தொழிலாயிருந்தாலும் உழவே தலையாயது. என்பதாம்.  எல்லோரும் திருக்குறளுக்கு ஏதோ உரையெழுதுகிறோமென்று விட்டு பரிமேலழகரையும் மணக்குடவரையும் தான் நம்பியிருக்கிறார்கள்.  அப்படித்தான் நம்மவர்கள் ஏற்கனவே கண்டுபிடித்தவற்றை ஏற்றுக் கொள்வதில்லை.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Tell a friend

  Love கருத்துக்களம்? Tell a friend!
 • Topics

 • Posts

  • 11 மாணவர்களை கடத்தி கொலைசெய்து கடலில் போட்டனர் : பல பரபரப்பு தகவல்களை வெளியிட்டார் பொன்சேகா (ஆர்.யசி, எம்.ஆர்.எம்.வசீம்) எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்களின் பிரஜாவுரிமையை பறித்து அரசாங்கத்திற்கு எதிரான அழுத்தங்களில் இருந்து தப்பித்துக்கொள்ளவே அரசியல் பழிவாங்கல் ஜனாதிபதி ஆணைக்குழு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.  அதுமட்டுமல்லாது பதினொரு மாணவர் படுகொலை, அவன்கார்ட் ஊழல் வாதிகள் என முக்கியமான குற்றவாளிகளை விடுதலை செய்யும் நோக்கமும் இவர்களுக்கு உள்ளதென எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர் சரத் பொன்சேகா சபையில் சுட்டிக்காட்டினார். பாராளுமன்றத்தில் நேற்று வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற அரசியல் பழிவாங்கல்கள் தொடர்பிலான ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவின் விசாரணை அறிக்கைமீதான முதலாம் நாள் விவாதத்தில்  உரையாற்றும் போதே அவர் இவ்வாறு கூறினார்.  அவர் மேலும் கூறுகையில், அரசியல் பழிவாங்கல் குறித்து ஆராய ஜனாதிபதியினால் நியமிக்கப்பட்டுள்ள ஆணைக்குழுவின் தலைவர் குறித்தும் இந்த ஆணைக்குழு குறித்தும் நாட்டிற்கு விசர்பூனை ஆணைக்குழு என கூறினால்தான் தெரியும்.  அந்தளவு மோசமான, கிறுக்குத்தனமான ஆணைக்குழுவாகும். நீதிமன்றத்தை பலவீனப்படுத்தி சட்டத்தை ஆணைக்குழு கையில் எடுக்கும் விதமாகவே இது அமைந்துள்ளது.  இந்த ஆணைக்குழு மூலமாக எதிர்காலத்தில் எடுக்கும் நடவடிக்கைகள் குறித்தே இன்று பிரச்சினை எழுகின்றது.  ஆணைக்குழு அறிக்கைக்கு அமைய நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் அமைச்சர்கள் மற்றும் ஊழல் எதிர்ப்பு ஆணைக்குழுவின் உறுப்பினர்களின்  பிரஜாவுரிமை பறிக்கப்படும் நிலைமையொன்று பாராளுமன்றத்தின் ஊடாக முன்னெடுக்க அரசாங்கம் முயற்சிப்பதாக எமக்கு தெரியவருகின்றது. இதற்கு அரசாங்கத்தில் உள்ள பலர் விருப்பமில்லை