Jump to content

விண்ணியல் விநோதங்கள்...


Recommended Posts

 • கருத்துக்கள உறவுகள்

_39497143_foale_kaleri203.jpg10092050.jpg

விண்ணில் சஞ்சரித்துக் கொண்டிருக்கும் சர்வதேச விண்ணியல் நிலையம் (ISS-International Space Station) மீது ஏதோ ஒரு விண் பொருள் மோதியதாகவும் அதனால் அதன் உள் காற்றழுத்தம்(internal Air pressure) அதிகரித்த போதும் விண்ணிலையத்திற்கோ அல்லது அங்குள்ள இரண்டு வீரர்களுக்கோ எந்தப் பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை என்று ரஷ்சிய விண்ணியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தினர் தெரிவித்தனர்...!

இந்த நிலையத்தில் வேற்று விண் பொருட்களைக் கண்டு பிடித்து அறிவிக்கும் ரடார் சாதனம் பொருத்தப்பட்டுள்ளது...ஏதாவது விண் பொருள் இதன் சுற்றுப்பாதையில் குறுக்கிட்டால் ரடார் சாதனம் அனுப்பும் சமிக்ஞை கொண்டு விண்ணிலயத்தை அப்பால் நகர்த்தமுடியும் என்று அமெரிக்க பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.....!

தகவல் BBC.COM

Link to post
Share on other sites
 • 4 weeks later...
 • Replies 419
 • Created
 • Last Reply
 • 2 weeks later...
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

அமெரிக்க நாசாவின் நட்சத்திரத்தூசு விண் ஆய்வுக்கலம் (Stardust space probe) கடந்த இரண்டாம் திகதி வால் நட்சத்திரம்(Comet Wild 2) ஒன்றின் கருப்பகுதியை தெளிவாக படம் பிடித்து அனுப்பி உள்ளது...இந்தக் கருவே சூரியன் போன்ற வெப்பமான நட்சத்திரங்களுக்கு அருகில் வரும் போது தூசுத்துகள்களை வால் போல் வெளியிட்டு வால் நட்சத்திரமாகின்றன...!

இப்படங்கள் மீதான ஆய்வு வால் நட்சத்திரங்கள் பற்றிய புதிய பார்வைக்கு இட்டுச் செல்லும் என விஞ்ஞானிகள் கருத்துரைத்துள்ளனர்...!

அத்துடன் இந்த விண்ணாய்வுக்கலம் பூமியில் இருந்து 708 மில்லியன் மைல்களுக்கு அப்பால் சென்று எவ்வாறு சூரியத் தொகுதியும் பூமியில் உயிரிங்களும் தோன்றின என்று ஆய்வு செய்யவுள்ளதாக தெருவிக்கப்படுகிறது....!

Thanks reuters,yahoo and தமிழ் வடிவம் குருவிகளின் வலைப்பூ

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

040107_star_survives_illo_02.jpg

நட்சத்திரம் ஒன்றின் வெடிப்பு....இந்த வெடிப்பிற்கு முன்னதாக வெடிக்கும் நட்சத்திரம் அதன் அருகில் உள்ள துணை நட்சத்திரத்தில் இருந்து சூரியனைப் போல் பத்துமடங்குள்ள திணிவை உள்வாங்க முனைந்து அதன் பின் வெடித்துச் சிதறுகிறது..இதை 1993 இல் நடந்த ஒரு நட்சத்திர வெடிப்பை அவதானித்து விஞ்ஞானிகள் விபரித்துள்ளனர்.

-----------

the red supergiant star, generator of the supernova, at left. It is exploding after having snagged about 10 times the mass of the Sun from the blue companion star at right.

-----------

Message from space.com

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

040107_water_clouds_02.jpg

நீர் முகில் சூழந்து காணப்படும் அரிய நட்சத்திரம்..இது பூமியில் இருந்து சுமார் 2400 ஒளியாண்டுகள் தூரத்தில் உள்ளது...!

-------

Message from Space.com...தமிழில் தகவல்கள் குருவிகளின் வலைப்பூ

Link to post
Share on other sites
 • 1 month later...
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

capt.la50002180517.doomed_star_la500.jpg

top.blackhole.star.cnn.jpg

இடது பக்கம் செம்மஞ்சள் வட்டம் குறிப்பது சிதைய முன் நட்சத்திரம்...அம்புக்குறி காட்டுவது...அதன் அசைவுப் பாதை...பின்னர் நிகழ்வது வெடிப்பும் உள்ளிளுப்பும் விசிறலும்.....நடுவில் கறுப்பாக இருப்பது அகிலத்தின் கரும்புள்ளி...!

பூமியில் இருந்து சுமார் 700 மில்லியன் ஒளியாண்டுகளுக்கு அப்பால் நிலை கொண்டுள்ள அகிலம்(galaxy RX J1242-11) ஒன்றில் நமது சூரியன் அளவு ஒரு நட்சத்திரம் இன்னொரு நட்சத்திரத்தை எதிர்கொண்டு விலகி அசைந்து அவ்வகிலத்தின் மையக் கரும்புள்ளியை (black hole near the heart of galaxy RX J1242-11) அண்மித்ததும் பல மில்லியன் அளவு வெப்பத்தைப் பெற்று கரும்புள்ளியின் உயர் ஈர்ப்பின் மூலம் நொருங்க..... அதன் ஒரு வீதம் அளவு கரும்புள்ளிக்குள் இழுக்கப்பட மிகுதி அதே பால்வீதியில் விசிறப்படும் காட்சி.....!

இவ் நிகழ்வு பற்றி பெளதீக ரீதியாக முன்னர் விளக்கப்பட்டிருப்பினும் இப்பொழுதுதான் முதற்தடவையாக விண்ணியலாளர்களால் சான்றுடன் விபரிக்கப்பட்டுள்ளது...!

-------------------------

Two space observatories have provided the first strong evidence of a supermassive black hole stretching, tearing apart and partially gobbling up a star flung into reach of its enormous gravity, astronomers said Wednesday.

The event had long been predicted by theory but never confirmed.

