யாழ்நிலவன்

பகைவென்று நாடமைப்போம்

Recommended Posts

வாழும் பூமி, வைகறை கவ்வும்

சாகும் போதினில் தன்னிலை எண்ணும்

வாசம் செய்ததும், வனத்தில் சாகசம் புரிந்ததும் ஏன் இன்னம் அடக்கம்?

காசு இல்லையே! கைகளில் காசு இல்லையே!! காத்திட வாடா தமிழா!!!

மறத்தமிழன் நீயோ மரத்தமிழனாகின்றாய்

குறைத்தமிழ் ஏனோ கதைத்து தமிழ்க் குடும்பத்தை அழிக்கின்றாய்

வெட்டுவேனாம், பின்பு காட்டுவேனாம்

அதிலும் ஆயிரம் முறைகள் நொட்டுவேனாம்

கத்துவேனாம், கூடவிருந்துவிட்டு குத்துவேனாம் என்று

சொன்னவனெல்லாம் கூடு கூட இன்றி குறுகிக் காய்கின்றனர்.

வாழவிடம் இன்றி வசைபட்டு சாகின்றனர்.

ஆயிரம் பாயிரம் எழுதினாலும் ஆசைகள் குறைவதில்லை

ஆசைகள் எட்டித்தான் வானத்திற் பறந்தாலும் மழைகளும் பொழிவதில்லை

காலத்தின் நல்ல நேரத்தின் வடுசுமையா தமிழனவன்

சுய இலாபத்தில் அமிழ்ந்துபோகுமா தமிழரின் போராட்டம் இல்லை

துளிர்விட்டு, தூத்துமம் தூபி கடல்தொட்டு வாழுமா?

சரித்திரப்புதல்வர், சாதி வெறியர் பெயரழித்து

தனித் தமிழீழ நாடமைத்து, தலைவர் வழி செல்லும் விசித்திரப்புதல்வர்கள் புகழ் எழுதப்படட்டுமே!

நடக்கும், வெல்லும் ஈழம் அடியிட்டுப் பணியாது கொல்லும் கொழும்போ திசைகெட்டு தெரியாது ஓடும்

காலம் நீண்டாலும் கடிகாரம் நிற்பதில்லை, இடங்கள் போனாலும் உறுதிகள் குறைவதில்லை.

பொங்கட்டும் தமிழினம் ஓரலையாய்

கண்கொண்ட சுனாமி கண்டவனை விரட்டட்டும்

வந்தபகை வென்றே தமீழம் மலரட்டும்

http://www.nilavan.tk

Edited by யாழ்நிலவன்

Share this post


Link to post
Share on other sites

வந்தபகை வென்றே தமீழம் மலரட்டும்

அது வேண்டும்.... அதுதான் வேண்டும்!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

கவலையை விடுங்கள் தலைவர் வழியிற் திரளுங்கள் நான் என்பதைக்காட்டிலும் நாம் பலமானதே; வெல்வோம் நிச்சயம் வெல்வோம்

Share this post


Link to post
Share on other sites

மிகவும் அருமையான கவிதை...உங்கள் கவிக் குண்டுகள் என் நெஞ்சைத் துளைக்கின்றன...வெல்லும் ஈழம் என்று சொல்லி இரத்தம் சீறிப் பாய்கின்றன.. வாழ்த்துக்கள் நிலவன் பணி தொடர....................

Share this post


Link to post
Share on other sites

வாழும் பூமி, வைகறை கவ்வும்

சாகும் போதினில் தன்னிலை எண்ணும்

வாசம் செய்ததும், வனத்தில் சாகசம் புரிந்ததும் ஏன் இன்னம் அடக்கம்?

காசு இல்லையே! கைகளில் காசு இல்லையே!! காத்திட வாடா தமிழா!!!

மறத்தமிழன் நீயோ மரத்தமிழனாகின்றாய்

குறைத்தமிழ் ஏனோ கதைத்து தமிழ்க் குடும்பத்தை அழிக்கின்றாய்

வெட்டுவேனாம், பின்பு காட்டுவேனாம்

அதிலும் ஆயிரம் முறைகள் நொட்டுவேனாம்

கத்துவேனாம், கூடவிருந்துவிட்டு குத்துவேனாம் என்று

சொன்னவனெல்லாம் கூடு கூட இன்றி குறுகிக் காய்கின்றனர்.

வாழவிடம் இன்றி வசைபட்டு சாகின்றனர்.

ஆயிரம் பாயிரம் எழுதினாலும் ஆசைகள் குறைவதில்லை

ஆசைகள் எட்டித்தான் வானத்திற் பறந்தாலும் மழைகளும் பொழிவதில்லை

காலத்தின் நல்ல நேரத்தின் வடுசுமையா தமிழனவன்

சுய இலாபத்தில் அமிழ்ந்துபோகுமா தமிழரின் போராட்டம் இல்லை

துளிர்விட்டு, தூத்துமம் தூபி கடல்தொட்டு வாழுமா?

சரித்திரப்புதல்வர், சாதி வெறியர் பெயரழித்து

தனித் தமிழீழ நாடமைத்து, தலைவர் வழி செல்லும் விசித்திரப்புதல்வர்கள் புகழ் எழுதப்படட்டுமே!

நடக்கும், வெல்லும் ஈழம் அடியிட்டுப் பணியாது கொல்லும் கொழும்போ திசைகெட்டு தெரியாது ஓடும்

காலம் நீண்டாலும் கடிகாரம் நிற்பதில்லை, இடங்கள் போனாலும் உறுதிகள் குறைவதில்லை.

பொங்கட்டும் தமிழினம் ஓரலையாய்

கண்கொண்ட சுனாமி கண்டவனை விரட்டட்டும்

வந்தபகை வென்றே தமீழம் மலரட்டும்

http://www.nilavan.tk

எழுச்சிமிக்க கவிதை. தற்போதைய காலகட்டத்தில் இது போன்ற ஆக்கங்கள் மிகவும் தேவையானது. தொடருங்கள் நிலவன்.

Share this post


Link to post
Share on other sites
எழுச்சிமிக்க கவிதை. தற்போதைய காலகட்டத்தில் இது போன்ற ஆக்கங்கள் மிகவும் தேவையானது. தொடருங்கள் நிலவன்
.நன்றி சுகானி...

Share this post


Link to post
Share on other sites

வாழும் பூமி, வைகறை கவ்வும்

சாகும் போதினில் தன்னிலை எண்ணும்

வாசம் செய்ததும், வனத்தில் சாகசம் புரிந்ததும் ஏன் இன்னம் அடக்கம்?

காசு இல்லையே! கைகளில் காசு இல்லையே!! காத்திட வாடா தமிழா!!!

மறத்தமிழன் நீயோ மரத்தமிழனாகின்றாய்

குறைத்தமிழ் ஏனோ கதைத்து தமிழ்க் குடும்பத்தை அழிக்கின்றாய்

வெட்டுவேனாம், பின்பு காட்டுவேனாம்

அதிலும் ஆயிரம் முறைகள் நொட்டுவேனாம்

கத்துவேனாம், கூடவிருந்துவிட்டு குத்துவேனாம் என்று

சொன்னவனெல்லாம் கூடு கூட இன்றி குறுகிக் காய்கின்றனர்.

வாழவிடம் இன்றி வசைபட்டு சாகின்றனர்.

ஆயிரம் பாயிரம் எழுதினாலும் ஆசைகள் குறைவதில்லை

ஆசைகள் எட்டித்தான் வானத்திற் பறந்தாலும் மழைகளும் பொழிவதில்லை

காலத்தின் நல்ல நேரத்தின் வடுசுமையா தமிழனவன்

சுய இலாபத்தில் அமிழ்ந்துபோகுமா தமிழரின் போராட்டம் இல்லை

துளிர்விட்டு, தூத்துமம் தூபி கடல்தொட்டு வாழுமா?

சரித்திரப்புதல்வர், சாதி வெறியர் பெயரழித்து

தனித் தமிழீழ நாடமைத்து, தலைவர் வழி செல்லும் விசித்திரப்புதல்வர்கள் புகழ் எழுதப்படட்டுமே!

நடக்கும், வெல்லும் ஈழம் அடியிட்டுப் பணியாது கொல்லும் கொழும்போ திசைகெட்டு தெரியாது ஓடும்

காலம் நீண்டாலும் கடிகாரம் நிற்பதில்லை, இடங்கள் போனாலும் உறுதிகள் குறைவதில்லை.