என்பதும் எமக்கு தெரியும். எதிர்க்கட்சி உறுபினர்களின் பிரஜாவுரிமையை பறிப்பது ஜனநாயக செயற்பாடு அல்ல, இந்த செயற்பாடுகள் பயந்த, பலவீனமான அரசியல் நகர்வுகள் என்றே நாம் கருதுகின்றோம். இந்த ஆணைக்குழுவின் நோக்கம் என்னவெனில், முன்னைய ஆட்சிக்காலத்தில் குற்றவாளிகள் என அடையாளம் காணப்பட்டு தற்போது சிறையில் உள்ளவர்கள் மற்றும் குற்றம் சுமத்தப்பட்டுள்ளவர்களை விடுவிப்பதாகவும். முக்கியமாக முன்னாள் கடற்படை தளபதி வசந்த கரன்னாகொட மற்றும் அவருடன் நெருக்கமாக செயற்பட்ட தசநாயக, சுமித் ரணசிங்க ஆகியோருக்கு எதிராக குற்றச்சாட்டு ஒன்று உள்ளது.  பாடசாலை மாணவர்கள் 11 பேரை கடத்தி அவர்களின் பெற்றோரிடம் கப்பம் கேட்ட குற்றச்சாட்டு. இதில் தமிழ் சிங்கள, முஸ்லிம் மாணவர்கள் இருந்தனர். இந்த உண்மைகள் வெளிவந்த நேரத்தில் அவர்களை கொலைசெய்து கடலில் போட்டனர். இவ்வாறான சம்பவம் இன்று ஆட்சில் உள்ளவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு நடந்தால் எவ்வாறு இருக்கும். இவ்வாறான நபர்களை விடுதலை செய்ய ஜனாதிபதி ஆணைக்குழு பரிந்துரைப்பது ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடிய விடயம் ?, இதுவா சட்ட நியாயாதிக்கம் ?, இவ்வாறன செயற்பாடுகளை நாம் ஒருபோதும் ஏற்றுகொள்ள மாட்டோம்.  அதேபோல் அவன்கார்ட் நிறுவன தலைவர் நிஸ்ஸங்க சேனாதிபதி போன்றவர்களை விடுதலை செய்யவும் ஆணைக்குழு வலியுறுத்துகின்றது. இவர்களை காப்பாற்ற அன்றும் எமது தரப்பில் இருந்த சட்டத்தரணிகள் முன்வந்தனர், அவர் இன்று ஜனாதிபதியுடனும் மோதிக்கொண்டுள்ளார்.  அதேபோல் மரண தண்டனை கைதியான துமிந்த சில்வாவை விடுதலை செய்யக்கோரியும் இந்த விசர் ஆணைக்குழு பரிந்துரைத்துள்ளது. அதேபோல் சுனில் ரத்நாயக்க உள்ளிட்ட இராணுவத்தினர் கடந்த 2000 ஆம் ஆண்டில் செய்த எட்டுப்பேர் கொலை, அவர்களை தாக்கி தலைகளை வெட்டிய சம்பவம் தொடர்பில் அவர்களுக்கு தண்டனை வழங்கப்பட்டது.  ஒரு இராணுவ சிப்பாயாக இருக்கலாம், அல்லது இராணுவ அதிகாரி என்பதற்காக அநாவசியமான கொலைகளை செய்தவர்களை விடுதலை செய்ய முடியாது.  அதேபோல் குற்றவாளிகளை விடுதலை செய்துவிட்டு இராணுவ வீரர்களை பாதுகாத்தோம் என கூறவும் முடியாது. இதனை எவரும் ஏற்றுகொள்ள முடியாது, கொலைகாரர்களை விடுதலை செய்துவிட்டு எவராலும் புகழாரம் சூட்டிக்கொள்ள முடியாது என்றார்.    https://www.virakesari.lk/article/104248
  • கவிதை பகிர்விற்கு நன்றிகள் தோழர்..
