• advertisement_alt
  • advertisement_alt
  • advertisement_alt

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

Danklas

நகைச்சுவை புகைப்படங்கள் 1

Recommended Posts

vdayf1mg.gif

இப்படி றியலாவே செய்ய ஏதாச்சும் வசதி இருக்கா..???! வெல் டன் கைஸ்...! :wink: :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

இப்படி றியலாவே செய்ய ஏதாச்சும் வசதி இருக்கா..???! வெல் டன் கைஸ்...! :wink: :lol:

²ý ¯ÁìÌ «¨¾ ÌÕÅ£Š?? ¿£÷ ¾¡ý ÌÕÅ¢ ¬î§º?? þ¨¾ ¾É¢Â ÁÉ¢º¡û ¾¡ý ¦ºöÅ¡÷¸û.. ¿£Õõ ±í¸¼ ¸Ä¡îº¡Ãò¨¾ À¢ýÀüȧÅñ¼¡õ ÌÕÅ£Š.. :evil: :oops:

Share this post


Link to post
Share on other sites

அப்படியா...அப்ப சரி...! :wink: :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

அப்படியா...அப்ப சரி...! :wink: :lol:

±ýÉ ºÃ¢.. ¿£÷ ÌÕÅ£ ¿£Õõ ±õÓ¨¼Â (ÁÛº¡Ù¨¼Â) º¢Ä ¯¾Å¡¾ (¦Ä¡ûÙ ÀñÏÈ) ¸Ä¡îº¡Ãò¨¾ ¦¾Ã¢óÐ ¦¸¡ûǧÅñÎõ.. ºÃ¢Â¡?? :oops: :evil:

Share this post


Link to post
Share on other sites

டக்லஸ் என்றால் இப்படித்தான் கோமளியாக இருக்கவேண்டும் அதை விட்டிட்டு அரசியல் கட்சியெண்டு சீ4121015kn.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites

டக்லஸ் என்றால் இப்படித்தான் கோமளியாக இருக்கவேண்டும் அதை விட்டிட்டு அரசியல் கட்சியெண்டு சீ4121015kn.gif

icon139mz.gif«È¢ì¨¸¸¨Ç ¿¡í¸û¾¡ý Å¢¼§ÅñÎõ ¿£í¸û «¨¾§¸ð¸§ÅñÎõ À¡÷츧ÅñÎõõ.. «¨¾Á£È¢É¡ø ¸£§Æ ¯ûÇ Á¡¾¢Ã¢ «ºõÀ¡Å¢¾õ ¿¨¼¦ÀÈÅ¡öôÒì¸û «¾¢¸õ..

icon172di.gif4121015kn.gif

icon157fb.gificon051xn.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites

¼ì¸¢ý ¿ñÀ÷¸û.. (ӾĢø Å¢ÎÀðÎÅ¢ð¼Ð)

15838sz.jpg

09679ot.jpg

cat2020olympics2mn.jpg

¼ì ¾ÉÐ ¿ñÀ÷¸§Ç¡Î §¸¡øù Å¢¨Ç¡Îõ ¨Á¾¡Éõ...

09835da.jpg

¼ì¸¢ý ¦¸¡õÒð¼÷..

2063716pz.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

நல்ல படங்கள் டக் அங்கிள் தொடர்ந்து போடுங்கள் :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

ஆகா! நல்லாய் இருக்கு டக்கிலஸ் தொடர்ந்து கொண்டு வாங்கோ! படத்தை மட்டும்

நிலவன்

Share this post


Link to post
Share on other sites

ஆகா! நல்லாய் இருக்கு டக்கிலஸ் தொடர்ந்து கொண்டு வாங்கோ! படத்தை மட்டும்

நிலவன்

:lol::lol::lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Danklas

இணைந்தது: 01 மார்கழி 2004

கருத்துக்கள்: 836

வதிவிடம்: SRILANKA

எழுதப்பட்டது: வெள்ளி பங்குனி 25, 2005 11:43 pm Post subject:

23,02.1940 «ýÚ ¾¢ÉÓÃÍ Å¡Ãó¾ Àò¾¢Ã¢¨¸Â¢ø Åó¾ «¾¢ÃÊ ¦ºö¾¢ ´ý¨È ¼ýÉ¢ý ÒÖÉ¡ö.. ¸ñÎÀ¢ÊòÐûÇÐ. «¾¢ø...

காதல் வலையில் º¢ýÉôÒ ±ýÈ வாலிபர்!

23.02.1940. ÍÅ¢¨… சேர்ந்த º¢ýÉôÒ என்ற வாலிபர் கடுமையான காதலுக்கு உள்ளானார். இன்று செய்தியாளர்களிடம் இதைத் தெரிவித்த காதல் துறை ஆணையாளர் கூறியதாவது: "சமீப காலமாகவே º¢ýÉôÒ º¢ýɡ என்ற பெண்ணைக் காதலித்து வந்திருக்கிறார். முதலில் ஜொள்ளு அளவில் மட்டுமே இயங்கி வந்த இவரது உணர்வுகள் பிறகு காதலாக மாறியிருக்கிறது". இவ்வாறு காதல் துறை ஆணையர் கூறினார். º¢ýÉôÒ தாம் அந்தப் பெண்ணின் அழகைப் பார்த்து மயங்கிவிடவில்லை என்றும் அவரது குணமும் தன்னைக் கவர்ந்தது என்றும் தெரிவித்தார். இதைப் பற்றி பேச மறுத்த பெண்ணின் தந்தையார், "இவனுங்களுக்கு வேற வேல இல்ல" என்று கருத்துக் கூறினார். º¢ýɡ இதைப் பற்றி என்ன நினைக்கிறார் என்பது மட்டும் இன்னும் மர்மமாகவே இருக்கிறது. "இன்டர்நெட்டிலிருந்து ஒரு லவ் லெட்டர் அனுப்பித் தெரிந்துகொண்டால் போச்சு" என்று தெரிவித்தார் º¢ýÉôÒ.