A powerful X-ray blast drew the attention of astronomers to the event, located near the center of a galaxy about 700 million light-years from Earth. The international team of astronomers believe gases from the star, heated to multimillion-degree temperatures as they fell toward the black hole near the heart of galaxy RX J1242-11, produced the blast.

Astronomers said a star about the size of our sun neared the black hole after veering off course following a close encounter with another star. The tremendous gravity of the black hole, estimated to have a mass 100 million times that of our sun, then stretched the star to the point of breaking.

Thanks yahoo.com...AP..science and cnn.com

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

v_dwarf_diamond_02.jpg

விண்ணியல் ஆய்வாளர்கள் சுமார் 10^ 34 (10 billion trillion trillion) கரட் வலுவுள்ள வைர (டைமண்ட்-Diamond) நட்சத்திரம் ஒன்றை வானில் கண்டு பிடித்துள்ளனர்....!

பூமியில் இதுவரை கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பெரிய வைரத்தின் (டைமனின்) கரட் என்ன தெரியுமா வெறும் 530 மட்டுமே....!

Astronomers have discovered a diamond star weighing 10 billion trillion trillion carats. The cosmic gem is the crystallized carbon core of a white dwarf star.

-----------------

Thanks space.com

:P :twisted:

Link to post
Share on other sites

தகவலிற்கு நன்றி குருவிகள்

ஆகா அப்ப கடத்தவேண்டியதுதான்

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

அதைக் கடத்திறத்துக்கு செய்தி பாத்த உடனவே திட்டம் தீட்டினம்...ஆனா பிறகு சந்தையில வைரம் மண்ணாங்கட்டி விலைக்கெல்லெ வந்திடும் அதால திட்டத்தை கைவிட்டுட்டம்....! :)

எதுவும் அருமையாகக் கிடைச்சாத்தானே கிராக்கி அதிகம்....! :wink:

:P :twisted: :D

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

mdf479258.jpg

சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தில்(ஐ எஸ் எஸ் ) இருக்கும் ஒரு அமெரிக்க வீரரும் ஒரு ரஷ்சிய வீரமும் ஐ எஸ் எஸ் யை விட்டு வெளியேறி விண்வெளியில் உலாவரத்திட்டமிட்டுள்ளதாக நாசா அறிவித்துள்ளது...! தற்போது இவர்கள் இருவருமே ஐ எஸ் எஸ் இல் இருந்து வருகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது....!

எந்த உதவியும் இல்லாமல் இவர்கள் விண்வெளியில் உலாவி விட்டு மீண்டும் நிலையத்தை அடையவுள்ளதாகவும் இதற்கான பாதுகாப்பு உத்தரவாதத்தை நாசா பூமியில் இருந்து அளிக்கும் என்றும் தெரிய வருகிறது...!

இந்த விண்வெளி உலாவை செய்ய ரஷ்சிய வீரரே அழைப்பு விடுத்ததாகவும் நாசாவால் அமெரிக்க வீரரின் இணைவு இழுத்தடிக்கப்பட்ட பின் தற்போது நாசா இதற்கு இசைவு தெருவித்துள்ளது....!

உலகில் மனிதனை முதன் முதலில் விண்ணிற்கனுப்பி விண்வெளியில் நடக்க விட்ட நாடு முன்னாள் சோவியத் யூனியன்... தற்போதைய ரஷ்சியாவின் தாய் நிலமாகும்...!

---------------------------------------------

NASA has overcome initial safety concerns and approved a spacewalk that will leave the orbiting International Space Station empty later this week, the U.S. space agency said on February 24, 2004. The two astronauts aboard the station -- one American, the other Russian -- will work outside for several hours with no one inside to help them should a hatch get stuck, communications drop out, or power fail. Astronaut Donald Pettit is seen during a space walk outside the station in this January 15, 2003 file photo. (NASA/Reuters)

Thanks yahoo.com..reuters..science.

:twisted: :P

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

_39854694_arianekou_ariane_203long.jpg

பயணத்துக்குத் தயாராக Kourou in French Guiana இல் இருக்கும் உந்துவாகனம்....!

laun.jpg

பத்தாண்டுகள் பயணத்தின் பின் வால்வெள்ளியை அடையத் திட்டமிட்டுள்ள விண்கலம் (Rosetta probe )

ஐரோப்பிய விண்ணாய்வு நிறுவனம் இவ்வாண்டில்( Thursday,26 Feb.2004) இருந்து சுமார் பத்தாண்டுப் பயணத்தின் பின் (அடைய வேண்டிய மொத்ததூரம் 7 பில்லியன் கிலோமீற்றர்கள்....!) வால் வெள்ளி (comet 67P/Churyumov-Gerasimenko) ஒன்றில் தரையிறங்கத்தக்கதாக விண்கலம் (Rosetta probe ) ஒன்றை மிக விரைவில் (at 0736 GMT, Thursday, 26.Feb. 2004) Kourou in French Guiana இருந்து விண்ணிக்கனுப்பத் தயாராகி வருகிறது....!

[url=http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/3514941.stm]மேலதிக தகவல் இங்கே..

Thanks bbc.com

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

_39907585_liftoff_esa_203.jpg

_39857952_rosetta_203.gif

Rosetta probe...!(Animated)

rosetta_artists_impression.jpg

Rosetta space probe இன் பயண இலக்கு....!(Animated)

இன்று...Rosetta விண்கலத்தை தாங்கிய உந்துவாகனம் வெற்றிகரமாக தென் அமெரிக்கக் கரையில் இருக்கும் Kourou, French Guiana இல் இருந்து விண்ணில் செலுத்தப்பட்டு... வால்நட்சத்திரம் நோக்கிய Rosetta probe ன் 10த்தாண்டுப் பயணமும் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டுள்ளது....!

இக்கலம் வால் நட்சத்திரத்தில் நடத்தப் போகும் ஆய்வை வைத்து 4.6 பில்லியன் வருடங்களுக்கு முன் தோன்றியதாகக் கருதப்படும் நமது சூரியத் தொகுதியின் தோற்றம் பற்றிய ஆய்வையும் பூமியில் உயிரினினங்கள் தோன்ற ஏதுவாயிருந்த இரசாயன நிலைமைகளையும் கண்டறிய முடியும் என்று நம்பப்படுகிறது...சூரியத் தொகுதிக்குரியதான குறிப்பிட்ட வால் நட்சத்திரத்தில் அதிக இரசாயனப் பொருட்கள் இன்னும் அதிக மாற்றங்கள் இன்றியேதான் காணப்படுவதாக சொல்லப்படுகிறது....!

