பையன்26

தமிழீழ பாட்டு வரிகள்

Recommended Posts

 

ஒரு கூட்டு கிளியாக‌ நாம் இருந்தோம் அந்த‌ உற‌வுக்கு உயிர் வாத்து நாம் ம‌கிழ்ந்தோம் 
க‌ருவேங்கை என‌வாகி ம‌கிந்த‌தென்ன‌ வெடி ம‌ருந்தோடு ப‌ற‌ந்திறே ந‌ட‌ந்த‌தென்ன‌ 😓

ஒரு கூட்டு கிளியாக‌ நாம் இருந்தோம் அந்த‌ உற‌வுக்கு உயிர் வாத்து நாம் ம‌கிழ்ந்தோம் 
க‌ருவேங்கை என‌வாகி ம‌கிந்த‌தென்ன‌ வெடி ம‌ருந்தோடு ப‌ற‌ந்திறே ந‌ட‌ந்த‌தென்ன‌ 

ஆடிய‌ அரும் எனும் புய‌ல் கொடியே நெடி யோனெனும் தாய‌க‌த்தின் விடி வில‌க்கே 

ஒரு கூட்டு கிளியாக‌ நாம் இருந்தோம் அந்த‌ உற‌வுக்கு உயிர் வாத்து நாம் ம‌கிழ்ந்தோம் 
க‌ருவேங்கை என‌வாகி ம‌கிந்த‌தென்ன‌ வெடி ம‌ருந்தோடு ப‌ற‌ந்திறே ந‌ட‌ந்த‌தென்ன‌ 

ப‌கைவ‌ன் வ‌ந்து ஆடினான் ந‌ம் தெருவில் எங்க‌ள் உற‌வுக‌ள் வாழ்கிறார் மர‌த்த‌டியில்  ப‌கைவ‌ன் வ‌ந்து ஆடினான் ந‌ம் தெருவில் எங்க‌ள் உற‌வுக‌ள் வாழ்கிறார் மர‌த்த‌டியில் விடுவ‌தில்லை என அருன் எழுந்தான் விடுவ‌தில்லை என‌ அருன் எழுந்தான் த‌ம்பி நெடியோனும் கூட‌வே தான் இணைந்தான் க‌ரும்புலி இருவ‌ரும் வெடி சும‌ந்தார் ந‌டு வ‌ழியினில் த‌ங்க‌ளின் உயிர் இழ‌ந்தார் 

ஒரு கூட்டு கிளியாக‌ நாம் இருந்தோம் அந்த‌ உற‌வுக்கு உயிர் வாத்து நாம் ம‌கிழ்ந்தோம் 
க‌ருவேங்கை என‌வாகி ம‌கிந்த‌தென்ன‌ வெடி ம‌ருந்தோடு ப‌ற‌ந்திறே ந‌ட‌ந்த‌தென்ன‌ 

நெஞ்சினில் விடுத‌லை ஈர் சும‌ந்தா எந்த‌ நேரமும் நெருப்புபேன‌ தான் இருந்தார்  நெஞ்சினில் விடுத‌லை ஈர் சும‌ந்தா எந்த‌ நேரமும் நெருப்புபேன‌ தான் இருந்தார் நெஞ்சின‌த்தோடு இவ‌ர் ப‌கை புகுந்தார் நெஞ்சின‌த்தோடு இவ‌ர் ப‌கை புகுந்தார் அந்த‌ வீதியில் ஏன‌டா இவ‌ர் ச‌ரிந்தார் நெஞ்சினில் ஒரு வில‌க்கை ஏற்றுகிறோம் இவ‌ர் நினைவுட‌ன் பூக்க‌ளை சாற்றுகிறோம் 

ஒரு கூட்டு கிளியாக‌ நாம் இருந்தோம் அந்த‌ உற‌வுக்கு உயிர் வாத்து நாம் ம‌கிழ்ந்தோம் 
க‌ருவேங்கை என‌வாகி ம‌கிந்த‌தென்ன‌ வெடி ம‌ருந்தோடு ப‌ற‌ந்திறே ந‌ட‌ந்த‌தென்ன‌ வெடி ம‌ருந்தோடு ப‌ற‌ந்திறே ந‌ட‌ந்த‌தென்ன‌ ந‌ட‌ந்த‌தென்ன‌  ந‌ட‌ந்த‌தென்ன‌ 
 

Edited by பையன்26
 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

பாடலினை ஒலிவடிவில் கேட்பதற்கு https://vocaroo.com/i/s0Ev7rdg4Hao

 

ஆடும் அலை ஏறிவ‌ந்த‌து யாரு கிட்டு அண்ண‌ன் என்ற‌ ஊர் அறிந்த‌ ஆளு ஆடும் அலை ஏறிவ‌ந்த‌து யாரு கிட்டு அண்ண‌ன் என்ற‌ ஊர் அறிந்த‌ ஆளு வ‌ந்த‌ க‌ப்ப‌ல் வ‌ந்து சேர‌லையே அந்த‌ வ‌ல்ல‌ர‌சு இன்னும் ஆற‌லையே  வ‌ந்த‌ க‌ப்ப‌ல் வ‌ந்து சேர‌லையே அந்த‌ வ‌ல்ல‌ர‌சு இன்னும் ஆற‌லையே 
ஆடும் அலை ஏறி வ‌ந்த‌து யாரு கிட்டு அண்ண‌ன் என்ற‌ ஊர் அறிந்த‌ ஆளு 


வ‌ருகின்ற‌ திசை எங்கும் வ‌ழி பார்த்து விழிபூத்து  வாச‌லில் கோல‌ம் இட்டோம் அவ‌ர் தேருமேனி நெருப்பாகி எரிகின்ற‌தென‌க் கேட்டு உயிர்வாட‌   ஓல‌ம் இட்டோம் தீயாகி எரிந்திட்ட‌ நெஞ்ச‌ங்க‌ளே வ‌ந்து தாய் ம‌ண்ணின் க‌ரை மீது கொஞ்சுங்க‌ளேன் ஆடும் அலை ஏறி வ‌ந்த‌து யாரு கிட்டு அண்ண‌ன் என்ற‌ ஊர் அறிந்த‌ ஆளு 

த‌ண்ணீரில் குளிக்கின்ற‌ தேச‌த்தை பாச‌த்தில் காண‌வா ஓடி வ‌ந்தீர்  கிட்டு அண்ண‌னே உன் வீர‌ர் க‌தையாவென் பாட்டிலே வீச‌வா போய் முடிந்தீர் க‌ட‌ல் மீது குட‌ம் இட்ட‌ த‌ங்க‌ங்க‌ளே இனி க‌ண் காண‌ முடியாத‌ சொந்த‌ங்க‌ளே ஆடும் அலை ஏறி வ‌ந்த‌து யாரு கிட்டு அண்ண‌ன் என்ற‌ ஊர் அறிந்த‌ ஆளு  

த‌ர்ம‌த்தின் தாய் வீடு என‌ந‌ம்பி நினைத்திட்ட‌ த‌மிழ‌ர்க‌ளுக்கு தீ மூட்டினாய் ஹிந்தி  அம‌ர்வ‌த்தின்  உருவ‌த்தில் வ‌ந்து எங்க‌ள் வீர‌ர்க‌ள் உயிர் தின்று  அழிவூட்டினான் உல‌க‌த்தின் திசை எங்கும் புய‌ல் ஆன‌து எங்க‌ள் உரிமைக்கு இது தானே உர‌ம் ஆன‌து 

ஆடும் அலை ஏறிவ‌ந்த‌து யாரு கிட்டு அண்ண‌ன் என்ற‌ ஊர் அறிந்த‌ ஆளு ஆடும் அலை ஏறிவ‌ந்த‌து யாரு கிட்டு அண்ண‌ன் என்ற‌ ஊர் அறிந்த‌ ஆளு வ‌ந்த‌ க‌ப்ப‌ல் வ‌ந்து சேர‌லையே அந்த‌ வ‌ல்ல‌ர‌சு இன்னும் ஆற‌லையே  வ‌ந்த‌ க‌ப்ப‌ல் வ‌ந்து சேர‌லையே  அந்த‌ வ‌ல்ல‌ர‌சு இன்னும் மாற‌லையே ஆடும் அலை ஏறிவ‌ந்த‌து யாரு கிட்டு அண்ண‌ன் என்ற‌ ஊர் அறிந்த‌ ஆளு 

Edited by பையன்26
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

பையா இணைப்புக்கு மிகவும் நன்றி.

இந்த இணைப்புடன் ஒலிநாடா அல்லது காணொளி இணைப்பையும் இணைத்தால் மிகவும் நன்று.

கார்த்திகை மாதம் மாவீரர் மாதம்.கார்த்திகை முழுவதும் ஒவ்வொரு நாளும் இணையுங்கள்.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, ஈழப்பிரியன் said:

பையா இணைப்புக்கு மிகவும் நன்றி.

இந்த இணைப்புடன் ஒலிநாடா அல்லது காணொளி இணைப்பையும் இணைத்தால் மிகவும் நன்று.

கார்த்திகை மாதம் மாவீரர் மாதம்.கார்த்திகை முழுவதும் ஒவ்வொரு நாளும் இணையுங்கள்.

கைபேசியில் இருந்து தான் பாட்டு வ‌ரிக‌ள் எழுதி இணைக்கிறேன் , கைபேசியில் இருந்து பாட‌ல்க‌ளையும் இணைக்க‌ முடிந்தால் இணைக்கிறேன் ஈழ‌ப்பிரிய‌ன் அண்ணா , 
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, ஈழப்பிரியன் said:

பையா இணைப்புக்கு மிகவும் நன்றி.

இந்த இணைப்புடன் ஒலிநாடா அல்லது காணொளி இணைப்பையும் இணைத்தால் மிகவும் நன்று.

கார்த்திகை மாதம் மாவீரர் மாதம்.கார்த்திகை முழுவதும் ஒவ்வொரு நாளும் இணையுங்கள்.

இப்ப‌ பாட்டு வ‌ரியோடு பாட‌லையும் இணைத்து இருக்கிறேன் ஈழ‌ப்பிரிய‌ன் அண்ணா , பாட‌ல்க‌ளை கேட்டு மாவீர‌ர்க‌ளை நினைவு கூறுவோம் 🙏

Edited by பையன்26
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

பாடலினை ஒலிவடிவில் கேட்பதற்கு https://vocaroo.com/i/s1k8oSG3Rjuv

ஒரு கூட்டு கிளியாக‌ நாம் இருந்தோம் அந்த‌ உற‌வுக்கு உயிர் வாத்து நாம் ம‌கிழ்ந்தோம் 
க‌ருவேங்கை என‌வாகி ம‌கிந்த‌தென்ன‌ வெடி ம‌ருந்தோடு ப‌ற‌ந்திறே ந‌ட‌ந்த‌தென்ன‌ 

ஒரு கூட்டு கிளியாக‌ நாம் இருந்தோம் அந்த‌ உற‌வுக்கு உயிர் வாத்து நாம் ம‌கிழ்ந்தோம் 
க‌ருவேங்கை என‌வாகி ம‌கிந்த‌தென்ன‌ வெடி ம‌ருந்தோடு ப‌ற‌ந்திறே ந‌ட‌ந்த‌தென்ன‌ 

ஆடிய‌ அரும் எனும் புய‌ல் கொடியே நெடி யோனெனும் தாய‌க‌த்தின் விடி வில‌க்கே 

ஒரு கூட்டு கிளியாக‌ நாம் இருந்தோம் அந்த‌ உற‌வுக்கு உயிர் வாத்து நாம் ம‌கிழ்ந்தோம் 
க‌ருவேங்கை என‌வாகி ம‌கிந்த‌தென்ன‌ வெடி ம‌ருந்தோடு ப‌ற‌ந்திறே ந‌ட‌ந்த‌தென்ன‌ 

ப‌கைவ‌ன் வ‌ந்து ஆடினான் ந‌ம் தெருவில் எங்க‌ள் உற‌வுக‌ள் வாழ்கிறார் மர‌த்த‌டியில்  ப‌கைவ‌ன் வ‌ந்து ஆடினான் ந‌ம் தெருவில் எங்க‌ள் உற‌வுக‌ள் வாழ்கிறார் மர‌த்த‌டியில் விடுவ‌தில்லை என அருன் எழுந்தான் விடுவ‌தில்லை என‌ அருன் எழுந்தான் த‌ம்பி நெடியோனும் கூட‌வே தான் இணைந்தான் க‌ரும்புலி இருவ‌ரும் வெடி சும‌ந்தார் ந‌டு வ‌ழியினில் த‌ங்க‌ளின் உயிர் இழ‌ந்தார் 