பொங்கட்டும் தமிழினம் ஓரலையாய்

கண்கொண்ட சுனாமி கண்டவனை விரட்டட்டும்

வந்தபகை வென்றே தமீழம் மலரட்டும்

http://www.nilavan.tk

Share this post


Link to post
Share on other sites

பொங்கட்டும் தமிழினம் ஓரலையாய்

வந்தபகை வென்றே தமீழம் மலரட்டும்

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Topics

  • Posts

    • இந்த பரிமளம் அம்மணி 'நியூஸ்' ஒன்னும் இல்லையா..? அதையாவது விளக்கமா சொல்லித் தொலையுங்கோ...! சுத்த போரடிக்கிறீங்களே..?
    • வைரசுகள் வைரசுகளுக்கு பயப்படுவதில்லை!!!!
    • "முல்லை மாவட்டம் ஆனந்தபுரம் பகுதியில் வல்லாதிக்க அரசுகளின் உதவியுடன் சிங்கள படைகள் வீசிய இரசாயன நச்சுக்குண்டுத் தாக்குதலில் 04.04.2009 அன்று வீரச்சாவைத் தழுவிக்கொண்ட விடுதலைப் புலிகளின் மூத்த தளபதிகள் பிரிகேடியர் தீபன், பிரிகேடியர் மணிவண்ணன், பிரிகேடியர் ஆதவன், பிரிகேடியர் விதுசா, பிரிகேடியர் துர்க்கா, கேணல் நாகேஸ், கேணல் தமிழ்ச்செல்வி, கேணல் அமுதா உட்பட ஆனந்தபுரத்தில் உயிர்நீத்த 700 மாவீரர்களின் 11ம் ஆண்டு வீரவணக்க நாள் ,04.04.2020" முல்லை மாவட்டம் ஆனந்தபுரம் பகுதியில் வல்லாதிக்க அரசுகளின் உதவியுடன் சிங்கள படைகள் வீசிய இரசாயன நச்சுக்குண்டுத் தாக்குதலில் 04.04.2009 அன்று வீரச்சாவைத் தழுவிக்கொண்ட விடுதலைப் புலிகளின் மூத்த தளபதிகள் பிரிகேடியர் தீபன், பிரிகேடியர் மணிவண்ணன், பிரிகேடியர் ஆதவன், பிரிகேடியர் விதுசா, பிரிகேடியர் துர்க்கா, கேணல் நாகேஸ், கேணல் தமிழ்ச்செல்வி, கேணல் அமுதா உட்பட ஆனந்தபுரத்தில் உயிர்நீத்த 700 மாவீரர்களின் 11ம் ஆண்டு வீரவணக்க நாள் ,04.04.2020🕯தமிழீழ விடுதலைப் போராட்ட வரலாற்றில் என்றுமே நடந்திராத, சந்தித்திராத சவால்களோடும், சாதனைகளோடும், இழப்புக்களோடும் நடந்தது ~ ஆனந்தபுர பெரும் சமர். அனைத்து உலக நாடுகளின் உதவியுடனும்,பாரிய படைக்கலன்களுடனும், எம் இனத்தை அழித்துக் கொண்டிருந்த சிங்கள இனவெறியர்களை முழுப் பலத்தையும் பிரயோகித்து புதுக்குடியிருப்பு ஆனந்தபுரப்பகுதியில் இடை மறித்தார்கள் தமிழீழ விடுதலைப்புலிகள்.ஆக்கிரமிப்பாளர்களின் அரக்கத்தனமான கொடும் யுத்தத்தை மனோபலத்துடன் எதிர் கொண்டார்கள் விடுதலைப்புலிகள். யுத்தகளங்களில் பயன்படுத்த, தடை செய்யப்பட்ட பல விதமான ஆயுதங்களாலும், போர் விமானங்களாலும், ஆட்லெறிகளாலும் பரவலாகத் துடைத்தெறிந்து முன்னேறியது சிங்கள இராணுவம்.