Thanks..bbc.com...In tamil kuruvikal valippoo...!

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

புதியதொரு நட்சத்திர மண்டலம் கண்டுபிடிப்பு!

நாம் வாழும் இப்பூமி இடம்பெற்றுள்ள இந்த சூரிய மண்டலம் உருவான சில நூறு ஆண்டுகளில் உருவாகிய மற்றொரு நட்சத்திர மண்டலத்தை ஸ்வீடன், பிரான்ஸ் விண்வெளி ஆய்வாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர்!

நமது பூமியில் இருந்து 1323 கோடி ஒளியாண்டுகள் தூரத்தில் உள்ள அந்த நட்சத்திர மண்டலத்திற்கு ஏபல் 1835161916 என்று பெயர் சூட்டியுள்ளார்கள்.

அதாவது அந்தப் பிரபஞ்சம் உருவான போது வெளிப்பட்ட ஒளி இப்பொழுதுதான் பூமியை அதாவது நமது சூரிய மண்டலத்தை எட்டியுள்ளது என்று ஐரோப்பாவின் மிகப்பெரிய விண்வெளி ஆய்வு அமைப்பான தேசிய விஞ்ஞான ஆராய்ச்சி மையம் கூறியுள்ளது.

இந்த அமைப்பைச் சேர்ந்த ரோசர் பெல்லோ என்ற விஞ்ஞானி அந்த நட்சத்திர மண்டலத்தின் குழந்தை பருவத்தைத்தான் இப்பொழுது நாம் கண்டுகொண்டிக்கிறோம் என்று அவர் கூறினார்.

விர்கோ நட்சத்திர மண்டலத்திற்கு அருகே இந்த நட்சத்திர மண்டலம் மிகச் சிறியதாக தெரிவதாகவும், அதன் பரப்பு நமது சூரிய மண்டலத்தை விட பத்தில் ஒரு பங்காக மட்டுமே உள்ளது என்று டேனியல் ஷாரஃப் என்பவர் கூறியுள்ளார்.

இதற்கு முன் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் நமது பிரபஞ்சத்தில் இருந்து 1,300 ஒளியாண்டுகள் தூரத்தில் உள்ள ஒரு நட்சத்திர மண்டலம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அதற்கும் அப்பால் உள்ள மற்றொரு நட்சத்திர மண்டலம் இப்பொழுது விண்வெளி ஆய்வாளர்களுக்கு புலப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

webulagam.com

Link to post
Share on other sites
 • 3 weeks later...
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

mdf507387.jpg

தற்போது ஐ எஸ் எஸ் இல் இருக்கும் வீரர்கள்...!

(Astronaut C. Michael Foale (L) and cosmonaut Alexander Y. Kaleri)

சர்வதேச விண்ணியல் நிலையத்தில் கடந்த ஐப்பசித் திங்கள் 18 முதல் இருந்து வரும் அமெரிக்க மற்றும் ரஷ்சிய விண்வெளி வீரர்கள் (Russian cosmonaut Alexander Kaleri and U.S. commander Michael Foale ) வரும் சித்திரைத் திங்கள் 30ம் திகதி பூமி திரும்பத்தக்க வகையில் ஒரு டச் விண்வெளிவீரரும் தலா ஒரு அமெரிக்க ரஷ்சிய வீரரும் Kuipers-- a Dutch astronaut with the European Space Agency, Mike Fincke of the United States and Gennady Padalka of Russia) என மூன்று பேர் புதிதாக ஐ எஸ் எஸ் யை நோக்கி வரும் சித்திரைத் திங்கள் 19 இல் ரஷ்சிய உந்துவாகனம் ( Soyuz rocket ) மூலம் செலுத்தப்படவுள்ளனர்...இதில் டச் வீரர் சில விஞ்ஞான ஆய்வுகளுக்காகச் செல்கிறார்...!

இந்த ஐ எஸ் எஸ் சுமார் 16 நாடுகளின் நிதி உதவியுடன் இயங்கி வருகிறது...!

Our Thanks to yahoo reuters...!

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

capt.mosb11003291129.russia_space_mosb110.jpg

From left: Dutch ESA astronaut Andre Kuipers, American NASA astronaut Michael Fincke and Russian cosmonaut Gennady Padalka

ஐ எஸ் எஸ் க்குச் செல்லவுள்ள புதிய விண்வெளி வீரர்கள்....!

Our thanks to yahoo AP science...!

Link to post
Share on other sites
 • 1 month later...
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

வெளியில ஓடிப்போய் பாருங்கள் எல்லோரும். தற்பொழுது சந்திரகிரகணம் ஆகிக்கொண்டிருக்கிறது.

என்ன அருமையான காட்சி.

(தற்பொழுது கிரகணம் நீங்கிக்கொண்டிருக்கிறது)

Link to post
Share on other sites
 • 2 weeks later...
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

கடந்த சில வாரங்களாக யாழ்களத்தில் எழுதப்படாத விண்ணியல் மற்றும் அறிவியற் செய்திகளை நீங்கள் http://kuruvikal.blogspot.com/ இங்கு சென்று பார்வையிடலாம்...எதிர்காலத்தி

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்

ஜூன் 8 ஆம் திகதி வானில் அதிசயம் சூரியனைக் கடக்கிறது வெள்ளிக்கோள்

சுமார் 123 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்த ஒரு வான் நிகழ்வு மறுபடியும். இந்த ஆண்டு ஜூன் மாதம் 8 ஆம் திகதி நிகழப் போகிறது. வானில் இப்போது, சூரியன் அடிவானத்தில் மறைந்த பிறகு வெள்ளிக்கோள் சில மாதங்களாகவே மிகப்பிரகாசமாகத் தெரிந்து வருகிறது. ஜூன் 8ஆம் திகதி அதாவது சூரியனின் மேற்பரப்பை வெள்ளிக்கோள் கடக்கும். அன்று தொலைநோக்கிகள் மூலம் வெள்ளியின் போக்கை வெள்ளைத் திரையில் பிரதிபலித்துக் காணலாம்.