Íð¼Ð...

குறுக்காலை போவான் நான் நினைச்சன் நீ நம்மட சிமோல் கோம் ஐ பற்றி சொல்லுறாய் எண்டு

தப்பீட்டன்

:wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:

மச்சானுக்கு அத்து இல அன்பு தான்

:wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:

Share this post


Link to post
Share on other sites

:wink: :wink: :wink:

அப்பு உன்னை குழந்தையில பாத்தது போல இருக்கு

15838sz.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

எட முகத்தான் பாத்தியே என்ர மச்சானை ஆள் வலு கெட்டிக்காறன் ஆணால் என்ன உவள் மகேச கண்டால் ஆள் அவுட்

:wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:

Share this post


Link to post
Share on other sites

kavithan

மட்டுறுத்துனர்

இணைந்தது: 08 ஆனி 2004

கருத்துக்கள்: 4067

வதிவிடம்: கனடா

எழுதப்பட்டது: சனி பங்குனி 26, 2005 1:22 am Post subject:

டக் நல்ல படங்கள்.. அத்தோடு காதல்துறை ஆணையாளரின் அறிக்கையும் சூப்பர்...

_________________

கவிதன்

மக்கள் ளொள்ளாாாாா

என்ர குடும்பத்தை புட்டு புட்டு வைக்கிறான் நீர் சுப்பர் எண்டுறீர்

:evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:

Share this post


Link to post
Share on other sites

டக் படங்கள் அருமை வாழ்த்துகள் தொடருங்கள்

Share this post


Link to post
Share on other sites

சந்திரிகா விற்பனைக்கு ....

mjoke.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

±ýÉ Á¾ý ²¾ÅÐ ¾ûÙÀÊ þø¨Ä¡??? «¾ÅÐ 1 Ò¼¨Å ±Îò¾¡ø 2 ÌñÞº¢ þÄźõ ±ñ¼Á¡¾¢Ã¢.. :?

Share this post


Link to post
Share on other sites
"]±ýÉ Á¾ý ²¾ÅÐ ¾ûÙÀÊ þø¨Ä¡???
«¾ÅÐ 1 Ò¼¨Å ±Îò¾¡ø 2 ÌñÞº¢ þÄźõ ±ñ¼Á¡¾¢Ã¢.. :?

Share this post


Link to post
Share on other sites

அது உமக்குதானே தெரியும் டக்

§ƒ¡ùù º¢Â¡õ.. ¿¡§É ±¨¾Â¡Å¨¾ ÌÎòÐ «ó¾ ¼¡í¸¢¨Â ¾ûǢŢ¼Ä¡õ ±ñÎ À¡÷츢Èý.. ¿£÷ ±øÄ¡ò¨¾Ôõ ÌÆôÀ¢Å¢ÎÅ£÷ §À¡Ä¢Õ째... ±ýÉÁ¡¾¢Ã¢ ±Îì¸¢È ¯ò§¾ºõ ±Ð×õ þÕ째¡ º¢Â¡õ?? þÕó¾¡ø ¦º¡øÖõ Ó¸ò¾¡Ã À¡÷òÐ ±ý¦ÉñΠŢº¡Ã¢ôÀõ.. :wink: 8)

Share this post


Link to post
Share on other sites
டக் நாங்கள் உந்த நெளிஞ்ச பழுதான பாத்திரமெல்லாம் பாவிக்கிறேல்லை அதை நீரும் கதிர்காமரும் வைச்சு.............அதை பாத்தாலே எனக்குinthebowl12iv.jpgஇப்பிடி வருகிது

Share this post


Link to post
Share on other sites

¼¡ööööö... ¿õÁ¼ ¬¨Ç À¡÷òÐ ºò.. ÅÕ¦¾ñÎ ¦º¡øÄ¢ô§À¡ð¼¡ý º¢Â¡õ ÀÂø... ¯îÍ ÝÝ «ð¼¡ì... :oops: :evil:

gadog9gm.gifbaby3dl5eo.gif

«¼îº£ ¸Êì¸ ¦º¡ýÉ¡ ÀÂóÐ µÎÐ ¯ó¾ ¿¡ö.. ¡ú¸Çò¾¢Ä Å þó¾ ¼ýí¨¸ «ÅÁ¡ÉÀÎò¾¢ô§À¡ðÎÐ.. ¯ý¨É ÅÇ÷ò¾ §¿Ãõ «ó¾ ¸¾¢÷¸¡Á¨É ÅÇ÷ó¾¢Õó¾¡ø «ðÄ£Š Å¡¨Ä¡ÅÐ ¬ðÊ¢ÕôÀ¡ý,, :oops: :evil:

Share this post


Link to post
Share on other sites

நீர் ஆரை கலைக்கிறீர் பாவம் அந்த குழந்தை :P

Share this post


Link to post
Share on other sites

அப்ப டக் அண்ணாவை நாய் என்றியளா.. சியாம் அண்ணா..?? நல்ல நகைச்சுவையான படம் தான். :wink:

Share this post


Link to post
Share on other sites

நீர் ஆரை கலைக்கிறீர் பாவம் அந்த குழந்தை :P

«ôÀ ¿£÷ þø¨Ä¡ «Ð.. ¿¡Ûõ ¿£÷ ¾¡ý «Ð ±ñ¦¼ø¦Ä ¿¢¨Éîºý... ºÃ¢ ºÃ¢ þôÀ×õ ´ñΦ¸ðΧÀ¡¦¸ø¨Ä..

gadog9gm.gifmuis27rd.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites