• advertisement_alt
 • advertisement_alt
 • advertisement_alt
Sign in to follow this  
நிலாமதி

திருமண நா‌ள் ‌நினைவை

Recommended Posts

ஒரு ஆ‌ணி‌ன் ‌திருமண நா‌ள் ‌நினைவை இ‌ங்கு பா‌ர்‌க்கலா‌ம்.

‌விடி‌ந்தா‌ல் ‌அ‌ந்த த‌ம்ப‌திக‌ளி‌ன் 20ஆ‌வது ‌திருமண நா‌ள். ந‌ள்‌ளிர‌வி‌ல் படு‌க்கையறை‌யி‌ல் கணவனை‌க் காணாம‌ல் ‌திகை‌க்‌கிறா‌ள் மனை‌வி.

எழு‌ந்து ‌விள‌க்கை‌ப் போ‌ட்டு‌வி‌ட்டு கணவனை ஒ‌வ்வொரு அறையாக‌த் தேடி‌க் கொ‌ண்டு வரு‌கிறா‌ள். கடை‌சியாக சமையலறை‌யி‌ல் உ‌ள்ள மேஜை‌யி‌ல் அம‌ர்‌ந்து கா‌பி அரு‌ந்‌தி‌க் கொ‌ண்டு கவலை தோ‌ய்‌ந்த முக‌த்துட‌ன் ஆ‌ழ்‌ந்த ‌‌சி‌ந்தனை‌யி‌ல் இரு‌க்‌கிறா‌ன் கணவ‌ன்.

அவனரு‌கி‌ல் செ‌ல்லு‌ம் மனை‌வி தோ‌ள்களை அழு‌த்‌தி, "எ‌ன்ன‌‌ங்க ஆ‌ச்சு. இ‌ந்த ந‌ள்‌ளிர‌வி‌ல் இ‌ங்க வ‌ந்து உ‌‌ட்கா‌ர்‌ந்‌திரு‌க்‌கி‌றீ‌ர்களே" எ‌ன்று வரு‌த்த‌த்துட‌ன் கே‌ள்‌வி கே‌ட்‌கிறா‌ள்.

அ‌ப்போது தனது மனை‌வியை ஏ‌ரி‌ட்டு‌ப் பா‌ர்‌த்த கணவ‌ன், ‌மீ‌ண்டு‌ம் தலையை கு‌னி‌ந்து கொ‌ண்டு கே‌ட்‌கிறா‌‌ன், "நா‌ம் காத‌லி‌த்து‌க் கொ‌ண்டி‌ரு‌ந்த போது ஒரு நா‌ள் உ‌ன் அ‌ப்பா‌விட‌ம் நா‌ம் மா‌ட்டி‌க் கொ‌ண்டது உன‌க்கு ‌நினை‌விரு‌க்‌கிறதா?"

மனை‌வி, "ஆ‌ம், ந‌ன்றாக ஞாபக‌ம் உ‌ள்ளது" எ‌ன்று ‌சி‌ரி‌த்தபடி சொ‌ல்‌கிறா‌ள்.

"அ‌ப்போ அவரது கா‌ரு‌க்கு‌ள் அழை‌த்து அவரது து‌ப்பா‌க்‌கியை எ‌ன் ந‌ெ‌‌ற்‌றி‌ப் பொ‌‌ட்டு‌க்கு நேராக ‌பிடி‌த்தபடி உ‌ன் அ‌ப்பா எ‌ன்னை ‌மிர‌ட்டினாரே அது...?"

"‌ம்‌ம்‌ம் அதுவு‌ம் ‌நினை‌விரு‌க்‌கிறது..." எ‌ன்று சொ‌ல்‌லி‌க் கொ‌ண்டே நா‌ற்கா‌லி‌யி‌ல் அம‌ர்‌ந்தா‌ள் மனை‌வி.

"ஒழு‌ங்கு ம‌ரியாதையாக எ‌ன் மகளை ‌திருமண‌ம் செ‌ய்து கொ‌ள். இ‌ல்லை எ‌ன்றா‌ல் உ‌ன்னை 20 வருஷ‌ம் ஜெ‌யி‌ல்ல போ‌ட்டுடுவே‌ன்" எ‌ன்று ‌மிர‌ட்டினாரே..

"ஆமா‌ம்.. ந‌ன்றாக ‌நினை‌விரு‌க்‌கிறது.. அத‌ற்கு எ‌ன்ன இ‌ப்போ?" எ‌ன்றா‌ள்.

நா‌ன் ஜெ‌யிலு‌க்கு‌ப் போ‌யிரு‌ந்தா‌ல் இ‌ன்று காலை‌யி‌ல் ‌‌விடுதலையா‌கி‌யிரு‌ப்பே‌ன்.

)நன்றி வெப் துனியா (தேட‌ல் தொட‌ர்பான தகவ‌ல்க‌ள்

Edited by நிலாமதி
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

காமெடி பதிவு நன்றாக உள்ளது சகோதரி :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

விடுதலை..விடுதலை..விடுதலை!

 

 

husband+wife_minmalar.gif

 

 

விடி‌ந்தா‌ல் ‌அ‌ந்த த‌ம்ப‌திக‌ளி‌ன் 20வது ‌திருமண நா‌ள்.

 

ந‌ள்‌ளிர‌வி‌ல் படு‌க்கையறை‌யி‌ல் கணவனை‌க் காணாம‌ல் ‌திகை‌த்தாள் மனை‌வி.

எழு‌ந்து ‌விள‌க்கை‌ப் போ‌ட்டு‌வி‌ட்டு கணவனை தேடினாள். இறுதியாக வாயிலில் நிலாவை வெறித்துப் பார்த்தபடி நின்றிருந்தான் கணவ‌ன். அவனது முகம் இறுகிப் போயிருக்கிறது.

அவனரு‌கி‌ல் சென்ற மனை‌வி தோ‌ள்களை அழு‌த்‌தி, “எ‌ன்ன‌‌ ஆ‌ச்சுது..? இ‌ந்த ந‌ள்‌ளிர‌வி‌ல் இ‌ங்க வ‌ந்து உ‌‌ட்கா‌ர்‌ந்‌திரு‌க்‌கி‌றீ‌ர்களே” எ‌ன்று  கே‌ள்‌வி கேட்டாள்.

மனை‌வியை ஏ‌றிட்டு‌ப் பா‌ர்‌த்த கணவ‌ன், ‌மீ‌ண்டு‌ம் தலையை கு‌னி‌ந்து கொ‌ண்டு, “நா‌ம் காத‌லி‌த்து‌க் கொ‌ண்டி‌ரு‌ந்த போது ஒரு நா‌ள் உ‌ன் அ‌ப்பா‌விட‌ம் நான் மா‌ட்டி‌க் கொ‌ண்டேன்”

மனை‌வி, “ஆ‌ம், ந‌ன்றாக ஞாபக‌ம் உ‌ள்ளது. அதற்கென்ன இப்போ..?” எ‌ன்று ‌சி‌ரி‌த்தபடி கேட்டாள்.

“அ‌ப்போ அவரது கா‌ரு‌க்கு‌ள் அழை‌த்து உ‌ன் அ‌ப்பா எ‌ன்னை ‌மிர‌ட்டினார்… ”

“ஆமாம்…அதற்கென்ன இப்போ…?” எ‌ன்று சொ‌ல்‌லி‌க் கொ‌ண்டே தலையை கோதினாள்.

“ஒழு‌ங்கு ம‌ரியாதையாக எ‌ன் மகளை ‌திருமண‌ம் செ‌ய்து கொ‌ள். இ‌ல்லை எ‌ன்றா‌ல் உ‌ன்னை 20 வருஷ‌ம் சிறையில் அடைத்துவிடுவேன் எ‌ன்று ‌மிர‌ட்டினாரே..!”

“ஆமா‌ம்.. அதற்கு பயந்துதானே நீங்கள் என்னை திருமணம் செய்து கொண்டீர்கள்..?” எ‌ன்றா‌ள் மனைவி செல்லமாக.

 

"அங்குதான் தப்பு செய்து விட்டேன்... ஒரு வேளை நா‌ன் ஜெ‌யிலு‌க்கு‌ப் போ‌யிரு‌ந்தா‌ல் இ‌ன்று காலை‌யி‌ல் ‌‌விடுதலையா‌கி‌யிரு‌ப்பே‌ன்" என்றான். :huh:

 

மனைவியின் முகத்தில் நிழலாடவில்லை…!

 

 

-படித்ததை தமிழாக்கம் செய்து பதிகிறேன்.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

"அங்குதான் தப்பு செய்து விட்டேன்... ஒரு வேளை நா‌ன் ஜெ‌யிலு‌க்கு‌ப் போ‌யிரு‌ந்தா‌ல் இ‌ன்று காலை‌யி‌ல் ‌‌விடுதலையா‌கி‌யிரு‌ப்பே‌ன்" என்றான். :huh:

 

மனைவியின் முகத்தில் நிழலாடவில்லை…!

 

 

20 வருசம்... அந்தக் கணவன், இதையே.... யோசித்துக் கொண்டிருந்ததில்,

நல்லாய்... நொந்த கணவன் போலுள்ளது. :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

20 வருசம்... அந்தக் கணவன், இதையே.... யோசித்துக் கொண்டிருந்ததில், நல்லாய்... நொந்த கணவன் போலுள்ளது. :D

 

உண்மைதான். :)

 

 

இந்த நகைச்சுவையும் எங்கோ படித்தது தான்...

 

சேர்ச்சில் இருந்து திரும்பிய கணவர் என்றும் செய்யாததை அன்று செய்தார்.

வந்தவுடன் மனைவியை வாழ்த்தியவர், இருகைகளாலும் அவளை தூக்கிப் பிடித்ததோடு தூக்கிப் பிடித்த நிலையிலேயே வீட்டை சிலமுறை சுற்றி வந்தார். வியப்பும், மகிழ்ச்சியும் அடைந்த மனைவி மெல்லிய குரலில் செல்லமாக கேட்டாள்.