வெள்ளிக்கோளில் மேற்கில் சூரியன் உதிக்கும். வியப்பாகவுள்ளதா? வெள்ளிக் கோள் கிழக்கிலிருந்து மேற்கு நோக்கிச் சுழல்வதால், சூரியன் மேற்கில் உதிப்பது போன்று புலப்படும். வெள்ளிக் கோள் விட்டமும் நமது பூமியின் விட்டமும் கிட்டத்தட்ட ஓரளவே ஆகும். நமக்கு ஒரு நாள் என்பது 24 மணி நேரம். ஆனால் வெள்ளிக்கோளுக்கு ஒரு நாள் என்பது 243 நாட்கள். தன்னைத்தானே வெள்ளிக்கோள் சுற்றிவர 243 நாட்கள் பிடிக்கும்.

வெள்ளிக்கோளின் காற்று மண்டலத்தில் கரியமில வாயு 96.5 வீதம் உள்ளது. அதனால்தான் இக்கோளில் தரைவெப்பம் 480 டிகிரி செல்சியஸ் அளவுக்கு உள்ளது. சூரியனிடமிருந்து வெள்ளிக்குக் கிடைக்கும் வெப்பம் இவ்வாயுவினால் வெளியேற முடியாமல் போய்விடுகிறது.

ஆகவேதான், சூரியனுக்கு மிக அருகில் உள்ள புதனைவிட அதைவிடச் சற்றுத் தொலைவில் உள்ள வெள்ளிக்கோள் அக்கினிக்குண்டமாக உள்ளது. வெள்ளியின் காற்று மண்டலத்தில் மிக அதிக அளவுக்கு கரியமில வாயு மேகக் கூட்டங்களால் சூழப்பட்டுள்ளதால், இதனை தொலைநோக்கி மூலம் வானவியல் அறிஞர்கள் ஆராய்ந்து பார்க்க முடியவில்லை.

ஆயினும், கலிலியோ கலிலி என்பவர் தொலை நோக்கியை வானத்தை நோக்கித் திருப்பினார். அவர்தான் முதன் முதலில் வெள்ளியில் பிறையைக் கண்டவர். என்ன வியப்பு.

வெள்ளிக்கோளும் பிறையாகத் தென்படுவது ஏன்? வெள்ளி தனது மேல்வட்ட சுற்றுப்பாதையில் சுழன்று வருகையில் எப்போதும் சூரியனின் நிலை பூமிக்கு எதிர்த்திசையில் அமைவதால், வெள்ளியின் பிறைமுகம் மட்டுமே புலப்படும்; முழுமுகம் புலப்படாது போகும். ஆனால் கலிலியோ வெள்ளியின் அனைத்துப் பிறை வடிவங்களையும், முழு முகங்களையும் புலப்படுத்தினார்.

பிறகு கோப்பர் நிகஸ் கருத்துப்படி, சூரியன் மையத்தில் இருப்பதால், பூமியிலிருந்து பார்வைக்கு வெள்ளி சில சமயம் இடையிலும் சில சமயம் சூரியனுக்கு அப்பாலும் புலப்படும். சூரியனுக்கு அப்பால் உள்ள நிலைகளில் பூமியை நோக்கி வெள்ளியின் முழு முகமும் சூரிய ஒளியில் ஒளிர்வதால் முழு உருவமும் புலப்படும்.

சூரியனிலிருந்து முதற்கோளாகிய புதன், சூரியனது மேற்பரப்பை 2003 மே 7 ஆம் திகதியன்று கடந்தது. இது மிகத் தெளிவாகத் தெரிந்தது. அதேபோல், சூரியனிலிருந்து இரண்டாவது கோளாகிய வெள்ளிக்கோள், சூரியனது மேற்பரப்பை 2004 ஜூன் மாதம் 8ஆம் திகதி கடந்து செல்லும். பூமிக்கு அருகே வரும். இதனால் வெள்ளிக் கோளின் நிழல் 5 மடங்குகள் அகலமாகவும், புதனின் நிழலை விட 23 மடங்குகள் பெரிதாகவும் இருக்கும். இதுவரையில் இத்தகைய வெள்ளியின் மறைப்பு 1631, 1639, 1761, 1769, 1874 மற்றும் 1882 ஆம் ஆண்டுகளில் நிகழ்ந்தது.

இவ்வாண்டு ஜூன் 8இற்குப் பிறகு வெள்ளிமறைப்பு 2012 ஆம் ஆண்டில் ஜூன் மாதம் 6ஆம் திகதி நிகழலாம். அதற்குப் பின் 2117 ஆம் ஆண்டில் தான் வெள்ளிமறைப்பு நிகழுமாம். அதாவது ஒவ்வொரு நூற்றாண்டிலும் குறைந்தது இரண்டு வெள்ளி மறைப்புகள் நிகழும் என வானவியலாளர்கள் கூறியுள்ளார்கள்.

மார்ச் மாத கடைசியில், புதன் கோளை மேற்கு அடிவானத்தில் சூரியன் மறைந்தபிறகு பார்க்க முடிந்தது. பிறகு இதற்குமேல் வெள்ளிக்கோள் ஒளிர்ந்து தெரிகிறது. இந்த வெள்ளிக்கோள் மிக ஒளிர்வுடன் சென்ற சில மாதங்களாகவே தெரிந்து கொண்டே வருகிறது.

வெள்ளிக்கோள் மேற்கு வானத்திலிருந்து மேலே சிறிது உயரமாகவே தெரியவருகிறது. சூரியனிடமிருந்து விலகி தன்னுடைய சுயசுதந்திரத்துடன் ஒளிர்ந்து வருகிறது. பிறகு செவ்வாய், சனி மற்றும் வியாழன் கோள்கள் ஒரே பாதையில் தெரிந்து வருகின்றன. இதைக் கோள்களின் படைவரிசை அணிவகுத்து செல்வது என்று கூறுவர். இது ஒரு வாரமாக 2004 மார்ச் கடைசியில் நடந்தேறியது. இந்நிகழ்ச்சி 32 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு நிகழ்கிறது.