ஒரு கூட்டு கிளியாக‌ நாம் இருந்தோம் அந்த‌ உற‌வுக்கு உயிர் வாத்து நாம் ம‌கிழ்ந்தோம் 
க‌ருவேங்கை என‌வாகி ம‌கிந்த‌தென்ன‌ வெடி ம‌ருந்தோடு ப‌ற‌ந்திறே ந‌ட‌ந்த‌தென்ன‌ 

நெஞ்சினில் விடுத‌லை ஈர் சும‌ந்தா எந்த‌ நேரமும் நெருப்புபேன‌ தான் இருந்தார்  நெஞ்சினில் விடுத‌லை ஈர் சும‌ந்தா எந்த‌ நேரமும் நெருப்புபேன‌ தான் இருந்தார் நெஞ்சின‌த்தோடு இவ‌ர் ப‌கை புகுந்தார் நெஞ்சின‌த்தோடு இவ‌ர் ப‌கை புகுந்தார் அந்த‌ வீதியில் ஏன‌டா இவ‌ர் ச‌ரிந்தார் நெஞ்சினில் ஒரு வில‌க்கை ஏற்றுகிறோம் இவ‌ர் நினைவுட‌ன் பூக்க‌ளை சாற்றுகிறோம் 

ஒரு கூட்டு கிளியாக‌ நாம் இருந்தோம் அந்த‌ உற‌வுக்கு உயிர் வாத்து நாம் ம‌கிழ்ந்தோம் 
க‌ருவேங்கை என‌வாகி ம‌கிந்த‌தென்ன‌ வெடி ம‌ருந்தோடு ப‌ற‌ந்திறே ந‌ட‌ந்த‌தென்ன‌ வெடி ம‌ருந்தோடு ப‌ற‌ந்திறே ந‌ட‌ந்த‌தென்ன‌ ந‌ட‌ந்த‌தென்ன‌  ந‌ட‌ந்த‌தென்ன‌ 

Edited by பையன்26
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

பாட‌லை கேட்க்க‌  https://vocaroo.com/i/s1DmyD7RJQ4Z

 

கோபிர‌ தீப‌ம் நீங்க‌ள் கோயினில் தெய்வ‌ம் நீங்க‌ள் வாழ்வினில் எம்மை காத்த‌  மாவீர‌ரே சாவு தான் முடிவும் இல்லை சாதிக்க‌ வ‌ழியா இல்லை வ‌ல்ல‌மை த‌ந்த‌ எங்க‌ள்  மாவீர‌ரே வாழ்வான‌ வாழ்வு த‌ந்து காற்றாகி போனீர் இங்கு நீங்கா உங்க‌ள் நினைவு தீயாய் நெஞ்சில் மூளுதே 

கோபிர‌ தீப‌ம் நீங்க‌ள் கோயினில் தெய்வ‌ம் நீங்க‌ள் வாழ்வினில் எம்மை காத்த‌  மாவீர‌ரே


வ‌ன்ன‌மாய் உங்க‌ள் என்ன‌ம் நித்த‌மும் எம்மை சுற்றும் அன்பினில் நூறு உள்ள‌மாய் ஆறு க‌ண்க‌ள் நீர் ஆகிடும்  வ‌ந்தொரு வார்த்தை சொல்லும் பாஞ்சையால் எம்மை அள்ளும் குழியினில் வாழும் உம் முக‌ம் தேடி நெஞ்ச‌ம் சூடு ஆறிடும் சாவின் பின்னும் இங்கே உங்க‌ள்  வாச‌ம் வீசுதே குயில் இட‌ம் தேடி உற‌வுக‌ள் கூடி வ‌ண‌ங்கும் தெய்வ‌ங்க‌ளே 


கோபிர‌ தீப‌ம் நீங்க‌ள் கோயினில் தெய்வ‌ம் நீங்க‌ள் வாழ்வினில் எம்மை காத்த‌  மாவீர‌ரே சாவு தான் முடிவும் இல்லை சாதிக்க‌ வ‌ழியா இல்லை வ‌ல்ல‌மை த‌ந்த‌ எங்க‌ள்  மாவீர‌ரே 

பாதைக‌ள் க‌ல்லும் முள்ளும் ப‌ய‌ந்த‌வ‌ன் காலில் குத்தும் சாத‌னை செய்யும் ம‌னித‌ரால் இந்த‌ வாழ்க்கை ஒளி வீசிடும் த‌டைக‌ளை தாண்டி செல்லு ப‌டைக‌ளை மோதிக் கொல்லு தீயில் வேக‌ம் இருந்த‌ன‌ர் ஆகு என்ன‌ம் ஈடேறிடும் ஈழ‌ம் என்று சொன்ன‌ உங்க‌ள் வார்த்தை வாழுதே கார்த்திகை தீப‌ம் ஏற்றிடும் போது மின்ன‌லாய் வாரும்மே 

கோபிர‌ தீப‌ம் நீங்க‌ள் கோயினில் தெய்வ‌ம் நீங்க‌ள் வாழ்வினில் எம்மை காத்த‌  மாவீர‌ரே சாவு தான் முடிவும் இல்லை சாதிக்க‌ வ‌ழியா இல்லை வ‌ல்ல‌மை த‌ந்த‌ எங்க‌ள்  மாவீர‌ரே வாழ்வான‌ வாழ்வு த‌ந்து காற்றாகி போனீர் இங்கு நீங்கா உங்க‌ள் நினைவு தீயாய் நெஞ்சில் மூளுதே  கோபிர‌ தீப‌ம் நீங்க‌ள் கோயினில் தெய்வ‌ம் நீங்க‌ள் வாழ்வினில் எம்மை காத்த‌  மாவீர‌ரே சாவு தான் முடிவும் இல்லை சாதிக்க‌ வ‌ழியா இல்லை வ‌ல்ல‌மை த‌ந்த‌ எங்க‌ள்  மாவீர‌ரே 

 

Edited by பையன்26

Share this post


Link to post
Share on other sites

பாட‌லை கேக்க‌  https://vocaroo.com/i/s1nUaRZpm2K8

கல்லறைகள் விடை திறக்கும்  அங்கு மெல்லிய காற்றது இருக்கும் கல்லறைகள் விடை திறக்கும்  அங்கு மெல்லிய காற்றது இருக்கும்  பாலினைச் சொரிந்திடும் நிலவு  ஒரு
பாடலை எழுதிடும் இரவு ஒரு பாட‌லை எழுதிடும் இர‌வு கல்லறைகள் விடை திறக்கும்  அங்கு மெல்லிய காற்றது இருக்கும் 

அருகினில் விரியும் ம‌ல‌ரினில் ப‌டியும் ப‌னியேன‌ உறையும் இதைய‌ம் மாவீரர்க‌ள் துயிலும்  விடுத‌லை வ‌ய‌ல்க‌ள் விரைவினில் அறியும் உதைய‌ம்

பூவெல்லாம் உங்க‌ளுக்கான‌து 
இந்த‌ புல்வெளி உங்க‌ளுக்கான‌து மேக‌மே உங்க‌ளுக்கான‌து  ம‌ழை முத்துக்க‌ள் உங்க‌ளுக்கான‌து தேச‌மே உங்க‌ளுக்கான‌து எங்க‌ள் பூஜைக‌ள் உங்க‌ளுக்கான‌து வாயிரின் துதிரும் வார்த்தைக‌ள் முழுதும் மா வீர‌ர்க‌ளே  உங்க‌ளுக்கான‌து  மா வீர‌ர்க‌ளே உங்களுக்கான‌து 

கல்லறைகள் விடை திறக்கும்  அங்கு மெல்லிய காற்றது இருக்கும் பாலினைச் சொரிந்திடும் நிலவு  ஒரு
பாடலை எழுதிடும் இரவு ஒரு பாட‌லை எழுதிடும் இர‌வு

கார்த்திகை உங்க‌ளுக்கான‌து விடி காலைக‌ள் உங்க‌ளுக்கான‌து போர்க் கள‌ம் உங்க‌ளுக்கான‌து  கோடி புன்னிய‌ம் உங்க‌ளுக்கான‌து பூத்துக்க‌ள் உங்க‌ளுக்கான‌து எந்த‌ சாவிலும் உங்க‌ளுக்கான‌து பார்த்திடும் க‌ட‌லும் ஆலைய‌ ம‌னியும் மா வீர‌ர்க‌ளே உங்க‌ளுக்கான‌து  மா வீர‌ர்க‌ளே உங்க‌ளுக்கான‌து 

கல்லறைகள் விடை திறக்கும்  அங்கு மெல்லிய காற்றது இருக்கும் பாலினைச் சொரிந்திடும் நிலவு  ஒரு
பாடலை எழுதிடும் இரவு ஒரு பாட‌லை எழுதிடும் இர‌வு

க‌ண்ணில் தெரியும் மான‌ம் முழுதும்  கைக‌லில் வ‌ந்து சேரும் மாவீர‌ர்க‌ள் உற‌ங்கும் கல்ல‌றை மீது விடுத‌லை ம‌ல‌ர்க‌ள் தூவும் விடுத‌லை ம‌ல‌ர்க‌ள் தூவும் 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

ஈழ‌ப்பிரிய‌ன் அண்ணாவின் விருப்ப‌த்துக்கு இன‌ங்க‌ பாட்டு வ‌ரிக‌ளோடு பாட‌ல்க‌ளையும் இணைத்து இருக்கிறேன் 🤞🙏/

பாட்டு வ‌ரிக‌ளில் ஒரு சில‌ எழுத்து பிழை இருக்க‌லாம் , பிழை விடாம‌ல் ச‌ரியாய் எழுத‌ முயற்சி செய்யிறேன் 😉 /

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
37 minutes ago, பையன்26 said:

ஈழ‌ப்பிரிய‌ன் அண்ணாவின் விருப்ப‌த்துக்கு இன‌ங்க‌ பாட்டு வ‌ரிக‌ளோடு பாட‌ல்க‌ளையும் இணைத்து இருக்கிறேன் 🤞🙏/

பாட்டு வ‌ரிக‌ளில் ஒரு சில‌ எழுத்து பிழை இருக்க‌லாம் , பிழை விடாம‌ல் ச‌ரியாய் எழுத‌ முயற்சி செய்யிறேன் 😉 /

பையா இந்த பாடல்களில் காணொளி இருந்தால் அதையும் இணைத்துவிடுங்கள்.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, ஈழப்பிரியன் said:

பையா இந்த பாடல்களில் காணொளி இருந்தால் அதையும் இணைத்துவிடுங்கள்.

ஈழ‌ப்பிரிய‌ன் அண்ணா 2009ம் ஆண்டுக்கு பிற‌க்கு யூடுப்பில் இருந்து ப‌ல‌ காணொளிக‌ள் நீக்க‌ ப‌ட்டு இருக்கு , 2006ம் ஆண்டு யூடுப்பில் தாய‌க‌ பாட‌ல்க‌ளுட‌ன் போராளிக‌ளின் புகைப் ப‌ட‌த்தை போட்டு  இணைத்த‌ காணொளி தொட்டு ப‌ல‌ காணொளிக‌ள் இப்போது யூடுப்பில் இல்லை /


எம் த‌ல‌மை வ‌ன்னியில் இருந்த‌ போது யூடுப்பில் நிறைய‌ தாய‌க‌ பாட‌ல்க‌ளுட‌ன் காணொளியும் இருந்த‌து , இப்ப‌ தேடினாலும் யூடுப்பில் அந்த‌ காணொளிக‌ள்  கிடைக்காது , 

Share this post


Link to post
Share on other sites

பாட‌லை கேக்க‌ https://vocaroo.com/i/s0k8KZiHjQ89

நெருப்பில் நீர்ராடுவோம்  நாங்க‌ள்  நிமிர்ந்து போராடுவோம் நெருப்பில் நீர்ராடுவோம்  நாங்க‌ள்  நிமிர்ந்து போராடுவோம் ப‌கைவ‌ர் நேரில் நின்று போரில் வென்று வாகை சூடுவோம் ஆ நெருப்பில் நீர்ராடுவோம்  நாங்க‌ள்  நிமிர்ந்து போராடுவோம் நெருப்பில் நீர்ராடுவோம்  நாங்க‌ள்  நிமிர்ந்து போராடுவோம் 

ம‌ண்ணை நொருக்கி விண்ணை நொருக்கி மாற்றார் ப‌டையை ஓட்டுவோம் ம‌ண்ணை நொருக்கி விண்ணை நொருக்கி மாற்றார் ப‌டையை  ஓட்டுவோம் உல‌கின் க‌ண்ணை  உறுத்தும் வ‌ண்ண‌ம் நாங்க‌ள் க‌ள‌த்தில் வீர‌ம் காட்டுவோம்  உல‌கின் க‌ண்ணை உறுத்தும்  வ‌ண்ண‌ம் நாங்க‌ள் க‌ள‌த்தில் வீர‌ம் காட்டுவோம் 

நெருப்பில் நீர்ராடுவோம்  நாங்க‌ள்  நிமிர்ந்து போராடுவோம் நெருப்பில் நீர்ராடுவோம்  நாங்க‌ள்  நிமிர்ந்து போராடுவோம் 

எங்க‌ள் ம‌ண்ணும் எங்க‌ள் க‌ட‌லும் எங்க‌ள் வானும் தாய‌க‌ம்  எங்க‌ள் ம‌ண்ணும் எங்க‌ள் க‌ட‌லும் எங்க‌ள் வானும் தாய‌க‌ம் வீர‌ம் பொங்கும் நெருப்பும் மான‌ம் என்னும்  புய‌லும் எங்க‌ள் ஆயுத‌ம் வீர‌ம் பொங்கும் நெருப்பும் மான‌ம் என்னும்  புய‌லும் எங்க‌ள் ஆயுத‌ம் 


நெருப்பில் நீர்ராடுவோம்  நாங்க‌ள்  நிமிர்ந்து போராடுவோம் நெருப்பில் நீர்ராடுவோம்  நாங்க‌ள்  நிமிர்ந்து போராடுவோம் 

ஈழ‌ம் நாளை மீளும் வ‌ரைக்கும் இன‌ம் போர் இங்கே  உண்ட‌டா ஈழ‌ம் நாளை மீளும் வ‌ரைக்கும் இன‌ம் போர் இங்கே  உண்ட‌டா க‌ள‌த்தில் வாழும் எங்க‌ள் புலிக‌ள் வாழ்வில் வாழ்வும் சாவும் ஒன்றடா க‌ள‌த்தில் வாழும் எங்க‌ள் புலிக‌ள் வாழ்வில் வாழ்வும் சாவும் ஒன்றடா 

நெருப்பில் நீர்ராடுவோம்  நாங்க‌ள்  நிமிர்ந்து போராடுவோம் நெருப்பில் நீர்ராடுவோம்  நாங்க‌ள்  நிமிர்ந்து போராடுவோம் 

போரை ம‌ற‌ந்து ஊரை ம‌ற‌ந்து புலிக‌ள் தானே தூங்குமா போரை ம‌ற‌ந்து ஊரை ம‌ற‌ந்து புலிக‌ள் தானே தூங்குமா காய‌ம் மார்வில் தாங்கும் புலிக‌ள் தானேய்  மாற்றான் கால்க‌ள் தாங்குமா காய‌ம் மார்வில் தாங்கும் புலிக‌ள் தானேய்  மாற்றான் கால்க‌ள் தாங்குமா 

நெருப்பில் நீர்ராடுவோம்  நாங்க‌ள்  நிமிர்ந்து போராடுவோம் நெருப்பில் நீர்ராடுவோம்  நாங்க‌ள்  நிமிர்ந்து போராடுவோம் ப‌கைவ‌ர் நேரில் நின்று போரில் வென்று வாகை சூடுவோம் ஆ நெருப்பில் நீர்ராடுவோம்  நாங்க‌ள்  நிமிர்ந்து போராடுவோம் நெருப்பில் நீர்ராடுவோம்  நாங்க‌ள்  நிமிர்ந்து போராடுவோம் 

Edited by பையன்26

Share this post


Link to post
Share on other sites

பாட‌லை கேக்க‌ https://vocaroo.com/i/s1VGVlzWSUHW

 

ஆகாய‌ வெளியில் அழ‌கான‌ நில‌வே அன்ப‌னா அன்னை முக‌ம் பாரு அவ‌ள் சிந்தும் க‌ண்ணீர் என் ம‌ன‌தை சுடுதே ஆறுத‌லை அன்னையிட‌ம் கூறு  எந்த‌ன் அன்பை நீ அவ‌ளிட‌ம் சேரு

ஆகாய‌ வெளியில் அழ‌கான‌ நில‌வே அன்ப‌னா அன்னை முக‌ம் பாரு அவ‌ள் சிந்தும் க‌ண்ணீர் என் ம‌ன‌தை சுடுதே ஆறுத‌லை அன்னையிட‌ம் கூறு  எந்த‌ன் அன்பை நீ அவ‌ளிட‌ம் சேரு எங்கே என் பிள்ளை  ஏங்கும் என் அன்னை விழியோர‌ம் மொழியாலே வ‌ருடு எங்கேயும் இல்லை  இங்கே தான் என்று நான் வாழ்ந்த‌ ம‌ண்ணை நீ காட்டு எந்த‌ நாளும் கேக்கும் என் பாட்டு 

ஆகாய‌ வெளியில் அழ‌கான‌ நில‌வே அன்ப‌னா அன்னை முக‌ம் பாரு அவ‌ள் சிந்தும் க‌ண்ணீர் என் ம‌ன‌தை சுடுதே ஆறுத‌லை அன்னையிட‌ம் கூறு  எந்த‌ன் அன்பை நீ அவ‌ளிட‌ம் சேரு

தோளோடு என்னை சாய்த்து தாலாட்டும் போது அன்புக்கு அர்த்த‌ங்க‌ள் அவ‌ள் கொடுத்தால் தாய் அன்பில் தானே தாய‌க‌த்தை  அறிந்தேன் தாய‌கா தாய‌க‌த்தை உண‌ர்ந்தேன் என் தாயை நானும்  பிரிந்தாலும் கூட‌ அவ‌ள் நினைவு என்றென்றும் அழியாத‌து நில‌வே நீ செல்லு என்  தாய் முன் நில்லு என் வீர‌ம் அவ‌ளுக்கு சொல்லு நீ என் தாயின் சோக‌த்தை வெல்லு 


ஆகாய‌ வெளியில் அழ‌கான‌ நில‌வே அன்ப‌னா அன்னை முக‌ம் பாரு அவ‌ள் சிந்தும் க‌ண்ணீர் என் ம‌ன‌தை சுடுதே ஆறுத‌லை அன்னையிட‌ம் கூறு


நில‌வே என் முக‌மும் என் தாயின் ம‌ன‌மும் க‌ள‌ங்க‌மே இல்லாத‌ பேர் அழ‌கே நினைவினில் நிறையும் த‌லைவ‌னின் அருகில் வ‌ள‌ந்த‌ எம் வாழ்க்கையும் அழ‌கே அனுராத‌புர‌த்தில் அதிர்கின்ற‌  வித‌த்தில் அன‌லாக‌ எழுந்த‌து என் வீர‌ம் அதை பார்த்த‌ நில‌வே என் அன்பு உற‌வே அன்னையிட‌ம் என் க‌தையை சேரு என் ஆசை நிறைவேறிய‌தை கூறு  

ஆகாய‌ வெளியில் அழ‌கான‌ நில‌வே அன்ப‌னா அன்னை முக‌ம் பாரு அவ‌ள் சிந்தும் க‌ண்ணீர் என் ம‌ன‌தை சுடுதே ஆறுத‌லை அன்னையிட‌ம் கூறு  எந்த‌ன் அன்பை நீ அவ‌ளிட‌ம் சேரு எங்கே என் பிள்ளை  ஏங்கும் என் அன்னை விழியோர‌ம் மொழியாலே வ‌ருடு எங்கேயும் இல்லை  இங்கே தான் என்று நான் வாழ்ந்த‌ ம‌ண்ணை நீ காட்டு எந்த‌ நாளும் கேக்கும் என் பாட்டு ஆகாய‌ வெளியில் அழ‌கான‌ நில‌வே அன்ப‌னா அன்னை முக‌ம் பாரு அவ‌ள் சிந்தும் க‌ண்ணீர் என் ம‌ன‌தை சுடுதே ஆறுத‌லை அன்னையிட‌ம் கூறு எந்த‌ன் அன்பை நீ அவ‌ளிட‌ம் சேரு 😓


 

Edited by பையன்26

Share this post


Link to post
Share on other sites

பாட‌லை கேக்க‌  https://vocaroo.com/i/s1YGu0EN2p9R

 

எங்கள் தேசம் பிரபாகரன் எங்கள் வீரம் பிரபாகரன் எங்கள் மானம் பிரபாகரன் என்று பாடுவோம்  

எங்க‌ள் தேச‌ம்  பிரபாகரன் எங்கள் வீரம் பிரபாகரன் எங்கள் மானம் பிரபாகரன் என்று பாடுவோம்   

எங்கள் உரிமை பிரபாகரன் எங்கள் பெருமை பிரபாகரன் எங்கள் வ‌லிமை பிரபாகரன் என்று பாடுவோம்

 எங்கள் உரிமை பிரபாகரன் எங்கள் பெருமை பிரபாகரன் எங்கள் வ‌லிமை பிரபாகரன் என்று பாடுவோம் 

என்றும் எங்கள் இன தலைவன் அவன் பிரபாகரன் தானே எம்மை காக்கும் தமிழ் இறைவன் அவன் பிரபாகரன் தானே

 என்றும் எங்கள் இன தலைவன் அவன் பிரபாகரன் தானே எம்மை காக்கும் தமிழ் இறைவன் அவன் பிரபாகரன் தானே 

எங்கள் தேசம் பிரபாகரன் எங்கள் வீரம் பிரபாகரன் எங்கள் மானம் பிரபாகரன் என்று பாடுவோம்

எங்கள் உரிமை பிர‌பாக‌ர‌ன் எங்கள் பெருமை பிரபாகரன் எங்கள் வ‌லிமை பிரபாகரன் என்று பாடுவோம்


இள‌ச்சிய‌ தீயை மூட்டி வென்ற‌வ‌ன் பிர‌பாக‌ர‌ன் எங்க‌ள்
பிர‌பாக‌ர‌ன் இய‌ற்கையை ந‌ண்ப‌னாக்கி வாழ்ந்த‌ ம‌ன்ன‌வ‌ன் பிர‌பாக‌ர‌ன் எங்க‌ள் பிர‌பாக‌ர‌ன்

 ஓயாத‌ அலைக‌ள் வீசி வென்ற‌வ‌ன் பிர‌பாக‌ர‌ன் ஓர்ம‌த்தை  நெஞ்சுற‌மாய் த‌ந்த‌வ‌ன் பிர‌பாக‌ர‌ன் 

ஓயாத‌ அலைக‌ள் வீசி வென்ற‌வ‌ன் பிர‌பாக‌ர‌ன் ஓர்ம‌த்தை  நெஞ்சுற‌மாய் த‌ந்த‌வ‌ன் பிர‌பாக‌ர‌ன்

 ஈழ‌ ம‌ண்ண‌னை பாடு நெஞ்சில் வீர‌ம் வ‌ந்திடும்மே த‌மிழ் ஈழ‌ ம‌ண்ணிலே ஆடு இன‌ம் மான‌ம் வென்றுடும்மே ஈழ‌ ம‌ண்ண‌னை பாடு நெஞ்சில் வீர‌ம் வ‌ந்திடும்மே த‌மிழ் ஈழ‌ ம‌ண்ணிலே ஆடு இன‌ம் மான‌ம் வென்றுடும்மே

எங்க‌ள் தேச‌ம்  பிரபாகரன் எங்கள் வீரம் பிரபாகரன் எங்கள் மானம் பிரபாகரன் என்று பாடுவோம்   

எங்கள் உரிமை பிரபாகரன் எங்கள் பெருமை பிரபாகரன் எங்கள் வ‌லிமை பிரபாகரன் என்று பாடுவோம்


ப‌டை ப‌ல‌ம் த‌ந்த‌ செந்த‌மிழ் நாய‌க‌ன் பிர‌பாக‌ர‌ன் எங்க‌ள் பிர‌பாக‌ர‌ன் ப‌ன்புட‌ன் அன்பும்
சேர்ந்த‌ தூய‌வ‌ன் பிர‌பாக‌ர‌ன் எங்க‌ள் பிர‌பாக‌ர‌ன் 

வ‌லிய‌து வாழும் என்ற‌ வாழ்க்கையே பிர‌பாகர‌ன் வ‌ரிப் புலி ஆக்கி எம்மை நிமிர்த்தினான் பிர‌பாக‌ர‌ன் வ‌லிய‌து வாழும் என்ற‌ வாழ்க்கையே பிர‌பாகர‌ன் வ‌ரிப் புலி ஆக்கி எம்மை நிமிர்த்தினான் பிர‌பாக‌ர‌ன் 

ஈழ‌ ம‌ண்ண‌னை பாடு நெஞ்சில் வீர‌ம் வ‌ந்திடும்மே த‌மிழ் ஈழ‌ ம‌ண்ணிலே ஆடு இன‌ம் மான‌ம் வென்றுடும்மே