விடுதலை அல்லது வீரச்சாவு என்ற தாரக மந்திரத்தை உச்சரித்தபடி ஒவ்வொரு போராளிகளும்,பொறுப்பாளர்களும், தளபதிகளும் அக்களத்தில் சாதனை படைத்தனர். பல நூற்றுக்கணக்கான இராணுவத்தைக் கொன்று குவித்தனர். உண்ண உணவு இல்லை, குடிக்க தண்ணீர் கூட இல்லை அனைத்து உதவிகளும் தடை செய்யப்பட்ட நிலையில் தமக்கேற்பட்ட சோர்வைக் கூட மறந்த நிலையில் தம்மிடம் இருந்த வளங்களை வைத்து சாவின் உச்சகட்டத்தில் கூட தர்மயுத்தம் நடத்தினார்கள். அக்களத்தில் போரிட்ட ஒவ்வொரு வீரர்களுடைய அழிக்க முடியாத வரலாறுகளும் அவர்களுடைய செங்குருதிகளால் அந்த மண்ணில் பதியப்பட்டது . முப்பதாண்டு கால ஆயுத விடுதலைப் போராட்டத்தின் அசைவியக்கத்தை உலுப்பிவிட்ட நிகழ்வாக – 2009 ஆம் ஆண்டின் ஏப்ரல் மாதத்தின் தொடக்கத்தில் – முல்லைத்தீவு மாவட்டத்திலுள்ள ஆனந்தபுரம் கிராமத்தில் நிகழ்ந்த சமர் கணிக்கப்படுகின்றது.🔴  
    • மோல்கா - spy Camera  தென் கொரியாவின் அசுர தொழில் நுட்ப வளர்ச்சி புதிய பிரச்சனையினை கிளப்பி விட்டுள்ளது. அதுவும் பெண்களுக்கு. மோல்கா - (ஸ்பை கேமரா) எனப்படும் இந்த கிரிமினல் வேலையினால், பெண்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்படுகின்றார்கள். இந்த வகை காமெராவின் அளவு சிறிதாகி, குண்டூசியின் தலை அளவுக்கு வந்து விட்டதால், இது எங்கே வைக்கப்பட்டுள்ளது என்று அவசரத்தில், பப்ளிக் வாஷ்ரூம் போகும் பெண்களும், சிலவேளை ஆண்களும், பாதிக்கப்படுகின்றார்கள். மேலும், மணித்தியால கணக்கில் அறைகளை வாடகைக்கு விடும் மோட்டல்களில் பாலியல் நோக்கத்துடன் ஜோடிகள் வரும் போது அவர்களுக்கு, இந்த வகை கமெராக்கள் இருப்பது தெரிவதில்லை. அவர்களது நடவடிக்கைகள் லைவ்வாக, உலகின் வேறு பகுதியில் பணம் கொடுக்கும் வாடிக்கையாளர்கள் பார்த்துக் கொள்கின்றனராம். சில பெண்கள், பழிவாங்கபப்டும் நோக்கத்துக்காக, அவர்களது கழட்டி விடப்படட முன்னாள் காதலர்களால் ரகசியமாக எடுக்கப்படும் ஸ்பை கேமரா படங்கள் கூட அந்தவகை தளங்களில் பணத்துக்காக காட்டப்படுகின்றன. சில பெண்கள் தற்கொலை வரை போன பின்னர், தென் கொரியா, விசேட போலீஸ் படை அமைத்து நடவடிக்கை எடுக்க தொடங்கி உள்ளது. எனினும் இத்தகைய வேளைகளில் கிரிமினல் குழுக்கள் ஈடுபட்டாலும், கைதாகுபவர்கள், மனோநோய் கொண்ட, சிகிச்சை வழங்கப் படவேண்டியவர்கள் என்ற ரீதியில், தொடர்ந்து நான்காவது முறை செய்தால் மட்டுமே சிறை என்கிற நிலைமை இருக்கும் வரை இது தீராது என்கிறார்கள் அங்குள்ள அமைப்புகள். கைதானவர்களில், நீதிபதி, பேராசிரியர் என பலரும் உள்ளனர் என்பதே கவலைப்படும் விடயம். பிபிசி இது தொடர்பான டாக்குமெண்டரி இங்கே பிபிசி ஐ ப்ளயரில். UK க்கு வெளியே இது தெரியும் என்று நினைக்கவில்லை.  https://www.bbc.co.uk/iplayer/episode/p0872g59/stacey-dooley-investigates-spycam-sex-criminals?xtor=CS8-1000-[Discovery_Cards]-[Multi_Site]-[SL02]-[PS_IPLAYER~N~~P_StaceyDooley_SpyCam]