இது தொடருமா என்பது கேள்விக்குறியே.

மாதவன்

நன்றி - வீரகேசரி

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்

செவ்வாய்கிரக ஆராய்ச்சியில் ""ஒப்பர்சுனிட்டி வேகம்

லொஸ் ஏஞ்சல்ஸ்,

செவ்வாய் கிரகத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பள்ளம் குறித்த ஆராய்ச்சியில் ஒப்பர்சுனிட்டி ஆய்வுக்கலன் ஈடுபட்டுள்ளது. செவ்வாய் கிரகத்தில் தண்ணீர் இருக்கிறதா இல்லையா, மனிதர்கள் வாழத்தகுதியானதா என்பது குறித்த ஆராய்ச்சியில் அமெரிக்காவின் நாசா விண்வெளி ஆராய்ச்சிமையம் ஈடுபட்டுள்ளது. இந்த ஆய்விற்கு ஆய்வுக்கலன்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.

ஒப்பர்சுனிட்டி ஸ்பிரிட் ஆகிய இரண்டு ஆய்வுக்கலன்கள் தற்போது செவ்வாயில் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டுள்ளன. செவ்வாயில் இருவேறு திசைகளில் இருந்து இந்த ஆய்வுக்கலன்கள் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. செவ்வாயில் மக்கள் வாழ்வதற்கு ஏற்ற தண்ணீர் ஒரு காலத்தில் இருந்ததா என்பதைக்கண்டறியும் ஆராய்ச்சியில் இவை இறங்கியுள்ளன. செவ்வாயில் கடல் இருந்ததற்கான தடயங்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக கடந்த மார்ச் மாதம் நாசா அறிவித்தது. குசேவ் என்ற பள்ளத்தில் ஸ்பிரிட் ஆய்வுக்கலன் ஆராய்ச்சி மேற்கொண்டது.

அங்கிருந்த கற்களில் ஒரு காலத்தில் தண்ணீர் இருந்ததற்கான அறிகுறிகள் காணப்பட்டன. இது ஒரு காலத்தில் ஏரியாக இருந்திருக்கலாம் என்று விஞ்ஞானிகள் நம்புகின்றனர். தற்போது மற்றொரு பள்ளத்தில் ஒப்பர்சுனிட்டி ஆய்வுக்கலன் ஆராய்ச்சி மேற்கொண்டு வருகிறது. இது தான் கடந்த மார்ச் மாதம் ஈகிள் பள்ளத்தில் ஒரு காலத்தில் தண்ணீர் இருந்ததற்கான அறிகுறிகள் கொண்ட கற்களை கண்டறிந்தது. ஒப்பர்சுனிட்டி ஆய்வு மேற்கொள்ளும் பள்ளம் பல அடுக்குகளைக் கொண்டதாக உள்ளது. இப்பள்ளத்தில் பக்கவாட்டு அடுக்குகளில் ஆராய்ச்சி மேற்கொள்ள விஞ்ஞானிகள் முடிவு செய்துள்ளனர். இங்கு எரிமலைகள் வெடித்து பாறைகளாக படிந்து இருப்பதற்கான அடையாளங்களும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. எரிமலை வெடிப்பு மற்றும் பள்ளங்கள் உருவாவதற்கு முன்பு செவ்வாய்கிரகம் என்னவாக இருந்தது என்ற ஆராய்ச்சியில் தற்போது விஞ்ஞானிகள் மும்முரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். செவ்வாயில் உள்ள ஒரு மலைக்கு கொலம்பியாமலை என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

இந்த மலை மீது ஸ்பிரிட் ஆய்வுக்கலன் ஆராய்ச்சி மேற்கொள்ள உள்ளது. இங்குள்ள கற்களில் ஆராய்ச்சி மேற்கொள்ள விஞ்ஞானிகள் முடிவு செய்துள்ளனர். ஸ்பிரிட்டில் இருக்கும்சுரியசக்தி பேட்டரிகள் தொடர்ந்து நன்றாக இயங்கிவந்தால் ஜூன் மத்தியில் இந்த மலையை ஸ்பிரிட் ஆய்வுக்கலன் எட்டிவிடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

வீரகேசரி

Link to post
Share on other sites
 • 2 weeks later...
 • கருத்துக்கள உறுப்பினர்கள்

சூரியனை வெள்ளி கடக்கும் காட்சி! நேராக பார்க்கக் கூடாது!

எண்ணற்ற விண் அற்புதங்களை கண்டு வரும் உலக மக்களுக்கு வரும் 8-ந் தேதி மேலும் ஒரு அற்புதம் காத்திருக்கிறது. ஆனால், இதனை கண்ணால் பார்ப்பது பாதகமானது என்று விஞ்ஞானிகள் எச்சரித்துள்ளனர்!

வரும் செவ்வாய்க்கிழமை அன்று சூரியனை வீனஸ் என்று அழைக்கப்படும் அழகு நட்சத்திரமான வெள்ளி கடக்கிறது.

பூமியில் இருந்து பார்க்கும்போது ஒரு கரும்புள்ளியாக சூரியனின் மேல் பகுதியில் மெல்ல கடந்து செல்லும் இந்த அரியதொரு காட்சி, 6 மணி நேரம் 12 நிமிட நேரம் நீடிக்கிறது.

இதனை சோலார் ஃபில்டர்ஸ் என்று அழைக்கப்படும் சூரிய ஒளியை நன்கு வடிகட்டி கண்ணுக்கு கூசாத வண்ணம் பார்க்கவல்ல புகை பிடித்த கண்ணாடி, பயன்படுத்தாத வண்ண பிலிம், சன் கிளாசஸ், பயன்படுத்தாத கருப்பு வெள்ளை பிலிம், நியூட்ரா டென்சிட்டி பில்டர்ஸ், போலார் ரைசிங் ஃபில்டர்ஸ், எக்ஸ்ரே பிலிம் ஆகியவற்றின் வாயிலாக காணலாம்.