ஈழ‌ ம‌ண்ண‌னை பாடு நெஞ்சில் வீர‌ம் வ‌ந்திடும்மே த‌மிழ் ஈழ‌ ம‌ண்ணிலே ஆடு இன‌ம் மான‌ம் வென்றுடும்மே

எங்க‌ள் தேச‌ம்  பிரபாகரன் எங்கள் வீரம் பிரபாகரன் எங்கள் மானம் பிரபாகரன் என்று பாடுவோம்   

எங்கள் உரிமை பிரபாகரன் எங்கள் பெருமை பிரபாகரன் எங்கள் வ‌லிமை பிரபாகரன் என்று பாடுவோம்

க‌ட‌லில் காவிய‌ம் ப‌டைத்த‌ வீரிய‌ன் பிர‌பாக‌ர‌ன் எங்க‌ள் பிர‌பாக‌ர‌ன் க‌ரும்புலி ஈர்க‌த்தால் த‌டைக‌ளை உடைத்த‌வ‌ன் பிர‌பாக‌ர‌ன் எங்க‌ள் பிர‌பாக‌ர‌ன் 

தோழ‌மை அன்புட‌ன் வாழ்ந்த‌வ‌ன் பிர‌பாக‌ர‌ன் தோளிலே இன‌ வாழ்வை தாங்கினான் பிர‌பாக‌ர‌ன் தோழ‌மை அன்புட‌ன் வாழ்ந்த‌வ‌ன் பிர‌பாக‌ர‌ன் தோளிலே இன‌ வாழ்வை தாங்கினான் பிர‌பாக‌ர‌ன்

 ஈழ‌ ம‌ண்ண‌னை பாடு நெஞ்சில் வீர‌ம் வ‌ந்திடும்மே த‌மிழ் ஈழ‌ ம‌ண்ணிலே ஆடு இன‌ம் மான‌ம் வென்றுடும்மே

ஈழ‌ ம‌ண்ண‌னை பாடு நெஞ்சில் வீர‌ம் வ‌ந்திடும்மே த‌மிழ் ஈழ‌ ம‌ண்ணிலே ஆடு இன‌ம் மான‌ம் வென்றுடும்மே

எங்கள் தேசம் பிரபாகரன் எங்கள் வீரம் பிரபாகரன் எங்கள் மானம் பிரபாகரன் என்று பாடுவோம்  
   

எங்கள் உரிமை பிரபாகரன் எங்கள் பெருமை பிரபாகரன் எங்கள் வ‌லிமை பிரபாகரன் என்று பாடுவோம்

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

பாட‌லை கேக்க‌ https://vocaroo.com/i/s029l0PyCBeF

இதுவ‌ரை உல‌கில் இவ‌ன் போல் த‌லைவ‌ன் எவ‌னும் பிற‌ந்த‌தில்லை  இனியும் ஒருவ‌ன் பிர‌பாக‌ர‌ன் போல் பிற‌க்க‌ போவ‌து இல்லை

இதுவ‌ரை உல‌கில் இவ‌ன் போல் த‌லைவ‌ன் எவ‌னும் பிற‌ந்த‌தில்லை  இனியும் ஒருவ‌ன் பிர‌பாக‌ர‌ன் போல் பிற‌க்க‌ போவ‌து இல்லை

ஈழ‌ம் மீட்ட‌ பிர‌பாக‌ர‌னை எங்க‌ள் வீட்டு பிள்ளை இவ‌னை விட்டால் வேறு பிள்ளை நாங்க‌ள் ஏற்ப்ப‌து இல்லை 

ஈழ‌ம் மீட்ட‌ பிர‌பாக‌ர‌னை எங்க‌ள் வீட்டு பிள்ளை இவ‌னை விட்டால் வேறு பிள்ளை நாங்க‌ள் ஏற்ப்ப‌து இல்லை 

இதுவ‌ரை உல‌கில் இவ‌ன் போல் த‌லைவ‌ன் எவ‌னும் பிற‌ந்த‌தில்லை

புல‌ம் பெய‌ர் த‌மிழ‌ர் இவ‌ன் திசை நோக்கி போற்றி வ‌ண‌ங்கிகிறார் க‌ள‌ம் ப‌ல‌ க‌ண்டு வெற்றிக‌ள் கொண்ட‌தால் க‌ட‌வுளாய் என்னுகிறார் 

புல‌ம் பெய‌ர் த‌மிழ‌ர் இவ‌ன் திசை நோக்கி போற்றி வ‌ண‌ங்கிகிறார் க‌ள‌ம் ப‌ல‌ க‌ண்டு வெற்றிக‌ள் கொண்ட‌தால் க‌ட‌வுளாய் என்னுகிறார் மேற்க்கு நாடு  முழுதும் த‌மிழ‌ர் க‌லைக‌ள் சென்று க‌ல‌க்குது பார்க்கும் நாடு பிரபாக‌ர‌னின் பெய‌ரை சொல்லி விய‌க்குது மேற்க்கு நாடு  முழுதும் த‌மிழ‌ர் க‌லைக‌ள் சென்று க‌ல‌க்குது பார்க்கும் நாடு பிரபாக‌ர‌னின் பெய‌ரை சொல்லி விய‌க்குது 

ஈழ‌ம் மீட்ட‌ பிர‌பாக‌ர‌னை எங்க‌ள் வீட்டு பிள்ளை இவ‌னை விட்டால் வேறு பிள்ளை நாங்க‌ள் ஏற்ப்ப‌து இல்லை 

ஈழ‌ம் மீட்ட‌ பிர‌பாக‌ர‌னை எங்க‌ள் வீட்டு பிள்ளை இவ‌னை விட்டால் வேறு பிள்ளை நாங்க‌ள் ஏற்ப்ப‌து இல்லை 

இதுவ‌ரை உல‌கில் இவ‌ன் போல் த‌லைவ‌ன் எவ‌னும் பிற‌ந்த‌தில்லை

எந்த‌ நாளும் இவ‌னின் நெஞ்ச‌ம் ஈழ‌ம் என்னி துடிக்குது சொந்த‌ ம‌க்க‌ள் வாழ்க்கை 
உய‌ர‌ திட்ட‌ம் செய‌லாய் ந‌ட‌க்குது 

எந்த‌ நாளும் இவ‌னின் நெஞ்ச‌ம் ஈழ‌ம் என்னி துடிக்குது சொந்த‌ ம‌க்க‌ள் வாழ்க்கை 
உய‌ர‌ திட்ட‌ம் செய‌லாய் ந‌ட‌க்குது

மான‌த் த‌லைவ‌ன் பிற‌ந்த‌தாலே ம‌க்க‌ள் உள்ள‌ம் பொங்குது வான‌ம் மீதில் புலிக‌ள் ப‌ற‌ந்து வாகை சூடி முழ‌ங்குது  

மான‌த் த‌லைவ‌ன் பிற‌ந்த‌தாலே ம‌க்க‌ள் உள்ள‌ம் பொங்குது வான‌ம் மீதில் புலிக‌ள் ப‌ற‌ந்து வாகை சூடி முழ‌ங்குது  

ஈழ‌ம் மீட்ட‌ பிர‌பாக‌ர‌னை எங்க‌ள் வீட்டு பிள்ளை இவ‌னை விட்டால் வேறு பிள்ளை நாங்க‌ள் ஏற்ப்ப‌து இல்லை 

ஈழ‌ம் மீட்ட‌ பிர‌பாக‌ர‌னை எங்க‌ள் வீட்டு பிள்ளை இவ‌னை விட்டால் வேறு பிள்ளை நாங்க‌ள் ஏற்ப்ப‌து இல்லை 

இதுவ‌ரை உல‌கில் இவ‌ன் போல் த‌லைவ‌ன் எவ‌னும் பிற‌ந்த‌தில்லை  இனியும் ஒருவ‌ன் பிர‌பாக‌ர‌ன் போல் பிற‌க்க‌ போவ‌து இல்லை

இதுவ‌ரை உல‌கில் இவ‌ன் போல் த‌லைவ‌ன் எவ‌னும் பிற‌ந்த‌தில்லை  இனியும் ஒருவ‌ன் பிர‌பாக‌ர‌ன் போல் பிற‌க்க‌ போவ‌து இல்லை

ஈழ‌ம் மீட்ட‌ பிர‌பாக‌ர‌னை எங்க‌ள் வீட்டு பிள்ளை இவ‌னை விட்டால் வேறு பிள்ளை நாங்க‌ள் ஏற்ப்ப‌து இல்லை 

ஈழ‌ம் மீட்ட‌ பிர‌பாக‌ர‌னை எங்க‌ள் வீட்டு பிள்ளை இவ‌னை விட்டால் வேறு பிள்ளை நாங்க‌ள் ஏற்ப்ப‌து இல்லை 

ஈழ‌ம் மீட்ட‌ பிர‌பாக‌ர‌னை எங்க‌ள் வீட்டு பிள்ளை இவ‌னை விட்டால் வேறு பிள்ளை நாங்க‌ள் ஏற்ப்ப‌து இல்லை 

ஈழ‌ம் மீட்ட‌ பிர‌பாக‌ர‌னை எங்க‌ள் வீட்டு பிள்ளை இவ‌னை விட்டால் வேறு பிள்ளை நாங்க‌ள் ஏற்ப்ப‌து இல்லை 

Share this post


Link to post
Share on other sites

பாட‌லை கேக்க‌ https://vocaroo.com/i/s1IlwAelUhGP

க‌ண்ம‌ணியே க‌ண்ணுற‌ங்கு காவிய‌மே நீ உற‌ங்கு க‌ண்ம‌ணியே க‌ண்ணுற‌ங்கு காவிய‌மே நீ உற‌ங்கு பொண் முடி சூடிய‌ பூச்ச‌ர‌ம்மே எந்த‌ன் பூங்கியிலே இன்று க‌ண்ணுற‌ங்கு பொண் முடி சூடிய‌ பூச்ச‌ர‌ம்மே எந்த‌ன் பூங்கியிலே இன்று க‌ண்ணுற‌ங்கு க‌ண்ணுற‌ங்கு க‌ண்ணுற‌ங்கு  க‌ண்ணுற‌ங்கு க‌ண்ணுற‌ங்கு க‌ண்ம‌ணியே க‌ண்ணுற‌ங்கு காவிய‌மே நீ உற‌ங்கு

நாய்க‌ள் குரைக்குது ராவினிளே 
இந்தி இராணுவ‌ம் போகுது வீதியிலே வாய்க‌ள் திற‌க்க‌வும் கூடாத‌ம் எங்க‌ள் வாச‌லில் தென்ற‌லும் வீசாதாம் 

நாய்க‌ள் குரைக்குது ராவினிளே  இந்தி இராணுவ‌ம் போகுது வீதியிலே வாய்க‌ள் திற‌க்க‌வும் கூடாத‌ம் எங்க‌ள் வாச‌லில் தென்ற‌லும் வீசாதாம் 

தீயினில் தாய‌க‌ம் வேகுது பார் எட்டு திக்கிளும் போர் குர‌ல் கேக்குது பார் 

தீயினில் தாய‌க‌ம் வேகுது பார் எட்டு திக்கிளும் போர் குர‌ல் கேக்குது பார் 

பாய்ந்திடும் வேங்கைக‌ள் வீர‌த்தையே நான் பாலுட‌ன் ஊட்டுவேன் வாயினிலே 

க‌ண்ம‌ணியே க‌ண்ணுற‌ங்கு காவிய‌மே நீ உற‌ங்கு க‌ண்ம‌ணியே க‌ண்ணுற‌ங்கு காவிய‌மே நீ உற‌ங்கு 

செல்வ‌ந்த‌ வேளையில் நீ பிற‌ந்தாய் இன்று செல் வ‌ந்து உன் அப்ப‌ன் போய் முடிந்தான் வ‌ல்ல‌வ‌ர் யாவ‌வேரும்  காட்டினிலே கொடுங் வான‌ர‌ர் கூட்ட‌ங்க‌ள் நாட்டினிலே 

செல்வ‌ந்த‌ வேளையில் நீ பிற‌ந்தாய் இன்று செல் வ‌ந்து உன் அப்ப‌ன் போய் முடிந்தான் வ‌ல்ல‌வ‌ர் யாவ‌வேரும்  காட்டினிலே கொடுங் வான‌ர‌ர் கூட்ட‌ங்க‌ள் நாட்டினிலே அப்ப‌ன் த‌மிழ் க‌வி வான‌ன்ன‌டா உன் அண்ண‌ன் ஒரு புலி வீர‌ன‌டா அப்ப‌ன் த‌மிழ் க‌வி வான‌ன்ன‌டா உன் அண்ண‌ன் ஒரு புலி வீர‌ன‌டா இப்போது ம‌ட்டுமே தூங்கி விடு த‌மிழ் ஈழ‌த்துக்காக‌வே வாழ்ந்து விடு 

க‌ண்ம‌ணியே க‌ண்ணுற‌ங்கு காவிய‌மே நீ உற‌ங்கு க‌ண்ம‌ணியே க‌ண்ணுற‌ங்கு காவிய‌மே நீ உற‌ங்கு பொண் முடி சூடிய‌ பூச்ச‌ர‌ம்மே எந்த‌ன் பூங்கியிலே இன்று க‌ண்ணுற‌ங்கு பொண் முடி சூடிய‌ பூச்ச‌ர‌ம்மே எந்த‌ன் பூங்கியிலே இன்று க‌ண்ணுற‌ங்கு  க‌ண்ணுற‌ங்கு க‌ண்ணுற‌ங்கு க‌ண்ணுற‌ங்கு க‌ண்ணுற‌ங்கு  

ஆரிரரோ ஆராரோ ஆரிரரோ ஆராரோ 

Edited by பையன்26
 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

பாட‌லை கேக்க‌ https://vocaroo.com/i/s1Zqc93PHsm0

 

நெருப்பாகி நெருப்பாகி நெருப்பாகி நிமிர்வோம் உயிர்ப்போடு  பொறுப்போடு விருப்போடு நிமிர்வோம் 

நெஞ்சினில் எரியும் தீயே வீரம் தருவதும் நீயே கண்ணீர் மழையை தடுப்போம் கல்லறை வேதம் படிப்போம்
தூங்கும் வீர‌ர் க‌ன‌வுக‌ளில் தாங்கும் எங்க‌ள் ம‌ன‌சுக‌ளில்
தேச‌த் தாயே நீ வ‌ருவாய் திசைக‌ள் வெளிக்க‌ ஒளி த‌ருவாய் 

நெருப்பாகி நெருப்பாகி நெருப்பாகி நிமிர்வோம் உயிர்ப்போடு  பொறுப்போடு விருப்போடு நிமிர்வோம் 

த‌லைவ‌ன் உரையை கேக்கும்  பொழுதில் த‌லைக‌ள் மெல்ல‌ உய‌ரும் ம‌ழ‌ழை முக‌ங்கள் 
மெள‌வுன‌ம் எழுத‌ ம‌ணியின் ஒளியும் உல‌வும்  தீயின் புத‌ல்வ‌ர் 
சுட‌ராய் மாற‌   தியாக‌ வேல்வி தொட‌ரும் துயிலும் இல்ல‌ பாட‌ல் எந்த‌ தேக‌ம் முழுதும் ப‌ர‌வும் ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ

நெஞ்சினில் எரியும் தீயே வீரம் தருவதும் நீயே கண்ணீர் மழையை தடுப்போம் கல்லறை வேதம் படிப்போம்

நெருப்பாகி நெருப்பாகி நெருப்பாகி நிமிர்வோம் உயிர்ப்போடு  பொறுப்போடு விருப்போடு நிமிர்வோம் 

பொறுப்புக‌ள் சும‌ந்த‌ நெஞ்ச‌ம் 
பொங்கி அழுதால் தீருமா பூக்க‌ளை விதைத்து நின்றோம் 
இத‌ய‌ம் என்ன‌ ஆறும்மா நெருப்பே உன்னை நாங்க‌ள் என்றும்  உயிராக‌ நேசிப்போம் நீ தானே எங்க‌ள் சுவாச‌ம் என்று தின‌மும் பூசிப்போம் மாவீர‌ர் சுட‌ராகி ம‌ன‌சுக்குள் ப‌ட‌மாகி  உற‌வாடும் தீயே நீ வாழ்க‌ உற‌வாடும் தீயே நீ வாழ்க‌ 

நெருப்பாகி நெருப்பாகி நெருப்பாகி நிமிர்வோம் உயிர்ப்போடு  பொறுப்போடு விருப்போடு நிமிர்வோம் 


நெஞ்சினில் எரியும் தீயே வீரம் தருவதும் நீயே கண்ணீர் மழையை தடுப்போம் கல்லறை வேதம் படிப்போம்
தூங்கும் வீர‌ர் க‌ன‌வுக‌ளில் தாங்கும் எங்க‌ள் ம‌ன‌சுக‌ளில்
தேச‌த் தாயே நீ வ‌ருவாய் திசைக‌ள் வெளிக்க‌ ஒளி த‌ருவாய் 

நெருப்பாகி நெருப்பாகி நெருப்பாகி நிமிர்வோம் உயிர்ப்போடு  பொறுப்போடு விருப்போடு நிமிர்வோம் 

நெருப்பாகி நெருப்பாகி நெருப்பாகி நிமிர்வோம் உயிர்ப்போடு  பொறுப்போடு விருப்போடு நிமிர்வோம் 


 

Edited by பையன்26

Share this post


Link to post
Share on other sites

பாட‌லை கேக்க‌ https://vocaroo.com/i/s18iWISFneYn

 

எதிரிகளின் பாசறையை தேடிப்போகிறோம் த‌மிழ் 
ஈழ மண்ணை மீட்டெடுக்க ஓடிப் போகிறோம் கால் வ‌லிக்கும் கை வ‌லிக்கும் ஆற‌ போவ‌து இல்லை எங்க‌ள் க‌ன‌வு ந‌ன‌ வாகும் ம‌ட்டும் சோர‌ப்  போவ‌து இல்லை தூர‌ம் அதிக‌ம் இல்லை அந்தோ தெரியில் எதிரி எல்லை  தூர‌ம் அதிக‌ம் இல்லை அந்தோ தெரியில் எதிரி எல்லை   

எதிரிகளின் பாசறையை தேடிப்போகிறோம் த‌மிழ் 
ஈழ மண்ணை மீட்டெடுக்க ஓடிப் போகிறோம் 

அழு குர‌ல்க‌ள் கேக்கிற‌தே அக‌தி முகாம் போலும் அங்கு அழுங் குழ‌ந்தை நாளை வ‌ந்து புலிக‌ளுட‌ன் சேரும் த‌மிழ‌ர் நிலை தொல்லை இது த‌லை விதிக‌ள் இல்லை இங்கு த‌மிழ‌ர் எல்லாம் எழுந்து வ‌ந்தா எதிரி ப‌டை இல்லை 


தூர‌ம் அதிக‌ம் இல்லை அந்தோ தெரியில் எதிரி எல்லை  தூர‌ம் அதிக‌ம் இல்லை அந்தோ தெரியில் எதிரி எல்லை  

எதிரிகளின் பாசறையை தேடிப்போகிறோம் த‌மிழ் 
ஈழ மண்ணை மீட்டெடுக்க ஓடிப் போகிறோம் 

ம‌ண் மேடைய் கிட‌க்கின்ர‌ வீடுக‌ளை பாரும் இது முன்னாளில் த‌மிழ‌ர்க‌ளின் குடியிருப்பு ஆகும் வ‌ய‌ல் வெளிக‌ள் பாரும் இது விளைய‌ வில்லை பாரும் இது த‌மிழ‌ர் நில‌ம் என்ப‌தினால் விதைக்க‌ வில்லைப் போலும்  

தூர‌ம் அதிக‌ம் இல்லை அந்தோ தெரியில் எதிரி எல்லை  தூர‌ம் அதிக‌ம் இல்லை அந்தோ தெரியில் எதிரி எல்லை  

எதிரிகளின் பாசறையை தேடிப்போகிறோம் த‌மிழ் 
ஈழ மண்ணை மீட்டெடுக்க ஓடிப் போகிறோம் 


தலைவன் சொன்ன வேத‌ம்  கேட்டு யாக‌ம் செய்கிறோம்  எங்க‌ள் த‌லை முறைக்குள் ஈழ‌ம் காண‌ நேரில் போகிறோம் அண்ண‌ன் பெய‌ர் சொல்லு உட‌ன் அனிவ‌கித்து நில்லு அண்ண‌ன் பெய‌ர் சொல்லு உட‌ன் அனிவ‌கித்து நில்லு 
அந்தோ அழிக்க‌ வ‌ந்த‌ எதிரி வீடு அன‌ல் எடுத்து செல்லு 
அன‌ல் எடுத்து செல்லு 
அன‌ல் எடுத்து செல்லு 
அன‌ல் எடுத்து செல்லு 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

பாட‌லை கேக்க‌  https://vocaroo.com/i/s0AZbRsDcarw

 

த‌னி ஒருத்தி யாக‌  நின்று தியாக‌ தீப‌ம் ஏற்றி வைத்து புவியினிளே 
பெரும் தெய்வ‌ம் ஆகினால் அம்மா பூப‌தி தாய் இன்றும் இங்கே வாழ்கிறாள்  அம்மா பூப‌தி தாய் இன்றும் இங்கே வாழ்கிறாள்  


த‌னி ஒருத்தி யாக‌  நின்று தியாக‌ தீப‌ம் ஏற்றி வைத்து புவியினிளே 
பெரும் தெய்வ‌ம் ஆகினால் அம்மா பூப‌தி தாய் இன்றும் இங்கே வாழ்கிறாள்  அம்மா பூப‌தி தாய் இன்றும் இங்கே வாழ்கிறாள்  


ப‌கைப் ப‌ட்டு கிட‌ந்த‌வ‌ரை வாழ்விக்க‌ வ‌ந்த‌ ப‌டை வ‌கைசைக‌ள் க‌ண்டு ம‌ன‌ம் பொங்கினாள் அவ‌ரை வ‌ழி அனுப்பி வைத்திட‌வே முந்தினால் வ‌கைசைக‌ள் க‌ண்டு ம‌ன‌ம் பொங்கினாள் அவ‌ரை வ‌ழி அனுப்பி வைத்திட‌வே முந்தினால் 


த‌னி ஒருத்தி யாக‌  நின்று தியாக‌ தீப‌ம் ஏற்றி வைத்து புவியினிளே 
பெரும் தெய்வ‌ம் ஆகினால் அம்மா பூப‌தி தாய் இன்றும் இங்கே வாழ்கிறாள்  அம்மா பூப‌தி தாய் இன்றும் இங்கே வாழ்கிறாள்  


வ‌ய‌து பார்த்து வ‌ருவ‌தில்லை வ‌சதி பார்த்து வ‌ள‌ர்வ‌தில்லை 
த‌மிழ் உணர்வு த‌னியாத‌ தாக‌ம் அம்மா இதை த‌ர‌ணி எங்கும் தெரிய‌ வைத்தால் பூப‌தி அம்மா 
த‌மிழ் உணர்வு த‌னியாத‌ தாக‌ம் அம்மா இதை த‌ர‌ணி எங்கும் தெரிய‌ வைத்தால் பூப‌தி அம்மா


த‌னி ஒருத்தி யாக‌  நின்று தியாக‌ தீப‌ம் ஏற்றி வைத்து புவியினிளே 
பெரும் தெய்வ‌ம் ஆகினால் அம்மா பூப‌தி தாய் இன்றும் இங்கே வாழ்கிறாள்  அம்மா பூப‌தி தாய் இன்றும் இங்கே வாழ்கிறாள்  

த‌னி ஒருத்தி யாக‌  நின்று தியாக‌ தீப‌ம் ஏற்றி வைத்து புவியினிளே 
பெரும் தெய்வ‌ம் ஆகினால் அம்மா பூப‌தி தாய் இன்றும் இங்கே வாழ்கிறாள்  அம்மா பூப‌தி தாய் இன்றும் இங்கே வாழ்கிறாள்  

Edited by பையன்26

Share this post


Link to post
Share on other sites

பாட‌லை கேக்க‌ https://vocaroo.com/i/s0O4RkZocsc4

 

அலை க‌ட‌லில் ஒரு ராக‌ம் பாட‌லோடு கேர்க்குது 

அலை க‌ட‌லில் ஒரு ராக‌ம் பாட‌லோடு கேர்க்குது  க‌ட‌ல் க‌ரும்புலிக‌ள் காவிய‌த்தை காதோற‌ம் பாடுது கால் இழ‌ந்தும் க‌ல‌ங்காது க‌ள‌ம் பாய்ந்த‌வ‌ர் க‌ரும்புலியாகி சிங்க‌ள‌த்து ப‌ட‌கு எரித்த‌வ‌ர் கால் இழ‌ந்தும் க‌ல‌ங்காது க‌ள‌ம் பாய்ந்த‌வ‌ர் க‌ரும்புலியாகி சிங்க‌ள‌த்து ப‌ட‌கு எரித்த‌வ‌ர் 

அலை க‌ட‌லில் ஒரு ராக‌ம் பாட‌லோடு கேர்க்குது  க‌ட‌ல் க‌ரும்புலிக‌ள் காவிய‌த்தை காதோற‌ம் பாடுது 

உப்புக் காற்றும் உங்க‌ள் பெய‌ர் உச்ச‌ரிக்கிதே உள்ள‌ங்க‌ளில் சோக‌ கீத‌ம் அலை மோதுதே  உப்புக் காற்றும் உங்க‌ள் பெய‌ர் உச்ச‌ரிக்கிதே உள்ள‌ங்க‌ளில் சோக‌ கீத‌ம் அலை மோதுதே உங்க‌ள‌து பேச்சும் மூச்சும் செந்த‌ன‌ல் தானே உங்க‌ள‌து பேச்சும் மூச்சும் செந்த‌ன‌ல் தானே அதில் உடைந்த‌து க‌ய‌வ‌ரின் க‌வ‌ஸ்ச‌ம் தானே 

அலை க‌ட‌லில் ஒரு ராக‌ம் பாட‌லோடு கேர்க்குது  க‌ட‌ல் க‌ரும்புலிக‌ள் காவிய‌த்தை காதோற‌ம் பாடுது 

எங்க‌ள‌து க‌ட‌ல் ப‌ர‌ப்பில் எம‌ன் வ‌ருவானா எங்க‌ள‌து ம‌க்க‌ள் உயிர் அவ‌ன் குடிப்பானா எங்க‌ள‌து க‌ட‌ல் ப‌ர‌ப்பில் எம‌ன் வ‌ருவானா எங்க‌ள‌து ம‌க்க‌ள் உயிர் அவ‌ன் குடிப்பானா எங்க‌ள‌து இந்த‌ நிலை அழிந்திட‌ தானே எங்க‌ள‌து இந்த‌ நிலை அழிந்திட‌ தானே எதிரி முன் எரிம‌லையாய் எழுந்த‌வ‌ர் தானே

 அலை க‌ட‌லில் ஒரு ராக‌ம் பாட‌லோடு கேர்க்குது  க‌ட‌ல் க‌ரும்புலிக‌ள் காவிய‌த்தை காதோற‌ம் பாடுது 

அன்பை வைத்தீர் ம‌ண் மீது வேங்கைகேளே அனைந்திடாத‌ ல‌ச்சிய‌த்தின் தீப‌ங்க‌ளே அன்பை வைத்தீர் ம‌ண் மீது வேங்கைகேளே அனைந்திடாத‌ ல‌ச்சிய‌த்தின் தீப‌ங்க‌ளே அழிந்திடாத‌ எங்க‌ள் ம‌ண்ணின் ஓவிய‌ங்க‌ளே அழிந்திடாத‌ எங்க‌ள் ம‌ண்ணின் ஓவிய‌ங்க‌ளே அண்ண‌ன் பாதை அனி வ‌குத்த‌ காவிய‌ங்க‌ளே  

அலை க‌ட‌லில் ஒரு ராக‌ம் பாட‌லோடு கேர்க்குது  க‌ட‌ல் க‌ரும்புலிக‌ள் காவிய‌த்தை காதோற‌ம் பாடுது கால் இழ‌ந்தும் க‌ல‌ங்காது க‌ள‌ம் பாய்ந்த‌வ‌ர் க‌ரும்புலியாகி சிங்க‌ள‌த்து ப‌ட‌கு எரித்த‌வ‌ர் கால் இழ‌ந்தும் க‌ல‌ங்காது க‌ள‌ம் பாய்ந்த‌வ‌ர் க‌ரும்புலியாகி சிங்க‌ள‌த்து ப‌ட‌கு எரித்த‌வ‌ர் 

அலை க‌ட‌லில் ஒரு ராக‌ம் பாட‌லோடு கேர்க்குது  க‌ட‌ல் க‌ரும்புலிக‌ள் காவிய‌த்தை காதோற‌ம் பாடுது 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 4/9/2009 at 12:30 AM, தமிழ் சிறி said:

குட்டிப்பையா ....

எனக்கு அழகான பனைமரம் என்ற ஒருபாடலை தருவீர்களா ?

நீங்க‌ள் கேட்ட‌ பாட்டு த‌மிழ் சிறி அண்ணா / பாட்டை கேக்க‌ https://vocaroo.com/i/s13AJr74mTlK

 

இசை த‌ட்டின் பெய‌ர் ( போர் முர‌ச‌ம் ) 

தேனிசை செல்ல‌ப்பா ஜ‌யாவின் பாட‌ல்க‌ளை கேட்டாலே திமிறி எழுவோம் , ஜ‌யாவின் பாட்டை கேட்டால் வீர‌மும் துணிவும் தானாக‌வே வ‌ரும் 

இந்த‌ பாட்டை தேனிசை செல்ல‌ப்பா ஜ‌யா உங்க‌ள் நாட்டில் munster என்ர‌ இட‌த்தில் 1996ம் ஆண்டு பாடின‌வ‌ர் உற‌வுக‌ளுக்கு முன்னால் , இந்த‌ பாட்டு பாடும் போது தேனிசை செல்ல‌ப்பா ஜ‌யா க‌ண்ணீர் விட்ட‌து இந்த‌ பாட்டில் ஒன்றில் தான் 😓 அர‌ங்கில் இருந்து பாட்டு கேட்டு கொண்டு இருந்த‌ உற‌வுக‌ளுக்கு ஜ‌யா க‌ண்ணீர் விட்டு பாடின‌து ஜ‌யா எம் போராட்ட‌த்தை எப்ப‌டி எல்லாம் நேசித்து இருக்கிறார் என்ற‌துக்கு  அவ‌ரின் க‌ண்ணீர் உண‌ர்த்தி இருக்கும் / 

 

பாட்டை ட‌வுன்லுட் ப‌ண்ண‌ விரும்பினா பாட்டு கேக்கிர‌ பிலேய‌ரில் மூன்று  புள்ளி இருக்கு அதில் கிளிக் ப‌ண்ணிணா பாட்டு உங்க‌ள் க‌ண‌ணியில் அல்ல‌து கைபேசியில்  இருக்கும் 🙏

இந்த‌ திரியில் முத‌ல் எழுதின‌ பாட்டு வ‌ரிக‌ளை மீண்டும் எழுதாம‌ இருக்க‌ தான் , ஆர‌ம்ப‌ம் தொட்டு இந்த‌ திரியை பார்த்த‌ போது தான் , நீங்க‌ள் எழுதி இருந்தீங்க‌ள் இந்த‌ பாட‌ல் வேனும் என்று ,தாம‌த‌த்துக்கு ம‌ன்னிக்க‌வும் த‌மிழ் சிறி அண்ணா  , 

பாட‌ல்க‌ளை கேட்டு மாவீர‌ர்க‌ளை நினைவு கூறுவோம் , மாவீர‌ர்க‌ள் தான் ,  க‌ண் க‌ண்ட‌ தெய்வ‌ங்க‌ள் 🙏 /

 

Edited by பையன்26

Share this post


Link to post
Share on other sites

குட்டிப் பையனுக்கு...  10 வருடங்களுக்கு முன்,  நான்.... விரும்பி கேட்ட பாடலை, 
இன்று,  நினைவு வைத்து...  மீண்டும் ஒளி பரப்பிய,  
மேஜர் பையனுக்கு.... நன்றிகள்.

தேனிசை செல்லாப்பாவின்... தமிழீழ விடுதலைப்  பாடல்கள், 
என்றுமே... மீண்டும், கேட்க விரும்பும் பாடல்கள்.
அவரின், குரலுக்கு... நான் அடிமை.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

பாட‌லை கேக்க‌  https://vocaroo.com/i/s0nXH4izz24L

 

எல்லை இல்லா துய‌ர் சும‌ந்த‌ இன்னும் எத்த‌னை நாள் நாங்க‌ள் அழ‌ எல்லை இல்லா துய‌ர் சும‌ந்த‌ இன்னும் எத்த‌னை நாள் நாங்க‌ள் அழ‌ 

க‌ல்ல‌றையே க‌த‌வு திற‌ எங்க‌ள் க‌ண்ம‌ணிக‌ள் உயிர்த்து எழ‌ 

எல்லை இல்லா துய‌ர் சும‌ந்த‌ இன்னும் எத்த‌னை நாள் நாங்க‌ள் அழ‌ 

போழ் ஊட்டி வ‌ள‌த்த‌ அன்னை ப‌ர‌ரை ந‌ஞ்சை குடித்த‌வ‌ர்க‌ள் தாய் நாட்டின் உயிர் காக்க‌ த‌ம் உயிரை முடித்த‌வ‌ர்க‌ள் நாடெல்லாம் எங்கும் அவ‌ர் ந‌ட‌ந்த‌ கால் த‌ட‌ம் இருக்கு ஒடோடி திரிந்த‌ அவ‌ர்  உட‌ல் இல்லை ப‌ட‌ம் இருக்கு ந‌ல்ல‌ நாள் விடுத‌லை நாள் நாளை இங்கு பூக்க‌ வேண்டும்  க‌ல்ல‌றையே க‌த‌வு திற‌ வீர‌ர் அதை பார்க்க‌  வேண்டும் 

எல்லை இல்லா துய‌ர் சும‌ந்த‌ இன்னும் எத்த‌னை நாள் நாங்க‌ள் அழ‌ 

த‌மிழ‌ர் க‌ண்ணீர் துடைக்க‌ க‌ள‌ம் நோக்கி வ‌ந்தாரே இமை மூடி இன்ற‌வ‌ரே க‌ண்ணீரை த‌ந்தாரே உயிர் நீத்த‌ மாவீர‌ர் வ‌லிமை போல் உவ‌மை இல்லை துய‌ர் தாங்க‌ எங்க‌ளுக்கும் துளி கூட‌ வ‌லிமை இல்லை ந‌ல்ல‌ நாள் விடுத‌லை நாள் நாளை இங்கு பூக்க‌ வேண்டும் க‌ல்ல‌றையே க‌த‌வை திற‌ வீர‌ர் அதை பார்க்க‌  வேண்டும் 

எல்லை இல்லா துய‌ர் சும‌ந்த‌ இன்னும் எத்த‌னை நாள் நாங்க‌ள் அழ‌ க‌ல்ல‌றையே க‌த‌வு திற‌ எங்க‌ள் க‌ண்ம‌ணிக‌ள் உயிர்த்து எழ‌ எல்லை இல்லா துய‌ர் சும‌ந்த‌ இன்னும் எத்த‌னை நாள் நாங்க‌ள் அழ‌


 

Edited by பையன்26

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, தமிழ் சிறி said:

 
மேஜர் பையனுக்கு

ந‌ன்றி த‌ள‌ப‌தி த‌மிழ் சிறி அண்ணா ,

என்னை வ‌ழி ந‌ட‌த்தும் த‌ள‌ப‌தி நீங்க‌ள் தான் 😉🤞😁

Share this post


Link to post
Share on other sites

கேக்க‌ https://vocaroo.com/i/s1hrXAZ7YErB

ஈழ‌ம் என்ற‌ வீர‌த் தாய்க‌ள் நிமிர்ந்து நில்லுங்க‌ள் அம்மா ஈழ‌ம் நிற்கும்  அவ‌ல‌ நிலை என்னி பாருங்க‌ள் 

ஈழ‌ம் என்ற‌ வீர‌த் தாய்க‌ள் நிமிர்ந்து நில்லுங்க‌ள் அம்மா ஈழ‌ம் நிற்கும்  அவ‌ல‌ நிலை என்னி பாருங்க‌ள் 

இல்ல‌ம் தோரும் பிள்ளை ஒன்றை விரைவாய் தாருங்க‌ள் பெரும் இன்ன‌ல் வ‌ந்து சூழும் முன்னே ப‌டையில் சேருங்க‌ள் 

இல்ல‌ம் தோரும் பிள்ளை ஒன்றை விரைவாய் தாருங்க‌ள் பெரும் இன்ன‌ல் வ‌ந்து சூழும் முன்னே ப‌டையில் சேருங்க‌ள்

ஈழ‌ம் என்ற‌ வீர‌த் தாய்க‌ள் நிமிர்ந்து நில்லுங்க‌ள் அம்மா ஈழ‌ம் நிற்கும்  அவ‌ல‌ நிலை என்னி பாருங்க‌ள் 

பூவும் பிஞ்சுமாக‌ புலிக‌ள் க‌ள‌த்தில் சாகிறார் நீங்க‌ள் புதின‌ம் பார்த்து தின‌மும் இங்கு நாளை க‌ழிப்ப‌தோ பூவும் பிஞ்சுமாக‌ புலிக‌ள் க‌ள‌த்தில் சாகிறார் நீங்க‌ள் புதின‌ம் பார்த்து தின‌மும் இங்கு நாளை க‌ழிப்ப‌தோ 

தேவைக்கு ஏற்ற‌ ஆயுத‌ங்க‌ள் தேங்கி கிட‌க்குது ம‌க்க‌ள் தோளில் ஒன்றை தாங்கி கொண்டால் தேச‌ம் கிடைக்குது தேவைக்கு ஏற்ற‌ ஆயுத‌ங்க‌ள் தேங்கி கிட‌க்குது ம‌க்க‌ள் தோளில் ஒன்றை தாங்கி கொண்டால் தேச‌ம் கிடைக்குது 

ஈழ‌ம் என்ற‌ வீர‌த் தாய்க‌ள் நிமிர்ந்து நில்லுங்க‌ள் அம்மா ஈழ‌ம் நிற்கும்  அவ‌ல‌ நிலை என்னி பாருங்க‌ள் 

உந்த‌ன் பிள்ளை வீர‌ம் காண‌ ஆசை இல்லையோ இந்த‌ உல‌கில் த‌மிழ‌ர் வாழ‌ இங்கு வ‌ழி தான் இல்லையோ உந்த‌ன் பிள்ளை வீர‌ம் காண‌ ஆசை இல்லையோ இந்த‌ உல‌கில் த‌மிழ‌ர் வாழ‌ இங்கு வ‌ழி தான் இல்லையோ 

ப‌கைவ‌ன் வ‌ந்து நாடுக்குள்ளே சூழ‌ப் போகிறான் ம‌க்க‌ள் ப‌டையில் வ‌ந்து சேர்ந்து கொண்டால் ஓடி அவ‌ன் போவான் ப‌கைவ‌ன் வ‌ந்து நாடுக்குள்ளே சூழ‌ப் போகிறான் ம‌க்க‌ள் ப‌டையில் வ‌ந்து சேர்ந்து கொண்டால் ஓடி அவ‌ன் போவான் 

ஈழ‌ம் என்ற‌ வீர‌த் தாய்க‌ள் நிமிர்ந்து நில்லுங்க‌ள் அம்மா ஈழ‌ம் நிற்கும்  அவ‌ல‌ நிலை என்னி பாருங்க‌ள் 

ஆயுத‌ங்க‌ள் ஏந்த‌ நீங்க‌ள் விரைந்து வாருங்க‌ள் எங்க‌ள் அண்ண‌ன் சொல்லும் வேத‌ம் கேட்டு அணியாய் செல்லுங்க‌ள் ஆயுத‌ங்க‌ள் ஏந்த‌ நீங்க‌ள் விரைந்து வாருங்க‌ள் எங்க‌ள் அண்ண‌ன் சொல்லும் வேத‌ம் கேட்டு அணியாய் செல்லுங்க‌ள் 

அகில‌ம் எல்லாம் ந‌டுங்க‌ வைக்கும் போரை செய்யுங்க‌ள் எங்க‌ள் அடுத்த‌ த‌லைமுறை இங்கே வாழ‌ வையுங்க‌ள்  அகில‌ம் எல்லாம் ந‌டுங்க‌ வைக்கும் போரை செய்யுங்க‌ள் எங்க‌ள் அடுத்த‌ த‌லைமுறை இங்கே வாழ‌ வையுங்க‌ள்

ஈழ‌ம் என்ற‌ வீர‌த் தாய்க‌ள் நிமிர்ந்து நில்லுங்க‌ள் அம்மா ஈழ‌ம் நிற்கும்  அவ‌ல‌ நிலை என்னி பாருங்க‌ள் 

ஈழ‌ம் என்ற‌ வீர‌த் தாய்க‌ள் நிமிர்ந்து நில்லுங்க‌ள் அம்மா ஈழ‌ம் நிற்கும்  அவ‌ல‌ நிலை என்னி பாருங்க‌ள் 

இல்ல‌ம் தோரும் பிள்ளை ஒன்றை விரைவாய் தாருங்க‌ள் பெரும் இன்ன‌ல் வ‌ந்து சூழும் முன்னே ப‌டையில் சேருங்க‌ள்

இல்ல‌ம் தோரும் பிள்ளை ஒன்றை விரைவாய் தாருங்க‌ள் பெரும் இன்ன‌ல் வ‌ந்து சூழும் முன்னே ப‌டையில் சேருங்க‌ள்

ஈழ‌ம் என்ற‌ வீர‌த் தாய்க‌ள் நிமிர்ந்து நில்லுங்க‌ள் அம்மா ஈழ‌ம் நிற்கும்  அவ‌ல‌ நிலை என்னி பாருங்க‌ள் 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Topics