  • பிரைவேட் ல் உங்கள் மெயில் ஐடி யை போட்டு விடுங்கள் பகுதி 1லிருந்து கடைசியாய் அவர் போட்ட பகுதி 77 மட்டும் உள்ளது .முதலில் இருபக்கமும் அனுமதி எடுக்கப்பாருங்கள் வெற்றியிடமும் ஓம் படுவாரோ தெரியலை ? அதே போல் இங்கும் நிர்வாகத்திடம் அனுமதியை கேட்டு விடுங்கள் என்னால் அவற்றை இணைக்கமுடியாது ஈழம் என்ற கனவுடன் வெளிக்கிட்டவர்களை இந்தியாவில் வைத்தே போட்டு தள்ளி யுள்ளார்கள் யார் பின்தளம் அமைக்க உதவினார்களோ அந்த மக்களை கொள்ளை கொலை பாலியல் வல்லுறவு செய்துள்ளார்கள் ராஜீவ் கொலைக்கு முன்பே தென் இந்திய மக்களின் வெறுப்பை உருவாக்கி உள்ளார்கள் எனக்கு சில சமயங்களில் உமாமகேஸ்வரன் என்பவர் இலங்கை அரசின் திட்டமிடப்பட்டு  அனுப்ப பட்ட உளவாளியோ என்ற சந்தேகம் பல இடங்களில் வந்து போவதை தவிர்க்க முடியவில்லை . பாஸ்தியாம்பிள்ளை அழிப்பில் செட்டியை  போட்டு கொடுத்தவர் என்று உமாவும் ஊர்மிளாவும் பிரபாகரனை நம்ப வைக்கிறார்கள்   இது அய்யரின் பதிவில் எடுக்கப்பட்டது ஆனால்  நான் கேள்விப்பட்டது ஊர்மிளாக்கு செட்டியின்  கடிதம் கிடைத்தவிடையம் சந்தேகமானது அதை தவிர செட்டியின் எழுத்து திறமை யற்றவர் . இப்படி பல துரோகங்கள் வரலாற்றில் மறைக்கப்பட்டுள்ளது.
  • வடக்கு மாகாணத்தில் பொலிஸ் நிலையங்களுக்கு தமிழ் இளைஞர், யுவதிகளை இணைத்துக் கொள்வதற்கு நடவடிக்கை வடக்கு மாகாணத்தின் பொலிஸ் நிலையங்களுக்கு தமிழ் இளைஞர், யுவதிகளை இணைத்துக் கொள்வதற்கு பொலிஸ் தலைமையகம் அர்ப்பணிப்புடனான சேவையினை எதிர்காலத்தில் வழங்கும் என இலங்கை பொலிஸ் திணைக்களத்தின் பொலிஸ் சிரேஷ்ட அத்தியட்சகர் அஜித் ரோஹன தெரித்துள்ளார்.அத்துடன், கடந்த சில ஆண்டுகளின் பத்தாயிரம் இளைஞர், யுவதிகளை பொலிஸ் ஆட்சேட்ப்பு இணைப்பில் இணைத்துக் கொண்டதாகவும், எதிர்வரும் 2023ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்குள் மேலும் 24 ஆயிரம் பேரை சேவையில் இணைக்க எதிர்பார்த்துள்ளதாக அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார். தமிழ் மொழி இளைஞர், யுவதிகள் பொலிஸ் நிலையத்தில் முழுமையான பங்களிப்பினை வழங்க எதிர்காலத்தில் ஒன்றிவது காலத்தின் கட்டாயமாகும் எனவும் தமிழ் மொழியில் இணைத்துக் கொள்பவர்கள், விண்ணப்பங்களைச் சமர்ப்பித்த தமது சொந்த மாவட்டங்களிலே கடமைபுரிய வழியேற்படுத்தப்படும் என அஜித் ரோஹன தெரிவித்துள்ளார்.சுதந்திரமான, ஜனநாயக ரீதியான நாட்டில் இன ஐக்கியத்தையும் சமூக ரீதியான வலுவான கட்டமைப்பினை உருவாக்கவும் எதிர்பார்த்துள்ளதாக பொலிஸ் சேவைக்கான ஆளணியை அதிகரிப்பது தொடர்பாக யாழில் இன்று இடம்பெற்ற செயலமர்வில் கலந்துகொண்டு உரையாற்றும்போது மேற்கண்டவாறு தெரிவித்துள்ளார்.(15)     http://www.samakalam.com/வடக்கு-மாகாணத்தில்-பொலிஸ/
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.