இதுபோன்ற விண் அதிசயம் கடைசியாக எப்பொழுது நடந்தது தெரியுமா? 122 ஆண்டுகளுக்கு முன், அதாவது 1882ம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 6-ந் தேதி நடைபெற்றது. மீண்டும் இப்படிப்பட்ட ஒரு நிகழ்வை காண இன்னும் 8 ஆண்டுகள் காத்திருக்க வேண்டும். 2012 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் 12ந் தேதி மீண்டும் இதேப்போல் வெள்ளி சூரியனை கடக்கிறது.

இத்தகவல்களை ஹரியான மாநில விஞ்ஞான மற்றும் தொழில்நுட்ப பேரவையின் இயக்குனர் வி.எஸ். குண்டு செய்தியாளர்களிடம் கூறினார்.

Webulagam

Link to post
Share on other sites

_40245883_venus_ifs_203.jpg

சூரியனை வெள்ளி கடக்கும் காட்சி

[flash:8d99f80b27]http://news.bbc.co.uk//nol/shared/spl/hi/sci_nat/04/transit_of_venus/swf/transit_of_venus_203.swf[/flash:8d99f80b27]

Link to post
Share on other sites
 • கருத்துக்கள உறவுகள்

தகவலுக்கு நன்றி கணணி....இது தொடர்பான இன்னும் சில தகவல்களுக்கு....இங்கு நாடிப்பார்க்கவும்... http://kuruvikal.blogspot.com/

Link to post
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.


 • Tell a friend

  Love கருத்துக்களம்? Tell a friend!
 • Topics

 • Posts

  • கவலையில்லாத மனிதன்               சந்திரபாபு அவர்கள் முக்கியக்  கதாபாத்திரமாக நடித்து 1960 ம் வருடம் வெளியான படத்தின் தலைப்பு. இத்தலைப்புக்கு முழுத்தகுதியான ஒரு மனிதரை நெடுங்காலம் எனக்கு மிக அருகிலேயே பார்த்திருக்கிறேன். எனது அடுத்த வீட்டின் உரிமையாளரும் அங்கேயே நீண்ட காலம் வசித்தவருமான திரு. ரங்கசாமிதான் அவர். அந்தக் குடியிருப்புப் பகுதியில் 1982ல் முதலில் வீடு கட்டி வந்தவர் அவர்தான். 12 வருடங்கள் கழித்து அவருக்கு அண்டை வீட்டுக்காரனாகும் பேறு பெற்றவன் நான். அவர் உயர்ந்த கொள்கை பிடிப்புள்ளவர் என்றெல்லாம் நான் சொல்ல வரவில்லை. ஆனால் அவரிடமிருந்து எனக்குக் கிடைத்த விஷயங்கள் ஒன்றிரண்டு உண்டு. அதனால் அவர் சில விஷயங்களில் எனக்கு முன்மாதிரி என்றே இன்றளவும் வைத்துள்ளேன்.               நான் அங்கு குடிவந்தபோதே அவரது ஐந்து பிள்ளைகளும் வேலையிலோ திருமண பந்தத்திலோ கட்டுண்டதால், அவரும் அவரது மனைவியும் மட்டுமே அவ்வீட்டில். பிள்ளைகளும் பேரன் பேத்திகளும் அவ்வப்போது வந்து போவார்கள். அவரும் அவரது மனைவியும் அரசுப் பணியில் இருந்தார்கள் அப்போது. துணைவியார் நடுநிலைப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியராகவும் நமது கதாநாயகர் வருவாயித்துறையில் இளநிலை உதவியாளராகவும் இருந்தனர். “முப்பத்தி மூணு வருஷ சர்வீஸ்” என்று அவர் பெருமையாகக் கூறியதும் நான் தயங்கியபடி கேட்டேன், “சார், உங்கள் துறையில் இத்தனை வருஷமாகவா பதவி உயர்வு தராமல் Junior Assistant ஆகவே வைத்திருப்பார்கள்?” பொதுவாக ஒருவரின் பதவி நிலை, பணி உயர்வு போன்ற தனிப்பட்ட விஷயங்களுக்குள் போவது அநாகரிகம் என்று நினைக்கும் நானே அடக்கமாட்டாமல் கேட்டு விட்டேன். முப்பத்து மூன்று வருடங்கள், ஆரம்ப நிலையான இளநிலை உதவியாளர் என்னும் கொடுமையை என்னாலேயே ஏற்றுக் கொள்ள முடியவில்லை. ஆனால் மனிதர் ஒரு மந்தகாசச் சிரிப்புடன் அக்கேள்வியைக் கடந்து சென்றார் பாருங்கள், “தம்பி, நான் அந்த நேரத்தில் நியமனம் ஆன முறைப்படி (ஏதோ 10A1, வழக்கு, கோர்ட் தீர்ப்பு என்றெல்லாம் சொன்னார்) Junior Assistant தான் எனக்கு கியாரண்டி. அடுத்த நிலைக்குச் செல்ல ஏதோ டெஸ்ட் எழுதணுமாம். அதெல்லாம் படிக்க எனக்குப் பொறுமையில்லை; சரக்குமில்லை. அப்புறாம் பதவி உயர்வு கொடுத்து இடமாற்றம் வேற பண்ணுவான். போதும் தம்பி ! நமக்கு என்ன குறை?” என் தந்தை இதே துறையைச் சார்ந்தவர். இவரைப் போலவே இளநிலை உதவியாளராய்ச் சேர்ந்து படிகள் சில கடந்து அப்போது வட்டாட்சியராய் இருந்தார்கள். அவர்கள் சொன்னது, “ஒரு முறை அலுவலக நண்பர்கள் ரங்கசாமியை வலுக்கட்டாயமாகத் தேர்வு எழுத வைத்து, புத்தகங்களையெல்லாம் எடுத்துக் கொண்டு வந்து கொடுத்து, காபி டிபனெல்லாம் வாங்கி வந்து எழுத வைத்தார்கள். மனிதர் சாவகாசமாய் அமர்ந்து அவற்றையெல்லாம் சாப்பிட்டு விட்டு, “வே! உங்களையெல்லாம் மறக்க முடியாது வே!” என்று உணர்ச்சிப்பூர்வமாக நன்றி சொல்லி, விடைத்தாளில் ஏதோ கிறுக்கிவிட்டுச் சென்று விட்டார். நான் அதுகுறித்துக் கேட்டேன். “தம்பி ! அந்தப் புத்தகங்களில் விடை எங்கே இருக்கிறது என்று எவனுக்குத் தெரியும்? அவற்றைக் கொண்டு வந்த நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்கே தெரியல!”. பொதுவாக இப்படிப்பட்டவரை ‘சோம்பேறி’ என்றுதான் உலகம் விளிக்கும். அவரை அருகிலிருந்தே பார்ப்பதால் எனக்கு என்னவோ அப்படித் தோன்றவில்லை. பதவி உயர்வுகளை உரிய நேரத்தில் பெற்ற என் தந்தையாரை விட அவர் மகிழ்ச்சியாகவே தோன்றினார். பணியில் சேர்ந்த நாள் முதல் ‘Enterprising’, ‘Active’ என்ற பெயரில் எதையோ விரட்டிக் கொண்டே திரியும் நிம்மதியிழந்த ஜீவன்களை விட அவர் ஒரு உயிர்ப்புள்ள மனிதராகவே தெரிந்தார். சரி, இதிலிருந்து கிடைத்த பாடம்? பணி மேம்பாடு பக்கமே போகாமல் நானும் சித்தராகத் திரிந்தேனா? அவ்வளவு நான் முத்தி அடையவில்லை. அடுத்த நிலைக்கான சிறிய முயற்சியை மேற்கொள்ளாமல் இல்லை. ஆனால் அதையே நினைத்து வாழ்க்கையை வீணாக்காமல் தப்பினேன். ஒரு விரிவுரையாளனாய்ப் பணியில் சேர்ந்த நான் அதே நிலையில் ஓய்வு பெறும் மனநிலை பெற்றேன். அதையும் மீறி வந்த உயர்வினை ‘இலாபம்’ என்று எழுதினேன். அலுவலகம் எனும் உலகில் அமைதியான வாழ்வைப் பெற்றேன். உபயம் : உயர்திரு. ரங்கசாமி அவர்கள். பயன் : அதிகார வர்க்கத்திடம் தேவையில்லாமல் நான் சமசரம் செய்ததில்லை; மனநிறைவுடன் ஒரு தொழிற்சங்கவாதியாய் வாழ்ந்தேன். இளைய தலைமுறைக்கும் இத்தாரக மந்திரத்தைக் கடத்த முற்பட்டேன். அதன் பொருள் புரிந்தோர் பேறு பெற்றோர்.               சரி. மீண்டும் புகைப்படக் கருவியை (Camera) ரங்கசாமியின் பக்கம் திருப்புவோம். பிரச்சினையே இல்லாத மனிதன்தான் கவலையில்லாத மனிதனாய் வாழ முடியும் என்று நீங்கள் நம்பினால், ஒரு நொடி உங்களைக் கண்ணாடியில் பார்த்து நீங்களே சிரித்து விட்டுத்  தொடருங்கள். இல்லறம் நல்லறமாய் அமையாத துர்பாக்கியசாலி அவர். அதற்கு அவரும் காரணமாய் இருந்திருக்கலாமே! இருக்கலாம். இல்லை என்று தீர்ப்பு வழங்க நான் நீதிமான் இல்லை. எது எப்படியாயினும் அது அவருக்கும் துன்பம்தானே ?               இங்கு ஒரு நிகழ்வைப் பதிவு செய்ய விழைகிறேன். அவர்கள் வீட்டில் தென்னை நன்றாகக் காய்த்து என் வீட்டு மாடியில் தண்ணீர்த்தொட்டியின் குழாயை அவ்வப்போது பதம் பார்த்தது. ஒரு நாள் முற்றத்தில் நின்று கொண்டிருந்த அந்த அம்மாவிடம் சொன்னேன். உடனே சீற்றத்துடன், “நீங்கள் புதுசு புதுசா ரூம் எடுப்பீர்கள். எங்களுக்கு வேறு வேலையில்லையா?” என்றார் அந்த அம்மா. “என்னது, சம்பந்தமில்லாமல் பேசுகிறார்?” என்று யோசித்த பின்தான் தெரிந்தது; என் வீட்டில் அந்தப் புதிய தண்ணீர்த் தொட்டியே மாடியில் புதிய அறை கட்டியதால்தானே வந்தது ! பின்னர் ரங்கசாமி ஆளை அழைத்து வந்து தேங்காய்  பறிக்கச் செய்தார். என்னிடம் சொன்னார், “தம்பி ! அவளிடம் பேசி உங்கள் மரியாதையைக் கெடுத்துக் கொள்ளாதீர்கள். என்னிடம் சொல்லுங்கள்”. இந்த நிகழ்வை நான் இப்போது சொன்னது, வாசிக்கும் உங்கள் நியாயத் தராசு ஒரு பக்கமாய்ச் சாயட்டுமே என்ற எனது அரசியலாக இருக்கலாம்.               24x7 அந்த அம்மா கரித்துக் கொட்டுவதைச் சட்டை செய்யாமல், தேய்த்து வாங்கிய சட்டையை மடிப்புக் குலையாமல் எடுத்து அணிவார். சந்தையில் இறக்குமதி செய்யப்பட்ட வாசனைத் திரவியத்தை அள்ளித் தெளித்து, தினமும் சவரம் செய்து பளபளப்பாக வைத்திருக்கும் முகத்தில் பவுடரால் (அதுவும் வாசனையுடன்) மெருகேற்றிக் கிளம்பி விடுவார். அது அலுவலகத்திற்கு அல்லது கடைத்தெருவில் நட்பு வட்டத்துடன் அரட்டையடிக்கும் தேநீர்க் கடைக்காக இருக்கலாம். அவருக்கு மகிழ்ச்சி எங்கே கிடைக்கிறதோ அங்கேதானே போக முடியும்! வெளியே செல்ல முடியாத நேரமாயிருந்தால் அவரும் குரலை உயர்த்துவார். கவலையில்லாத மனிதர் ஒருவரை சந்திக்கக் கிடைத்தது எனக்கு வாய்த்த பேறு என்றால், தினமும் அவர்களுக்கு இடையில் பரிமாறப்படும் வசவுகள் என் காதில் விழுவது நான் செய்த பாவம். பிள்ளைகள், பேரன், பேத்தி எல்லாம் ஏற்படுவதற்கு மனதளவில் கணவன் - மனைவி  ஆக வேண்டிய அவசியமில்லை என்பதை அவர்களிடம் தெரிந்து கொண்டேன். எல்லா வீடுகளிலும் கோப தாபங்கள் எல்லாம் சகஜம்தானே என்று நீங்கள் கேட்கலாம். ஹலோ ! உங்கள் வீட்டில் ஏற்படும் அந்த நிகழ்வுக்குப் பெயர் ஊடல். அது உளவியல் அறிவியல் சார்ந்தது. இவர்கள் வீட்டில் நடப்பதற்குப் பெயர் யுத்த காண்டம்; வெகு சில வீடுகளிலேயே இது அரங்கேறும்.               கொதி நிலை என்ற ஒன்று உண்டே ! இருவரும் பணி ஓய்வு பெற்றபின் விவாகரத்து வழக்கு நீதிமன்றம் சென்றது. ஒரு மகள் மட்டும் அவர் பக்கமும், மூன்று பிள்ளைகள் தாயின் பக்கமும், ஒரு மகள் நடுநிலை வகித்தும் குடும்பம் சின்னா பின்னமாகியது. வீட்டின் மீது உரிமை கோரும் வழக்கும் பதிவானது. வழக்கு முடியும் வரை தம் பக்கம் நின்ற மகள் வீட்டோடு சென்றார் ரங்கசாமி. அந்த அம்மா மட்டும் இவ்வீட்டில். அவருக்கு யாருடனும் ஒத்துவராது என்று அவரே சொல்லிக் கொள்வார். ஆகையால் மற்ற பிள்ளைகள் அவரவர் வீட்டில். ஒரு நாள் திடீரென்று இரவில் மாரடைப்பு ஏற்பட்டிருக்க வேண்டும்; அந்த அம்மா நீள்துயில் கொண்டார். அண்டை வீடு என்பதால் முதலில் கண்டுபிடித்த துர்பாக்கியசாலி நானேதான். அந்த அம்மாவைச் சார்ந்து நின்ற பிள்ளைகளுக்குத் தகவல் கொடுத்தேன். வந்தார்கள். வீட்டுக் கதவை உடைக்கத் தயங்கினார்கள். அப்பா போலீஸில் பொய் வழக்குக் கொடுத்துத் தங்களுக்குப் பிரச்சனை ஏற்படுத்துவார் என்று பேச ஆரம்பித்தார்கள். நான் அவரிடம் சென்று பேசினேன். ‘அக்கம் பக்கத்தார் சாட்சியாக உங்கள் முன்தான் கதவு உடைக்கப்பட்டது என்று இருக்கட்டும்’ என்று அழைத்தேன். “தம்பி ! நீங்கள் வந்து அழைப்பதால் வருகிறேன். மற்றபடி அந்த உறவெல்லாம் எனக்கு முடிந்துவிட்டது. அவளுடன் வாழ்ந்து வாழ்க்கையின் பெரும்பகுதியைத் தொலைத்தது போதும்” என்று கிளம்பினார். சுமார் முப்பத்தைந்து வருடங்கள் வாழ்ந்த வாழ்க்கைக்காக இல்லாமல், ‘அவருக்கு யாரோ’ எனும் நான் அழைத்ததால் வந்தார் என்பது அவர்களுக்கு இடையில் உள்ள வெறுப்பின் குறியீடு. கதவை உடைத்த பின் அவர் வீட்டின் உள்ளேயே செல்லாமல் போய் விட்டார். “இனி இந்தப் பயலுக என்னை அநாகரிகமாகப் பேச ஆரம்பிப்பானுக. நான் போறேன், தம்பி!” என்று மட்டும் சொன்னார்.               வீடு அவருக்கே உரியது என நீதிமன்றத்தில் தீர்ப்பானது. சில நாட்களில் வீட்டை விற்றுவிட்டார். அப்புறம் எங்கே சென்றார் என்று எனக்குத் தெரியாது. சுமார் மூன்று வருடங்கள் கழித்து ஒரு நாள் சந்தடி மிகுந்த சாலையில் நான் நடந்து செல்லும் போது ஒரு கார் என்னருகில் வந்து நின்றதை உணர்ந்தேன். அதிலிருந்து முன்பு போல் ‘மேக்-அப்புடன்’ நம் கதாநாயகர் இறங்கினார். “தம்பி, நல்லா இருக்கீங்களா?” என்று கை குலுக்கினார். சில வருடங்கள் கழித்துப் பார்த்த மகிழ்ச்சியை நானும் வெளிப்படுத்தினேன். “ஏய் ! கொஞ்சம் இறங்கு” என்று காரில் அமர்ந்திருந்த சுமார் 55-60 வயது மதிக்கத்தக்க அம்மணியிடம் கூறினார். அந்த அம்மா இறங்கி எனக்கு வணக்கம் தெரிவிக்க, நானும் புன்னகையுடன் வணக்கம் சொன்னேன். “தம்பி! இவள் என் மனைவி. நாங்கள் திருமணம் செய்து ஒரு வருஷம் ஆகுது. இவளும் டீச்சர்தான். இன்னும் ரெண்டு வருஷம் சர்வீஸ் இருக்கு.” நான் அவர்கள் இருவருக்கும் வாழ்த்து தெரிவித்தேன். அந்த அம்மாவிடம் சொன்னேன், “நீங்கள் கொடுத்து வைத்தவர். இந்த உலகில் மிக சந்தோஷமான மனிதரைக் கல்யாணம் பண்ணி இருக்கிறீர்கள்”.                                                                                                      - சுப. சோமசுந்தரம்                           
  • நான் இறந்தால் சீமானை சிக்க வைக்க திட்டம் போட்டு இருக்கிறார்கள் -விஜயலஷ்மி பகீர் வாக்குமூலம்.    
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.