 • Posts

  • (எம்.மனோசித்ரா) மக்கள் ஆணையை ஏற்று பாராளுமன்ற தேர்தலுக்குச் செல்வதே பொறுத்தமானதாக இருக்கும் எனக் கருதுவதாகத் தெரிவித்த எதிர்க்கட்சி தலைவர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ, ஜனாதிபதியும் பிரதமரும் வெவ்வேறு கட்சிகளைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி இரு அரசாங்கம் தற்போது காணப்படுவதால் வேலைத்திட்டங்களை ஆரம்பிக்க முடியாது என்றும் குறிப்பிட்டார்.  பழைய அரசாங்கமே இன்னும் காணப்படுகிறது. ரணில் விக்கிரமசிங்க பிரதமராக இருக்கிறார். எனினும் இது வரையில் ஐந்திற்கும் மேற்பட்ட அமைச்சர்கள் பதவி விலகியிருக்கின்றனர். எதிர்வரும் நாட்களில் என்ன நடக்கவிருக்கிறது என்பதை அவதானிக்க வேண்டும். மக்களின் நிலைப்பாட்டை ஏற்று அதற்கேற்ப தீர்மானங்கள் எடுக்கப்படும் என்றும் அவர் கூறினார்.  https://www.virakesari.lk/article/69204
  • This project will not increase the country’s growth rate immediately. It will simply address solutions to some of the most critical constraints which the country’s economy faces today. It is a facilitator and not a final solution provider Intelligent children, unlike some of the adults, are curious, probing and questioning. They do not jump to conclusions until and unless they are convinced of facts that have been presented to them. Asani, a student in the Advanced Level class in a leading school, is such a curious child. She had heard and read much about the Millennium Challenge Corporation or MCC Compact Grant for Sri Lanka and had not been convinced of the arguments made by those who stood for it or who criticised it. She wanted to explore it by herself.  Fortunately for her grandfather – Sarath Mahaththaya, an ex-Director at the Department of External Resources – visited her family allowing her to question him on some of the grey areas in her mind about the MCC Compact Grant. This is the conversation between Asani and Sarath Mahaththaya:  Asani: Sri Lanka’s main political leaders have been in one voice against the MCC Compact Grant. This is a unique situation in which they have spoken the same language on an issue. What is the reason behind their objection to this grant? Sarath Mahaththaya: This is quite natural because Sri Lanka is presently going through an election process. There are some people who are suspicious of anything relating to Americans. Even if Americans come with good intentions, these people have fear that there is some ulterior motive behind it. This is some weakness in human beings, though they have now evolved into what is known as Homo sapiens or Man the Wise. In this uncertain world, there are all kinds of risks and dangers faced by them. Hence, their brains are programmed to be cautious and that has been done for their own good.  But, many have overcome this weakness and can look at things from an open mind and make rational and logical choices. Unfortunately, it is these people who harbour fear are the most vociferous. At an election time when the clock is clicking fast, no candidate can spend time in explaining matters to these people. Therefore, they take the most pragmatic action. That is to silence them by giving into their fears. It allows them to spend time for other important matters relating to the election campaign.   This is exactly what the four leading candidates in the present Presidential Election have done. It does not necessarily mean that they are convinced of the stand they have taken regarding MCC Compact Grant.  A: That’s interesting, Grandpa. But what will happen after one of them gets elected? Do they have to continue with the same stand or change it? S: Once in power, they have no luxury of rejecting everything that comes in their way. Their policy advisors, if they are worth of their salt, have to take an impassioned view on MCC Compact Grant. During the election time, all these candidates were in a dream world thinking that they were the most powerful. But, after getting elected, they’ve to face the reality of the country’s economic conditions and come up with programs to help the people who have elected them. However, they’ve to do it without losing face.  So, my reading is that they’ll just pretend that they are renegotiating the compact grant with MCC authorities to take out the harmful conditions. My guess is that they would sign the same agreement but proclaim that it was a renegotiated one. This happened in 1970 during the July elections. The United Front led by Sirimavo Bandaranaike was highly critical of Dudley Senanayake government that the latter had sold Sri Lanka out to the World Bank by signing the loan agreement for the Mahaweli Project. But after they came to power, they implemented the project with a renewed vigour and urgency. Hence, whoever who will come to power at the election will have to be pragmatic. A: Grandpa, my teacher said that we don’t have to get American support to build our country. Her point was that if King Parakramabahu the Great could build reservoirs as big as oceans without foreign support, why can’t Sri Lanka do it now? I think she is correct. S: Asani Duwe, your teacher is both right and wrong. She is right about King Parakramabahu building those reservoirs without foreign aid and using purely domestic resources. But those days, there weren’t foreign aid facilities or foreign or domestic capital markets. Hence, the question of borrowing or getting foreign grants was out of order. She was wrong because she hadn’t explained to you that King Parakramabahu’s budgetary policies were completely different from the type of budgetary policies being followed by modern governments.  King Parakramabahu and all other ancient Sri Lankan kings ran surplus budgets by spending less than what they got as tax revenue and profits from their enterprises. Hence, there wasn’t other source than using domestic resources to build those reservoirs. Their tax policy was very prohibitive. Since all the lands in the country belonged to the king, those who tilled the lands had to pay a very high tax. Farmers had to pay a tax of up to 40% of the harvest to the king.  In addition, there was the compulsory king’s service or Rajakari Kramaya in which all the able-bodied males had to serve the king up to six months without getting paid. That was similar to the modern day polls taxes in which all those who have a body had to pay a tax to the government. The Rajakari Kramaya imposed an effective income tax of up to 50% on all able bodied males. With that kind of high tax system, kings could easily use only the domestic resources for building the nation. Modern governments haven’t got that luxury.  A: Why do you say that modern Sri Lanka hasn’t got the luxury of using its own resources for economic development? S: Because Sri Lanka is poor not only with respect to resources but also with respect to savings. At the time the country gained independence in 1948, the British rulers had left it with the largest amount of foreign reserves sufficient to finance 17 months of future imports. During that period, the country didn’t have problems of domestic resources and the Galoya Project, the massive multipurpose project was financed out of completely domestic resources. Since then, Sri Lanka ate up all its savings and today, it is in eternal deficit with respect to foreign payments. As a result, if it does not borrow, it cannot make its payments.  The Government is a notorious consumer using more than its revenue for consumption. The private sector on average consumes about Rs. 78 if it earns Rs. 100. Thus, the nation as a whole saves only about Rs. 20 if it earns Rs. 100. This is insufficient for the country to undertake investments on the scale it has to do. Therefore, Sri Lanka has to depend on savings transferred to the country by foreigners.  If it wants to use only domestic savings for investment, it has to cut down its consumption drastically like modern day Singapore or China. Those two countries practically have savings rates of about 40 to 50% of their earnings. For Sri Lanka, unless people are willing to tighten their belts, they have to use savings by other countries, no matter whether it is from Americans, Indians or Chinese or any other nation.  But people are unwilling to cut their present consumption levels. That is why it is a luxury for modern Sri Lanka to finance its investments purely out of domestic resources.  A: My teacher also said that USA has an ulterior motive in giving this grant to Sri Lanka. Why should they do it? She believes that USA is trying to convert Sri Lanka to an American colony through this type of aid. S: Once again your teacher is perfectly right. World’s aid flows have been determined not on sympathy or economic factors but on country interests. This is true whether it is from India, China, Russia, EU or USA. Sri Lanka being a non-aligned neutral country during the whole of its post-independence history has tapped all these sources to get resources for its investments. China saves more than it invests in the domestic economy and therefore has to transfer its excess savings to other countries. That’s why its presence is pretty much seen in Asia, Africa and even in USA.  But it has tilted the geopolitical balance in the region badly towards that country. Americans and Indians don’t like it and want to stop the spread of Chinese influence in the region. So, both are competing to maintain their grip on the countries in the region. So, India is lending huge amounts of money to Sri Lanka. Similarly, USA also has entered the fray now.  So, it is pragmatic for Sri Lankan leaders to welcome both these donors and receive funding from them for investment. That is why I said that Sri Lankan leaders also do not enjoy the luxury which they had in criticising these countries prior to election once they are elected to office. A: Grandpa, I read some people arguing that USA is trying to militarily intervene in Sri Lanka’s affairs compromising its sovereignty. They have said that Sri Lanka should stop this invasion at all costs. S: Asani Duwe, there’s a point in what you say. But economic choices involve calculating costs and benefits and choosing the one which is least costly. In this case, getting US aid is the least costly option available to Sri Lanka compared to confronting them. On the other hand, with the advancements in technology today, USA doesn’t have to come to Sri Lanka in the guise of giving aid to dominate it. It has the capacity to collect all the necessary data if it wants to control Sri Lanka.  For instance, if a farmer in Polonnaruwa goes out of his house in the night to enjoy the open air, US satellites can photograph the mosquito sitting on his nose even before the farmer notices a mosquito there. If USA wants, it can really punish Sri Lanka through other means. We export about a quarter of our products to USA amounting to about $ 3 billion every year and import about $ 500 million from that country. So, we have a huge trade surplus of about $ 2.5 billion in trade with that country and we use it to import medicines from India and cars from Japan.  I shudder to think what happens to Sri Lanka if USA imposes trade sanctions the way it has done to Iran or Venezuela. That would really kill all of us. It is therefore in our interest to do trade in collaboration with that giant instead of confronting it. Our political leaders are totally aware of this ground reality. That is why they don’t speak anything against USA openly and have allowed some rabble-rousers within the respective party to do the job for them.  A: Thanks, Grandpa, for the explanation. Can you tell me about this MCC Compact Grant to Sri Lanka? S: MCC is a new aid disbursement agency created by US Congress in 2004 similar to the US Agency for International Development or US AID which has been in operation in Sri Lanka for a long time. MCC provides grants to eligible countries for development projects that aim to improve the living of people. A country which is still a lower middle income country or below is eligible to receive support from MCC provided it has passed 20 tests covering three major areas, namely, economic freedom, ruling justly and investing in people.  Economic freedom component has six sub-components, fiscal policy, inflation, trade policy, how women are treated in the economy, land rights and access, access to credit and ease of starting up business. Ruling justly contains political rights, civil liberties, control of corruption, government effectiveness, rule of law, and freedom of information. The last criterion – investing in people – has six sub components such as health expenditures, primary education expenditures, natural resource protection, immunisation rates, girls’ secondary education enrolment rates and child health.  A country becomes eligible to receive assistance if it has passed at least 12 out of 20. For this purpose, MCC prepares a country scorecard and what is available for Sri Lanka is the one prepared for 2019.In that scorecard, Sri Lanka has passed 13 and failed in the case of fiscal policy, gender in the economy, land rights and access, freedom of information, health expenditures, and primary education expenditures. These seven areas should be improved in the future. Sri Lanka had attempted to obtain MCC funding as far back as 2005 but could not because it could not pass a minimum of 12 tests.  However, in 2016, MCC Board had approved Sri Lanka as an eligible country and, to receive the funding, Sri Lanka Government in 2017 had completed an analysis which a country should do compulsorily before receiving assistance known as a ‘Constraints Analysis’. This analysis is important for any development policy implementation because without identifying the constraints the country is facing, it cannot implement the policy.  Experts on this subject say that if a country does not tackle the constraints, the constraints will tackle the countries. It should be mentioned that the past development policies have not been successful because the country had not been able to tackle constraints successfully.  A: But what is this neck-breaking hurry which Sri Lanka Government has shown in bringing this compact into force? S: We have to be clear on one thing, Asani Duwe. That’s, Sri Lanka passed the threshold of the lower middle income country to become a higher middle income country in June 2019. Therefore, it is no longer eligible to receive MCC support. Hence, after 1 January 2020, Sri Lanka cannot expect to receive this facility. The present Compact is being considered by MCC because the work in connection with the Compact was started in 2016.  However, there are two requirements which Sri Lanka has to satisfy before 15 December 2019 to receive this facility. One is the signing of the Agreement by Sri Lanka and having the necessary laws passed by Parliament. MCC Board is expected to meet later in December and by that time these two requirements should have been met. This is the reason for the hurry with which the present Government is working. If the Government cannot do it before the deadline, Sri Lanka will lose MCC Compact forever. A: Grandpa, can you describe what this Compact means? S: Out of $ 480 million, $350 million will be used for road development component. It has three main components. One is the easing of the traffic congestion in the Western Province which is in fact a menace. The project doesn’t aim at eradicating the menace but to provide a relief so that the country will have a breathing space to implement a permanent solution. Accordingly, the eight main roads that feed the city of Colombo will be improved and traffic causing 132 junctions will be widened to allow traffic to pass easily.  In addition, 50 places in which there are pedestrian crossings that cause traffic to move slowly will be provided with overhead or underground crossings without impact on the vehicles passing those sections. In addition, public bus service, both CTB and privately owned, will be modernised by using advanced information and communication technology to issue e-tickets and better coordination of time tables. The third one is the development of a ring road net connecting major towns like Dambulla-Mahiyangana-Bibile-Moneragala-Rathnapura-Kegalla-Kurunegala-Dambulla with a class A road net and connecting them to Western Province where there is the major market in the country. In the case land title modernisation, moneys will be used to convert the present paper based title deeds to e-titles and improving the valuation capacity of the Valuation Department.  This project will not increase the country’s growth rate immediately. It will simply address solutions to some of the most critical constraints which the country’s economy faces today. It is a facilitator and not a final solution provider.  A: Do you think this Compact will increase the country’s growth rate to a higher level? S: Don’t have such high expectations. The Compact will certainly help Sri Lanka to lay foundation for high economic growth. There’re many more which Sri Lanka has to do in order to accelerate economic growth. Combined with those strategies, This Compact will help Sri Lanka to attain a higher prosperity in the years to come. A: Thanks Grandpa for your explanation. I now know what MCC Compact Grant means. S: You’re an intelligent girl and keep this thirst for knowledge going unquenched. Go by what Steve Jobs of Apple fame told the passing out graduates from the Stanford University: “Stay hungry; stay foolish”.  (The writer, a former Deputy Governor of the Central Bank of Sri Lanka, can be reached at waw1949@gmail.com.)  http://www.ft.lk/columns/A-child-s-guide-to-MCC-Compact-Sri-Lanka/4-689753
  • (எம்.எப்.எம்.பஸீர்) தமிழீழ விடுதலை புலிகளின் முன்னாள் உப தலைவரும் முன்னாள் பிரதி அமைச்சருமான கருணா அம்மான் என அறியப்படும் மினாயகமூர்த்தி முரளிதரன் முஸ்லிம்களை இலக்கு வைத்து வெளியிட்டதாக கூறப்படும் கருத்துக்கள் தொடர்பில் விஷேட விசாரணைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன.  பொலிஸ் தலைமையகத்துக்கு தேர்தல்கள் ஆணைக் குழுவின் ஆணையாளர்களில் ஒருவரான பேராசிரியர் ரத்னஜீவன் ஹூல்  அனுப்பியுள்ள முறைப்பாட்டுக்கு அமைய இந்த விசாரணைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன. அதன்படி குறித்த முறைப்பாடு தொடர்பில் விசாரணைகளை முன்னெடுக்கும் பொறுப்பு பொலிஸ் தலைமையகத்தினால் குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவுக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் பொலிஸ் தலைமையகத்தின் உயர் அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார். https://www.virakesari.lk/article/69202
  • பட்டது + படிச்சது + பிடித்தது - 202   தமிழரை வாட்டும் மூடுமந்திரம்??   எல்லாமே திட்டமிட்டபடி...?? மகிந்த ஐனாதிபதி இடையில் புகுந்து மகிந்தவின் வளர்ப்பு மைத்திரி ஐனாதிபதி மகிந்தவின் தம்பி கோத்தபாய ஐனாதிபதி அடுத்தது அனைத்து அதிகாரங்களையும் கொண்ட பிரதமர் மகிந்த இன்னொரு கால் நூற்றாண்டுக்கு ராஐபக்சக்களே ஆட்சி   இதை அறியாமல் உணராமல் தமிழர்களுக்கு வாழ்வில்லை   இனியாவது அடுத்த கட்டங்களை உணர்ந்து ஆதரிக்காவிட்டாலும் தவிர்த்து செல்வதே வாழ வழி.   சிறுபான்மை இனம் என்பது முதலில் தன்னை தங்கவைக்கணும். இருப்பதையாவது காப்பாற்றணும்.   தமிழினம் இதைத்தான் கூட்டமைப்பினரிடமும் சரி வடமாகாண முதலமைச்சராக இருந்த விக்கினேசுவரனிடமும் சரி எதிர்பார்த்தது. ஆனால் அவர்கள் தத்தமது அரசியலை அல்லது பிரபாகரனாலேயே முடியாது போன போராட்டத்தை செய்கிறார்களே தவிர.....????????????   ஆனால் எம்மவர்கள் எம்மவர் ஒருத்தர் எடுத்த முடிவை மற்றவர் குளப்ப அல்லது அதற்கு மாற்றாக செயற்படுத்தும் செயல்களுக்கு கொடுக்கும் முக்கியத்துவத்தை மக்களுக்கு தாம் செய்யவேண்டிய காலத்தின் பணி சார்ந்து சிந்திப்பதே இல்லையே... இதிலிருந்து தமிழருக்கு விடிவு எப்பொழுது????
  • ஜனாதிபதியாக பதவி ஏற்றுள்ள கோத்தாபயவுக்கு 100 நாட்கள் நாம் அவகாசம் வழங்குகின்றோம். நூறாவது நாள் முடிவதற்குள் தமிழர் இனப் பிரச்சனைக்கு தீர்வுக்கான உறுதியான நடவடிக்கையை எடுக்க வேண்டும். அதனை எடுக்க தவறினால் சர்வதேச ரீதியாக ஐ.நாவின் உதவியுடன் வடக்கு கிழக்கு பிராந்திய பகுதியில் பொதுசன வாக்கெடுப்பு நடத்துமாறு நாம் பகிரங்கமாக கோருவோம் என முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் தெரிவித்தார். யாழ்ப்பாணம் நல்லூரில் அமைந்துள்ள யாழ்.பாடி விருந்தினர் விடுதியில் இன்று நடைபெற்ற ஊடகவியாளர் சந்திப்பிலேயே அவர் இதனை தெரிவித்தார். அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில், தமிழ் மக்கள் மீது இனப்படுகொலைகளில் ஈடுபட்ட போர்க் குற்றத்தில் ஈடுபட்ட ஓர் போர் குற்றவாளியால் இனப் பிரச்சனைக்கு சரியான தீர்வு நீதி கிடைக்கும் வரை எம்மால் வாழ்த்துக் கூற முடியாது.முன்னாள் பாதுகாப்பு செயலரின் வெற்றிக்காக வாழ்த்துகளை கூறும் மன நிலையில் தமிழ் மக்கள் இல்லை.நானும் அந்த மன நிலையில் இல்லை. ஓர் ஜனநாயக நாட்டிலே நாட்டின் ஜனாதிபதி ஆனதும் முதல் நூறு நாட்கள் வழங்கப்படும். அந்த நாட்காளில் அவருக்கு எதிரான பாரதுரமான போராட்டங்களோ, கருத்துக்களோ, விமர்சனங்களோ முன்வைக்கப்படுவதில்லை. ஆகவே தற்போது ஜனாதிபதியாக பதவி ஏற்றுள்ள கோத்தாபயவுக்கும் நூறு நாட்கள் நாம் வழங்குகின்றோம்.நூறாவது நாள் முடிவதற்குள் தமிழர் இனப் பிரச்சனைக்கு தீர்வுக்கான உறுதியான நடவடிக்கையை எடுக்க வேண்டும். அதனை எடுக்க தவறினால் சர்வதேச ரீதியாக ஐ.நாவின் உதவியுடன் வடக்கு கிழக்கு பிராந்திய பகுதியில் பொதுசன வாக்கெடுப்பு நடத்துமாறு நாம் பகிரங்கமாக கோரி இலங்கையிலும் சர்வதேச ரீதியாகவும் அழுத்தங்களை கோருவோம்.எந்த தடை வந்தாலும் சந்திக்க தயார்.ஆகக் குறைந்தது இணைப்பாட்சி,சமஸ்டியை கொண்டதான தீர்வையாவது ஐக்கிய இலங்கைக்குள் வழங்க முன்வரவேண்டும். பௌத்த மதம் ஆழமாக வேர் ஊன்றிய இடத்தில் வைத்து புதிய ஜனாதிபதி தனது பதவியை ஏற்றுள்ளார்.அனுராதபுரத்தில் துட்டகைமுனு நினைவுசின்னத்துக்கு முன்பாக பதவி ஏற்றுள்ளார். இதன் ஊடாக நவீன துட்டகைமுனுவாக மாறப் போகின்றாரா?அல்லது வாக்களித்தாலும் வாக்களிக்காது விட்டாலும் அனைத்து மக்களுக்கும் ஜனாதிபதியாக இருக்கப் போகின்றாரா?என்பதை பொறுத்திருந்தே பார்க்க வேண்டும் என்றார். https://www.virakesari.lk/article/69199