“சேர்ச்சில் என்ன நடந்தது? பாதிரியார் என்ன போதித்தார்..? இன்று இத்தனை காதலோடு இருக்கிறீங்களே, என்ன விஷேசம்?”

கணவர் உரத்து பதில் சொன்னார்.

”அதெல்லாம் ஒரு மண்ணாங்கட்டியும் இல்லை...! உனது சுமைகளையும், துன்பங்களையும் நீதான் மகிழ்ச்சியோடு சுமக்க வேண்டும். அதுதான் வாழ்க்கை என்றார்..!”  :icon_idea:

Share this post


Link to post
Share on other sites

எனக்கு இப்பவும் வீட்டில் பிரச்சினை என்றால் இதுதான், விவாகப் பதிவு செய்த திகதி மாதம்/ மணமுடித்த திகதி மாதம் ஒரே குழப்பம்  அதை வைத்து நன்பர்களுக்கு முன் மாட்டி விட்டுடுவாள். சில சமயம் கொஞ்சம்  அங்கால போய் மோதிரத்துள் இருக்கும் பதிவுத் திகதியைப் பார்த்து சமாளிப்பதுண்டு. பிறகு அதுகும் மறந்திடும். மகான்கள் சொல்லியிருக்கினம், உங்களது துன்பங்கள் ,கவலைகலை அப்பப்பவே மறந்து புதிதாய் வாழவேண்டும் என்று...! :rolleyes::)

Share this post


Link to post
Share on other sites

....சமாளிப்பதுண்டு. பிறகு அதுகும் மறந்திடும். மகான்கள் சொல்லியிருக்கினம், உங்களது துன்பங்கள் ,கவலைகளை அப்பப்பவே மறந்து புதிதாய் வாழவேண்டும் என்று...! :rolleyes::)

 

எனக்குமட்டும் தான் இப்படியோயென எண்ணினேன், அட, எல்லோருமே அப்படித்தான் என பார்க்கையில் ஆறுதல்தான். happy-smiley58.gif

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

 • Topics

 • Posts

  • விக்கி  –  மகிந்த –  வாங்ஜி மு. திருநாவுக்கரசு கடந்த சில தினங்களுக்குள் இலங்கை அரசியலில் மூவர் வெளியிட்ட கருத்துக்கள் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை. கடந்தவாரம் வட மாகாண முன்னாள் முதலமைச்சர் திரு . விக்கினேஸ்வரன் சென்னைக்கு  பயணம் மேற்கொண்டிருந்த போது அங்கு அவர் தெரிவித்திருந்த கருத்துக்களும், அதற்கு எதிர்வினை ஆற்றும் வகையில் இலங்கை பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்ச  வெளியிட்டுள்ள கருத்துக்களும்  இவை. இரண்டுக்கும் மத்தியில் இலங்கைக்கு உத்தியோகபூர்வ விஜயத்தை மேற்கொண்ட  சீன வெளிவிவகார அமைச்சர் வாங்ஜி   தெரிவித்துள்ள கருத்துக்களும் இலங்கையின் எதிர்கால அரசியல் போக்கை தெளிவுற எடுத்துக்காட்ட  வல்லவைகளாய்க்  காணப்படுகின்றன. “”இலங்கையில் எந்த அளவுக்கு தமிழ் மக்கள் ஒடுக்கப் படுகின்றார்களோ,  எந்த அளவுக்கு அவர்களின் பூர்வீக வடக்கு -கிழக்கு தாயகம் ஆக்கிரமிக்கப் படுகின்றதோ  அந்த அளவுக்கு அது இந்தியாவின் பாதுகாப்புக்கு ஆபத்தானது என்பதை மறந்துவிடாதீர்கள். “”அதாவது இந்தியாவின் பாதுகாப்பு இலங்கையில் தமிழ் மக்களைப் பாதுகாப்பதிற்தான் தங்கியுள்ளது.  இதனை இந்தியக் கொள்கை வகுப்பாளர்கள் புரிந்துகொள்ளவேண்டும். எமது நாட்டின் (இலங்கையின்) சிங்களத் தலைவர்களுக்கு இந்தியாவின் மீது    பற்றோ   பரிவோ  இல்லை  .”” இவ்வாறு   கடந்த 11ஆம் தேதி  சனிக்கிழமை சென்னையில் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் முன்னிலையில் உரையாற்றுகையில் வடமாகாண  முன்னாள்  முதலமைச்சர் சி.வீ.  விக்கினேஸ்வரன் தெரிவித்தார். இச்செய்தி இந்திய-இலங்கை ஊடகங்களில் முக்கிய இடத்தைப் பிடித்துக் கொண்டது.  இதன்பின்பு செவ்வாய்க்கிழமை 14ஆம் தேதி இலங்கை பிரதமர்  திரு. மகிந்த ராஜபக்ச   தமிழ் ஊடகவியலாளர்கள் உடனான சந்திப்பின் போது பேசுகையில் பின்வருமாறு குறிப்பிட்டார். “”வடக்கு -கிழக்கு மக்களின் பிரச்சினைக்கு –   தமிழர் பிரச்சினைக்கு-  தீர்வை இந்தியா தரவேண்டும்  என்பது போன்ற செய்திகளை ஊடகங்களில் பார்த்தேன். அதில் எனக்கு உடன்பாடில்லை.  தீர்வு எம்மிடமே உள்ளது. அதைவிடுத்து தீர்வை  வெளியில் தேடுவதில்  அர்த்தம் இல்லை. நாம் எமது பிரச்சனைகளை ஒன்றுபட்டு தீர்க்க வேண்டும்.” என்று அவர் குறிப்பிட்டார். அதேவேளை அன்றைய தினம் இலங்கை ஜனாதிபதி கோத்தாபய ராஜபக்சவையும் பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்சவையும் சந்தித்து உரையாடிய சீன வெளிவிவகார அமைச்சர் வாங்ஜி    தெரிவித்த கருத்தும் இங்கே கவனத்துக்குரியது. “” இலங்கையின் இறையாண்மையை  சீனா  எப்போதும் மதிக்கின்றது. அதன் உள்நாட்டு விவகாரங்களில்   எந்த ஒரு   வெளியாரின் தலையீட்டையும்  அது ஒரு போதும் அனுமதிக்காது (China would always respect  Sri Lanka”s sovereignty and  not allow any  ” outside interference ”  in its internal affairs “”). அதேவேளை சீன வெளிவிவகார அமைச்சர்  வாங்ஜி  கொழும்புக்கு விஜயம் மேற்கொள்ள இருந்த தருணத்தில் இந்திய  பிரதமர்  திரு. நரேந்திர மோடியின் விசேட தூதுவராக  பாஜகவின் தேசிய செயலாளர் ராம் மாதவ்  திடீரென  ஞாயிற்றுக்கிழமை  கொழும்பிற்கு விஜயம் மேற்கொண்டு ஜனாதிபதி கோத்தாபய ராஜபக்சவையும் பிரதமர்  மகிந்த ராஜபக்சவையும் சந்தித்து இரகசியமாக உரையாடியதாக ஒரு செய்தி வெளியாகியுள்ளது. எப்படியோ சீனாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையிலான பனிப்போர் தற்போது ஈழத் தமிழர்கள் விவகாரத்தில் மையம் கொண்டுள்ளது என்பதில் ஐயமில்லை. தனது உலகளாவிய ஆதிக்கத்திற்கான  ” ஒரு தடம் ஒரு  வீதி “( “One belt one road”) என்ற  கொள்கையை நிறைவேற்றுவதற்கான  அச்சாணியாக  இலங்கையை ஆக்கிக்கொள்ளப்  பெரும்பாடுபட்டு   சீனா  “விடாக்கண்டன் கொடாக்கண்டன் “நிலைப்பாட்டில்  நின்று  செயற்படும் நிலை காணப்படுகின்றது. ஆசியாவில் மட்டுமல்ல   உலகளாவிய ரீதியிலும்    பெரும்  வல்லரசாய் விளங்கவல்ல    “சீன  ட்ரகன் ” தனது முற்றமும் வாசற்படியுமாய்   விளங்கும்  இலங்கையில்   காலடி  பதிப்பதை இந்தியா அச்சத்துடனும்  வெறுப்புடனுமே  பார்க்கின்றது. சீனா இவ்வாறு உலகளாவிய ஏகாதிபத்தியப்  பெரு வல்லரசாக வளர்வது என்பது  இந்தியாவிற்கு மட்டுமல்ல அமெரிக்க தலைமையிலான மேற்குலக நாடுகளுக்கும்  கூடவே  ஜப்பானுக்கும்  அது பெரும் சவாலாக அமைந்துள்ளது. இப்பின்னணியில் சீனா – இந்தியா-  அமெரிக்கா தலைமையிலான  நாடுகளைக் கொண்ட ஒரு முக்கோண முரண்பாடும் போட்டியும் உலகலாவிய அரசியலில் எழுந்துள்ள   காலமாய்  இது காணப்படுகின்றது. இத்தகைய முப்பெரும் தரப்புக்களுக்கு  இடையே ஏற்படக்கூடிய “கூடலிலும், மோதலிலும் ” திருவிழா பார்க்கப்போன தவழையின் கதையாய் இலங்கைத்தீவின் பரிதாப நிலை காணப்படுகின்றது. உள்நாட்டில் தனது சொந்த மக்களென அவர்களே கூறிக்கொள்ளும்  தமிழ் மக்களை ஒடுக்குவதற்காகவும், அழிப்பதற்காகவும் , இனக்கபளீகரம்   செய்வதற்காகவும்   அந்நிய அரசர்களை நாடி   அத்தகைய அந்நிய அரசுகளின் ஆபத்தான கனரக ஆயுதங்கள் கொண்டு ஈழத்தமிழர்களை  அழிக்கும்  கைங்கரியத்தைச்  செய்துவரும் சிங்கள ஆட்சியாளர்கள்  தமிழ் மக்களுக்கு தாமே உள்நாட்டில் தீர்வு கொடுக்கப் போவதாக விசித்திரமாய் பேசுகின்றனர். அவர்கள் சொந்த மக்களெனக் கூறும் அந்த சொந்த மக்களுக்குரிய  உரிமைகளை  வழங்கி அவர்களுடன் இணைந்து  அமைதியும் ,சமாதானமும், சுபீட்சமும் நிறைந்த இலங்கையைக் கட்டியெழுப்புவதற்கு  மாறாக அந்நிய   அரசுகளின்  அரசியல் , இராணுவ ” ஆயுத ,  இராஜதந்திர உதவிகளைப் பெற்று  தம் சொந்த தமிழ் மக்களை   அழித்தவரும் செயலை செய்துகொண்டு   அவர்களுக்கான  தீர்வைப்பெற  வெளிநாடுகளின்  உதவிகளை  அவர்கள் கோரக்கூடாது என்று  இப்போது சிங்கள ஆட்சியாளர்கள் வேதம் ஓதுகிறார்கள். “”  இனப்பிரச்சினை என்பது ஒருபோதும் உள்நாட்டுப் பிரச்சினை அல்ல அது எப்போதும் சர்வதேசப் பிரச்சினை”” இன அழிப்பை மேற்கொள்வதற்கும் அதனை நியாயப்படுத்துவதற்குமாக   அப்பிரச்சினையை உள்நாட்டுப் பிரச்சினை என்றும் ,  அத்தகைய நாட்டின்  உள்விவகாரங்களிலும்   இறைமையிலும் வெளியார்  தலையிடக்கூடாது என்று கூறிக்கொண்டு அன்னிய நாடுகளின் உதவிகளைப் பெற்று அந்த தமிழ் மக்களை அழிக்கும் பணியை இலங்கை அரசு செய்து வருகிறது. சீனாவின்  “”  பட்டுப் பாதைக்கு”” இலங்கை அரசு  அச்சாணியாய் இருப்பதன் பின்னணியில்  தமிழினத்தை அழித்தொழிக்கும் இலங்கை அரசின் செயலை நியாயப்படுத்துவதற்காக ஈழத் தமிழர்களின் தேசிய பிரச்சினையை உள்நாட்டுப் பிரச்சினை என்றும் அதனை  இலங்கை  அரசே  பர்த்துக்கொள்ளும் என்றும்   சீனா உறுதிபடக்கூறி  அதற்கான  அனைத்துவகை  ஆக்கமும், ஊக்கமும் ,உதவியும் ,ஒத்தாசையும்   சீனா புரிந்து வருகின்றது. ஈழத் தமிழர்கள் இந்தியாவை தாமாக முதலில் நாடவில்லை.  ஈழத்தமிழர்கள் ஐக்கிய இலங்கைக்குள் ஒன்றுபட்டு  சிங்கள  மக்களுடன் இணைந்து வாழவே உண்மையில் விரும்பினார்கள்.  அதற்கான முயற்சிகளைதான் இருபதாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் இருந்து அவர்கள் 20 நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதிவரை எடுத்தாளர்கள். தமிழும் சிங்களமும் உத்தியோக மொழிகளாக வேண்டும் என்கின்ற மசோதாவை  1955 ஆம் ஆண்டு ஒக்டோபர் மாதம்  டாக்டர்.   என். எம். பெரேரா    நாடாளுமன்றத்தில் சமர்ப்பித்து அதற்காக வாதிட்டார்.  அதற்கு மறுப்பு தெரிவித்து உரையாற்றிய  எஸ் டபிள்யூ ஆர் டி பண்டாரநாயக்கா  இந்தியா பற்றிய அச்சத்தை எழுப்பி , இந்தியாவில் தமிழர்கள் வாழ்வதை காரணம் காட்டி  அத்தகைய  பின்னணியில் தமிழையும் உத்தியோக மொழியாக ஆக்கமுடியாது என்று கூறினார். அப்போது தமிழ் மக்கள்   அதனை   ஒரு உள்நாட்டுப் பரிமாணம் கொண்டதாகவே பார்த்தார்கள்.  அவர்கள் இந்தியாவை நாடவில்லை. அப்போது ஈழத் தமிழர்களை இந்தியாவுடன் சம்பந்தப்படுத்தி தமிழருக்கான உரிமையை மறுத்தது சிங்கள ஆட்சியாளர்கள்தான். 1958 ஆம் ஆண்டு இனப்படுகொலை கலவரத்தை பண்டாரநாயக்க அரசாங்கம் நடத்தியபோது அன்றைய இந்திய பிரதமர்  நேருவின்  தலையீட்டின் பெயரில் அந்தப் படுகொலையை இலங்கை அரசு  தொடரமுடியாது நிறுத்த வேண்டி ஏற்பட்டது. 1983 ஆம் ஆண்டு கறுப்பு யூலை இனப்படுகொலையின்  போது  அதனைத் தொடர்ந்து கொண்டிருந்த ஜே.ஆர். ஜெயவர்த்தன அரசாங்கத்திற்கு எதிராக அன்றைய இந்திய பிரதமர் திருமதி . இந்திரா காந்தி  மேற்கொண்ட  காட்டமான  அரசியல் –  இராஜதந்திர நடவடிக்கைகள் மூலமே அதை நிறுத்த   முடிந்தது. எப்படியோ தற்போது ஈழத் தமிழர்களின் விவகாரம்   இந்தியா – சீனா – அமெரிக்கா உள்ளிட்ட அரசுகளின் நலன்களோடும் அவர்களின் பிரச்சினைகளோடும்  பின்னிப்  பிணைந்துவிட்டது.  ஆதலால் இதனை   அத்தகைய அரசுகளோடு தொடர்பு படுத்தாமல்  இனிமேல் ஒருபோதும்  அணுகமுடியாது. இத்தகைய பின்னணியிற்தான்  திரு. விக்கினேஸ்வரனின்  கருத்தும் நிலைப்பாடும் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. சென்னைக்கு அவர் மேற்கொண்ட பயணம் அவர் எதிர்பார்த்திருக்க கூடியதையும்விட  அதிக  முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகக் காணப்படுகின்றது. அவரின் பயணத்திற்கு இந்திய ஊடகங்களும் இந்திய அரசியல்வாதிகளும் கொடுத்த முக்கியத்துவம் பெரிதும் கவனத்துக்குரியது. அவர் தெரிவித்திருந்த  கருத்துக்கள் இந்தியத் தரப்பில் குறிப்பாக மக்கள் மத்தியிலும் அரசியல்வாதிகள் மத்தியிலும் அதிகம் சிரத்தைக்கு உரியவையாக காணப்பட்டன. ஈழத் தமிழரின் நலனுக்காகத்தான்   இந்தியா   ஈழத் தமிழருக்கு  உதவ வேண்டும் என்ற ஒரு பொதுவான கருத்துநிலையும் கண்ணோட்டம் இந்திய மக்களிடம் பரவலாக உண்டு. ஆனால் அதற்கும் அப்பால்  இந்தியாவின் நலன் ஈழத் தமிழரின் நலனோடு பின்னிப்பிணைந்து இருக்கின்றது என்ற  கருதை   இந்திய மக்கள் மத்தியில்  உணர்த்தும் வகையில்  திரு. விக்கினேஸ்வரனின் கருத்துக்கள் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தனவாய் அமைந்துள்ளன. தமிழ் மக்களின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட    சாத்வீகமான ஒரு தலைவர் என்கின்ற வகையில்   திரு. விக்கினேஸ்வரன் தெரிவித்த கருத்துக்கள் அதிகம் இந்திய ஊடகங்களாலும்  மக்களாலும் கவனத்தில்  எடுத்துக்கொள்ளப்படும்  நிலை  காணப்படுகிறது. அவர் தெரிவித்திருக்கும் அந்தக் கருத்துக்கள்  அன்றோடு முடிந்திருக்க கூடியவையல்ல .  அவை நின்று நிலைத்து மக்கள் மத்தியிலும், ஊடகங்கள் மத்தியிலும்  , அரசியல் தலைவர்கள் மத்தியிலும் ஆழமான தாக்கங்களை ஏற்படுத்த வல்லவை என்பதில் சந்தேகமில்லை. இலங்கை அரசியலும் ஈழத்தமிழரின் இனப்பிரச்சினையும் தெளிவாக சர்வதேச அரசியலின் எரிதணலுள் பிரவேசித்து விட்டன. இனி அதனை சர்வதேச உலைக் களத்தில் இருந்து  சிறிதும்  பிரித்துப் பார்க்க முடியாது. இத்தகைய நிலையில் சர்வதேச உலைக் களத்தில் இருந்து தமிழின விடுதலையை   வார்ப்புச்  செய்யவல்ல திறனையும் ஆற்றலையும் காட்டவல்ல தமிழ் தலைவர்கள்  யார் ? திரு . விக்கினேஸ்வரனின்   கருத்து  ஒரு  நொதியத்தை( Catalyst)   ஊக்கியை  ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.  திருவாளர்கள் விக்கினேஸ்வரன்,  கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம்  உள்ளிட்ட தமிழ் தலைவர்கள்  இந்தியாவை நோக்கி நேசக்கரம் நீட்டும்   நிலமை  வளர்ந்து செல்வதை  அவர்களின் அண்மைக்கால    கருத்துக்கள்  வாயிலாகக்  காணலாம் . திரு .சுரேஷ் பிரேமசந்திரன் உள்ளிட்ட மற்றும் தலைவர்களும் இந்தியாவுக்கு  நெருக்கமானவர்கள்  என்ற கருத்து  ஏற்கனவே இருப்பதும் இத்துடன் இணைத்துப் பார்க்கப்பட்டத்தக்கது. “” China stands for the country’s  sovereignty, territorial integrity and independence. We will not allow any outside influences to interfere with the matters that are essentially internal  concerns of Sri Lanka””   என்று சீன வெளிவிவகார அமைச்சர் வாங்ஜி   மேலும் கூறியதை ஆழ்ந்து நோக்க வேண்டியது அவசியம். இனப்பிரச்சினையை இலங்கையின் உள்நாட்டு விவகாரம் என்று வரையறை செய்யும் சீனா,   மேற்படி கூறியுள்ள  “”teritorial intergrity””   என்ற பதத்தின்  வாயிலாக  தமிழ் மக்களுக்கு “சமஸ்டி முறையிலான தீர்வு கிடையாது”  என்ற இலங்கை அரசின் நிலைப்பாட்டை  ஆதரித்து  வலியுறுத்துவதாய் அமைந்திருக்கிறது. மேலும்   இங்கு  சீனா தெரிவித்துள்ளது  இலங்கை  அரசின் “” sovereignty”” ,  என்ற வார்த்தையாலும்,  “” outdise influences”  ஐ   சீனா அனுமதிக்காது என்ற  வார்த்தையாலும்   தமிழினத்தின் மீது இலங்கை அரசு மேற்கொள்ளவல்ல  இன ஒடுக்குமுறை, இன அழிப்புக்களை   சீனா ஆதரித்து நிற்கின்றது என்பதுமே பொருளாகும். அத்துடன் இங்கு “”outside influences””  என்று   சீனா கூறுவதன் முதல் பொருள்  இந்தியாவை நோக்கியதாகவும்  அடுத்து அமெரிக்கா உள்ளிட்ட மேற்குலக நாடுகளை நோக்கியதாகவும் அமைந்துள்ளது. சீனாவின் மேற்படி  கருத்தில்  இலங்கை தொடர்பான  அதன் நிலைப்பாடு ,   தமிழின அழிப்பு தொடர்பான  அதன் நிலைப்பாடு,  சர்வதேச அரசியல் தொடர்பான  அதன் நிலைப்பாடு என்பன  தெளிவாக உள்ளன. “இறைமை” (sovereignty) ,  “உள்நாட்டு விவகாரம்” (internal matters )  என்ற பதங்களுக்கு இலங்கை அரசின் அரசியல் அகராதியில் இருக்கும்  அர்த்தம்  தமிழினத்தை இனப்படுகொலை செய்ய எனக்கு அதிகாரம் உண்டு ,  அதில் எந்தொரு வெளிநாடும் தலையிட முடியாது,  தலையிடக் கூடாது என்பதாகும். 19ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியில்   ஹாங்காங் துறைமுக நகரை  99 வருட குத்தகைக்கு பிரித்தானியா எழுதிக் கொண்டது.  அதனை பிரித்தானிய ஏகாதிபத்தியத்தின் ஆக்கிரமிப்பு என்று கூறி அதற்கெதிராச் செயற்பட்டுவந்த சீன  நாடானது இன்று இலங்கையில்  அம்பாந்தோட்டை துறைமுக நகரை  99 வருட குத்தகைக்கு எழுதி வைத்துக்கொண்டு  இலங்கை அரசுடன் கைகோர்த்து   அதன்  தமிழின அழிப்பு   கொள்கையை ஆதரித்து உதவுவதான நிலைப்பாட்டை எடுத்துள்ளது. இந்த இன அழிப்புக் கொள்கையில் மையம் கொண்டுதான் சீன அரசு இலங்கை அரசுடன் தனது உள்நாட்டு வெளிநாட்டு ரீதியான உறவுகளை  வடிவமைத்துள்ளது. இத்தகைய கண்ணோட்டத்துடன்தான் இனி வரப்போகும் காலங்களில் காணப்படக்கூடிய இலங்கை –  இந்திய –  சீன – அமெரிக்க   உறவுகளையும் தமிழர்களின் இனப்பிரச்சினையையும் நினைத்துப் பார்க்க வேண்டியுள்ளது. ஆதலால்  உள்நாட்டு , வெளிநாட்டு  அர்த்தத்தில்   வரப்போகும் சில ஆண்டுகள்  இலங்கை அரசியலிலும்,  ஈழத் தமிழர் விவகாரத்திலும் தீர்க்கமான காலகட்டமாய் அமையும் என்பதில் இம்மியளவும் சந்தேகமில்லை. இதனை  எதிர்கொள்ளவும்  கையாளவும்வல்ல அறிவையும்,  ஆற்றலையும், ஆளுமையையும் , திறனையும்,   புத்திசாதுரியத்தையும்  தமிழ் தலைவர்கள் காட்டுவார்களா என்பதிலேயே தமிழ் மக்களின் எதிர்காலம் தங்கியுள்ளது   http://www.samakalam.com/செய்திகள்/விக்கி-மகிந்த-வாங்ஜி/
  • மக்களுக்கு உதவ அனைவரும் ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் -ஆளுநர் பி.எஸ்.எம் சார்ள்ஸ் வடக்கு மாகாண திணைக்களங்கள் சிலவற்றுடன் நேற்று வெள்ளிக்கிழமை ஆளுநர் அலுவலகத்தில் இடம்பெற்ற கலந்துரையாடலின் போது அனைத்து மக்களிடத்திலும் சமூக அக்கறையை மேம்படுத்தப்பட வேண்டும்.மக்களுக்கு உதவ அனைவரும் ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் எனவும் அதாவது சுயமாக நம்மை நாமே முன்னேற்ற வேண்டும். எம்மால் தீர்க்கப்பட வேண்டிய பிரச்சினைகளை தீர்க்காமல் எப்பொழுதும் மற்றவர்கள் மீது பழி போடுவதிலேயே காலம் வீண் விரயமாகின்றது.எனவே இந்த நிலைமையை தொடராமல் இனம்காணப்பட்ட பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வை விரைவாக அடையாளம் கண்டு செயற்படவேண்டும் என தெரிவித்துள்ளார்.பிறர் மீது பழிபோடுவதனை நிறுத்திவிட்டு, எம்மால் தீர்க்கப்பட வேண்டிய பிரச்சினைகள் தொடர்பாக அனைவரும் ஆராய வேண்டுமெனவும் அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.(15)   http://www.samakalam.com/செய்திகள்/மக்களுக்கு-உதவ-அனைவரும்/
  • இலங்கைக்கான சுற்றுலா விசா – கட்டணங்கள் தொடர்பில் குழப்பம் – வெளிநாட்டு அமைச்சு கவனம் எடுக்குமா? January 18, 2020 இலங்கைக் குடியுரிமை அல்லாத ஏனைய நாடுகளின் பிரஜைகள் இலங்கைக்கு பயணிப்பதற்கான 1 மாதகால சுற்றுலா விசா இலவசம் என்ற நடைமுறை தற்போது நடைமுறையில் உள்ளது. குறிப்பாக ஐரோப்ப்பா, வட அமெரிக்கா, அவுஸ்ரேலிய நாடுகள் உள்ளிட்ட பல நாட்டுப் பிரஜைகளுக்கு விசா கட்டணம் அறவிடப்படமாட்டாது என அறிழவிக்கப்பட்டு இருந்தது. எனினும் ETA விசாவை பெற்றுக்கொள்வதற்கான இணையத்தை கூகுளில் தேடும் போது பல இணைய இணைப்புகள் காணப்படுகின்றன. அதில் https://eta.org.lk/?gclid=Cj0KCQiA9orxBRD0ARIsAK9JDxQhzDXnyTXftwOzf-UAwMVD7arBVBYOADC3cQ0eqqG2jZax7r2gt5UaAqABEALw_wcB   என்ற இணைப்பில் விசாவுக்கான விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பிக்க முற்படும் போது $59.00 கட்டணம் கோரப்படுகிறது. எனினும் http://www.eta.gov.lk/slvisa/  என்ற இணைப்பிற்கு சென்று விசா வண்ணப்த்தை சமர்ப்பிக்கும் போது கட்டணம் 0 (பூச்சியம்) என வருகிறது. இது குறித்து பல்வேறு குழப்பங்கள் நிலவுவதனால் குடிவரவு குடியகல்வு திணைக்களமும், வெளிநாட்டு அமைச்சும் கவனம் எடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகள் எழுந்துள்ளன.   http://globaltamilnews.net/2020/136325/
  • மன்னார் மாந்தை உப்பு உற்பத்தி நிலையத்தில் விமல் வீரவன்ச…. January 18, 2020 மன்னாரிற்கு இன்று சனிக்கிழமை (18) காலை விஜயம் செய்த அமைச்சர் விமல் வீரவன்ச காலை 10 மணியளவில் மன்னார் பெரிய கடை பகுதியில் அமைந்துள்ள மாந்தை உப்பு உற்பத்தி நிலையத்திற்கு (மாந்தை சோல்ட் லிமிற்றெற்) சென்றிருந்தார். அங்கு சென்ற அமைச்சர் உப்பு உற்பத்தி நிலையத்தை பார்வையிட்டதோடு, அங்குள்ள பிரச்சினைகள் குறைபாடுகளை கேட்டறிந்து கொண்டார். மேலும் உப்பு பொதி செய்யும் பகுதிக்குச் சென்று பார்வையிட்டார். இதன் போது அங்கு கடமையாற்றுகின்ற ஊழியர்கள் தமது பிரச்சினைகளை அமைச்சாரிடம் நேரடியாக தெரிவித்தனர். குறிப்பாக குறித்த உப்பு உற்பத்தி நிலையத்தில் அதிகமான பெண் ஊழியர்களே கடமையாற்றுவமாகவும், கடினமான வேலைகளை தாங்கலே செய்வதாகவும் தெரியப்படுத்தினர். குறித்த பிரச்சினைகளை கேட்டடு அறிந்து கொண்ட அமைச்சர் உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுவதாக உறுதியளித்தார்.   http://globaltamilnews.net/2020/136302/
  • செய்தியை இணைக்கும்போது தலைப்பை மாற்ற யோசித்தேன். ஆனால் களவிதி அனுமதிக்காது என்பதால் அப்படியே விட்டுவிட்டேன்.