• advertisement_alt
  • advertisement_alt
  • advertisement_alt

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

பாரதிப்பிரியன்

உட்புக அனுமதி...

Recommended Posts

வணக்கம் பொறுப்பாளரே,

மற்றைய பகுதிகளில் நடமாடி எம் கருத்திணைக்க முயற்சிக்கின்றேன் முடியவில்லை. <_<

ஓரிரு நாழிகைகள் ஒதுக்கி சரி பார்க்க முடியுமா...?

நன்றி...

Share this post


Link to post
Share on other sites

.

வந்த அன்று, எல்லாப் பகுதிகளிலும் எழுத அனுமதிக்க மாட்டார்கள், பாரதிப்பிரியன்.

நீங்கள் முதலில் அரிச்சுவடி பகுதியில் மேலும் சில பதிவுகளை இட்டு, உங்கள் பதிவு எண்ணிக்கையை கூட்டுங்கள்.smiley-computer004.gif

அதன் பின், விரைவில் நல்ல செய்தி உங்களை தேடி வரும். :lol:<_<

Share this post


Link to post
Share on other sites

.

வந்த அன்று, எல்லாப் பகுதிகளிலும் எழுத அனுமதிக்க மாட்டார்கள், பாரதிப்பிரியன்.

நீங்கள் முதலில் அரிச்சுவடி பகுதியில் மேலும் சில பதிவுகளை இட்டு, உங்கள் பதிவு எண்ணிக்கையை கூட்டுங்கள்.smiley-computer004.gif

அதன் பின், விரைவில் நல்ல செய்தி உங்களை தேடி வரும். :lol:<_<

உங்கள் விளக்கத்திற்கு இனிய நன்றிகள். :D:lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites